You are on page 1of 64

ročník: XII.

• 1/2019 • cena 3 €

Foto: Audi 8 (Audi MediaCenter)

Samočinné převodovky osobních vozů
Prodloužení intervalů údržby trakčních motorů
Nebezpečné plagiáty skrutkových spojov
Česká společnost
pro povrchové úpravy

Vás zve na

52. celostátní aktiv galvanizérů

Termín: 5. a 6. února 2019

Místo konání:
Hotel Gustav Mahler,
Křížová ul. 4, Jihlava

Více informací o aktivu získáte:

PhDr. Drahomíra Majerová,
Lesní 2946/5,
586 03 Jihlava

Tel.: 737 346 857,
E-mail: cspu@seznam.cz

Mediální partner:
časopis TriboTechnika
TriboTechnika 1/2019

Vážení čtenáři,

dovolte mi, abych Vám do Nového roku 2019
popřál hlavně hodně pevného zdraví, štěstí, spokojenos-
ti, mnoho životních a pracovních úspěchů. Je to již
nepřetržitě třetí rok, co vás mohu takto v novém ročníku
oslovit. Tradičně je první číslo časopisu Tribotechnika
věnováno v celé šíři problematice povrchových úprav.
Oboru, který dává výrobkům finální podobu a to jak
z pohledu dekorativního, tak i funkčního. V minulosti se
tradovalo, že tento obor jednak spotřebovává značné
množství energie, vody a čistého vzduchu a na druhé
straně produkuje mnoho odpadů znečišťujících naše
životní prostředí. Je tomu skutečně tak ?

V celém našem průmyslu dochází již po několik let ke
značným strukturálním změnám. Probíhá průmyslová
revoluce, označovaná Průmysl 4.0, založená nejen na
automatizaci a robotizaci výrobních, kontrolních a řídících procesů, ale také na snížení nároků
na množství vstupních energií a surovin a následně na jejich hospodárnějším využití. K naplnění
těchto cílů i v oboru povrchových úprav je nutně potřeba kvalifikovaných pracovníků na všech
stupních výroby. A to je oblast, kde se nám nedaří. Od roku 1992, kdy byl zrušen bez náhrady výuč-
ní obor galvanizér, kdy doposud nemáme, jak na středním, tak i ve vysokém školství, specializo-
vaný obor povrchové úpravy, nastává výrazný nedostatek těchto odborně kvalifikovaných sil.

Planeta Země nemá nevyčerpatelné zásoby surovin. Navíc přistupuje fenomén, který
jsme dříve přehlíželi a kterým je globální oteplování. Fenomén, který sebou přináší počínající
nedostatek vody, který pociťujeme i u nás. O to více je nutné se zaměřit v nových technologiích
povrchových úprav na systémová řešení, která povedou ke snížení její spotřeby a několikanásob-
nému efektivnímu využití.

„Průmyslová revoluce a povrchové úpravy“ to je nosné téma již 52. Aktivu galvani-
zérů, který se koná ve dnech 5. a 6. února 2019 v Jihlavě, kde ve 27 odborných přednáškách
a příspěvcích budou odborníci z oboru povrchových úprav prezentovat nové poznatky v této
oblasti průmyslu a hledat nová technologická řešení. Nemalá část jednání bude také zaměřena
rozvoji vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků v oboru povrchových úprav. Aktiv organi-
zuje Česká společnost pro povrchové úpravy ( ČSPÚ ) za mediální podpory časopisu
Tribotechnika, jehož redakční vedení bude na jednání přítomné. Významné příspěvky jsou pak
zveřejněny v následujících vydáních časopisu k seznámení čtenářů.

Na závěr mi dovolte opět použít poslední větu z loňského a předloňského příspěvku,
která je dle mého mínění i v tomto roce stále více a více aktuálnější. Účelem tohoto úvodníku
není „plakat nad rozlitým mlékem“, ale vyburcovat kompetentní pracovníky ke skutečně rychlé-
mu a účinnému řešení problematiky a vyvést obor povrchových úprav ze „slepé uličky“.

Ing. Ladislav Obr, CSc.,
prezident ČSPÚ

3
Dňa 20. 6. 2019 sa uskutoční

61. Galvanická konferencia
a nové trendy v povrchových úpravách

Miesto: Austria Trend Hotel Bratislava

Zameranie konferencie:
- Vplyv technológií povrchových úprav na životné prostredie
- Progresívne technológie povrchových úprav
- Aktualizácia legislatívy a problematika odpadov

Na konferencii sa stretnú slovenskí a zahraniční odborníci z praxe, projektanti, výskumníci
a výrobcovia pôsobiaci v oblasti povrchových úprav. Účastníci tohto najstaršieho odborného
podujatia v oblasti povrchových úprav na Slovensku budú mať príležitosť vymeniť si poznatky,
skúsenosti a nadviazať osobné, pracovné a obchodné kontakty. Súčasne sa na Vás obraciame
so žiadosťou o vašu aktívnu účasť formou prednášky alebo firemnej prezentácie.

ODBORNÝ GARANT prof. Ing. Ján Híveš, PhD.

Viac informácií získate:

doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
Ústav anorganickej chémie, technológie
a materiálov FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
tel.: +421 259 325 468
+421 917 674 560
e-mail: matilda.zemanova@stuba.sk

www.sspu.sk www.fchpt.stuba.sk

Mediálny partner: TriboTechnika - www.tribotechnika.sk
TriboTechnika 1/2019

Obsah

Aktív galvanizérov 2019 2
Úvodník – Ing. Ladislav Obr. , CSc. – prezident ČSPÚ 3
61. Galvanická konferencia Bratislava 4
Obsah 5
Populárny medzi
zákazníkmi i odborníkmi 6, 7
Dobré jazdné schopnosti v akomkoľvek teréne 7
Multitex:
Super absorpčná sila vo formáte uteráka 8, 9
Galmm 10
Odborný seminář
ZÁKLADY TRIBOTECHNIKY A TRIBODIAGNOSTIKY 11
Nebezpečné plagiáty
skrutkových spojov 12, 13, 14, 15
Analýza základních příčin
poškození ložisek větrných turbín 16, 17, 18
Prodloužení intervalů údržby trakčních motorů 18, 19
45. konference s mezinárodní účastí
PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV 20
Samočinné převodovky osobních vozů
v Evropě, komfort nebo úspora? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Kleentek 29
Nordson 29
Mazivá v prevádzke strojov a zariadení 30, 31, 32, 33, 34, 35
Diago 2019 35
Maximální úběr při obrábění kovů 36, 37
MSV Nitra 2019 38
Glykolové oleje a jejich aplikace 39, 40
Národné fórum údržby 2019, Vysoké Tatry 41
Jedna z cest jak zajistit spolehlivý
chod automatických převodovek je
APLIKACE MODERNÍCH ATF KAPALIN 42, 43, 44
Fórum praktickej údržby 2019 45
Skupinová technológia:
Prevádzková excelentnosť
v ére prostredia Industry 4.0 46, 47, 48, 49
Konservační linky jsou zhodnocením
kvality, produktivity a hospodárnosti 50, 51
AMPER 2019 52
Setkání certifikovaných tribodiagnostiků 53
16. konference
TRIBOTECHNIKA V PROVOZU A ÚDRŽBĚ 54, 55
Systém řízení výroby a kvalifikace
pro speciální technologické
procesy a jejich kvalitu pro výrobky 56, 57, 58
EDB 59
Čistiace utierky v systéme opakovaného použitia
Malé utierky - vysoký účinok 60, 61
Tiráž 62

5
automobilizmus

Populárny medzi
zákazníkmi i odborníkmi
Druhá generácia vlajkovej lode Insignia naďalej nadchýna zákazníkov aj odbornú verej-
nosť. V oblasti komfortu, bezpečnosti a vyspelých technológií model Insignia pokračuje
v tradícii veľkých modelov.
Opel Insignia Sports Tourer určený pre CarPlay a Android Auto, zabezpečuje spoľahlivú
TriboTechnika 1/2019

2

flotilu IDE poháňa výkonný, no úspor- navigáciu pre klienta.
ný turbodiesel 2,0 litra s výkonom
125 kW/170 k so 6-stupňovou ma-
nuálnou prevodovkou a systémom
štart/stop (spotreba paliva,: mesto
6,8-7,3 l/100 km, mimo mesta 4,6-4,7
l/100 km, kombinovaná 5,4-5,6 l/100
km, kombinované emisie CO2 142-148
g/km), ktorý už spĺňa budúcu prísnu
emisnú normu Euro 6d-TEMP.
Pohodlnú jazdu zabezpečujú ergono-
mické predné sedadlá s certifikátom
AGR, manévrovanie pri parkovaní
uľahčujú predné a zadné parkovacie Prvá generácia modelu sa vyrábala do roku 2017.
senzory. Systém infotainmentu Multi- Aktuálna Insignia druhej generácie sa začala predá-
media Navi, vybavený dotykovým vať na jar 2017 ako limuzína Grand Sport a kombi
displejom s uhlopriečkou 17,8 cm Sports Tourer. Neskôr nasledovalo univerzálne
(7 palcov), kompatibilný s Apple kombi Country Tourer, vhodné pre jazdu v ľahšom
TriboTechnika 1/2019

teréne, vybavené najmodernejším systémom poho-
vozidlom a súčasne komfortným automobilom pre
nu všetkých kolies s funkciou torque vectoring.
jazdy na dlhé trasy a rodinu. Zákazníci tohto modelu
Špičkovú verziu modelového radu predstavuje špor-
profitujú z mnohých najmodernejších technológií
tová Insignia GSi, poháňaná motorom 2.0 BiTurbo
ako sú adaptívne reflektory IntelliLux LED matrix,
diesel s výkonom 154 kW/210 k a 8-stupňovouergonomické sedadlá s certifikátom AGR alebo
automatickou prevodovkou (spotreba paliva,: mesto
systémy infotainmentu Multimedia Radio a Multi-
media Navi. Vďaka dopravnými informáciám v reál-
9,4 l/100 km, mimo mesta 5,8 l/100 km, kombinovaná
nom čase majú vodiči zaručené najaktuálnejšie
7,1 l/100 km, kombinované emisie CO2 187-188 g/km).
informácie o premávke, cenách paliva a voľných par-
Vysoký komfort kovacích miestach.
Vozidlo je prevádzkovo efektívnym firemným Text: Martin Hejral

Dobré jazdné schopnosti v akomkoľvek teréne

Mitsubishi L200 je najnovšou verziou modelu, Systém pohonu 4WD pre lepšie jazdné schop-
ktorý tento rok oslavuje už 40. narodeniny. nosti v akomkoľvek teréne
Automobil L200 v prevedení 4WD je vybavený buď
Vozidlo je globálnym strategickým modelom, ktoré systémom Super-Select 4WD, ktorý zabezpečuje
bolo vyvinuté tak, aby naplnilo význam sloganu optimálne držanie stopy a jazdné správanie na ľubo-
„Engineered Beyond Tough“. Medzi prvky prispieva- voľnom povrchu, alebo systémom pohonu Easy-
júce k výrazne vyššej konkurencieschopnosti mode- Select 4WD, ktorý zjednodušuje prepínanie medzi
lu patrí: celkové štylistické stvárnenie, ktorého jazdnými režimami v závislosti od povrchu vozovky.
súčasťou je aj najnovší variant koncepcie pred- Okrem nových jazdných režimov prinášajú oba
nej masky v tvare Dynamického štítu („Dynamic systémy pohonu 4WD vylepšené schopnosti
Shield“); zdokonalený systém pohonu 4WD, ktorý v teréne.
prináša ešte lepšie schopnosti v teréne, ako aj najno-
všie prvky aktívnej bezpečnosti vrátane systémov Nový režim Off-road
na podporu riadenia. Model tak celkovo prináša Systém Super-Select ako aj systém Easy-Select 4WD
významné zlepšenie odolnosti a spoľahlivosti, poža- používa nový režim „Off-road“ s nastavením GRAVEL
dované firemnými užívateľmi, rovnako ako pohodlie (štrk), MUD / SNOW (bahno / sneh), SAND (piesok)
a jazdné vlastnosti v súlade s požiadavkami z radov a ROCK (kamene, iba pre 4LLc). Navolením režimu
fyzických osôb. Off-road sa zabezpečuje integrované riadenie výko-
Prepracovaný interiér Mitsubishi L200 jasne nu motora, prevodovky a brzdenia s cieľom regulo-
vyjadruje modernú a robustnú atmosféru. K dojmu vať mieru preklzu kolies, a tak čo najviac zlepšiť
vysokej kvality prispievajú materiály mäkké na schopnosti v teréne a vyslobodenie vlastnými sila
dotyk a prešívanie v oblasti stredovej konzoly, i v bahne či snehu.
lakťových opierok a parkovacej brzdy. Text: Zuzana Kubíková

7
1/2019 TriboTechnika

Multitex:
Super absorpčná sila vo formáte uteráka

Pri opravách a údržbe v remeselnej a priemyselnej oblasti pracovníci
denne bojujú s kvapkajúcimi kvapalinami, ako sú oleje, farby a mazivá,
ktoré znečisťujú pracovisko. S absorpčnou rohožou MULTITEX® ponúka
textilný poskytovateľ služieb MEWA jednoduché a efektívne riešenie na
udržanie čistého pracoviska a ochranu pracovníkov. Pomocou „vane na
zachytenie oleja“ vo formáte uteráka optimálne ochránite stroje,
pracovisko a podlahu pred znečistením a nebezpečnými kvapalinami.

Ekologická a super absorpčná 3 litre kvapaliny, a to až do poslednej kvapky.
Absorpčná rohož MULTITEX® slúži ako Kvapaliny ako motorové a prevodové oleje,
dokonalá podložka pri opravárenských rozpúšťadlá a chladiace mazivá sa bezpečne a čisto
a údržbárskych prácach alebo v citlivých zachytia v absorpčnom jadre. A to nielen raz, ale
častiach strojov a zariadení. Špeciálne veľakrát vďaka ekologickému systému viacnásobné-
vlákno „nasaje“ približne tri litre kvapali- ho použitia. Vďaka praktickému formátu 60 x 90 cm je
ny. Táto nesmierna absorpčná sila sa už rohož perfektnou podložkou na miestach častého

Absorpčné rohože ihneď nasiaknu kvapalinu z vonkajšej tkaniny do vnútra a trvalo ju uložia
v absorpčnom jadre. Tak zostáva povrch relatívne suchý, kým špeciálne vlákno vnútri rovnomerne
rozdelí kvapalinu a trvalo ju viaže

veľakrát osvedčila v dielňach a priemy- výskytu netesností v oblasti opravy áut a údržby.
selnej výrobe. Táto „ľahká váha“ – rohož Praktické: viac absorpčných rohoží položených vedľa
váži len 600 g – dokáže absorbovať 2,5 až seba spoľahlivo zakryje väčšie plochy.

8
TriboTechnika 1/2019

Textilné riešenie s hospodárnym viacnásobným z oblasti priemyslu, obchodu, remesiel a gastronó-
použitím mie. V roku 2016 dosiahla skupina MEWA obrat
Aj absorpčná rohož na zachytenie oleja MULTITEX® vo výške 638 miliónov eur. Spoločnosť MEWA, ktorá
je textilné riešenie s viacnásobným použitím, to bola založená v roku 1908, je dnes vedúcou
znamená, že rohože si môžete v spoločnosti MEWA spoločnosťou v oblasti textilného manažmentu.
celkom jednoducho prenajať. V rámci kompletného V novembri 2013 sa dostala MEWA medzi troch favo-

Vďaka praktickému formátu 60 x 90 cm je rohož
perfektnou podložkou na miestach častého výskytu
netesností v oblasti opravy áut a údržby.

servisu spoločnosť MEWA rohože spoľahlivo a pro-
fesionálne perie a ošetruje. Je to cenovo výhodná
cesta pre prevádzky, aby zamedzili vzniku
nebezpečného odpadu a ušetrili náklady na
likvidáciu.

MEWA Textil-Management
Spoločnosť MEWA zásobuje zo 44 prevádzok pod- ritov Nemeckej ceny trvalo udržateľného rozvoja
niky po celej Európe pracovnými a ochrannými v kategórii "Nemecké produkty/služby". Spoločnosť
odevmi, čistiacimi utierkami, rohožami na zachytá- bola roku 2016 tretíkrát ocenená vydavateľstvom
vanie oleja a klasickými rohožami, ako pod značkou Deutsche Standards "Značkou storočia" a ďalej bola
„World Wide Work by MEWA“ ochrannými roku 2015 druhýkrát vyznamenaná ako "Vedúca
pracovnými pomôckami. Celkom 5 200 zamestnan- značka na svetovom trhu".
cov má na starosti viac než 180 000 zákazníkov Text: MEWA

MEWA Textil-Service SR s.r.o. Tel.: +421 2 44636097
Varšavská 29 Fax: +421 2 44462908,
831 02 Bratislava E-Mail: bratislava@mewa.sk,

www.mewa.sk

9
TRIFO SERVIS
Chcete ušetřit provozní náklady – věnujte pozornost tribodiagnostice

TRIFOSERVIS Čelákovice
si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář
ZÁKLADY TRIBOTECHNIKY A TRIBODIAGNOSTIKY

Cílem kurzu je získat znalosti z oblasti tření, mazání a opotřebení. Dále pak podrobné
seznámení s mazivy, jejich využitím a použitím v provozu a v údržbě, tribotechnickádiagnostika.
Hlavní důraz je kladen na maximální využití všech těchto poznatků v praxi.

Náplň kurzu je určena pro podnikavé tribotechniky, pracovníky technického rozvoje,
vedoucí pracovníky provozů a údržby, konstruktéry, pracovníky laboratoří, energetiky, dopravy,
zemědělství, stavebnictví, strojírenství. Dále pro pracovníky olejářských společností a prodejce maziv.

TERMÍN: První soustředění 19. a 20. února 2019
Druhé školení dle dohody v březnu 2019.
MÍSTO KONÁNÍ: VIGVAM RESORT, Němčice 152, 280 02

Program školení je připraven podle ČSN ISO 18436 – 4 a ČSN ISO 18436 – 5
Analýza maziv, diagnostika strojů a maziv
·TRIBOLOGIE – základní pojmy, tření, opotřebení
·TRIBOTECHNIKA
·Maziva, jejich výroba, základové oleje
·Přísady do maziv, jejich funkce
·Motorové a převodové oleje – složení, klasifikace
·Průmyslové oleje – složení, klasifikace
·Plastická maziva – složení, klasifikace
·Pevná maziva
·Syntetická a biologicky odbouratelná maziva
·Zkoušení a hodnocení maziv
·Vzorkování
·Tribotechnická diagnostika a její využití v praxi
·Bezpečnost při práci s ropnými výrobky
·Mazací systémy a mazací zařízení
·Přístrojová technika pro hodnocení maziv

Jednotlivá témata přednesou přední odborníci, certifikovaní tribodiagnostici :
Doc. Ing. P. Kozák, Ing. P. Dobeš, Ing. P. Růžička, Ing. I. Václavíčková, Vl. Marek,
Ing. J. Černý, O. Švec DiS, Ing. P. Špondr, Ing. J. Hřivnáč, Ing. M. Holek Ph.D.

PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:
tel.: 326991085, 603265565
e-mail:marek@trifoservis.cz
www.trifoservis.cz
TriboTechnika 1/2019

Export strojírenských firem v loňském roce vzrostl,
letos se očekává mírný pokles
České strojírenské firmy zaznamenaly v tura v automobilovém průmyslu, energetice a dal-
loňském roce z hlediska exportu meziroční ších sektorech strojírenství. Jednou ze strojírenských
nárůst o 3,3 procenta. Ukazují to data firem, která v minulém roce zaznamenala nárůst
Českého statistického úřadu. Mezi exportu, byl i koncern ZKL vyrábějící ložiska. Povedlo
se mu to přitom i přes globální ekonomické problé-
nejsilnější trhy se přitom řadily sousední
my, jež vyústily v devalvaci měn na některých zahra-
státy a Čína. V letošním roce lze podle ničních trzích. „Jednalo se zejména o argentinské
odborníků naopak očekávat mírný pokles peso a tureckou liru, které klesly o více než polovinu.
kvůli obchodní válce mezi USA a Čínou či I tak jsme však zaznamenali tržby v hodnotě 967 mili-
brexitu. Podle odhadů by propad mohl onů korun, což znamenalo meziročně pětiprocentní
dosahovat zhruba 5 procent. nárůst,“ řekl výkonný ředitel koncernu Jiří Prášil ml.

Export českých strojírenských firem do zahraničí v Letošní očekávaný pokles
prvních jedenácti měsících loňského roku dosáhl Z hlediska vývoje v letošním roce lze podle odbor-
hodnoty přes 374 miliard korun. Oproti stejnému níků očekávat spíše mírný pokles. „Příčiny očekáva-
období v roce 2017 se tak jednalo o nárůst o 3,3 pro- ného zpomalení jsou všeobecně známé, ať už se
centa. Ve srovnání s celkovým vývozem tuzemských jedná o brexit, či vztahy mezi USA a Čínou.
firem je tato hodnota velmi podobná. Podle posled- Důsledkem bude patrně útlum prodejů na hlav-
ních dat Českého statistického úřadu dosáhl za stej- ních trzích včetně toho tuzemského. Průměrný
né období nárůstu o 3,5 procenta. Ještě příznivější pokles odhadujeme na zhruba 5 procent. Zatím je
údaje pak uvádí Svaz strojírenské technologie. Podle však na takové odhady brzy,“ sdělil ředitel Svazu
jeho nejnovějších statistik narostl export firem v strojírenské technologie Oldřich Paclík. Změnu
oboru obráběcích a tvářecích strojů meziročně za dosavadního vývoje očekává i Prášil. „Z pohledu
první tři kvartály roku 2018 o 18 procent.„Na základě českých firem dojde spíše k poklesu vývozu vzhle-
těchto velice příznivých výsledků odhadujeme cel- dem k nestabilitě v oblasti automobilového prů-
kový export za rok 2018 ve výši od 630 do 650 milio- myslu, na němž je Česká republika významně
nů eur. Oproti roku 2017 se jedná o zhruba dvanácti- závislá. Aktuální údaje přitom naznačují spíše stag-
procentní nárůst,“ uvedl ředitel svazu Oldřich Paclík. naci tohoto odvětví,“ uzavřel výkonný ředitel ZKL.
Hlavní příčinou podle něj byla pokračující konjunk- Martin Svoboda

27 rokov na trhu

- Galvanické zinkovanie - Cínovanie alkalické
- Zliatinové zinkovanie(ZnNi) - Fosfátovanie zinkové
- Cínovanie kyslé - Fosfátovanie mangánové GALMM s.r.o.
Ružomberok
Novinka v ponuke: +421 44 432 18 28
info@galmm.sk
Nový typ povrchovej úpravy KTL + práškové lakovanie www.galmm.sk

IATF 16949, ISO14001 a OHSAS18001

11
1/2019 TriboTechnika

Nebezpečné plagiáty
skrutkových spojov
Plagiát (z latinského plagiare – kradnúť) je podľa Merriam-Webster online
dictionary definovaný ako: „použitie cudzieho produktu bez uvedenia jeho
pôvodcu“. Najčastejšie sa s tým možno stretnúť na akademickej pôde, ale
žiaľ, táto spoločenská pliaga neobchádza ani technickú prax a výroba
skrutkových spojov nie je v tomto smere žiadnou výnimkou. Že to nie je iba
etický problém, ale niekedy dokonca aj životu nebezpečný jav, má potvr-
diť aj predložený príspevok.

