You are on page 1of 40

Alegeți afirmațiile corecte referitor la legătura ionică: (Multi)

este mai trainică decât covalentă

la contactul cu apa ușor disociază

apare în rezultatul atracției electrostatice dintre ionii pozitivi și negativi

apare în rezultatul formării cuplului comun de electroni

este mai slabă decât cea de hidrogen

Alegeți afirmațiile corecte referitor la legătura covalentă: (Multi)

poate fi polară și nepolară

se formează pe baza cuplului comun de electroni

este prezentă în molecula apei și a amoniacului

este mai slabă decât cea de hidrogen

este mai slabă decât cea ionică

Alegeți afirmațiile corecte referitor la forțele van-der-Waals: (Multi)

fac parte din legături sau interacțiuni non-covalente


apar dintre molecule neutre ca rezultat al forțelor de atracție sau respingere

contribuie la formarea structurii cuaternare a proteinelor

sunt forțe puternice

pentru a depăși forțele van-der-Waals de respingere este necesar de cheltuit o energie mai mică
decât o posedă ele

Alegeți afirmațiile corecte referitor la hidrogen: (Multi)

în organism se întâlnește în stare liberă atomară H

în organism se întâlnește în stare moleculară H2

în organism se întâlnește în componența diferitor biomolecule

în organism se întâlnește în stare ionizată

ionii H+ contribuie la crearea mediului acid în orgaism

Alegeți afirmațiile corecte pentru legătura de hidrogen: (Multi)


acest tip de legătură apare intermolecular

acest tip de legătură apare intramolecular

este mai slabă decât forțele van-der-Waals

este mai slabă decât legătura covalentă

este mai puternică decât legătura ionică

Alegeți biomoleculele ce conțin fosfor: (Multi)

acizi nucleici

glucoza

amino acizi

ATP

acizi grași
Alegeți denumirea corectă a grupei funcționale >C=O. (Single)

sulfhidril

carbonil

hidroxi

carboxi
aldehidică
Alegeți din aminoacizii prezentați mai jos acei ce conțin sulf: (Multi)

asparagina

metionina

treonina

cisteina

acidul glutamic

Alegeți din elementele prezentate mai jos microelementele: (Multi)

Na

Zn
Cr

Cu

Alegeți din lista propusă macroelementele metale: (Multi)

Ca

Na

Mn

K
C
Alegeți din lista propusă macroelementele metale: (Multi)

Ca

Na

Mn

K
C
Alegeți substanțele moleculele cărora sunt formate pe baza legăturii covalente polare: (Multi)

H2O

NaCl

NH3

CaCl2

HCl

Alegeți tipul legăturii în molecula metanului (CH4): (Single)

ionică

covalentă polară

covalentă nepolară

donor-acceptor

coordinativă
Care bioelemente dintre cele prezentate mai jos sunt organogene? (Multi)
C

As

Fe

Mn
Care denumire din cele prezentate corespunde grupei funcționale –NH2? (Single)

diazo

amino

imino

nitro

sulfhidril
Care denumire din cele prezentate corespunde grupei funcționale –OH? (Single)

nitro

amino

imino

hidroxil

nitrozo

Ce denumire din cele prezentate corespunde grupei funcționale –COOH? (Single)

carboxil

carbonil

aldehidică

ceto

hidroxil
Indicați, care din denumiri corespunde grupei funcționale –SH? (Single)

nitro

hidroxil

sulfonică
sulfhidril

aldehidică

Care este cel mai important element organogen? (Single)

carbonul

aluminiul

azotul

hidrogenul

oxigenul
Care substanță întră in componența sucului gastric? (Single)

