You are on page 1of 3

Vilniaus Salomėjos Nėries Gimnazija

Rugsėjo mėn. veiklų planas


2018/2019 m.m.

Data Veikla Dalyviai Vieta Atsakingas

Formali ir neformali ugdomoji veikla


03 d. Netradicinio ugdymo diena Bendruomenė Gimnazijos erdvės Administracija ir klasių vadovai
09.00-11.00 Mokslo metų pradžios šventė

11-12d. Integruota lietuvių k.ir istorijos III a, d kl. 307 kab. Mokytojos J.Charlampovičienė,
3pam. pamoka “Renesansas”I R.Tamkevičiūtė

19d. 3-4pam. Pamoka VU ”Renesansas III b,ckl. VU J.Charlampovičienė


20 d.4-5pam. Lietuvoje”
18 d. Paskaita apie jaunimo verslumo III-IV kl. mokiniai Aktų salė D.Pavaduotoja ugdymui J.Abraškevičienė,
14.50-15.35 galimybes Lietuvoje. Mokinių tarybos prezidentė A.Jonytė
M.Karpičius
18 d. Istorijos pamoka IIIac
11:00 – 13:00 „Architektūra: romantika, Istorijos A lygio grupė Vilniaus senamiestis R. Tamkevičiūtė
gotika, barokas, klasicizmas“

20 d. Dalyvavimas moderniųjų IIId “Litexpo” parodų D.Kriukas


9:00-15:45 technologijų ir verslumo centras
renginyje #Switch! 2018
25 d. Draugiškos krepšinio rungtynės I-IV kl. Šv. Kristoforo K.Kuprys
15.00- 17.00 gimnazija
26 d. Europos kalbų diena I-IV kl. Gimnazija Užsienio kalbų mokytojų metodinės
grupės

27 d. Istorijos pamoka IIIbd


11.00 – 13.00 „Architektūra: romantika, Istorijos A lygio grupė Vilniaus senamiestis R. Tamkevičiūtė
gotika, barokas, klasicizmas“
14-19 d. Kandidatų į GMT registracija I-IV kl. mokiniai 307 kab. GMT rinkimų komisija

20 d. GMT metinė ataskaita ir GMT, kandidatai, Aktų salė GMT rinkimų komisija
14.50 kandidatų prisistatymas Klasių seniūnai ir atstovai
24 d. Rinkimai į GMT, gimnazijos I-IV kl. Mokiniai, Gimnazija GMT rinkimų komisija
prezidento rinkimai mokytojai
27d. GMT ir Prezidento Gimnazijos bendruomenė Aktų salė R.Kopūstas
11.40-12.05 inauguracija
27 d. Viktorina „Pasaulis ir Aš“ II b kl Gimnazija D.Burbienė
9.50-10.35 Integruota lietuvių k. ir 306 kab. S. Kavoliūnas
pilietinio ugdymo pamoka

Susirinkimai ir ugdomasis konsultavimas

10 d. Mokytojų tarybos pasitarimas Mokytojai Mokytojų kambarys Administracija


8.00 - 8.45 val.
11d. Vaiko gerovės komisijos Komisijos nariai 129 kab. J.Abraškevičienė
14.40 posėdis
Pirmadienis Direkcinis (administracijos) Administracija 111 kab. J.Marcinkevičienė
15.00-16.00 pasitarimas
Penktadienis
13.00-14.00
11 d. Tėvų susirinkimas I klasių mokinių tėvų Aktų salė Administracija I klasių vadovai
18.00 val. Dalyvauja toksikologijos centro susirinkimas
direktorius R. Badaras
12 d. Tėvų susirinkimas IV klasių mokinių tėvų Aktų salė Administracija I klasių vadovai
18.00 val. susirinkimas
19d. Klasių tėvų komitetų - Mokytojų kambarys J.Marcinkevičienė
18.00 val. pirmininkų ir kandidatų į GT
susirinkimas

20 d. Metodinės tarybos susirinkimas Metodinių grupių S.Kavoliūnas


10.35 val. pirmininkai
26 d. Mokytojų tarybos susirinkimas Mokytojai Mokytojų kambarys J.Marcinkevičienė
14.50 val. Gimnazijos tarybos rinkimai
27 d. Gimnazijos tarybos Nariai “Gero ryšio” kab. Tarybos pirmininkas
17.00 val. susirinkimas

Egzaminai, įskaitos, atsiskaitymai, patikrinimai

4-11 Diagnostiniai visų dalykų I klasių mokiniai - Dalykų mokytojai


patikrinimai