Teoretický rozbor Normy ISO 898-1 a ISO 898-2 striktne definujú poža-
Skrutkové spoje sú dôležitým konštruk- dované mechanické vlastnosti. Hodnoty pre najčas-
čným prvkom, pretože držia pohromade tejšie aplikované pevnostné triedy uvádza tabuľka
celú konštrukciu. Ak sa nejaká skrutka č. 1. Podľa citovaných noriem okrem pevnostnej trie-
uvoľní alebo iným spôsobom stratí svoju dy musia byť skrutky a matice označené aj identifi-
funkčnosť, ostatné ju obyčajne nasledu- kačnou značkou výrobcu. Každý výrobca má svoju
jú. Celá sústava sa potom riadi princípom vlastnú chránenú výrobnú značku nezameniteľnú
„domino efektu“. Typickým príkladom s inými.
sú upevňovacie skrutky kolies automo-
bilov. Príčiny môžu byť tri: Ad 2) Nesprávna montáž
1. Mechanické vlastnosti nezodpove- Montážne parametre skrutkových spojov sú naj-
dajú norme. Menovite tvrdosť a pev- dôležitejším konštrukčným rozhodnutím. Okrem
nosť uhlíkových ocelí a zliatin sú veľ- koeficientu trenia je pritom rozhodujúca pev-
mi dôležité. nostná trieda (tab. č. 1). V diagrame na obr. 1 je
2. Nesprávna montáž definovaný tzv. bezpečnostný silový “rubikon”,
3. Preťaženie vozidiel ktorý vymedzuje podmienky montáže a prevádzky.
V žiadnom prípade nesmie byť prekročený!
Ad 1) Mechanické vlastnosti nezodpo- V opačnom prípade hrozí buď rozpad spoja alebo
vedajú norme jeho deštrukcia.

8.8 8.8
Pevnostná trieda 10.9 12.9
d 16mm d 16mm

Rm [MPa] 800 800 1 000 1 200

Rp 0,2 [MPa] 640 640 900 1 080

Tvrdosť [HRC] 22 23 32 39

tabuľka č. 1

12
TriboTechnika 1/2019

Žiaľ, toto nie je ojedinelý prípad plagiátov kon-
štrukčných prvkov na spájanie jednotlivých súčias-
tok. Častým objektom plagiátorstva sú výrobky
z nerezových ocelí. Vynaliezavosť plagiátorov
nepozná v tomto smere hraníc. Často ide o vysoko
sofistifikované prípady, ktoré len ťažko rozpoznať
od originálu.

Príklady plagiátorstva

Príklad č. 1:
Na obr. 3 je zobrazená skrutka, ktorá zrejme vy-
padla z kolesa neznámemu vodičovi počas jazdy.

obr. 1

Ad 3) Preťaženie vozidiel
Preťaženie vozidiel je veľmi nebezpečné, pretože má
za následok o. i. deformáciu upevňovacích skrutiek
kolies automobilov (obr. 2) a latentnú hrozbu uvoľ-
nenia kolesa za jazdy. Veľkosť a charakter tejto defor-
mácie závisí od veľkosti vonkajšieho zaťaženia obr. 3
a od pevnostných charakteristík skrutiek. Podľa strhnutého závitu sa dá usudzovať, že bola
utiahnutá nadmerným uťahovacím momentom,
t. j. mimo zóny bezpečnostného rubikonu (obr. 1).
To je častým prípadom neprofesionálnej montáže.
V tomto prípade je však podozrivá amatérsky
vyrobená značka pevnostnej triedy (obr. 4 a 5)
a chýbajúca identifikačná značka výrobcu.

obr. 2
obr. 4
Samozrejme, problematika je oveľa zložitejšia a pre-
sahuje rámec tohto príspevku. Spomínané tri fakto- Nemerateľné hod-
ry sú uvedené iba ako možná hrozba katastrofy pri noty tvrdosti HRC
ich nerešpektovaní. To platí najmä pre bezpečnost- už len potvrdili, že
né skrutky na upevnenie kolies automobilov. skrutka je nekalená
Ako vyplýva z ďalšieho textu, na trhu možno objaviť a ide teda o veľmi
falošné skrutky s nekorektne deklarovanou triedou nebezpečný falzifi-
pevnosti a bez identifikačného znaku výrobcu. obr. 5 kát.

13
1/2019 TriboTechnika

Príklad č. 2: keď sa objavia prvé stopy korózie. V záujme objekti-
Prípad na obr. 6 nepotrebuje komentár. Výrobca vity však treba dodať, že takéto riešenie by mohlo
tejto samovrtnej skrutky so šesťhrannou hlavou byť akceptovateľné, muselo by však byť vopred ofi-
(obr. 7) mystifikoval tým, že hlavu skrutky vyrobil ciálne deklarované, aby sa mohol konštruktér roz-
menšiu a nalisoval na ňu tenký nerezový plech. hodnúť. Teda nie výrobca resp. distribútor, ale kon-
Rozdiel oproti podobným skrutkám z nerezových štruktér finálneho výrobku je rozhodujúci.

Príklad č. 3:
Skrutka na obr. 8 reprezentuje nie zriedkavý príklad
plagiátorstva nerezového kuchynského riadu.
Držiak pokrievky je uchytený obyčajnou pozinko-
vanou skrutkou z ocele, ktorá ma ďaleko od nerezu.
Po určitej dobe používania logicky skorodovala.
Reklamácia by už bola„po funuse“, takže distribútor
znovu mystifikoval užívateľa.

Poučenie
Falzifikáty skrutkových spojov predstavujú znač-
obr. 6 né bezpečnostné riziko. Ako vyplýva z textu
pri upevňovacích skrutkách kolies, hrozí latentné
nebezpečenstvo uvoľnenia kolesa počas jazdy
a nielen ohrozenie posádky vozidla, ale aj nič netu-
šiaceho okolia. Najhoršie na tom je, že ide o ano-
nymné prípady, takže je veľmi ťažké postihnúť
páchateľa alebo stiahnuť závadné skrutky z trhu.
Napriek tomu užívatelia nie sú až tak bezbranní.
obr. 7 Existujú určité symptómy, ktoré umožňujú včas
identifikovať falzifikát. Tu sú:
ocelí martenzitického typu je voľným okom takmer 1. Chýbajúca identifikačná značka výrobcu
nepostrehnuteľný. Skúsený užívateľ to zistí buď už 2. Primitívne, pomocou jednoduchého ruč-
pri montáži, pretože výška hlavy je menšia ako pred- ného náradia vyrazená pevnostná trieda
pisuje norma alebo až po určitej dobe prevádzky, 3. Nerezové skrutky z austenitických alebo
martenzitických ocelí sa dajú rozlíšiť
pomocou magnetu. Austenit (oceľ A-2) je
nemagnetická štruktúrna fáza a marten-
zit je magnetický.
4. Podozrivo nízka cena

Záver
Plagiatizmus je nebezpečná celospoločenská
pliaga. Bojujú proti nej nielen umelci, spisovatelia,
autori vedeckých publikácii, ale aj užívatelia tech-
nických produktov, skrutkové spoje nevynímajúc.
Existuje jediné opatrenie - nakupovať iba od ove-
rených a certifikovaných dodávateľov alebo
výrobcov!
obr. 8 Text: Jozef Dominik, Ferodom, s. r. o.

14
1/2019 TriboTechnika

Analýza základních příčin
poškození ložisek větrných turbín
Poškození ložisek známé jako bílé strukturní praskání (White Structure Flaking),
které se vyskytují ve větrných turbínách i jiných pohonných soustavách, se
typicky projevují velmi brzy, hodně dlouho před očekávaným koncem život-
nosti ložiska. Jejich příčiny zůstávaly dlouho neznámé, ale nyní došli odborníci
firmy NSK k novým zjištěním, která vedla k vývoji nových materiálů ložisek, jež
výrazně přispívají k prodloužení životnosti větrných turbín.

Komponenty pohonů větrných turbín ložiska zatížena momentem přibližně 1 MN. Na moři
musí splňovat náročné požadavky na však bývá větší rychlost větru, a proto jsou rotor
trvanlivost a odolnost, a tyto požadavky a následně celá soustava turbíny vystaveny ještě vět-
se neustále zpřísňují. Pobřežní elektrár- šímu statickému i dynamickému namáhání.
ny obvykle vyžadují ložiska navržená Současně s tím kontinuálně roste velikost i výkon tur-
tak, aby měla životnost 175 000 hodin, bín pobřežních i příbřežních větrných elektráren.
tj. 20 let. Avšak v rychle rostoucím seg- Společnost NSK nyní připravuje ložiska pro turbíny
o výkonu 9,5 MW, které budou brzy uvedeny do výro-
by. Navíc vyvíjí ložiska pro turbíny příbřežních větr-
ných elektráren s ještě větším jmenovitým výkonem.

Sledování stavu
Klíčovými faktory zvyšování požadavků na prodlou-
žení životnosti ložisek je růst výkonu a zvětšování
podílu příbřežních větrných elektráren na trhu.
Proto je technika větrných elektráren ideální oblastí
využití systémů pro on-line sledování stavu ložisek
(condition monitoring), které kontinuálně měří a ana-
lyzují vibrace převodové soustavy. Jestliže se vyskyt-
Obr. 1 Ložiska turbín příbřežních větrných elektráren musí ne poškození, je možné analýzou měřeného profilu
mít minimální životnost 25 let, i když jsou vystavena velké- vibrací brzy detekovat vadný díl (vnitřní nebo vnější
mu dynamickému namáhání kroužek, valivá tělesa nebo klec).
Systém pro sledování stavu ložisek (CMS – Condition
mentu příbřežních větrných elektráren, Monitoring System) vyvinutý firmou NSK byl nedáv-
které jsou investičně náročnější a často no instalován na příbřežní větrné farmě v Japonsku.
stavěny na obtížně dostupných místech, Úkolem CMS je detekovat anomálie dostatečně brzy,
je požadována životnost až 25 let. aby mohla být zavedena strategie prediktivní údržby.
NSK vidí v tomto typu řešení velký tržní potenciál.
Delší životnost, větší dynamické
namáhání Intenzivní vývoj nových materiálů
V kombinaci s extrémním dynamickým Avšak v kritických oblastech použití je sledování
zatížením, které působí na převodovou stavu ložisek až sekundárním opatřením. Primárním
soustavu větrné turbíny, je tento poža- cílem techniků je a zůstane vyvinout taková ložiska
davek opravdovou výzvou. U pobřež- větrných elektráren, která zajišťují vysoký stupeň
ních větrných elektráren jsou hlavní jejich spolehlivosti. Také v tomto ohledu již učinili

16
TriboTechnika 1/2019

výrobci velké pokroky. K nim významně přispívá únavového poškození při valivém kontaktu bylo
např. vývoj nových materiálů a jejich tepelného zpra- dokázáno, že příčinou vzniku bílých struktur je pro-
cování. Patří sem také speciální vysoce houževnatá nikání vodíku do oceli. Pronikání vodíku do mate-
ocel STF (Super Tough), vyvinutá společností NSK. riálu je s největší pravděpodobností způsobeno
Ložiska z tohoto materiálu mají až dvojnásobnou hned několika faktory, resp. jejich kombinací, včetně
trvanlivost ve srovnání s ložisky z běžných ocelí.
S tím spojené zvýšení dovoleného zatížení bylo
v prosinci 2017 potvrzeno a certifikováno zkouška-
mi u firmy DNV GL. Dlouhodobé odolnosti oceli
STF bylo dosaženo speciálním chemickým složením
a procesem tepelného zpracování. Typické druhy
poškození, jako např. únavové trhliny v oběžných
drahách ložisek způsobené nekovovými částicemi
v ložiskové oceli, byly u ložisek vyrobených z mate-
riálu STF téměř zcela odstraněny.

Výzkum příčin bílého strukturního praskání
Jeden z problémů, které se v průmyslu stále vyskytu-
je, je poškození známé jako bílé strukturní praskání Obr. 3 Příznaky poškození kroužku ložiska bíle naleptanými
(WSF – White Structure Flaking) nebo bíle naleptané trhlinami – WEC
trhliny (WEC – White Etching Cracks). V případě obou
druhů poškození se v určitých oblastech pod povr- osového a obvodového prokluzu mezi valivými
chem oběžné dráhy vyskytují oblasti zkřehnutí mate- tělesy a oběžnou dráhou, působením elektrického
riálu. Křehká struktura není schopná odolávat zatíže- proudu a některými typy maziv.
ní, a je proto zárodkem trhlin. V některých případech Vodík následně proniká do materiálu ložiska a tvoří
se tyto trhliny šíří k povrchu oběžné dráhy ložiska, zde typické bělavé naleptané struktury, které vedou
které následkem toho selže. Pro tento typ poškození k tvorbě trhlin a popř. mají za následek praskání povr-
je typické, že se objevuje poměrně záhy; někdy chu oběžné dráhy. Tyto trhliny mohou být několik
i krátce potom, co bylo ložisko uvedeno do provozu. milimetrů dlouhé a šíří se z vnitřku materiálu k povr-
Na metalografickém výbrusu se tato místa jeví jako chu. Destruktivní zkoušky použitých ložisek ukázaly
bělavá, a proto byla nazvána bílé struktury. neviditelné známky poškození povrchu způsobené
výskytem bíle naleptaných oblastí.
Když bylo poškození zkoumáno podrobněji, zjistilo
se, že vlivem vodíku se původní martenzitická
mikrostruktura mění na jemnozrnný křehký ferit.
Tento mechanismus může být vysvětlen teorií vodí-
kem vyvolané lokalizované plasticity (HELP –
Hydrogen Enhanced Localized Plasticity). Jednou
z charakteristik je to, že plasticita vzniká jen lokálně
a že celkové poškození ložiska je malé; není to tedy
klasický typ únavového poškození, které vzniká pod
povrchem oběžné dráhy a je způsobeno nekovový-
mi částicemi v materiálu, nebo poškození povrchu
oběžné dráhy vlivem znečištění.

Obr. 2 Již více než dvacet let nabízí NSK široký sortiment Srovnání nových a používaných ložisek
ložisek pro turbíny větrných elekt Odkud tedy vodík pochází? Srovnáním nových a již
používaných ložisek zjistil tým výzkumných pracov-
Intenzivními zkouškami prováděnými v oddělení níků NSK, že vodík vzniká jen za provozu ložiska.
výzkumu a vývoje společnosti NSK se podařilo Je pravděpodobné (alespoň je to počáteční odhad),
poškození v laboratorních podmínkách replikovat že vodík pochází z uhlovodíkových řetězců v mazi-
a vytvořit několik hypotéz o jeho původu. Při testech vech a jejich aditivech. Tato teorie byla prokázána

17
1/2019 TriboTechnika

tím, že se typické příznaky poškození bílými strukturami
podařilo zopakovat v laboratoři při použití určitých typů
olejů a maziv. Teorii dále podpořilo to, že s podobným
poškozením bylo možné se setkat v devadesátých Prodloužení
letech v automobilovém průmyslu. V tomto případě
předčasně selhávala ložiska napínáku řemenu a alterná-
toru. Problém vyřešila změna materiálu řemenu a mazi- Nejnovější metody ochrany ložisek,
va. Současně se však prokázal vliv elektrického proudu včetně izolačních povlaků, hybridních
na tento typ poškození. ložisek a ložiskových jednotek s integro-
vaným těsněním, pomáhají prodlou-
žit intervaly údržby trakčních motorů
v železničním průmyslu.

V moderních trakčních motorech pro železniční
průmysl byly DC motory téměř zcela vytlačeny
AC motory, které mají několik výhod, jako je vyšší
účinnost, nižší opotřebení, nižší četnost údržby
a vyšší hustota výkonu.
To však neznamená, že jsou zcela bezproblémo-
vé. Mezi důsledky použití AC motorů, obvykle
v kombinaci s frekvenčními měniči, patří vyšší rizi-
Obr. 4 Společnost NSK vyvinula AWS-TF, nový materiál určený ko vzniku vysokofrekvenčních bludných proudů.
speciálně pro ložiska větrných turbín Ty mohou způsobit povrchovou erozi ložisek,
která může vést k jejich selhání. Pak je zapotřebí
častější údržba, která však snižuje nárůst efektivi-
Nové slitiny, speciální tepelné zpracování ty. Na výstavě Innotrans 2018, která se konala
Společnost NSK vyvíjí nové slitiny, které při zkouškách v Berlíně, představila společnost SKF řadu řešení,
únavového poškození valivým kontaktem dosahují lep- která mohou konstruktérům a uživatelům trakč-
ších výsledků. Při zkouškách napadení vodíkem vedlo ních motorů pomoci prodloužit intervaly údržby
vylepšení chemického složení k pětinásobnému pro- a zvýšit efektivitu. Všechna tato řešení vycházejí z
dloužení odolnosti proti WSF ve srovnání s konvenčními osvědčených metod, jimiž SKF dokáže v různé
ložiskovými ocelemi. míře chránit ložiska proti podmínkám panujícím
Významného vylepšení bylo dosaženo také optimalizo- v AC motorech.
vaným tepelným zpracováním. Použití karbonitridování
místo prokalení zvyšuje zbytkové napětí pod oběžnou Hybridní přístup
dráhou. Ačkoliv toto opatření nezabrání tvorbě bílých Nejdůležitější technologii představují hybridní
struktur, významně omezí šíření trhlin z nich a zpomalí ložiska, ve kterých jsou ocelová valivá tělesa
jejich postup k povrchu. nahrazena keramickými. Tento materiál poskytu-
je velmi vysokou izolaci od proudu, takže je odol-
Nový ložiskový materiál AWS-TF ný vůči„škodlivým“ vlivům AC motorů.
Na základě zjištění představila společnost NSK nový „Hybridní ložiska nabízejí vysokou odolnost
materiál pro ložiska nazvaný AWS-TF (AWS je Anti-White a nízký kapacitní odpor, které umožňují fungo-
Structure), který kombinuje optimalizované chemické vání v těchto podmínkách,“ vysvětluje Jochen
složení s optimalizovaným tepelným zpracováním. Baum, manažer Centra kompetencí pro železnič-
Zkoušky prokázaly, že u ložisek z AWS-TF sice není zcela ní dopravu společnosti SKF v Německu.
eliminováno nebezpečí WEC, ale doba do poškození se Mezi výhody provozu těchto ložisek patří vysoká
ve srovnání s konvenčními ložiskovými ocelemi sedm- odolnost proti opotřebení, nižší tření, schopnost
krát prodlouží. Úvodní zkoušky v provozu k kritických provozu při vyšších rychlostech a zabránění vzni-
instalacích právě probíhají a zdá se, výsledky laborator- ku studených svarů při nedostatečném mazání
ních testů potvrdí. nebo nízkém zatížení. Jednou z hlavních
Text: Agnieszka Nawrocka předností hybridních ložisek je ale to, že se díky

18
TriboTechnika 1/2019

intervalů údržby trakčních motorů
nižšímu tření při provozu méně zahřívají. To snímačů, které umožňují efektivnější propojení se
významně ovlivňuje provozní trvanlivost ložisek, sledovacími systémy, a domazávacího zařízení s mož-
protože mazivo tak může působit déle. ností dodatečné montáže. Zároveň si uchovaly něk-
„U ložisek využívajících plastické mazivo, která se teré klasické prvky, jako je příruba pro jednodušší
instalují téměř do všech trakčních motorů, obvykle montáž do trakčního motoru.
závisí interval údržby na životnosti plastického mazi-
va,“ říká Baum. „Na té se nejvíce podepisuje kontami-
nace, mechanické namáhání a teplota.“
Zvýšení teploty o pouhých pár stupňů může mít
obrovský vliv a nárůst teploty ložiska o 15 °C už může
zkrátit životnost plastického maziva přibližně na
polovinu. Zároveň díky izolační vlastnosti keramiky
nedochází k „pálení“ plastického maziva vlivem
elektrického proudu. Hybridní ložiska tak mohou
více než zdvojnásobit životnost plastického maziva,
což se projeví prodloužením intervalu údržby.
Navzdory tomu, že hybridní ložiska přinášejí řadu
výhod, jsou pro všeobecné aplikace obvykle pova-
žována za finančně nedostupná. Nedávné inovace
ve výrobě však přispěly k tomu, že se cena hybrid- Využitím hybridních ložisek v jednotce TMBU lze
ních ložisek přiblížila ceně ložisek standardních. životnost maziva ještě zdvojnásobit, čímž dojde
„U menších ložisek se podařilo výrazně snížit cenový k dalšímu prodloužení intervalů údržby.
rozdíl, i když velká hybridní ložiska jsou stále dražší
než jejich standardní ekvivalenty,“ popisuje Baum. Izolační povlak
„Pokud navíc vezmeme v úvahu náklady na celý Hybridní řešení, zejména hybridní jednotky TMBU,
životní cyklus, nejen kupní cenu, zjistíme, že hybrid- zaručují maximální možné prodloužení intervalu
ní ložiska představují skutečně zajímavou variantu.“ údržby. Takové prodloužení však není vždy nezbyt-
Další výhoda hybridních ložisek spočívá v tom, né – a ne vždy je v možnostech rozpočtu. Tam, kde
že je lze i ve stávajících systémech přímo vyměnit postačí jednodušší řešení, lze použít speciálně
za standardní ložiska. ošetřená ložiska SKF Insocoat opatřená izolačním
povlakem, který poskytuje dodatečný stupeň ochra-
Praktické jednotky TMBU ny proti bludným elektrickým proudům. Ložiska
Hybridní ložiska lze začlenit do speciálního systému, Insocoat jsou vhodná pro konstruktéry, kteří kvůli
tzv. ložiskové jednotky pro trakční motory (TMBU). nedostatku zkušeností s keramickými materiály
Tyto přizpůsobené jednotky, které se v čistých pod- ještě nejsou připraveni přejít na hybridní ložiska.
mínkách promažou a opatří těsněním, umožňují Tato ložiska lze také použít v jednotce TMBU.
další prodloužení intervalů údržby, odstraňují totiž Společnost SKF v současné době rozšiřuje schop-
všechny faktory zkracující životnost plastického nosti produktů Insocoat. Na trh uedla produkt, který
maziva. Díky začlenění veškerých potřebných prvků nabízí efektivnější provoz ve vlhkých podmínkách,
má jednotka poměrně kompaktní rozměry a záro- takže najde vynikající uplatnění v železniční dopravě
veň nižší hmotnost a menší počet součástí než na trzích, jako je Indie nebo Čína. Kromě toho se
běžná řešení. chystá zvýšit efektivitu ložisek Insocoat silnější vrst-
„Jedná se o nejlepší řešení, pokud potřebujete maxi- vou povlaku.
málně prodloužit intervaly údržby,“ potvrzuje Baum. „Díky silnějšímu povlaku budou mít ložiska vyšší
Jednotky TMBU představují zavedenou technologii, ohmický odpor a impedanci,“ říká Baum.
avšak SKF jejich konstrukci ještě vylepšila přidáním Text: SKF

19
45. konference s mezinárodní účastí

PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ
POVRCHOVÝCH ÚPRAV

13. – 14. března 2019
nově v hotelu Olšanka, Praha 3 (změna místa konání)

POZVÁNKA
45 let tradice – záruka spolehlivosti a kvality
INFORMACE Konference se koná ve spolupráci s Asociací korozních inženýrů, Českou
společností povrchových úprav, Asociací českých a slovenských zinkoven,
vědecko-výzkumnými ústavy, vysokoškolskými pracovišti, státními orgány,
Konference českými I zahraničními firmami, mediálními partnery.

