You are on page 1of 2

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KLANG


JALAN MERU,
41050 KLANG,
SELANGOR DARUL EHSAN

CADANGAN BORANG PELAKSANAAN PLC

NAMA INSTITUSI
:
JENIS PLC
:
TARIKH
:
MASA
:
JUMLAH MINIT
:
AHLI
:

ISU PERBINCANGAN
:

CATATAN
:

DISEDIAKAN OLEH: DISAHKAN OLEH :

Tindakan Ketua Kumpulan : Merekodkan dalam splkpm- Tarikh :


Tindakan SU Ladap Sekolah : Membuat Pengesahan dalam splkpm - tarikh :
KEMENTERIAN PENDIDIKAN Malaysia
Pejabat Pendidikan Daerah Klang
Jalan Meru,
41050 Klang,
Selangor Darul Ehsan

ANALISA PELAKSANAAN PLC

NAMA INSTITUSI :

TAHUN :

BULAN :

BIL JENIS PLC JUMLAH AKTIVITI JUMLAH GURU TERLIBAT CATATAN


1 Peer Coaching

2 Learning Walk

3 Video Kritik

4 Lesson Study

5 Kelab Buku

6 Analisis Data

7 Sharing Session

Jumlah Keseluruhan

Catatan :
1. Jumlah PLC direkodkan dalam splkpm

2. Jumlah PLC disahkan dalam splkpm

3. Jumlah guru yang belum terlibat dengan PLC

DISEDIAKAN OLEH: DISAHKAN OLEH :

Tarikh : Tarikh :