You are on page 1of 233

Predavanje i prezentaciju pripremio:

doc. dr Stevo Popović


stevop@t-com.me

NASTAVNA JEDINICA:
Nasilje u sportu

DRUŠTVENI ODNOSI U SPORTU LOGO


NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Polazna pitanja

 Diskusije o nasilju u sportu, kao i diskusije o


devijantnosti, često su povezane sa ljudskim idejama o
moralnim uslovima društva kao cjeline.

 Kada u sportu dođe do nasilja, mnogi ljudi ga brzo koriste


kao pokazatelj odrona moralnog temelja društva i ti ljudi,
posebno djeca, uče iskrivljeni smisao morala dok gledaju
sportiste i koriste ih kao modele za sopstveno ponašanje.

 Izjave o nasilju u sportu često su zbunjujuće jer su vrlo


kontradiktorne.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Polazna pitanja

 Neki ljudi kažu da je nasilje u prirodi mnogih igara, dok


drugi kažu da nasilje u bilo kom obliku uništava dinamiku
igre.

 Neki ljudi smatraju da nasilje u sportovima odražava


prirodne sklonosti među muškarcima u društvu, dok drugi
tvrde da muškarci koriste nasilje u sportu za
promovisanje ideje da su fizička veličina i snaga
legitimne osnove za održavanje moći nad drugima.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Polazna pitanja

 Neki kažu da se nasilje u sportovima povećalo do


neprihvatljivih nivoa, dok drugi kažu da nije ni toliko često
ni brutalno kao što je bilo u prošlosti.

 Kontradiktorne izjave i zaključci o nasilju u sportu često


nastaju iz 4 razloga.

 Prvi, mnogi ljudi ne definišu većinu termina u svojim


diskusijama - koriste riječi kao što su fizički, napadan,
jak, grub, kompetetivan, napet, zastrašujući, rizičan,
agresivan, destruktivan i nasilan kao sinonime.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Polazna pitanja

 Drugo, često ne razlikuju igrače od gledalaca, iako se


dinamike agresivnog ponašanja i nasilja u ove dvije
grupe razlikuju.

 Treće, generalizuju sve sportove, bez obzira na razliku u


značenju, organizaciji, svrsi, i količini podrazumevanog
fizičkog kontakta.

 Četvrto, ne razlikuju trenutne, kratkoročne efekte igranja


ili gledanja sportova od trajnih, dugoročnih efekata
šablona nasilja među pojedincima i grupama.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Polazna pitanja

 Cilj ovog predavanja je da omogući da studenti uključe


informacije bazirane na istraživanju i teorijama u svoje
diskusije o nasilju u sportovima.

 Sadržaj predavanja se fokusira na pet tema:

(1) praktična definicija nasilja i pratećih termina;

(2) kratak istorijski pregled nasilja u sportu;

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Polazna pitanja

(3) nasilje na terenu među igračima u različitim


sportovima;

(4) nasilje van terena među igračima i uticaj nasilja u


sportu na ljudske živote van sporta;

(5) nasilje među gledaocima koji prate medijska pokrića


sportova, dolaze na događaje lično i igraju sportske video
igrice.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Šta je nasilje?

 Nasilje predstavlja upotreba pretjerane fizičke sile, koja


uzrokuje ili ima potencijal da uzrokuje štetu ili destrukciju.

 Često o nasilju mislimo kao o aktivnostima koje su


nelegalne ili nekažnjene, ali postoje situacije u kojima je
upotreba nasilja ohrabrena ili odobrena u većini grupa ili
društava.

 Kada dođe do nasilja zajedno sa prekršajem pod


sukobom ili odbijanjem društvenih normi, ono se često
klasifikuje kao nezakonito i ozbiljno se kažnjava.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Šta je nasilje?

 Kada dođe do nasilja sa primjenom normi, za zaštitu ljudi


i imovine, ili u okvirima široko prihvaćenih normi, ono
može biti odobreno i čak proglašeno neophodnim za
očuvanje reda, potvrđivanje važnih društvenih normi, ili
zabavu gledaoca.

 Stoga, nasilje je često, ali ne uvijek, prihvaćeno i


definisano kao legitimno, kao kada ga koriste vojnici,
policija, i sportisti na putu do pobjeda dok predstavljaju
zajednice ili ideale obožavane od strane većeg dijela tih
zajednica.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Šta je nasilje?

 Kada dođe do nasilja zajedno sa obimnim odbijanjem


normi, ono se često opisuje kao anarhija.

 Kada se dogodi zajedno sa upotrebom ekstremnih oblika


socijalne kontrole ili ekstremne primjene normi, može se
povezati sa duhom moralne pravde i osjećajem da, iako
nasilje proizvodi štetne i destruktivne posljedice, je
izvršeno iz pravih razloga i da ga treba nagraditi.

 Pod određenim društvenim i kulturnim uslovima, ova


vrsta nasilja je izraz fašizma.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Šta je nasilje?

 U slučaju sporta, guranje sudije koji te je tek kaznio ili


davljenje trenera u bijesu, je nasilje zasnovano na
odbijanju normi.

 Ovi oblici nasilja bili bi definisani kao ilegalni i bili bi


strogo kažnjeni od strane timova i sportskih organizacija,
čak i ako sudija ili trener nisu ozbiljno povrijeđeni.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Šta je nasilje?

 Međutim, ako bi fudbalski igrač primijenio kažnjivi


kontakt, kojim je slomio rebro ili izbacio koljeno protivnika
u trku nakon što mu je trener rekao da bude agresivan i
da se žrtvuje za tim, nasilje bi bilo bazirano na
ekstremnim okvirima normi.

 Takvo nasilje se obično definiše kao dio posla i smatra se


opravdanim od strane mnogih obožavatelja, ističe se na
ponovljenim snimcima, i odobrava od strane saigrača i
čak mnogih protivnika.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Šta je nasilje?

 Igrač čak može smatrati svoje postupke ispravnim,


uprkos njihovim štetnim posljedicama i opet bi to uradio,
iako bi to značilo da povredi sebe ili druge.

 Njegovo nasilje ne bi bilo kažnjeno, jer se slaže sa


trenutnim shvatanjem načina na koji treba igrati fudbal.

 Dalje, ono bi se iskoristilo da učvrsti njegov identitet kao


sportiste i fudbalera.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Šta je nasilje?

 Termin agresija će se koristiti u ovom predavanju radi


predstavljanja verbalnih ili fizičkih aktivnosti nastalih u
pokušaju da se dominira, kontroliše ili nanese šteta
drugoj osobi.

 Agresija je često uključena u nasilje, ali neka nasilja se


dešavaju bez agresivne namjere.

 Ova definicija nam omogućava da razlikujemo agresivne


aktivnosti od drugih aktivnosti koje možemo opisati kao
namjerne, takmičarske, ili orijentisane ka cilju.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Šta je nasilje?

 Na primjer, veoma takmičarski nastrojena osoba može


koristiti nasilje tokom igre bez namjere da dominira,
kontroliše ili povrijedi ostale.

 Međutim, često postoji razlika između agresivnosti i


jednostavne upornosti ili pokušaja da se pobijedi ili
ostvare drugi ciljevi.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Šta je nasilje?

 Termin zastrašivanje će se koristiti za riječi, gestove, i


aktivnosti koje prijete nasiljem ili agresijom.

 Kao i agresija, zastrašivanje se koristi kao sredstvo


dominacije i kontrole druge osobe.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Nasilje u sportu kroz istoriju

 Nasilje svakako nije novost u fizičkim aktivnostima i


sportu (Dunning, 1999; Guttmann, 1998).

 Tkz. krvavi sportovi su bili popularni kod starih Grka i


širom Rimskog Carstva.

 Smrt je bila redovna pojava u ritualnim igrama među


Majama i Astecima.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Nasilje u sportu kroz istoriju

 Turniri tokom srednjeg vijeka i u ranoj modernoj Evropi


bili su dizajnirani kao obuka za rat i često su imali ratne
posljedice.

 Narodne igre su bile jedva regulisane pravilima, i


proizvodile su povrede i smrtne slučajeve po stopama
koje bi šokirale i zgrozile ljude današnjice.

 Borba pasa i medveda, pijetlova, pasa, i druge „sportske“


aktivnosti tokom tih perioda uključivale su tretiranje
životinja koje danas većina ljudi definiše kao brutalno i
nasilno.
LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Nasilje u sportu kroz istoriju

 Istraživanje figurativnih sociologa govori da su, kao dio


generalnog procesa civilizacije u Evropi i Sjevernoj
Americi, moderni sportovi razvijeni kao više regulisane
aktivnosti nego kao fizičke igre u prethodnim erama.

 Kako su sportovi postali formalno organizovani, zvanična


pravila zabranjuju određene oblike nasilja koji su bili česti
u mnogim narodnim igrama.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Nasilje u sportu kroz istoriju

 Krvoproliće se smanjilo, i u većoj mjeri se ističe samo-


kontrola pri fizičkom kontaktu i izražavanju agresivne
impulsivnosti često inspirisane emotivnim nabojem
takmičenja (Dunning, 1999).

 Kako su figurativni teoretičari ispitivali ove promjene,


primjetili su da se stope sportskog nasilja nisu automatski
smanjivale tokom vremena.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Nasilje u sportu kroz istoriju

 U stvari, kako su ljudske aktivnosti i emotivna izražavanja


u društvima postajala regulisanija i kontrolisanija, mnogi
igrači i gledaoci su počeli da doživljavaju nasilje i agresiju
u sportovima kao prijatno i uzbudljivo.

 Dalje, proces komercijalizacije, profesionalizacije, i


globalizacije doveo je do pojave novih oblika
instrumentalnog i „dramatičnog“ nasilja u mnogim
sportovima.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Nasilje u sportu kroz istoriju

 Drugim riječima, ekspresivno nasilje se smanjilo tokom


vremena, dok se nasilje orijentisano ka cilju i usmjereno
ka zabavi povećalo, barem privremeno, u mnogim
Zapadnim društvima.

 Sociolog Eric Dunning (1999) ističe da nasilje ostaje


krucijalno socijalno pitanje u modernim sportovima jer su
sportovi aktivnosti namijenjeni stvaranju tenzije a ne
njenom olakšanju ili uklanjanju, i sportovi nastavljaju da
služe, u patrijarhalnim društvima, kao arene u kojima se
agresija koristi za reprodukovanje ideologije muške
dominacije.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Nasilje u sportu kroz istoriju

 Konačno, Dunning i drugi figurativni sociolozi ističu da


sportovi i sportske aktivnosti imaju različita značenja za
različite grupe i pojedince i da se nasilje u sportu može
razumjeti samo u odnosu na društveni i kulturni kontekst
u kojem se dešava.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Nasilje na terenu

 Najčešće korišćena tipologija nasilja na terenu među


igračima je ona koju je razvio Mike Smith, Kanadski
sociolog (1983).

 Smith identifikuje četiri kategorije nasilja vezane za


sportove.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Nasilje na terenu

 Prva kategorija je brutalni telesni kontakt.

 Ovo podrazumeva aktivnosti koje su česte u određenim


sportovima i prihvaćene od strane sportista kao dio
aktivnosti i rizika u njihovim sportskim takmičenjima.

 Primjeri su sudari, udarci, guranja, blokade, blokada


tijelom i drugi oblici snažnog fizičkog kontakta koji može
proizvesti povrede.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Nasilje na terenu

 Većina ljudi u društvu bi definisalo ovaj snažan fizički


kontakt kao ekstreman, iako ovaj oblik nasilja nije kažnjiv
ili definisan kao ilegalan ili kriminalan.

 Treneri često podstiču ovaj oblik nasilja.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Nasilje na terenu

 Druga kategorija je granično nasilje.

 Ono podrazumeva aktivnosti koje krše pravila igre ali su


prihvaćene među igračima i trenerima kao okviri
sportskih etičkih normi i kao često korišćena takmičarska
strategija.

 Primjeri su namjerno postavljen lakat u fudbalu i košarci,


slučajni sudar koji atletičari koriste da bi izbacili drugog
van staze, pesničenje u hokeju, itd.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Nasilje na terenu

 Iako se ove aktivnosti mogu očekivati, one nekad


uzrokuju osvetu od strane drugih igrača.

 Zvanične sankcije i kazne nisu ozbiljne za slučajeve


graničnog nasilja.

 Međutim, javni pritisak za povećanje ozbiljnosti sankcija


povećao se posljednjih godina, i ozbiljnost kažnjavanja
se povećala u nekim slučajevima.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Nasilje na terenu

 Treća kategorija je kvazi-kriminalno ponašanje.

 Ono podrazumeva aktivnosti koje krše formalna pravila


igre, javne zakone, i čak neformalne norme koje igrači
koriste.

 Primjeri su jeftini potezi, kasni udarci, skriveni udarci i


sramni fauli koji ugrožavaju tijelo igrača i odbijaju normu
poštovanja igre.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Nasilje na terenu

 Kazne i suspenzije su obično nametnute igračima koji


učestvuju u takvom nasilju.

 Igrači obično osuđuju ovaj oblik nasilja i vide ga kao


odbijanje neformalnih normi igre i onoga što sportista
predstavlja.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Nasilje na terenu

 Četvrta kategorija je kriminalno nasilje.