Konference se koná již několik let pod záštitou Hospodářské komory ČR.
přináší
Konference je určena pro široký okruh posluchačů,
majitele a pracovníky lakoven, galvanizoven a zinkoven, technology a mistry
novinky povrchových úprav, řídící technicko-hospodářské pracovníky, konstruktéry,
projektanty, pracovníky marketingu, výrobce, distributory a uživatele nátěrových hmot,
požární a bezpečnostní techniky, pracovníky státní správy, odborných škol aj.
z legislativy Akce je každoročně zahrnuta mezi akreditované vzdělávací programy pro členy
České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), slouží jako ŠKOLENÍ.
Materiály z konference jsou vydány ve sborníku, který má přiřazeno číslo ISBN.
a oboru
Cílem konference
přinášet aktuální informace o pokroku v technologiích, zařízeních
povrchových pro povrchové úpravy, právních předpisech tak, aby se předcházelo ztrátám
a aby se při zlepšení kvality zvýšila konkurence schopnost výrobků.
Na programu konference jsou již tradičně informace
úprav - o aktuálních právních předpisech včetně chystaných změn
- o progresivních technologiích a zařízeních povrchových i předpovrchových úprav
v lakovnách, žárových zinkovnách, při galvanickém pokovování, včetně informací
FORMOU o nátěrových hmotách apod.
- o problematice provozu, opatření týkající se ochrany zdraví lidí nebo životního
prostředí (např. emise, odpadní vody, hygiena a bezp. práce, protipožární opatření)
- projektování povrchových úprav,
ŠKOLENÍ - exkurze na pracoviště povrchových úprav,
- diskuzní večer.

V rámci akce nabízíme firmám tyto formy prezentace:
- stránkovou inzerci
- krátké vystoupení zástupce firmy v programu konference
- stůl k provádění obchodní, propagační a konzultační činnosti

Bližší informace u pořadatele.
PhDr. Z. Jelínková, CSc. – PPK + Dr. Z. Trávníčková, CSc.
Korunní 67, 130 00 Praha 3, email: konferencepppu@seznam.cz

www.konferencepppu.cz
TriboTechnika 1/2019

Samočinné převodovky osobních vozů
v Evropě, komfort nebo úspora?
V Evropské automobilové produkci stále převažují vozy s mechanickým převode-
m. Víceméně tato podoba nabídky trhu reaguje na požadavky konzervativních
spotřebitelů. Pokud se ale podíváme na současnou penetraci vyrobených vozidel
se samočinným převodem, spatřujeme vysoký nárůst v porovnání třeba před pěti
lety. Důvody jsou prakticky dva. Nová generace řidičů postupně vyžaduje zvyšo-
vání komfortu vozu a převody do něj bezpochyby patří. Druhým a to možná vlivněj-
ším důvodem nárůstu automatů, jsou výsledné emise vozidla. Současné samočin-
né převodovky- automaty, nelze srovnávat s minulou generací 90. let, jak je známe
u vozidel z dovozu (USA nebo Asie). Proč nové konstrukce umí toho více a proč
právě oni mohou významně ovlivnit výsledné technické parametry současných
vozidel, následně vysvětlíme.

Resumé převodovek z převodovky. Jejich účinnost je téměř srovnatelná
Prakticky od zavedení emisních stan- s mechanickou převodovkou, protože v základu
dardů, je převodovka započítána do se jedná o klasickou převodovku s ozubenými převo-
trakčního řetězce a se zvyšujícími se dy a třecí spojkou (spojkami) mezi motorem a převo-
požadavky na lepší emise se podílí spolu dovkou. Řazení a ovládání spojky zabezpečuje akční
s motorem na jejich plnění. Laicky řeče- člen ovládaný elektronikou.
no, celkový výkon a výsledky emisí škod-
livin včetně CO² jsou počítány za celý Dělení samočinných převodovek:
trakční řetězec, nikoliv jen v rámci
pohonné jednotky (motor). Podobně tak Hydraulické s násobičem momentu
jako v oblasti vývoje motorů, mění se Vychází z konstrukcí 20. století a je klasickým zástup-
i mnoho v převodech a technologický cem automatů. Přenos krouticího momentu je
progres je téměř společný. zabezpečován hydrodynamickým násobičem
Ještě před dvaceti lety byla automatická momentu (prostřednictvím oleje ATF). Následně je
převodovka považována za málo efek- přenášen na převodové ústrojí, které je tvořeno epi-
tivní, ztrátovou a Evropa ji spíš považo- cykloidními (planetovými) převody. Počet planeto-
vala za doplněk horších a málo nadaných vých sad i určuje počet rychlostí, kterými převodov-
řidičů. Ztráty točivého momentu mezi ka disponuje (dnes až 10 rychlostí). Díky kombinaci
motorem a převodovkou dosahovali až třecích spojek a brzd, které jsou mechanicky propoje-
20 %, což přinášelo zvýšení spotřeby né s planetovými převody, jsme schopni docílit
paliva, která se ovšem nikterak neproje- změny převodového poměru, včetně změny smyslu
vila „na kolech“. Robustnost a cena neu- otáčení. K aktivaci spojek a brzd se též využívá tlako-
možňovala sériovou aplikaci do menších vého oleje ATF, který je distribuován pomocí hydrau-
vozů střední třídy, proto vývoj klasic- lického rozvaděče. Aby se zvýšila efektivita přenosu
kých hydraulických převodovek trochu krouticího momentu, využívá se funkce LOCK UP (pře-
zaostával. Náskok dostali samočinné kon- mostění násobiče momentu). Tuto funkci provádí
strukce, tzv. robotické. Jedná se o aplika- třecí lamela, která je umístěná přímo v násobiči.
ce, které jsou i dnes velice populární Při její aktivaci dojde k pevnému propojení motoru
a vysoce účinné. Vykazují minimální s převody a tím se přeruší přenos přes kapalinu = pře-
ztráty při přenosech krouticího momen- nos bez ztrát. Současné hydraulické převodovky
tu jak mezi motorem, tak i na výstupu svou efektivitou dohání ty mechanické přímo řazené.

21
1/2019 TriboTechnika

V oblasti úspory paliva je i předbíhají. Čím dál více se v rozvaděči. Proto přenos krouticího momentu na
využívá nových funkcí např. Coasting (plachtění). kola z fáze STOP je téměř okamžitý, navíc téměř
Jedná se o řízené vyřazení rychlosti, podobně jako všechny třecí dvojice převodovky jsou mazány,
u mechanické převodovky do polohy N. Využívá se i když motor stojí. Výhodou klasických automatů
setrvačných sil vozu, které vykazují jistou úsporu pali- je vysoký komfort řazení převodových stupňů.
va, i když motor v průběhu plachtění běží na vol- Dále možnost zvýšení počtu převodových stupňů
noběh. U osobních vozů se jedná až 4 % úspory pali- v relativně malém zástavbovém prostoru což plyne

Násobič Rozpad násobiče Pohled na epicykloidy

va. U nákladních (autobusy) je to ještě daleko více. z logiky stupňů volnosti epicykloidních převodovek.
Současné hydraulické automaty řadí N i na křižovat- Nevýhodou je vysoká složitost, především hydrau-
ce, což se opět podílí na úsporách. Režim neutrálu lického rozvodu. Dále je to vysoká hmotnost celku
odlehčí záběr motoru oproti proudící kapalině 90 – 125 kg.
v násobiči. Nové automaty mají uzpůsobený hyd-
raulický okruh pro funkci STOP&START. Hydraulický Převodovky CVT
okruh je dovybaven malým výkonným elektro- Jedná se o samočinné převodovky s plynule pro-
čerpadlem, které udržuje interní modulovaný tlak měnným převodovým poměrem. Někdy se jim říká

22
TriboTechnika 1/2019

variátorové převodovky. Tento typ bývá často nasa- mobilky „softwarově uměle“ vytváří pocit, jako
zován do asijských vozidel, spíš pro nižší točivé kdyby převodovka řadila oddělené rychlosti.
momenty a v kombinaci s benzínovým motorem. Lehká trhnutí v průběhu řazení vzbuzují v řidiči
Ovšem technicky se dají aplikovat i na diesely, kde dojem sportovní jízdy a udržují jeho pozornost.
velké zkušenosti má třeba Mercedes Benz. V principu Nevýhodou je podobná technologická složitost
jde o sadu hnacího a hnaného ocelového kola, které a hmotnost, jako u automatů klasického provedení.
jsou propojeny speciálním článkovým řetězem. Každopádně převody CVT se doposud nabízejí,
Změnou průměrů těchto kol se i mění výsledný pře- modernizují se a pokud společně s motorem vyho-
vodový poměr. Obecně se jedná o plynule měnící se ví novým požadavkům homologací (myšleno testy
klínový profil, ve kterém se pohybuje článkový WLTP +RDE) není důvod, proč je nenabízet. Pocit
řemen. O jaký díl se zmenší/ zvětší klín na hnaném z jízdy je úžasný. Tuto plynulost přenosu síly z ter-
kole, o to se musí zvětšit/zmenšit klín na hnacím mického motoru, žádná jiná transmise tak elegant-
kole. Řemen se tedy oproti kolům příčně pohybuje. ně nesvede. Mimochodem plynulý přenos síly na
Kola jsou tvořena z dvojic, kde jedna z nich je hyd- kola je u zákazníků jednou z obdivovaných vlast-
raulicky ovládána- tlačena. Tím docílíme změny geo- ností elektromobilů.
metrie klínu = průměru hnací /hnané kolo a změny
převodového poměru. Robotické převodovky a převodovky s DSG
Dnes tato skupina tvoří největší penetraci samočin-
Přenos krouticího momentu z motoru je zabezpečo- ných převodovek v Evropě. Ostatně někdy ani
ván hydrodynamickým násobičem, podobně jako samotní zákazníci neví, že řídí vůz s robotickou pře-
u klasických hydraulických automatů, včetně mož- vodovku a ne klasický automat. Důvodem je jejich
nosti přímého propojení s motorem- LOCK-UP. Říze- vysoká vyspělost. Díky HW a SW se některé verze
ní mechaniky je prováděno hydraulickým rozvadě- opravdu pocitově chovají, jako klasické provedení
čem a elektronikou. Sestupný převod a diferenciál je automatů. Díky kalibraci SW dokáží nabudit pocit,
klasický. Změnu smyslu otáčení zajišťuje epicykloid- jako by byl mezi motorem klasický hydrodynamic-
ní převod, který je propojen a brzděn třecí brzdou ký násobič a ne třecí spojka. Ten se již ovšem od
a spojkou, opět jako u klasického automatu. Vůbec, zhruba 80. let do řízených převodovek nedává.
je zde určitá podobnost mechatroniky a řízení tlako- Hlavní obliba výrobců zejména malých robotů je,
vého oleje s klasickým automatem. Konstrukce těch- že se většinou jedná o klasické mechanické převo-
to klíčových prvků CVT převodovek se mnoho nemě- dovky, které mohou být montovány buď s přímým
ní od těch z 90. let 20. století. Pouze se optimalizují řazením (manuál), nebo se jednoduše opatří akční-
ztráty v převodu a schopnost delší životnosti. mi členy, které vykonají práci za řidiče. Nepře-
Výhodou je jejich malý zástavbový prostor. Určitým konatelnou výhodou určitých aplikací robotů je,
komfortem je pocit změny př. poměru, podobný účinnost rovna téměř 97 %, jako dnešní manuál. To
jako u provozu elektromobilu. Ovšem některé auto- jim přináší zápis do dalšího použití v moderních

Ukázka robotické převodovky PSA s ovládáním Magneti Marelli

23
1/2019 TriboTechnika

automobilech. Kategorizace robotů není snadná. jako manuály. Tedy hodnoceno populární řečí,
Pokusíme se o jaké si pravidlo, ale přesnost je do dis- poměr cena/výkon je dobrá. Tyto konstrukce jsou
kuze. dobře adaptovatelné pro systémy STOP&START
Základem robotické převodovky je vlastní převodo- a umožní vypnutí motoru při dojezdu např. do křižo-
vé ústrojí, které se ovšem liší ve smyslu, jaká aplikace vatky již v 18 km/h. Vozidlo do křižovatky doslova
spojky bude použita mezi motorem a převodovkou. doplachtí.
Převodové ústrojí robotů se vždy skládá z klasických Do specifické kategorie robotů patří tzv. DSG /DCS
ozubených kol s přímým ozubením, třecími syn- (Direct Shift Gear / Double Clutch System). Tyto kon-
chrony, které jsou součástí zubových spojek kol. strukce reagují na potřeby náročnějších klientů,
Pokud se jedná o robota, který využívá klasické resp. na komfort řazení. DSG se jednu dobu staly
suché třecí jednospojky, vlastní ústrojí převodovky doslova 100% náhradou za hydraulické automaty.
se neliší od manuálu. Dokonce i obal je ve většině Například VW Group v posledních 15 letech investo-
případu shodný s manuálem. Rozdíl je pouze v za- val jen do vývoje DSG převodovek 150 miliónů €.
řízeních, které ovládají stisk spojky a řadící palec vid- Výsledkem je, že i dokonce zkušení řidiči a mechani-
lic, který hýbe s přesuvnými objímkami zubových ci nejsou schopni z jízdy poznat, jakým typem převo-
spojek. Akční členy mohou být elektrické, nebo dovky je vozidlo vybaveno. Tento typ převodovky
důmyslnější a rychlejší, hydraulické. Obě skupiny rozhodně není novinku posledního desetiletí. První
jsou plně řízeny elektronikou – počítačem robotické funkční koncepty byly navrženy již v čtyřicátých
převodovky, který je jako u všech samočinných pře- letech min. století. Automobilka AUDI tuto převo-
vodovek spojen multiplexní sítí, většinou protoko- dovku sériově uvedla v roce 1985 ve vozech Sport
lem CAN I/S rychlostí 500 Kb/sec. Quattro. Klíčovým faktorem úspěchu DSG je, vlastní
Určitou nevýhodou jednoduchých suchých třecích propojení motoru s mechanickou převodovkou, čili
jednospojek robotů je, že řidič pociťuje prodlevu při spojka. Jedná se o jednoobalovou sadu, v které se
řazení, přičemž ta je ale více jak o polovinu kratší, než nacházejí dva třecí kotouče, spojky, které jsou třecí-
člověk zvládne u manuální převodovky udělat tutéž mi plochami na sobě nezávislé. Tato sada se liší
operaci. Je to díky tomu, že vlastí úkon nedělá řidič výrobce od výrobce. Konstrukce mohou být tzv.
a pouze reaguje na vnější podněty. Lidské tělo tedy mokré (těsný obal), pracují v oleji, nebo úplně suché,
vnímá délku úkonu, kterou samo nedělá. Ovšem podobající se klasické spojce. Mokré spojky jsou
pokud stejný úkon vykonává sám člověk, jeho daleko náročnější, ale právě tyto verze perfektně
mozek povely provede co možná nejrychleji, a tedy vzbuzují dojem (imitují) klasických automatů. Dů-
nepřipouští si časové prodlevy v úkonu. Proble- vodem je možnost řízeného prokluzu spojek, kde
matiku by vyřešil hydroměnič točivého momentu, výsledkem je podobnost chování hydrodynamické-
nicméně by se vytratila podstata jednoduchosti, ho násobiče.

Mokrá sada spojek (Ford) Suchá sada spojek (VW Group)

vzrostla by hmotnost, účinnost by byla níž = emise Vlastní převodovka DSG není zcela shodná s mecha-
výš a narostla by cena. Výhodou těchto konstrukcí nickou přímo řazenou řidičem. Defacto se jedná
je, že jsou cenově dostupné a příplatky za tuto o dvě převodovky v jednom obalu. Skříň je mecha-
výbavu jsou minimální. Vozy s těmito roboty se nabí- nickou vazbou rozložena na dva vstupy od spojek,
zí v prodejních akcích prakticky za stejné peníze, které nezávisle propojují motor se sadou lichých

24
TriboTechnika 1/2019

a sudých rychlostí. Např. 6st. převodovka má na kaž- Výhodou DSG převodovek je především komfort
dou ze spojek vázánou k 1-3-5 + R a 2-4-6. Účel je, řazení. Z technických výhod je tou hlavní, možnost
rychlost přeřazení tj., bez prodlev mezi stupni. přenosu vysokých krouticích momentů (běžně

Schéma převodovky GETRAC W6DGA

Pro představu, pokud se vozidlo pohybuje na 1. st, okolo 500 Nm). Proto dostal oblibu v připojení k sil-
lichá spojka propojuje motor s převody. Pokud ným dieselům. Další výhodou je relativně dobrá mož-
vozidlu vzrůstá rychlost, včas se rozpojí sudá spojka nost montáže transaxle boxu pro pohon 4 x 4. Počet
a zařadí se i 2st. V tento moment jsou ve skříni zařaze-
ny dva rychlostné stupně. Pokud dosáhneme poža-
davku na přeřazení na 2. st., lichá a sudá spojka
v mžiku změní své stavy, vyřadí se 1. st. a zůstane
pouze 2. st. V procesu nastává pouhý mžik, kdy obě
spojky jsou teoreticky rozpojeny. Tímto modelem se
pokračuje v řazení stupňů nahoru, ale i dolů. Čet-
nost spínání/rozpínání a řízených prokluzů spojek
DSG je vysoká, Proto není divu, že převodovky DSG
podléhají opotřebení a to i v případech dobré údrž-
by a bezporuchového chodu.
Určitou složitostí DSG je dost složitý hydraulický
rozvaděč podobný klasickému automatu, který při-
vádí tlakový olej na lineární pohybové mechanismy
vidlic řazení. Pokud se ještě ke všemu jedná o kon- stupňů (nejméně 6) je také uspokojivý. Protože se
strukci s mokrými spojkami, hydraulika (rozvaděč) jedná o převodovku s přímým ozubením a třecí spoj-
se komplikuje o náročné řízení tlakového oleje ke kou, ztráty v převodech jsou podobné jako u mecha-
spojkám. nických převodovek. V podstatě rozdílem ve

25
1/2019 TriboTechnika

ztrátách je, příkon k hydraulickému čerpadlu a ztráty klasických automatů, jejich životnost je menší a jsou
na řízených prokluzech spojek. Nevýhodou je tech- zcela závislé na pravidelných kontrolách a výmě-
nologická náročnost. Dále je tu vysoká hmotnost nách oleje. Typ oleje a proces výměny, je plně v kom-
(6. st. = 104 kg). Pokud by se do budoucna DSG řídilo
trendem zvyšování převodových stupňů 8/9/10,
hmotnost celku by ještě rostla.

Nejčastější poruchy samočinných převodovek

- Hydraulické s hydrodynamickým násobičem
momentu
Tyto klasické konstrukce převodovek patří k nejspo-
lehlivějším mezi samočinnými převody. Vychází to
z podstaty dlouhodobých zkušeností výrobců (GM,
ZF, Borg&Warner, Aisin, MB..atd.). Většina poškození
Poškození článkového řemenu
plyne z vlastního opotřebení převodovky nájezdem
kilometrů, ˃200 000 km. Malou část tvoří poškození petenci odborníků. Neodborně vykonaná údržba
nesprávným používáním a údržbou. Poslední díl vede k fatálnímu (často neopravitelnému) poškoze-
patří individuálním anomáliím. Nejvýznamnějším ní. Protože CVT jsou určeny spíše pro menší přenosy
opotřebením je, postupná ztráta účinnosti třecích točivého momentu, některé automobilky snižují
segmentů, spojek a brzd. Ta se výsledně projevuje u svých vozů s těmito převody povolené hmotnosti
neschopností propojení a brzdění epicykloid, což taženého přívěsu.
vede k postupné ztrátě trakce na kola a nadměrným
vznikem tepla. Tento fenomén degraduje olej ATF, - Robotické a DSG převodovky
který ztrácí své jak fyzikální parametry, tak i ty che- Robotické převodovky mají podobnou životnost,
mické. Otěr se dostává do filtrace, kterou postupně jako manuální. Určité rozdíly v životnosti může
ucpává. V krajních případech již olej neplní ani maza- zaznamenat třecí spojka a akční členy. V zásadě zále-
ží na profilu užívání město/mimo město.
Výhodou je dobrá opravitelnost a ceny
např. za výměnu spojky se pohybují ve
stejných relacích, jako u manuálu. Pokud
dojde k opotřebení, nebo poruše akčních
členů (vypínač spojky nebo řadič schéma-
tu H), logicky se opravy o tyto díly prodra-
ží. Obecně je hodnotíme jako ekonomicky
přijatelné samočinné převodovky.
poškozené čerpadlo záděr kluzného ložiska spálené lamelové brzdy Dvojspojky DSG jsou velmi citlivé na údrž-
bu, podobně jako CVT. Provoz na přejetý

cí ani hydraulické schopnosti. Jakou si nepříjemnos-
tí bývá, že diagnostika vozu nemusí na mechanické
anomálie včas upozornit. Poškození převodovky
„vinou řidiče“ se především zakládá na nerespekto-
vání chybových hlášení a pocitových anomálií
v provozu. Dále to mohou být poškození způsobené
dlouhým vlečením přívěsu bez přestávek. V nepo-
slední chvíli pak, nerespektování pravidelného
servisu, nebo neodborný zásah. spálená spojka poškozený mechanizmu
robot. převodovky suchá DSG
- Variátorové převodovky CVT
Podobně jako u hydraulických automatů, variátory servisní interval může negativně působit jak na
trpí především vlastním opotřebením. Na rozdíl od vlastní přímé převodové ústrojí, tak i na hydrauliku

26
TriboTechnika 1/2019

systému. Na rozdíl od malých robotických převodo- Údržba samočinných převodovek
vek, kde se používá klasického převodového oleje, Všeobecnou tendencí výrobců automobilů je snížit
DSG je naplněna specifickým ATF olejem. Tato náplň náklady na údržbu vozu. Výsledné náklady, větši-
zajišťuje jak mazání převodů (ozubených kol), tak vy- nou do 180 000 km, hrají významnou roli ve výběru
konává hydraulickou funkci (ovládání řazení, event. vozu. To především to platí pro podnikové flotily.
dvou spojek). Otěry z kol a spojek, neméně potom tla- Převodovka, resp. nároky na její údržbu nesmí pře-
ky, kterým je vystaven olej, předurčuje nutnost jeho sahovat rámec nabídky konkurence, jinak je vo-
servisního intervalu. Pokud není respektován, do- zidlo s tímto převodovým ústrojím nekonkuren-
chází k vážným poruchám převodovky. Limitovaná ceschopné. Koncem 90. let min. století výrobci kla-
životnost je, oblast dvou spojek. Jednoznačně se ale sických automatů předvedli automobilovému svě-
nedá určit, zda životnost je vyšší u suchých, nebo tu novinku, tzv. SEALED FOR LIFE. Koncept reagoval
mokrých provedení. Možná, výhodou suchého pro- na požadavky „bezúdržbového stroje“ a vznikl více-
vedení je, že nekontaminuje olej, ale sporadicky jsou méně na nátlak výrobců automobilů. Z automatů
na tom hůře s životností. se vytratila měrka oleje a mnohdy i odnímatelná fil-
Společným problémem pro převodovky klasické, trace pod vanou převodovky. Výpustné množství
CVT a DSG je mechatronika. Aby se zefektivnilo oleje může být i menší, než to zádržné (třeba v po-
propojení a ušetření vodičů mezi počítačem a me- měru 3:4l ). Nutnost výměny oleje existuje pouze
chanikou (hydrorozvaděčem), počítač převodovky v případě, že si ji vyžádá jednotka převodovky, a to
na základě matematického modelu tepelné degra-
dace náplně. Dodnes se odborníci přou, kolik naje-
tých km na takovéto převodovce představuje slův-
ko LIFE. Je to právě těch pomyslných 180 000 km?
Současná penetrace klasických hydraulických auto-
matů osobních vozidel je nastavena jako bezúdrž-
bová- sealed for life.
U CVT a DSG aplikací se servisní intervaly výměny
oleje nedají vyjmout a to díky otěrům, tlakům
a teplotám. Navíc u CVT olejů se provozem mění vý-
konnost přísad, potřebných pro zajištění správné
funkce smýkání článkového řemene. Servisní inter-
valy závisí na výrobci, ale z pravidla se pohybují
Počítač CVT integrovaný uvnitř převodovky, připevněný
na rozvaděči (Mercedes Benz) v intervalech 40/50/60/80 tis. km. U DSG převodo-
vek je součástí výměny oleje i jeho filtrace. Ta větši-
je přímo integrován do hydrorozvaděče. Tam je zapo- nou bývá externě umístěná na obalu skříně.
uzdřen v plastovém obalu. Většinou součástí tohoto
obalu jsou snímače fyzikálních veličin (polohy, teplo- Pro klasické automaty, ale i DSG a CVT převodovky,
ty, otáček). Tím, že je zastavěn uvnitř převodovky, tak se v současnosti rozmohli populární stanice pro vý-
také přijímá okolní tep-
lotu = teplota převodo-
vého oleje. Elektronika
tedy pracuje v poměrně
nesnadných podmín-
kách a rizika poškození
elektroniky, nebo vlast-
ních snímačů je vyšší,
než u předchozích gene-
rací. Mechatroniky jsou
cenově náročné > 35 tis.
korun. Jejich funkce a ži-
votnost se nedá nikte- plnící stanice filtr pro DSG filtr pro klasický automat
rak ovlivnit. pro ATF

27
1/2019 TriboTechnika

měny ATF olejů. Cílem je kompletní výměna náplně né kaly a způsobit vniknutí do rozvaděče, kde může
včetně zádržného množství. Připojením ke konkrét- ovlivnit modulaci tlaku pro mazací sekci. U všech
ním místům na převodovce, dojde ke kompletnímu aplikací samočinných převodovek doporučujeme
odčerpání starého oleje a následně na plnění celko-
vého množství. Určité plničky mají možnost filtrace
oleje a oddělení kalů.
U robotických převodovek s jednoduchou třecí spoj-
kou se servis prakticky neprovádí. Ústrojí je doživot-
ně naplněno klasickým převodovým olejem větši-
nou 75W80, nebo modernější aplikace mají 75 W.
Pokud je robotická skříň vybavena hydraulickým
ovládáním, má oddělenou náplň. Jedná se o speci-
fický hydraulický olej, kde se servisní interval nevylu- pravidelné kontroly diagnostickým přístrojem.
čuje a objem se pohybuje do 1l. Správné pochopení měřených parametrů může ob-
Současná škála olejů a specifických náplní do samo- jevit určité poruchy a tím i předejít totální škodě na
činných převodovek se liší. Některé náplně se dají převodech.
pořídit pouze ve verzi OEM- u automobilky. Jedná se
především o oleje ATF, které se používají ve vícestup- Závěrem
ňových hydraulických automatech, plnící poslední Stejně tak jako na spalovací motory, tak i na převo-
euro normy, 6. C, D temp. Často předepsanou normu dovky jsou kladeny nové cíle. Především se jedná
výrobce těchto olejů splňuje pouze originální olej o optimalizaci spotřeby paliva, což se přímo podílí
v přebalu automobilky. Co se týká DSG a CVT olejů, na plnění limitů CO². Musíme si uvědomit, že spalo-
jsou konzervativnější a dají se s platnou normou vý- vací motor sám není schopen bez převodovky pře-
robce pořídit i v aftermarketu. Pokud vezmeme po- vézt točivý moment na kola vozidla. Právě v převo-
slední skupinu, jsou to speciální oleje do akčních dovce se určitá část hnací síly ztrácí, zaniká a trans-
členů robotických jednospojkových systémů. I tady formuje se na teplo. Proto je převodovka pečlivě sle-
platí, že většina aplikací vyžaduje OEM produkty, dována a následně optimalizována hlavně na úrovni
které se vždy nedají sehnat v aftermarketových apli- tření a mazání. Ovšem převodovka ovlivňuje spotře-
bu paliva i ne-
přímo. Pokud ři-
dič u manuální
převodovky ne-
zkušeně řadí, zvy-
šuje tím spotřebu
vozidla, kterou již
konstruktér nik-
terak nedovede
ovlivnit. U samo-
činných převodo-
kacích. Často druhovýroba nedovede přiřadit pro- vek řadí velmi rychlá elektronika, která reaguje na sta-
dukt k OEM (i když se prakticky jedná o ten samý vy mnohonásobně rychleji, než člověk. Ve výsledku
produkt). může mít lepší emisní výsledky, než velice zkušený ři-
Pokud shrneme problematiku údržby samočinných dič. Kombinací HW a SW samočinné převodovky do-
převodovek, olej a péče o něj je klíč k bezproblémo- sahují zajímavých čísel, což se odráží rostoucí pe-
vému provozu. Vždy bychom měli respektovat dopo- netrací na světových, ale i konzervativních evrop-
ručení výrobce co do typu oleje. Problematika ských trzích. Navíc samočinné aplikace připravují
„doživotní náplně“ záleží na zvážení, jak dlouho a do osobní vozy se spalovacím motorem na zvládnutí
jakých KM budeme vozidlo používat. Ovšem co se nadcházející normy CO2- 95 g/km. Pokud bychom si
týká klasického automatu- není rozumné se po 7 le- troufli tvrdit, tak po roce 2020 se penetrace osobních
tech a 190 000 km rozhodnout pro částečnou výmě- automobilů se samočinnou převodovkou může vy-
nu oleje a zádržné množství zanechat v převodovce. rovnávat těm manuálním.
Nový olej resp. jeho vlastnosti mohou uvolnit usaze- Text: Josef Gamba, P Automobil Import s.r.o.

28
1/2019 TriboTechnika

Mazivá v prevádzke
strojov a zariadení
Mazací prostriedok, mazivo má danú určitú životnosť pri jeho použití v stro-
joch a zariadeniach. Vzhľadom nato si treba uvedomiť, že ide o určitý riadia-
ci proces, ktorý treba poznať a rešpektovať, aby sme dosiahli exploatačné
vlastnosti maziva a tiež požadovanú životnosť. Vysoká kvalita mazacích
prostriedkov, mazív je podmienená nielen požiadavkami, či už ide o výber
základových olejov, prísad, ktoré sa používajú na zlepšenie úžitkových vlast-
ností mazív, ale aj požiadavkami na zabezpečenie ich kvality počas prepra-
vy od výrobcu, resp. pri skladovaní u spotrebiteľa. S tým súvisí aj ich použitie
v konkrétnych prevádzkových podmienkach, trecích uzloch, čo má vplyv
na ich životnosť.

Doba skladovania a životnosť mazív pri ich aplikácii platia iné pravidlá, kritéria. Mazivá
Doba skladovania má byť uvedená počas prevádzky treba chrániť pred preťažením,
v príslušnej norme výrobku, napr. STN, znečistením, prehrievaním, vnikaním vody, vzduchu
technickom liste a pod. V tabuľke č. 1 a iných nečistôt. Z toho dôvodu je treba často poža-
uvedieme dobu skladovania mazív dovať konštrukčné úpravy trecích uzlov, vykonávať
v mesiacoch podľa jednotlivých druhov technické úpravy mazacích zariadení, zaraďovať účin-
mazív. Ide o všeobecné informácie. né filtračné zariadenia, napr. filtre, chladič a iné.

Druh maziva Doba skladovania v mesiacoch
Oleje automobilové motorové a prevodové 36 až 60
Oleje priemyselné 24 až 60
Plastické mazivá 12 až 36
Rezné kvapaliny (rezné oleje) 24 až 36
Rezné oleje (emulgačné oleje) 6 až 12
Parafinické emulzie 3 až 6

tabulka č. 1
Vzhľadom na široký sortiment mazív Požiadavky na mazivá
a rôznorodosť v ich formulácii, uvedieme Mazivo, či už ide o olej alebo plastické mazivo
v tabuľke č. 2 možné dôvody, príčiny, predstavuje súhrn výkonových vlastností, ako je
ktoré majú vplyv na životnosť mazív pri oxidačná životnosť, odolnosť proti teplotnej a hydro-
skladovaní. lytickej degradácii, odolnosť proti opotrebovaniu,
Uvedené dôvody, príčiny majú často vlastnosti proti zadieraniu, odlúčivosť vzduchu a vo-
výrazný vplyv na životnosť mazív pri skla- dy a iné.
dovaní, čo treba rešpektovať. Na život- Požadované vlastnosti pre niektoré druhy mazív sú
nosť mazív v samotnej prevádzke, t. j. uvedené v tabuľke č. 3. Ak sú tieto výkonové vlast-

30
TriboTechnika 1/2019

Dôvody Nárast životnosti Pokles životnosti
Vysoko rafinované ropné oleje Nižšie triedy ropných olejov
Základový olej
a syntetické oleje a niektoré esterové oleje
Prísady Prísady R & O Prísady EP
Zahusťovadlá Nie Áno
Teplota skladovania Nízka Vysoká
Kontajner Plastový Kovové sudy
Vlhkosť Nízka Vysoká
Miešanie Malé Veľké
Skladovanie vonku Nie Áno
tabulka č. 2

Prevodové Hydraulické Turbínové Kompresorové Motorové
Vlastnosti maziva
oleje kvapaliny oleje oleje oleje
Odlúčivosť vzduchu X X X X M
Stabilita peny X X X X M
Deemulgačná
X X X X /
schopnosť
Oxidačná stabilita X X X X X
Teplotná stabilita X X X X X
EP vlastnosti X / / / /
Mazivosť – AW M X / X X
Ochrana proti hrdzi X X X / X
Dielektrické napätie / M M / /
Biologická
/ B / B /
odbúrateľnosť
Filtrovateľnosť M X X M M
Strihová stabilita / X / X X
Hydrolytická stabilita M X X M /
Disperzancia / / / / X

Poznámka : X – veľmi dôležitá, M - málo dôležitá, B – závislé použitie
tabulka č. 3
nosti dohodnuté, mazivo má schopnosť minimalizo- Mazací olej v prevádzke
vať trenie, opotrebovanie a koróziu, kontrolovať Na mazací olej v prevádzke pôsobia často neočaká-
nečistoty, častice kovov, odvádzať teplo, prenášať vané prevádzkové vplyvy. Ide o fenomén, ktorý súvi-
silu a pohyb, napr. hydraulické systémy. To všetko sí s uvedenými informáciami a má zásadný vplyv na
zabezpečuje spoľahlivosť strojov a zariadení v pre- fyzikálne a chemické vlastnosti oleja. To spôsobuje
vádzke. V ďalšej časti uvedieme informácie, ktoré často problémy vedúce k narušeniu prevádzkovej
budú zamerané na degradáciu maziva, možnosti spoľahlivosti a funkčnosti strojových častí. Niektoré
predĺženia životnosti maziva a zásady, kedy mazivo, problémy, ktoré môžu vzniknúť v prevádzke strojov:
olej má byť vymenený. · Menšie, užšie tolerancie, uloženia trecích uzlov,

31
1/2019 TriboTechnika

ovplyvnenie mazacieho režimu, prechod z hyd- tomná voda a kovy, ako je železo a meď. Z toho
rodynamického mazania na hraničné mazanie, dôvodu ochranu základového oleja pred oxidáciou
nárast opotrebovania napr. čerpadiel, ložísk, ven- zabezpečujeme antioxidačnými prísadami.
tilov a iných strojových častí
· Všeobecne nárast trenia v trecích uzloch, trhavý Teplotná degradácia
pohyb mechanických časti, ako sú regulačné ven- Na rozdiel od oxidácie, teplotná degradácia nevyža-
tily a pod. duje kyslík pre jej vznik. Teplotná degradácia vzni-
· Zvýšené prevádzkové teploty, tvorba lakov ká, keď olej prichádza do styku s horúcim povrchom
(živice), ktoré pôsobia ako izolátor, znižuje sa vo vnútri stroja, ako je spaľovací priestor, alebo výfu-
efekt chladenia a tiež ochladzovania mazacích kové priestory, alebo keď prichádza do kontaktu so
olejov stlačenými bublinkami, aké sú napr. v hydraulic-
· Zmeny toku, prúdenia oleja, zanášanie a zníženie kých systémoch. Teplotné poškodenie je výsled-
účinnosti filtrov, ventilov a pod. kom straty vodíka, odchodom karbónových častíc
· Nárast opotrebovania, tvorba mäkkých častíc, v tvare kalov a nečistôt. Teplotným poškodením sa
ktoré môžu obsahovať aj tvrdé nečistoty, vznik netvoria kyslé látky, hoci sa tvoria nečistoty, ktoré
abrazívneho opotrebovania a teda celkové ovplyvňujú výkonové vlastnosti oleja. V niektorých
nárast opotrebovania prípadoch sa uhlíkové reťazce narušujú, krakujú na
· Poškodenie mechanických tesnení, ložísk a iných menšie substancie, čím znižujú priemernú moleku-
strojových častí lovú váhu a tým viskozitu oleja.
· Nárast nákladov z dôvodu čistenia strojov, maza-
cích systémov a iné Hydrolýza
Hydrolýza je chemická reakcia a jej opakom je
Výmena oleja neutralizácia. Neutralizácia sa zakladá na spojení
Treba si uvedomiť, že olej má svoju životnosť a preto vodíkových iónov a hydroxidových iónov na mole-
po určitom čase musí byť vymenený, alebo ošetrený. kuly vody. V prevádzke oleja vzniká hydrolýza vte-
Všetko to záleží často od prevádzkových podmienok dy, keď základový olej je zmiešaný s vodou, čím sa
strojov a zariadení. V niektorých prípadoch olej musí pravidelne mení štruktúra molekúl v základovom
byť vymenený aj z toho dôvodu, že nastala degradá- oleji. Ide o soli, vodné roztoky, ktoré potom nerea-
cia základového oleja a olej nie je vhodný pre ďalšiu gujú neutrálne, ale kyslo alebo zásadito. To všetko je
prevádzku. Oxidácia, teplotná a hydrolytická degra- založené na hydrolýze, t. j. na rozklade solí pomo-
dácia môže zmeniť fyzikálne a chemické vlastnosti cou vody na kyselinu a zásadu. Hydrolýze podlie-
základového oleja, ktoré celkom zmenia mazacie hajú také soli, na zložení ktorých je zúčastnená
vlastnosti oleja. V iných prípadoch môže nastať úby- slabá kyselina alebo slabá zásada. Ide o zušľachťu-
tok zušľachťujúcich prísad v oleji. Okrem toho olej júce prísady, napr. prísady na báze Zn-DTF (zink-
môže byť kontaminovaný cudzími látkami, ktoré nie dithiofosfát), t. j. prísady obsahujúce zinok. V prí-
je možné odstrániť. V takých prípadoch je treba olej tomnosti vody nastáva hydrolýza, rozklad soli a prí-
vymeniť. Uvedieme niektoré postupy degradácie sady na báze Zn-DTF strácajú potrebný účinok, ako
mazacieho oleja. prísady proti opotrebovaniu. Z toho dôvodu niek-
torí výrobcovia strojov žiadajú oleje bez obsahu
Degradácia mazacieho oleja zinku.
Esterové základové oleje, kde patria aj polyolestero-
Oxidácia vé a fosfát esterové oleje sú veľmi náchylné na hyd-
Jedna z rozhodujúcich foriem degradácie oleja je rolýzu. Esterifikácia alkoholom a kyselinou, proces,
jeho oxidácia. Vzniká vtedy, keď kyslík reaguje s maza- ktorým vzniká esterový základový olej, produkuje
cím olejom, ktorým je typický uhľovodík. Keď olej ester a vodu, ako vedľajší produkt. Keď sú oleje
zoxiduje, tak niektoré molekuly uhľovodíkov sa pre- vystavené vode, estery ľahko hydrolyzujú späť na
menia na kyseliny a kaly, ktoré ovplyvňujú výkonové alkohol a kyselinu. Mnohé mazivá a hydraulické kva-
vlastnosti oleja. Niektoré molekuly sú schopnejšie paliny využívajú estery, ako ich prvotné zložky
odolávať oxidácii ako iné. Z toho dôvodu majú niek- základového oleja, alebo vedľajšie základové oleje
toré základové oleje lepšiu odolnosť proti oxidácii na zlepšenie rozpustnosti a zlepšenia výkonnosti
ako iné. Oxidáciu oleja významne ovplyvňuje prí- vysoko rafinovaných ropných a syntetických olejov.

32
TriboTechnika 1/2019

Úbytok prísad systému prísad. Kontrola kontaminácie mazacieho
Prísady sú formulované do maziva na zlepšenie jeho systému, obsah nečistôt je jednoduchý a veľmi rozší-
výkonových vlastností, ako je odlúčivosť od vzdu- rený systém na dosiahnutie dlhšej životnosti maziva.
chu alebo vody a tiež na potlačenie neželaných Kontaminácia obsahuje všetky cudzie látky a nežela-
vlastností, ako je tendencia k tvorbe parafínu pri níz- né formy látok a energie, kde patria aj kovové časti-
kych prevádzkových teplotách. Prísady tiež zahr- ce, vlhkosť, teplotu, vzduch, chemikálie a radiáciu.
ňujú nové vlastnosti maziva, ako je zníženie opotre- Na obrázku č.1 je uvedený všeobecne uvádzaný
bovania pri hraničnom režime mazania a iné. Po čase percentuálny pomer nečistôt vyskytujúcich sa
sa však prísady strácajú, nastáva ich úbytok a pre- v mazacom oleji.
vádzkové vlastnosti maziva treba obnoviť. To môže-
me riešiť buď výmenou maziva, doplnením prísad 1,5%

do maziva, doplnením čerstvého maziva s čiastoč- 28,5%
ným vypustením použitého maziva, a tak dosiahnuť Tvrdé nečistoty
jeho požadované vlastnosti. Úbytok prísad závisí od Mäkké nečistoty
typu prísad a tiež prevádzkových podmienok, 70%
Voda
čiastočne na teplote a prítomnosti vody. Niektoré prí-
sady kondenzujú a oddeľujú sa zo základového oleja obr. č. 1
pri nízkych teplotách. Mnohé prísady sú citlivé na
hydrolýzu, a prítomná voda v mazive často poškod- Teplota je najväčším nepriateľom maziva. Oxidačný
zuje systém prísad. život maziva sa riadi všeobecným zákonom (Arrhe-
niov zákon), že hodnota chemickej reakcie narastá
Výber základových olejov exponenciálne s absolútnou teplotou. Platí palcové
Podľa API (American Petroleum Institute) sú zákla- pravidlo, že oxidačný život oleja je polovičný pre kaž-
dové oleje klasifikované a rozdelené do 5 skupín dých 10 °C nárastu teploty. Napr., ak oxidačný život
podľa ich kvality. Je známe, že pre dosiahnutie dlhšej maziva je 10 000 prevádzkových hodín pri prevádz-
životnosti maziva je dôležitý výber vhodného zákla- kovej teplote oleja 70 °C potom skutočná životnosť
dového oleja, výber vhodného systému prísad, maziva pri teplote 80 °C je len 5 000 prevádzkových
alebo ich vzájomná kombinácia. API kategórie klasi- hodín. Z toho vyplýva, že riadenie teploty je veľmi
fikujú skupiny základových olejov I, II, III, IV a V. kritické na dosiahnutie správnej životnosti maziva.
Skupiny I, II a III predstavujú rafinované ropné (mine- Teplota oleja v nádrži teda ovplyvňuje priebeh, hod-
rálne ) oleje premenlivých stupňov. Podľa API sú notu oxidácie maziva.
predpísané pre skupiny I, II a III niektoré kvalitatívne
parametre a to viskozitný index (V.I.), percentuálne Vzduch
množstvo nasýtených uhľovodíkov a percentuálne Vzduch je ďalší faktor, ktorý ovplyvňuje obe hodnoty
množstvo síry. Skupina IV. predstavuje špeciálne a to oxidáciu maziva a jeho teplotnú degradáciu.
syntetické uhľovodíkové oleje a to sú polyalfaolefíny Všetky maziva obsahujú vždy nejaký rozpustený
(PAO), ktoré sú veľmi rozšírené, ako základové a strhávaný vzduch. Uvádzajú sa štyri stavy, formy
syntetické oleje. Skupina V predstavuje všetky vzduchu v mazacom systéme a to voľný, rozpustený,
ostatné základové oleje, ktoré nie sú zahrnuté strhávaný a pena. Nárastom množstva rozpustené-
v skupinách I, II, III a IV, ako napr. esterové oleje, ho a strhávaného vzduchu narastá aj veľkosť oxidá-
polyolesterové oleje (POE), polyglykolové oleje (PG), cie. Atmosférický vzduch je zmes látok a to dusíka,
fosfátesterové oleje, biele oleje a množstvo ďalších kyslíka a ďalších látok, ako argón, kysličník uhličitý
základových olejov, ktoré poskytujú špeciálne vlast- a iné. V našom prípade budeme venovať pozornosť
nosti. Vzhľadom na špecifické vlastnosti olejov sku- najmä kyslíku, aj keď vplyv dusíku v niektorých prí-
piny V sa niektoré ani nevyrábajú. padoch aplikácie mazacích olejov nie je zanedbateľ-
ný. Treba povedať, že pri obyčajnej teplote je kyslík
Kontrola kontaminácie maziva málo reaktívny. Pri vyššej teplote je veľmi reaktívny.
Bez ohľadu na výber maziva, spotrebiteľ má veľký Interakcie medzi olejom a vzduchom môžu byť
podiel na skutočnej životnosti maziva a to z dôvodu nasledovné:
prevádzkovej starostlivosti o maziva, odstraňovanie · vzduch je rozpustený alebo jemne rozptýlený
nečistôt z maziva (ošetrovanie, filtrácia) a obnovenia v mazacom oleji

33
1/2019 TriboTechnika

· na povrchu oleja sa tvorí pena (emulzia typu nosť izolačných olejov a je príčinou korózie kovo-
vzduch/olej) vých súčiastok a ich zvýšeného opotrebovania, čo
· nastáva zmena, starnutie oleja z dôvodu che- vedie k zníženiu ich životnosti. Prítomnosť vody
mických reakcií s atmosférickým kyslíkom pri v oleji môže byť vo viazanej forme (pod krivkou
vysokých teplotách. nasýtenia), alebo vo voľnej forme (emulgovaná
alebo v kvapkách). Množstvo vody, ktoré ropný olej
V prípade, ak je vzduch rozptýlený v tvare jemných môže rozpustiť závisí na pôvode základového oleja,
bubliniek v oleji hovoríme často o vzduchovej emul- druhu a množstve prísad, na prítomnosti nečistôt
zii alebo pene. Prítomnosť voľného vzduchu v oleji je (produktov starnutia) a zvlášť na teplote. Malé
nežiadúca a v prevádzke môžu vzniknúť tieto pro- množstvo vody sa v oleji môže rozpustiť bez zakale-
blémy: nia. Zakalenie, mliečny vzhľad oleja naznačuje, že
· kavitačné opotrebovanie, poškodenie čerpadiel roztok je nasýtený (bod nasýtenia vody v oleji),
(tlakové rozdiely) resp. bola prekročená hranica (krivka) nasýtenia pri
· problémy pri prenose sily v hydraulických danej teplote oleja a to naznačuje prítomnosť via-
mechanizmoch (stlačiteľnosť vzduchu) zanej a voľnej vody v oleji. To znamená, že môže pre-
· nárast teploty z dôvodu zníženia odvodu tepla biehať vznik emulzie, typu voda v oleji (V/O). Treba
(zmeny prúdenia oleja) poznamenať, že so zvyšujúcou sa teplotou roz-
· urýchlené starnutie oleja z dôvodu jeho oxidácie pustnosť viazanej vody v oleji narastá. V technickej
pri náhlom stúpnutí teploty, „krakovanie oleja“ praxi sa stretávame so vznikom nežiaducich olejo-
(prudké zmeny tlaku a teploty, Lorenzov efekt, vých emulzii, ktoré majú za následok kvalitatívne
elektrostatický výboj) znehodnotenie mazacieho oleja, jeho funkčných
· nárast opotrebovania v zaťažených trecích vlastnosti a iné. Najmä tie oleje, ktoré obsahujú
uzloch (zníženie hrúbky olejového filmu) povrchovo aktívne látky, ako sú motorové oleje
· blokovanie olejových filtrov a iné. s detergentnými a disperzantnými prísadami,
mastené oleje, opotrebované, použité oleje a pod.
Sklon oleja k peneniu a stabilita peny sú funkciou sú k tvorbe emulzií veľmi náchylne a podľa toho sa
jeho čistoty, povrchového napätia, viskozity a tep- musí s nimi zaobchádzať pri manipulácií, skladova
loty. Povrchovo aktívne látky, ktoré sa v oleji roz- ní a vlastnom použití. Disperzanty môžu pôsobiť
púšťajú (živice, organické kyseliny, niektoré zušľa- v oleji v ktorom je voda, ako účinné emulgátory,
chťujúce prísady a iné) zvyšujú sklon oleja k peneniu čo vedie vzniku emulzie, ktorá sa prejavuje postup-
a stálosti peny. Je známe, že stabilita peny narastajú- ne, ako kalová emulzia, napr. studené kaly. V prí-
cou viskozitou stúpa. Riadenie obsahu vzduchu tomnosti kovov a vody za vyššej teploty môže pre-
malo by byť dôležitou úlohou pre dosiahnutie poža- biehať katalyzovaná oxidácia, čo má veľký vplyv na
dovanej životnosti maziva. Konštrukcia nádrže, jej funkčné vlastnosti oleja a na jeho životnosť. V prí-
veľkosť, systém dopravy maziva a množstvo iných pade priemyselných olejov treba uviesť jednu zo
faktorov tiež ovplyvňujú množstvo kontaminované- základných vlastností s ktorou súvisí prítomnosť
ho vzduchu. vody v mazacích olejoch, t. j. vlastnosť podľa ktorej
je charakterizovaná deemulgačná schopnosť,
Voda odlúčivosť vody z oleja. Táto vlastnosť sa mení
Voda, resp. vlhkosť nie je žiaduca v mazivách, maza- počas používania oleja v prevádzke a to najmä
cích systémoch strojov a zariadení. Voda vstupuje do vplyvom prítomných nečistôt, ako sú oxidačné pro-
stroja, keď je možnosť prepojenia s prostredím, dukty, voda a mechanické nečistoty.
vrátane nových zdrojov znečisťovania oleja, pro-
stredníctvom odvzdušňovačov a vetracích otvorov, Častice
nevhodných tesnení hriadeľa a iné. Najlepší spôsob, Vplyv kovových častíc na degradáciu maziva závisí
ako zabrániť znečisteniu vodou je používať vhodné najmä od druhu častíc. Unášané častice môžu
tesnenia, vysušovače vlhkosti, alebo iné vodu vylu- zvýšiť nárast strhávaného vzduchu, čím nepriamo
čujúce prostriedky. Prítomná voda v oleji zhoršuje zvyšujú hodnotu oxidácie. Avšak niektoré častice
jeho vlastnosti a vedie často k vytváraniu vodných môžu tiež vyvolať katalytickú oxidáciu. Veľkosť
emulzií, kalov, podporuje penenie, spôsobuje vytvá- a spôsob katalýzy je závislý na metalurgii kovov
ranie kryštálikov, zamŕzanie v mazacích systémoch a prítomnosti vody. Kremík, ktorý je najčastejší
chladiacich kompresorov, znižuje dielektrickú pev- prvok v zemskom povrchu, nepôsobí značne na oxi-

34
TriboTechnika 1/2019

dáciu maziva. Naopak, železo a meď mimoriadne systémom, ako sú napr. mazacie systémy v turbína-
pôsobia na katalytickú oxidáciu maziva. Veľkosť kata- ch, papierenských strojoch, hydraulických zariade-
lytickej oxidácie maziva železom a meďou závisí od niach a pod. V takýchto prípadoch ide prevažne
prítomnosti vody. Voda reaguje s kovom, vytvárajú o mobilné filtračné zariadenia. V praxi sa používajú
sa peroxidy a voľné radikály, ktoré zapríčiňujú oxidá- aj malé čistiace, filtračné zariadenia pre mazacie sys-
ciu. Našťastie v praxi nárast nečistôt, častíc je kontro- témy, aké sú napr. v prevodovkách. Tu sa prevažne
lovaný a vhodným spôsobom aj obsah vody, čo je používajú stabilne filtračné zariadenia, ktoré sú nain-
výhodou pre bezpečnú prevádzku strojov, trecích štalované na mazané zariadenia, napr. prevodové
uzlov. Jednoducho platí, že voda a kovové častice skrine. Ide tu o umiestnenie obtokového filtra, ktorý
musia byť odstránené. Treba pamätať, že samotný čistí olej počas prevádzky oleja. Je to veľmi efektívny
stroj vytvára vlastné častice a teda požiadavka na spôsob. Ošetrením, prefiltrovaním sa odstránia
ošetrovanie mazacieho systému je nutná, aby sa udr- nečistoty z mazacieho oleja, ale toto ošetrenie nemô-
žala určitá vyváženosť prítomných častíc v mazive. že obnoviť jeho pôvodné funkčné vlastnosti (obno-
Je veľa zariadení a spôsobov na odstraňovanie častíc va prísad), ale je tu predpoklad, že sa môže predĺžiť
z maziva, významné sú najmä filtračné zariadenia. jeho životnosť.

Ošetrovanie oleja v prevádzke Záver
Na životnosť mazív okrem uvedených aspektov má Na záver treba pripomenúť, že treba vykonávať pre-
mimoriadny vplyv samotná starostlivosť, pozornosť vádzkové kontroly mazív, ktoré majú podstatný
zo strany užívateľa o mazivá v prevádzke strojov vplyv na životnosť maziva. Každá kontrola nám
a zariadení. Na odstránenie nečistôt sa používajú fil- poskytne informácie o mazive, jeho kvalitatívnych
tračné zariadenia a mnohé ďalšie separačné techno- ukazovateľoch, mazacom systéme a stave stroja,
lógie, ktoré odstraňujú pevné nečistoty, vodu (vlh- zariadenia. Dôležitú úlohu tu má tribotechnická
kosť) a iné látky, ktoré sa dajú ľahko odstrániť. diagnostika, stanovenie a výber ukazovateľov kvali-
Technologické zariadenia na odstraňovanie nečistôt ty mazív.
sú často limitované ich veľkosťou, ďalej cirkulačným Text: Ing. Jozef Stopka, Tribex

35
1/2019 TriboTechnika

Maximální úběr při obrábění kovů
Rekordní fréza
Představte si hrubovací nástroj zanořující se do bloku titanové slitiny Ti-6Al-4V
a odstraňující každou minutu více než 1 000 cm3 (61 kubických palců) materiálu.
Kdybyste byli u posledního testu nové frézy se zuby ve šroubovici HARVI™ Ultra 8X
od Kennametalu, viděli byste přesně toto. S použitím hloubky řezu 95 mm, šířky řezu
20 mm a posuvu 423 mm/min, dokázala fréza HARVI Ultra 8X s průměrem 80 mm
tuto obtížně obrobitelnou superslitinu pro letecký průmysl drážkovat přímo a bez
trhání téměř tři minuty.

Tim Marshall, vedoucí globální produk- ných podmínkách. To všechno nový nástroj HARVI
tový manažer pro frézovací nástroje s bři- Ultra 8X dělá, ale umí toho i mnohem více.“
tovými destičkami, testoval HARVI Ultra Přes impozantní hromady třísek vaše firma zajisté
8X u různých zákazníků při maximálním požaduje, aby její nástroje vydržely v řezu mnohem
využití limitů nové frézy ve všech materi- déle než tři minuty. Marshall souhlasí, když říká, že
álech od 15-5 PH přes litinu až po Aermet fréza HARVI Ultra 8X byla navržena tak, aby dokázala
100 (vysokopevnostní ocel) a pokaždé každou minutu odebrat 20 kubických palců (328 cm3)
viděl výjimečné výsledky. materiálu Ti-6Al-4V při predikované životnosti
nástroje 60 minut na řeznou hranu. Aby toho dosáhl,
zkombinoval Kennametal v tomto sofistikovaném
nástroji několik inovativních technologií:

Břitové destičky s osmi řeznými hranami ve fréze se zuby
ve šroubovici. To nikdo jiný nemá. K dispozici jsou břitové
destičky IC10 a IC12 mm, s 8 různými rohovými rádiusy

„Kennametal vyvinul HARVI Ultra 8X, aby
vyhověl dvěma rozdílným požadavkům,“
říká Marshall. „První přišel z leteckého
průmyslu, který s ohledem na aktuální
požadavky na stavbu velkého množství
letadel vyžaduje nejvyšší možné úběry
při obrábění kovů, avšak při dosažení
vynikající životnosti nástrojů. Zároveň
výrobci i uživatelé obráběcích strojů Ať se jedná o kapsování nebo profilování, HARVI Ultra 8X
spolehlivě odebírá až 20 kubických palců titanu za minutu
požadují nástroje schopné dosahovat
při životnosti jedné hodiny nebo větší
vyšší řezné rychlosti, avšak generující
nižší řezné síly, aby se snížilo opotřebení Ÿ oboustranné břitové destičky s pozitivním
komponent strojů při extrémních řez- úhlem čela, které přinášejí nejnižší možnou cenu na

36
TriboTechnika 1/2019

řeznou hranu a současně snižují spotřebu energie až drážky v tělese frézy zajišťují snadný odvod třísek.
o 50 procent; Zvlášť velký šroub M4 Torx Plus zajišťuje lepší stabili-
Ÿ díky unikátnímu AlTiN+TiN PVD povlaku, který tu upnutí destiček. Opce s adaptérem KMM4X přiná-
přináší vysokou odolnost proti tepelnému namáhá- ší větší stabilitu držáku. Speciální provedení břitů
ní, se vysokovýkonný karbidový řezný materiál
KCSM40 těší z mnohem delší životnosti než konku-
renční řešení;
Ÿ těleso frézy HARVI Ultra 8X je zkonstruováno
z oceli vyšší kvality než u konkurenčního řešení pro
dosažení vyšší tuhosti a pevnosti při vysokých řez-
ných silách;
Ÿ navíc unikátní přírubové spojení BTF46 (bolt
taper flange, konstrukční řešení, kdy osy šroubů
v přírubě nejsou rovnoběžné s osou příruby, ale
směřují do jednoho bodu a leží tedy v kuželové plo-
še) poskytuje maximální odolnost proti deformacím
ve srovnání s tradičními držáky pro nástrčné frézy; Maximální úběr kovu a maximální flexibilita charakterizují
Ÿ proměnlivý design šroubovice HARVI Ultra 8X novou frézu HARVI Ultra 8X
zamezuje vzniku harmonických frekvencí, které ve-
dou k vibracím, což dále zlepšuje životnost nástroje,
kvalitu obroku a výkon nástroje. destiček optimalizovaná pro jakost KCSM40 výrazně
prodlužuje životnost nástroje. Rohový rádius od
0,8 mm do 6,4 mm, jak u palcového, tak u metrického
provedení znamená, že je jen málo toho, co nemůže-
te obrábět.
Nejen Ti-6Al-4V
„U HARVI Ultra 8X jsme optimalizovali všechno,“ říká
Marshall. „Drážky a chladicí trysky zaručují maxi-
mální odvod třísek, což je velmi důležité, když se ode-
bírá takové množství materiálu – bez nich by došlo
k pěchování třísek a ucpání nástroje a vy byste čelili
katastrofální poruše. Naše sorta KCSM40 prokázala
špičkový výkon ve vysokoteplotních slitinách, ale
nabízíme také několik stejně excelentních sort pro
další materiály obrobku. A osm řezných hran na des-
Tuhý – tužší – HARVI Ultra 8X. Fréza s přírubou se šrouby tičku? To nikdo jiný ve fréze se zuby ve šroubovici
směřovanými do kužele (bolt taper flange cutter) a adap- nemá.“
térem KM4X poskytuje nepřekonatelnou stabilitu Oboustranné břitové destičky znamenají nejen nižší
cenu na řeznou hranu, ale také možnost zvýšit
Co to znamená? rychlosti a posuvy nad dřívější možnosti, pozname-
Poslední bod je obzvlášť důležitý. Proměnlivá geo- nává Marshall. A protože HARVI Ultra 8X je k dispozi-
metrie šroubovice výrazně snižuje vibrace, které ničí ci s integrovanou stopkou nebo s „úžasně silnou“
karbidový řezný materiál. Použití 12 mm a 10 mm bři- montáží BTF46, mohou uživatelé přizpůsobit
tových destiček také pomáhá, jelikož jejich menší frézu prakticky každému vřeteni obráběcího stroje
velikost umožňuje použití většího počtu destiček bez ztráty tuhosti. „Překonáváme naši konkurenci
v tělese frézy, větší počet destiček v záběru v obrob- a někdy jsou díky tomuto výkonovému zlepšení
ku a také větší počet destiček absorbujících rázy při nahrazovány dokonce naše vlastní frézy se zuby ve
těžkém obrábění. šroubovici,“ říká Marshall. „Tato fréza je určena pro
HARVI Ultra 8X má ale ještě více es v rukávu. Přesné každého, kdo hledá nejvyšší produktivitu při nejniž-
trysky procházející tělesem nástroje směřují řeznou ších možných nákladech na řeznou hranu.“
kapalinu právě tam, kde jí je nejvíce potřeba. Široké Text: Pavol Bato

37
TriboTechnika 1/2019

Glykolové oleje a jejich aplikace
Spolu s uhlovodíkovými a esterovými mazivy patří polyglykolová maziva (často
uváděná zkratkami PG – polyglykoly nebo PAG – polyalkylenglykoly) k nejroz-
šířenějším druhům syntetických olejů. Je pro ně charakteristické, že kromě uhlíku
a vodíku je v nich navíc vázán kyslík a to ve formě etherových a hydroxylových
funkčních skupin. Zejména přítomnost hydroxylových (-OH) skupin v molekule
uděluje glykolům některé zvláštní vlastnosti: vyšší polaritu, rozpustnost ve vodě,
popř. dobrou biologickou rozložitelnost. Z různých chemických typů glykolových
kapalin se v mazivářské praxi nejvíce uplatňují polyethylenglykoly (PEG) a poly-
propylenglykoly (PPG).

Polyglykolové oleje se zpravidla vyznač- používají jako hygroskopické brzdové nebo chladicí
ují příznivými fyzikálními a chemickými kapaliny.
vlastnostmi. Např. viskozita se může
pohybovat ve velmi širokém rozmezí, Převodové oleje PAG
v závislosti na stupni polymerace, takže Časté je používání PAG v nejrůznějších převodech,
se můžeme na jedné straně setkat s níz- zejména jsou-li silně zatěžované, pracují za extrém-
koviskózními glykolovými oleji, na druhé ních teplotních podmínek a vyžadují-li se od oleje dlo-
straně ale také s tuhými polyglykolovými uhé intervaly výměny. Vzhledem k velmi dobré mazi-
mazivy. Viskozitní indexy bývají velmi vosti se PAG často aplikují při mazání šnekových pře-
dobré, zpravidla v rozmezí 100 až 200. vodů, kdy jeden prvek je z barevných kovů či slitin
Odparnost bývá nízká, termická stabilita (bronz, mosaz) a druhý ocelový. Pro mazivo se nej-
velmi dobrá až do teplot kolem 250 °C. častěji volí viskozita v rozmezí 220 – 460 mm2/s při
Při teplotách nad 300 °C se polyglykoly 40 °C. Polární oleje PAG s aditivy zajišťují bezpečné
začínají rozkládat za tvorby aldehydů a mazání převodů, velmi dobrou odolnost proti stár-
kyselin, které však, na rozdíl od uhlovodí- nutí, minimální pěnivost a výborné chování při
kových olejů, nezanechávají tuhé usaze- extrémních teplotách. Vysoký přirozený viskozitní
niny. Při vyšších teplotách a za přítom- index umožňuje velmi dobrou stabilitu těchto olejů
nosti kyslíku dochází k depolymeraci ve smyku po celou dobu životnosti. Díky nízkému
polyglykolů, která rezultuje pouze ve sní- koeficientu tření spoří oleje PAG energii v širokém
žení viskozity. Mazivost polyglykolů je teplotním rozsahu a při vysokých teplotách umožňu-
velmi dobrá a lze ji, podobně jako oxi- jí bezhlučný chod převodů. Velmi dlouhé intervaly
dační stálost, výrazně zvýšit vhodnými výměny jsou dány především dlouhodobou trvanli-
mazivostními aditivy a antioxidanty. vostí těchto olejů. Případná nestabilita za velmi vyso-
Oleje PAG se uplatňují v širokém spektru kých teplot se neprojevuje tvorbou úsad ale spíše
mazivářských aplikací. Jsou to např. spe- pouze snížením viskozity v důsledku depolymerace
ciální převodové oleje, maziva pro tváře- PAG řetězců.
ní a obrábění kovů, kompresorové oleje, Při aplikacích olejů PAG v převodech je však
hydraulické oleje, speciální ložiskové ole- třeba brát ohledy na jejich snášenlivost s těsnicími
je, kalicí a teplonosné oleje, maziva pro materiály a s laky. Při záměnách, výměnách a do-
textilní a potravinářský průmysl či plas- plňováních olejových náplní je důležité si uvědomit,
tická maziva. V zásadě lze PAG využít že oleje PAG nejsou mísitelné s minerálními oleji,
i jako motorové oleje. Některé deriváty syntetickými uhlovodíkovými oleji ani se syntetický-
PAG (ethery a estery) se s úspěchem mi estery.