HClO

NaCl

HCl

HClO4

HClO3

Cărei clase de compuși aparține gricerolul? (Single)

acizi carboxilici

aldehide

cetone

alcooli

esteri

Cărei clase de compuși aparține acetona? (Single)

alcooli

acizi carboxilici

aldehide

cetone
amine

Ce are loc la creșterea pH-ului sângelui? (Multi)

creșterea pH-ului la nivel pulmonar va fi rapid echilibrată de rezerva CO2 gazos prin
modificarea ventilației pulmonare

se dereglează ireversibil ventilația pulmonară

pH-ul se restabilește rapid când CO2 din atmosferă se dizolvă și se hidratează la H2CO3

se creează mediu bazic

crește temporar concentrația ionului bicarbonat (HCO3‾) datorită disocierii H2CO3

Ce grupe funcționale se conțin în acidul lactic? (Multi)

sulfhidril

carboxil

amino

hidroxil

amidică

Ce grupe funcționale se conțin în acidul piruvic? (Multi)

sulfhidril

carboxil

amino

carbonil

amidică

Ce grupe funcționale se conțin în cisteină? (Multi)

sulfhidril

carboxil

amino
carbonil

amidică
Ce grupe funcționale se conțin în asparagină? (Multi)

sulfhidril

carboxil

amino

carbonil

amidică

Ce grupe funcționale se conțin în treonină? (Multi)

sulfhidril

carboxil

amino

carbonil

hidroxil
Din microelementele prezentate mai jos alegeți nemetalele: (Multi)

Cr

Mn

Br

Din microelementele prezentate mai jos alegeți metalele: (Multi)

Mo

Cr

Mn
Br
În care molecule apar legături de hidrogen? (Multi)

proteine

vitamina A

ADN
vitamina D

aminoacizi
În componența căror biomolecule se conține sulf: (Multi)

tiamina

taurina

coenzima A

adenina

uracil
Selectați afirmațiile corecte referitoare la compusul chimic: H2N–CH2–CH2–
OH (Multi)

conține grupele funcționale carboxil și amino

conține grupele funcționale hidroxil și amino

este un amino alcool

este o hidroxil amină

este un acid
Selectați afirmațiile corecte referitor la azot: (Multi)

nu se întâlnește în organism în stare moleculară N2

se conține în aminoacizi

se conține în proteine

se conține în acizi nucleici

participă la biosinteza glucozei

Selectați bioelementele din lista de mai jos care sunt minerale. (Multi)
C

Si

Ca

Mg

Selectați biomacromoleculele: (Multi)

glicogenul

ADN

glicerolul
riboza

acizii grași

Selectați biomacromoleculele: (Multi)

proteinele

ARN

glucoza

aminoacizii

acizii grași

Selectați biomoleculele care conțin grupa funcțională –COOH: (Multi)


proteinele

alcoolii

glucoza

acizii grași

aminoacizii
Selectați biomoleculele care conțin grupa funcțională –NH2: (Multi)
aminoacizii

proteinele

acizii nucleici

acizii grași

glicogenul

Selectați din lista propusă macroelemente metale: (Multi)

Cl

Ca

Mg
Selectați din lista propusă microelementele esențiale: (Multi)

Fe

Zn

Pb

Cd

Al
Selectați micromoleculele: (Multi)

glucoza

aminoacizii

ADN

proteinele

glicogenul

Selectați micromoleculele: (Multi)

riboza
acizii grași

ARN

trigliceridele

proteinele
Referitor la albuminele plasmatice sunt corecte afirmațiile: (Multi)

la pH-ul fiziologic au sarcină sumară negativă

îndeplinesc funcția de transport

mențin presiunea oncotică

sunt proteine bazice

în mediu bazic migrează spre catod

au funcție imunologică
Selectați afirmațiile corecte referitor la azot: (Multi)

nu se întâlnește în organism în stare moleculară N2

se conține în aminoacizi

se conține în proteine

se conține în acizi nucleici

participă la biosinteza glucozei

Selectați afirmațiile corecte referitoare la globulinele plasmatice: (Multi)

la electroforeză globulinele se separă în alfa1, alfa2, beta şi gama globuline

gama-globulinele au funcție imună

toate globulinele plasmatice sunt nucleoproteine

globulinele plasmatice îndeplinesc doar funcția de transport

la electroforeză globulinele plasmatice nu se separă în fracții

Selectați biomoleculele care conțin grupa funcțională –NH2: (Multi)


aminoacizii

proteinele

acizii nucleici

acizii grași

glicogenul

Selectați biomoleculele care conțin grupa funcțională –COOH: (Multi)


proteinele

alcoolii

glucoza

acizii grași

aminoacizii
La ce clase se referă compușii chimici care conțin grupele funcționale?

