You are on page 1of 2

ACTIVITATEA DE CONTROL

Inspectia Muncii exercita atributii de control in domeniul relatiilor de munca, al securitatii si sanatatii in munca si
controleaza aplicarea unitara a dispozitiilor legale in aria sa de competenta.
INSPECTIA MUNCII exercita atributii in domeniul relatiilor de munca, al securitatii si sanatatii in munca si
controleaza aplicarea unitara a dispozitiilor legale in aria sa de competenta.
Activitatea de control a Inspectiei Muncii are ca scop asigurarea respectarii si prevenirea incalcarii dispozitiilor
legale referitoare la relatiile de munca, securitate si sanatate in munca, protectia salariatilor care lucreaza in conditii
deosebite, precum si cele referitoare la asigurarile sociale.
In domeniul relatiilor de munca, controalele pot fi de fond, tematice sau tip campanie; aceste tipuri de controale au
urmatoarele caracteristici:
(a) controalele de fond au ca obiectiv verificarea modului in care angajatorii aplica prevederile legislatiei muncii si a
clauzelor contractelor colective de munca, precum si realizarea unei analize de ansamblu a activitatii in domeniul
relatiilor de munca si al evidentei muncii, in vederea eliminarii deficientelor constatate si constientizarii
angajatorului pentru respectarea legislatiei muncii;
(b) controalele tematice acopera un numar limitat de domenii din cele reglementate de legislatia muncii si se
desfasoara intr-o perioada scurta de timp; aceste tipuri de controale ofera o imagine partiala a modului de organizare
si desfasurare a activitatii angajatorului, concludenta insa asupra problemei care constituie tema controlului;
(c) controalele tip campanie constau in verificare inopinata a unui aspect sau a unui numar limitat de aspecte
reglementate de legislatia muncii si se desfasoara pe domenii de activitate, fie la nivel national, fie pe zone
geografice.
In domeniul relatiilor de munca, activitatea de control se finalizeaza prin:
(a) procese verbale de control, in care se consemneaza constatarile privind nerespectarea prevederilor legale si prin
care inspectorii de munca impun ca abaterile constatate in domeniul relatiilor de munca sa fie remediate pe loc sau
intr-un timp limitat, dispunand masuri obligatorii, cu termene concrete de realizare. Procesul verbal de control este
act oficial de la data incheierii lui, angajatorul avand obligatia de a indeplini masurile dispuse prin acesta. Prin
acelasi proces verbal de control, angajatorul este instintat cu privire la obligatia de a informa, in scris, inspectoratul
teritorial de munca cu privire la modalitatea de indeplinire a masurilor stabilite;
(b) procese verbale de constatare a contraventiilor, prin care sunt sanctionate abaterile savarsite de catre angajator
prin incalcarea prevederilor legislatiei muncii; exista situatii in care prin aceeasi neconformitate constatata, se dispun
masuri obligatorii si totodata se aplica sanctiuni contraventionale.
Finalizarea masurilor stabilite prin procesele verbale de control se asigura prin verificarea punctuala a realizarii
masurilor dispuse, inspectorii de munca efectuand controale ulterioare cu caracter operativ.
In domeniul securitatii si sanatatii in munca, Inspectia Muncii pe baza principiilor de organizare a inspectiilor in
domeniu, utilizeaza urmatoarele metode de inspectie:
a) metoda de inspectie sistem;
b) metoda de inspectie prin control tematic propriu-zis;
c) metoda de inspectie prin impunerea de masuri cu directie speciala;
d) metoda de inspectie prin sondaj;
e) metoda de inspectie tip campanie;
In functie de scopul si obiectivele stabilite, controalele pot fi:
(a) control cu caracter operativ, in cadrul caruia se aplica metoda de inspectie prin sondaj iar obiectivele concrete
urmarite sunt: verificarea punctuala a realizarii masurilor dispuse pentru prevenirea unui risc major si/sau a celor cu
termene scadente, verificarea conditiilor de pericol iminenet in cazul opririi lucrului de catre un angajat, verificarea
mentinerii sistarii activitatii si/sau opririi din functiune a unor echipamente tehnice pana la punerea lor in
conformitate, precum si alte verificari dispuse de seful ierarhic;
(b) controlul cu caracter inopinant, in cadrul caruia se utilizeaza metoda de inspectie prin sondaj, iar obiectivele
concrete urmarite sunt: verificarea semnalarilor provenite din reclamatii, plangeri sau sesizari, verificarea existentei
corespondentei intre continutul si limitele autorizatiei de functionare, acordului, permisului, ori licentei, dupa caz, si
activitatea propriu zisa a entitatii controlate precum si alte verificari punctuale dispuse de seful ierarhic;
(c) control cu caracter tematic, care se executa in baza Programului cadru anual de actiuni al Inspectiei Muncii, a
Programului anual de actiuni al fiecarui Inspectorat Teritorial de Munca, a graficelor de control a inspectorilor de
munca si a unor necesitati ce pot rezulta din analiza evolutiei indicatorilor privind morbiditatea profesionala. In
functie de obiectivele urmarite, de amploarea si sfera controlului, precum si de numarul de entitati programate in
control, metodele de inspectie ce pot fi utilizate sunt: metoda de inspectie sistem, metoda de inspectie prin control
temetic propriu-zis, metoda de inspectie prin impunerea de masuri cu directie speciala, metoda de inspectie tip
campanie.
In situatia in care se realizeaza controale cu caracter operativ si /sau controale cu caracter inopinat, schema actului
de control se realizeaza ad-hoc, in functie de obiectivele controlului si cuprinde in mod obligatiriu urmatoarele:
prezentarea la conducerea entitatii controlate si/sau la persoana cu rangul cel mai inalt in ierarhia entitatii controlate
prezentata in unitate, careia i se aduc la cunostinta scopul si obiectivele conrolului, concluziile controlului propriu-
zis, cu evaluarea respectarii legislatiei, masurile ce se impun si nominalizarea acestora in documente scrise.
In situatia in care se realizeaza controale tematice, in functie de obiectivele controlului, de metoda de control
selectata, de numarul de entitati cuprinse in control, de numarul de angajati, de specificul, localizarea si
complexitatea formei de organizare a acestora, in etapa de planificare a controlului, se dimensioneaza corespunzator
etapele ulterioare, atat in ceea ce priveste perioada de timp, cat si resursele umane si logistica alocata. Schema
actului de control parcurge in mod obligatoriu etapele nominalizate la alin. (8).
Activitatea de control in domeniul securitatii si sanatatii in munca se materializeaza in:
a) procese-verbale de control;
b) procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor dupa caz;
c) procese-verbale de sistare partiala/totala a activitatii sau de oprire din functionare a echipamentelor tehnice, dupa
caz, cand se constata o stare de pericol iminent de accidentare sau de imbolnavire profesionala.
Ca urmare a constatarilor rezultate din activitatea de control, Inspectia Muncii poate dispune:
a) retragerea autorizatiei de functionare, din punct de vedere al protectiei muncii;
b) sesizarea organelor de urmarire penala, atunci cand exista indicii privind savarsirea unor infractiuni;
c) solicitarea radierii persoanei juridice din Registrul Comertului, in cazul savarsirii repetate de catre angajatori a
unor abateri grave de la prevederile legislatiei muncii sau de la normele de securitate si sanatate in munca.