39
1/2019 TriboTechnika

Kompresorové oleje PAG m.j. i zvláště aditivované oleje PAG jako účinná maza-
Tyto oleje se uplatňují zejména v kompresorech, cí a chladicí média. Přitom se tato maziva často spe-
které stlačují uhlovodíkové plyny (zemní plyn, pro- ciálně vyvíjejí na konkrétní tvářecí a obráběcí opera-
pan, butan, acetylen) ale také např. halogenovaná ce či obráběné materiály. Typická je přitom vyšší
chladiva v klimatizačních systémech. Tyto plyny se míra aditivace takovýchto maziv (někdy i desítky
totiž v polyglykolech rozpouštějí podstatně méně procent). PAG olej jako základ se uplatňuje hlavně
než v uhlovodíkových olejích, které snadno ředí a sni- v případech mazání za vysokých teplot a tehdy,
žují tak spolu s viskozitou i tloušťku mazacího filmu je-li žádoucí, aby mazivo netvořilo žádné zbytky,
PAG oleje. Nízká rozpustnost PAG ve stlačovaných dojde-li k jeho částečné tepelné degradaci.
plynech pak umožňuje jejich snadné oddělování
v olejových separátorech kompresorů a tím podstat- Plastická maziva na bázi PAG olejů
né snížení jejich ztrát. PAG oleje bývají také využívány jako olejová složka
V klimatizacích automobilů závisí použití druhu kom- syntetických plastických maziv s širokou škálou
presorového oleje na několika okolnostech: je to mýdlových i nemýdlových zpevňovadel, aditiv
hlavně druh chladiva a způsob pohonu kompresoru i tuhých maziv. Taková plastická maziva se dobře
klimatizace (elektropohon u hybridních vozidel uplatňují pro mazání za vysokých teplot, např. jako
a elektromobilů, kde se elektromotory pohánějící mazací náplně horkých a extrémně zatěžovaných
kompresory napájejí vysokým napětím a tím se vylu- ložisek. Jsou, podobně jako samotné oleje PAG,
čuje použití vodivého oleje typu PAG nebo pohon nerozpustná v uhlovodíkových i esterových olejích
řemenem od motoru vozidla a j.). Oleje PAG se uplat- a nemísitelná s plastickými mazivy obsahujícími jiný
ňují hlavně v kompresorech, kde je výhodou jejich typ olejové složky než PAG.
hygroskopičnost a vysoká zápalná teplota. Viskozita
olejů pro kompresory klimatizace automobilů Jiné aplikace olejů PAG
bývá nižší než viskozita převodových olejů – obvykle Nehořlavé hydraulické kapaliny (PAG + voda + proti-
46 mm2/s při 40 °C. korozní, mazivostní a antioxidační aditiva) nacházejí
uplatnění také v textilním průmyslu, kde se jimi
Hydraulické oleje PAG mažou textilní stroje. Zde je hlavním důvodem
Použití drahých olejů PAG v hydraulických systé- používání PAG skutečnost, že jsou rozpustné ve
mech má prakticky smysl zejména v případech, vodě a tedy snadno vypíratelné z vyráběných textil-
kdy se jedná o požární bezpečnost: to bývá např. ních materiálů, které jimi jsou prakticky vždy při
v horkých provozech oceláren, sléváren, při tváření výrobě kontaminovány.
kovů za tepla a nebo také v hlubinných dolech. Rozpustnost ve vodě a omezená hořlavost jsou v něk-
Samotné PAG oleje jsou samy o sobě těžko zápalné terých případech hlavními důvody pro použití olejů
a mohou být dokonce nehořlavé. Pro některé aplika- PAG a jejich vodných roztoků jakožto kalicích olejů.
ce lze totiž připravit olej PAG o požadované viskozitě U některých kalených materiálů se takto dosahuje
tak, že se výševiskózní PAG naředí na potřebnou lepší prokalitelnosti v porovnání s ropnými kalicími
viskozitu vodou a upraví se jeho aditivace vhodnou oleji.
protikorozní přísadou. Výsledná hydraulická kapali- S oleji PAG se lze setkat také v potravinářském
na je potom prakticky nehořlavá. Typickými hydrau- průmyslu, kde se uplatňují při mazání potravi-
lickými kapalinami na bázi PAG jsou hydraulické nářských strojů a při aplikacích, kde nastává mož-
oleje kategorie HFC podle normy DIN 51 502-HFC nost styku maziva s elastomery.
nebo podle normy ISO 6743-4 ve viskozitní třídě ISO Jsou známé i pokusy s uplatněním olejů PAG pro
VG 46. mazání spalovacích motorů automobilů a to pře-
devším pro jejich výše uvedené výhodné vlastnosti
Oleje PAG pro tváření a obrábění kovů (mazivost, nízká odparnost, vysoká tepelná a oxidač-
Třískové obrábění a beztřískové obrábění (tváření) ní stálost, degradace bez tvorby tuhých úsad). Tyto
kovů za studena neprobíhá de facto za studena, ale motorové oleje také přinášejí některé problémy (mí-
často s poměrně značným vývinem tvářecího tepla sitelnost s proniknuvšími ropnými palivy do olejové
především v bezprostředním okolí styku tvářené- náplně), jsou příliš drahé a proto se doposud v praxi
ho a obráběného materiálu s nástrojem. Zejména neprosadily.
při obrábění v těžkých podmínkách se uplatňují Text: Petr Kozák

40
TEMAT
I CKÉ O
Nové t
rendy v KRUHY
Najlep riaden KONFE
šia pra í údržb RENCI
Inform x v
ačné sy prevádzke a
y E
Plánov stémy údržbe
an údr
Predikt ie údržby a o žby
ívna úd dstávo
Inovatív ržb k
ne tech a a diagnost
Bezpeč nológie ika
no ú
Energe sť a ochrana držby
tic zd
Zlepšo ký manažme ravia
vanie v nt a živ
Údržba ýko otn
infraštr nnosti praco é prostredie
uktúry vníkov

Záujem o účasť oznámte na e-mailovej
adrese: iro@ssu.sk
kde môžete získať kompletnú pozvánku

Pozývame Vás v dňoch 28. - 29. 5. 2019
na 19. ročník
medzinárodnej konferencie

Národné fórum údržby 2019
konanej pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR

na Štrbskom plese

Slovenská spoločnosť údržby
Koceľova 15
815 94 Bratislava
Slovensko

www.ssu.sk
1/2019 TriboTechnika

Jedna z cest jak zajistit spolehlivý
chod automatických převodovek je
APLIKACE MODERNÍCH ATF KAPALIN
Cílem příspěvku je podat doplňující fakta týkající se provozu automatických resp.
samočinných převodovek vozidel z hlediska aplikovaných ATF (Automatic
Transmission Fluid) kapalin.

Samočinné převodovky (dále jen AP) ATF kapaliny pro AP s hydraulickým násobičem
představují významný pohonný agregát momentu
s plynulým přenosem kroutícího momen- ATF kapaliny u takovýchto typů AP musí zajistit
tu zajišťující komfortní a úsporný režim jednak přenos kroutícího momentu pomocí hydro-
provozu vozidel. Právě i AP v trakčním sys- dynamického násobiče momentu a jednak spo-
tému se rovněž podílí významně kromě lehlivé mazání převodového planetového ústrojí.
zajištění spolehlivého chodu převodo- Důležitou funkcí kapaliny je rovněž řídící funkce spo-
vých mechanismů na ekonomickém čívající v aktivací spojek a brzd, jež jsou propojeny
(úspora energie pohonu) a ekologickém s planetovými převody a umožňují měnit převodo-
provozu vozidel (minimalizace emisí). vé poměry včetně změny smyslu otáčení. ATF kapa-
liny pro tyto AP prošly postupným technickým vývo-
Je zřejmé, že v návaznosti na konstrukční jem od kapalin na ropné minerální bázi známě jako
provedení AP se vyvíjejí a aplikují speciál- kapaliny typu DEXRON IID, resp. DEXRON IIIE-G až
ní typy ATF, a to na báti speciálních synte- po současné typy moderních syntetických kapalin
tických kapalin, jež obsahují moderní odpovídající specifikacím DEXRON III H, DEXRON VI
typy aditiv. Rozhodujícím faktorem a dalším testům a výkonovým požadavků výrobců
kromě zajištění spolehlivého mazání ozu- AP a trakčních agregátů automobilů. Typické para-
bených převodů jsou rovněž třecí vlast- metry takovéto syntetické ATF kapaliny jsou uvede-
nosti ATF podporující samočinnou resp. ny v Tab. č.1. Předností je velmi vysoký viskozitní
robotickou funkci převodů s výsledným index kapaliny minimalizující závislost změn kine-
efektem plynule měnitelného kroutícího matické viskozity na teplotě, výborné nízkoteplotní
momentu. V další části příspěvku tedy vlastnosti a velmi dobrá tepelná a oxidační stabilita
budou znázorněny typické parametry zabraňující tvorbě úsad a naopak podporující pro-
ATF kapalin s jejich technickým doporu- dloužené servisní intervaly. Zmíněný typ kapaliny
čením pro jednotlivá konstrukční prove- vyhovuje náročným oxidačním testům (ZF 14C : 348
o o
dení AP h / 170 C, resp. TES 295 : 600 h / 163 C) s požadova-

Tab. č.1 Parametry syntetické kapaliny ATF typu FLUIDE XLD FE

42
TriboTechnika 1/2019

nými limity změn kinematické viskozity, čísla kyse- cím a hnaném rotačním elementu (variátorech – viz
losti a vytvářených úsad. Kapalinu je možno použít obr.1), jež jsou propojeny speciálním článkovým
jak u AP osobních a lehkých užitkových vozidel, tak řetězem pohybujícím se příčně vůči zmíněným ele-
i u těžkých užitkových vozidel. Pro názornost např. mentům v klínovém profilu. Pro přenos kroutícího
odpovídá výkonovým specifikacím požadavkům momentu je využíván obvykle opět hydrodynamic-
výrobců převodovek: ký násobič. Na kapaliny ATF pro CVT převodovky
· VOITH 55.6336, ZF TE-ML 04D, 09, 11B, jsou tak kladeny mimořádné požadavky týkající se
14B, 14C, 16L, 17C zesílených protioděrových, antikorozivních a proti-
· ALLISON C4, TES 295, TES 389 pěnivostních vlastností. Nezbytný je rovněž vysoký
· MAN 339 typ V-2, Z-2, Z-3, MB 236.6, viskozitní index a výborné nízkoteplotní vlastnosti
236.91 zajišťující bezvadnou funkci a tekutost kapaliny
· DEXRON III-H, JWS 3309, VW (TL 52162), i v extrémně chladných podmínkách. Typické para-
MAZDA (M-III, M-V), PSA metry jsou uvedeny v tab. č. 2. Formulace kapaliny
· TOYOTA T-IV, HYUNDAI, KIA, NISSAN splňuje náročné testovací procedury, pro názornost
(matic D, J, K)… jsou uvedeny některé výkonové nároky a specifika-
ce, jež splňuje zmíněná kapalina v tab. č. 2. :
Ÿ AUDI / VW TL 52180, G 052 180 (CVT), G 052
516 (CVT)
Ÿ TOYOTA hybrid CVT, MB 236.2, BMW CVT
Ÿ NISSAN CVT NS-1, NS-2, MITSUBISHI CVTF-J1
Ÿ SUBARU (Lineartronic CVTF), HONDA
Genuine CVT
Ÿ HYUNDAI / KIA SP – CVT1, FORD hybrid
CVT…

ATF kapaliny pro robotické převodovky DSG /
DCT s dvojitými spojkami
Na rozdíl od dříve uvedených AP, se v tomto případě
DSG / DCT (Double Clutch Transmission) převodo-
vek (obr. 2) s dvojitými spojkami jedná zejména
o mazání převodového ústrojí na bázi klasických ozu-
bených kol s přímým ozubením a třecími synchrony,
které jsou součástí zubových spojek kol. Jelikož se
Obr. 1 CVT převodovka typu JF017E CVT v tomto případě jedná o vysokou četnost spínání
a rozepínání spojek DSG, je nutno aplikovat ATF
ATF kapaliny pro AP typu CVT – s plynule měni-
kapaliny s vysokým stupněm odolnosti vůči opotře-
telným převodem bení, jež zajišťují dlouhodobě spolehlivé mazání
Nároky na ATF vyvinuté a doporučované do převo- a ochranu kompletního převodového ústrojí. V pří-
dovek CVT (Continuously Variable Transmissions – padě konstrukce s mokrými spojkami pak ještě
Plynule měnitelné převody) opět vyplývají z kon- kromě převodového mechanismu přibývají nároky
strukčního řešení převodovky založeného na hna-

Tab. č. 2 Parametry synt. ATF typu FLUIDMATIC CVT MV pro AP typu CVT

43
1/2019 TriboTechnika

i na zesílené hydraulické funkce ATF kapaliny. Tomu ŸBMW (83 22 2 148 578 / 579…)
logicky odpovídá formulace ATF kapaliny na synte- ŸFORD (M2C936A), MB 236.21
tickém základě, jenž je doplněn řadou moderních ŸPSA (Peugeot / Citroen 9734.S2)
účinných aditiv. Technické parametry kapaliny ATF ŸPORSCHE (ZF / PORSCHE oil)
pro DCT převodovky jsou uvedeny v tab. č. 3, uvede- ŸVOLVO (1161838, 1161839)…

Závěr
Jak již bylo uvedeno většina závad AP je v důsledku
opotřebení převodovky při dlouhodobém expono-
vaném provozu přesahujícím 200 000 km. Je proto
účelné pečlivě respektovat doporučení výrobce
automobilu, které se týkají jak doporučeného typu
ATF tak servisních instrukcí ohledně doporučených
servisních intervalů. V praxi se jeví dále velmi uži-
tečné v rámci údržby a zajištění spolehlivého
chodu AP kapalinu ATF obměnit, a to vždy kom-
pletní náplň kapaliny, i v případě doporučení tzv.
celoživotní náplně. Jedná se o to, že vlastní tech-
nické parametry fyzikálně chemické povahy se ani
Obr. 2 DSG převodovka s dvojitou spojkou tak silně nemění, nicméně kapalina bývá kontami-

Tab. č.3 : Parametry synt. ATF typu FLUIDMATIC DCT MV pro AP typu DCT

ny jsou i typické výkonové specifikace, jež tato kapa- nována až již vlhkostí, nečistotami, či kovovým otě-
lina splňuje: rem, jež pak urychlují a zesilují další nadměrné opo-
Ÿ AUDI, SEAT, VW, ŠKODA – VW TL 052 182, VW třebení převodovky.
TL 052 529 Text: Ing. Pavel Růžička, Ph.D., TOTAL
1/2019 TriboTechnika

Skupinová technológia:
Prevádzková excelentnosť
v ére prostredia Industry 4.0
Od obdobia pred začiatkom priemyselnej revolúcie až po súčasnosť majú výrob-
covia spoločný cieľ: vytvoriť určitý počet dielov, za určitý čas, pri určitých nákla-
doch. Výrobné procesy sa vyvinuli z jednopoložkovej výroby na remeselnej úrovni
na hromadnú výrobu s výrobnými linkami a produkciou čoraz väčšieho počtu rov-
nakých dielov: variant s vysokým objemom a nízkou variabilitou produktov (high
volume, low mix, HVLM). V súčasnosti digitálna technológia, ktorá sa uplatňuje
v programovaní, ovládaní obrábacích strojov a systémoch na manipuláciu s
obrobkami, uľahčuje vývoj výrobného prostredia známeho ako Industry 4.0, ktoré
umožňuje nákladovo efektívnu výrobu veľmi rôznorodých dielov v malých
výrobných dávkach: variant s vysokou variabilitou a nízkym objemom výroby
(high mix, low volume, HMLV).

V ére prostredia Industry 4.0 sa stalo Skupinová technológia
módou poukazovať na najnovšie techni- Skupinová technológia je stratégia organizácie
ky výroby a technológie digitalizácie. výroby, pri ktorej sa diely s určitými podobnosťami,
Maximálna produktivita a efektívnosť napríklad z hľadiska geometrie, materiálu, výrobné-
nákladov sú však stále založené na pre- ho procesu alebo noriem kvality, klasifikujú do sku-
vádzkovej excelentnosti. V súčasnom pín alebo druhov a vyrábajú sa spoločnou výrobnou
hospodárskom prostredí výrobcovia vo metódou. Operácie sa plánujú pre druh dielov, nie
všeobecnosti považujú za kľúčový uka- pre jednotlivé obrobky.
zovateľ prevádzkovej excelentnosti Keď sa výroba organizuje s cieľom pracovať s druhmi
rýchlosť. Do zariadenia príde nákres dielov, takéto usporiadanie sa označuje ako bunková
a výrobný závod nakoniec opustí dokon- výroba. Bunková výroba sa dostala do popredia
čený obrobok; výrobcovia chcú, aby bol v 80. rokoch, zhruba na začiatku éry výroby HMLV.
čas medzi týmito dvoma udalosťami čo Výrobcovia si uvedomili, že veľkosti výrobných dávok
najkratší. Úsilie s cieľom zvýšiť rýchlosť sa zmenšujú, kým rôznorodosť obrobkov a materiá-
sa zvyčajne zameriava na stratégie, ako lov nových obrobkov sa zvyšuje. Dielne čelili veľkej
je štíhla výroba alebo Six Sigma. rozmanitosti rôznych dielov vyrábaných v pomerne
Tieto stratégie sú však vo všeobecnosti malých výrobných dávkach. Čas strávený prípravou
určené pre výrobu HVLM a nie sú vždy na výrobu exponenciálne vzrástol, čo sa výrobcovia
účinné, keď sa uplatňujú pri scenároch snažili dostať pod kontrolu.
HMLV. K zefektívňovaniu produkcie Vytváranie druhov dielov v rámci skupinovej techno-
HMLV významným spôsobom prispieva lógie je založené na ich kódovaní a klasifikácii.
prístup skupinovej technológie, pri kto- Každému dielu sa priradí kód pozostávajúci z písmen
rom klasifikácia a kódovanie dielov alebo číslic alebo ich kombinácií, pričom každé pís-
podľa druhov obrábateľnosti umožňujú meno alebo číslica predstavuje určitý prvok obrobku
dielni dosiahnuť najvyššiu úroveň pre- alebo výrobnej techniky, ktorá je potrebná na výrobu
vádzkovej excelentnosti. obrobku. Na obrázku č. 1 predstavuje 6. číslica v kóde

46
TriboTechnika 1/2019

dielu rozmery obrobku, 7. číslica polotovar, 8. číslica prvkov na obrobku s prvkami na komplexnom
pôvodný tvar materiálu obrobku a 9. číslica úroveň obrobku a takisto určia ďalšie prvky výroby, napr.
požadovanej kvality. Číslice 3 až 5 označujú činnosti potrebný obrábací stroj, či bude potrebná chladiaca
potrebné na obrobenie dielu. kvapalina atď. Použitím techniky skupinovej
technológie pomocou dômyselného systému CAM
sa okrem toho ďalej znižujú časové požiadavky na
projektovanie pred obrábaním. Ďalšie výhody zahŕ-
ňajú lepšiu komunikáciu medzi jednotlivými od-
deleniami v zariadení, keďže všetky pracujú na zá-
klade rovnakého modelu komplexného obrobku.
Prístup skupinovej technológie bol spočiatku zalo-
žený na skúsenostiach, pretože pracovníci, ktorí ho
vyvíjali, zhromažďovali od procesných inžinierov,
programátorov a plánovačov informácie týkajúce sa
nákladov na jednotlivé výrobné operácie. Hoci sa
tento vývoj uskutočnil v 80. rokoch, zhromažďova-
Obr. 1 Opitzov systém kódovania a klasifikácie nie jednotlivých skúseností a údajov a ich organizo-
vanie do systému bol proces, ktorý pripomína
Kódy dielov sa používajú pri plánovaní výroby dnešné iniciatívy v oblasti umelej inteligencie.
a vytváraní cenových ponúk odkazovaním na pomy- V niektorých prípadoch si skupinová technológia
selný alebo neexistujúci diel nazývaný komplexný vyžiada reorganizáciu dielne. Na ľavej strane obráz-
obrobok, ako je znázornené v druhom riadku obráz- ku 3 je znázornená zdĺhavá cesta, ktorú musia prejsť
ku č. 2. Pojem komplexný v tomto prípade nezname- diely v dielni s tradičným usporiadaním založeným
ná zložitý; označuje všeobecný obrobok, ktorý zná- na funkciách obrábacích strojov, ako sú sústruženie,
zorňuje všetky prvky, ktoré je spoločnosť schopná frézovanie a brúsenie. Keď sú však obrobky zoskupe-
vytvoriť, napríklad vysoko presné a nízko presné né a spracúvajú sa ako druhy v bunkovom usporia-
otvory, hlboké a plytké dutiny, bočné frézované daní, znázornenom na pravej strane obrázku, obrá-
prvky atď. Diely v prvom riadku obrázka predstavujú bacie stroje môžu byť usporiadané tak, aby sa zefek-
obrobky, ktoré možno vyrobiť operáciami zvolený- tívnil výrobný proces a minimalizoval pohyb dielov
mi z operácií opísaných na komplexnom obrobku v dielni. Každý jednotlivý druh obrobku sa obrába
v druhom riadku. Súčtom nákladov na výrobu poža- tým najefektívnejším spôsobom bez zbytočného
dovaných prvkov sa dospeje k reprezentatívnym cel- premiestňovania v dielni. Výsledkom je výrazné zní-
kovým nákladom a zjednodušenému odhadu ceny. ženie času potrebného na výrobu dielov.
Nie je potrebné analyzovať náklady pri každom jed-
notlivom dieli.

