You are on page 1of 5

Ang Sining ng Pagsasatao

Itinuturing ang sining bilang isa sa mga mahahalagang instrumento sa anumang


uri ng institusyon sa paghubog ng kasanayan, kakayahan at pagdebelop sa talento
ng mga
mag-aaral.

Ayon naman sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya, ang sining,


bagaman
kadalasang tumutukoy ang salitang ito sa sining biswal, ay patuloy na nagbabago
ang
kaisipan kung ano ang sining. Marahil sa pinakasimpleng kahulugan nito ay –
tinutukoy ng sining ang lahat ng malikhaing pagsisikap ng tao. Ito ay ginagamit
upang ilarawan ang ilang mga gawain o mga paglikhang gawa ng mga tao na may
kahalagahan sa isipan niya, na patungkol sa isang pagkaakit ng kanyang mga
pandama. Kung kaya, ang isang sining ay nagagawa kapag ang isang tao ay
nagpapadama ng kanyang sarili.

Napakarami ng uri ng sining, may tungkol sa palakasan, brodkasting,


pagpipinta
at iba pang likhang kamay, pagsasayaw at mga pawang may kaugnayan sa mundo
ng
pagtatanghal.
Sa pag-uulat ngayong tanghali, mabibigyan ng empasis ang
“pagsasatao” bilang
isang sining na nagpapamalas ng angking kakayahan ng bawat indibidwal sa
larangan ng
pag-arte na maaaring sinasaliwan ng musika o tunog, mga kagamitan na maaaring
magpalutang sa banghay ng mga pangyayari. Isinasakatuparan nito ang sining na
kinabibilangan ng drama, pagpapadamang ginagamit ang katawan: sa
pamamagitan ng pag-arte ng mga kuwento sa harap ng mga nakikinig na ginagamit
ang magkahalong salita, galaw, musika, sayaw, tunog at panooring kahanga-
hanga. Tunay nga na katatagpuan ito ng isa o higit pa na sangkap ng sining para sa
mga gumaganap.

Marahil, ay marami sa atin ang nalilito kung ano ba ang pinagkaiba ng


monologo at deklamasyon sa pagsasatao? Narito ang payak na pagakaiba ng tatlo:
Ang monologo (sarili) ay isang dula na kung saan isang tao lamang ang
gumaganap sa buong dula. ito ay parang naging isang drama sa tv na iisang tao
ang nagsasadula, kinikilos ang hinihingi ng bawat pangungusap o isang linya. Ang
piyesa ay maaaring mula sa mga story or movie play, drama, comedy at iba pa. Kahit
na mayroong mga nanonood hindi isinasaalang-alang sapagkat ang mahalaga ay
maitanghal niya mula sa simula hanggang sa pagtatapos ang kanyang piyesang
gagamitin.

Ang deklamasyon (audience). It is a speech made for an audience. Ito ay


itinatanghal sa harap ng maraming tao na isinasaalang-alang ang mga manonood
to please the audience.

Ang pagkakamukha lamang ng monologo at deklamasyon ay iisang tao


lamang ang nagtatanghal o gumaganap.

Ang pagsasato o role playing ay pagpapalit ng gawi ng isang tao para


gumanap (role) ng isang mahalagang papel sa kanyang buhay. Ito ay isang aktuwal
na pagganap sa tanghalan o teatro o maging sa klasrum para ipakita o itanghal ang
isang sitwasyon sa araling tinatalakay. Binubuo ng maraming tauhan.
Ang pagkakamukha lamang ng monologo, deklamasyon, at pagsasatao ay
kapuwa sila mga sining ng pagpapahayag sa harap ng maraming tao sa
pamamagitan ng pagtatanghal o pag-arte na ginagamitan ng tamang damdamin o
emosyon na pinalulutang ng mga kapana-panabik na mga pangyayari na
nakasalalay sa mga tauhang gaganap o tauhang gaganap.

Ang maikling kasaysayan ng pagsasatao.

Itinuturing na ang nakatuklas ng pagsasatao ay si Jacob L. Moreno, isang


psychiatrist na Vietnamese. Ito’y naganap noong 1920 nang minsang gayahin ni
Moreno ang mga sinasabi at ikinikilos ng ilan sa kanyang mga pasyente habang
tinatanong at kinakausap niya ang mga ito sa kanyang klinika. Naisip niyang
palaganapin ito matapos niyang makita ang bisa ng kanyang ginawa sa harap ng
kanyang mga tagapakinig at tagapanood. Kaya noong sumunod na taon, ay
nagtayo siya ng isang teatro na maipagtatanghalan, at ito’y tinawag niyang Theater
of Spontaneity.
Ang pagbuo ng pagsasatao

Upang makabuo ng isang pagsasatao, sundin ang mga sumusunod na


hakbang:

