You are on page 1of 30
ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII ,,AL, | CUZA* DIN IASI (SERIE NOUA) SECTIUNEA 11 (§tiinfe naturale) b. Geologie-geografie Tomut XI, Anur 1966 ANALELE STIINTJIFICE ALE UNIVERSITATII wAL. J. CUZA* — IASI ‘Tom, XH, Secyia IX b SUMAR TR. IDRICEANU, N. IORGA, V. ERHAN, G. COVALI — Cercetiri mine- ralogice si geochimice asupra unor argile sarmatice si a pozitelor loessoide din terasele Prutului dintre locolitati Probota st Rominesti - eee ne eee TR. IDRICEANU, V. FRHAN, GH. POPA — Studiul petrogratie st chimic ‘al gnaisului din chiuveta Rardului (Carpatii Orientali) V. POMIRLEANU si A. MOVILEANU —Date preliminare asupra geoter- momotrici biendei din zicimintut hidrotermal de lo Capnic VEERHAN, M. ONICEANU, C. CARUNTU <'Stidial pelrogralle #1 N= Talc | arfivolitelor din regiunes muntelui Ginmeliu (Ce palit Orientali) —— TR. IDRICEANU, GH. BIGU si Gti. BOTOMAN — Consideratii geologice, mineralogice si geochimice asupra zicimintului de mangan din M. Dadu (Carpatii Oriental] . ji M, FILIPESCU, C. BOTEZ, D. OLARU, M, DONOS, I, DONOS — Chimis- mul sisturilor negre de pe valea Covesna, Complexul sistos si complexil gresiei glauconitice silicefiale . , . P. JBANRENAUD — Conirtbutil ta cungoatorea, geologtel raginnit inten Yalea Siretulul si valea Birlodulul 3 V. MUTIHAG, V, CHELARU, E, CIRSTOV — Doto noi esupra triasiculal din Rariu Git, BIGU, V. FRHAN, IL RADULESCU, GH. BOTOMAN — Tectonica regiun'i valea Putnei — valea Stisii (Carpotii Orientalil L. IONES! — Contributii asupra limitei cretacic-paleogen din zona flisn- lui extern a Carpatilor Oriental. sega! 7. SIMIONESCU — Asupra sarmatianului din borinal v3ii Trebisutul acu Pree ree cer ge neem NY, BARB, L IONESI, B. JONES! — Observatii gootegice si paleogeo- morfologice In yona de rontact a abeinelor Bucovinel cu podigul Sucevei : e i {. PAGHIDA-TRELEA si T. SIMIONESCU — Microfaune din can't. yetenust -Beineai Soa x 157164 16 —172 173180. 181-190. 191-194 195-197 199—201 203—206 07-214 215-219 221-233