You are on page 1of 3

UPRAVITELJ VELJKO JAN, Blaževa ulica 3F, 4220 ŠKOFJA LOKA

CESTNO PODJETJE LJUBLJANA d.d. – v stečaju


Stolpniška ulica 10, 1000 LJUBLJANA

na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani opr.št. St 2515/2012 r.št. 3068 z dne 11.12.2018
in v skladu s 4. točko 346. čelna ZFPPIPP

objavlja

VABILO K DAJANJU PONUDB


V POSTOPKU NEZAVEZUJOČEGA ZBIRANJA PONUDB ZA PRODAJO
SKLOPOV PREMIČNIN 10 in 11
ter POSAMIČNIH PREMIČNIN

Navedeno vabilo je javno vabilo za dajanje ponudb, namenjeno nezavezujočemu zbiranju ponudb, pri
katerem izhodiščna cena ni določena in je obveznost stečajnega dolžnika skleniti pogodbo s ponudnikom, ki
ponudi najvišjo ceno, izključena. Upravitelj zato ni dolžan skleniti prodajne pogodbe z nobenim od
ponudnikov. Vendar pa bo upravitelj s ponudniki, ki bodo podali svoje ponudbe, skušal s neposrednimi
pogajanji, ki bodo sledile temu postopku zbiranja ponudb, doseči prodajni dogovor.

PREDMET PRODAJE

a) 2 SKLOPA PREMIČNIN
Z navedenim vabilom vabim vse zainteresirane kupce, da podajo svojo ponudbo za nakup katerekoli izmed
spodaj navedenih sklopov premičnin. Vse premičnine v posameznem sklopu se prodajajo skupaj kot en
predmet prodaje. Vsak sklop predstavlja zaokrožen samostojen predmet prodaje.

SKLOP 9 – KIPCI, POKALI IN SLIKE


LV
LV vrednost
INV.ST OPIS PREMIČNINE KOL kos skupaj
V5 SLIKA CESTAR BRON 7,00 5,00 35,00
V6 SLIKA CESTAR SREBRN 5,00 6,00 30,00
V7 SLIKA CESTAR ZLAT 23,00 7,00 161,00
V8 POKALI RAZLIČNIH VELIKOSTI 16,00 20,00 320,00
V9 OBTEŽILNIK ZA KNJIGE (KONJ) 1,00 10,00 10,00
V10 KIPEC ZAS (OBRAZ ČRN) 1,00 80,00 80,00
V11 KIPEC ŽENSKA 1,00 80,00 80,00
V12 KIPEC ?! 4,00 80,00 320,00
V13 SLIKA LJUBLJANA 36x29 1,00 50,00 50,00
Vsi predmeti se prodajajo skupaj v sklopu, zato lahko ponudbo podate samo za vse predmete skupaj.