Obr. 3 Usporiadanie dielne

Ako vždy, z prijatia novej koncepcie vyplývajú výho-
Obr. 2 Prvky obrábania obrobku dy aj výzvy. Prístup skupinovej technológie poskytu-
je výhody z hľadiska projektovania, procesu pláno-
Plánovači výroby a odhadcovia pracujú s nákresom vania a úspor výrobného času, ale môžu vznikať
obrobku a vypracujú cenovú ponuku porovnaním aj problémy. Po prvé, prístupom skupinovej techno-

47
1/2019 TriboTechnika

lógie sa do istej miery znižuje flexibilita. Tradičné podcenení, ktoré negatívne ovplyvnili ziskové roz-
usporiadanie dielne je flexibilnejšie, ak dôjde pätia, a zároveň menej cenových ponúk, ktoré boli
k výraznému zvýšeniu dopytu po určitej konfigurácii nepresne vysoké a odradili zákazníkov od ich prija-
obrobku, ktorá spôsobuje ťažkosti pri výrobe. Pri tra- tia. Uplatnením koncepcií skupinovej technológie
dičnom usporiadaní sa na výrobu dielov môžu pou- získal výrobca väčšiu kontrolu nad tým, čo sa robí
žiť iné stroje v oddelení. Po druhé, problém môže a koľko to stojí, a znížil sa výskyt nepresných ceno-
predstavovať aj zvládanie prestojov strojov. Ak u jed- vých ponúk.
ného druhu dielov dôjde k dočasnému poklesu dopy- Skupinová technológia diktuje, že namiesto
tu, stroje v bunkovom usporiadaní budú nečinné. dôkladného premyslenia každého jednotlivého
Ďalším možným problémom vyplývajúcim z uplat- dielu a jeho výrobných parametrov sa diely
nenia koncepcií skupinovej technológie je tenden- s podobnými vlastnosťami zoskupia a obrábajú
cia tráviť nadmerné množstvo času porovná- spolu. Jasným príkladom tohto prístupu bola diel-
vaním jedného systému kódovania s ostatnými. ňa, v ktorej sa vyrábali remenice pre remeňový
Dôležitejšie ako samotný konkrétny systém kódova- pohon. Pre použitie s rôznymi veľkosťami remeňa
nia je však to, že spoločnosť by mala dôkladne sa priemery, šírky a profily drážky remeňa líšili od
poznať svoje zariadenia a prostriedky a požadované remenice k remenici. Čas prechodu medzi obrába-
výsledky. V takom prípade môže jednoduchý a efek- ním rôznych konfigurácií bol asi hodinu a pol.
tívny prístup predstavovať vlastný systém kódovania Z analýzy procesu vyplynulo, že pri každom pre-
vytvorený vnútropodnikovo. Ďalším rozhodnutím chode medzi remenicami sa stroj úplne rozobral
špecifickým pre danú prevádzku môže byť zmena a všetky nástroje sa vybrali, vyčistili a uskladnili.
usporiadania dielne s cieľom dosiahnuť efektívnejšie Na obrábanie ďalšej remenice sa väčšina tých
obrábanie druhov dielov. Reorganizácia strojových istých nástrojov vložila späť do stroja. V rámci prí-
zariadení môže byť jednoduchšia pre väčšie podni- stupu založeného na skupinovej technológii boli
ky, kým menšie podniky môžu čeliť hospodárskym podobné, ale nie identické kolesá zoskupené ako
obmedzeniam a iným faktorom. druh. Prechod potom zahŕňal zmenu NC progra-
mu, v rámci ktorej sa zmenili niektoré parametre
Rýchlejšie, presnejšie cenové ponuky obrábania a niekedy došlo aj k výmene nástroja, kto-
Prístup k tvorbe cenových ponúk dielov založený na rým sa obrábal profil drážky. V závislosti od obrob-
skupinovej technológii môže viesť k zvýšeniu tržieb ku sa čas prechodu znížil z jeden a pol hodiny na
aj ziskovosti. Príklad pochádza od subdodávateľa
z oblasti leteckého priemyslu vo výrobnom prostredí
HMLV s veľkosťou výrobnej dávky od jedného do pia-
tich obrobkov, ktorý dostáva približne 4 000 žiadostí
o vypracovanie cenovej ponuky ročne. Nedostatok
času na osobitnú analýzu každého jedného dielu
a vypracovanie cenovej ponuky naň viedol k spoma-
leniu procesu oceňovania a dielňa dokázala vypraco-
vať seriózne cenové ponuky len na 1 500 zo 4 000
možných zákaziek. Bolo prijatých približne 2 600
objednávok. Potom, uplatnením analýzy opierajúcej
sa o iniciatívy založené na skupinovej technológii a
tvorbe cenových ponúk na diely s využitím informá-
cií založených na komplexnom obrobku, subdodá-
vateľ zistil, že dokázal vypracovať 3 000 serióznych
cenových ponúk ročne. Serióznejšie cenové ponuky
pritiahli viac objednávok, na úrovni 3 200 ročne.
Najdôležitejšie bolo, že ponuky založené na nákla-
doch a zisku boli v priemere o 30 percent nižšie ako
ponuky vypracované pred uplatnením koncepcií
skupinovej technológie. desať minút. Kľúčovou úlohou bolo presvedčiť pra-
Rýchlejší, presnejší proces vypracovávania cenových covníkov dielne, že vyrábané diely patria k tomu
ponúk mal dve výhody. Vyskytlo sa menej chybných istému druhu a dajú sa obrábať oveľa rýchlejšie.

48
TriboTechnika 1/2019

Záver potrebných na to, aby zamestnali inžiniera na zlep-
Stratégia organizácie výroby založená na skupinovej šenie procesov alebo aby spolupracovali s pora-
technológii (na vývoji ktorej extenzívne pracoval denskou firmou pre veľké podniky. Divízia Seco
Dave Morr zo spoločnosti SECO v Austrálii) pomáha Consultancy Services (Konzultačné služby spoloč-
výrobcom účinne riešiť problémy spojené s výrobou nosti Seco) (SCS) pomáha výrobcom zosúladiť celko-
HMLV. Tradičné stratégie na podporu produktivity, vé výrobné a obchodné záležitosti s efektívnosťou
ako sú štíhla výroba a Six Sigma, poskytujú osvedče- a hospodárnosťou obrábania. Divízia SCS je neutrál-
né výhody, najmä pri výrobe HVLM, kde možno dola- na z hľadiska značky a pracuje s aktuálnymi nástroj-
ďovať operácie v rámci dlhých chodov rovnakých mi používateľa bez ohľadu na značku.
dielov. Ďalej však rastie dôležitosť výroby veľmi roz- Prvým krokom pri využívaní SCS je hodnotenie
manitých, malých šarží, čomu napomáhajú pokroky efektívnosti výroby (Manufacturing Efficiency
v oblasti obrábacích technológií a digitálneho navr- Evaluation – MEE), ktoré pozostáva z analýzy
hovania a riadenia výrobkov. Prístup založený na sku- obrábania, systému výroby a výkonnosti prevádzko-
pinovej technológii poskytuje výrobcom účinný spô- vého riadenia.
sob riešenia problémov éry prostredia Industry 4.0 SCS zanalyzuje možnosti spoločnosti a preskúma
klasifikáciou dielov podľa druhov a konsolidáciou otázky týkajúce sa prípravy, obrábania a manipulá-
činností tvorby cien a obrábacích operácií. cie so zariadeniami. Odhalia sa základné príčiny
problémov v oblasti možností/aktív, ako aj nedostat-
ky v znalostiach zamestnancov. Analýza prípravy
zahŕňa podporu programovania a normalizáciu
metód a dielov. Problémy v oblasti obrábania sa iden-
tifikujú a riešia optimalizáciou metód a odstraňova-
ním problémov. Programami vizualizácie zásob
a spotreby a riadenia nástrojov sa riešia problémy
v oblasti manipulácie so zariadeniami.
Prostredníctvom programu SCS poskytujú technic-
ké vzdelávacie služby spoločnosti Seco (Seco
Technical Education Services – STEP) (semináre

Obr. 4 Príklad komplexného obrobku

Skupinová technológia a divízia Seco Consul-
tancy Services (SCS)
Stratégia organizácie výroby založená na skupinovej
technológii je dôležitým prvkom pri dosahovaní pre-
vádzkovej excelentnosti a môže významným spôso- Obr. 5 Režim štrukturálneho ďalšieho kroku
bom prispievať k celkovému úsiliu výrobcu.
Konkurenčný tlak však mnoho výrobcov núti, aby sa a kurzy STEP) pomoc pri vzdelávaní výrobných
zamerali takmer výlučne na výrobu určitého počtu pracovníkov podniku. Hlavná stránka služby spočíva
dielov v určitej lehote a pri určitých nákladoch v presvedčení pracovníkov dielne, aby prijali nové
a nemajú čas alebo odborné znalosti na to, aby stratégie. Umiestnenie plagátu opisujúceho nové
dôkladne analyzovali a optimalizovali svoje ob- prístupy na stenu má minimálny účinok. Je to tak pre-
chodné a obrábacie operácie. to, lebo problémy väčšinou nesúvisia s vedomosťa-
Spoločnosť Seco vytvorila novú vedľajšiu činnosť, mi, ale v skutočnosti s tým, že pracovníci sú presved-
ktorá je zameraná na pomoc stredne veľkým firmám, čení, že tradičné riešenie je najlepšie. Kľúčom k úspe-
ktoré majú k dispozície zdroje, ktoré môžu použiť na chu je presvedčiť pracovníkov, aby uznali prínosy
zlepšenia vo výrobe, ale nedostatok finančných nových stratégií a mali disciplínu na ich realizáciu.
prostriedkov na pokrytie vysokých nákladov Text: Patrick de Vos

49
1/2019 TriboTechnika

Konservační linky jsou zhodnocením
kvality, produktivity a hospodárnosti
Zda se jedná o konstrukce, obchod se železem nebo stavbu lodí – ochrana
proti korozi plechů a profilů a jejich kvalitě hraje rozhodující roli.
Konzervační linka umožnuje ochranu před korozí. Inovativním rozvojem
možných zařízení firmou Rösler se přitom zlepšil výrobní proces a klesly
náklady.

Konzervační linky na „klíč“ sestávají zpra- otáčky frekvenčně nastaveny. Tímto se dosahuje fle-
vidla z individuálně přizpůsobených xibilního výkonu podle tloušťky ohřívaného mate-
dopravních systémů pro zavážení a vyvá- riálu a může být přizpůsobena průběžná rychlost.
žení plechů, profilů a rour s ohřevem,
tryskacím zařízením s válečkovou tratí
a lakovacím automatem a odlučováním
kapiček laku a sušením laku s řetězovým
dopravníkem, kterým v automatickém
provozu je vzájemně propojena. Pokud
jsou díly ke zpracování skladovány ven-
ku, ohřev s ofukováním zabraňuje, aby
ulpívání nalepené nečistoty a vlhkosti
a umožnuje jejich odstranění. Při použití
lakovacích systémů s použitím rozpo-
uštědel je veden odpadní vzduch ze
sušičky do termické regenerace a je spa-
lován. Rozhodující je jaké kvality, pro-
duktivity a hospodárnosti se má dosá-
hnout konzervační linkou, na jedné stra-
ně je optimální dimenzování pro zpraco- Innovativní detailní řešení konzervační linky zajišťuje při trys-
vávané spektrum dílů, na druhé straně kání a lakování vysokou kvalitu a hospodárnost
konstrukce jednotlivých komponentů.
Výrobní program Rösler obsahuje proto Zároveň systém okolního vzduchu zajišťuje, aby
zařízení pro různou šířku a výšku dílů, díly byly ze všech stran ohřívány proudem teplého
které mají řadu inovačních řešení detailů vzduchu. Tímto je docíleno nejen rychlejšího tempe-
pro vysoký výkon a efektivitu. Tak lze rování, ale redukuje se tímto i spotřeba energie.
zpracovávat díly při průměrné rychlosti
až do 8m za minutu a s vysokou kvalitou. Značně vyšší tryskací výkon a delší doba život-
nosti metacích kol
Rychlejší a úspornější před ohřev Po ohřevu jsou dopravovány díly přímo dále do
Ohřev začíná nově vyvinutým konvekč- tryskacího zařízení s válečkovou tratí. Tryskací komo-
ním ohřevem s 250 mm silnou izolací, ra je konstruována z manganové oceli, dodatečně
kde díly jsou ohřívány na optimální jsou umístěny v tryskacím prostoru vyměnitelné
teplotu pro nanášení laku a zkrácení zavěšené desky ze stejné proti opotřebení odolné
doby sušení se správnou teplotou 20 do manganové oceli. Tryskací zařízení je vybaveno
40 °C. Oproti konvekčním ohřevem je metacími koly Gamma 400 G, jejichž výkon je přiz-
umístěno několik ventilátorů, jejichž působen velikosti zařízení. Tato univerzální metací

50
TriboTechnika 1/2019

kola umožňují v porovnání s běžnými standardními telné rozpouštědly nebo laky na vodní bázi jako
metacími koly o 15 až 20 % vyšší tryskací výkon a mi- 1-, 2- nebo 3-komponentní ve varianta. Pro lakování,
nimálně dvojnásobnou životnost. V tryskací kabině při kterém mají být použity rúzné druhy laků, lze lako-
jsou umístěna nahoře a dole a tryskají na díly v defi-
novaném, vhodném úhlu. Výsledek tryskání ze
šikmého nastavení je 15 až 25 % vyšší efekt odstra-
nění okují/koroze a zkrácení doby tryskání v porov-
nání s metacími koly, které tryskají pod úhlem 90 °.
Integrované čistění dílů s rotačními kartáči a cíleně
nasměrován proud vzduchu podle sérií dále přes
zařízení na rozeznávání dílů a automatické nastavení
výšky. Tato zařízení na jedné straně zajišťují, že
všechny díly ze zařízení vyjedou beze zbytku tryska-
cího média a beze zbytku prachu. Na druhé straně
nejsou zapotřebí žádné časově náročné manuální
zásahy a zároveň je zabráněno velkému opotřebení
kartáčů nepřesným nastavením výšky kartáčů.
Příprava tryskacího média a filtrační zařízení jsou
optimálně přizpůsobeny velikosti zařízení a mohou Čistění s kartáči redukuje zatížení jemného filtračního systé-
být pokládány do zařízení s menšími nároky na mu až o 60 do 80 procent
výrobní plochu. Široce dimenzované dveře pro údrž-
bu umožňují snadný přístup do tryskací komory. vací automat vybavit s více nezávislými aplikačními
systémy. Novinkou je trapézovité, proudově optima-
Efektivní lakování materiálu s efektivním odlu- lizované odsávání kabiny. Tyto zabraňují víření vzdu-
čováním kapiček laku chu a dopravují vzduch obsahující barvu cíleně do
Podstatný nákladový faktor výroby v konzervačních suchého odlučovače. Suchý odlučovač tvoří paten-
linkách je lak respektive základový lak. Lakovací auto- tovaný předodlučovač s kartáči s pomalu rotujícími
štětinovými válci. Na štětinách zůstávají přilepené
části, které uschnou a padají dolů. Před filtrem je
další stupeň sintrační lamelový filter, v kterém je
zbytkový prach značně níže pod povoleným hod-
notami. Čistění kartáči snižuje zatížení filtru
tak značně, že se dosahuje životnosti sitrač-
ního lamelového filtru až na 15 000 pra-
covních hodin. Další předností optimali-
zovaného odsávání je minimální ukládání
částí laku na teflonem vyložených vnitř-
ních stěn kabiny a tím i nižšáí náklady na
čistění a tím i snížení provozních nákladů.

Srdce konzervační linky je tryskací zařízení s válečkovou Sušení laku bez tepelných nároků
tratí s lakovacím automatem, které mohou splnit jakékoliv Pro dopravu ještě mokrých, nalakovaných dílů k su-
požadavky šičce laku je využito specielního řetězového doprav-
níku. Dopravník má pouze šest dosedacích bodů na
metr čtvereční, takže vzniká pouze minimální
mat pracuje standardně se senzory, které přenášejí odtlak. Nahřátí sušičky laku na požadovanou teplotu
na milimetr přesně velikost rozměru dílů. Lakovací mezi 40 ° a 80 °C je odpadním vzduchem z předohře-
mosty lze nastavit automaticky na každý požadova- vu. Odapadá tímto nárok na spotřebu energie pro
ný rozměr, takže lak je nanášen pouze na ta místa dodatečný ohřev. Stejnoměrné sušení umožňují
a v požadované tloušťce nátěru, kde je zapotřebí. ventilátory napojených na okolní vzduch s elementy
Tento postup je rozhodující při úspoře materiálu pro vedení vzduchu.
a minimalizaci postřiku. Použít lze všechny laky ředi- Text: Rösler

51
TriboTechnika 1/2019

Setkání certifikovaných tribodiagnostiků
Dne 5. listopadu 2018 se sešlo v hotelu Devět Skal 96 certifikovaných tribo-
diagnostiků z Čech a Slovenska. Jednání zahájil Ondřej Švec, vedoucí odbor-
né skupiny tribodiagnostika při Asociaci technických diagnostiků České
republiky.
V úvodu seznámil přítomné s činností · Ing. Martin Holek Ph.D., UNIPETROL RPA s. r. o.,
odborné skupiny v roce 2018 a přednesl Kralupy nad Vltavou
program roku 2019. V únoru a březnu Využití výpočetní techniky pro sledování pro-
2018 se konalo školení nových adeptů cesních stavů a příklady z praxe
na certifikaci. V dubnu bylo přezkoušeno
12 posluchačů, kteří splnili všechny pod- · Ing. Pavel Růžička Ph.D., Václav Bláha, Total Česká
mínky pro získání certifikátu podle ISO Republika a Parker – Hannifin, s. r. o., Sadská
17 024 - certifikovaný diagnostik – tribo- Ekonomický a ekologický provoz vstřikolisů
diagnostik. V břenu se uskutečnil semi- ENGEL pomocí moderních hydraulických olejů
nář v hotelu Vigvam v Němčicích u Kolína
na téma Provozní kapaliny pro automo- · Ing. David Koňař, SPECTRO a. s., Ostrava
bily. Semináře se účastnilo 65 posluchač- Metody stanovení anorganických prvků v ole-
ů. V průběhu roku byla provedena řada jích
konzultací a napsáno několik článků do
technických časopisů. V září se uskuteč- V závěru prolongace byla diskuze, na které se řešila
nila schůzka představitelů Srbských rafi- řada problému z hlediska jakosti maziv a paliv. Byla
nerií s pracovníky VŠCHT Praha. Zde projednána otázka zvyšování kvalifikace jednotli-
V. Marek a O. Švec přednesli přednášku
na téma tribotechnická diagnostika a sys-
tém certifikace našich specialistů. Srbská
strana projevila zájem o certifikaci jejich
pracovníků u nás. Dále bylo připraveno
setkání certifikovaných pracovníků
a 16. konference TRIBOTECHNIKA v pro-
vozu a údržbě.

Doc. Ing. F. Helebrant, CSc., předseda
programové komise, přednesl zprávu
o změnách v certifikacích a dále upozor-
nil na provádění prodlužování certifi-
kátů a o zkouškách při zvyšování kvalifi-
kačních tříd certifikovaných pracovníků.
V současné době je celkem 128 certifiko- vých certifikovaných pracovníku. Je reálný předpo-
vaných tribodiagnostiků. klad využívání označení titulem certifikovaný tech-
nický diagnostik (CTD) za jménem certifikovaných
V další části bylo předneseno několik zají- pracovníků. Dále byla projednána otázka náplně plá-
mavých přednášek. novaných seminářů v roce 2019. Příští setkání certifi-
· Ing. Michal Krovak, UNIPETROL RPA s. kovaných pracovníku se uskuteční v listopadu 2019
r. o., Litvínov opět v hotelu DEVĚT SKAL Sněžné – Milovy.
Barevné značení nádob pro distri- Text: Vladislav Marek, Ondřej Švec,
buci mazacích olejů v provozech TRIFOSERVIS Čelákovice

53
1/2019 TriboTechnika

16. konference
TRIBOTECHNIKA V PROVOZU A ÚDRŽBĚ
Ve dnech 6. a 7. listopadu 2018 se uskutečnila 16. konference TRIBOTECHNIKA
V PROVOZU A ÚDRŽBĚ v hotelu Devět Skal Sněžné - Milovy. Konference se kona-
la pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Konference
se zúčastnilo 126 posluchačů.

Hlavním pořadatelem byla společnost V průběhu dvou dnů bylo předneseno 19 přednášek.
Vladislav Marek - TRIFOSERVIS Čelákovi-
- Josef Gamba, P Automobil Import, s.r.o., Praha
ce. Na organizaci se aktivně podílela
Samočinné převodovky osobních vozů.
Asociace technických diagnostiků a od-
Komfort nebo úspora?
borná skupina tribotechnika pro ČSS.
Konferenci zahájil Vladislav Marek. Po při-
- Ing. Pavel Růžička, Ph.D., TOTAL Česká republi-
vítání všech přítomných, bylo krátké
ka, s.r.o., Praha
Jedna z cest jak zajistit spolehlivý chod auto-
matických převodovek = aplikace moderních
ATF kapalin

- Jiří Klapka
Klapka Technik, Jablonec nad Nisou
Oleje pro užitkové automobily a stroje

- Ing. Jan Skolil, Ph.D.
CLASSIC Oil, s.r.o., Buštěhrad
Kapaliny do ostřikovačů – metanol a jiná
zdravotní rizika

vystoupení jednotlivých hostů konfe- - Ing. Petr Dobeš, CSc.
rence. Další vedení konference se ujali Místo tribodiagnostiky v péči o procesní
O. Švec, M. Holek a P. Růžička. Bylo před- kapaliny
neseno 19 přednášek. V závěru prvního
dne byla uspořádána výstavka 7 organi- - Ing. Ivan Trybenekr
zací. Vystavovaly především firmy, které Deckenbach CZ, s.r.o., Homole
se zabývají čistotou maziv a zařízení, Mazání a chlazení přesných vřeten obrábě-
přístrojů pro sledování kvality maziv, cích strojů
přísadami do paliv, dopravou maziv na
mazaná místa, byla zde i ukázka převo- - Jiří Hána, WIKOV MGI a.s., Hronov
dovky apod. Ve večerních hodinách se Tribotechnická diagnostika u průmyslových
uskutečnil diskuzní večer s tombolou. převodovek
Výtěžek tomboly, honoráře většiny před-
nášejících a příspěvek TRIFOSERVISU - Ing. Martin Holek Ph.D.
činil letos 40 000 Kč. Tyto peníze jsou UNIPETROL RPA, s.r.o., Kralupy nad Vltavou
určené pro společnost BOLÍTO, která Propojení více druhů bezdemontážních diag-
pomáhá rehabilitaci popálených dětí. nostických metod – příklady z praxe

54
TriboTechnika 1/2019

- Doc. Ing. Petr Kozák, Csc., OMV ČR, s.r.o. kých parametrů v robotice a návrh kom-
Glykolové oleje a jejich aplikace plexního řešení

- RNDr. František Kesner, Ph.D. - Ing. Tomáš Klíma
NICOLET CZ, s.r.o., Praha Ecol Industrial, s.r.o., Vlašim
Využití molekulové spektroskopie v tribo- Olejový proplach mazacího systému turbo-
diagnostice paliv a maziv ústrojí, hydraulického agregátu či jiného
hydraulického okruhu
- Ing. Jan Novák, CLS, INTRIBO, s.r.o., Praha
Metody pro sledování potenciálu oleje k - Ing. Tadeáš Lipus, SKF Ložiska a.s., Ostrava
tvorbě úsad Vibrační diagnostika problémů ložiskových
uložení
- Tomáš Prokop, PARAMO a.s., Pardubice
Koroze v provozních podmínkách - Ing. Jan Sova, Workswell, s.r.o., Praha
Využití letecké termografie pro diagnostiku
- Ing. Zdeněk Nacházel, Nacházel, s.r.o., Praha a bezpečnostní aplikace v rafinérském
Strategie spolehlivosti mazání: řízení mazá- průmyslu
ní, dávkování a managementu kondice
V průběhu konference proběhla řada diskuzí ohled-
- Ing. Pavel Špondr, Ing. Antonín Dvořák ně kvality maziv a paliv. Byla řešena problematika
ŠPONDR CMS, spol. s.r.o., Brno dalšího vzděláváni tribotechniků a rozšiřování zna-
Centrální mazací systém pásového hydrau- losti v oboru tribologie a tribotechniky.
lického rypadla HITACHI ZX350LC
Příští konference se uskuteční opět v hotelu Devět
- Ing. Lubomír Ilečko, Ecofil spol. s r. o., Skal v listopadu roku 2019.
Michalovce / ROBOT FILTRATION Vladislav Marek, Ondřej Švec,
Zhodnocení současného stavu tribologic- TRIFOSERVIS Čelákovice

Zveme Vás na XVII. Odbornou konferenci spojenou
s prolongací certifikovaných diagnostiků
TRIBOTECHNIKA V PROVOZU A ÚDRŽBĚ

pořádanou pod záštitou MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR
Termín: lispopad 2019
Akce se koná v OREA hotelu Devět Skal Sněžné-Milovy
Organizátoři konference :
TRIFOSERVIS Čelákovice, Vladislav MAREK
ASOCIACE TECHNICKÝCH DIAGNOSTIKŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE
- Problematika paliv a maziv motorových vozidel
- Provozní zkušenosti s automobilovými a průmyslovými oleji
- Aplikace plastických maziv
- Provozní zkušenosti s mazáním a údržbou strojů
- Vliv čistoty maziv na provozní spolehlivost strojů

55
1/2019 TriboTechnika

Systém řízení výroby a kvalifikace
pro zvláštní a speciální technologické
procesy a jejich kvalitu pro výrobky
Zvláštní a speciální technologické procesy jsou dokumentované výrobní činnosti,
u kterých nelze následnými zkouškami (NDT, bez porušení výrobku) 100%-ně zjistit
a zajistit, že v nich nejsou vady, které by časem při provozu mohly ovlivnit jejich spo-
lehlivost a bezpečnost. Jsou to hlavně vady strukturní nehomogenity, nestejnoro-
dosti chemického složení a různé skryté vady celistvosti uvnitř výrobku. Tyto vady
nelze vždy spolehlivě odhalit a nedestruktivně odzkoušet. Většina výrobků se
nezkouší na 100%-ní NDT kontrolu dle požadavků ČSN EN ISO 17635 (UT, RT, ET, AT,
TOFD, Phased Array, EMAT aj.). Navíc skryté vady ve struktuře (nehomogenita
chemického složení, strukturální nehomogenita mikrostruktury aj.) lze odhalit
a odzkoušet jen na základě dílčích kontrol a zkoušek mikrostruktury, tj. destruktivní-
mi zkouškami, ev. jiné DT (zkouškou tahem, ohybem, vrubové houževnatosti,
rázem v ohybu, tvrdosti, rozlomením aj.) dle požadavků technických norem pro DT
kontrolu a zkoušení výrobku. Tzn. např. vždy kontrolovat a zkoušet pravidelně čísel-
ně určený nebo náhodný výrobek evidovaný ve výrobní řadě.

