You are on page 1of 73

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019

MINGGU 1
HARI Selasa
TARIKH 1 Jan 2019

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS 4E
BIL.MURID
MASA 12.45 -1.45 ptg

TEMA PENGENALAN KEPADA SAINS


TAJUK 2.0 Peraturan bilik sains
1.0 Kemahiran Saintifik
STANDARD 2.1 Peraturan Bilik Sains
KANDUNGAN 1.1 Kemahiran Proses Sains.
STANDARD 2.1.1 Mematuhi peraturan bilik sains
PEMBELAJARAN 1.1.1 Memerhati
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan peraturan bilik sains.
2. Memberi sebab peraturan bilik sains perlu dipatuhi
3. Menjalankan aktiviti melibatkan permerhatian
AKTIVITI 1. Guru membawa murid ke bilik sains dan menyampaikan
peraturan-peraturan bilik sains yang perlu dipatuhi oleh murid-
murid.
2. Guru menjalankan aktiviti KPS Memerhati
3. Murid secara berkumpulan memilih sehelai daun dan
menyenaraikan pemerhatian yang didapati dan
membentangkan hasil kerja dengan kumpulan lain.
4. Murid bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.
5. Guru menstruktur kembali jawapan murid.
6. Guru memberi pengukuhan

EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir


KPS:Memerhati
KAEDAH:Sumbangsaran
BBM  Kertas sebak,marker pen,selotep
IMPAK/REFLEKSI

1
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
MINGGU 2
HARI Ahad
TARIKH 6 Jan 2019

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS 4E
MASA 12.45- 1.45 ptg

TEMA PENGENALAN KEPADA SAINS


TAJUK 1.0 Kemahiran Saintifik
STANDARD 1.1 Kemahiran Proses Sains.
KANDUNGAN
STANDARD 1.1.2 Mengelas
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN
1. Menjalankan aktiviti melibatkan KPS Mengelas
AKTIVITI 2. Guru membawa murid ke bilik sains dan menjalankan aktiviti
KPS Mengelas berdasarkan modul.
3. Murid bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.
4. Guru menstruktur kembali jawapan murid.
5. Guru memberi pengukuhan

EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir


KPS:Mengelas
KAEDAH:Sumbangsaran
BBM  Lembaran kerja
IMPAK/REFLEKSI

2
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019

MINGGU 2
HARI SELASA
TARIKH 8 JAN 2019

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS 4E
MASA 12.45 -1.45 PM

TEMA PENGENALAN KEPADA SAINS


TAJUK 1.0 Kemahiran Saintifik
STANDARD 1.1 Kemahiran Proses Sains.
KANDUNGAN
STANDARD 1.1.3 Mengukur dan
PEMBELAJARAN menggunakan nombor
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN
1. Menjalankan aktiviti melibatkan KPS Mengukur dan
menggunakan nombor.

AKTIVITI
1. Guru membawa murid ke bilik sains dan menjalankan
aktiviti KPS Mengukur dan menggunakan nombor
berdasarkan modul.
2. Murid bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran
hari ini.
3. Guru menstruktur kembali jawapan murid.
4. Guru memberi pengukuhan

EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir


KPS:Mengukur dan menggunakan nombor
KAEDAH:Eksperimen
BBM  Lembaran kerja
IMPAK/REFLEKSI

3
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
MINGGU 3
HARI Ahad
TARIKH 13 Jan 2019

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS 4E
MASA 12.45 -1.45 pm

TEMA PENGENALAN KEPADA SAINS


TAJUK 1.0 Kemahiran Saintifik
STANDARD 1.1 Kemahiran Proses Sains.
KANDUNGAN
STANDARD 1.1.4 Membuat Inferens
PEMBELAJARAN
BAND/STANDARD 1-6
PRESTASI
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN
2. Menjalankan aktiviti melibatkan KPS Membuat Inferens

AKTIVITI
1. Guru membawa murid ke bilik sains dan menjalankan
aktiviti KPS membuat inferens berdasarkan modul.
2. Murid bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran
hari ini.
3. Guru menstruktur kembali jawapan murid.
4. Guru memberi pengukuhan

EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir


KPS:Membuat Inferens
KAEDAH:Eksperimen
BBM  Lembaran kerja
IMPAK/REFLEKSI

4
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019

MINGGU 3
HARI Selasa
TARIKH 15 Jan 2019

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS 4E
MASA 12.45 -1.45pm

TEMA PENGENALAN KEPADA SAINS


TAJUK 1.0 Kemahiran Saintifik
STANDARD 1.1 Kemahiran Proses Sains.
KANDUNGAN
STANDARD 1.1.5 Meramal
PEMBELAJARAN 1.1.6 Berkomunikasi
BAND/STANDARD 1-6
PRESTASI
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN
1. Menjalankan aktiviti melibatkan KPS Meramal dan
berkomunikasi

AKTIVITI
1. Guru membawa murid ke bilik sains dan menjalankan aktiviti
KPS meramaldan berkomunikasi berdasarkan modul.
2. Murid bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.
3. Guru menstruktur kembali jawapan murid.
4. Guru memberi pengukuhan

EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir


KPS:Meramal dan berkomunikasi
KAEDAH:Eksperimen
BBM  Lembaran kerja
IMPAK/REFLEKSI

5
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
MINGGU 4
HARI Selasa
TARIKH 22 Jan 2019

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS 4E
MASA 12.45 -1.45 pm

TEMA PENGENALAN KEPADA SAINS


TAJUK 1.0 Kemahiran Saintifik
STANDARD 1.1 Kemahiran Proses Sains.
KANDUNGAN
STANDARD 1.1.7 Menggunakan perhubungan ruang dan masa
PEMBELAJARAN
BAND/STANDARD 1-6
PRESTASI
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN
1. Menjalankan aktiviti melibatkan KPS Menggunakan
perhubungan ruang dan masa
AKTIVITI
1. Guru membawa murid ke bilik sains dan menjalankan aktiviti
KPS menggunakan perhubungan ruang dan masa berdasarkan
modul.
2. Murid bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.
3. Guru menstruktur kembali jawapan murid.
4. Guru memberi pengukuhan

EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir


KPS:Menggunakan perhubungan ruang dan masa
KAEDAH:Eksperimen
BBM  Lembaran kerja
IMPAK/REFLEKSI

6
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019

MINGGU 5
HARI Ahad
TARIKH 27 Jan 2019

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS 4E
MASA 12.45 – 1.45 pm

TEMA PENGENALAN KEPADA SAINS


TAJUK 1.0 Kemahiran Saintifik
STANDARD 1.1 Kemahiran Proses Sains.
KANDUNGAN
STANDARD 1.1.8 Mentafsir data
PEMBELAJARAN
BAND/STANDARD 1-6
PRESTASI
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN
1. Menjalankan aktiviti melibatkan KPS Mentafsir data
AKTIVITI
1. Guru membawa murid ke bilik sains dan menjalankan aktiviti
KPS Mentafsir data berdasarkan modul.
2. Murid bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.
3. Guru menstruktur kembali jawapan murid.
4. Guru memberi pengukuhan

EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir


KPS:Mentafsir data
KAEDAH:Eksperimen
BBM  Lembaran kerja
IMPAK/REFLEKSI

7
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
MINGGU 5
HARI Selasa
TARIKH 29 Jan 2019

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS 4E
MASA 12.45 – 1.45 pm

TEMA PENGENALAN KEPADA SAINS


TAJUK 1.0 Kemahiran Saintifik
STANDARD 1.1 Kemahiran Proses Sains.
KANDUNGAN
STANDARD 1.1.9 Mendefinisi secara operasi
PEMBELAJARAN
BAND/STANDARD 1-6
PRESTASI
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN
1. Menjalankan aktiviti melibatkan KPS Mendefinisi secara operasi
AKTIVITI
1. Guru membawa murid ke bilik sains dan menjalankan aktiviti
KPS Mendefinisi secara operasi berdasarkan modul.
2. Murid bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.
3. Guru menstruktur kembali jawapan murid.
4. Guru memberi pengukuhan

EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir


KPS:Mendefinisi secara operasi
KAEDAH:Eksperimen
BBM  Lembaran kerja
IMPAK/REFLEKSI

8
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA PENGENALAN KEPADA SAINS


TAJUK 1.0 Kemahiran Saintifik
STANDARD 1.1 Kemahiran Proses Sains.
KANDUNGAN
STANDARD 1.1.10 Mengawal pembolehubah
PEMBELAJARAN
BAND/STANDARD 1-6
PRESTASI
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN
1. Menjalankan aktiviti melibatkan KPS Mengawal pembolehubah

AKTIVITI
1. Guru membawa murid ke bilik sains dan menjalankan aktiviti
KPS Mengawal pembolehubah berdasarkan modul.
2. Murid bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.
3. Guru menstruktur kembali jawapan murid.
4. Guru memberi pengukuhan

EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir


KPS:Mengawal pembolehubah
KAEDAH:Eksperimen
BBM  Lembaran kerja
IMPAK/REFLEKSI

9
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA PENGENALAN KEPADA SAINS


TAJUK 1.0 Kemahiran Saintifik
STANDARD 1.1 Kemahiran Proses Sains.
KANDUNGAN
STANDARD 1.1.11 Membuat hipotesis
PEMBELAJARAN
BAND/STANDARD 1-6
PRESTASI
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN
1. Menjalankan aktiviti melibatkan KPS Membuat hipotesis.
AKTIVITI
1. Guru membawa murid ke bilik sains dan menjalankan aktiviti
KPS Membuat hipotesis berdasarkan modul.
2. Murid bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.
3. Guru menstruktur kembali jawapan murid.
4. Guru memberi pengukuhan

EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir


KPS:Membuat hipotesis
KAEDAH:Eksperimen
BBM  Lembaran kerja
IMPAK/REFLEKSI

10
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA PENGENALAN KEPADA SAINS


TAJUK 1.0 Kemahiran Saintifik
STANDARD 1.1 Kemahiran Proses Sains.
KANDUNGAN
STANDARD 1.1.12 Mengeksperimen
PEMBELAJARAN
BAND/STANDARD 1-6
PRESTASI
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN
1. Menjalankan aktiviti melibatkan KPS Mengeksperimen.
AKTIVITI
1. Guru membawa murid ke bilik sains dan menjalankan aktiviti
KPS Mengeksperimen berdasarkan buku teks.
2. Murid bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.
3. Guru menstruktur kembali jawapan murid.
4. Guru memberi pengukuhan

EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir


KPS:Mengeksperimen
KAEDAH:Eksperimen
BBM  Lembaran kerja
IMPAK/REFLEKSI

11
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA PENGENALAN KEPADA SAINS


TAJUK 1.0 Kemahiran Saintifik
STANDARD 1.1 Kemahiran Proses Sains.
KANDUNGAN
STANDARD 1.1.12 Mengeksperimen
PEMBELAJARAN
BAND/STANDARD 1-6
PRESTASI
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN
1. Menjalankan aktiviti melibatkan KPS Mengeksperimen.
AKTIVITI
1. Guru membawa murid ke bilik sains dan menjalankan aktiviti
KPS Mengeksperimen berdasarkan buku teks.
2. Murid bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.
3. Guru menstruktur kembali jawapan murid.
4. Guru memberi pengukuhan

EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir


KPS:Mengeksperimen
KAEDAH:Eksperimen
BBM  Lembaran kerja
IMPAK/REFLEKSI

12
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA PENGENALAN KEPADA SAINS