 Ono podrazumeva aktivnosti koje su očigledno van


zakona do tačke da ih sportisti osuđuju bez pogovora i da
ih predstavnici zakona moraju tretirati kao zločine.

 Primjeri su napad koji se desi nakon igre i napadi tokom


igre koji se čine planiranim i dovoljno nasilnim da ubiju ili
ozbiljno onesposobe igrača.

 Oni su relativno rijetki.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Nasilje na terenu

 Nema sumnje da su neki sportisti plaćeni da primenjuju


nasilje - neki su plaćeni velikodušno.

 Međutim, mnogi nasilni sportisti u prošlosti nisu bili


plaćeni baš dobro, i većina sportista u srednjim školama,
na fakultetima, i sportskim klubovima danas nije plaćena
za nasilje, a opet mnogi od njih su prihvatili nasilje na
terenu, uprkos što ih košta bola i povreda.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Nasilje na terenu

 Komercijalizacija je sigurno inspirisala, barem u nekim


kulturama, promotivnu i herojsku retoriku koja predstavlja
slike osvete, odmazde, mržnje, neprijateljstva,
zastrašivanja, agresije, nasilja, dominacije i destrukcije.

 Očigledno je da takve slike privlače pažnju i služe u


komercijalne svrhe.

 Određene profesionalne lige su koristili te slike mnogo


godina za promovisanje svojih igara.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Nasilje na terenu

 Čak su prodavali snimke pune pažljivo odabranih slika,


koje predstavljaju i slave nasilje u sportovima kroz
usporene snimke praćene stvarnim zvucima sudara tijela,
pucanja kostiju i tetiva pri udaru, i uzvicima igrača u
agoniji i bolu.

 Naravno, iste medijske kompanije koje prodaju te snimke


takođe objavljuju članke koji osuđuju nasilje i igrače koji
su „previše nasilni“.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Nasilje na terenu

 Nasilje u sportovima nije ograničeno na muškarce.

 Međutim, kritično feminističko istraživanje je pokazalo da,


ako želimo da razumijemo nasilje u sportovima, moramo
da razumijemo ideologiju polova i pitanja muškosti u
kulturi.

 U mnogim kulturama, učestvovanje u sportskim


aktivnostima je postao važan način za dokazivanje
muškosti.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Nasilje na terenu

 Dječaci otkrivaju da, ako se bave tim sportovima i uspiju


da budu viđeni kao ljudi koji primjenjuju nasilje, mogu
izbjeći socijalnu oznaku slabića, devojčica, šonja i
kukavica (Ingham i Dewar, 1999).

 U stvari, nakon pregleda duge istorije istraživanja o ovom


pitanju, Phil White i Kevin Young (1997) ističu da, ako
dječaci ili mladi muškarci izbjegavaju ovakve sportove,
rizikuju otuđenje od muških klanova.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Nasilje na terenu

 Kada se radi o razumijevanju nasilja u sportovima,


moramo takođe razumjeti složene međuveze pola,
socijalne klase i rase.

 Na primjer, kada je sociolog Mike Messner intervjuisao


muškarce koji su bili elitni sportisti, otkrio je da muškarci
koji dolaze iz siromašnijih porodica i manjinskih grupa
daju poseban značaj sportovima u kojima se koriste
zastrašivanje, agresiju i nasilje na terenu.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Nasilje izvan terena

 Kada se sportisti u kontaktnim sportovima uhapse zbog


nasilnih zločina, mnogi ljudi pretpostave da je njihovo
nasilje van terena povezano sa strategijom nasilja koju
su naučili i za koju su nagrađivani na terenu.

 Razna istraživanja govore da se nasilje korišćeno


strateški na terenu prenosi u živote sportista van terena.

 Međutim, istraživanje problema prenosa je teško, i studije


su rijetke.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Nasilje izvan terena

 Čak i ako podaci u studiji pokazuju visoku stopu nasilja


van terena među sportistima, to ne dokazuje da je došlo
do prenosa.

 Ljudi skloni upotrebi nasilja u svojim životima mogu


odabrati da bave sportovima češće od drugih ljudi, ili
određeni sportisti mogu imati nesportsko iskustvo u
kojem su primenjivali nasilje za rješavanje problema i
sukoba.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Nasilje izvan terena

 Drugim riječima, sklonosti ka upotrebi nasilja za


rješavanje problema mogu biti velike među određenim
ljudima i mogu imati malo veze sa učešćem u kontaktnim
sportovima.

 Nasilje van terena među sportistima može takođe biti


posljedica faktora jedinstvene situacije u kojoj se nađu.

 Na primjer, sportista sa reputacijom snažnog na terenu


može dobiti podsticaj od ostalih da bude snažan na ulici.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Nasilje izvan terena

 Čak mogu biti izazvani u tučama zbog svoje reputacije


kao sportista.

 Sportisti koji su odrasli u susjedstvima sa visokom


stopom kriminala mogu naći da, kada se vrate kući, su
postali „mete“ lokalaca koji diluju drogu ili vrše prestupe
radi novca.

 Ako borave u tim susjedstvima, mogu privući lokalce koji


ih definišu kao „prodane“ za veliki novac i korporativne
sponzore.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Nasilje izvan terena

 Neki od tih lokalnih ljudi ne bi ništa više želio do da


prebije tog sportistu.

 Ako dođe do nevolje i sportista bude uhapšen za tuču u


tim okolnostima, nije ispravno reći da je to posljedica
nasilnih aktivnosti naučenih u sportu.

 Istraživanja pokazuju da će muškarci koji su duži niz


godina uključeni u kontaktnim sportovima vjerovatnije
odobriti nasilje van terena i upotrebiti nasilje pri
učestvovanju u drugim sportovima nego rekreativni igrači
ili nesportisti.
LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Nasilje izvan terena

 Ovi rezultati su važni, ali i dalje ne govore da li je nasilje


u hokeju uzrok ili efekat nasilja koje se javlja u drugim
sferama života sportiste.

 Visoko publikovani slučajevi zlostavljanja, seksualnog


zlostavljanja, silovanja, grupnog silovanja i čak ubistava u
koje su uključeni sportisti koji se bave kontaktnim
sportovima naveli su mnoge ljude da misle da se nasilje
u tim sportovima prenosi na lične odnose van terena,
posebno na odnose sa ženama.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Nasilje izvan terena

 U ovim slučajevima, informacije o slučajevima,


uključujući pouzdane izjave žrtava napada i silovanja,
često sadrže navode statusa sportiste i sportskog učešća
počinioca (Benedict, 1997, 1998; Lefkowitz, 1997;
Robinson, 1998).

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Nasilje među gledaocima

 Da li sportovi uzrokuju nasilje među gledaocima?

 Ovo pitanje je važno, jer sportovi i sportski događaji


zadobijaju veliku javnu pažnju u zajednicama širom
sveta.

 Gledaoci se broje u milijardama.

 Da bismo odgovorili na ovo pitanje, moramo napraviti


razliku između gledanja sportova preko televizora i ličnog
prisustva na sportskim događajima.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Nasilje među gledaocima televizije

 Većina sporta se prati ispred televizora.

 Gledaoci televizije mogu biti emotivno ekspresivni tokom


utakmica i mečeva.

 Čak se mogu razbjesneti, ali malo toga se zna o tome da


li se njihov bijes izražava kroz nasilje usmjereno ka
prijateljima i članovima porodice kod kuće.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Nasilje među gledaocima televizije

 Takođe ne znamo mnogo o nasilju među onima koji


gledaju sport na javnim mjestima, kao što su barovi i
pabovi.

 Na ovim mjestima, većina gledalaca se međusobno


podržava i ograničavaju svoja emotivna izražavanja na
verbalne komentare.

 Kada izraze bijes, skoro ga uvijek usmjere na likove iz


prenošenog događaja, prije nego na kolegu gledaoca.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Nasilje među gledaocima televizije

 Čak i kada kolege gledaoci definišu proboj emocija kao


previše glasan ili neprikladan, njihovi napori da smire
navijača su više dobronamjerni nego agresivni.

 Kada su navijači suprotnog tima takođe u baru, obično


postoje drugi izvori zajedničke identifikacije, što ih
sprečava da se međusobno identifikuju kao mete
agresije, i teže da izražavanje svojih razlika izvrše preko
verbalnih komentara.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Nasilje među gledaocima sp. događaja

 Gledaoci koji prisustvuju nekontaktnim sportskim


događajima rijetko se upuštaju u nasilje.

 Mogu biti emotivno ekspresivni, ali nasilje usmjereno ka


drugom navijaču, igraču, trenerima, sudijama,
pomoćnicima, ili policiji je vrlo rijetko.

 Napad i ranjavanje Monike Seles predstavlja jedini nasilni


slučaj u nekontaktnom sportskom događaju, i on ima više
veze sa uhođenjem slavne ličnosti nego sa sportom.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Nasilje među gledaocima sp. događaja

 Naravno, postoje prilike kada navijači koriste neprijatne


riječi ili se upuštaju u manja gurkanja kada se piće
prospe na tuđu glavu, ali takvi slučajevi nasilja često
bivaju brzo iskontrolisani od strane samih navijača.

 Gledaoci koji prisustvuju kontaktnim sportovima teže da


budu glasni i emotivni, ali većina njih nije uključena u
nasilne aktivnosti.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Nasilje među gledaocima sp. događaja

 Međutim, grupno nasilje se dešava, i dešavalo se


dovoljno često i ozbiljno u određenim sportovima da se
može definisati kao problem policije, kao i socijalni
problem sa ličnim povredama, smrtnim slučajevima, i
uništavanjem imovine.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Nasilje među gledaocima sp. događaja

 Masovno nasilje na sportskim događajima je kompleksan


socijalni fenomen vezan za tri faktora:

(1) aktivnosti na samom sportskom događaju;

(2) dinamika mase i situacije u kojima gledaoci prate


događaj;

(3) istorijski, socijalni, ekonomski, i politički kontekst u


kojem se događaj planira i odvija.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Adekvatna literatura

 Nabrojane internet prezentacije su korisne kao polazne


osnove za prikupljanje naprednih informacija vezanih za
danas obrađenu problematiku:
 Dunning, E. 1999. Sport matters: Sociological studies of sport, violence,
and civilization. London: Routledge.

 Robinson, L. 1998. Crossing the line: Violence and sexual assault in


Canada's national sport. Toronto: McClelland & Stewart.

 Sugden, J. 1996. Boxing and society: An international analysis.


Manchester, NY: University of Manchester Press.

LOGO
NASILJE
AddU SPORTU
your company slogan
Relevantne internet prezentacije

 http://www.footballhooligans.org.uk

 http://www.ed.gov/databases/ERIC Digests/ed316547.html

 http://www.sportinsociety.org/mvp.html

LOGO
LOGO
Predavanje i prezentaciju pripremio:
doc. dr Stevo Popović
stevop@t-com.me

NASTAVNA JEDINICA:
Politička uključenost u sport,
fizičko obrazovanje i rekreaciju

DRUŠTVENI ODNOSI U SPORTU LOGO


POLITIKA I SPORT
Add your company slogan
Polazna pitanja

 Mali broj debata izaziva više strasti od one koja se tiče


odnosa između politike i sporta.

 Debata se manje tiče određivanja da li sport i politika


treba da se miješaju jer je to davno prihvaćeno, iako mali
broj poriče, da postoji intiman odnos između ove dvije
sfere socijalne aktivnosti.

 Umjesto toga, savremena debata je fokusirana na prirodu


odnosa između politike i sporta i na pitanja kao što su
kako, do koje mjere i zbog čega vlast treba da se uključi
u sport.
LOGO
POLITIKA I SPORT
Add your company slogan
Polazna pitanja

 Međutim, prije nego nastavimo da razmatramo debate o


ulozi vlasti i države u sportu, važno je istaći da postoji
druga dimenzija koja se fokuisra na politiku u sportu.

 Dok prvi fokus ističe ulogu vlasti i javne politike, drugi je


fokusiran na kontrolu i upotrebu resursa unutar sportskih
organizacija.

 Fokus na politiku u sportu tiče se upotrebe moći unutar


klubova, liga, upravljačkih tijela sporta i interntacionalnih
sportskih organa kao što su MOK i internacionalne
federacije.
LOGO
POLITIKA I SPORT
Add your company slogan
Polazna pitanja

 Ovo održava definiciju politike koja ignoriše razliku


između javnih i privatnih sfera, dok tvrdi da je politika
prisutna svuda gdje postoji neslaganje i razlika u pristupu
resursima kao što su bogatstvo, znanje i vlast (videti
Renwick-a i Swinburn-a 1987; Ponton-a i Gill-a, 1993;
Houlihan-a 2000).

LOGO
POLITIKA I SPORT
Add your company slogan
Polazna pitanja

 Politika je prisutna u svakoj ogranizaciji koja donosi


odluke koje utiču na prilike ili životne mogućnosti
pojedinca ili grupa i kao takva uključuje odluke donijete
od strane nacionalnog upravnog tijela o potrebnosti
igrača i odluke FIFA-e da dodijeli Svetski Kup npr.
Njemačkoj a ne Južnoj Africi.

 Mnoge volonterske i privatne sportske organizacije su


vrlo zavisne od države.

LOGO
POLITIKA I SPORT
Add your company slogan
Polazna pitanja

 Sa ovim na umu primarni fokus ovog predavanja je na


ulozi vlade i države u sportu, i javnoj politici.

