You are on page 1of 3

Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija

Spalio mėn. veiklų planas


2018/2019 m.m.

Data Veikla Dalyviai Vieta Atsakingas

Formali ir neformali ugdomoji veikla

1d. Karjeros ugdymo renginys apie studijas užsienyje. IV klasių mokiniai 308 kab. R.Mordosienė
8.55–12.00

2d., 3d., 4d. Popietė su knyga. Bendradarbiavimas su I a,b,c A.Mickevičiaus Mokytoja J.Untulienė, bibliotekos
A.Mickevičiaus viešąja biblioteka. viešoji biblioteka vedėja N.Micevičienė

4 d. Konstitucijos diena I-IV kl Istorijos kabinetai R.Tamkevičiūtė

10 d. Integruota lietuvių k. ir l. ir kūno kultūros pamoka. I a kl. Mokytojų J.Untulienė


13.55 – 14.40 Susitikimas su boksininku E. Petrausku. (pasiruošimas kambarys A.Vaitkuvienė, E.Karalius
darbui apie motyvaciją siekti tikslų, drąsą).

11 d. Paskaita-diskusija ,, Naujas psichoaktyvių medžiagų, I, II kl. mokiniai Mokytojų Direktoriaus pavaduotoja


9.50 - 13.45 žalingas raminamųjų ir migdomųjų vaistų vartojimas kambarys ugdymui J.Abraškevičienė,
bei jų grėsmė sveikatai” socialinis pedagogas V. Visockas
Gydytojas toksikologas Artūras Barkus

12 d. Edukacinė pamoka “Kelionė į sapnų laiką”. Ic klasė Vilniaus Radvilų Tikybos mokytoja V. Žižienė
12.05 -13.45 rūmų muziejus.

18 d. Susitikimas su br.Juozapu Glėbu (CFX) . Ia,b, IIb,c,IIIbc, IVc Tikybos kabinetas Tikybos mokytoja V.Žižienė
8.55-14.40 kl. mokiniai D. pavaduotoja ugdymui
J.Abraškevičienė

19 d. Vilniaus regiono 8-12 kl. mokinių konferencija I a kl mokiniai Viešbutis Socialinis pedagogas V.Visockas,
Nuo 10.00 ,,Paauglystė.Tikrųjų iššūkių metas? ,,Panorama”, I a kl. vadovė J.Untulienė
Sodų g. 5
19 d. Susitikimas su br.Juozapu Glėbu (CFX) dorinio IIa kl. Tikybos kabinetas Tikybos mokytoja V.Žižienė
9.50-10.35 ugdymo pamokų metu. Ic kl. Direktoriaus pavaduotoja
12.05-12.50 IIIad kl. ugdymui J.Abraškevičienė
13.55-15.35

26 d. Draugaukim! I, II, III klasių Aktų salė Klasių vadovai,


15.00 mokiniai Gimnazijos Mokytojas R.Kopūstas,
erdvės D. pav. ugd. J.Abraškevičienė

22 - 23d. Vokiečių kalbos dienos Ia, Ib, Ic, II bc 202 kab. Vokiečių kalbos mokytoja
“ Ö kaip vokiškai?” vokiečių k. grupės metodininkė Irina Voitiuk

Susirinkimai ir ugdomasis konsultavimas

Pirmadienis Direkcinis (administracijos) pasitarimas Administracija 111 kab. J.Marcinkevičienė


15.00-16.00
Penktadienis
13.00-14.00

1d. Aprūpinimo vadovėliais komisijos posėdis Komisijos nariai 215 kab. Bibliotekos vedėja
10.35 N.Micevičienė

2 d. Vaiko gerovės komisijos posėdis Komisijos nariai ir 215 kab. D. pavaduotoja ugdymui
14.40 klasių vadovai J.Abraškevičienė

4 d. “Apvalus stalas”- pokalbis su Ib kl. dėstančiais Ib kl. dėstantys Mokytojų D. pavaduotoja ugdymui
14.40-15.40 mokytojais mokytojai, klasės kambarys J.Abraškevičienė
vadovė, socialinis
pedagogas

5 d. Mokytojų diena Visa gimnazijos - GMT, mokytojas R.Kopūstas


bendruomenė Administracija

18 d. Mokytojų tarybos susirinkimas Mokytojai Mokytojų Direktorė


14.40 kambarys J.Marcinkevičienė
23 d. Tarpklasinės kvadrato varžybos 2-ų klasių mokiniai Sporto salė A.Vaitkuvienė, L.Varnelienė,
14.40 K.Kuprys

29 d. Projekto „MoKU“ mokymai Mokytojai Mokytojų O.Baumilienė


10.00- kambarys

30 d. Darbo tvarkos taisyklių redagavimas, projekto Mokytojai Mokytojų G.Petraitienė


10.00 rengimas kambarys

30 d. Metodinės tarybos susirinkimas Metodinės tarybos 118 kab. O.Baumilienė


9.00 nariai