TAJUK 1.0 Kemahiran Saintifik
STANDARD 1.2 Kemahiran Manipulatif
KANDUNGAN
STANDARD 1.2.1 Mengguna dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul
PEMBELAJARAN 1.2.2 Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat
1.2.3 Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat
1.2.4 Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul
1.2.5 Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat.
BAND/STANDARD 1-6
PRESTASI
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1.2.1 Mengguna dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul
1.2.2 Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat
1.2.3 Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat
1.2.4 Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul
1.2.5 Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat.
AKTIVITI
1. Guru membawa murid ke bilik sains dan menjalankan aktiviti
KPS Mengeksperimen berdasarkan buku teks.
2. Guru memperhatikan dan menunjuk ajar tentang kemahiran
manipulatif sains.
3. Murid bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.
4. Guru menstruktur kembali jawapan murid.
5. Guru memberi pengukuhan
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir
KPS:Mengeksperimen
KAEDAH:Eksperimen
BBM  Lembaran kerja
IMPAK/REFLEKSI

13
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA SAINS HAYAT


TAJUK 3.0 Proses hidup manusia
STANDARD 3.1 Proses Pernafasan Manusia
KANDUNGAN
STANDARD 3.1.1 Menyatakan manusia bernafas menggunakan hidung, trakea dan peparu
PEMBELAJARAN melalui pemerhatian menerusi pelbagai media
3.1.2 Melakar laluan udara semasa menarik dan menghembus nafas
3.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
BAND/STANDARD 1.Menyatakan bahagian yang terlibat semasa bernafas iaitu hidung,
PRESTASI trakea dan peparu
2.Memerihalkan proses pernafasan dari aspek laluan udara dan
pergerakan dada
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan secara bertulis dengan betul bahagian yang terlibat
semasa bernafas iaitu hidung,trakea dan peparu.
2. Melakar dengan betul laluan udara semasa menarik nafas dan
menghembus nafas.
3. Memerihalkan proses pernafasan dengan betul.
AKTIVITI 1. Guru menunjukkan bahagian2 tubuh badan
(hidung,trakea,paru-paru) dan bersoal jawab dengan murid ttg
fungsi bahagian tersebut.Mengaitkan jawapan murid dengan
topik hari ini.(pernafasan)
2. Bersoal jawab dengan murid ,mengapa
bernafas?bagaimana?meminta murid menulis idea di peta
bulatan .
3. Guru meminta murid melukiskan aliran udara ketika menarik
nafas dan menghembus nafas.
4. Guru menstruktur kembali idea murid.
5. Guru mengedarkan lembaran kerja,dan berbincang.
6. Guru menstruktur kembali jawapan murid.
7. Guru memberi pengukuhan dan meminta murid melakukan
aktiviti membina model pernafasan manusia.
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Komunikasi,Meramal,inferens

14
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
BBM  Flash Card,Lembaran kerja
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA SAINS HAYAT


TAJUK 3.0 Proses hidup manusia
STANDARD 3.1 Proses Pernafasan Manusia
KANDUNGAN
STANDARD 3.1.3 Memerihalkan pergerakan dada dengan meletakkan tangan di dada
PEMBELAJARAN semasa menarik dan menghembus nafas
3.1.4 Mengitlak bahawa kadar pernafasan bergantung kepada jenis aktiviti
yang dilakukan melalui pemerhatian pada pergerakan dada
3.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
BAND/STANDARD 3-6
PRESTASI
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1.Memerihalkan pergerakan dada dengan meletakkan tangan di dada
semasa menarik dan menghembus nafas melalui aktiviti.
2.Mengitlak bahawa kadar pernafasan bergantung kepada jenis aktiviti
yang dilakukan melalui pemerhatian pada pergerakan dada
3.Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
AKTIVITI
1. Murid melakukan aktiviti menarik dan menghembus nafas dan
meminta murid memerihalkan apa yang berlaku.
2. Murid diminta melakukan pelbagai aktiviti seperti
berjalan,berlari dan turun naik tangga.dan meminta murid
untuk memerihalkan apa yang berlaku kepada kadar pernafasan
semasa aktiviti dijalankan.
3. Guru menstruktur kembali jawapan murid.
4. Guru memberi pengukuhan

EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir


KPS:Memerhati
KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Lembaran kerja
IMPAK/REFLEKSI

15
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA SAINS HAYAT


TAJUK 3.0 Proses hidup manusia
STANDARD 3.2 Perkumuhan dan Penyahtinjaan manusia
KANDUNGAN
STANDARD 3.2.1 Menyatakan maksud perkumuhan melalui pemerhatian menerusi
PEMBELAJARAN pelbagai media
3.2.2 Mengenal pasti organ dan hasil perkumuhan iaitu:
• ginjal menghasilkan air kencing,
• kulit menghasilkan peluh,
• peparu menghasilkan karbon dioksida dan wap air
BAND/STANDARD 1. Menyatakan contoh perkumuhan dan penyahtinjaan
PRESTASI 2. Memerihalkan maksud perkumuhan dan penyahtinjaan
3. Membina penyusunan grafik organ dengan hasil perkumuhan
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 3.2.1 Menyatakan maksud perkumuhan melalui secara lisan.
3.2.2 Menyatakan 3 organperkumuhan dan hasil perkumuhan.
AKTIVITI
1. Murid menonton tayangan video proses perkumuhan manusia.
Bersoal jawab dengan murid tentang tayangan video dan
mengaitkan pelajaran hari ini.
2. Guru menyampaikan isi kandungan pelajaran.
3. Guru bersoal jawab dengan murid
4. Guru menstruktur kembali jawapan murid.
5. Guru memberi pengukuhan

EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir


KPS:Memerhati
KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Lembaran kerja
IMPAK/REFLEKSI

16
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA SAINS HAYAT


TAJUK 3.0 Proses hidup manusia
STANDARD 3.2 Perkumuhan dan Penyahtinjaan manusia
KANDUNGAN
STANDARD 3.2.3 Menyatakan maksud penyahtinjaan dan hasil nyahtinja melalui
PEMBELAJARAN pemerhatian menerusi pelbagai media
3.2.4 Menjelas dengan contoh keperluan manusia menjalani perkumuhan
dan penyahtinjaan
3.2.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
BAND/STANDARD 1. Menyatakan contoh perkumuhan dan penyahtinjaan
PRESTASI 2. Memerihalkan maksud perkumuhan dan penyahtinjaan
3. Membina penyusunan grafik organ dengan hasil perkumuhan
4. Menaakul kepentingan manusia menjalani perkumuhan dan
penyahtinjaan
5. Mewajarkan amalan ke tandas mengikut keperluan dan
pengambilan makanan yang seimbang
6. Menghasilkan persembahan grafik tentang kesan perkumuhan
dan penyahtinjaan yang tidak teratur dan mempersembahkannya
kepada kelas
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 3.2.3 Menyatakan maksud penyahtinjaan dan hasil nyahtinja
melalui pemerhatian menerusi pelbagai media dengan betul
3.2.4 Menjelas dengan sekurangnya 1 contoh keperluan manusia
menjalani perkumuhan dan penyahtinjaan
AKTIVITI
1. Murid menonton tayangan video manusia ke tanda dan
mengaitkan pelajaran hari ini.
2. Guru menyampaikan isi kandungan pelajaran.
3. Guru bersoal jawab dengan murid
4. Guru menstruktur kembali jawapan murid.
5. Guru memberi pengukuhan
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran BerfikirKPS:MemerhatiKAEDAH:Sumbang saran

17
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
BBM  Lembaran kerja
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA SAINS HAYAT


TAJUK 3.0 Proses hidup manusia
STD KANDUNGAN 3.3 Manusia bergerak balas terhadap rangsangan
STANDARD 3.3.1 Menyatakan manusia bergerak balas apabila organ deria menerima
PEMBELAJARAN rangsangan dengan menjalankan aktiviti
3.3.2 Menjelas dengan contoh gerak balas manusia terhadap rangsangan
dalam kehidupan harian
3.3.3 Membuat inferens tentang kepentingan gerak balas manusia terhadap
rangsangan.
3.3.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
BAND/STANDARD 1. Menyatakan manusia bergerak balas apabila menerima
PRESTASI rangsangan
2. Memberi contoh gerak balas manusia terhadap rangsangan
3. Menjelas dengan contoh organ deria yang bergerak balas
terhadap rangsangan
4. Membuat kesimpulan tentang kepentingan gerak balas manusia
terhadap rangsangan
5. Mewajarkan kepentingan menjaga organ deria
6. Menjana idea tentang tabiat yang perlu dielakkan yang boleh
menyebabkan kerosakan pada organ deria
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 3.3.1 Menyatakan secara lisan manusia bergerak balas apabila organ
deria menerima rangsangan dengan menjalankan aktiviti
3.3.2 Menunjukkan satu contoh gerak balas manusia terhadap
rangsangan dalam kehidupan harian
3.3.3 Membuat satu inferens tentang kepentingan gerak balas manusia
terhadap rangsangan.
3.3.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau
lisan
AKTIVITI 1. Guru mengarahkan murid memegang gelas panas. Dan
mengaitkkannya dengan pelajaran hari ini.

18
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
2. Guru bersoala jawab &menstruktur kembali jawapan murid.
3. Guru memberi pengukuhan
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Memerhati KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Lembaran kerja
IMPAK/REFLEKSI
MINGGU 10
HARI SELASA
TARIKH 7.3.2017

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS 4 UPM
BIL.MURID 36 ORANG
MASA 11.35-12.35 TGH

TEMA SAINS HAYAT


TAJUK 3.0 Proses hidup manusia
STD KANDUNGAN 3.4 Pewarisan manusia
STANDARD 3.4.1 Menyatakan anak mewarisi ciri ibu bapa seperti warna kulit, keadaan
PEMBELAJARAN rambut, dan rupa dengan menjalankan aktiviti
3.4.2 Menjelas dengan contoh ciri pada anak boleh diwarisi daripada keturunan
3.4.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
BAND/STANDARD 1. Menyatakan bahawa setiap anak mewarisi ciri daripada ibubapa
PRESTASI 2. Menyebut ciri individu yang diwarisi daripada ibu bapa
3. Menjelas dengan contoh ciri yang terdapat pada anak yang
diwarisi daripada ibu atau bapa
4. Memerihalkan ciri pada anak boleh juga diwarisi daripada
keturunan
5. Mewajarkan ciri yang diwarisi adalah anugerah Tuhan
6. Membina salasilah keluarga berdasarkan ciri yang diwarisi
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan secara lisan anak mewarisi ciri ibubapa seperti
warna kulit, keadaan rambut, dan rupa .
2. Menjelas dengan contoh ciri pada anak boleh diwarisi daripada
keturunan
KRITERIA 1. Murid dapat menyatakan 3 ciri yang boleh diwarisi daripada
KEJAYAAN keturunan mereka.
AKTIVITI 1. Guru menunjukkan gambar pelbagai bangsa manusia dewasa
dan kanak-kanak.
2. Guru meminta murid membuat padanan.
3. Guru bersoala jawab &menstruktur kembali jawapan murid.
4. Guru memberi pengukuhan
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Memerhati KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Lembaran kerja
IMPAK/REFLEKSI

19
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019

MINGGU 10
HARI KHAMIS
TARIKH 9.3.2017

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS 4 UPM
BIL.MURID 36 ORANG
MASA 7.45-8.45 PAGI