 Javna politika se odnosi na izbore koji se tiču primjene


resursa odobrenih od strane države.

 Međutim, koncepti „javno“ i „politički“ vrlo su bliski i


podudarni.

LOGO
POLITIKA I SPORT
Add your company slogan
Polazna pitanja

 Na primjer, sudovi u Velikoj Britaniji su namjerno odbili da


intervenišu u raspravama nastalim oko nasilja na
sportskom terenu.

 Generalno, sudovi su prepustili nacionalnim upravnim


organima da odrede kaznu za nasilje jednog igrača nad
drugim u sportovima kao što su fudbal i ragbi na primjer.

LOGO
POLITIKA I SPORT
Add your company slogan
Polazna pitanja

 Da li je ozbiljan napad jednog profesionalnog fudbalera


na drugog tokom utakmice kvalitativno drugačije
(privatna stvar) od sličnog napada koji uključuje iste
odrasle osobe na ulici (prihvaćena javna stvar) nije
najjasnije.

 Koncept „politike“ je slično nejasan.

LOGO
POLITIKA I SPORT
Add your company slogan
Polazna pitanja

 Hogwood i Gunn (1984) identifikuju nekoliko različitih


upotreba koncepta uključujući politiku kao vladinu odluku,
program, proizvod, ishod i proces.

 Pored toga, politika se može definisati akcijom (upotreba


vidljivih resursa kao što je novac), ali i nedjelovanjem
(odlukom da se ništa ne uradi).

 Konačno, politika može biti samo aspiraciona sa malo


realnih očekivanja ili namjera da će ta aspiracija biti
realizovana.

LOGO
POLITIKA I SPORT
Add your company slogan
Motivi za uključenost države u sport

 Postoje brojna objašnjenja za interesovanje države za


sport od kojih je prvo upotreba sporta kao sredstva za
ostvarenje socijalne kontrole u odnosu na radničku klasu
i u odnosu na mlade urbane muškarce posebno.

 Hargreaves (1986) smatra, ne samo da „kulturalni


elementi“ koji bi uključivali sport „čine apsolutno osnovnu
komponentu mreža moći“ već i da je „sport značajno
uključen u proces gdje je rast ekonomske i političke moći
buržuja u 19. vijeku konačno prenijet u klasnu
hegemoniju krajem istog vijeka“.

LOGO
POLITIKA I SPORT
Add your company slogan
Motivi za uključenost države u sport

 Imperativi kapitalističke proizvodnje potrebni za


disciplinovanje nove urbane radničke klase dijelom kroz
eliminaciju onoga što se smatra anarhičnom ruralnom
pastinom i sportovima i uvođenjem sportova koji bi bili
dopuna i koji bi podstakli stavove i ponašanja potrebna
sistemu fabrika.

 Crkva i školski sistem, i privatni i državni, su, za


Haregreaves-a, centralni agensi socijalne kontrole.

LOGO
POLITIKA I SPORT
Add your company slogan
Motivi za uključenost države u sport

 Skorije, sredinom i krajem 20. vijeka prisustvo motiva


socijalne kontrole i dalje je bilo očigledno na primjer u
stavu izraženom u uticajnom Wolfenden izveštaju (1960)
da „ako bi više mladih ljudi imalo priliku da učestvuju u
igrama onda bi manji broj njih razvio kriminalne navike“.

 80ih godina 20. vijeka, sport je posmatran kao


potencijalno efektivan način za rješavanje urbanih
nemira.

LOGO
POLITIKA I SPORT
Add your company slogan
Motivi za uključenost države u sport

 Skoro 90 godina kasnije, politički akcioni tim je postavio


sljedeći izveštaj jedinici socijalnog isključenja tadašnje
britanske vlade, potvrđujući kontinuiranu upotrebu sporta
kao agensa za socijalnu obnovu i socijalno uključenje za
„one koji se osjećaju isključenim, kao što su nezadovoljni
mladi ljudi i ljudi iz etničkih manjina“.

 Sukcesivne vlasti su tretirale sport kao konvencionalni


politički odgovor na urbane nemire.

LOGO
POLITIKA I SPORT
Add your company slogan
Motivi za uključenost države u sport

 Sport gradi karakter, elemente političke difuzije odnosno


politike pozajmljene od drugih zemalja; elemente političke
brzine, gdje su sportski projekti imali dobar publicitet i
relativno se brzo i lako sprovode, i takođe elemente
politike naučene iz primjera uspješnih sportskih socijalnih
inženjerskih projekata.

 Među raznim motivima koje vlada ima za investiranje u


sport nesumnjivo je tačna tvrdnja da je regularni motiv
manipulacija stavovima i vrijednostima često pod
izgovorom moralnog unapređenja.

LOGO
POLITIKA I SPORT
Add your company slogan
Motivi za uključenost države u sport

 U proteklim godinama sve veći broj vlada u sportu vidi


vrijedan alat za stimulisanje urbane regeneracije.

 Neuspješni pokušaji da se regenerišu oblasti recesije


kroz podsticanje novih proizvodnih poduhvata 1970ih
doveli su toga da se veća pažnja pokloni kreiranju radnih
mjesta u uslužnom sektoru i 1990ih je istaknut potencijal
sporta i sportskog turizma da stimuliše obnovu centralnih
oblasti i kreiranje radnih mjesta.

LOGO
POLITIKA I SPORT
Add your company slogan
Motivi za uključenost države u sport

 Smatra se da razvoj većih sportskih ustanova i


organizacija prestižnih sportskih događaja ne samo da
povećavaju sportski turizam tokom trajanja događaja
(Mules i Faulkner, 1996; Crompton, 1995) već, takođe
podržavaju dugoročnu regeneraciju kroz svoj doprinos
„novoj viziji“ grada (Roche, 1992).

 Sportski turizam takođe ima mnogo opštiji uticaj na


nacionalnu ekonomiju.

 Uticaj Euro96 na ekonomiju Velike Britanije bio je


značajan.
LOGO
POLITIKA I SPORT
Add your company slogan
Motivi za uključenost države u sport

 Britanski turistički organi su procijenili da svaki od


250,000 prekookeanskih posjetilaca prosječno potroši
£500.

 Finalni glavni motiv za uključivanje države u sport je


vjerovanje da internacionalni sportski uspjeh može
reflektovati i unaprijediti prestiž države.

 Velike investicije koje su izvršile mnoge bivše


komunističke države, posebno DDR i SSSR, pružaju
važan dokaz vrijednosti Olimpijskom uspjehu.

LOGO
POLITIKA I SPORT
Add your company slogan
Motivi za uključenost države u sport

 U bivšoj DDR, njeni internacionalni sportisti su bili


„diplomate u dresovima“, ali njihov izuzetan uspjeh na
Olimpijskom takmičenju je prema tvrdnjama bio baziran
na sistematskom dopingu koliko i na ogromnim državnim
investicijama u ustanove za treniranje i trenere (Strenk
1980; Franke i Berendonk 1997).

 Međutim, nisu samo bivše komunističke države težile


upotrebi sporta za unapređenje prestiža.

LOGO
POLITIKA I SPORT
Add your company slogan
Motivi za uključenost države u sport

 Vlada Kanade, SAD i većine zapadnih Evropskih zemalja


investirale su značajno u elitne sportove pokrenute
upravo tim istim motivom.

 Nekoliko industrijalizovanih zemalja nije utvrdilo


razrađeni sistem javnog finansiranja u identifikovanje
elitnih talenata i u razvoj uključujući posebne sportske
škole i akademije i čvrsto usmjerenu javnu subvenciju za
sportiste.

LOGO
POLITIKA I SPORT
Add your company slogan
Motivi za uključenost države u sport

 Zaista većina zapadnih sistema elitnih sportova su kopije


ili barem malo prilagođene verzije Sovjetskog modela
nastalog 1960ih.

 Sumarno, države i njihove vlasti postaju uključene u sport


iz raznih razloga od kojih je mali broj vezan za stvarno
vjerovanje i vrijednosti sporta.

LOGO
POLITIKA I SPORT
Add your company slogan
Motivi za uključenost države u sport

 Države su obično tretirale sport kao pogodan i fleksibilan


alat za postizanje vansportskih ciljeva kao što su
socijalizacija, poboljšano zdravlje, kreiranje radnih
mjesta, urbana regeneracija ili unapređenje nacionalnog
prestiža.

 Sporno je pitanje da li su vlade sposobne da tretiraju


sport kao bilo šta drugo osim fleksibilnog, visoko
profilnog i relativno jeftinog političkog instrumenta.

LOGO
POLITIKA I SPORT
Add your company slogan
Proširenje konteksta sportske politike

 Postepeno povećanje značaja internacionalnog


okruženja za domaću politiku govori da moramo da
ispitamo kreiranje politike kao proces dvojnog nivoa gdje
se domaći i internacionalni procesi susreću i utiču jedni
na druge.

 Trend ka internacionalizaciji kreiranja sportske politike


ističe značaj snažnog skupa domaćih političkih učesnika
sposobnih za efektivno učestvovanje na
internacionalnom nivou i odbranu, ako je potrebno,
domaćih interesa i prioriteta.

LOGO
POLITIKA I SPORT
Add your company slogan
Proširenje konteksta sportske politike

 Na nesreću, analize domaćih političkih procesa i


ravnoteže uticaja između domaćih političara ne pružaju
ubjedljivu sliku.

 Na domaćem nivou politički proces za sport je pod


snažnim uticajem vlade.

LOGO
POLITIKA I SPORT
Add your company slogan
Proširenje konteksta sportske politike

 Stalna debata o globalizaciji političkih procesa i


posljedičnoj potrebi da se pregleda konvencionalni model
sportskog političkog procesa, zauzima mjesto unutar u
osnovi samostalnih domaćih konteksta sa potrebom da
se uzme u obzir sve veći značaj političkih učesnika i
eksternih aspekata iza domaćeg političkog sistema.

 Gore predstavljen dokaz pruža djelimičnu podršku stavu.

LOGO
POLITIKA I SPORT
Add your company slogan
Proširenje konteksta sportske politike

 Bilo bi prilično pogrešno predložiti da nad brojnim


sportovima, fizičkim obrazovanjem i rekreativnim
pitanjima država i pojedinačne vlade i dalje zadrže
autoritativan položaj koje su nekada imale ili su mogle da
drže, imajući na umu generalno opiranje vlasti da
postane previše uključena u sport do 1960ih.

 Međutim, pretpostaviti da je promjenljiva uloga države


bila prelazak od centralnosti na marginalnost političkih
procesa bilo bi pogrešno.

LOGO
POLITIKA I SPORT
Add your company slogan
Proširenje konteksta sportske politike

 Država je i dalje centralni politički učesnik osim što mora


da djeluje u sve više složenoj, podijeljenoj i diferenciranoj
političkoj okolini.

 Od posebnog je značaja što resursi individualnih država,


koji su u slučaju razvijenih ekonomija značajni, sada
mogu biti uvećani kolektivnim uticajem država koje
operišu kroz formalne internacionalne organizacije
kao što su EU i neformalne grupacije.

LOGO
POLITIKA I SPORT
Add your company slogan
Proširenje konteksta sportske politike

 Diskusija o sportskoj politici je prešla dug put od dana


kada su političari podržavali uključenost vlade u sport uz
izvinjenje i pokušavali da propagiraju mit da je sport
nekako van normalnog političkog života.

 Sada je jasno prihvaćeno kod svih strana i u svim


državama da je sport političko pitanje.

 Takvo shvatanje treba rado dočekati a ne treba ga se


plašiti.

LOGO
POLITIKA I SPORT
Add your company slogan
Proširenje konteksta sportske politike

 Aktivnosti koje su ignorisane u političkim interesima


tretirane su tako samo jer su nevažne za društveni život.

 Sport je sve više u centru života mnogih ljudi kao izvor


identiteta, ličnog zadovoljstva i blagostanja, i zaposlenja i
prihoda.

LOGO
POLITIKA I SPORT
Add your company slogan
Proširenje konteksta sportske politike

 Oni koje zanima budućnost sporta zbog toga treba da


pozdrave njegov politički profil jer postoje brojna ključna
pitanja koja će zahtijevati političke aktivnosti za
rješavanje uključujući jednakost u pristupu sportskim
prilikama, uravnoteženje interesa sportskih medija sa
interesima gledaoca, i održavanje visokih etičkih
standarda u sportu.

LOGO
POLITIKA I SPORT
Add your company slogan
Adekvatna literatura

 Nabrojane internet prezentacije su korisne kao polazne


osnove za prikupljanje naprednih informacija vezanih za
danas obrađenu problematiku:
• Penney, D. and Evans, J. (1999) Politics, Policy and Practice
in Physical Education. London: E. & F.N.Spon.

• Houlihan, B. (1997) Sport, Policy and Politics: A Comparative


Analysis. London: Routledge.

• Hylton, K., Bramham, P. and Nesti, M. (2001) Sports


Development: Policy, Process and Practice. London:
Routledge.

LOGO
LOGO
Predavanje i prezentaciju pripremio:
doc. dr Stevo Popović
stevop@t-com.me

NASTAVNA JEDINICA:
Sport, etnička pripadnost i
rasizam

DRUŠTVENI ODNOSI U SPORTU LOGO


ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Multikulturalizam

 Crna Gora je multikulturalno društvo.