–NH2 (amine)

–COOH (acizi)

–OH (alcooli)

(amide)

(aldehide)

Selectați aminoacizii acizi: (Multi)

(Correct)
(Correct)
(Incorrect)

(Incorrect)

(Incorrect)

Selectaţi aminoacizii bazici: (Multi)

(Incorrect)

(Incorrect)
(Correct)

(Correct)

(Correct)
Referitor la structura primară a proteinelor sunt corecte afirmațiile: (Multi)

prezintă succesiunea aminoacizilor uniţi prin legături peptidice

este determinată genetic


este stabilizată de legăturile de hidrogen

e distrusă la denaturare

este afectată prin salifiere

Referitor la sructura primară a proteinelor sunt corecte afirmațiile: (Multi)

se distruge la hidroliză

este caracteristică tuturor proteinelor


este stabilizată de legături ionice

este structura funcțională a proteinelor

poate fi determinată prin dializă

Selectați afirmația corectă referitoare la hemoglobină (Hb): (Single)

Hb este tetramer format din 2 subunităţi proteice alfa și 2- beta

Hb este formată din 4 lanţuri polipeptidice de tip alfa

o moleculă de Hb conține o singură grupare prostetică hem

o moleculă de Hb fixează și transportă o moleculă de oxigen

Hb este formată dintr-un lanţ polipeptidic și 4 hemuri

Selectați afirmațiile corecte referitoare la histone: (Multi)


conțin multă Lys și Arg

sunt componente ale nucleozomilor

sunt componente ale ribozomilor

sunt proteine acide

la pH = 7 nu migrează în câmpul electric


Referitor la proteinele fixatoare de calciu sunt corecte afirmațiile: (Multi)

conțin multe resturi de acid gama-carboxiglutamic

necesită vitamina K pentru sinteza acidului gama-carboxiglutamic

conțin multă ornitină și citrulină

conțin multă arginină și glutamină

necesită vitamina H (biotina) pentru sinteză

Selectați afirmațiile corecte referitoare la alfa-elice: (Multi)

alfa-elicea este stabilizată de legături de hidrogen dintre atomii grupării peptidice

o spiră a alfa-elicei conține 3,6 aminoacizi

o spiră a alfa-elicei conține 10 aminoacizi


alfa-elicea este stabilizată de legături de hidrogen, ionice, hidrofobe dintre radicalii aminoacizilor

alfa-elicea este prezentă în toate proteinele

Selectați proteinele oligomere: (Multi)

hemoglobina

imunoglobulinele

lactatdehidrogenaza

creatinkinaza

mioglobina

Referitor la structura cuaternară a proteinelor sunt corecte afirmațiile: (Multi)

este organizarea subunităților într-o moleculă proteică unică funcţională

se formează prin legături necovalente între suprafetele de contact ale protomerilor

este caracteristică pentru mioglobină

este caracteristică pentru toate proteinele

nu se distruge la denaturare
Referitor la structura primară a proteinelor sunt corecte afirmațiile: (Multi)

prezintă succesiunea aminoacizilor uniţi prin legături peptidice

este determinată genetic


este stabilizată de legăturile de hidrogen

e distrusă la denaturare

este afectată prin salifiere

Referitor la sructura primară a proteinelor sunt corecte afirmațiile: (Multi)

se distruge la hidroliză

este caracteristică tuturor proteinelor

este stabilizată de legături ionice

este structura funcțională a proteinelor

poate fi determinată prin dializă

Referitor la sructura secundară a proteinelor sunt corecte afirmațiile: (Multi)