TEMA SAINS HAYAT


TAJUK 3.0 Proses hidup manusia
STD KANDUNGAN 3.5 Tabiat yang boleh mengganggu proses hidup manusia
STANDARD 3.5.1 Menjelas dengan contoh tabiat yang mengganggu proses hidup seperti :
PEMBELAJARAN • makan makanan yang tidak seimbang.
• merokok,
• menghidu gam.
• menyalahgunakan dadah.
• minum minuman beralkohol
BAND/STANDARD 1. Menyatakan tabiat manusia daripada pengetahuan sedia ada
PRESTASI 2. Mengenal pasti tabiat yang boleh mengganggu proses hidup
manusia
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Menyatakansecara lisan contoh tabiat yang menganggu proses
hidup manusia.
2. Menjelas dengan contoh tabiat yang mengganggu proses hidup
manusia dengan betul.
KRITERIA 1. Murid dapat menyatakan 3 tabiat yang mengganggu proses
KEJAYAAN hidup manusia.
AKTIVITI 1. Guru menunjukkan tayangan video tentang aktiviti merokok
sebagai rangsangan kepada aktiviti berkomunikasi.
2. Guru meminta murid beraktiviti dalam kumpulan bagi
mengenalpasti tabiat yang boleh mengganggu proses hidup
manusia.
3. Murid membuat persembahan dari hasil perbincangan
kumpulan mereka.
4. Guru bersoal jawab &menstruktur kembali jawapan murid.
5. Guru memberi pengukuhan

20
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Memerhati KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Lembaran kerja, manila kad, marker pen
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU 11
HARI SELASA
TARIKH 14.3.2017

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS 4 UPM
BIL.MURID 36 ORANG
MASA 11.35-12.35 TGH

TEMA SAINS HAYAT


TAJUK 3.0 Proses hidup manusia
STD KANDUNGAN 3.5 Tabiat yang boleh mengganggu proses hidup manusia
STANDARD 2. Menerangkan kesan tabiat yang mengganggu proses hidup seperti:
PEMBELAJARAN • memudaratkan kesihatan.
• mengganggu tumbesaran.
• melambatkan gerak balas terhadap rangsangan
3.5.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
BAND/STANDARD 3. Menjelas dengan contoh kesan tabiat yang boleh mengganggu
PRESTASI kepada proses hidup.
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1.Menerangkan dan menjelaskan secara lisan kesan tabiat yang
mengganggu proses hidup
KRITERIA 1. Murid dapat menyatakan 2 tabiat yang mengganggu proses
KEJAYAAN hidup.
AKTIVITI 1. Guru meminta murid berkomunikasi di dalam kumpulan
tentang kesan tabiat yang menganggu proses hidup.
2. Murid diminta untuk menjelaskannya secara lisan.
3. Guru bersoal jawab &menstruktur kembali jawapan murid.
4. Guru memberi pengukuhan
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi KAEDAH:Sumbangsaran
BBM  Lembaran kerja
IMPAK/REFLEKSI

21
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019

MINGGU 11
HARI KHAMIS
TARIKH 16.3.2017

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS 4 UPM
BIL.MURID 32 ORANG
MASA 7.45-8.45 PAGI

TEMA SAINS HAYAT


TAJUK 3.0 Proses hidup manusia
STD KANDUNGAN 3.6 Menyayangi diri sendiri
STANDARD 3.6.1 Mempraktikkan budaya hidup sihat dalam kehidupan seharian
PEMBELAJARAN
BAND/STANDARD 1. Menjana idea kepentingan mengamalkan budaya hidup sihat
PRESTASI 2. Mewajarkan tindakan yang diambil untuk mengelakkan tabiat yang
boleh mengganggu proses hidup
3. Membuat persembahan grafik secara kreatif dan inovatif dalam
usaha mencegah tabiat yang tidak sihat
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1.Menerangkan dan menjelaskan idea secara lisan bagaimana
mempraktikkan budaya hidup sihat dalam kehidupan seharian
KRITERIA 1. Murid dapat menjelaskan 2 cara untuk mempraktikkan budaya
KEJAYAAN hidup sihat dalam kehidupan seharian.
AKTIVITI 1. Guru meminta murid berkomunikasi di dalam kumpulan
tentang bagaimana mempraktikkan budaya hidup sihat
dalam kehidupan seharian
2. Murid diminta untuk menjelaskannya secara lisan.
3. Guru merangsang pemikiran murid dengan bertanyakan
tentang kewajaran mewajarkan tindakan yang diambil untuk
mengelakkan tabiat yang boleh mengganggu proses hidup
4. Guru bersoal jawab &menstruktur kembali jawapan murid.
5. Guru memberi pengukuhan dengan meminta murid
membuat persembahan grafik secara kreatif dan inovatif
dalam usaha mencegah tabiat yang tidak sihat.
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi KAEDAH:Sumbang saran
BBM Scroll board, marker pen

22
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU 14
HARI SELASA
TARIKH 11.4.2017

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS 4 UPM
BIL.MURID 33 ORANG
MASA 11.35-12.35 TGH

TEMA SAINS HAYAT


TAJUK 4.0 PROSES HIDUP HAIWAN
STD KANDUNGAN 4.1 Organ pernafasan haiwan
STANDARD 4.1.1.Mengenal pasti organ pernafasan bagi haiwan melalui pemerhatian
PEMBELAJARAN haiwan sebenar atau pelbagai media iaitu:
• peparu contoh kucing, burung, buaya, katak, paus
• insang contoh ikan, berudu, ketam, udang
• kulit lembap contoh katak, cacing
• spirakel contoh lipas, belalang, rama-rama, beluncas
4.1.2 Mengitlak terdapat haiwan yang mempunyai lebih dari satu organ
pernafasan seperti katak
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Mengenalpasti 4 organ pernafasan haiwan dan contohnya dgn betul
2. Boleh mengelaskan haiwan berdasarkan organ pernafasan dengan
betul berdasarkan senarai haiwan yang diberi.
3. Mengitlak terdapat haiwan yang mempunyai lebih daripada satu
organ pernafasan
KRITERIA 1. Murid dapat menyatakan 4 contoh haiwan dan organ pernafasan
KEJAYAAN haiwan
2. Murid dapat mengelaskan haiwan mengikut organ pernafasan.
3. Mengitlak terdapat haiwan yang mempunyai lebih daripada
satu organ pernafasan
AKTIVITI 1. Guru menunjukkan gambar pelbagai jenis haiwan dan
meminta murid menyatakan organ pernafasan.
2. Guru meminta murid menyenaraikan lebih kurang 15 jenis
haiwan dan mengelaskan haiwan tersebut mengikut organ
pernafasan haiwan.
3. Guru bersoal jawab & menstruktur kembali jawapan murid.

23
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
4. Guru memberi pengukuhan
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi KAEDAH:Sumbang saran
BBM Gambar pelbagai jenis haiwan
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU 14
HARI KHAMIS
TARIKH 13.4.2017

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS 4 UPM
BIL.MURID 33 ORANG
MASA 7.45-8.45 PG

TEMA SAINS HAYAT


TAJUK 5.0 PROSES HIDUP TUMBUHAN
STD KANDUNGAN 5.1 Tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan
STANDARD 5.1.1 Membuat kesimpulan bahagian tumbuhan yang bergerak balas
PEMBELAJARAN terhadap rangsangan dengan menjalankan penyiasatan iaitu:
• akar bergerak balas terhadap air
• akar bergerak balas terhadap graviti.
• pucuk, daun dan bunga bergerak balas terhadap cahaya
• daun bergerak balas terhadap sentuhan
5.1.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan 4 jenis rangsangan tumbuhan.
2. Memerihalkan 4 jenis rangsangan yang menyebabkan gerak
balas tumbuhan
3. Menjalankan penyiasatan bagi melihat bahagian tumbuhan
yang bergerak balas terhadap rangsangan yang dinyatakan.

KRITERIA 1. Murid dapat menjelaskan 4 jenis rangsangan tumbuhan


KEJAYAAN
AKTIVITI 1. Guru bersoal jawab dengan murid dan memerihalkan
tentang jenis rangsangan tumbuhan.
2. Murid menjalankan penyiasatan bagi melihat bahagian
tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan.
3. Guru meminta murid merekodkan pemerhatian selama dua
hari.

EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi,Memerhati


KAEDAH:Sumbang saran

24
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
BBM  Lembaran kerja ,Tumbuhan
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU 15
HARI SELASA
TARIKH 18.4.2017

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS 4 UPM
BIL.MURID 32 ORANG
MASA 11.35-12.35 TGH

TEMA SAINS HAYAT


TAJUK 5.0 PROSES HIDUP TUMBUHAN
STD KANDUNGAN 5.1 Tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan
STANDARD 5.1.2 Membuat kesimpulan bahagian tumbuhan yang bergerak balas
PEMBELAJARAN terhadap rangsangan dengan menjalankan penyiasatan iaitu:
• akar bergerak balas terhadap air
• akar bergerak balas terhadap 25graviti.
• pucuk, daun dan bunga bergerak balas terhadap cahaya
• daun bergerak balas terhadap sentuhan
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Menjelas dengan contoh gerak balas bahagian tumbuhan
terhadap rangsangan
2. Membuat hipotesis bahawa tumbuhan bergerak balas
terhadap rangsangan
3. Membuat kesimpulan tentang gerak balas bahagian
tumbuhan terhadap rangsangan
KRITERIA 1. Murid dapat menjelaskan 4 contoh gerak balas bahagian
KEJAYAAN tumbuhan terhadap rangsangan.
AKTIVITI 1. Berdasarkan rekod pemerhatian murid,guru meminta murid
membentangkan hasil pemerhatian.
2. Berdasarkan hasil dapatan murid guru meminta murid
membuat hipotesis dan kesimpulan.
3. Guru bersoal jawab & menstruktur kembali jawapan murid.
4. Guru memberi pengukuhan
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi,Memerhati
KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Lembaran kerja ,Tumbuhan
IMPAK/REFLEKSI

25
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019

MINGGU 15
HARI KHAMIS
TARIKH 20.4.2017

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS 4 UPM
BIL.MURID 32 ORANG
MASA 7.45-8.45 PG

TEMA SAINS HAYAT


TAJUK 5.0 PROSES HIDUP TUMBUHAN
STD KANDUNGAN 5.2 Fotosintesis
STANDARD 5.2.1.Menyatakan tumbuhan membuat makanan sendiri dengan
PEMBELAJARAN menjalankan proses fotosintesis melalui pemerhatian menerusi pelbagai
media
5.2.2 Menyatakan proses fotosintesis memerlukan karbon dioksida, air,
cahaya matahari dan klorofil melalui pemerhatian menerusi pelbagai media
5.2.3 Menyatakan proses fotosintesis menghasilkan kanji dan oksigen
5.2.4 Membuat inferens tentang kepentingan fotosintesis terhadap hidupan
lain
5.2.5 Menaakul mengapa tumbuhan tidak perlu bergerak seperti haiwan
5.2.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan secara lisan 3 keperluan asas tumbuhan
2. Menyatakan secara lisan tentang fotosintesis.
3. Menyatakan secara lisan penaakulan mengapa tumbuhan tidak
perlu bergerak seperti haiwan untuk membuat makanan
KRITERIA KEJAYAAN 1. Menyatakan secara lisan syarat-syarat fotosintesis dan hasil
fotosintesis.
2. Menyatakan secara lisan kepentingan fotosintesis terhadap
hidupan lain.
AKTIVITI 1. Guru merangsang pemikiran murid dengan menunjukkan video
tentang haiwan yang sedang makan,manusia yang sedang makan
dan minum,kemudian menunjukkan gambar tumbuh-tumbuhan.
2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang video yang ditunjukkan
dan mengaitkannya dengan fotosintesis.

