You are on page 1of 2

Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija

Gruodžio mėn. veiklų planas


2018/2019 m.m.
Data Veikla Dalyviai Vieta Atsakingas

Formali ir neformali ugdomoji veikla


4d. Projektas “BMV” I kl. mokiniai Aktų salė Soc. pedagogas V.Visockas
12.05-13.45

7d. Kino vakaras I-IV kl. mokiniai Aktų salė Mokytojas R.Kopūstas
17.00

7d. Pristatymas „Atliekų kultūra“ I-II kl. mokiniai Aktų salė D.pavaduotoja J.Abraškevičienė
13.00

7d. Vilniaus miesto konkursas “Leliumoj” S.Petkevičiūtė, Senvagės gimnazija J.Untulienė, R.Kopūstas
12.00-16.00 K.Zelenkevičiūtė (IVc)

13 d. Eglutės įžiebimas Bendruomenė Pilkoji salė Mokytojas D.Kriukas


7:45

12d. Projekto MoKU apibendrinimas Dalyviai Šv.Kotrynos bažnyčia Mokytoja O.Baumilienė


12.00-14.00

21d. Kalėdinis stebuklas Bendruomenė Aktų salė Mokytojas R.Kopūstas


12.00

12 d. Integruoto projekto “Misija: Kalėdos” IIa 307 kab. J. Charlampovičienė ir R.


pristatymas Tamkevičiūtė

Susirinkimai ir ugdomasis konsultavimas


Pirmadienis Direkcinis (administracijos) pasitarimas Administracija 111 kab. Gimnazijos direktorė
15.00-16.00 J.Marcinkevičienė
Penktadienis
13.00-14.00
4d. VGK posėdis VGK nariai 215 D.pavaduotoja J.Abraškevičienė
14.40 val.

9d. Senjorų pantomimos spektaklis pagal Bendruomenė Aktų salė Mokytoja M.Tijūnėlytė
18.00 val. O.Henry „Paskutinis lapas“

27 d. Mokymai. Prevencinė programa “Savu Mokytojai, pagalbos vaikui Mokytojų kambarys Gimnazijos direktorė
9.00-11.00 keliu” specialistai J.Marcinkevičienė

27 d. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas Mokytojai, pagalbos vaikui Mokytojų kambarys Gimnazijos direktorė
11.15-14.30 specialistai J.Marcinkevičienė

28 d. Kvalifikacijos tobulinimas Mokytojai, pagalbos vaikui Mokytojų kambarys Gimnazijos direktorė


11.00 specialistai, aptarnaujantis J.Marcinkevičienė
personalas

Egzaminai, įskaitos, atsiskaitymai, patikrinimai

5d. Bandomasis lietuvių kalbos ir literatūros IV klasių mokiniai 303, 306, 307, 308, 309, D.pav.ugd. S.Kavoliūnas
8.00-11.40 egzaminas 406