reprezintă aranjarea lanțului polipeptidic într-o structură ordonată

este alfa-elicea și beta-structura

este stabilizată de legături de hidrogen dintre radicalii aminoacizilor

este stabilizată de legături peptidice

este o structură dezordonată

Referitor la structura terțiară a proteinelor sunt corecte afirmațiile: (Multi)

reprezintă aranjarea spațială a lanțului polipeptidic

este stabilizată de legături covalente și necovalente dintre radicalii aminoacizilor

reprezintă structura biologic activă a proteinelor monomere

nu este caracteristică pentru toate proteinele

este stabilizată doar de legături de hidrogen

Selectați afirmațiile corecte referitoare la salifierea proteinelor: (Multi)


constă în sedimentarea proteinelor cu săruri neutre

permite separarea proteinelor din amestec în stare nativă

este o metodă de determinare a compoziției aminoacidice a proteinelor

este proces ireversibil

este o metodă de separare a proteinelor de substanțele micromoleculare


Selectați afirmațiile corecte referitoare la salifierea proteinelor: (Multi)

constă în sedimentarea proteinelor cu săruri neutre

permite separarea proteinelor din amestec în stare nativă

este o metodă de determinare a compoziției aminoacidice a proteinelor

este proces ireversibil

este o metodă de separare a proteinelor de substanțele micromoleculare

Selectați afirmațiile corecte referitoare la solubilitatea proteinelor: (Multi)

depinde de compoziția aminoacidică a proteinelor

este minimală la pH-ul izoelectric

nu depinde de prezența aminoacizilor acizi și bazici în proteină

este maximală la valori extremale ale pH-lui (mediu puternic acid sau puternic bazic)

este maximală la temperaturi înalte (pesre 50-60 Cº)

Selectați afirmațiile corecte referitoare la nucleozomi: (Multi)

reprezintă octamere histonice înfăşurate cu dublul helix de ADN

între histone și ADN se formează legături ionice

reprezintă nivelul superior de organizare a materialului cromozomial


între ADN şi histone se stabilesc legături fosfodiesterice
reprezintă tetramere histonice înfăşurate de o catenă de ADN cu lungimea de 10 nucleotide
REFERITOR LA HISTONE SUNT CORECTE AFIRMAțIILE: (Multi)
sunt proteine bazice

se leagă cu ADN prin legături ionice

sunt componente structurale ale ribozomului

se leagă covalent cu ADN

sunt proteine bogate în Asp şi Glu


REFERITOR LA ARNM SUNT CORECTE AFIRMAţIILE: (Single)

serveşte matriţă pentru sinteza proteinelor

participă la activarea aminoacizilor

este copia exactă a catenei codificatoare de ADN

la capătul 5'conţine o secvenţă poliadenilică

este parte componentă a ribozomilor


SELECTAțI AFIRMAțIILE CORECTE REFERITOARE LA ARN: (Multi)

ARN conţine uracil, citozină, adenină şi guanină

cantitatea de ARN în celulă poate să varieze

ARN este preponderent bicatenar

compoziţia nucleotidică a ARN se supune legilor complementarităţii

ARN se conţine doar în nucleu şi mitocondrii


REFERITOR LA ARNM SUNT CORECTE AFIRMAţIILE: (Single)

serveşte matriţă pentru sinteza proteinelor

participă la activarea aminoacizilor

este copia exactă a catenei codificatoare de ADN

la capătul 5'conţine o secvenţă poliadenilică

este parte componentă a ribozomilor


REFERITOR LA ARNR SUNT CORECTE AFIRMAțIILE: (Single)
sunt componente structurale ale ribozomilor

sunt macromolecule bicatenare

servesc matriţă pentru sinteza proteinelor

se conţin doar în nucleu

reprezintă o conformaţie în „foaie de trifoi"


SELECTAţI AFIRMAţIILE CORECTE REFERITOARE LA ARNT: (Multi)

ARNt transportă aminoacizii la ribozomi (sediul sintezei proteinelor)

