You are on page 1of 2

Jacek Walczyński

Wstęp do artykułu: Z planów rozwojowych kolei pasażerskich na Górnym Śląsku do 1990 rok
— Katowice, 2014.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy w województwie śląskim a ściślej mówiąc w


mediach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pojawił a się „nowy” temat:
Kolej Metropolitalna. Dlaczego „nowy”? Otóż koncepcja usprawnienia ruchu
pasażerskiego w Górnośląskim Okręgu Kolejowym pojawiła się już w zasadzie w
latach 70. ubiegłego stulecia. Wtedy powstawała pierwsze koncepcje a nawet
projekty sygnowane głównie przez katowickie Biuro Projektów Kolejowych i
instytucje z nim powiązane. Największą z nich było opracowanie założeń do
stworzenia i budowy Kolejowego Ruchu Regionalnego (KRR), który rozpoczęto z
wielkim rozmachem już w latach 1977 —1978 wprowadzając tzw. ruch
wahadłowy (pociągi oznakowane literą „W”) na odcinku Katowice — Zawiercie
a następnie rozpoczynając budowę infrastruktury od Katowic do Gliwic.
Zdążono wybudować torowisko stacji postojowej w sąsiedztwie stacji Katowice
Bogucice (dziś K-ce Zawodzie) na hałdach odpadowych huty metali
nieżelaznych. Wybudowano także połączenie z podg Szobiszowice do Gliwic
Portu gdzie wydzielono tory na postój jednostek ezt związanych z ruchem
wahadłowym KRR. W rejonie Zabrza i Rudy Śląskiej wybudowano kilka
wiaduktów pod przyszłą infrastrukturę torową (później zostały zasypane i leżą
w ziemi do dziś). W rejonie nastawni KB-1 w K. Bogucicach leżał zmontowany i
przygotowany do włączenia w linię magistralną rozjazd krzyżowy.

Kryzys początku lat 80. załamał tę realizację ale jej nie powstrzymał; prace były
nadal kontynuowane. W katowickim Dzienniku Zachodnim z 26 maja 1986 roku
ukazał się obszerny artykuł pt: „Naziemne metro” w którym o koncepcji
budowy i uruchomienia Kolejowego Ruchu Regionalnego (KRR) poinformował
obszernie Generalny Projektant tej inwestycji mgr inż. Andrzej Łuciów z Biura
Projektów Kolejowych — zasłużony działacz katowickiego oddziału
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. W czerwcu 1986 roku z
udziałem przedstawicieli Rządu PRL wbudowano akt erekcyjny na wysokości
stacji Katowice Bogucice. Niestety, rozpoczęta budowa 70-km linii, która miała
posiadać około 45 przystanków (średnio co 1,5 km) dość szybko została
zahamowana, głównie z przyczyn braków materiałowych i nie wykonania
zobowiązań przez kontrahentów budowlanych i energetycznych.
Powyższy temat ująłem m. in. w mojej Pracy Dyplomowej pt: Analiza
funkcjonowania stanu istniejącego układów torowych w Górnośląskim Okręgu
Przemysłowym – Praca dyplomowa nr 339/82/83, Politechnika Śląska, Katowice
1983.

Ponownie temat ten wykorzystałem przy pisaniu artykułu na Pierwsze


Regionalne Seminarium pt. „Zrównoważona Mobilność – MOBILNY ŚLĄSK” –
Katowice, 14 października 2014 r., który pod nazwą Z planów rozwojowych
kolei pasażerskich na Górnym Śląsku do 1990 roku zamieszczam poniżej.

W załączeniu:

Walczyński J. — Z planów rozwojowych kolei pasażerskich na Górnym Śląsku do


1990 roku — Katowice, 2014.