You are on page 1of 29

Prototipovi

• aproksimacija proizvoda u jednoj ili više dimenzija interesa


• standardna upotrebe koja uključuje različite forme prototipova kao
što su konceptualne skice, matematički modeli, simulacije, dijelovi za
ispitivanje, i potpune funkcionalne predprodukcijske verzije proizvoda
fizički - analitički
fizički - analitički
fizički - analitički
sveobuhvatni - usmjereni
• Sveobuhvatni imaju gotovo sve karakteristike krajnjeg proizvoda,
• dostojna radna verzija samog proizvoda.
• Primjer - onaj koji je dat naručitelju u svrhu da identificiraju svaki
preostali nedostatak prije puštanja u proizvodnju.

• Usmjereni prototipovi implementiraju jednu ili nekoliko značajki


proizvoda. (modeli od gline da se istraži oblik proizvoda, ručno
ugrađena elektronika da bi se ispitao elektronički rad dizajna).
Fizički

Usmjereni Sveobuhvatni

Analitički
Svrha prototipa
• Učenje
• Komunikacija
• Integriranje
• Prekretnice (milestones) - Odluke
• Analitički prototipovi su generalno fleksibilniji od fizičkih
prototipova
• Fizički prototipovi su potrebni za otkrivanje nepredviđenih pojava
Prototipovi mogu smanjiti rizik od skupog
ponavljanja (iteracija)
Prototip može ubrzati druge razvojne korake
Prototip može restrukturirati ovisnosti
zadataka
Tehnologije izrade prototipova
• 1990-ih: 3D kompjutersko modeliranje (analitički prototip, digitalni
model, digitalni prototip, virtualni prototip...)
• izrada slobodnih oblika (RP)
Planiranje za prototipove
• Definirati svrhu prototipa
• Utvrditi stupanj aproksimacije prototipa
• Opisati plan eksperimenta
• Stvoriti raspored za nabavu, konstruiranje i testiranje
• Alfa prototipovi se tipično koriste da bi se procijenilo je li proizvod radi kao
što je zamišljeno.
• Dijelovi u alfa prototipu su obično slični po geometriji i materijalu onima
koji se koriste u produkcijskoj verziji proizvoda, ali su većinom izrađeni
pomoću postupaka za proizvodnju prototipova.

• Beta prototipovi se tipično koriste da bi se procijenila pouzdanost i da bi se


otkrile preostale greške u proizvodu. Ti prototipovi şe često daju kupcima
da bi se ispitali u radnom okruženju. Dijelovi beta prototipova su obično
izrađeni u pravom proizvodnom procesu ili dobiveni od planiranih
dobavljača ali se proizvod obično ne sklapa sa zamišljenim finalnim
obradama.

• Predprodukcijski prototipovi su prvi proizvodi proizvedeni u potpunom


proizvodnom pogonu. Ti prototipovi se koriste da bi se utvrdila proizvodna
sposobnost, podložni su daljnjem testiranju i često se dostavljaju željenim
kupcima. (pilot-proizvodnja).