ARNt au conformația ”frunză de trifoi”

bucla anticodon a ARNt conţine un triplet de nucleotide identic codonului de pe ARNm

aceeaşi moleculă de ARNt poate transporta mai mulţi aminoacizi

ARNt nu conțin baze azotate minore


Selectați cauzele posibile ale hipovitaminozelor: (Multi)

acțiunea analogilor structurali ai vitaminelor ( antivitaminele)

dereglările absorbției vitaminelor din tractul gastro-intestinal

carența de glucide în alimentație

excesul de proteine în alimentație

obezitatea

Selectați cauzele posibile ale hipovitaminozelor: (Multi)

carența de vitamine în alimentație

defectele eridare ale enzimelor implicate în transformările vitaminelor

carența de glucide în alimentație

excesul de proteine în alimentație


obezitatea
SELECTAțI FUNCțILE VITAMINELOR: (Multi)

intră în componența coenzimelor

antioxidantă

energetică

imunologică

contractilă

SELECTAțI FUNCțILE VITAMINELOR: (Multi)

intră în componența coenzimelor

hormonală

rol de interacțiune intercelulară

imunologică
contractilă

Selectați funcția vitaminelor: (Single)

intră în componența coenzimelor

structurală

energetică

genetică

de transport
Care dintre tipurile de legaturi glicozidice prezentate mai jos se conţin în macromolecula de
glicogen? (Single)

α(1-4) și β(1-4)

β(1-4) și α(1-6)

α(1-4) și α(1-6)

β(1-3) și α(1-4)
β(1-4) și α(1-3)
Care sunt cele două fracţiuni polizaharidice, ce constituesc granula de amidon? (Single)

amiloza şi amilopectina

amiloza şi poliglucozamina

amiloza şi poligalactozamina

amiloza şi N-acetilgalactozamina

amilopectina şi N-acetilglucozamina
Ce legaturi glicozidice se întâlnesc în macromolecula de amilopectină? (Single)

α(1-4) și α(1-6)

β(1-4) și α(1-6)

β(1-4) și β(1-6)

α(1-3) și α(1-6)

α(1-4) și β(1-6)
Ce se obţine la hidroliza acidă a zaharozei? (Multi)

α-D-fructoza

β-D-glucoza

β-D-fructoza

α-D-glucoza

nu hidrolizează
Cea mai raspîndită în stare liberă monozaharidă în natură este: (Single)

fructoza

riboza

glucoza

xiloza

arabinoza
Daţi denumirea substanţelor ce se obţin la hidroliza lactozei: (Multi)

manoza

fructoza

galactoza

celobioza

glucoza

Dizaharida care se obţine la hidroliza amidonului este: (Single)

zaharoza

celobioza

maltoza

lactoza

hondrozina
Forma metabolic activă a D-glucozei este: (Single)

în forma de eter

în formă de glicozida

în formă de acetilglucoza

în formă de fosfoester

în formă de sulfat de glucoză


Glicogenul: (Single)

este stocat în sânge

este stocat în țesutul adipos

este stocat în intestin

glicogenul din ficat contribuie la menținerea nivelului sangvin al glucozei

glicogenul din organism poate furniza energie pentru 15-20 zile


Glicogenul: (Single)

este stocat în ficat

este stocat în țesutul adipos

este stocat în intestin

este format din amiloză și amilopectină

glicogenul din organism poate furniza energie pentru 15-20 zile


În componenţa carui polizaharid intra β-D-glucoza? (Single)

amilozei

amilopectinei

glicogenului

celulozei

dextranului
La hidroliza în mediul acid a lactozei se obţine: (Single)

glucoză şi manoză

glucoză şi galactoză

glucoză şi fructoză

galactoză şi fructoză

galactoză şi manoză

La hidroliza zaharozei în mediul acid se obţine: (Single)

glucoza şi manoza
glucoza şi galactoza

glucoza şi fructoza

galactoza şi fructoza

galactoza şi manoza
La hidroliza zaharozei se obţin produsele: (Multi)

