You are on page 1of 1

Дијаграм тока Дијаграм тока Секвенца управљачких

микрооперација управљачких сигнала сигнала

step00 br (if FETCH then step00);

step01 ldMAR, incPC;

step02 rdMEM, ldMDR;

step03 ldIR0;

step04 br (if l1 then step11);

step05 ldMAR, incPC;

step06 rdMEM, ldMDR;

step07 ldIR1,
br (if l2_brnch then step11);

step08 br (if l2_arlog then step10);

step09 ldMAR, incPC;

step0A rdMEM, ldMDR;

step0B ldIR2,
br (if l3_jump then step11);

Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
Име и презиме Индекс Потпис Пројекат
Задатак 1

Назив Датум Страна


Основи рачунарске технике 2 04.02.2016. 1/5