26
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
3. Guru menerangkan fotosintesis.
4. Guru bersoal jawab & menstruktur kembali jawapan murid
5. Guru memberi pengukuhan
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi,inferens,Memerhati
KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Lembaran kerja /Video/ICT
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA SAINS FIZIKAL


TAJUK 6.0 Pengukuran
STD KANDUNGAN 6.1 Ukuran panjang
STANDARD 6.1.1 Menyatakan panjang ialah ukuran jarak antara dua titik
PEMBELAJARAN 6.1.2 Menjelas dengan contoh tentang panjang menggunakan alat yang
tidak piawai seperti:
• jengkal, hasta, depa dan tapak kaki,
• klip kertas, pensel, kapur tulis, penyedut minuman, benang, tali dan
anak mancis
6.1.3 Menyatakan panjang boleh diukur dengan menggunakan alat piawai
seperti pembaris dan , pita pengukur dengan menjalankan aktiviti

BAND/STDPRESTASI 1
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1.Menyatakan secara lisan panjang ialah ukuran jarak antara dua titik
2.Menjelas dengan contoh tentang panjang menggunakan alat yang
tidak piawai seperti:
• jengkal, hasta, depa dan tapak kaki,
• klip kertas, pensel, kapur tulis, penyedut minuman, benang,
tali dan anak mancis

3.Menyatakan secara lisan panjang boleh diukur dengan


menggunakan alat piawai seperti pembaris dan , pita pengukur
dengan menjalankan aktiviti
AKTIVITI 1. Guru menunjukkan jarak perjalanan dari sekolah ke rumah
2. Bersoal jawab dengan murid,bagaimana ukuran dibuat
3. Mengaitkan soal jawab dengan Panjang

27
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
4. Menjelaskan kepada murid tentang mengukur ukuran panjang
menggunakan alat tidak piawai dan memperkenalkan alat
piawai
5. Guru bersoal jawab & menstruktur kembali jawapan murid.
6. Guru memberi pengukuhan
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi,inferens,Memerhati
KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Lembaran kerja /Video/ICT
IMPAK/REFLEKSI
MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA SAINS FIZIKAL


TAJUK 6.0 Pengukuran
STD KANDUNGAN 6.1 Ukuran panjang
STANDARD 6.1.4 Menyatakan unit piawai ukuran panjang dalam sistem metrik iaitu
PEMBELAJARAN millimeter (mm), sentimeter (cm), meter (m) atau kilometer (km)

6.1.5 Mengukur panjang dengan menggunakan alat dan unit piawai yang
sesuai dengan kaedah yang betul.

6.1.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan


BAND/STDPRESTASI 1-4
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan secara lisan tentang unit piawai ukuran panjang
dalam sistem metrik iaitu millimeter (mm), sentimeter (cm),
meter (m) atau kilometer (km)
2. Mengukur panjang dengan menggunakan alat dan unit piawai
yang sesuai dengan kaedah yang betul.
AKTIVITI 1. Guru memperkenalkan unit piawai ukuran panjang.
2. Murid menyatakan semula secara lisan tentang unit piawai
ukuran panjang dalam sistem metrik iaitu millimeter (mm),
sentimeter (cm), meter (m) atau kilometer (km)
3. Guru meminta murid mengukur panjang objek yang diberi.
4. Guru membantu dan membetulkan kaedah pengukuran.
5. Guru memberi pengukuhan
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi,inferens,Memerhati
KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Lembaran kerja /Video/ICT

28
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA SAINS FIZIKAL


TAJUK 6.0 Pengukuran
STD KANDUNGAN 6.2 Luas
STANDARD 6.2.1 Menyatakan luas ialah besarnya sesuatu permukaan
PEMBELAJARAN
6.2.2 Mengukur luas permukaan satu objek menggunakan alat pengukur
piawai seperti kertas petak berukuran 1cm x 1cm

6.2.3 Menyatakan unit piawai bagi luas dalam sistem metrik iaitu milimeter
persegi (mm2), sentimeter persegi (cm2), meter persegi (m2) dan kilometer
persegi (km2)
BAND/STDPRESTASI 1-2
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan maksud luas dengan betul
2. Mengukur luas permukaan dengan menggunakan alat yang
Sesuai,contoh kertas 1cmX1cm
3. Menyatakan secara lisan unit piawai bagi luas dengan betul.
AKTIVITI 1. Guru menerangkan kepada murid tentang luas.
2. Guru menunjukkan dua kad manila yang berbeza bentuk
dan meminta murid meneka kad manakah yang lebih luas.
3. Guru meminta murid membuktikan jawapan mereka
dengan meminta murid mengukur kad tersebut dengan
menggunakan kad 1cmX1cm
4. Murid mendapat jawapan mereka,iaitu kad sama luas.
5. Guru menerangkan kepada murid tentang unit piawai bagi
luas,

29
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
6. Murid menyatakan semula secara lisan tentang unit piawai
ukuran panjang dalam sistem metrik iaitu millimeter (mm),
sentimeter (cm), meter (m) atau kilometer (km)
7. Guru memberi pengukuhan
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi,inferens,Memerhati
KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Kad berbeza luas,kad 1cm X 1cm
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA SAINS FIZIKAL


TAJUK 6.0 Pengukuran
STD KANDUNGAN 6.2 Luas
STANDARD 6.2.4 Mengira luas permukaan segiempat tepat dan segiempat sama
PEMBELAJARAN menggunakan rumus:

Luas = panjang x lebar

6.2.5 Menganggarkan luas permukaan bentuk tidak sekata dengan


menggunakan kertas petak 1cm x 1 cm

6.2.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan


BAND/STDPRESTASI 3-6
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Mengira luas menggunakan rumus dan unit piawai yang
betul
2. Menganggarkan luas permukaan bentuk tidak sekata
dengan menggunakan kertas petak 1cm x 1 cm
AKTIVITI 1. Guru menerangkan kepada murid tentang rumus mengira
luas.
2. Meminta murid mencari daun dan meminta murid
menganggarkan luas daun dengan menggunakan kertas
petak 1cm x 1cm
3. Guru memberi pengukuhan kepada murid
4. Guru memberi satu soalan penyelesaian masalah kepada

30
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
murid.Berapa keeping jubin 2cmx2cm diperlukan sekiranya
hendak menutupi luas lantai kelas.
5. Murid cuba menyelesaikan persoalan yang diberi
6. Guru menstruktur kembali jawapan murid
7. Guru memberi pengukuhan
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi,inferens,Memerhati
KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Kad berbeza luas,kad 1cm X 1cm
IMPAK/REFLEKSI

HARI Selasa
TARIKH 23 Okt 2018

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS 4E
MASA 11.45 -12.45 pm

TEMA SAINS FIZIKAL


TAJUK 6.0 Pengukuran
STD KANDUNGAN 6.3 Isipadu objek
STANDARD 6.3.1 Menyatakan isi padu adalah besarnya sesuatu ruang
PEMBELAJARAN 6.3.2 Mengukur isi padu satu kotak lohong dengan menggunakan alat
pengukur piawai seperti kubus berukuran 1cm x 1cm x 1cm
6.3.3 Menyatakan bahawa unit isi padu dalam sistem metrik ialah milimeter
padu (mm3), sentimeter padu (cm3) dan meter padu (m3)
BAND/STDPRESTASI 1-2
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan maksud isipadu dengan betul
2. Mengukur isipadu satu kotak lohong dengan menggunakan
alat pengukur piawai seperti kubus berukuran 1cm x 1cm x
1cm
3. Menyatakan bahawa unit isi padu dalam sistem metrik ialah
milimeter padu (mm3), sentimeter padu (cm3) dan meter padu (m3)
dengan betul.
AKTIVITI 1. Guru menerangkan kepada murid tentang isipadu
2. Guru menunjukkan dua kotak yang berbeza saiz dan
bertanyakan kepada murid kotak yang manakah boleh
mengisi kubus paling banyak.
3. Guru meminta murid membuktikan jawapan mereka
dengan meminta murid mengisi kotak tersebut dengan
menggunakan kubus 1cmX1cmX1cm
4. Murid mendapat jawapan mereka,iaitu kotak sama
isipadu.
5. Guru menerangkan kepada murid tentang unit piawai bagi

31
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
isipadu,isi padu dalam sistem metrik ialah
6. milimeter padu (mm3), sentimeter padu (cm3) dan meter
padu (m3).
7. Murid menyatakan semula secara lisan tentang unit piawai
ukuran Guru memberi pengukuhan
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi,inferens,Memerhati
KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Kad berbeza luas,kad 1cm X 1cm
IMPAK/REFLEKSI

TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA SAINS FIZIKAL


TAJUK 6.0 Pengukuran
STD KANDUNGAN 6.3 Isipadu objek
STANDARD 6.3.4 Mengira isi padu kubus dan kuboid menggunakan rumus :
PEMBELAJARAN
Isipadu = panjang x lebar x tinggi

6.3.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan


BAND/STDPRESTASI 3-6
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Mengira isi padu kubus dan kuboid menggunakan rumus yang
betul

AKTIVITI 1. Guru menerangkan kepada murid tentang rumus mengira


Isipadu.
2. Meminta murid mengira isipadu kuboid yang diberikan.
3. Guru memberi pengukuhan kepada murid
4. Guru menstruktur kembali jawapan murid
5. Guru memberi pengukuhan
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi,inferens,Memerhati
KAEDAH:Sumbang saran

32
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
BBM  Kuboid dan kubus
IMPAK/REFLEKSI

TARIKH 25 Okt 2018

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS 4E
MASA 8.45- 9.34pg

TEMA SAINS FIZIKAL


TAJUK 6.0 Pengukuran
STD KANDUNGAN 6.3 Isipadu Cecair
STANDARD 6.4.1 Menyukat isi padu cecair dalam satu bekas menggunakan alat
PEMBELAJARAN penyukat isi padu tidak piawai seperti sudu, gelas, cawan, mangkuk, jag dan
botol
6.4.2Menyukat isi padu cecair menggunakan alat penyukat isi padu piawai
seperti silinder penyukat, bikar, kelalang dan bekas bersenggat
6.4.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
BAND/STDPRESTASI 1-2
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Menyukat isi padu cecair dalam satu bekas menggunakan alat
penyukat isi padu tidak piawai seperti sudu, gelas, cawan,
mangkuk, jag dan botol

2. Menyukat isi padu cecair menggunakan alat penyukat isi padu


piawai seperti silinder penyukat, bikar, kelalang dan bekas
bersenggat

3. Menghasilkan jadual bagi merekodkan hasil pemerhatian.


AKTIVITI 1. Guru meminta murid menyukat isipadu cecair
menggunakan alat penyukat isi padu tidak piawai seperti
sudu, gelas, cawan, mangkuk, jag dan botol dan
membandingkan hasil sukatan dengan rakan lain.
2. Kemudian ,Guru meminta murid menyukat isipadu cecair
menggunakan alat penyukat isi padu piawai seperti silinder

33
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
penyukat, bikar, kelalang dan bekas bersenggat dan
membandingkan hasil sukatan dengan rakan lain.
3. Guru bersoal jawab dengan murid tentang hasil keputusan
aktiviti yang dijalankan.
4. Guru menstruktur kembali jawapan murid
5. Guru memberi pengukuhan kepada murid.
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi,inferens,Memerhati
KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Alatan ujikaji
IMPAK/REFLEKSI  Pnp berjalan dengan baik
 Seramai 27 orang murid berjaya mengikuti pnp dengan baik

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA SAINS FIZIKAL


TAJUK 6.0 Pengukuran
STD KANDUNGAN 6.3 Isipadu Cecair
STANDARD 6.4.3 Menyatakan unit piawai isi padu cecair dalam sistem metrik ialah
PEMBELAJARAN mililiter(ml) atau sentimeter padu(cm3), liter(l) dan meter padu(m3)

6.4.4 Menggunakan kaedah yang betul bagi menyukat isi padu cecair
dengan alat dan unit piawai yang sesuai.
BAND/STDPRESTASI 3-6
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan kesemua unit piawai isi padu cecair dalam sistem
metrik ialah mililiter(ml) atau sentimeter padu(cm3), liter(l)
dan meter padu(m3) dengan betul.