 Vjekovima se na prostru današnje Crne Gore nalazila


raskrnica velikih religija, kao i kraljevstava i carstava.

 Tako je danas, etnička struktura stanovništva Crne Gore,


prema popisu iz 2011. godine oslikana na sledeći način:
44,98% stanovništva su etnički Crnogorci, 28.73% su
Srbi, 8,65% su Bošnjaci, a 4,91% su Albanci itd.

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Multikulturalizam

 Veoma je zanimljivo uporediti ove podatke sa rezultatima


popisa iz 1981. godine kada se isto stanovništvo koje živi
na istom području izjasnilo na sljedeći način: 68.54% su
bili etnički Crnogorci, 3.32% ih se izjasnilo Srbima, dok
„Bosanci“ u tom periodu nisu ni postojali kao kategorija i
kategorisani su u skladu sa njihovom religijom, odnosno
„Muslimani“.

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Multikulturalizam

 Međutim, ove razlike nisu posljedica nekih velikih


migracija, kao što to izgleda na prvi pogled već
predstavljaju rezultat ideoloških osjećanja jednog broja
građana Crne Gore, koji su promijenili svoje uvjerenje u
teškom i turbulentnom periodu sa početka posljednje
decenije XX vijeka.

 Stoga, važno je za ovu studiju da se istakne da većina


stanovništva Crne Gore ima isto etničko porijeklo a
varijacije njihovih nacionalnih pripadnosti su rezultat
ideoloških koncepata i njihovih vjerskih osjećaja.

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Multikulturalizam

 Dakle, kada grupa ljudi dijeli genetsku pozadinu i živi u


istim uslovima tj. posjeduje zajedničke i osobene
elemente kulture, zatim ima jedinstven ekonomski
sistem, jednako pravo na državljanstvo, posjeduje
osjećanje solidarnosti koje proizilazi iz zajedničkog
iskustva i zauzima zajedničku teritoriju, može se
smatrati jednom nacijom.

 Stoga bi sve građane tj. državljane koji žive u Crnoj Gori


trebalo smatrati multikulturalnim Crnogorcima.

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Multikulturalizam

 Idealno, multikulturalizam podrazumijeva priznavanje


kulturne raznolikosti bez upotrebe vrijednosti jedne
kulture za određivanje vrijednosti druge.

 Ovaj nivo tolerancije i posljedičnog odsustva


etnocentričke perspektive je teško ostvariti, i praksa i
organizacija sporta je samo jedna oblast kulture koja je
daleko od idealne.

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Multikulturalizam

 Međutim, ideološka određenost je veoma značajan


kamen spoticanja u crnogorskom društvu a sport bi
trebalo da predstavlja jedan od bitnih sredstava koja bi
trebalo iskoristiti u realizaciji stvaranja crnogorskog
nacionalnost identiteta na osnovama modernih
nacionalista.

 Proučavanje nacionalizma je prožeto korišćenjem


različitih termina da se opiše sličan ili identičan koncept.

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Multikulturalizam

 Kellas (1998) je podijelio studije koje su proučavale


nacionalizam na dva glavna pravca, prije svega na
instiktivne i na kontekstualne.

 Cronin (1999) ih svrstava u primordijalizam, etatizam,


politički mitologizam i modernizam.

 Smith (2001) ih dijeli u perenijalizam, primordijalizam,


etnosimbolizam i modernizam.

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Multikulturalizam

 Svaki od navedenih pravaca može biti široko


kategorisan, a savremeni autori se slažu da postoje
etnički i modernistički pravac u proučavanju nacionalizma
(Kelly, 2007).

 Razlike koje se pojavljuju između ova dva pravca se


temelje na pogledima koji se razlikuju u odnosu na „dan
postanka“ nacija.

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Multikulturalizam

 Etnički nacionalisti vjeruju da su nacije postojale i prije


posljednjih decenija XXVIII vijeka.

 Moderni nacionalisti prepoznaju nacije kao tvorevinu


XVIII i XIX vijeka (Hastings, 1997).

 Stoga, veoma je bitno za crnogorske prilike odrediti se da


li prihvatiti jedan ili drugi koncept.

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Multikulturalizam

 Etnički nacionalizam nudi opciju da crnogorsku naciju


sačinjavaju isključivo etnički Crnogorci, kojih prema
popisu iz 2011. godine nema preko 50% (Monstat, 2011),

 Moderni nacionalizam veže nacionalnu pripadnost za


državljanstvo i u tom slučaju bi crnogorsku naciju
sačinjavali svi građani tj. državljani Crne Gore.

 Na taj način se može mnogo brže doseći evropski


nacionalni identitet.

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Multikulturalizam

 Trebalo bi naglasiti da su sport i nacionalni identitet


snažno povezani kroz cijelu istoriju čovječanstva, najviše
iz razloga što sportisti od iskona, bilo da su u
pojedinačnoj konkurenciji ili da su dio nacionalnih
sportskih timova, predstavljali određenu grupu ljudi
okupljenih oko istog cilja ili iste ideje.

 Samim tim, oni su predstavljali pripadnike određene


nacije koju veže osjećaj nacionalnog ponosa koji
zajednički njeguju (Bogdanov, 2011).

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Multikulturalizam

 Dakle, nije pogrešno tvrditi da je sport veoma dobro


pozicioniran kada je razvoj nacionalnog identiteta i
nacionalnog ponosa u pitanju, a najviše iz razloga što
postoje čvrsti dokazi u naučnoj literaturi da uspjeh
nacionalnih sportskih timova, ali i organizacije velikih
sportskih događaja, kao što su svjetska i kontinentalna
takmičenja, mogu doprinijeti povećanju samopoštovanja i
nacionalnog ponosa (Dauncey, & Hare, 1999; Gavin,
2007; Karkatsoulis, Michalopoulos, & Moustakatou,
2005).

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Multikulturalizam

 Sa druge strane, veoma je bitno naglasiti da je pogrešno


zaključiti da bi svi članovi određenog društva trebalo da
eksploatišu sport kao sredstvo za izgradnju svog
nacionalnog identiteta, kao i da bi svi članovi određenog
društva trebalo da se osjećaju ponosno u situacijama
kada njihovi nacionalni timovi postižu značajne sportske
uspjehe.

 Dakle, više je nego jasno da je sport, vjerovatno samo


jedan od brojnih faktora koji može da utiče na nacionalni
identitet ali i, kao takvoga izuzetno ga je značajno
adekvatno istražiti.

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Rasizam

 Istorijski, rasu su koristili naučnici i etnolozi u


pokušajima da kategorizuju ljude na osnovu fizičke
pojave i drugih urođenih karakteristika.

 Biološke teorije na kojima su razne teorije o rasi bazirane


u 19. vijeku u velikoj mjeri su odbačene (iako se, notorno,
rasne razlike u inteligenciji i dalje istražuju), posebno jer
su te teorije korišćene da se opravda ropstvo i
eksploatacija crnih ljudi od strane bijelaca.

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Rasizam

 Kako je kasnije istaknuto, biološka objašnjenja sportskih


performansa se i dalje formiraju, i predmet su sociološke
kritike.

 Koncept rasizma se koristi za društva u kojima je jedna


„rasna“ grupa u položaju dominacije nad drugom.

 Rasizam predstavlja ideju koja racionalizuje i opravdava


različite socijalne prakse koje propagiraju nejednaku
raspodjelu moći između rasnih grupa.

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Rasizam

 U osnovi, rasizam = predrasuda + moć.

 Postoje dokazi o rasizmu u praksi i organizaciji sporta.

 Tri nezavisne dimenzije rasizma su vrijedne


identifikovanja:

• strukturalna;
• institucionalna;
• individulna.

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Rasizam

 Strukturalna dimenzija rasizma

 Ekonomska i socijalna diskriminacija npr. crnih ljudi je


sadržana u strukturi društva, kako je dokazano u
zapošljavanju, domaćinstvu i obrazovanju.

 U Britaniji, populacija imigranata je regrutovana u


poslijeratvnom ekonomskom periodu da bi se izašlo na
kraj sa nedostatkom radne snage primarno u
proizvodnom sektoru, što je za posljedicu imalo niske
plate, socijalne uslove itd.

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Rasizam

 Danas, 35% ljudi iz Bangladeša je nezaposleno, 11.8%


Indijaca i 19% crnih Karibijaca, u poređenju sa samo
10% bijelaca.

 Institucionalna dimenzija rasizma

 Institucije podržavaju pravila i/ili procedure i prakse koje


funkcionišu na načine koji propagiraju diskriminaciju npr.
crnih ljudi.

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Rasizam

 Individualna dimenzija rasizma

 Aktivnosti i stavovi pojedinaca prema npr. crnim ljudima


podržavaju i šire socijalne probleme diskriminacije.

 Primjeri otvorenog rasizma na ovom individulanom nivou


uključuju rasistički podsmijeh sa fudbalskih tribina, neke
česte pretpostavke o prirodnim sportskim prednostima
nekih rasnih grupa itd.

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Rasizam

 Individulani rasizam može, takođe biti tih ili neizražen:


uzete zdravo za gotovo zdravorazumske pretpostavke o
atributima grupa na osnovu rase.

 Iako se mali broj ljudi deklariše kao „rasisti“, postoji preko


140.000 rasno-motivisanih napada u Velikoj Britaniji
svake godine.

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Rasizam

 Neko bi opravdano mogao tvrditi da je sport (za razliku


od mnogih profesija kao što su umjetnost i zakon) jedan
od par elemenata kulture koji je dostupan etničkim
manjinama, pružajući im put za napredno socijalno
kretanje.

 U ispitivanju izvršenom oktobra 1992 od strane


„Nedeljnog žurnala“ – novina namenjenih Britanskim
crnim i Azijatskim zajednicama.

 Ovo ispitivanje daje listu 20 najbogatijih crnih ljudi u


Britaniji.
LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Rasizam

 Ističe da su 6 od prvih 11 sportisti (ne žene!) i da su ti svi


sportisti Afro-Karibijci ne Južni Azijati, što ukazuje na
razliku u poziciji sporta unutar njihovih odgovarajućih
kultura.

 Prihvaćena bez kritika, ova lista može reći da rasizam


nije važno pitanje i da ne postoji pretjerana potreba za
anti-rasističkim strategijama ili pozitivnim aktivnostima!

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Rasizam

 Postoji mnogo crnih ljudi u sportovima kao što su fudbal,


boks i atletika koji govore da je sport jedna od par oblasti
socijalnog života oslobođena rasizma.

 Da li je tako?

 Rezultati ispitivanja govore da su crni ljudi, i muškarci i


žene, nedovoljno predstavljeni u mnogim sportovima
(npr. golf, tenis, plivanje, spoljne aktivnosti) ali previše
predstavljeni u drugim sportovima (npr. atletika, košarka,
muški fudbal).

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Rasizam

 Na primjer, Afro-Karibijci čine samo 1.6% ukupne


populacije u Velikoj Britaniji ali 7.7.% (i raste) ukupnog
broja profesionalnih fudbalera.

 Suprotno koliko crnih Britanskih muškaraca/žena igrača


golfa ili tenisa, plivača, gimnastičara itd. možete
identifikovati?

 Muškarci iz Južne Azije su previše predstavljeni u hokeju


i badmintonu, ali premalo predstavljeni u fudbalu i
ragbiju.

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Rasizam

 Ove činjenice potežu brojna pitanja.

 Zašto su šabloni uključenosti u sport nejednaki za razne


sportove?

 Da li postoji nejednakost u pristupu za neke sportove?

 Da li su neke rasne grupe prirodno bolje/gore u različitim


sportovima?

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Rasizam

 Da li se objašnjenje za pretjerano ili nedovoljno


predstavljanje mogu naći u okviru tri dimenzije rasizma
koje su ranije identifikovane?

 U kojoj mjeri sportski organizatori, profesori i treneri


sarađuju sa, i stvarno promovišu, diskriminatorne
politike?

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Rasizam

 Rasizam nije ograničen na otvoreno izražavanje


rasističkih napada koji se vide, na primjer, na fudbalskim
tribiniama, ili u pežorativnim implikacijama komentara
kao što su „crnje“,„crnčuge“ ili na dobro publikovanim
stereotipima, od strane direktora fudbalskih klubova, već
da su crnci vještiji igrači ali da su manje efektivni u blatu i
kiši sjeverne klime!

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Rasizam

 Glavni cilj istraživanja rasizma u sportu (npr. Cashmore,


1982, 1991; Jarvie, 1990) je ispitivanje njegovih
ideoloških i institucionalnih dimenzija; preciznije, kako
rasni stereotipi sistematski „kanališu“ crnce, i kako sport
služi za propagiranje i podsticanje rasne nejednakosti.

 Sport može biti put za bolju socijalnu mobilnost, ali samo


za mali broj osoba!

 Fleming (1994) pregleda Nugent-ovo i King-ovo (1979)


isticanje procesa nastanka stereotipa.

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Rasizam

 On uključuje tri faze:


(1) identifikaciju kategorije ljudi, npr. crnaca, prodavaca
nekretnina;
(2) dodeljivanje osobina toj kategoriji;
(3) primjenu tih osobina na bilo koga i svakoga ko
pripada toj kategoriji.

 Ovaj proces je izrazito čist u odnosu na neka široko


prihvaćena vjerovanja o prirodnoj prednosti Afro-
Karibijaca u sportu u poređenju sa bijelcima.