SKLOP 10 – ELEKTRIČNA OPREMA PISARN


LV
LV vrednost
INV.ST OPIS PREMIČNINE KOL kos skupaj
V22 TELEFON PANASONIC KX-T 7250 X7F 1,00 3,00 3,00
V23 TELEFON PANASONIC KX-T 7230 X7S 7,00 4,00 28,00
V24 TELEFON PANASONIC KX-T 7030 S 3,00 4,00 12,00
V25 TELEFON PANASONIC KX-T 2373 3,00 4,00 12,00
V26 TELEFON PANASONIC KX-T 2371 MXW 3,00 4,00 12,00
V27 TELEFON PANASONIC KX-T 2371 FXW 4,00 4,00 16,00
V28 TELEFON PANASONIC KX-T 2315 S 3,00 4,00 12,00
V29 TELEFON PANASONIC T 2310 S 6,00 4,00 24,00
V30 TELEFON PANASONIC KX-T 2261 S 1,00 4,00 4,00
V31 TELEFON PANASONIC TS 17 MX-W 1,00 4,00 4,00
V32 TELEFON PANASONIC TS 15 MX-W 3,00 4,00 12,00
V33 TELEFON PANASONIC TS 10 MX-W 6,00 4,00 24,00
V34 TELEFON PANASONIC TS 5 MX-W 1,00 4,00 4,00
V35 TELEFON PANASONIC TS 520 FX 1,00 4,00 4,00
V36 TELEFON TELEKOM EURIT 35 2,00 4,00 8,00
V37 TELEFON ISKRA ETA 5,00 5,00 25,00
V38 TELEFONSKA CENTRALA PANASONIC KX-T 30810 1,00 5,00 5,00
V39 MOBITEL LG 510 1,00 3,00 3,00
V40 MOBITE NOKIA 2,00 3,00 6,00
V41 MOBITEL SONY ERICSSON 2,00 3,00 6,00
V42 MOBITEL SONY ERICSSON T 100 3,00 3,00 9,00
V43 MOBITEL SAMSUNG 1,00 3,00 3,00
V44 RAČUNSKI STROJ OLIMPIA CPD 5212 4,00 3,00 12,00
V45 RAČUNSKI STROJ OLIMPIA CPD 3212 1,00 3,00 3,00
V46 RAČUNSKI STROJ SCALAR 3A 1,00 3,00 3,00
V47 RAČUNSKI STROJ VEKTOR 2 1,00 3,00 3,00
V48 RAČUNSKI STROJ FACIT C 375 1,00 3,00 3,00
V49 KALORIFER MAESTRAL 101 MGC 0101 1,00 3,00 3,00
V50 KALORIFER VENTILATOR TAJFUN 1,00 3,00 3,00
V51 KALORIFER ISKRA TGA GCB 1401 1,00 3,00 3,00
V52 KALORIFER KLIMA 21 RT 2,00 3,00 6,00
V53 KALORIFER CORONA MGC 0101 1,00 3,00 3,00
V54 VENTILATOR HQ- ANT 100 1,00 3,00 3,00
V55 VENTILATOR E - TRON C (CHD-923) 1,00 3,00 3,00
V56 VENTILATOR AMSTAR MAX 16010 1,00 3,00 3,00
V57 VENTILATOR ATLAS VT 60-30 1,00 3,00 3,00
V58 VENTILATOR STAR-FAN (ITEM TF 01-07) 6,00 3,00 18,00
V59 VENTILATOR BIVA BFT 40 1,00 3,00 3,00
V60 VENTILATOR DE LONGHI VLP 400R 1,00 3,00 3,00
V61 VENTILATOR MATRIX MFT 10 1,00 3,00 3,00
V62 STEREO RECIVER FUBA 1,00 3,00 3,00
V63 STEREO SATELITE RECIVER PROVISION 1,00 3,00 3,00
V64 RADIO TENSAI CRC-2292 1,00 3,00 3,00
V65 UKV POSTAJA TR 40 M 1,00 3,00 3,00
V66 RAČUNALNIK IBM NETVISTA 2,00 5,00 10,00
V67 RAČUNALNIK SIEMENS 1,00 5,00 5,00
V68 RAČUNALNIK MSI 2,00 5,00 10,00
V69 RAČUNALNIK PHILIPS 1,00 5,00 5,00
V70 RAČUNALNIK INTEL INSIDE PENTIUM 1,00 5,00 5,00
V71 EKRAN PHILIPS 150 S 1,00 5,00 5,00
V72 EKRAN PHILIPS 190 S 3,00 5,00 15,00
V73 EKRAN SAMSUNG SYNCMASTER 710N 1,00 5,00 5,00
V74 EKRAN NOVITA 1,00 5,00 5,00
V75 EKRAN IBM THINKVISION (KATODNI) 1,00 5,00 5,00
V76 EKRAN BELNEA (KATODNI) 1,00 5,00 5,00
V77 TISKALNIK HP DESKJET 5550 1,00 5,00 5,00
V78 TISKALNIK HP DESKJET 5150 1,00 5,00 5,00
V79 TISKALNIK HP OFFICEJET 5510 1,00 5,00 5,00
V80 FAX CANON B155 1,00 5,00 5,00
V81 FAX HP LASERJET 6L 1,00 5,00 5,00
V82 SCANNER SCANPRISA 640U 1,00 5,00 5,00
V83 SCANNER AGFA SNAPSCAN 1212 1,00 5,00 5,00
V84 CISCO SYSTEM CATALYST 1900 SERIES 3,00 5,00 15,00
V85 UPS HP T750 1,00 5,00 5,00
V86 UPS LINE INTERACTIVE TRIPP LITE 1,00 5,00 5,00
V87 UPS SISTEM MGE POLUSAR EVOLUTION 1100 1,00 5,00 5,00
V88 APC LINE-R 600 1,00 3,00 3,00
V89 CISCO SYSTEMS 800 SERIES 1,00 3,00 3,00

