You are on page 1of 3

Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija

Lapkričio mėn. veiklų planas


2018/2019 m.m.
Data Veikla Dalyviai Vieta Atsakingas

Formali ir neformali ugdomoji veikla

8 d. Informacinių technologijų konkursas I-III klasių mokiniai 213 ir 214 kab. D.pavaduotoja J.Abraškevičienė
“Bebras” IT mokytoja I.Čupajeva

13 d. Tarpklasinės kvadrato varžybos I kl.mokiniai Sporto salė Kūno kultūros mokytojai L.Varnelienė,
A.Vaitkuvienė, K.Kuprys

16 d. Tolerancijos diena I-IV kl. mokiniai Gimnazija D.pavaduotoja J.Abraškevičienė


Soc.pedagogas V.Visockas

19-20 d. Kūrybinės dirbtuvės Mokytojas D.Kriukas ir 1 VGTU „LinkMenų D.pavaduotojas S.Kavoliūnas


mokinys fabrikas“

21d. Šuolio į aukštį varžybos I - IV kl. mokiniai Sporto salė Kūno kultūros mokytojai L.Varnelienė,
15.45 A.Vaitkuvienė, K.Kuprys

24d. “Mados injekcija” Bendruomenė ir svečiai Sporto salė -


18.30

29d. Erasmus+ jaunimui programos pristatymas. I-IV kl. mokiniams Aktų salė D.pavaduotoja ugdymui
11.40 J.Abraškevičienė

29 d. Projektas “Be iliuzijų”. II klasių mokiniai 308 kab. Soc.pedagogas V.Visockas


9.50 - 12.50 Paskaita-diskusija ,,Nikotinas ir kitos
psichoaktyviosios medžiagos’’
Gyd. toksikologas Jurgis Garšva

29d. Draugiškos krepšinio varžybos Komanda Sporto salė Kūno kultūros mokytojai
15.00 val. Salomėjos Nėries gimnazija– Mykolo
Biržiškos gimnazija
Susirinkimai ir ugdomasis konsultavimas

Pirmadienis Direkcinis (administracijos) Administracija 111 kab. Gimnazijos direktorė


15.00-16.00 pasitarimas J.Marcinkevičienė
Penktadienis
13.00-14.00

5-30 d. Projektas MoKU III ir I klasių mokiniai 118 kab. O.Baumilienė

5-9 d. Erasmus+ projektas “iMES” Mokytojų komanda Projekto įgyvendinimo komanda,


projekto koordinatorė L.Stasiūnaitė

13 d. Projektas “Savu keliu” Mokytojų komandos Mokytojų Soc. pedagogas V.Visockas


12.00 val. mokymas kambarys

15 d. Mokyklų socialinių pedagogų Socialinis pedagogas VPPT D.pavaduotoja ugdymui


16.00 val. atvejų aptarimo grupė J.Abraškevičienė

20 d. Projektas „Dideli maži ekranai. Mokytojos MTC salė - D.pavaduotoja ugdymui


10.00 -15.00val. Medijų raštingumas R.Tamkevičiūtė ir J.Abraškevičienė
Lietuvos mokyklose“ S.Kalvaitienė

20d. VGK posėdis VGK nariai D.pavaduotoja ugdymui


14.40–15.30 val. J.Abraškevičienė

21 d. Tėvų susitikimai su dėstančiais I ir II klasių mokinių tėvai Gimnazija Gimnazijos direktorė


17.00-19.30 mokytojais (globėjai, rūpintojai), J.Marcinkevičienė
mokytojai Pavaduotoja ugdymui
J.Abraškevičienė
26 d. Specialiųjų poreikių mokinių Mokytojai Mokytojų Gimnazijos direktorė
14.00-17.00 ugdymas, atsižvelgiant į jų kambarys J.Marcinkevičienė
poreikius. D.pavaduotoja ugdymui
J.Abraškevičienė
29 d. Tėvų susitikimai su dėstančiais III ir IV klasių mokinių Gimnazija Gimnazijos direktorė
17.00-19.30 mokytojais tėvai (globėjai, rūpintojai), J.Marcinkevičienė
mokytojai D.pavaduotoja ugdymui
J.Abraškevičienė

30 d. Gimnazijų (grynųjų) VGK VGK 3 nariai Savivaldybės salėje D.pavaduotoja ugdymui


12.30 susirinkimas J.Abraškevičienė

Egzaminai, įskaitos, atsiskaitymai, patikrinimai

Diagnostiniai visų dalykų I klasių mokiniai - Dalykų mokytojai


patikrinimai

19 d., 20 d. Lietuvių kalbos diktantas su 19 d.-I a, I b J.Untulienė


kūrybine užduotimi 20 d.-I c

21d. Viešoji kalba. I ir II klasių II kl. viešosios kalbos. J.Charlampovičienė,J.Untulienė


5 pamoka bendradarbiavimas. I kl.mokymasis sakyti
kalbą.