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Rasizam

 Konvencionalna mudrost o uspjehu crnaca u sportu je


ukorijenjena u biologiji.

 U suštini te „mudrosti“ je da se učinak crnaca (odn. Afro-


Karibijaca) u sportu može objasniti urođenim
anatomskim, fiziološkim i psihološkim karakteristikama
koje im daju prirodnu prednost u nekim sportovima i
nedostatak u drugim (npr. plivanju).

 Kako bi drugačije, na primjer, 80% Olimpijskih finalista u


trci na 100 metara za muškarce tokom posljednjih 20
godina bili crnci?
LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Rasizam

 Koji je drugi razlog što nije bilo bijelih bokserskih


šampiona u teškoj kategoriji od Rocky-a Marciana?

 Koji je drugi razlog što jedva da ima koji crnac šampion u


plivanju?

 Ova perspektivna „prirodne sposobnosti“ ima donekle


moćnu podršku unutar hijerarhije mnogih upravnih
organa u sportu i biološkom istraživanju, što Cashmore
(1982) pokazuje svojom kritikom Kane-ovog (1971)
objašnjenja uspjeha crnaca u sportu.

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Rasizam

 Kane daje tri ključna argumenta za uspjeh crnaca, naime


fiziološki, psihološki i istorijski.

 Fiziološki argument je da su crnci genetski bolje


opremljeni fizički i fiziološki za sport.

 Coakley (1986) razrađuje ovo razmišljanje pregledom


brojnih sličnih studija koje su imale sljedeće zaključke:

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Rasizam

 (1) tijela crnaca se proporcionalno razlikuju od tijela


belaca.

 Imaju duže noge i ruke, kraće trupove, manje tjelesne


masti, vitkije kukove, više tetiva a manje mišića, drugačiju
strukturu pete, šire kosti podkoljenice, vitkije mišiće
podkoljenice, veći raspon ruku, i više mišićnih vlakana
potrebnih za brzinu i snagu a manje onih potrebnih za
izdržljivost;

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Rasizam

 (2) tijela crnaca funkcionišu drugačije od tijela belaca.

 Ona brže sazrijevaju, imaju manji kapacitet pluća, imaju


veću vjerovatnoću da budu hiper visoki, efikasnije emitiju
toplotu, lakše se hlade pri hladnijoj klimi, i imaju
superiorne ritmičke sposobnosti.

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Rasizam

 Čak je i savez nacionalnih profesora u Britaniji prihvatio


ovu konačnu tačku tvrdeći da crni učenici imaju „prirodan
ritam“ koji im omogućava da ostvare neki uspjeh u
umjetnosti i sportu (Canington, 1983).

 Psihološki argument je da su crnci bolji od bijelaca u


borbi sa stresom, da imaju veći kapacitet za opuštanje i
ostaju „psihički rasterećeni“ pod takmičarskim pritiskom.

 Treći, istorijski, argument je ono što bismo mi nazvali


perspektivom „opstanka fizički najjačih“.

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Rasizam

 Afro-Karibijci i crnci iz Sjeverne Amerike morali su da


prežive ropstvo u uslovima koji su bili tako strašni da su
samo najjači preživjeli.

 Stoga, faktori kao što su moć, brzina i agilnost su


razvijeni u „genetskom bazenu“ ove rasne grupe.

 Ljudi Azijskog porijekla nisu tako „vidljivi“ u Britanskom


sportu kao bijelci ili Afro-Karibijci, i nedovoljno su
predstavljeni u većini sportova sa, možda izuzetkom
kriketa, hokeja i badmintona.

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Rasizam

 Kao kod ljudi Afro-Karibskog porijekla, rasizam na


individualnom i institucionalnom nivou je očigledan u
sportskom učešću Južnih Azijata.

 Na individulanom nivou postoje dokazi da Južni Azijati


trpe rasističke napade u školama, sportskim klubovima, i
čak pri gledanju sporta (Williams, 1994).

 Na institucionalnom nivou, Fleming (1990, 1994)


pregleda dokaze o stereotipskim pretpostavkama o
Južnim Azijatima u školama u smislu da su „akademci ali
nisu zainteresovani za sport“.

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Rasizam

 Obično, Azijati se smatraju nezainteresovanim, ili slabim


za, kontaktne sportove, zbog nedostatka snage i loše
koordinacije.

 Ovo je posebno očigledno u stavu prema Azijskim


devojkama koje, po pretpostavkama, nisu socijalizovane
u aktivnostima sportskih igara od malih nogu, koje
preuzimaju veće odgovornosti kod kuće u domaćinstvu i
koje su pozitivno obeshrabrene da učestvuju u
sportovima koji se suprotstavljaju ponašnju koje
odgovara njihovom polu a koje je kulturološko propisano.

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Rasizam

 Ishod ovog negativnog stereotipa je da su, kao što su


Afro-Karibijci podstaknuti na sport, Južni Azijati efektivno
izazvani van, barem nekih, sportova.

 Pored toga, pretpostavke o sportskim sklonostima Azijata


(npr. ne vole plivanje ili ragbi, ali vole kriket i badminton)
rezultuju onim što Fleming naziva „učaurivanjem“ u
nekim sportovima i udaljavanjem od drugih u školskih
rasporedima.

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Rasizam

 Iz etnografskih podataka, Fleming (1994) takođe ističe da


je ovo pogubno stereotipsko razmišljanje, podstaknuto
odsustvom sportskih uzora, reprodukovano od strane
Južnih Azijata koji su postali žrtve sopstvenih mitova.

 Prvi korak u izazivanju stereotipske karakterizacije Južnih


Azijata i sporta je prepoznavanje različitosti ljudi koji su
kolektivno nazvani „Južnim Azijatima“.

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Rasizam

 Ova apelacija prikriva razlike u jeziku, kulturi, religiji,


socijalnoj mobilnosti, stavovima prema polnim ulogama i,
najočiglednije, nacionalnosti; naime Indijski, Pakistanski,
Bangladeši i Istočno Afrički (primarno Kenijci) Azijati.

 Ova raznovrsnost je priznata u nedavnom projektu


Sportskog Savjeta, koji je prijavio Carroll (1993), koji je
za cilj imao istraživanje odnosa između etničke
pripadnosti, kulture i učešća u sportu.

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Rasizam

 Ispitivane grupe su bili Afrikanci, Bangladešani, Karibijci,


Kinezi, Istočno Afrički Azijati, Indijci, Pakistanci i
uporedna grupa bijelaca u široj oblasti Manchester-a.

 Neki od nalaza bili su:

(1) skoro 50% Bangladešana, Afrikanaca i Pakistanca i


preko trećine Indijskih žena, nema nikakvu sportsku ili
fizičku rekreaciju;

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Rasizam

(2) Kinezi i bijeli Britanci su najaktivniji, a Pakistanci i


Bangladešani najmanje aktivni u sportu;

(3) za većinu grupa, žene su prihvatile kućne


odgovornosti kao fokus svojih života na način na koji
muškarci to nisu uradili, čime su ograničile količinu
slobodnog vremena;

(4) muško/ženska razlika u učestvovanju je veća za


Muslimane, Induse i Sikse nego za Hrišćane i ateiste;

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Rasizam

(5) postoji inter-etnička razlika u sportskim sklonostima,


ali generalno vodećim timskim sportovima i spoljnim
aktivnostima nedostaje popularnost (sa izuzetkom
košarke za Afro-Karibijce i kriketa za tri Južno Azijske
grupe);

(6) 90% svih prijateljskih odnosa (u sportskim grupama ili


u drugim slučajevima) su između ljudi iste etničke
pripadnosti; i

(7) etnička pripadnost, religija i pol kombinovano utiču


značajno na sportsko učešće.

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Rasizam

 Veliki dio ovoga potvrđen je od strane Fleming-a (1994),


koji identifikuje sljedeće etno-kulturalne faktore kao
kritične za razumijevanje Južnih Azijata i učešća u
sportovima:

(1) religija, i sekte unutar religije;

(2) klase, mobilnost i kaste;

(3) porodica (struktura, veličina i odnosi);

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Rasizam

(4) porijeklo (nacionalno, regionalno, gradsko/ruralno);

(5) imigracija (mesto, vreme, razlog);

(6) jezička grupa;

(7) generacija (i stepen akulturacije); i

(8) pol i rodbinske mreže.

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Rasizam

 Carroll (1993) je ukazao da je većina prijateljstava u


njegovoj istraživanoj populaciji bilo između ljudi iz iste
etničke grupe.

 Ovo se izrodilo u sportske timove koji su predstavljali


lokalne zajednice i šablone upotrebe lokalnih sportskih i
rekreativnih centara.

 Kao i sa svakom diskriminatorskom praksom koja


promoviše socijalne nejednakosti, kritike mora da prati
formulacija politike i inicijativa namijenjenih ublaženju
socijalne nejednakosti kao što su:

LOGO
ETNIČKA PRIPADNOST I RASIZAM
Add your company slogan
Rasizam

(1) izjednačavanje prilika i pristupa sportskom učešću,


treniranju, administraciji;

(2) borba protiv stereotipskog razmišljanja o Južno


Azijskim ljudima među trenerima i administratorima;

(3) istraživanje sportskih potreba svih crnih i Južno


Azijskih ljudi, muškaraca i žena, mladih i starih; i

(4) promovisanje sporta među organizacijama /


zajednicama crnaca i Južnih Azijata.

LOGO
RASIZAM I ETNIČKA
Add your PRIPADNOST
company slogan
Adekvatna literatura

 Nabrojane internet prezentacije su korisne kao polazne


osnove za prikupljanje naprednih informacija vezanih za
danas obrađenu problematiku:
• Anderson, B. (1991). Imagined Communities. London: Verso.

• Bairner, A. (2001). Sport, nationalism and globalization: European and North


American perspectives. Albany, NY: State University of New York Press.

• Bogdanov, D. (2011). Influence of National Sport Team Identity on National


Identity. Unpublished Doctoral Dissertation. Tallahassee, FL: The Florida
State University.

• Kellas, J. (1998). The politics of nationalism and ethnicity. London:


Macmillan.

LOGO
LOGO
Predavanje i prezentaciju pripremio:
doc. dr Stevo Popović
stevop@t-com.me

NASTAVNA JEDINICA:
Ometeni u razvoju i sport

DRUŠTVENI ODNOSI U SPORTU LOGO


OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Polazna pitanja

 Nedostatak – bilo čulni, mentalni ili fizički – ograničava


pojedinca u primjeni nekih vještna, obavljanju zadataka ili
učestvovanju u određenim aktivnostima ili kretanjima.

 Procijenjeno je da 6 miliona Britanske populacije ima neki


oblik invaliditeta, uključujući paraplegičare, slijepe i
djelimično slijepe ljude, ljude sa cerebralnom paralizom,
gluve i/ili nijeme ljude, autistične ljude, one koji su
preležali dijabetes, multipla sklerozu ili imaju defekt od
rođenja.

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Polazna pitanja

 Ovo se prenosi u brojne čulne, fizičke ili mentalne


probleme: 5% koristi kolica, 55% ima mentalni
nedostatak, 20% ima čulni nedostatak, i 20% je pokretno
ali sa fizičkim nedostacima.

 Neki su rođeni sa nedostacima, drugi su ih stekli u


različitim trenucima života, za neke, stanje je samo
privremeno, za druge pak trajno.

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Polazna pitanja

 Procijenjeno je da će preko 70% populacije patiti od


privremenih nedostataka tokom svog života.

 To je velika i heterogena grupa ljudi, sa razlikama unutar


kojih su i one značajne kao što je invaliditet.

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Nedostaci društva

 Termin nedostatak je korišćen umjesto invaliditeta.

 Razlika je krucijalna, jer se nedostatak odnosi na


medicinsko stanje, dok invaliditet podrazumijeva i fizičke i
socijalne nedostatke kod ljudi.

 Termin invaliditet podrazumijeva nejednakost u


sposobnostima ljudi da učestvuju kao ravnopravni članovi
zajednice.

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Nedostaci društva

 Ovo rezonovanje je zasnovano na razumijevanju dvaju


uporednih perspektiva o invaliditetu.

 Tradicionalna medicinska perspektiva vidi invaliditet


kao gubitak ili smanjenje funkcionalnih sposobnosti i
aktivnosti koje su posljedica nedostatka.

 Glavne implikacije ove funkcionalne definicije su da se


osobi sa invaliditetom mora pomoći i velika grupa
profesionalaca (terapeuta, socijalnih radnika, doktora,
posebnih profesora i trenera) razvila se oko rada sa tim
osobama.
LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Nedostaci društva

 Umjesto da fizički i socijalni svijet bude prilagođen svim


ljudima, ljudi sa invaliditetom imaju sopstvene usluge,
odvojene od ostatka društvenog života.

 Imidž ljudi sa invaliditetom u ovoj osnovnoj terapeutskoj


perspektivi je primarno zavisnost i pasivnost, umjesto
nezavisnost i samostalnost.

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Nedostaci društva

 U prepoznavanju ograničenja iz medicinske perspektive,


socijalna perspektiva je razvijana tako da uključuje
radikalnu promjenu od individualnih problema
nedostataka, ka priznavanju kako neadekvatno
dizajnirano okruženje, socijalne organizacije, stavovi i
pretpostavke, nameću ograničenja ljudima sa
invaliditetom.