1. Maghanap ng mga paksa. Maghanap ng mga paksa na makatutulong sa


gagawin mong pagsasatao. Piliin ang paksang kakikitaan mo ng interes o
makapagbibigay sa iyo ng kasiyahan upang gawin. Anong paksa ba ang
gusto mo? Ito ba ay patungkol sa pag-ibig, pagluluksa, kasaysayan,
paghihirap, dalamahati? Maraming paksa na maaaring mahanap o makita
para sa pagsasatao ngunit mas higit na magiging maluwag ang proseso ng
pagbubuo ng isang pagsasatao kung ang paksang gagamitin ay maabot
ang layunin ng mga tauhang magsisiganap sa pagsasatao. Kung
halimbawa, ito ay pagsasatao ng Impeng Negro nais nilang matimo sa
isipan ng mga manonood na, hindi kailanman maaaring mang-api, mang-
alipin o mang-alipusta ng isang tao dahil sa naiiba lamang ang katayuan sa
lipunang kanyang ginagalawan.
2. Gawing malinaw ang papel ng gagampanan. Ipakita sa mga manonood
ang iyong kagalingan sa papel na ginagampanan. Kung sa paghahanap
ng isang paksa ay andoon ang iyong interes, ngayon na man bilang isang
tauhan ay kinakailangan mong matukoy kung sino ang angkop na tauhan
ang iyong gagampanan batay sa iyong katauhan. Upang nang sa ganoon
ay maluwag at hindi mabigat sa iyong loob kung sino ang gagampanang
tauhan. Sa ganoong paraan ay mas mauunawaan, mas makikilala, at
magagampanan mo ang tauhan na iyong pinili sa personalidad na
mayroon ka. Maaaring kung ikaw ay salbahe o mapangutya at walang
ibang ginawa sa buhay kung hindi hanapin ang kapangitan o kamalian ng
isang tao ay mas madali para sa iyo i-portrait ang tauhang si Ogor.
3. Pumili ng mga pahayag na bibigkasin. Gawing malinaw ang gagawing
pagpapahayag. Kailangang maging maliwanag ang bawat salita at
pangungusap na bibigkasin. Sa pagsasatao maraming dapat isaalang-
alang. Isa na rito ang pagkakaroon ng malinaw at malakas na tinig na
kinakailang may malinaw na emosyon o damdaming nais ipahayag ng
tauhan sa mga manonood upang higit na maunawaan at mapakinggan
ang bawat salitang bibigkasin. Ang tamang pagbigkas ay nakatutulong
upang lalong maunawaan ng mga tagapakinig ang kaisipang nais iparating
ng mga tauhan. May mga pahayag na binibigkas nang mabilis, marahan,
maikli, malungkot, masaya, mahina o malakas.
Ang mga hakbang sa pagsasagawa ng pagsasatao.

1. Pumili ng isang sitwasyon na magiging basehan ng isasagawang pagsasatao.


Ito’y maaaring nabasa sa isang bahagi ng kuwento o nobela. Maaari rin
namang halaw sa isang bahagi ng pelikula o teleserye. Ano ba ang emosyon?
Paano ba ang kumpas, galaw o kilos ng katawan? Sa papaanong paraan
mapapahayag ang mga kaisipan na madadama ng mga manonood?
Maaaring pagbasehan ang mga dati ng nagawang pagsasatao upang
magkaroon ng ideya kung papaano ba ang epektibong pagsasatao na siyang
makakakuha ng atensyon sa mga madla o manonood.

2. Tuklasin kung saan maisasagawa ang sitwasyon. Ang pinag-uusapan nating


sitwasyon dito ay kung sa papaanong paraan mahusay na maipapahayag
ang bawat tagpo ng mga tauhan sa pagtatanghal. Kung sa unang hakbang
ay humanap ka ng sitwasyon na iyong pagbabasihan, ngayon naman ay ikaw
mismo sa sarili ay mag-iisip kung papaanong maisasakatuparan ito upang
maging matagumpay ang pagsasatao.

3. Pumili ng wikang bibigkasin na angkop sa karakterisasyon. Wikang pormal,


impormal, lalawiganin, balbal, pamabansa ba o pampanitikan? Kung ang
pagsasatao na gagawin ay Mga Obra maestra katulad na lamang ng Ibong
Adarna, Noli Me Tangere, El Filibusterismo, o Florante at Laura ay maaaring
gamitin natin ang wikan pampanitikan. Ngunit ang pagpili ng wikang gagamitin
ay kinakailangang isaalang-alang kung saan, bakit itatanghal ang pagsasatao
at sino ang iyonng mga tagapakinig o manonood ganoon din sa piyesang
gagamitin. Matanda, bata, mag-aaral, propesyonal, karaniwang tao at iba pa.

4. Paghandaan ang gagawing pagsasatao. Ano ang mga dapat isaalang-alang


upang maging matagumpay sa pagsasatao? Kinakailangan may kahandaan
sa sarili, pagsulat ng iskrip, may kahandaan sa kasuotan, props, musika,
kagamitanng teknikal o mga materyales na magpapalutang sa bawat tagpo,
ekspresyon ng mukha, mahusay na pagpili ng mga salitang gagamitin na
makikitaan ng pagiging malikhain sa presentasyon o pagsasatao. Sa ganoong
paraan ay mapahalagahan ang pagtatanghal na naisagawa hindi lamang sa
isip ng mga manood kung hindi sa puso na tumimong mga tagpo na maaaring
kapulutan ng aral.
Ang Sining ng Pagsasatao

Ang Maikling Kasaysayan ng Pagsasatao.

Ang Pagbuo ng Pagsasatao

Ang mga Hakbang sa Pagsasagawa ng Pagsasatao.

Ipinasa ni:

Elizajoy M. Sta. Maria


MaEd- Filipino 1

Ipinasa kay:

Gng. Cecilia Del Rosario


Professor