D-galactoza

D-manoza

D-glucoza

D-riboza
D-fructoza

La reducerea cărei monozaharide se obţine alcoolul poliatomic, cunoscut sub denumirea de


galactitol (dulcitol)? (Single)

ribozei

glucozei

manozei

galactozei

fructozei

LACTOZA: (Single)

este formată din 2 molecule de α-galactoză

conține legătura β(1 → 4) glicozidică

este monomerul glicogenului

este un dizaharid nereducător

nu poate fi sintetizată de către celulele umane

LACTOZA: (Single)

este formată din 2 molecule de α-glucoză

conține legătura α(1 → 4) glicozidică

este monomerul glicogenului


este un dizaharid reducător

nu poate fi sintetizată de către celulele umane


Legătura glicozidică din molecula de zaharoză este de tipul: (Single)

α(1-4)

β(1-4)

α,β(1-2)

α,β(1-4)

α,β(1-6)
Legăturile glicozidice din macromolecula de amilopectină sunt de tipul: (Single)

β(1-4) şi β(1-6)

α(1-4) şi β(1-6)

β(1-3) şi α(1-6)

α(1-4) şi α(1-6)

β(1-4) şi α(1-3)
Legaturile glicozidice din macromolecula de amiloză sunt de tipul: (Single)

α(1-6)

β(1-4)

α(1-4)

β(1-6)

α1-3)

MALTOZA: (Single)
este un polizaharid

este un monozaharid nereducător

este produsul de hidroliză a glicogenului sub acțiunea amilazei pancreatice

este formată din 2 molecule de β-glucoză


este un monomer de celuloză

MALTOZA: (Single)

este un homopolizaharid

este un dizaharid reducător

conține legătura β(1 → 4) glicozidică

este formată din 2 molecule de β-glucoză

este monomerul celulozei


MONOZAHARIDELE SUNT: (Single)

compuși polihidroxicarbonilici

polialcooli

esteri

eteri

aldehide
Prin ce tip de legături glicozidice se leagă catenele laterale de catena principală în macromolecula de
glicogen? (Single)

β(1-4)

α(1-4)

α(1-3)

β(1-6)

α(1-6)

Prin ce tip de legături glicozidice se leagă unităţile dizaharidice între ele în macromolecula de acid
hialuronic? (Single)
α(1-4)

β(1-3)

α(1-3)

β(1-4)
α(1-6)
Produsele de hidroliză a lactozei sunt: (Multi)

D-manoza

α-D-galactoza

β-D-galactoza

D-glucoza

D-fructoza
Unitatea dizaharidică de structură a amilozei este: (Single)

maltoza

celobioza

lactoza

zaharoza

acidul muramic
ZAHAROZA: (Single)

este formată din 2 molecule de α-galactoză

este un dizaharid reducător

se obține la hidroliza amidonului

conține legătura α(1 → 4) glicozidică

poate fi hidrolizată în alfa-glucoză și beta-fructoză

ZAHAROZA: (Single)

este formată din 2 molecule de β-glucoză

este un dizaharid reducător

se obține la hidroliza glicogenului

conține legătura α,1→β,2 glicozidică


poate fi hidrolizată în α-glucoză și β-galactoză
Alegeți afirmațiile corecte ce caracterizează apa: (Multi)

este un solvent bun pentru organismul uman

transportă glucide, vitamine hidrosolubile și proteine la diferite țesuturi

în molecula apei este prezentă legătura ionică

între moleculele apei este imposibilă formarea legăturilor de hidrogen

nu participă la menținerea temperaturii corpului


Alegeți afirmațiile corecte pentru sistemele tampon: (Multi)

sunt formate dintr-un acid slab și sarea lui cu o bază puternică

își modifică pH-ul la adăugarea cantităților mici de acizi și baze

sunt formate dintr-o bază slabă și sarea acesteia cu un acid puternic


se opun variației mari de pH la adăugarea acizilor sau bazelor

sunt formate dintr-un acid slab și sarea lui cu o bază slabă


Referitor la albuminele plasmatice sunt corecte afirmațiile: (Multi)

la pH-ul fiziologic au sarcină sumară negativă

îndeplinesc funcția de transport

mențin presiunea oncotică

sunt proteine bazice

în mediu bazic migrează spre catod

au funcție imunologică
Selectați aminoacizii semidispensabili: (Multi)