 Upravo društvo diskriminiše hendikepirane i nameće


prepreke za ljude sa invaliditetom.

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Nedostaci društva

 Socijalne organizacije, razvijene prema potrebama i


navikama potpuno sposobnih ljudi, moraju se promijeniti.

 Ova više politizovana perspektiva teži da maksimizira


mjeru do koje istorijski obesnažena grupa ljudi može da
realizuje svoja socijalna i politička prava kao ravnopravni
građani.

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Nedostaci društva

 Glavne preporuke iz Britanskog društva:

 (1) nacionalni upravni organi moraju priznati svoju


odgovornost za ljude sa invaliditetom, da uključe
pitanje invaliditeta u programima obuke trenera, da
osiguraju predstavnike u upravi sporta za ljude sa
invaliditetom i njihove sportske organizacije, ako je
neophodno, radi proširenja ili ponovnog pisanja pravila
za uključivanje verzija za ljude sa invaliditetom, i
integrisanje ljudi sa nedostacima u vodeće sportove tamo
gdje je moguće;

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Nedostaci društva

 (2) lokalne vlasti treba da preuzmu odgovornost za


osiguranje učešća na lokalnom nivou, da konsultuju
ljude sa invaliditetom u izgradnji ustanova, i da osiguraju
da kompulzivno takmičarsko ponašanje ne nipodaštava
te ljude,

 (3) priznavanje sportskih udruženja ljudi sa


invaliditetima (koja su primarno konstruisana oko
medicinske definicije invaliditeta) da bi se osigurala veća
koordinacija i razvoj sportskih prilika,

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Nedostaci društva

 (4) mediji za promovisanje pozitivne slike sportista i


žena sa invaliditetima suprotno od imidža koji podstiče
pasivnost i zavisnost.

 Međutim, na nivou vodećih nacionalnih sportskih


organizacija za ljude sa invaliditetima postoji značajna
promjena ka većem uključenju i udaljavanju od isključena
i odvajanja.

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Nedostaci društva

 Kritično za to pitanje je potreba za adekvatnim resursima:


u smislu obuke sportskih profesora, trenera i
organizatora, i takođe prisustva posebnih ustanova i
opreme.

 Nedavna isticanja uključivanja vode do razmatranja


ograničenja sa kojima se ljudi sa invaliditetima suočavaju
pri učestvovanju u sportovima.

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Pristup sportovima

 Potpuno učestvovanje u sportskim zajednicama


osigurano je samo ako postoji jednaki pristup i prilika.

 Da bi se prevazišli nejednaki pristup i prilike, navedeno


treba da se riješi:

(1) perceptualne barijere,

(2) barijere u stavu,

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Pristup sportovima

(3) fizičke barijere,

(4) finansijske barijere,

(5) adaptiranje i modifikovanje sportova, i

(6) školsko fizičko obrazovanje.

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Perceptualne barijere

 One se odnose na svijest ljudi sa invaliditetima o


postojanju ustanova za sport, i organizacija, koje
posebno ispunjavaju potrebe ljudi sa invaliditetima.

 Mnogi imaju malo dodirnih tačaka sa sportskim


organizacijama za ljude sa invaliditetima, malo toga ili
ništa ne znaju o prilikama koje se na taj način pružaju, ili
da vodeće sportske organizacije zauzimaju sve važniju
ulogu u sportovima za ljude sa invaliditetima.

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Perceptualne barijere

 Najznačajnije, međutim, mnogi ljudi sa invaliditetima imali


su malo prethodnih prilika, u kritičnim periodima učenja u
djetinjstvu, da razviju osnovne sposobnosti kretanja na
kojima su bazirane mnoge posebne sportske vještine.

 Nedostatak prethodnog iskustva u sportu, često se


prevodi u malu svijest o nečijim sposobnostima, i
posljedično vodi do izbjegavanja sportskih izazova kroz
strah od neuspjeha ili ismijevanja.

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Perceptualne barijere

 Takođe, provajderi, organizatori i treneri vodećih


sportova, imajući mali broj prilika da rade sa ljudima sa
invaliditetima, će malo vjerovatno imati potpuno
razumijevanje posebnih izazova sa kojima se oni
suočavaju.

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Barijere u stavu

 Kao i kod rase i pola, razvijanje svijesti o invaliditetima


tiče se promjene stavova i suočavanja sa mitovima i
zabludama o invaliditetima, koji dolaze iz nedostatka
razumijevanja.

 Podmuklo označavanje grupa (npr. invalidi,


hendikepirani, slijepi itd.) kreira surove razlike koje ističu
medicinsko stanje, minimiziraju individualne razlike i
potcjenjuju sposobnosti.

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Fizičke barijere

 Ovo je najočiglednija konotacija „pristupačnosti“.

 Akt za osobe sa invaliditetom 1981. godine učinio je


zakonskom obavezom da dizajn sportskih ustanova od
strane lokalnih vlasti ugodi minimalnom potrebnom
pristupu.

 To nije bilo retrospektivno i nije uključivalo zgrade


sagrađene prije tog perioda.

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Fizičke barijere

 Haywood et al. (1995) navodi neke dodatne mjere koje


se moraju razmotriti: toalet i svlačionice, rampe, liftove,
ne-klizave podove, oznake sa specijalnim bojama koje
odgovaraju djelimično slijepima, pristupačne pultove,
kontrolne tastere u liftovima, aparate za napitke itd.

 Minimalan potreban pristup nije isti kao pristup za ljude


bez invaliditeta i to je nepotpuno postignuto.

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Fizičke barijere

 U praksi, idealno jednak pristup je uravnotežen sa


realnošću troškova i dobiti (npr. lift koji omogućava
pristup vodenom toboganu).

 Sargent (1987) smatra da brigu o troškovima treba da


nadmaši briga o jednakosti, ali ograničeni troškovi javnog
sektora će vjerovatno osigurati nastavak nejednakog
pristupa.

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Finansijske barijere

 Postoji ekonomska pukotina između ljudi sa


invaliditetima i njihovih kolega bez invaliditeta, što znači
da ljudi sa invaliditetima nemaju isti raspoloživi prihod za
trošenje na sport i druge rekreativne aktivnosti.

 Godine 1988., samo 31% ljudi sa invaliditetom radno


sposobne starosne dobi je bilo zaposleno.

 Takođe su ti zaposleni, u prosjeku, zarađivali samo 80%


plata svojih kolega bez invaliditeta.

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Finansijske barijere

 Tri četvrtine odraslih sa invaliditetom moralo je da se


oslanja na državne subvencije kao svoje glavne izvore
prihoda (Hung, 1993)

 Prihodi porodice sa invaliditetima koje nisu penzionisane


bili su samo 72% nacionalnog prosjeka (HMSO, 1989).

 Koja god statistička mjera da se primjeni, ljudi sa


invaliditetima su finansijski obesnaženi, što doprinosi
preprekama u učestvovanju koje su ranije identifikovane.

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Adaptiranje i modifikovanje sportova

 Igre i sportovi pružaju izrazito velike izazove na kojima se


konkretno zadržava interesovanje i pažnja kod učesnika.

 Za ljude sa invaliditetima, izazovi su još veći zbog


funkcionalnih nedostataka.

 Funkcionalna, prije nego medicinska definicija


invaliditeta je korisnija za uključenost u sport.

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Adaptiranje i modifikovanje sportova

 Brown (1987) identifikuje 6 problema koji se mogu javiti


kod perceptualno-motornih performansi u sportu:

(1) nedostatak prethodnog iskustva usljed pretjerane


zaštićenosti i čuvanja i nedostatka kritičnog ranog učenja,

(2) neusklađenost šake i ruke (snaga i kontrola),

(3) sposobnost slobodnog kretanja (ograničeno


kretanje sa pomoćnim uređajem, kolicima),

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Adaptiranje i modifikovanje sportova

(4) nedostatak dobrovoljne kontrole zbog cerebralne


disfunkcije,

(5) čulni nedostatak (vizuelni, slušni, kinetički), i

(6) psihološke poteškoće u učenju (vizuelno-motorni,


vizuelno-perceptualni, prostrni poremećaji).

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Adaptiranje i modifikovanje sportova

 Iako postoje prilike kada se neki ljudi sa invaliditetima


mogu takmičiti u jednakim uslovima kao kolege bez
invaliditeta (npr. streljaštvo), u mnogim slučajevima
odabir, modifikacija i adaptacija sportskih aktivnosti
predstavlja neophodnost da bi one bile omogućene.

 Zadovoljstvo dolazi samo iz pozitivnih iskustava i


cjelokupnog učešća, a to se može desiti samo ako su
sposobnosti i vještine učesnika dopunjene modifikovanim
ili adaptiranim izazovom.

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Adaptiranje i modifikovanje sportova

 Na primjer, Britansko sportsko udruženje za ljude sa


invaliditetom pruža sljedeću listu načina pomoću kojih se
individualni i timski sportovi mogu prilagoditi tako da budu
dostupni ljudima sa invaliditetima:

(1) upotreba većih/manjih lopti,

(2) lakša oprema, npr, lopte za plažu, odbojkaške lopte,

(3) niža visina mreže,

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Adaptiranje i modifikovanje sportova

(4) reketi/palice sa kraćim drškama,

(5) svetlije obojena oprema,

(6) taktilne/dodirne referentne tačke,

(7) pozivni ili zvučni izvor za kontrolu pravca,

(8) rastegljiva oprema za one sa slabijim rukohvatom,

(9) oprema sa pjenom da bi se ograničila visina


odskoka,

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Adaptiranje i modifikovanje sportova

(10) ograničena oblast za igru,

(11) povećanje broja igrača u svakom timu,

(12) omogućavanje pomoćnih ljudi koji će gurati kolica


učesnika,

(13) davanje posebne oblasti igračima tako da svi


mogu da učestvuju bez straha od sposobnijih igrača, i

(14) upotreba specijalne opreme.

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Adaptiranje i modifikovanje sportova

 Sve te modifikacije su bazirane na procjeni sposobnosti


učesnika, zajedno sa analizom psiho-motornih zahtjeva
sportskog zadatka.

 Ako se omogući slaganje ova dva elementa, onda je


pristup osiguran.

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Školsko fizičko obrazovanje

 Akt o obrazovanju iz 1988. godine zagovara da mnogi


mladi ljudi sa invaliditetima treba da se integrišu u
vodeće škole.

 Diskutabilno, uspješna integracija djece sa invaliditetom


u većinu aspekata rasporeda je ostvarena, ali fizičko
obrazovanje i sport nameću najveće zahtjeve.

 Fizičko obrazovanje pruža krucijalnu priliku da mladi ljudi


razviju brojna iskustva u kretanju u individualnim i
timskim igrama, plivanju, plesu, gimnastici i spoljnim
aktivnostima.
LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Školsko fizičko obrazovanje

 Jowsey (1992) smatra, međutim, da mali broj ljudi sa


invaliditetom može da prati nastavni program bez
adaptacije, i da je potreban fleksibilan, kreativni pristup
sadržaju nastavnog programa od strane saosjećajnih
profesora.

 Studija Borrett-a et al. (1995) zaključuje da „mnogi mladi


ljudi sa invaliditetima ne dobijaju brojna iskustva u
kretanju koja odgovaraju njihovim sposobnostima u
vodećim školama“.

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Školsko fizičko obrazovanje

 Konkretnije, oni zaključuju da:

(1) fizičko obrazovanje se često smatra perifernom sferom


nastavnog plana i programa iz koje se učenici mogu izvući psiho-
terapijom ili pomoćnim akademskim radom,

(2) problem je dopunjen time što su mladi ljudi sa invaliditetima


rasuti tako da čine manjine u svakoj školi,

(3) osoblje u fizičkom obrazovanju je dobilo malu internu obuku o


invaliditetu, ali postoji neki, ne pretjerani, dokaz modifikovanja
nastavnog plana da bi se uzele u obzir posebne potrebe,

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Školsko fizičko obrazovanje

(4) veći značaj treba dati (a) psiho- i perceptualno-motornim


sposobnostima mladih ljudi sa invaliditetima, i (b) razlikama
između sportova u odnosu na vještine i sposobnosti potrebnih za
suočavanje sa izazovom koju aktivnost nameće,

(5) mali broj resursa je dostupan za adaptaciju ili modifikovanje


sportova da bi se učinili pristupačnim, i

(6) mali broj odnosa je utvrđen između škola i sportskih organizacija


ljudi sa invaliditetima; takođe uključenost mladih ljudi u tim
organizacijama je ili sporadična ili nepostojeća.

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Školsko fizičko obrazovanje

 Očigledno mnogo toga treba da se uradi i u sportu i u


obrazovanju kako bi se ispunile potrebe i prava ljudi sa
invaliditetima.

 Ova studija, takođe ističe da su, kao i kod populacije bez


invaliditeta, materijalni i kulturalni resursi roditelja
(izraženi u vremenu, raspoloživom prihodu, interesovanju
za rekreaciju i stručnosti) kritični za otvaranje prilika za
mlade ljude sa invaliditetima, posebno kada je kretanje
problem.

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Integracija

 Integracija je samo jedan element šire debate oko mjere


do koje su ljudi sa invaliditetima sposobnosti da realizuju
svoja socijalna i politička prava ravnopravnih građana.

