You are on page 1of 1

Documente constatatoare

Documente constatatoare
Întrebare: Se emit documente constatatoare pentru contractele ce au ca obiect servicii
sociale si alte servicii atribuite in baza prevederilor art. 101. alin (2) din H.G. nr.
395/2016? Răspuns: Potrivit art. 166 alin. (1) lit. b) din H.G. nr. 395/2016, autoritatea
contractantă are obligația de a emite documente constatatoare care conțin informații
referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către
contractant/contractant asociat și, dacă este cazul, la eventualele prejudicii, pentru
contractele de servicii atribuite printr-o procedură de atribuire, altele decât contractele de
servicii de proiectare, în termen de 14 zile de la data finalizării prestării serviciilor care fac
obiectul respectivului contract/contract subsecvent. Procedurile de atribuire reglementate de
Legea nr. 98/2016 sunt prevăzute la art. 68 din respectivul act normativ. Din interpretarea
prevederilor legale sus-menționate, reiese că obligația de a emite documente constatatoare
pentru contractele de servicii este aplicabilă numai în cazul în care contractul este atribuit
prin aplicarea uneia dintre procedurile de atribuire de la art. 68 din Legea nr. 98/2016.
Astfel, în cazul contractelor ce au ca obiect serviciile din Anexa nr. 2 a Legii nr. 98/2016,
autoritățile contractante au obligația de a emite documente constatatoare dacă valoarea
estimată a achiziției respective este egală cu sau depășește suma de 3.334.050 lei, fără
TVA.

TIAB INFRA
Str. Intrarea Glucozei 37-39, tronson 4, et 1, sector 2,
Bucuresti
Tel: +40 21 330 41 64 – Fax: +40 21 242 09 05
Email: infra@tiabsa.ro - www.tiab.ro
Registrul Comertului: J40/1847/1991- CIF: RO1555115
BRD-SMCC : RO39BRDE450SV50641044500