(Incorrect)
(Incorrect)

(Incorrect)
(Correct)

(Correct)

Selectați aminoacizii acizi: (Multi)

(Correct)

(Correct)
(Incorrect)

(Incorrect)

(Incorrect)

Selectaţi aminoacizii bazici: (Multi)

(Incorrect)

(Incorrect)
(Correct)

(Correct)

(Correct)

Alegeți afirmațiile corecte referitor la pH. (Multi)

reprezintă concentrația H+ in soluție

reprezintă concentrația OH‾ în soluție

pH = -lg[H+]

pH = lg[H+]

pH = 14 – pOH

Alegeți din lista propusă ecuația fundamentală a sistemelor tampon Henderson-


Hasselbach. (Single)
pH = -lg[H+]

pH = pKa + lg [sare]/[acid]

[H+] = Ka [HA]/[A‾]

pKa = pH + lg [sare]/[acid]

Ka = [H+][A‾]/[HA]

Conform teoriei Bronsted-Lowry acizi sunt: (Single)

substanțe capabile de a ceda H+

substanțe capabile de a accepta H+

substanțe capabile de a ceda OH‾

substanțe capabile de a accepta OH‾

substanțe ce nu disociază în soluții apoase

Conform teoriei Bronsted-Lowry bazele sunt: (Single)

substanțe capabile de a ceda H+

substanțe capabile de a accepta H+

substanțe capabile de a ceda OH‾

substanțe capabile de a accepta OH‾

substanțe ce nu disociază în soluții apoase


Alegeți intervalul pH-ului caracteristic pentru sânge. (Single)

4,7 – 5,9

6,0 – 6,3

6,5 – 7,0

7,35 – 7,4

8,1 –8,7
Care este componența sistemelor tampon extracelulare plasmatice? (Multi)

H2CO3/NaHCO3

KH2PO4/K2HPO4

proteină/proteinat de sodiu

deoxi-Hb/oxi-Hb

NaH2PO4/Na2HPO4
Care este componența sistemelor tampon intracelulare? (Multi)

H2CO3/NaHCO3

NaH2PO4/Na2HPO4

proteină/proteinat de sodiu

deoxi-Hb/oxi-Hb

KH2PO4/K2HPO4
Care grupe funcționale creează mediu acid in soluții apoase? (Single)

–COOH

–SH

–NH2

–OH
>C=O
Care grupe funcționale creează mediu bazic in soluții apoase? (Single)

–COOH

–SH

–NH2

–OH

>C=O

Ce are loc la scăderea pH-ului sângelui? (Multi)


crește concentrația H+ și H2CO3 dar revine rapid la normal datorită formării
H2O și CO2

concentrația H+ scade iar H2CO3 crește și nu mai revine la normal

scăderea pH-ului sanguin la nivel pulmonar se echilibrează de rezerva


CO2 gazos prin modificarea ventilației pulmonare

creșterea concentrației H+ se transformă în final în creșterea CO2

scăderea concentrației H+ duce la scăderea CO2

Ce se întâmplă la adăugarea unei baze (OH‾) la sistemul tampon fosfat


(NaH2PO4/Na2HPO4)? (Multi)

OH‾ se consumă

ionii OH‾ se leagă cu H+ formați în reacția disocierii NaH2PO4

se formează apa

echilibrul disocierii NaH2PO4este deplasat spre stânga

ionii H+ formați la disocierea NaH2PO4 nu sunt suficienți pentru a neutraliza ionii


OH‾
Ce se întâmplă la adăugarea unei baze (OH‾) la sistemul tampon carbonat
(H2CO3/NaHCO3)? (Multi)

