You are on page 1of 1

Gangforeningen

Taaspidserne Formand
Lis
Algran
INDMELDELSESBLANKET Fløngvænget 41
2640 Hedehusene
Navn: tlf.30287715

Adresse:

Postnr.: By:

Mail adr.

Telefon Fødselsdato:

Øvrige medlemmer på samme adresse:

Navn: Fødselsdato:

Navn: Fødselsdato:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontingent udgør i 2019 for:


Enkeltmedlem: kr. 160,- / Familie: kr. 240,-

Kr. Betalt: kontant / Bank 2275 8478-822-627

Afleveres til: Gangforeningen TAASPIDSERNE


kasserer Anne-Marie Kieldsen
Lykkens Gave 18
2630 Taastrup
E-mail: rie.kieldsen@gmail.com
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Beløb kr. Modtaget den: