You are on page 1of 3

TEMA3- Aplicatie – Sa se descrie functionarea acestei uzine solare ( ECOLOGIE INDUSTRIALA)

TEMA3- Aplicatie – Sa se descrie functionarea acestei uzine solare ( ECOLOGIE INDUSTRIALA)

Tehnologia Trough este cea mai simplă dintre cele trei tehnologii de concentrare și este în prezent cea mai răspândită și mai dezvoltată
(La Porta, 2005). Un exemplu al unui astfel de sistem este colectorul parabolic EuroTrough (Michael et al., 2002). Se compune în
principal din rânduri de oglinzi parabolice cilindrice care colectează radiația solară și o concentrează pe o linie, de-a lungul căreia se
află un tub de absorbție. Un fluid purtător apoi curge în interiorul tubului care primește căldura și îl livrează către restul ciclului. O
schemă a unui sistem de generare a energiei solare (SEGS) care utilizează ulei sintetic ca mediu de transfer de căldură este prezentat în
Figura 1. Schema prezintă de asemenea un ciclu secundar de încălzire a uleiului pentru a opera instalația atunci când radiația solară
este inadecvată, de ex. noaptea. Multe instalații existente SEGS afișează această funcție duală.
Câmpul solar este alcătuit din colectori solare special concepuți care utilizează oglinzi pentru a aduna și focaliza lumina soarelui.
Suprafața curbată a oglinzii concentrează lumina spre un punct focal. În acel moment, lumina concentrată creează căldură sau energie
termică.
Sistemele de concentrare a energiei solare (CSP) concentrează mai întâi energia soarelui folosind dispozitive reflectorizante, apoi
energia termică concentrată rezultată este transformată într-un mediu de transfer de căldură, care este utilizat pentru alimentarea unei
turbine convenționale pentru producerea energiei electrice. Sistemele de concentrare utilizează numai componenta directă de radiație
și nu pot beneficia de componenta difuză a radiației solare. Există trei tipuri principale de sisteme CSP: sistemul parabolic, sistemul de
turnuri solare Heliostat și sistemul solar. Primul dintre acestea este un sistem de concentrare a liniilor, în timp ce ultimele două sunt
concentrate în puncte. Fiecare tip este acum prezentat la rândul său.
Energia solară, spre deosebire de cea hidroelectrică, nu poate fi controlată de om. Astfel, efectul regional și sezonier asupra energiei
solare este mai mare decât celelalte resurse regenerabile.
Energia solară este energia care vine de la soare.
Acesta poate fi colectat de către oameni prin intermediul fotovoltaicii și a motoarelor termice.
Energia solară, împreună cu energia eoliană, hidroelectrică, val, biomasă reprezintă cea mai mare parte a sursei de energie regenerabilă
TEMA3- Aplicatie – Sa se descrie functionarea acestei uzine solare ( ECOLOGIE INDUSTRIALA)

disponibilă pentru utilizare.


Mai întâi, o putere solară ar trebui să fie amplasată într-o zonă bine luminată. De exemplu, zona deșertului sau terenul înalt unde
intensitatea luminii solare este cea mai mare.
În al doilea rând, energia solară poate fi colectată pe tot parcursul anului, va atrage mai multă lumină soarelui în timpul verii datorită
mai multor zile de lumină.
Domenii cum ar fi deșertul saharian, Nevada, California, Australia etc sunt locuri bune pentru a construi un sistem de energie solară
deoarece acestea sunt zona bine luminată de pe pământ.