2
V90 NETSCREEN 5 GT 1,00 3,00 3,00
V91 ROUTOR 45 INTELLINET 1,00 3,00 3,00
V92 OFFICE-CONNECT GIGABIT SWITCH 16 3COM 1,00 3,00 3,00
V93 5-PORT FAST ETHERNET SWITCH TENDA S 105 2,00 3,00 6,00
V94 FAST ETHERNET SWITCH INTELINET 100 BASE 1,00 3,00 3,00
V95 MODEM 300 BAUD MERIM 1,00 3,00 3,00
V96 MODEM SIOL SAGEM FAST 1,00 3,00 3,00
V97 LINKSYS SD 208 8-PORT 10/100 SWITCH 1,00 3,00 3,00
V98 GIGABIT WEB SMART SWITCH TEG-224 WS plus 1,00 2,00 2,00
Vsi predmeti se prodajajo skupaj v sklopu, zato lahko ponudbo podate samo za vse predmete skupaj.

b) POSAMIČNE PREMIČNINE

Z navedenim vabilom vabim vse zainteresirane kupce, da podajo svojo ponudbo za nakup katerekoli izmed
spodaj navedenih premičnin. Vsaka spodaj navedena premičnina se prodaja posebej.

LV
LV
INV.ST OPIS PREMIČNINE KOL vrednost STANJE
kos
skupaj
15854 VILIČAR STEINBOCK BOSS CL 40C 1,00 1.622,76 1.622,76 brez akumulatorja
17523 POSIPALNIK RIKO TK-12 1,00 1.064,25 1.064,25 starejši, rjast
FINIŠER ''BARBER GREEN'' (inv.št.2524) letnik nedelujoč, star, tehnično iztrošen,
1,00 400,00 400,00
V1 1962;, muzejski primerek pred vhodom muzejski primerek
V99 MIZICA IZ ASFALTA –okrasni primerek ob vhodu 1,00 20,00 20,00
Vsaka premičnina se prodaja posebej, zato lahko ponudbo podate samo ločeno za vsako premičnino posebej.

NAČIN PRODAJE
Zainteresirane kupce pozivamo, da podajo svojo ponudbo
a) za kateregakoli izmed obeh navedenih sklopov navedenih pod točko a); ali
b) za katerokoli premičnino posebej navedeno pod točko b).
Rok za ponudbe je do 18.2.2019.
Naslov za ponudbe je: CESTNO PODJETJE LJUBLJANA D.D. – v stečaju, Stolpniška ulica 10, 1000 Ljubljana.
Ponudba naj vsebuje:
(1) vaše podatke - ime in priimek ali naziv firme, naslov, pošta in kraj, telefon in vaš elektronski poštni naslov;
(2) predmet nakupa – zgoraj navedeni sklop pod a9 ali posamična premičnina pod b);
(3) ponujeno ceno – neto ceno brez DDV, za katero ste pripravljeni kupiti sklop pod a) ali posamično
nepremičnino pod b);
(4) datum ponudbe in
(5) podpis ponudnika - podpis fizične osebe ali zakonitega zastopnika pravne osebe.

OGLED PREMIČNIN
Ogled predmeta prodaje je mogoč v dopoldanskem času med 8.00 in 15:00 po predhodnem dogovoru z ga.
Mihela Lukančič (telefon 01 236-45 61 ali email cpl.mihela@gmail.com).

CP Ljubljana d.d. – v stečaju


Upravitelj Veljko Jan
Ljubljana, 14.1.2019