OH‾ se acumulează

OH‾ se consumă

echilibrul disocierii H2CO3 se deplasează spre dreapta

disocierea acidului H2CO3 se diminuează prin deplasarea echilibrului spre stânga

ionii H+ formați la disocierea H2CO3 nu sunt suficienți pentru a neutraliza ionii OH‾
Ce se întâmplă la adăugarea unei baze (OH‾) la sistemul tampon acetat
(CH3COOH/CH3COONa)?
(Multi)

OH‾ se consumă

ionii OH‾ se leagă cu H+ formați în reacția disocierii acidului acetic

se formează apa
echilibrul disocierii acidului este deplasat spre stânga
ionii H+ formați la disocierea acidului nu sunt suficienți pentru a neutraliza ionii
OH‾
Ce se întâmplă la adăugarea unui acid (H+) la sistemul tampon fosfat
(NaH2PO4/Na2HPO4)? (Multi)

se mărește considerabil pH-ul

echilibrul se deplasează spre dreapta în rezultatul disocierii NaH2PO4

disocierea NaH2PO4 se diminuează prin deplasarea echilibrului spre stânga

Na2HPO4 cu H+ formează un compus slab disociat NaH2PO4

se creează mediu bazic

Ce se întâmplă la adăugarea unui acid (H+) la sistemul tampon carbonat


H2CO3/NaHCO3? (Multi)

se creează mediul bazic

HCO3‾ cu H+ formează un acid slab disociat H2CO3

echilibrul se deplasează spre dreapta în rezultatul disocierii H2CO3

disocierea acidului H2CO3 se diminuează prin deplasarea echilibrului spre


stânga
se mărește considerabil pH-ul soluției
Ce se întâmplă la adăugarea unui acid (H+) la sistemul tampon acetat
(CH3COOH/CH3COONa)?
(Multi)

se creează mediul bazic

CH3COO‾ cu H+ formează un acid slab disociat CH3COOH

echilibrul se deplasează spre dreapta în rezultatul disocierii CH3COOH

disocierea acidului CH3COOH se diminuează prin deplasarea echilibrului spre


stânga

se mărește considerabil pH-ul soluției


Conform teoriei disociației electrolitice a lui Arrhenius o bază reprezintă: (Single)

substanță care în soluție apoasă pune în libertate OH‾

substanță care în soluție apoasă pune în libertate H+


substanță care acceptă H+

substanță care acceptă OH‾


substanță care nu disociază
Din lista propusă selectați proprietățile fizice care pot caracteriza apa: (Multi)

punct înalt de topire

temperatură de fierbere joasă

căldură de vaporizare înaltă


tensiune superficială mică

constantă dielectrică mică

Pentru soluții apoase acide alegeți relația corectă: (Single)

[H3O+] = [HO‾]; [H3O+] = 10-7

[H3O+] > [HO‾]; [H3O+] > 10-7

[H3O+] < [HO‾]; [H3O+] < 10-7

[H3O+] > [HO‾]; [H3O+] > 10-14

[H3O+] < [HO‾]; [H3O+] < 10-14

Pentru soluții apoase bazice alegeți relația corectă: (Single)

[H3O+] = [HO‾]; [H3O+] = 10-7

[H3O+] > [HO‾]; [H3O+] > 10-7

[H3O+] < [HO‾]; [H3O+] < 10-7

[H3O+] > [HO‾]; [H3O+] > 10-14

[H3O+] < [HO‾]; [H3O+] < 10-14

Pentru soluții apoase neutre alegeți relația corectă: (Single)

[H3O+] = [HO‾]; [H3O+] = 10-7

[H3O+] > [HO‾]; [H3O+] > 10-7


[H3O+] < [HO‾]; [H3O+] < 10-7

[H3O+] > [HO‾]; [H3O+] > 10-14

[H3O+] < [HO‾]; [H3O+] < 10-14


Teoria disociației electrolitice a lui Arrhenius definește un acid ca fiind: (Single)

substanță care în soluție apoasă pune în libertate OH‾

substanță care în soluție apoasă pune în libertate H+

substanță care acceptă H+

substanță care acceptă OH‾

substanță care nu disociază