You are on page 1of 1

Bibliografie Unitatea de învăţare nr.

1. Boruga I., Farcaş N., Dobre P. – Baza energetică şi maşini agricole – I.


UŞAMV Bucureşti, 2014.
2. Dobre P. - Baza energetică şi maşini. Ed. Printech, Bucureşti, 2014.
3. Farcaş N., Boruga I. – Tractoare şi maşini agricole. Partea I. Arta Grafică
Libris, Bucureşti, 2003.
4. Goia V. şi colab. – Maşini şi instalaţii zootehnice. EDP, Bucureşti, 1982.
5. Miron V., Manciu C. – Maşini şi utilaje pentru lucrări silvice. EDP, Bucureşti,
1975.
6. Neagu Tr., Popescu T. şi colab. – Tractoare şi maşini horticole. EDP,
Bucureşti, 1982.
7. Toma Dr. şi colab. – Tractoare agricole. EDP, Bucureşti, 1978.