You are on page 1of 1

Cantecul omului de vanzare

de Geo Bogza

Veniţi, voi care aveţi bani, voi cei mari şi puternici,


Sunt de vânzare,
Din creştet până-n tălpi sunt de vânzare,
Deznădejdea din suflet, foamea din oase mă fac să mă vând ieftin,
Sunt gata la orice josnicie,
Cumpăraţi-mă şi am să fiu a voastră.
Cu tot ce-i al meu, cu sufletul şi trupul am să fiu a voastră,
Iar voi veţi putea face cu mine orice:
Mă veţi putea face să mint, să jur strâmb, să dau foc.
Să mă fac prietenă cu duşmanii voştri şi să le torn în băutură otravă
Eu nici n-am să crâcnesc,
Am să fiu a voastră,
Pe viaţă şi pe moarte am să fiu a voastră.