You are on page 1of 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK
TAHUN 2 V

Tarikh 6 Jan 2019


Kelas 2E
Masa 10.15- 10.45 pg
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Tolak dalam lingkungan 1000
Standard Kandungan 3.1 Menolak sebarang dua nombor
(i) Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul
Standard semula
Pembelajaran (iii) Menolak sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


1. Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul
Objektif
semula
Pembelajaran 2. Menolak sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1

Mari tolak (Buku teks – Muka surat 36-39)


1. Murid bercerita tentang situasi sambil mengaitkannya dengan
penolakan.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
Aktiviti kaitannya dengan tajuk pelajaran..
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 27-28)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Refleksi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 2

Tarikh 8 Jan 2019


Kelas 2E
Masa 12.15 -12.45pm
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Tolak dalam lingkungan 1000
Standard Kandungan 3.1 Menolak sebarang dua nombor
(ii) Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit dengan mengumpul
semula dari:
Standard a. puluh ke sa
Pembelajaran b. ratus ke puluh
c. ratus ke puluh dan puluh ke sa
(iii) Menolak sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif 1. Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit dengan mengumpul
Pembelajaran semula
2. Menolak sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1
Mari tolak lagi (Buku teks – Muka surat 40-41)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menolak dengan mengumpul semula puluh kepada sa dalam
Aktiviti bentuk lazim. Gunakan kaedah lain seperti bilang menurun.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 29)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan _____ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 2
Tarikh 9 Jan 2019
Kelas 2E
Masa 10.15 – 11.15 pg
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Tolak dalam lingkungan 1000
Standard Kandungan 3.1 Menolak sebarang dua nombor
(ii) Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit dengan mengumpul
semula dari:
Standard a. puluh ke sa
Pembelajaran b. ratus ke puluh
c. ratus ke puluh dan puluh ke sa
(iii) Menolak sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif 1. Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit dengan mengumpul
Pembelajaran semula
2. Menolak sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1
Mari tolak lagi (Buku teks – Muka surat 42-43)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menolak dengan mengumpul semula ratus kepada puluh dalam
Aktiviti bentuk lazim. Gunakan kaedah lain seperti bilang menurun.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 30-31)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
Refleksi
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 2
Tarikh 29 Jan 2019
Kelas 2E
Masa 12.15-12.45 pm
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Tolak dalam lingkungan 1000
Standard Kandungan 3.1 Menolak sebarang dua nombor
(ii) Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit dengan mengumpul
semula dari:
Standard a. puluh ke sa
Pembelajaran b. ratus ke puluh
c. ratus ke puluh dan puluh ke sa
(iii) Menolak sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif 1. Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit dengan mengumpul
Pembelajaran semula
2. Menolak sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1
Mari tolak lagi (Buku teks – Muka surat 42-43)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menolak dengan mengumpul semula ratus kepada puluh dan
puluh ke sa dalam bentuk lazim. Gunakan kaedah lain yang sesuai.
Aktiviti 3. Murid melengkapkan ayat matematik menggunakan kaedah bilang
menurun atau secara mental.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 31-32)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

Refleksi ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 2

Tarikh 27 Jan 2019


Kelas 2E
Masa 10.15 -10.45pg
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Tolak dalam lingkungan 1000
Standard Kandungan 3.2 Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor
(i) Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor
hingga 1000 tanpa dan dengan mengumpul semula
Standard
(ii) Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor
Pembelajaran hingga 1000 dengan menggunakan abakus 4:1

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


1. Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor
Objektif hingga 1000 tanpa dan dengan mengumpul semula
Pembelajaran 2. Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor
hingga 1000 dengan menggunakan abakus 4:1

Mari tolak berturut-turut (Buku teks – Muka surat 46-47)


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menolak berturut-turut tanpa mengumpul semula dalam
bentuk lazim, cerakinan dan menggunakan abacus.
Aktiviti 3. Murid melengkapkan ayat matematik dengan menggunakan kaedah
bilang menurun atau secara mental.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 33-35)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
Refleksi
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 2

Tarikh 24 Jan 2019


Kelas 2E
Masa 11.45 -12.45 pm
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Tolak dalam lingkungan 1000
Standard Kandungan 3.3 Menyelesaikan masalah tolak
Standard (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tolak yang diberi
Pembelajaran
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif
1. Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tolak yang diberi
Pembelajaran
Mari bina cerita (Buku teks – Muka surat 47)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid melengkapkan dan membina cerita berdasarkan ayat
Aktiviti matematik.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 36)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

Refleksi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 2

Tarikh 17 Jan 2019


Kelas 2E
Masa 11.45 -12.45 pm
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Tolak dalam lingkungan 1000
Standard Kandungan 3.3 Menyelesaikan masalah tolak
Standard (ii) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tolak yang diberi
Pembelajaran
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penolakan dua
Pembelajaran
nombor
Mari bina cerita (Buku teks – Muka surat 50-51)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid mengenalpasti maklumat yang diberi dan memahami kehendak
soalan. Murid menyelesaikan masalah dengan menggunakan kaedah
Aktiviti
yang sesuai.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 37-38)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….