 Prema Marshall-u (1983), tri glavne prepreke za


integraciju su stav, arhitektura i administracija, od kojih
je prva najvažnija.

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Integracija

 On smatra da su stavovi prema invaliditetu kritično važni


u određivanju socijalnog konteksta unutar kojeg ljudi sa
invaliditetima učestvuju u sportu, i da pomažu utvrđivanju
administrativne strukture, koja sama po sebi može
podstaći segregaciju.

 U tom smislu, vladini organi i sportske organizacije za


ljude sa invaliditetima su razvile inkluzivne strategije za
unapređenje sportskih prilika za ljude sa invaliditetima.

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Integracija

 Što se tiče sportskih organizacija, integracija ima brojne


konotacije:

(1) osiguranje adekvatnog predstavljanja ove grupe


ljudi u procesima donošenja odluka kod vladajućih
organa,

(2) programi obuke za zvaničnike (sudije, trenere) kako


bi se osiguralo da ljudi sa invaliditetima imaju isti pristup
profesionalnoj stručnosti,

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Integracija

(3) organizovanje takmičarskih sportova za sportiste


sa invaliditetima zajedno sa sportistima bez
invaliditeta, čime se uzdiže njihov profil, i

(4) potpuno integrisani sport kada su (određeni)


invaliditeti zanemarljivi.

 Prve dvije navedene konotacije su u velikoj mjeri stvar


organizacije i finansiranja.

 Treća, međutim, izaziva značajnu debatu.

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Integracija

 Udruženje amaterskih plivača je, na primjer, nedavno


uključilo događaje za ljude sa invaliditetima u okviru svog
programa Olimpijskih proba, i većina ljudi je svjesna
takmičenja u maratonu u kolicima pored visoko-profilnih
događaja kao što su maratoni u Londonu i Bostonu.

 Takođe postoje pokušaji da događaji za ljude sa


invaliditetima uključe u Olimpijske igre, iako trenutno
Para-olimpijada ostaje samo paralelni skup događaja
koji prima minorni publicitet u poređenju sa tradicionalnim
događajem.

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Integracija

 Marshall (1983) ističe da aktivno sportsko učešće pokriva


elitne takmičarske sportove i ukorijenjene rekreativne
sportove, i da se u svakom slučaju može korisno
napraviti razlika između odvojenih, paralelnih i potpuno
integrisanih aktivnosti.

 Profitabilnost integracije ili paralelnih takmičarskih


sportova će varirati prema prirodi i ozbiljnosti invaliditeta,
ali postoje brojna ograničenja vezana za rekreativni
sport.

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Takmičarski sport

 Pitanja jednakosti idu van ukorijenjenih nivoa uključenosti


da bi se obuhvatili elitni nivoi izvođenja i uspjeha.

 Marshall (1991) ističe da su sportisti sa invaliditetima


prvenstveno i prije svega veslači, atletičari, košarkaši i
skijaši a ne paraplegičari, slijepi, invalidi, itd.

 Tako ih treba tretirati - kao drugačije sportske takmičare


ali vrijedne jednakog tretmana.

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Takmičarski sport

 Refokusiranje od invaliditeta a ka sportu je očigledno u


formiranju Internacionalnog Para-olimpijskog Komiteta
1989. godine, organizovanog kroz nacionalna udruženja i
federacije određenih sportova umjesto kroz kategorije
medicinske dijagnostike invaliditeta.

 Takmičarski programi su utvrđeni pomoću specifičnog


sistema koji je razvio Meaden (1992), čiji je cilj grupisanje
takmičara sa određenim funkcionalnim sposobnostima
unutar svakog sporta.

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Takmičarski sport

 Ukupno postoji 38 profila koji uključuju 30 za one sa


lokomotornim nedostacima, 3 za one sa čulnim
nedostacima, 3 za one sa poteškoćama u učenju, 1 za
druge nedostatke, i 1 za ljude bez invaliditeta.

 Kako uključuje sve invaliditete bez obzira na medicinsku


definiciju, ovaj sistem osigurava da će se sportisti
takmičiti protiv onih na sličnom nivou funkcionalnih
sposobnosti.

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Adekvatna literatura

 Nabrojane internet prezentacije su korisne kao polazne


osnove za prikupljanje naprednih informacija vezanih za
danas obrađenu problematiku:
 Disability and youth sport edited by Hayley Fitzgerald. Oxford: Routledge, 2009.
London reference

 Sport and Disabled Athletes, edited by C. Sherill. Champaign, IL: Human Kinetics,
2009.

 Disability and Sport, edited by K. DePauw & S. Gavron. Champaign, IL: Human
Kinetics, 2005.

 Disability Issues, Trends and Recommendations for the World Bank, edited by R.
Metts, Washington D.C.: World Bank, 2000.

LOGO
OMETENI UAdd
RAZVOJU I SPORT
your company slogan
Relevantne internet prezentacije

 Active Places
http://www.activeplaces.com.au/

 Access Board
http://www.access-board.gov/

 Tempo Tricycles International


http://www.tempolafaek.com.au/

LOGO
LOGO
Predavanje i prezentaciju pripremio:
doc. dr Stevo Popović
stevop@t-com.me

NASTAVNA JEDINICA:
Rodna ravnopravnost i sport

DRUŠTVENI ODNOSI U SPORTU LOGO


RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Polazna pitanja

 Sportske šanse i učešće žena u sportu se povećalo u


značajnoj mjeri tokom proteklih 20 godina.

 Ovo je istaknuto statističkim podacima o sportu u


zatvorenom i na otvorenom prostoru objavljenim od
strane britanskog Sportskog savjeta (1988, 1994) i
podacima o članstvu u nizu nacionalnih sportskih
organizacija.

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Polazna pitanja

 Zaista, kredibilni argument može biti to što je sport


relativno pristupačan za žene, to što nema nikakvih
naglašenih diskriminatornih praksi i kao posljedica toga
to što pozicija žena u sportu ne predstavlja socijalni
problem!

 Podrška za ovakvo stanovište može obuhvatiti sljedeće:

[1] došlo je do masovnih napredaka ka političkoj


ravnopravnosti i zakonskim pravima, što je kulminiralo
Zakonom o podjednakim šansama iz 1970-e i
zakonom o Polnoj diskriminaciji iz 1975-e u Velikoj
Britaniji;

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Polazna pitanja

[2] životi žena nisu toliko privatizovani i ograničeni


kao što su bili u prošlosti;

[3] stavovi o onome šta je društveno prihvatljivo u


uslovima muškog/ženskog ponašanja su danas
liberalizovani;

[4] tehnološko napredovanje je uklonilo naporne


poslove po kući; kontrola rađanja je ustalila žene sa
malom planiranom porodicom kao normu;

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Polazna pitanja

 [5] više žena ima plaćeni posao i finansijski su


nezavisne nego ikada ranije; više porodica se pretvorilo
u „simetrične“ veze (Young & Wilmott, 1973) između
partnera, koje karakteriše zajedničko donošenje odluka,
zajednička kontrola nad finansijama, zajedničko
obavljanje kućnih poslova. Ukratko, žene sada
doživljavaju daleko manje ograničenja svog slobodnog
vremena;

 [6] sport je sada u modi i „šik“, pa time slabe


percepcijske barijere za učešće u njemu. Sport ne
kompromituje uvijek sopstveni imidž, niti dominantni
imidž ženstvenosti; i
LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Polazna pitanja

 [7] prema Sportskom savjetu, učešće žena u


sportovima u zatvorenom prostoru se povećalo
aproksimativno 3 puta tokom posljednje decenije, i 2 puta
u sportovima na otvorenom prostoru (mada ovo
maskira regionalne i klasne razlike).

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Polazna pitanja

 Opšte istraživanje domaćinstava je pokazalo da je


između 1977-e i 1987-e procenat ženskih učesnika
povećan u svim grupama sportskih aktivnosti osim u
onim koji se obavljaju na otvorenom.

 Žene nisu homogena grupa.

 One čine 52% populacije, a kontrasti između muškaraca i


žena nisu tako veliki kao razlike između bilo žena ili
muškaraca po njihovom etničkom identitetu, bračnom
statusu, socijalnoj klasi, uzrastu ili fazi životnog ciklusa.

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Polazna pitanja

 Stoga, bilo koji zaključci o neravnopravnosti ili


nejednakosti na osnovu pukog pola su ujedno i netačni i
previše generalizovani.

 Svjestan da iz dominantnosti u broju studenata proističe


većina feminističkih stavova o sportu, Dewar (1993) ističe
kao opasnost lažnu univerzalizaciju iskustava bijelih žena
iz srednje klase, kao reprezentativnu za iskustva svih
žena.

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Polazna pitanja

 Ipak, mnoge žene osjećaju da, u uslovima sporta, nisu


diskriminisane, da imaju bogat i raznovrstan sportski
životni stil i da ne doživljavaju ograničenja kvalitativno
drugačija nego kod muškaraca.

 Međutim, uprkos ovoj percepciji od strane nekih žena,


nejednakost opstaje, a osnova toga je to što postoje
obrasci dominacije i podređivanja određenog pola koji se
mogu identifikovati, a da to ima dalekosežne posljedice
za sportske i ostale institucionalne prakse.

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Polazna pitanja

 Ukupan broj ženskih učesnika u sportu je tek polovina od


muškaraca, što znači da su šanse da žene dostignu
najviša dostignuća u odgovarajućoj mjeri smanjene.

 Ne samo što se manji broj žena nego muškaraca bavi


sportom, već se žene bave dosta rjeđe i uz manji opseg
sportova (Clarke & Critcher, 1985).

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Polazna pitanja

 Socijalni stalež, uzrast, obrazovanje, brak i djeca imaju


dosta naglašenije efekte na učešće žena u sportu nego
što je to kod muškaraca.

 Odgovornosti za brigu o djeci, nedostatak slobodnog


vremena, nedostatak ličnog transporta i novca i niži nivoi
samopouzdanja, su razlozi zbog kojih žene imaju manje
šanse od muškaraca da jure svoja sportska
interesovanja.

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Pol, rod i seksizam

 Pol se dodjeljuje rođenjem i doživljava se kao


dodijeljena biološka karakteristika.

 Rod nema nikakve veze sa biologijom, već se odnosi


na sve razlike između muškaraca i žena koje proističu
iz društvenih očekivanja u vezi sa odgovarajućim
ponašanjem, interesovanjima, sposobnostima i
stavovima za muški i ženski identitet.

 Dok se pol dodjeljuje, rod se stiče, uglavnom prećutno,


kroz iskustvo socijalizacije.

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Pol, rod i seksizam

 Kada su rodni odnosi, u sportu ili inače, podređeni


interesima jednog pola u odnosu na interese drugog
pola, dolazi do neravnopravnosti.

 Pored toga, kada god je jedna grupa u društvu


dominantna u odnosu na ostale, postoji nesumnjivo skup
uvjerenja, stavova i sedimentiranih praksi koje teže da
daju legitimitet statusu kvo, odnosno postojećem skupu
neravnopravnosti.

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Pol, rod i seksizam

 Seksizam, stoga, odnosi se na ideologiju i praksu koje


opravdavaju i tumače nejednakost između muškaraca i
žena, kao što i ideologija rasizma, predrasude u vezi sa
starima i hendikepiranima, podržavaju neravnopravnosti
na osnovu njihovih bioloških karakteristika.

 Kritički sociolozi tvrde da ova seksistička ideologija


dominira čitavom našom kulturom, podržana je
institucijama u društvu uključujući i porodicu, školu,
preduzeća, vladu, medije.

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Pol, rod i seksizam

 Većina autora o seksizmu u sportu tvrdi da koncept uloge


pola ne pomaže u adresiranju odnosa između muškaraca
i žena.

 Uloga pola se odnosi na društvena očekivanja koja


određuju koje ponašanje muškaraca i žena je podesno –
društvena i kulturna konstrukcija muškog i ženskog
ponašanja.

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Pol, rod i seksizam

 Hall (1990) kaže da termin „uloga pola“ ukazuje na


nepromjenljivi, prirodni skup veza između muškaraca i
žena, i time ne uspjeva da prepozna da su „muški“ i
„ženski“ rod društveno konstruisani, istorijski specifični i
posredovani društvenom klasom, rasom i etničkom
pripadanju.

 Nastavljena upotreba „uloge pola“ u istraživanjima, ističe


Hall, skriva napore da se kritikuju upravo one ideologije i
prakse koje na prvom mjestu podržavaju ovakve
stereotipe.

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Rodni odnosi

 Učešće u sportu ujedno i od strane žena i od strane


muškaraca ima obrise odnosa između rodova, prema
konvencionalnim idejama o muževnosti i ženstvenosti,
prema društveno konstruisanim slikama tijela i prema
mrežama moći i kontrole u sportskim organizacijama.

 Ovakva izjava ukazuje da je sport suštinski


konzervativna institucija koja ujedno i slavi i održava
stavove i prakse naslijeđene iz prošlosti.

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Rodni odnosi

 Suprotno tome, međutim, sport takođe može biti mjesto


za izazivanje tih zastarjelih i praksi neravnospravnosti.

 Ovo je sigurno pristup usvojen od strane Hargreaves-a


(1995).