2. Menggunakan kaedah yang betul bagi menyukat isi padu


cecair dengan alat dan unit piawai yang sesuai.
AKTIVITI 1. Guru menyatakan kepada murid tentang unit piawai isi
padu cecair dalam sistem metrik ialah mililiter(ml) atau
sentimeter padu(cm3), liter(l) dan meter padu(m3)
2. Guru menunjukkankaedah yang betul bagi menyukat isi
padu cecair dengan alat dan unit piawai yang sesuai.
3. Guru meminta murid menyukat isipadu cecair dengan
kaedah dan unit piawai yang betul.

34
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
4. Guru menstruktur kembali jawapan murid
5. Guru memberi pengukuhan kepada murid.
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi,inferens,Memerhati
KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Alatan ujikaji
IMPAK/REFLEKSI

HARI Khamis
TARIKH 11 Okt 2018

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS 4E
MASA 8.45 – 9.45 pg

TEMA SAINS FIZIKAL


TAJUK 6.0 Pengukuran
STD KANDUNGAN 6.5 Aplikasi konsep isi padu cecair
STANDARD 6.5.1 Mengira isi padu pepejal berbentuk sekata seperti kubus dengan
PEMBELAJARAN menggunakan kaedah sesaran air dan menggunakan rumus

6.5.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan


BAND/STDPRESTASI 3-6
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Mengira isi padu pepejal berbentuk sekata seperti kubus
dengan menggunakan kaedah sesaran air dan menggunakan
rumus dengan betul.

2. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan


atau lisan
AKTIVITI 1. Guru meminta murid menghasilkan dua kubus mengikut
ukuran yang telah diberi.
2. Guru meminta murid menyelesaikan masalah tentang
berapakah bilangan kubus A yang diperlukan untuk
memenuhkan kubus B dengan menggunakan rumus.
3. Guru menunjukkan kaedah mengira isipadu menggunakan
kaedah sesaran air.
4. Murid menjalankan aktiviti mengira isipadu menggunakan
kaedah sesaran air dan merekodkan pemerhatiannya ke

35
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
dalam jadual.
5. Guru bersoal jawab dengan murid tentang hasil keputusan
aktiviti yang dijalankan.
6. Guru menstruktur kembali jawapan murid
7. Guru memberi pengukuhan kepada murid.
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi,inferens,Memerhati
KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Alatan ujikaji (silinder penyukat,bikar)
IMPAK/REFLEKSI
Seramai 29 murid berjaya mengikuti pnp, manakala 5 murid lagi
belum masih menguasai

HARI Selasa
TARIKH 16 Okt 2018

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS 4E
MASA 11.45- 12.45pm

TEMA SAINS FIZIKAL


TAJUK 6.0 Pengukuran
STD KANDUNGAN 6.6 Jisim
STANDARD 6.6.1 Menyatakan jisim ialah kuantiti jirim dalam sesuatu objek
PEMBELAJARAN
6.6.2 Mengenal pasti alat pengukur jisim seperti neraca tuas atau neraca
tiga palang
BAND/STDPRESTASI 1
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan jisim ialah kuantiti jirim dalam sesuatu objek
dengan betul.

2. Mengenal pasti alat pengukur jisim seperti neraca tuas atau


neraca tiga palang
AKTIVITI 1. Guru meminta murid membuat carian di laman web
tentang Apakah yang dimaksudkan dengan Jisim dan jirim?
2. Guru meminta murid secara rawak hasil carian maklumat
dan membincangkan hasil jawapan murid.
3. Murid menyatakan maksud Jisim dan jirim.
4. Guru memperkenalkan alat pengukur jisim seperti neraca

36
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
tuas atau neraca tiga palang dan cara menggunakannya.
5. Guru meminta murid menyatakan isi pelajaran hari ini.
6. Guru memberi pengukuhan kepada murid.
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi,inferens,Memerhati
KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Alatan Pengukuran,Komputer
IMPAK/REFLEKSI Seramai 30 murid berjaya mengikuti pnp, manakala 4 murid lagi
belum masih menguasai

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA SAINS FIZIKAL


TAJUK 6.0 Pengukuran
STD KANDUNGAN 6.6 Jisim
STANDARD 6.6.3 Menyatakan unit piawai jisim dalam sistem metrik ialah miligram (mg),
PEMBELAJARAN gram(g) dan kilogram(kg)

6.6.4 Menggunakan kaedah yang betul bagi mengukur jisim suatu objek
dengan menggunakan alat dan unit piawai yang sesuai

6.6.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan


BAND/STDPRESTASI 2-6
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan semua unit piawai jisim dalam sistem metrik
ialah miligram (mg), gram(g) dan kilogram(kg) dengan betul.

2. Menggunakan kaedah yang betul bagi mengukur jisim suatu


objek dengan menggunakan alat dan unit piawai yang sesuai

37
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
3. Menjelaskan pemerhatian melaluipenulisan dan lisan
AKTIVITI 1. Guru meminta murid menyatakan unit piawai jisim dalam
system metric.
2. Guru menstrukstur kembali idea dan jawapan murid.
3. Guru meminta murid melakukan aktiviti pengukuran jisim
suatu objek dengan menggunakan alat dan unit piawai
iaitu neraca palang berdasarkan senarai objek diberi.
4. Murid melakukan aktiviti dan mencatatkan hasil
pengukuran ke dalam jadual.
5. Guru bersoal jawab tentang hasil aktiviti murid.
6. Guru meminta murid menyatakan isi pelajaran hari ini.
7. Guru memberi pengukuhan kepada murid.
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi,inferens,Memerhati
KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Alatan Pengukuran,
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA SAINS FIZIKAL


TAJUK 6.0 Pengukuran
STD KANDUNGAN 6.7 Masa
STANDARD 6.7.1 Menyatakan masa ialah tempoh antara dua ketika
PEMBELAJARAN
6.7.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
BAND/STDPRESTASI 1
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan masa ialah tempoh antara dua ketika secara
lisan dengan betul.
2. Menjelaskan pemerhatian lisan
AKTIVITI 1. Guru menayangkan video acara sukan yang melibatkan
masa.Contoh,acara lumba lari dan renang.
2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang video yang
ditayangkan seperti bagaimana pemenang
ditentukan,kenapa?
3. Guru menstrukstur kembali idea dan jawapan murid.

38
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
4. Guru dan menerangkan masa ialah tempoh antara dua
ketika.
5. Guru meminta murid menyatakan maksud masa secara
lisan.
6. Guru memberi pengukuhan kepada murid.
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi,inferens,Memerhati
KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Video
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA SAINS FIZIKAL


TAJUK 6.0 Pengukuran
STD KANDUNGAN 6.7 Masa
STANDARD 6.7.2 Mengitlak masa boleh diukur berasaskan peristiwa yang berulang
PEMBELAJARAN secara seragam seperti titisan air, ayunan bandul dan denyutan nadi

6.7.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan


BAND/STDPRESTASI 1
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Mengitlak masa boleh diukur berasaskan peristiwa yang
berulang secara seragam seperti titisan air, ayunan bandul
dan denyutan nadi secara lisan dengan betul.

AKTIVITI 1. Guru mengarahkan murid melakukan aktiviti-aktiviti


berikut dan bersoal jawab dengan murid.Aktiviti manakah
yang berlaku secara seragam?
I. Tepuk tangan
II. Lantunan bola

39
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
III. titisan air
IV. ayunan bandul
2. Murid melakukan aktiviti dan menjawab persoalan guru.
3. Guru menstrukstur kembali idea dan jawapan murid.
4. Guru dan menerangkan masa boleh diukur berasaskan
peristiwa yang berulang secara seragam /
5. Guru meminta murid menyatakan rumusan pelajaran hari
ini.
6. Guru memberi pengukuhan kepada murid.
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi,inferens,Memerhati
KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Bahan eksperimen
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA SAINS FIZIKAL


TAJUK 6.0 Pengukuran
STD KANDUNGAN 6.7 Masa
STANDARD 6.7.3 Mengenal pasti alat pengukur masa seperti jam matahari, jam pasir,
PEMBELAJARAN jam air, nyalaan lilin, jam randik dan jam digital

6.7.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan


BAND/STDPRESTASI 1
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Mengenal pasti sekurang-kurangnya 2 alat pengukur masa
seperti jam matahari, jam pasir, jam air, nyalaan lilin, jam
randik dan jam digital dengan betul.
AKTIVITI 1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang alat-alat
yang boleh digunakan untuk mengukur masa dan
mengaitkan pelajaran lepas tentang masa.
2. Guru meminta murid untuk membuat carian di internet
tentang alat-alat yang boleh digunakan untuk

40
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
menyukat masa.
3. Murid-murid membuat carian dan membentangkan
hasil dapatan.
4. Guru meminta murid menyatakan rumusan pelajaran
hari ini.
5. Guru memberi pengukuhan kepada murid.
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi,inferens,Memerhati
KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Komputer,Internet
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA SAINS FIZIKAL


TAJUK 6.0 Pengukuran
STD KANDUNGAN 6.7 Masa
STANDARD 6.7.4 Menyatakan unit piawai masa ialah saat (s), minit (min), jam (j), hari,
PEMBELAJARAN bulan dan tahun

6.7.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan


BAND/STDPRESTASI 1
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan unit piawai masa ialah saat (s), minit (min), jam
(j), hari, bulan dan tahun dengan betul.
AKTIVITI 1. Guru meminta murid mencari maklumat di internet berkaitan
dengan unit piawai yang digunakan untuk masa.
2. Guru meminta murid untuk membuat pembentangan hasil
pencarian maklumat.
3. Murid-murid membentangkan hasil dapatan.
4. Guru menstruktur kembali jawapan murid dan hal berbangkit.

41
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
5. Guru meminta murid menyatakan rumusan pelajaran hari ini.
6. Guru memberi pengukuhan kepada murid.
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi,inferens,Memerhati
KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Komputer,Internet
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA SAINS FIZIKAL


TAJUK 6.0 Pengukuran
STD KANDUNGAN 6.7 Masa
STANDARD 6.7.5 Mengukur masa dengan menggunakan alat dan unit piawai yang sesuai
PEMBELAJARAN dengan kaedah yang betul

6.7.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan


BAND/STDPRESTASI 3-4
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Mengukur masa dengan menggunakan alat dan unit piawai
yang sesuai dengan kaedah yang betul dengan tepat.
AKTIVITI 1. Guru meminta murid mengukur masa pergerakan murid dari
kelas ke bilik sains.
2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang hasil dapatan
aktiviti dan cara bagaimana mereka menyukat masa dan unit
piawai yang digunakan.Mengapa?
3. Murid-murid membentangkan hasil dapatan.

42
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
4. Guru menstruktur kembali jawapan murid .
5. Guru meminta murid menyatakan rumusan pelajaran hari ini.
6. Guru memberi pengukuhan kepada murid.
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi,inferens,Memerhati
KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Komputer,Jam randik.
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA SAINS FIZIKAL


TAJUK 6.0 Pengukuran
STD KANDUNGAN 6.8 Mencipta alat mengukur masa
STANDARD 6.8.1 Mencipta alat untuk mengukur masa
PEMBELAJARAN
6.8.2 Memerihalkan ciptaan yang dihasilkan melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan
BAND/STDPRESTASI 5
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Murid dapat mencipta satu alat untuk mengukur masa.
1.
AKTIVITI 1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran lepas
berkaitan dengan masa.
2. Guru meminta murid mereka cipta satu alat untuk mengukur
masa.
3. Murid-murid mereka cipta dan membentangkan hasil ciptaan.