Zvláštní a speciální technologické proce- divize - obor řízení kvality, kde je tým - manažer kvali-
sy jsou ty, které nutně potřebují k jejich ty, auditoři, kontroloři, inspektoři pro NDT a DT kon-
provádění kvalifikaci personálu i kvalifi- trolu a zkoušení i pro zhotovování a udržování těchto
kaci prováděcích postupů a jsou kontro- dokumentů. Pokud je ve firmě výrobce laboratoř -
lovány a zkoušeny podle plánu kontrol zkušebna NDT a DT, pak i tato patří do tohoto oboru
a zkoušek vždy pro daný výrobek, např. (divize). Řízení kvality tvoří předpisy pro kontrolu
dle ČSN EN ISO 17635 metodami VT, PT, a zkoušení (plány kontrol a zkoušek) ve spolupráci
MT, RT, UT, AT, ET, LT, také rozměrově dle s konstruktéry nebo projektanty. Rovněž jejich úko-
ČSN EN ISO 2768-1 a 2 i výrobkových lem je tvorba příruček a směrnic i postupů pro pro-
norem a technické výrobní dokumenta- vádění výrobků požadované kvality.
ce, tzn. že jsou plně dokumentovány ve
výrobním procesu. Svařování a pájení dílců a výrobků
Mezi zvláštní a speciální procesy patří Proces je řízen příručkou (směrnicí) pro svařování
svařování, pájení, tepelné dělení, rovná- (pájení), zpracovanou pracovníky řízení kvality. Tyto
ní materiálu, povrchové úpravy, tváření, procesy vyžadují kvalifikaci personálu i kvalifikované
slévání, tepelné zpracování a také postupy provádění. Proces je řízen systémem kvality
obrábění. Výše uvedené procesy jsou ve svařování a pájení i řízení výroby dle požadavků
zaváděny a udržovány na požadované ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN
kvalitě přes systém řízení výroby. 1090-2 a 3 aj. Jednotlivé zásady i požadavky pro pro-
Systém řízení výroby je vždy vybudován vádění jsou uvedeny v technických normách např.
a udržován na požadavcích systému říze- ČSN EN 1011-1 až 8, ČSN EN ISO 15607, ČSN EN ISO
ní kvality výroby. Ve výrobních firmách 15609-1 až 6 (postupy WPS), ČSN EN ISO 15614-1 až
je řídícím dokumentem příručka kvality 14 (kvalifikace WPQR), ČSN EN 13134 (kvalifikace
a dílčí směrnice i výrobní postupy. BPAR).
Dokumenty jsou udržovány v aktuálním Kvalifikovaný personál pro provádění je dán poža-
stavu pro zajištění požadované a opako- davky v technických normách a v procesních nor-
vané úrovně kvality výrobků. Ve firmě je mách ČSN EN ISO 14731 (svářečský dozor I/EWE,

56
TriboTechnika 1/2019

I/EWT, I/EWS), ČSN EN ISO 9712 (NDT svářečský kon- ČSN EN 1090-2 a 3, ČSN EN 1011-1 až 8 aj. Kvalifikace
trolor - pracovník level I až III), ČSN EN 287-1 (svářeči pracovníků je dána zaškolením na základě poža-
pro tlaková zařízení), ČSN EN ISO 9606-1 až 5 (svářeči davku ČSN 05 0705, ČSN EN 1090-2 a 3, ČSN EN 1011-
pro kovové konstrukce výrobků), ČSN EN ISI 13585 1 až 8 aj. Postupy pro rovnání musí být parametricky,
(páječi), ČSN EN ISO 17660-1 a 2 (svářeči beto- kvalitativně i kvalifikačně odzkoušeny pro dosažení
nářských ocelí), ČSN EN 12732 (svářeči plynových opakované a požadované kvality, tj. přípustných roz-
potrubí), ČSN EN ISO 14732 svářečští operátoři a seři- měrových tolerancí dílce nebo výrobku.
zovači svařovacích zařízení), ČSN EN ISO 3834-1 až 6,
ČSN EN 1011-1 až 8 aj. Tepelné zpracování dílců a výrobků
Proces je řízen na základě směrnice pro přípravu
Tepelné a netepelné dělení materiálu, provádění výroby a speciálními postupy. Zpracovávají se kvali-
svarových ploch fikované postupy tepelného zpracování dle poža-
Proces je řízen na základě směrnice i postupů pro davku např. ČSN EN ISO 17663, ČSN 05 0211, ČSN EN
dělení materiálů pro dílce a výrobky, tj. jsou zpraco- 1090-2 a 3 aj.. Tyto zpracovává technik přípravy výro-
vávány plány a programy pro dělení materiálu, kon- by, výrobní technolog, specialista pro tepelné zpra-
trolu řezaných hran (dle požadavku kvality v ČSN EN cování, svářečský dozor aj. Kvalifikace pracovníků je
1090-2 a 2, ČSN EN ISO 9013). Plány a programy zpra- dána požadavky výrobkových norem a procesních
covává výrobní technolog, svářečský dozor, techno- norem ČSN EN ISO 17663, ČSN 05 0211, ČSN EN
log konstrukční kanceláře, technik přípravy výroby, 1090-2 a 3 aj. Tepelné zpracování se provádí podle
specialista pro dělení materiálu aj. Zpracovávají se požadavku výrobkových norem a v systému řízení
kvalifikované postupy dělení materiálu dle požadav- kvality výroby dle požadavku ČSN EN ISO 3834-1 až
ku např. ČSN EN 1090-2 a 3 aj. 6, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 1090-2 a 3, ČSN EN ISO
Dělení materiálu se kategorizuje na mechanické 17663, ČSN 05 0211, ČSN EN ISO 13916, ISO/TR
řezání, rozbrušování, stříhání, řezání vodním 17745, ČSN EN 1011-1 až 8 aj. Kvalifikace pracovníků
paprskem, kyslíko-acetylénové řezání, řezání lasere- je dána zaškolením na základě požadavku ČSN 05
m, řezání plazmou, řezání elektronovým paprskem 0705, ČSN EN 1090-2 a 3, ČSN EN ISO 17663 a ČSN 05
aj. Tepelné a netepelné dělení se provádí v systému 0211 aj. Postupy pro tepelné zpracování musí být
řízení kvality výroby dle požadavku ČSN EN 3834-1 parametricky, kvalitativně i kvalifikačně odzkoušeny
až 6, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 1090-2 a 3, ČSN EN pro dosažení opakované a požadované kvality,
1011-1 až 8. tj. přípustných a vhodných vlastností (hodnot tvr-
Kvalifikace pracovníků je dána požadavkem technic- dosti, úroveň mikrostruktury aj.) dílců a výrobků po
ké normy ČSN 50 0705, ČSN EN ISO 14732, ČSN EN tepelném zpracování.
1090-2 a 3, ČSN EN 1011-1 až 8 aj. na operátory a seři-
zovače zařízení pro tepelné i netepelné dělení. Povrchové úpravy dílců a výrobků
Postupy pro tepelné dělení musí být parametricky, Proces je řízen na základě směrnice pro přípravu
kvalitativně i kvalifikačně odzkoušeny pro dosažení výroby a speciálními postupy. Zpracovávají se kvali-
opakované a požadované kvality řezných ploch fikované postupy povrchových úprav dle požadav-
a tolerancí dílce pro výrobek. Systém je stanoven dle ku např. dle ČSN EN 15648, ČSN EN 1090-2 a 3 aj. Tyto
požadavku např. ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ČSN EN ISO zpracovává technik přípravy výroby, výrobní tech-
9001, ČSN EN ISO 17658, ČSN EN ISO 9692-1 až 4, nolog, specialista pro povrchové úpravy, svářečský
ČSN EN 1708-1 a 2, ČSN EN ISO 2553 aj. dozor. Kvalifikace k provádění povrchových úprav je
dána požadavky např. ČSN EN 1090-2, ČSN P ENV
Rovnání materiálu dílců a výrobků 12837, ČSN EN ISO 12690, ČSN EN ISO 14918 aj.
Proces je řízen na základě směrnice pro přípravu Povrchové úpravy se provádí podle požadavku
výroby a speciálními postupy. Zpracovávají se rov- výrobkových norem a v systému řízení kvality výro-
nací plány pro mechanické nebo tepelné rovnání dle by dle požadavku ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ČSN EN
požadavku např. ČSN EN 1090-2 a 3 aj. Plány zpraco- ISO 9001, ČSN EN 1090-2 a 3, ČSN EN ISO 14713-1
vává technik přípravy výroby, svářečský dozor, až 3, ČSN EN ISO 14922-1 až 4, ČSN EN ISO 12944-1
výrobní technolog, specialista pro rovnání aj. až 8, ČSN EN ISO 8501-1 až 4, ČSN EN ISO 8502.1 až
Rovnání materiálu a vyrobených dílců i konstrukcí 12, ČSN EN ISO 8503-1 až 5, ČSN EN ISO 8504-1 až 3,
výrobků se provádí v systému řízení kvality výroby ČSN EN ISO 1461, ČSN EN ISO 11124-1 až 4 aj. Po-
dle požadavku ČSN EN 3834-1 až 6, ČSN EN ISO 9001, stupy pro povrchové úpravy musí být parametricky,

57
1/2019 TriboTechnika

kvalitativně i kvalifikačně odzkoušeny pro dosažení povrchu aj.) jednotlivých zhotovených tvářených
opakované a požadované jejich kvality, tj. přípust- výrobků.
ných a vhodných vlastností (hodnot celistvosti, poža-
dované tloušťky provedení, úrovně povrchu aj.) dílců Obrábění dílců a výrobků
a výrobků po povrchové úpravě. Proces je řízen na základě směrnice pro zhotovová-
ní obrobků. Zpracovávají se kvalifikované postupy
Slévání – odlitky pro výrobky a zařízení pro zhotovování obrobků podle požadavků výrob-
Proces je řízen na základě směrnice pro zhotovování kových norem a procesních norem např. ČSN EN
polotovarů - odlitků. Zpracovávají se kvalifikované 1090-2 a 3 aj. Zpracovává je výrobní technolog,
postupy pro zhotovování odlitků podle požadavků specialista pro obrábění. Kvalifikace k provádění
výrobkových norem a procesních norem např. dle obrábění materiálu je dána požadavky např. tech-
ČSN EN 1090-2 a 3 aj.. Tyto zpracovává výrobní tech- nických norem a procesních norem pro obrábění
nolog, specialista pro slévárenství aj. Kvalifikace ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 1011-1 až 8, ČSN EN 1090-
k provádění slévání materiálu je dána požadavky 2 a 3, ČSN EN 12415, ČSN EN ISO 23125, ČSN EN
např. technických norem a procesních norem pro slé- 12478, ČSN EN 12480, ČSN EN 12717, ČSN EN
várenství ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 1011-1 až 8, ČSN 13128, ČSN EN 12417 aj. Slévání se provádí dle poža-
EN 1090-2 a 3, ČSN EN 710, ČSN EN 14681, ČSN EN davku výrobkových norem a v systému řízení kvali-
1247, ČSN EN 1248, ČSN EN 869 aj. Slévání se provádí ty výroby dle požadavku ČSN EN 12415, ČSN EN ISO
dle požadavku výrobkových norem a v systému říze- 23125, ČSN EN 12478, ČSN EN 12480, ČSN EN
ní kvality výroby dle požadavku ČSN EN 710, ČSN EN 12717, ČSN EN 13128, ČSN EN 12417, ČSN 20 0700,
14681, ČSN EN 1247, ČSN EN 1248, ČSN 04 0060, ČSN ČSN 20 0701, ČSN 20 0032 aj. Postupy pro obrábění
04 6505, ČSN 04 6506, ČSN EN 869, ČSN 04 6515 aj. musí být parametricky, kvalitativně i kvalifikačně
Postupy pro slévání musí být parametricky, kvalita- odzkoušeny pro dosažení opakované a požadova-
tivně i kvalifikačně odzkoušeny pro dosažení opako- né kvality všech obrobků, tj. přípustných a vhod-
vané a požadované kvality všech odlitků, tj. přípust- ných vlastností (rozměrových hodnot, požadované
ných a vhodných vlastností (rozměrových hodnot, celistvosti, úrovně povrchu) jednotlivých zhotove-
požadované celistvosti, úrovně povrchu aj.) jednotli- ných obrobků.
vých zhotovených odlitků. Dle požadavků Evropských směrnic (ES, EHS), zák.
č. 90/2016 Sb., zák. č. 91/2016 Sb., zák. č. 64/2014
Tváření – tvářené dílce a výrobky Sb., zák. č. 100/2013 Sb., zák. č. 34/2011 Sb., zák. č.
Proces je řízen na základě směrnice pro zhotovování 155/2010 Sb., zák. č. 490/2009 Sb. a č. 22/1997 Sb.,
tvářených polotovarů výrobků. Zpracovávají se kva- ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR
lifikované postupy pro zhotovování tvářených (NV), harmonizovaných a technických výrobko-
výrobků (výkovků, výlisků, ohýbaných dílců, pro- vých norem, ev. jiných technických norem, rovněž
střihovaných dílců, válcovaných i protlačovaných též kontraktu (obchodní smlouvy), je nutné provo-
výrobků) podle požadavků výrobkových norem zovat výrobky a technická zařízení jako bezpečné
a procesních norem např. dle ČSN EN 1090-2 a 3 aj. i spolehlivé, ev. projektantem nebo konstruktérem
Tyto zpracovává výrobní technolog, specialista pro výrobce předepsanou mírou bezpečnosti, trvanli-
tváření aj. Kvalifikace k provádění tváření materiálu vosti, životnosti, spolehlivosti a kvality.
je dána požadavky např. technických norem a pro- Strojní, stavební, tlaková, energetická, plynárenská,
cesních norem pro tváření ČSN EN ISO 9001, ČSN EN elektrická, dopravní, transportní, chemická, těžeb-
1011-1 až 8, aj. aj. Tváření se provádí dle požadavku ní zařízení, stavby a jednotlivé výrobky (konstrukce,
výrobkových norem a v systému řízení kvality výroby dílce), mohou být vystaveny různým druhům pro-
dle požadavku ČSN EN 1090-2 a 3, ČSN 42 9001, ČSN vozního zatížení a různým provozním podmínkám.
42 9002, ČSN EN 10243-1 a 2, ČSN EN 10031, ČSN EN To má značný vliv na trvanlivost jejích dílů (expono-
10222-2 a 5, ČSN EN 10250-1 až 3, ČSN EN 586-3, ČSN vaných částí), tj. na změnu charakteristik materiálů
EN 10254, ČSN 42 0276, ČSN 21 1413, ČSN 22 8306 výrobků, což je výsledkem řady provozních cyklů
aj. Postupy pro tváření musí být parametricky, kvali- nebo vystavení určitým druhům zatížení během
tativně i kvalifikačně odzkoušeny pro dosažení opa- doby provozu resp. provozní životnosti, čo značně
kované a požadované kvality všech tvářených dílců ovlivňuje bezpečnost a kvalitu výrobků (zařízení).
a výrobků, tj. přípustných a vhodných vlastností (roz- Text: Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D.,
měrových hodnot, požadované celistvosti, úrovně Ing. Jan Opletal, Ing. Zdeněk Balej

58
1/2019 TriboTechnika

Čistiace utierky v systéme
opakovaného použitia

Malé utierky - vysoký účinok
MEWA, poskytovateľ služieb v oblasti textilného priemyslu, ponúka svojim
zákazníkom rôzne typy čistiacich utierok. Výrobca pritom stavil na princíp
opakovaného použitia: po dohodnutom čase sa znečistené utierky vyzdvihnú,
následne vyčistia a potom opäť dodajú zákazníkom.

Čistiace utierky na akékoľvek použi- životného prostredia. Utierky sa dodávajú a skladujú
tie v špeciálnych kontajneroch na kolieskach so vzdu-
Podľa konkrétnych požiadaviek a účelu chotesne uzatvárateľnými vekami. Systém opakova-
použitia sú utierky poskytované v presne
takom množstve a kvalite tkaniny, akú
podniky a prevádzky potrebujú na
odborné čistenie strojov a zariadení.
Čistiace utierky sú k dispozícii v štyroch
rôznych kvalitách – v súlade s požiadav-
kami priemyslu, remeselnej výroby
a automobilov. Týmto spôsobom sú odol-
né viacúčelové utierky MEWATEX®
určené na vyčistenie od oleja, farieb,
rozpúšťadiel a tukov, jemné utierky
MEWATEX® PLUS sú určené na vyčistenie
náročnejších materiálov, ľahké utierky
MEWATEX® ULTRA sú určené na vyčiste-
ného použitia s certifikátom udeleným podľa noriem
nie citlivých povrchov a čistiace utierky
DIN ISO 9001 a 14001 je možné jednoducho
najvyššej kvality PROTEX® splnia aj tie
integrovať do prevádzkových postupov a optimali-
najvyššie nároky.
zuje procesy v rámci manažmentu kvality a ochrany
životného prostredia. Servisné služby sú poskytova-
Systém opakovaného použitia znižu-
je náklady podnikov a chráni životné né na celoeurópskej úrovni. Tepelným zhodnocova-
prostredie ním vypraných nečistôt dnes spoločnosť MEWA
Vďaka systému opakovaného použitia je pokrýva až 80 % vlastných energetických potrieb
čistiaca utierka MEWA viac ako len sušičiek a pracích zariadení pri spracovaní čistiacich
čistiaca utierka. K poskytovaným utierok. Okrem toho bolo možné vďaka špeciálnemu
službám patrí prvé vybavenie utierkami systému recyklácie vody z oplachovania a prania
podľa konkrétnych potrieb, presné doda- zníženie spotreby vody oproti pôvodnému postupu
nie a vyzdvihnutie utierok, ako aj odbor- prania o 50 % a optimalizovaným použitím pracích
né pranie a plnenie zákonom stanove- prostriedkov sa dosiahlo zníženie zaťaženia
ných podmienok týkajúcich sa ochrany životného prostredia až o 85 %.

60
TriboTechnika 1/2019

MEWA Textil-Management ktorá bola založená v roku 1908, je dnes vedúcou
Spoločnosť MEWA zásobuje zo 44 prevádzok podni- spoločnosťou v oblasti textilného manažmentu.
ky po celej Európe pracovnými a ochrannými
odevmi, čistiacimi utierkami, rohožami na za-
chytávanie oleja a klasickými rohožami, ako
ochrannými pracovnými pomôckami. Celkom 5 200
zamestnancov má na starosti viac než 180 000

Utierky sa dodávajú a skladujú v špeciálnych kontaj-
neroch na kolieskach so vzduchotesne uzatvárateľný-
mi vekami.

V novembri 2013 sa dostala MEWA medzi troch favo-
Čistiace utierky MEWA sú k dispozícii v štyroch rôznych ritov Nemeckej ceny trvalo udržateľného rozvoja
typoch – v súlade s požiadavkami priemyslu, remeselnej v kategórii "Nemecké produkty/služby". Spoločnosť
výroby a servisov. bola roku 2016 tretíkrát ocenená vydavateľstvom
Deutsche Standards "Značkou storočia" a ďalej bola
zákazníkov z oblasti priemyslu, obchodu, remesiel a roku 2015 druhýkrát vyznamenaná ako "Vedúca
gastronómie. V roku 2016 dosiahla skupina MEWA značka na svetovom trhu".
obrat vo výške 638 miliónov eur. Spoločnosť MEWA, Text: MEWA Textil-Service SR s.r.o.

MEWA Textil-Service SR s.r.o. Tel.: +421 2 44636097
Varšavská 29 Fax: +421 2 44462908,
831 02 Bratislava E-Mail: bratislava@mewa.sk,

www.mewa.sk

61
1/2019 TriboTechnika

Ďalšie periodiká
časopisy, ktoré sa oplatí čítať
Dvojmesačník TriboTechnika vydáva:
Občianske združenie na rozvoj, vedy,
vydavateľstva TechPark techniky a vývoja - Techpark, o. z.
Registrácia vykonaná 22. 10. 2003
pod č. VVS/1–900/90–22538
IČO: 37 904 647, IČ DPH: SK 2021800869

Sídlo vydavateľa a adresa redakcie:
Pltnícka č. 4, 010 01 Žilina, Slovakia
E–mail: redakcia@techpark.sk
redakcia@tribotechnika.sk

Odborný garant:
Ing. Jozef Dominik, CSc.
e-mail: redakcia@techpark.sk

www.tribotechnika.sk Šéfredaktorka:
Ing. Dana Tretiníková
tretinikova@techpark.sk
tel.: +421 905 206 227

Redakcia:
Ing. Antónia Soukupová
info@techpark.sk

Roald Tretiník
redakcia@techpark.sk

Grafika:
www.solartechnika.sk Grafické štúdio vydavateľstva TechPark Žilina

Rozširuje:
Vlastná distribučná sieť
MEDIA PRINT KAPA Bratislava

Evidenčné číslo: EV 4960/14
Vydanie: 1/2019
Ročník vydávania: 12. ročník
ISSN 1338–0524

www.tribotechnika.sk
www.techpark.sk

62