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Rodni odnosi

 Crpjeći zaključke na širokom i eklektičnom skupu


istraživačkih nalaza, Hargreaves predstavlja
sveobuhvatni pregled i analizu socijalizacije ujedno i u i
van (nekih) sportova, ograničenja sa kojima se žene
suočavaju u sportu, visoko selektivnu i seksističku
prirodu prikaza ženskog sporta u medijima i relativni
nedostatak zastupljenosti žena na pozicijama na kojima
se odlučuje u sportskim organizacijama.

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Rodni odnosi

 Iako veoma kritičan prema različitim i lukavim načinima


na koje praksa i organizacija sporta reprodukuju rodne
nejednakosti, Hargreaves ukazuje na rastuće
prepoznavanje ovih nejednakosti kao i strategiju koje ih
ispravljaju.

 Istraživanja o ženama u sportu pregledana od strane


Hargreaves-a obuhvataju, najprije, identifikaciju praksi
rodne socijalizacije sa osvrtom na sport i drugo, kritiku
sportova u kojima dominiraju muškarci.

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Rodni odnosi

 Ovo može biti sumirano na sljedeći način:

[1] Analiza praksi socijalizacije koje efektivno ili kanališu


devojke van sporta generalno, ili ka sportovima koji ne
dolaze u konflikt sa dominantnim imidžom ženstvenosti,
odnosno:
[a] prakse odgoja djece;
[b] stripovi i magazini za djecu i adolescente;
[c] kultura tinejdžera; i
[d] fizičko vaspitanje u školama.

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Rodni odnosi

[2] Analiza sportske kulture i sportskih organizacija za


ilustrovanje bilo marginalizacije ili eksploatacije ženskih
praksi, odnosno:
[a] vrijednosti i prakse sportskih medija;
[b] kontrola sportskih organizacija od strane muškaraca;
[c] komercijalizacija ženskog tijela u sportovima; i
[d] manji resursi za ženski elitni sport.

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Socijalizacija

 Socijalizacija se odnosi na procese gdje pojedinci uče da


se prilagode društvenim normama kao kulturno
propisanim.

 Tokom djetinjstva, ovaj proces internalizacije društveno


očekivanih načina ponašanja je u velikoj mjeri nesvjestan
i time se doživljava kao prirodan, kao uzet zdravo za
gotovo.

 Stoga, svaki pokušaj da se promjene zdravorazumske


pretpostavke ljudi o društveno podesnom ponašanju je
problematičan.
LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Socijalizacija

 Skrivena ili neprepoznata socijalizacija u sportu i fizičkoj


rekreaciji, ili u ostalim aspektima popularne kulture,
ispoljava značajan uticaj na sve nas.

 Svjesni o rodnim stereotipima, mnogi roditelji pokušavaju


da svoje sinove i kćerke tretiraju podjednako, da pružaju
slične doživljaje igre, igračke, knjige i putovanja.

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Socijalizacija

 Ipak, postoji puno dokaza koji pokazuju da se generalno


dječaci ohrabruju ka više avanturističkih aktivnosti, da se
sa njima igramo grublje, dozvoljava im se više slobode
da istraže svoje okruženje, da od ranog doba prikažu
različite motoričke sposobnosti i daju im se različite
igračke i ostale zanimacije.

 Kroz svoje roditelje i društvene mreže kojima pripadaju,


kroz televizijske programe, reklame, knjige, odnose sa
vršnjacima i ostale aspekte svakodnevnog života, djeca
su konstantno izložena različitom rodnom ponašanju i
uče iz tih iskustava.

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Socijalizacija

 Na primjer, Hargreaves citira Young-ovo (1990)


istraživanje čitanki za decu koje pokazuje da će čitaoci
13 puta češće naići na slike aktivnog muškarca nego
aktivne žene.

 Magazini i stripovi za djecu tretiraju sport različito za


djevojčice i dječake, težeći da prikažu sport kao
integralnu i svakodnevnu aktivnost za dječake, a ne tako
čestu i marginalnu aktivnost za djevojčice.

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Socijalizacija

 Pored toga, tamo gdje se sport pojavljuje, vjerovatno je


usklađen sa rokom; jahanje, tenis i plivanje za djevojčice,
američki fudbal (uglavnom) i ostali „muški“ sportovi za
dječake.

 Kao što svaki roditelj treba znati, uticaji porodice i škole u


ranom detinjstvu treba da budu prekriveni tinejdžerskom
kulturom tokom adolescencije.

 Adolescentska kultura za djevojčice sadrži malo prostora


za sport i, za razliku od dječaka, ne tako značajan status
u grupi vršnjaka se dobija boljim sportskim vještinama.

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Socijalizacija

 Postoji, međutim, klasna dimenzija u ovome, pošto


djevojčice iz srednje klase mnogo više vrednuju učešće u
sportu nego devojčice iz radničke klase, i upisuju se u
sportske klubove i organizacije tokom svojih neradnih
aktivnosti.

 Kod nezavisnih škola za djevojčice ostaje nešto


društvenog prostora za sportske aktivnosti.

 Ipak, preokupacije modom, muzikom, odjećom, ljubavlju i


vezama su centralne za ono što Hargreaves naziva
„kultom adolescentske ženstvenosti“.

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Socijalizacija

 Ukoliko uopšte ima sporta i aktivne rekreacije, oni teže


da imaju instrumentalnu opravdanost u uslovima nege
tijela, dobrog izgleda itd.

 Biti „seksi“ je zadatak koji čini aerobik (i njegove


derivative) posebno atraktivnim; sigurno mnogo više od
timskih sportova kao što su hokej ili fudbal, koji sa sobom
nose isuviše konotacija na školu, kolektivnu disciplinu i
prinudu.

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Kultura i organizacija

 Sport postaje sve više zavistan od medija.

 Ovo i artikulacija rodnih vrijednosti putem televizije i


sportske štampe, znači, kako Rowe i Brown (1994) tvrde,
„da svaki pokušaj da se promoviše rodna jednokost mora
pod obavezno naglašavati sferu medija“.

 Ženski sport je slabije predstavljen, često sa


pokrivenošću od svega 5% od ukupnog praćenja sporta u
nacionalnoj štampi.

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Kultura i organizacija

 Muški sportovi dominiraju televizijom, dok ženski sportovi


dobijaju podjednaku pokrivenost samo tokom događaja
kao što su Vimbldon i Olimpijske igre.

 Inače, muški fudbal, ragbi, moto-trke, bilijar, golf, konjičke


trke i kriket predstavljaju redovnu pojavu na televizijama.

 Satelitska televizija, takođe prikazuje rodne predrasude.

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Kultura i organizacija

 Štampa, takođe tretira žene različito u odnosu na


muškarce, posvećujući vrijeme bračnom statusu
sportistkinja, njihovim porodicama i privatnim životima i
dajući seksualizovani imidž na fotografijama.

 Za devojčice, mali broj uzora je ograničen uglavnom na


ženski-podesne sportove kao što je tenis.

 Ne iznenađuje to što većinu profesionalaca koji utiču na


sadržaj, stil i prirodu sportskih medija čine muškarci.

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Kultura i organizacija

 Relativno zanemarivanje ženskog sporta od strane


medija je samo jedan element kritike.

 Drugi je imidž žene i ženskog tijela u sportskim


medijima.

 Promoteri nedavnih pozivnih ženskih golf turnira u Evropi


su priznali da je dobar izgled podjednako važan kao i
vještine u golfu pri odabiru koga pozvati za učestvovanje.

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Kultura i organizacija

 Na međunarodnoj konferenciji u Madridu, 1990. godine, o


društvenim problemima u sportu, Hargreaves je
predstavio kolekciju slika žena izvučenih iz nacionalne
štampe, od komercijalnih reklama, do erotskih magazina
kao i iz modnih i specijalizovanih sportskih magazina.

 Ono što su ove slike imale zajedničkog je bio prikaz žene


u sportskom okruženju, obučene u sportsku odeću ili
kako poziraju sa sportskim rekvizitima, često na
seksualno provokativan ili erotski način.

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Kultura i organizacija

 Poruka je bila da je sport sada dio kulture koja


komercijalizuje žensko tijelo i komercijalizuje
seksualnost.

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Ko upravlja, ko trenira?

 Whitson i McIntosh (1989) diskutuju o dva objašnjenja


zbog čega su žene manje zastupljene na višim tehničkim,
administrativnim volonterskim pozicijama u sportu.

 Prvo i manje pouzdano objašnjenje iz funkcionalističke


perspektive je to da su žene socijalizovane u svoje
određene „uloge“, prije svega u okviru kućne ili privatne
sfere, i kao posljedica toga nemaju naviku da volonterski
pružaju svoje usluge.

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Ko upravlja, ko trenira?

 Drugo objašnjenje se odnosi na odnose između


muškaraca i žena po pitanju moći, da se javna sfera više
vrednuje od privatne i da muškarci istorijski imaju moć da
„definišu situaciju“ u javnoj sferi što na najbolji način
objašnjava organizacione prakse i otpor ka promjeni u
sportskim organizacijama.

 Cockburn (1991) donosi slične zaključke o rodno-


raslojenim socijalnim procesima koji naglašavaju
skraćene karijere za žene u ne-sportskim
organizacijama.

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Ko upravlja, ko trenira?

 U reprezentativnom uzorku britanskih sportskih


udruženja, White i Brackenridge (1985) su otkrili jasnu
malu zastupljenost žena na višim političkim i pozicijama
na kojima se donose odluke, dok Hargreaves (1995)
napominje da u Sportskom savjetu, 1991. godine, nije
bilo žena na mjestima direktora niti na nacionalnom niti
regionalnim nivoima, niti u nacionalnim centrima.

 Koristan primjer rodne neravnopravnosti u sportskim


organizacijama je jahanje – sport sa puno ženskih
učesnika.

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Ko upravlja, ko trenira?

 Gregson (1995) napominje da britansko Udruženje


konjičkih skakača ima 16,000 članova, od kojih su mnoge
žene, a ipak panel za selekciju na međunarodnim
takmičenjima koji se sastoji od deset osoba je
isključivo muški!

 Slična situacija je i na pozicijama trenera, sa svega


nekoliko žena koje dospiju do elitnih nivoa.

 Muškarci su daleko zastupljeniji kao treneri u elitnom


ženskom sportu, nego što je to slučaj sa ženama u
elitnom muškom sportu.

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Ko upravlja, ko trenira?

 Takođe žene daleko češće nailaze na poteškoće u


usklađivanju svojih trenerskih aktivnosti sa kućnim
poslovima i odgovornostima.

 Postoje naravno izuzeci u nekim sportskim


organizacijama sa mješovitim polnim sastavom, ali
postoje dokazi da je u mnogim sportovima prisutan oblik
vertikalne segregacije, gdje žene drže pozicije niskog
statusa, i gdje treniranje ženskih sportista nema isti
status kao treniranje muških sportista.

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Ko upravlja, ko trenira?

 Politički dokumenti Sportskog savjeta (1994) „Žene i


sport“ i nacionalne fondacije trenera (1994) „Žene i
treniranje“ adresiraju sljedeća pitanja u Velikoj Britaniji:

[1] postoji muška pristrasnost u sportskoj kulturi koja


često, ali ne i uvijek, degradira žensko prisustvo kao
učesnika i kao trenera;

[2] nema dovoljno žena trenera, a žene često nailaze na


probleme u usklađivanju svog sportskog angažovanja sa
ostalim obavezama;

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Ko upravlja, ko trenira?

[3] postoji nedostatak mehanizama za podršku koji bi


ohrabrili i podržali žensko uključivanje na pozicijama
trenera; i

[4] žene često nemaju pristup višim nivoima trenerskih


poslova.

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Strategije za jednakost

 U sociologiji i socijalnoj politici postoje dva nivoa debate


o rodu i sportu.

 Oni se rangiraju od „površnog“ ili liberalnog pristupa oko


minimiziranja ograničenja i izjednačavanja šansi za žene
da učestvuju kao rekreativni i/ili vrhunski učesnici, kao
treneri i kao rukovodioci.

 Drugi „dublji“ ili radikalni nivo debate dovodi u pitanje


samu osnovu ili strukturu naše sportske kulture i,
naravno, odnose između muškaraca i žena unutar nje.

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Strategije za jednakost

 Ova dva nivoa debate nisu obavezno međusobno-


isključujući, ali ih može karakterisati sljedeće:

[1] žene u sportu: nejednakosti u pruženim šansama,

[2] rod i sport: nejednakosti u raspodjeli moći.

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Adekvatna literatura

 Nabrojane internet prezentacije su korisne kao polazne


osnove za prikupljanje naprednih informacija vezanih za
danas obrađenu problematiku:

 United Nations (2006b). Sport for Development and Peace: the way forward,
report of the Secretary-General (A/61/373). New York.

 Meier, Marianne (2005). Gender Equity, Sport and Development. Switzerland:


Swiss Academy for Development.

 Women’s Sports Foundation (2006). Muslim women in sport: A minority within a


minority, WSF Factsheet, December 2006.

LOGO
RODNA RAVNOPRAVNOST I SPORT
Add your company slogan
Relevantne internet prezentacije

 The Women's Sports Foundation na


http://www.womenssportsfoundation.org/

 Women and Sport Commission na


http://www.olympic.org/women-sport-commission

 The Women's Sport and Fitness Foundation na


http://www.wsff.org.uk/

LOGO
LOGO