43
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
4. Guru bersoal jawab dengan murid tentang hasil rekaan.
5. Guru memberi pengukuhan kepada murid.
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi,
KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Komputer,
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA SAINS FIZIKAL


TAJUK 6.0 Pengukuran
STD KANDUNGAN 6.9 Penggunaan unit,alat dan kaedah yang betul.
STANDARD 6.9.1 Membanding dan membezakan ukuran yang dibuat menggunakan alat
PEMBELAJARAN piawai dan tidak piawai dengan menjalankan aktiviti

6.9.2 Menaakul kepentingan mengukur menggunakan alat pengukur


dengan kaedah yang betul
BAND/STDPRESTASI 5
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Membanding dan membezakan ukuran yang dibuat
menggunakan alat piawai dan tidak piawai dengan
menjalankan aktiviti menyukat isipadu cecair.
2. Menaakul kepentingan mengukur menggunakan alat pengukur
dengan kaedah yang betul
AKTIVITI 1. Guru meminta murid menjalankan aktiviti menyukat isipadu
44
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
cecair.
2. Guru meminta murid membandingkan dan membezakan
ukuran yang dibuat.
3. Murid-murid membentangkan hasil aktiviti.
4. Guru menstruktur kembali jawapan murid .
5. Guru meminta murid menyatakan rumusan pelajaran hari ini.
6. Guru memberi pengukuhan kepada murid.
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi,
KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Komputer,
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA SAINS BAHAN


TAJUK 7.0 SIFAT BAHAN
STD KANDUNGAN 7.1 Sumber asas bagi bahan untuk menghasilkan sesuatu objek
STANDARD 7.1.1 Menjelaskan melalui contoh sumber asas bagi bahan yang digunakan
PEMBELAJARAN untuk membuat objek
BAND/STDPRESTASI 1
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan 4 sumber asasdengan betul.
2. Memerihalkan sumber asas bahan bagi satu objek
AKTIVITI 1. Guru meminta murid menyenaraikan beberapa objek yang
mereka ketahui.
2. Guru meminta murid mengenalpasti sumber asas bagi bahan
yang digunakan untuk membuat objek yang dinyatakan.
3. Murid-murid membentangkan hasil aktiviti.
4. Guru menstruktur kembali jawapan murid .

45
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
5. Guru meminta murid menyatakan rumusan pelajaran hari ini.
6. Guru memberi pengukuhan kepada murid.
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi,
KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Komputer,
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA SAINS BAHAN


TAJUK 7.0 SIFAT BAHAN
STD KANDUNGAN 7.1 Sumber asas bagi bahan untuk menghasilkan sesuatu objek
STANDARD 7.1.2 Mengelaskan objek berdasarkan sumber asasnya.
PEMBELAJARAN 7.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
BAND/STDPRESTASI 1
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Mengelaskan objek berdasarkan sumber asasnya.
2. Mengelaskan objek berdasarkan bahan.
3. Memberi sebab mengapa sesatu bahan itu dipilih untuk membuat
sesuatu objek.
AKTIVITI 1. Guru mengedarkan lembaran kerja yang mengandungi nama-
nama objek.
2. Guru meminta murid mengelaskan objek berdasarkan kriteria
yang dipilih sendiri oleh murid.

46
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
3. Murid-murid membentangkan hasil aktiviti.
4. Guru menstruktur kembali jawapan murid .
5. Guru meminta murid untuk berbincang di dalam kumpulan
dan membuat penaakulan tentang sebab mengapa sesatu
bahan itu dipilih untuk membuat sesuatu objek.
6. Murid-murid membentangkan hasil aktiviti
7. Guru memberi peneguhan dan pengukuhan.
8. Guru meminta murid menyatakan rumusan pelajaran hari ini.
9. Guru memberi pengukuhan kepada murid.
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi,
KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Komputer,
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA SAINS BAHAN


TAJUK 7.0 SIFAT BAHAN
STD KANDUNGAN 7.2 SIfat bahan
STANDARD 7.2.1 Mengitlak bahan dari segi kebolehan menyerap air sama ada
PEMBELAJARAN menyerap atau kalis air dengan menjalankan aktiviti
BAND/STDPRESTASI 1
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan dengan betul bahan dan sumber asas yang
digunakan
2. Memerihalkan dengan betul jenis bahan dan sumber asas bagi
suatu objek
3. Menjalankan ujikaji bagi mengitlak bahan dari segi kebolehan
menyerap air sama ada menyerap atau kalis air
4. Menyatakan pengitlakan setelah menjalankan aktiviti.
AKTIVITI 1. Guru menumpahkan air di atas lantai kelas.

47
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
2. Guru meminta pandangan murid apakah yang perlu dilakukan
bagi mengeringkannya.
3. Guru meminta murid menyenaraikan bahan-bahan yang boleh
dan tidak boleh digunakan untuk mengeringkan lantai
tersebut.Kenapa?
4. Murid-murid membentangkan hasil aktiviti.
5. Guru menstruktur kembali jawapan murid .
6. Guru meminta murid menyatakan rumusan pelajaran hari ini.
7. Guru memberi pengukuhan kepada murid.
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi,
KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Air,
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA SAINS BAHAN


TAJUK 7.0 SIFAT BAHAN
STD KANDUNGAN 7.2 SIfat bahan
STANDARD 7.2.2 Mengitlak sifat bahan dari segi kebolehan terapung samada tenggelam
PEMBELAJARAN atau di atas permukaan air dengan menjalankan aktiviti
BAND/STDPRESTASI 1
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan dengan betul bahan dan sumber asas yang
digunakan
2. Memerihalkan dengan betul jenis bahan dan sumber asas bagi
suatu objek
3. Menjalankan ujikaji bagi mengitlak sifat bahan dari segi
kebolehan terapung samada tenggelam atau di atas permukaan
air
4. Menyatakan pengitlakan setelah menjalankan aktiviti.

48
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
AKTIVITI 1. Guru menunjukkan sebatang kayu dan meminta murid meneka
apakah yang akan berlaku sekiranya pensel tersebut di masukkan
ke dalam bekas berisi air.
2. Guru meminta murid secara berkumpulan menjalankan ujikaji
bagi mengitlak sifat bahan dari segi kebolehan terapung samada
tenggelam atau di atas permukaan air
3. Guru meminta murid menyenaraikan bahan-bahan yang boleh
terapung dan tidak boleh .Kenapa?
4. Murid-murid membentangkan hasil aktiviti.
5. Guru menstruktur kembali jawapan murid .
6. Guru meminta murid menyatakan rumusan pelajaran hari ini.
7. Guru memberi pengukuhan kepada murid.
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi,
KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Air,Bahan-bahan ujikaji
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA SAINS BAHAN


TAJUK 7.0 SIFAT BAHAN
STD KANDUNGAN 7.2 SIfat bahan
STANDARD 7.2.3 Mengitlak sifat bahan dari segi kekenyalan dengan menjalankan
PEMBELAJARAN aktiviti
BAND/STDPRESTASI 1
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan dengan betul bahan dan sumber asas yang
digunakan
2. Memerihalkan dengan betul jenis bahan dan sumber asas bagi
suatu objek
3. Menjalankan ujikaji bagi mengitlak sifat bahan dari segi
kekenyalan.
4. Menyatakan pengitlakan setelah menjalankan aktiviti.
AKTIVITI 1. Guru menunjukkangelang getah dan meminta murid menariknya.
2. Guru meminta murid memberi inferens berdasarkan pemerhatian
49
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
yang dibuat.
3. Guru meminta murid secara berkumpulan menjalankan ujikaji
bagi mengitlak sifat sifat bahan dari segi kekenyalan.
4. Guru meminta murid menyenaraikan bahan-bahan yang
mempunyai sifat kekenyalan dan tidak.Kenapa?
5. Murid-murid membentangkan hasil aktiviti.
6. Guru menstruktur kembali jawapan murid .
7. Guru meminta murid menyatakan rumusan pelajaran hari ini.
8. Guru memberi pengukuhan kepada murid.
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi,
KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Air,Bahan-bahan ujikaji
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA SAINS BAHAN


TAJUK 7.0 SIFAT BAHAN
STD KANDUNGAN 7.2 SIfat bahan
STANDARD 7.2.4 Mengitlak sifat bahan dari segi kebolehan mengalirkan arus elektrik
PEMBELAJARAN iaitu konduktor atau penebat elektrik dengan menjalankan aktiviti
BAND/STDPRESTASI 1
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan dengan betul bahan dan sumber asas yang
digunakan
2. Memerihalkan dengan betul jenis bahan dan sumber asas bagi
suatu objek
3. Menjalankan ujikaji bagi mengitlak sifat bahan bahan dari segi
kebolehan mengalirkan arus elektrik iaitu konduktor atau
penebat elektrik
4. Menyatakan pengitlakan setelah menjalankan aktiviti.

50
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
AKTIVITI 1. Guru menunjukkansatu video tentang topic hari ini iaitu
konduktor dan penebat.
2. Guru meminta murid memberi inferens berdasarkan pemerhatian
yang dibuat.
3. Guru meminta murid secara berkumpulan menjalankan ujikaji
bagi mengitlak sifat sifat bahan dari segi kebolehan mengalirkan
arus elektrik iaitu konduktor atau penebat elektrik
4. Guru meminta murid menyenaraikan bahan-bahan yang
mempunyai penebat dan konduktor.
5. Murid-murid membentangkan hasil aktiviti.
6. Guru menstruktur kembali jawapan murid .
7. Guru meminta murid menyatakan rumusan pelajaran hari ini.
8. Guru memberi pengukuhan kepada murid.
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi,
KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Air,Bahan-bahan ujikaji
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA SAINS BAHAN


TAJUK 7.0 SIFAT BAHAN
STD KANDUNGAN 7.2 SIfat bahan
STANDARD 7.2.5 Mengitlak sifat bahan dari segi kebolehan mengalirkan haba iaitu
PEMBELAJARAN konduktor atau penebat haba dengan menjalankan aktiviti
BAND/STDPRESTASI 1
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan dengan betul bahan dan sumber asas yang
digunakan
2. Memerihalkan dengan betul jenis bahan dan sumber asas bagi
suatu objek
3. Menjalankan ujikaji bagi mengitlak sifat bahan bahan dari segi
kebolehan mengalirkan haba iaitu konduktor atau penebat haba
4. Menyatakan pengitlakan setelah menjalankan aktiviti.
AKTIVITI 1. Guru menunjukkan satu video tentang topic hari ini iaitu
51
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
konduktor dan penebat.
2. Guru meminta murid memberi inferens berdasarkan pemerhatian
yang dibuat.
3. Guru meminta murid secara berkumpulan menjalankan ujikaji
bagi mengitlak sifat sifat bahan dari segi kebolehan mengalirkan
haba iaitu konduktor atau penebat elektrik
4. Guru meminta murid menyenaraikan bahan-bahan yang
mempunyai penebat dan konduktor.
5. Murid-murid membentangkan hasil aktiviti.
6. Guru menstruktur kembali jawapan murid .
7. Guru meminta murid menyatakan rumusan pelajaran hari ini.
8. Guru memberi pengukuhan kepada murid.
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi,
KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Air,Bahan-bahan ujikaji
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA SAINS BAHAN


