You are on page 1of 2

вијек Догађаји Личности

VIII 753. оснивање Рима


пне 776. Прва олимпијада, класична Антика
III пне 264 – 241 Први пунски рат
220 – 206 Почетак градње кинеског зида
218 – 202 Други пунси рат
I пне 27. Римско царство Октавијан Август (63пне – 14не), први римски
цар (27пне – 14не)
I
II
III
IV 375. Велика сеоба народа
378. Битка код Хадријанопоља
395. Подјела Римског царства на Источно
и Западно
V 451. Битка на Каталунском пољу Атила (406 – 453), краљ Хуна (434 – 453)
453. Пад хунског царства
455. Вандали пљачкају Рим
476. Пад Западног р.ц. (Рима)
Превласт Визигота на Пиринејском пол.
VI
VII
VIII Маври освајају Пиринејско полуострво
722 – Битка код Кавадонге; Реконкиста
IX 863. старословенски језик Ћирило(827 – 869); Методије (826 – 885)
Насељавање Угара у Панонију, крај
Велике сеобе народа
X
XI 1054. Велика шизма
1096 – 1099 Први крсташки рат
XII српскословенски језик Свети Сава (1174 – 1235)
1147 – 1149 Други крсташки рат
1189 – 1192 Трећи крсташки рат
XIII 1202 – 1204 Четврти крсташки рат
1209 – Катарски рат
1217 – Србија постаје краљевина
1217 – 1221 Пети крсташки рат
1219 – Аутокефалност српске цркве
1228 – 1229 Шести крсташки рат
1248 – 1251 Седми крсташки рат
1270 Осми крсташки рат Данте Алигијери (1265 – 1321)
1271 Девети крсташки рат
1291 Пад Акре
XIV 1371 – Битка на Марици Петрарка (1304 – 1374)
1389 – Бој на Косову деспот Стефан Лазаревић (1377 – 1427)

XV 1453. Пад Источног р.ц. (Византије)


1459 пад Смедерева;пад Србије под
Турке
1463 пад краљевине Босне под Турке
1481 пад Херцеговине под Турке
1492 протјеривање Мавара са Пир. пол.
1496 пад Црне Горе под Турке

XVI Током 16. вијека Реформација Сервантес (1547 – 1616)


1545 – 1549 Контрареформација Шекспир (1564 – 1616)
XVII 1690 Прва сеоба Срба Никола Боало (1636 – 1711)
Луј XIV (1638 – 1715)(краљ форм.1643/1661 –
1715)
Данијел Дефо (1660 – 1731)
Гаврил Стефановић Венцловић (1680 – 1749)
XVIII 1739 Друга сеоба Срба Доситеј Обрадовић (1739 – 1811)
Од 1760 Прва индустријска револ.
1789 – 1799 Француска револуција
XIX До 1820/40 Прва индустријска револ Достојевски (1821 – 1881)
1848 Фебруарска револуција
2/2 XIX – 1/2 XX Друга индустријска Никола Тесла (1856 – 1943)
револ.
XX 8.10.1912. – 30.5.1913. Први балкански
рат
29.6.1913. – 31.7.1913. Други
балканскират
28.7.1914. – 11.12.1918. – Први свјетски
рат
8.2.1917 Фебруарска револуција (колапс
Руске империје и крај династије
Романов; долазак привремене владе
састављене од либерала и социјалиста и
Русија постаје република)
7.11. 1917 Октобарска револуција
(привремену владу смијењују
бољшевици)
1.9.1939. – 2.9.1945. Други свјетски рат
8.2