You are on page 1of 5

Chestionar

În scopul realizării unei cercetări, vă rugăm să acceptaţi


să ne răspundeţi la următorul chestionar. Toate răspunsurile
furnizate de dumneavoastră sunt confidenţiale, acestea fiindu-ne
necesare doar în scopul prelucrării statistice. Vă rugăm să
răspundeţi la întrebări în funcţie de punctul dumneavoastră de
vedere (precizăm că nu există răspunsuri corecte sau greşite la
următoarele întrebări).

1. Care consideraţi a fi cele mai potrivite metode de actualizare a conţinuturilor


educaţionale în funcţie de realitatea multiculturală din şcoli?

2. Daţi exemple de obiecte de studiu la care ar fi indicată adoptarea unui curriculum


multicultural.

3. În ce măsură consideraţi că atât elevii cât şi cadrele didactice sunt pregătite pentru
vehicularea unui curriculum multicultural?

4. Care consideraţi a fi avantajele (punctele tari) pentru care ar trebui adoptat un


curriculum multicultural?

5. Enumeraţi metode didactice prin care veţi încerca să realizaţi predarea conţinuturilor
multiculturale.

6. Enumeraţi materiale didactice potrivite în procesul de predare – învăţare a


conţinuturilor multiculturale.
7. În planul dumneavoastră educaţional aveţi programate activităţi care să pună în lumină
conţinutul multicultural al clasei de elevi? (Dacă da daţi exemple de activităţi propuse)

8. La care dintre ciclurile de învăţământ consideraţi importantă adoptarea curriculumului


multicultural şi de ce?
 primar
 gimnazial
 liceal
 universitar

9. Expuneţi câteva schimbări ce pot apărea în cadrul procesului de predare – învăţare –


evaluare în cazul elaborării şi implementării unui curriculum multicultural în cadrul
tuturor obiectelor de studiu.

La următorul set de întrebări vă rugăm să răspundeţi cu DA sau NU în funcţie de


punctul dumneavoatră de vedere. Vă reamintin că nu există răspunsuri corecte sau
incorecte.

10. Consideraţi necesar şi important pentru viitor adoptarea unui curriculum multicultural?

 DA  NU
11. Consideraţi că exprimarea propriilor ataşamente faţă de cultura proprie, în cadrul unui
curriculum multicultural va conduce la respingerea colegilor din alte culturi ?

 DA  NU
12. Consideraţi importantă experienţa unui cadru didactic dobândită într-un alt sistem de
învăţământ decât cel românesc?

 DA  NU
13. Realizaţi activităţi cu specific multicultural la clasele la care predaţi?.

 DA  NU
14. Consideraţi că adoptarea unui curriculum multicultural ar reprezenta o îmbunătăţire în
ceea ce priveşte calitatea educaţiei oferite de sistemul naţional de învăţământ?
 DA  NU

Citiţi fiecare întrebare şi selectaţi răspunsul potrivit opiniei dumneavostră


încercuind una din cele cinci variante ale scalei, unde 1 = total deacord iar 5 = dezacord
total.

15. Predarea unui curriculum multicultural dezvoltă siguranţa de sine a elevilor în


relaţionarea cu persoane din culturi diferite.

Total de acord 1 2 3 4 5 Dezacord total

16. Predarea unui curriculum multicultural dezvoltă abilităţile elevilor de a interacţiona şi


coopera cu persoane din culturi diferite.

Total de acord 1 2 3 4 5 Dezacord total

17. Predarea unui curriculum multicultural poate îmbunătăţi procesul de învăţare la elevi.

Total de acord 1 2 3 4 5 Dezacord total

18. Predarea unui curriculum multicultural poate schimba stilul de predare a cadrului
didactic.

Total de acord 1 2 3 4 5 Dezacord total

19. Predarea unui curriculum multicultural dezvoltă spiritul de cooperare la elevi.

Total de acord 1 2 3 4 5 Dezacord total

20. Predarea unui curriculum multicultural dezvoltă spiritul critic la elevi.

Total de acord 1 2 3 4 5 Dezacord total

21. Predarea unui curriculum multicultural ar încuraja elevii să consulte materiale


bibliografice internaţionale.

Total de acord 1 2 3 4 5 Dezacord total

22. Predarea unui curriculum multicultural ar îmbunătăţi procesul de transfer de


informaţie de la o disciplină la alta.

Total de acord 1 2 3 4 5 Dezacord total

23. Curriculum multicultural ar trebui introdus doar la clasele cu elevi din culturi diferite

Total de acord 1 2 3 4 5 Dezacord total

24. Curriculum multicultural ar trebui aboptat de toate instituţiile educaţionale.

Total de acord 1 2 3 4 5 Dezacord total


25. Predarea unui curriculum multicultural poate îmbunătăţi relaţia şcoală – familie.

Total de acord 1 2 3 4 5 Dezacord total

26. Predarea unui curriculum multicultural ar fi o pierdere de timp.

Total de acord 1 2 3 4 5 Dezacord total

27. Cadrele didactice nu ar trebui să facă trimiteri la experienţa culturală a elevilor


indiferent de cultura din care aceştia fac parte.

Total de acord 1 2 3 4 5 Dezacord total

28. Predarea unui curriculum multicultural stârneşte curiozitatea şi interesul elevilor faţă
de alte culturi şi popoare.

Total de acord 1 2 3 4 5 Dezacord total

29. Predarea unui curriculum multicultural ar ajuta mai mult profesorul în procesul de
integrare în grupul clasei a elevilor proveniţi din etnii minoritare.

Total de acord 1 2 3 4 5 Dezacord total

30. Predarea unui curriculum multicultural poate avea contribuţii pozitive în schimbarea
atitudinilor şi convingerilor (atât la elevi cât şi la profesori) faţă de alte culturi şi
popoare.

Total de acord 1 2 3 4 5 Dezacord total

31. Mă îngrijorează adoptarea unui curriculum multicultural.

Total de acord 1 2 3 4 5 Dezacord total

32. Predarea unor conţinuturi multiculturale m-ar ajuta să-mi ating mai uşor obiectivele
operaţionale propuse la fiecare lecţie.

Total de acord 1 2 3 4 5 Dezacord total

Pentru o mai bună prelucrare a datelor vă rugăm să completaţi şi următorul set de date:

Gen  F M
Vârstă:
Tipul de post ocupat:  Titular
 Suplinitor
Experienţa la catedră:
Clasele la care predaţi:  primare
 gimnaziale
 liceale
 postliceale