TAJUK 7.0 SIFAT BAHAN
STD KANDUNGAN 7.2 SIfat bahan
STANDARD 7.2.6 Mengitlak sifat bahan dari segi kebolehan penembusan cahaya iaitu
PEMBELAJARAN legap, lut cahaya dan lut sinar dengan menjalankan aktiviti
BAND/STDPRESTASI 1
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan dengan betul bahan dan sumber asas yang
digunakan
2. Memerihalkan dengan betul jenis bahan dan sumber asas bagi
suatu objek
3. Menjalankan ujikaji bagi mengitlak sifat bahan dari segi
kebolehan penembusan cahaya iaitu legap, lut cahaya dan lut
sinar
4. Menyatakan pengitlakan setelah menjalankan aktiviti.
AKTIVITI 1. Guru menghidupkan suis lampu suluh dan menyuluh kepada satu
52
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
objek dan meminta murid membuat pemerhatian.
2. Guru meminta murid memberi inferens berdasarkan pemerhatian
yang dibuat.
3. Guru meminta murid secara berkumpulan menjalankan ujikaji
bagi mengitlak sifat bahan dari segi kebolehan penembusan
cahaya iaitu legap, lut cahaya dan lut sinar
4. Guru meminta murid menyenaraikan bahan-bahan yang
mempunyai kebolehan penembusan cahaya iaitu legap, lut
cahaya dan lut sinar.
5. Murid-murid membentangkan hasil aktiviti.
6. Guru menstruktur kembali jawapan murid .
7. Guru meminta murid menyatakan rumusan pelajaran hari ini.
8. Guru memberi pengukuhan kepada murid.
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi,
KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Air,Bahan-bahan ujikaji
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA SAINS BAHAN


TAJUK 7.0 SIFAT BAHAN
STD KANDUNGAN 7.3 Mereka cipta objek
STANDARD 7.3.1 Mencipta objek dengan menggunakan pengetahuan tentang sifat
PEMBELAJARAN bahan
7.3.2 Menaakul pemilihan jenis bahan yang digunakan dalam mereka
cipta objek
BAND/STDPRESTASI 5 & 6
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Mencerakin komponen bagi suatu objek dan membuat inferens
tentang penggunaan bahan
2. Merekacipta atau membuat inovasi suatu objek / model serta
menaakul pemilihan jenis bahan yang digunakan
AKTIVITI 1. Guru meminta murid menyatakan tentang sifat-sifat bahan
yang dipelajari sebelum ini.
2. Guru meminta murid merekacipta satu model yang boleh

53
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
terapung di atas air dan meminta murid membuat penaakulan
pemilihan jenis bahan yang digunakan
3. Murid melakukan tugasan
4. Murid mempersembahkan hasil kerja dan menyatakan
penaakulan yang dibuat.
5. Guru memberi peneguhan.
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi,
KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Alatan menghasilkan model
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA SAINS BAHAN


TAJUK 8.0 PENGARATAN BAHAN
STD KANDUNGAN 8.1 Pengaratan bahan
STANDARD 8.1.1 Mengenal pasti objek berkarat dan tidak berkarat dengan membuat
PEMBELAJARAN pemerhatian terhadap objek di persekitaran
8.1.2 Mengitlak objek berkarat diperbuat daripada besi
BAND/STDPRESTASI 1-2
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan contoh objek berkarat dan tidak berkarat
2. Mengelaskan objek berkarat dan tidak berkarat
3. Mengitlak objek berkarat diperbuat daripada besi
AKTIVITI 1. Guru meminta murid meminta murid menyenaraikan 10 jenis
objek yang berada di dalam kelas.
2. Daripada senarai murid tersebut ,minta murid mengenalapasti
objek yang berkarat dan tidak berkarat.
3. Guru bersoal jawab dengan murid,bagaimana murid

54
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
menentukan/memilih objek yang berkarat dan tidak berkarat?
4. Murid membuat pengitlakan dan guru memberi peneguhan
dan bimbingan.
5. Murid menyatakan pelajaran hari ini.
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi,
KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Kertas sebak.
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA SAINS BAHAN


TAJUK 8.0 PENGARATAN BAHAN
STD KANDUNGAN 8.1 Pengaratan bahan
STANDARD 8.1.3 Mengeksperimen bagi menentukan faktor yang menyebabkan
PEMBELAJARAN pengaratan

BAND/STDPRESTASI 3
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Membuat kesimpulan faktor yang menyebabkan pengaratan
melalui eksperimen.

AKTIVITI 1. Guru meminta murid meminta murid menjalankan eskperimen


tentang pengaratan berdasarkan buku teks.
2. Murid menjalankan eksperimen
3. Guru membimbing murid
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi,

55
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Bahan eskperimen
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA SAINS BAHAN


TAJUK 8.0 PENGARATAN BAHAN
STD KANDUNGAN 8.1 Pengaratan bahan
STANDARD 8.1.5 Menaakul kepentingan mencegah pengaratan.
PEMBELAJARAN
8.1.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
BAND/STDPRESTASI 3
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan secara lisan penaakulan tentang kepentingan
mencegah pengaratan.
2. Menjelaskan penaakulan melalui lakaran (peta bulatan).
AKTIVITI 1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran lepas
berkaitan dengan pengaratan.
2. Guru meminta murid melakukan perbincangan dalam
kumpulan dan membuat penaakulan tentang kepentingan
mencegah pengaratan dan meminta murid menghasilkan

56
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
persembahan meggunakan (peta bulatan)
3. Murid membentangkan hasil perbincangan.
4. Guru membimbing murid dan memberi peneguhan
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi,
KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Kertas sebak,marker pen.
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA BUMI DAN SAINS ANGKASA


TAJUK 9.0 Sistem Suria
STD KANDUNGAN 9.1 Sistem Suria
STANDARD 9.1.1 Memerihalkan ahli dalam Sistem Suria iaitu Matahari, planet,
PEMBELAJARAN satelit semula jadi, asteroid, meteoroid, komet melalui
pemerhatian menerusi pelbagai media
9.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau
lisan
BAND/STDPRESTASI 1-2
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan ahli dalam Sistem Suria
2. Memerihalkan secara lisan ahli dalam Sistem Suria

AKTIVITI 1. Guru meminta murid membuat carian maklumat di internet


tentang ahli dalam system suria

57
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
2. Murid membuat carian di internet
3. Guru meminta murid Memerihalkan secara lisan ahli dalam
Sistem Suria
4. Murid memerihalkan ahli dalam Sistem Suria iaitu Matahari,
planet, satelit semula jadi, asteroid, meteoroid, komet melalui
lisan dan bantuan media.
5. Guru membimbing murid dan memberi peneguhan
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi,
KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Komputer
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA BUMI DAN SAINS ANGKASA


TAJUK 9.0 Sistem Suria
STD KANDUNGAN 9.1 Sistem Suria
STANDARD 9.1.2 Membuat urutan planet dalam Sistem Suria dengan
PEMBELAJARAN menjalankan aktiviti

BAND/STDPRESTASI 3
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 3. Menyusun mengikut urutan planet dalam Sistem Suria

AKTIVITI 1. Guru meminta murid membuat carian maklumat di internet


tentang urutan planet dalam system suria
2. Murid membuat carian di internet

58
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
3. Guru meminta murid menyusun mengikut urutan planet
dalam Sistem Suria
4. Guru membimbing murid dan memberi peneguhan
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi,
KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Komputer
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA BUMI DAN SAINS ANGKASA


TAJUK 9.0 Sistem Suria
STD KANDUNGAN 9.1 Sistem Suria
STANDARD 9.1.3 Menyatakan bahawa planet berputar pada paksinya dan pada
PEMBELAJARAN masa yang sama beredar mengelilingi Matahari mengikut
orbitnya melalui pemerhatian menerusi pelbagai media
BAND/STDPRESTASI 4-6
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Mengitlak bahawa planet berputar pada paksinya dan pada
masa yang sama beredar mengelilingi Matahari.
2. Merumuskan planet dalam sistem suria berputar pada
paksinya dan beredar mengelilingi matahari mengikut orbit
masing-masing dengan simulasi.

59
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
AKTIVITI 1. Guru meminta murid menonton simulasi putaran planet pada
paksinya dan pada masa yang sama beredar mengelilingi
Matahari.
2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang simulasi yang
ditonton.Apakah yang berlaku,kenapa,bagaimana.
3. Murid berbincang di dalam kumpulan dan membentangkan
hasil perbincagan.
4. Guru meminta murid merumuskan planet dalam sistem suria
berputar pada paksinya dan beredar mengelilingi matahari
mengikut orbit masing-masing dengan simulasi.
5. Guru membimbing murid dan memberi peneguhan
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi,
KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Komputer,video simulasi
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA BUMI DAN SAINS ANGKASA


TAJUK 9.0 Sistem Suria
STD KANDUNGAN 9.2 Saiz dan jarak relatif antara Bumi, Bulan dan Matahari
STANDARD 9.2.1 Menggangar saiz relatif Bumi berbanding dengan Matahari
PEMBELAJARAN 9.2.2 Menggangar saiz relatif Bulan berbanding dengan Matahari
9.2.3 Menggangar saiz relatif Bulan berbanding dengan Bumi
BAND/STDPRESTASI 1-3
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan anggaran saiz relatif bumi berbanding dengan
matahari.
2. Menyatakan anggarab saiz relatif bulan berbanding dengan
matahari.

60
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
3. Menyatakan anggaran saiz relative Bulan berbanding dengan
bumi.
AKTIVITI 1. Guru merangsang pengetahuan sedia ada murid tentang saiz
Bumi,Bulan dan Matahari.
2. Guru meminta murid membuat anggaran saiz antara
bumi,bulan dan matahari.
3. Murid berbincang di dalam kumpulan dan membentangkan
hasil perbincagan.
4. Guru meminta murid menyatakan anggaran saiz relatif
bumi,bulan dan matahari,
5. Guru membimbing murid dan memberi peneguhan
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi,
KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Komputer,video simulasi,tanah liat
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA BUMI DAN SAINS ANGKASA


TAJUK 9.0 Sistem Suria
STD KANDUNGAN 9.2 Saiz dan jarak relatif antara Bumi, Bulan dan Matahari
STANDARD 9.2.4 Menggangar jarak relatif Bumi ke Matahari berbanding jarak Bumi ke
PEMBELAJARAN Bulan
9.2.5 Meramalkan keadaan di Bumi jika jaraknya lebih dekat dengan
matahari.
9.2.6 Meramalkan keadaan di Bumi jika jaraknya lebih jauh dengan
matahari.
BAND/STDPRESTASI 1-3
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan anggaran jarak relatif Bumi ke Matahari

61
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
berbanding jarak Bumi ke Bulan
2. Menyatakan ramalan keadaan bumi jika jaraknya lebih dekat
dan lebih jauh daripada matahari
AKTIVITI 1. Guru merangsangpemikiran murid dengan meminta murid
membuat anggaran jarak relatif Bumi ke Matahari
berbanding jarak Bumi ke Bulan dengan menggunakan
objek plastisin.
2. Murid berbincang di dalam kumpulan dan
membentangkan hasil perbincagan.
3. Guru meminta murid menyatakan sebab berdasarkan
susunan objek yang diberi dan bertanyakan kesan dan
akibat yang akan berlaku kepada bumi berdasarkan factor
jarak bumi daripada matahari.
4. Murid menyatakan ramalan keadaan bumi jika jaraknya
lebih dekat dan lebih jauh daripada matahari
5. Guru meminta murid membuat gambaran mental kesan
kepada diri sendiri dan cara mengatasi jika berlaku
perubahan jarak di antara Bumi dan Matahari
6. Guru membimbing murid dan memberi peneguhan
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi, KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Komputer,video simulasi,tanah liat
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA BUMI DAN SAINS ANGKASA


TAJUK 9.0 Sistem Suria
STD KANDUNGAN 9.2 Saiz dan jarak relatif antara Bumi, Bulan dan Matahari
STANDARD 9.2.4 Menggangar jarak relatif Bumi ke Matahari berbanding jarak Bumi ke
PEMBELAJARAN Bulan
9.2.5 Meramalkan keadaan di Bumi jika jaraknya lebih dekat dengan
matahari.
9.2.6 Meramalkan keadaan di Bumi jika jaraknya lebih jauh dengan
matahari.
9.2.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
BAND/STDPRESTASI 1-6

62
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau
lisan
AKTIVITI 1. Guru merangsang pemikiran murid dengan meminta murid
membuat anggaran jarak relatif Bumi ke Matahari
berbanding jarak Bumi ke Bulan dengan menggunakan
objek plastisin.
2. Murid berbincang di dalam kumpulan dan
membentangkan hasil perbincagan.
3. Guru meminta murid menyatakan sebab berdasarkan
susunan objek yang diberi dan bertanyakan kesan dan
akibat yang akan berlaku kepada bumi berdasarkan factor
jarak bumi daripada matahari.
4. Murid menyatakan ramalan keadaan bumi jika jaraknya
lebih dekat dan lebih jauh daripada matahari
5. Guru meminta murid membuat gambaran mental kesan
kepada diri sendiri dan cara mengatasi jika berlaku
perubahan jarak di antara Bumi dan Matahari
6. Guru membimbing murid dan memberi peneguhan
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi, KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Komputer,video simulasi,tanah liat
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA TEKNOLOGI DALAM KEHIDUPAN LESTARI


TAJUK 10.0 Teknologi
STD KANDUNGAN 10.1 kepentingan teknologi dalam kehidupan
STANDARD 10.1.1 Mengenal pasti aktiviti yang mampu dilakukan dan tidak mampu
PEMBELAJARAN dilakukan oleh otak, deria dan anggota badan dengan menjalankan aktiviti

10.1.2 Mengitlak manusia mempunyai had keupayaan dalam melakukan


aktiviti
BAND/STDPRESTASI 1-3
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Mengenal pasti dan menyatakan secara lisan 1 aktiviti yang mampu
dilakukan dan tidak mampu dilakukan oleh otak, deria dan anggota

63
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
badan dengan menjalankan aktiviti dengan betul.
2. Menyatakan pengitlakan bahawa manusia mempunyai had
keupayaan dalam melakukan aktiviti
AKTIVITI 1. Guru merangsang pemikiran murid dengan meminta murid
mengira nombor-nombor dengan pantas.
2. Meminta murid menyatakan jawapan.
3. Mengaitkan aktiviti dengan pelajaran hari ini.
4. Merangsang murid untuk membuat pengitlakan bahawa
manusia mempunyai had keupayaan manusia.
5. Meminta murid membuat peta bulatan tentang had
keupayaan manusia.
6. Membentangkan hasil murid
7. Menstruktur kembali jawapan murid dan memberi
peneguhan.
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi, KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Komputer,video simulasi
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA TEKNOLOGI DALAM KEHIDUPAN LESTARI


TAJUK 10.0 Teknologi
STD KANDUNGAN 10.1 kepentingan teknologi dalam kehidupan
STANDARD 10.1.3 Menjelaskan melalui contoh alat yang digunakan untuk mengatasi
PEMBELAJARAN had keupayaan manusia melalui pemerhatian menerusi pelbagai media

10.1.4 Menyatakan teknologi merupakan salah satu aplikasi pengetahuan


sains untuk mengatasi had keupayaan manusia.

10.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan


BAND/STDPRESTASI 1-6
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
1. Menyelesaikan masalah dengan mencadangkan alat yang sesuai

64
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
PEMBELAJARAN untuk mengatasi had keupayaan manusia.
2. Mewajarkan pemilihan alat yang digunakan untuk mengatasi had
keupayaan manusia.
3. Mencipta inovasi secara kreatif suatu alat untuk mengatasi had
keupayaan manusia dan memerihalkan hasil ciptaan.
AKTIVITI 1. Guru meminta murid untuk menyelesaikan permasalahan yang
diberi secara berkumpulan.
2. Murid menjelaskan melalui contoh alat yang digunakan untuk
mengatasi had keupayaan manusia melalui pemerhatian menerusi
pelbagai media.
3. Guru memberi peneguhan.
4. Meminta murid mencipta inovasi secara kreatif suatu alat untuk
mengatasi had keupayaan manusia dan memerihalkan hasil ciptaan.
5. Guru memberi peneguhan
EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi, KAEDAH:Sumbang saran
BBM  Komputer,video simulasi
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA TEKNOLOGI DALAM KEHIDUPAN LESTARI


TAJUK 10.0 Teknologi
STD KANDUNGAN 10.2 Perkembangan teknologi
STANDARD 10.2.1 Membuat urutan perkembangan teknologi dalam bidang :
PEMBELAJARAN • Pertanian
• Pengangkutan
• Pembinaan
• Komunikasi
• Perubatan

10.2.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan


BAND/STDPRESTASI 1-3
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-

65
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan teknologi yang digunakan dalam pelbagai bidang
2. Menceritakan mengikut urutan perkembangan teknologi dalam
pelbagai bidang
3. Menjelas dengan contoh kepentingan teknologi dalam pelbagai
bidang.
AKTIVITI 1. Guru menayangkan tayangan video tentang perkembangan
teknologi pembinaan kereta.
2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang apa yang
diperhatikan dan meminta murid memberikan contoh lain.
3. Guru meminta murid menjelas dengan contoh kepentingan
teknologi dalam pelbagai bidang.
1. Guru memberi peneguhan kepada murid

EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi, KAEDAH:Sumbang saran


BBM  Komputer,video simulasi
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA TEKNOLOGI DALAM KEHIDUPAN LESTARI


TAJUK 10.0 Teknologi
STD KANDUNGAN 10.3 Sumbangan teknologi kepada manusia
STANDARD 10.3.1 Menjana idea kebaikan dan keburukan teknologi melalui
PEMBELAJARAN pemerhatian menerusi pelbagai media

10.3.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

BAND/STDPRESTASI 4
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Menjana idea kebaikan dan keburukan teknologi.
AKTIVITI 1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang kebaikan dan
keburukan teknologi .

66
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
2. Guru memberi peneguhan kepada murid

EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi, KAEDAH:Sumbang saran


BBM  Komputer,video simulasi
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA TEKNOLOGI DALAM KEHIDUPAN LESTARI


TAJUK 10.0 Teknologi
STD KANDUNGAN 10.3 Sumbangan teknologi kepada manusia
STANDARD 10.3.2 Memerihalkan keperluan penciptaan teknologi baru dalam
PEMBELAJARAN meneruskan kesejahteraan kehidupan manusia sejagat

10.3.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

BAND/STDPRESTASI 5
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Mewajarkan keperluan penciptaan teknologi baru dengan
menggunakan bahan secara berhemah.
AKTIVITI 1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang kebaikan dan

67
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
keburukan teknologi .
2. Guru meminta murid di dalam kumpulan membincangkan dan
membentangkan kewajaran keperluan penciptaan teknologi
baru dengan menggunakan bahan secara berhemah.
3. Guru memberi peneguhan.

EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi, KAEDAH:Sumbang saran


BBM  Komputer,video simulasi
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA TEKNOLOGI DALAM KEHIDUPAN LESTARI


TAJUK 10.0 Teknologi
STD KANDUNGAN 10.3 Sumbangan teknologi kepada manusia
STANDARD 10.3.3 Menaakul kepentingan menggunakan bahan secara berhemah dalam
PEMBELAJARAN penghasilan teknologi

10.3.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

BAND/STDPRESTASI 6
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan penaakulan kepentingan menggunakan bahan secara
berhemah dalam penghasilan teknologi

68
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
2. Mereka bentuk teknologi masa depan dalam pelbagai bidang secara
kreatif dan inovatif.

AKTIVITI 1. Guru meminta murid di dalam kumpulan membincangkan


kepentingan menggunakan bahan secara berhemah dalam
penghasilan teknologi
2. Murid membentangkan hasil perbincangan dan guru memberi
penguhan.
3. Guru meminta murid mereka bentuk teknologi masa depan
dalam pelbagai bidang secara kreatif dan inovatif.
4. Guru memberi peneguhan.

EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir KPS:Berkomunikasi, KAEDAH:Sumbang saran


BBM  Komputer,video simulasi
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA PENGENALAN KEPADA SAINS


TAJUK 2.0 Peraturan bilik sains
1.0 Kemahiran Saintifik
STANDARD 2.1 Peraturan Bilik Sains
KANDUNGAN 1.1 Kemahiran Proses Sains.
STANDARD 2.1.1 Mematuhi peraturan bilik sains
PEMBELAJARAN 1.1.1 Memerhati
BAND/STANDARD 1-6
PRESTASI
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan peraturan bilik sains.
2. Memberi sebab peraturan bilik sains perlu dipatuhi

69
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
3. Menjalankan aktiviti melibatkan permerhatian
AKTIVITI 1. Guru membawa murid ke bilik sains dan menyampaikan
peraturan-peraturan bilik sains yang perlu dipatuhi oleh murid-
murid.
2. Guru menjalankan aktiviti KPS Memerhati berdasarkan modul.
3. Murid bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.
4. Guru menstruktur kembali jawapan murid.
5. Guru memberi pengukuhan

EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir


KPS:Memerhati
KAEDAH:Sumbangsaran
BBM  1 batang straw, 1 batang rokok, 2 botol plastik, 2
 bebola kapas, mancis, plastesin setiap kumpulan
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA PENGENALAN KEPADA SAINS


TAJUK 1.0 Kemahiran Saintifik
STANDARD 1.1 Kemahiran Proses Sains.
KANDUNGAN
STANDARD 1.1.2 Mengelas
PEMBELAJARAN
BAND/STANDARD 1-6
PRESTASI
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN
1. Menjalankan aktiviti melibatkan KPS Mengelas

70
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
AKTIVITI 1. Guru membawa murid ke bilik sains dan menjalankan aktiviti
KPS Mengelas berdasarkan modul.
2. Murid bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.
3. Guru menstruktur kembali jawapan murid.
4. Guru memberi pengukuhan

EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir


KPS:Mengelas
KAEDAH:Sumbangsaran
BBM  Lembaran kerja
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA PENGENALAN KEPADA SAINS


TAJUK 1.0 Kemahiran Saintifik
STANDARD 1.1 Kemahiran Proses Sains.
KANDUNGAN
STANDARD 1.1.3 Mengukur dan
PEMBELAJARAN menggunakan nombor
BAND/STANDARD 1-6
PRESTASI
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN

71
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
1. Menjalankan aktiviti melibatkan KPS Mengukur dan
menggunakan nombor.

AKTIVITI
1. Guru membawa murid ke bilik sains dan menjalankan aktiviti
KPS Mengukur dan menggunakan nombor berdasarkan modul.
2. Murid bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.
3. Guru menstruktur kembali jawapan murid.
4. Guru memberi pengukuhan

EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir


KPS:Mengukur dan menggunakan nombor
KAEDAH:Eksperimen
BBM  Lembaran kerja
IMPAK/REFLEKSI

MINGGU
HARI
TARIKH

MATAPELAJARAN SAINS
KELAS
BIL.MURID
MASA

TEMA PENGENALAN KEPADA SAINS


TAJUK 1.0 Kemahiran Saintifik
STANDARD 1.1 Kemahiran Proses Sains.
KANDUNGAN
STANDARD 1.1.4 Membuat Inferens
PEMBELAJARAN
BAND/STANDARD 1-6
PRESTASI
OBJEKTIF Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
PEMBELAJARAN

72
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SN/TAHUN4) 2019
1. Menjalankan aktiviti melibatkan KPS Membuat Inferens

AKTIVITI
1. Guru membawa murid ke bilik sains dan menjalankan
aktiviti KPS membuat inferens berdasarkan modul.
2. Murid bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran
hari ini.
3. Guru menstruktur kembali jawapan murid.
4. Guru memberi pengukuhan

EMK/KPS/KAEDAH EMK:Kemahiran Berfikir


KPS:Membuat Inferens
KAEDAH:Eksperimen
BBM  Lembaran kerja
IMPAK/REFLEKSI

73