You are on page 1of 50

Općinski sud u Sesvetama – predmet Povrv-958/2019 (sutkinja Željka Bajzek)

Županijski sud u Zagrebu – predmet Gž-4350/2019 (sudac Tomislav Aralica)


Dana 25. siječnja 2019. sutkinja Općinskog suda u Sesvetama Željka Bajzek je presudila protiv mene po tužbi
Vodoopskrbe Zagrebačke županije, na način da je ignorirala činjenicu da sam ja dokazao promašenu pasivnu legitimaciju
tužbe, jer u utuženo vrijeme uopće nisam boravio na adresi na kojoj sam terećen za potrošnju vode. Zašto je to učinila, nije
obrazložila!
Takva njezina nezakonita presuda nije me uopće iznenadila, jer ju se moglo unaprijed pretpostaviti, obzirom da mi je
sutkinja Bajzek prethodno namjerno ONEMOGUĆILA PRISTUP SUDU NA GLAVNU RASPRAVU!
Naime, kako se vidi iz mojih podnesaka od 2. 1. 2019. i 23. 1. 2019., ja sam sutkinju upozorio da u terminu kada je ona
zakazala glavnu raspravu u ovome predmetu, 25. 1. 2019., ja već imam zakazanu glavnu raspravu na Općinskom
građanskom sudu u Zagrebu, u predmetu 28 Pn 4580/12!
Ona je obje te moje molbe međutim ignorirala i radila nezakonito po svome i tako i presudila!

Sudac Županijskog suda u Zagrebu Tomislav Aralica je njezinu presudu potvrdio, odbivši moju žalbu kao „djelomično
neosnovanu“ iako ju je zapravo čitavu odbacio, tj. čitavu proglasio neosnovanom. Da je tome tako vidi se i iz njegove
presude u kojoj se ne navodi da bi neki dio moje žalbe bio usvojen, pa je njegova presuda dakle manjkava jer joj nedostaje
obrazloženje, a i proturječna je sama sebi, pa je dakle po čak 2 osnova nezakonita (vidjeti ovdje str. 50).

Sve je to primjer klasične pravosudne mafije, obzirom da je sudac Tomislav Aralica bio kolega sutkinje Željke Bajzek na
sudu u Sesvetema (vidjeti ovdje str. 51). „Tko će kome ako ne svoj svome?“

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Drugostupanjska presuda, 18. 2. 2020. ..str. 2


2. Žalba, 1. 2. 2019. ...………………………str. 5
3. Prvostupanjska presuda, 25. 1. 2019. .….str. 8
4. Moj podnesak, 23. 1. 2019. ……………...str. 12
5. Moj podnesak, 2. 1. 2019. ……..………...str. 15
6. Zapisnik 13. 12. 2018. ……………………str. 17
7. Moj podnesak, 7. 12. 2018. ……….……...str. 19
8. Moj podnesak, 12. 11. 2018. ……….….....str. 22
9. Moj podnesak, 2. 10. 2018. ……..….….....str. 26
10. Poziv, 27. 8. 2018. ………………..……….str. 28
11. Podnesak tužitelja, 11. 6. 2018. …………str. 29
12. Moj podnesak 4. 6. 2018. ………………..str. 30
13. Zapisnik 24. 5. 2018. …………………….str. 36
14. Podnesak tužitelja 22. 5. 2018. ………….str. 37
15. Odgovor na tužbu, 24. 5. 2018. ………….str. 40
16. Poziv na pripremno ročište, 19. 4. 2018. ..str. 47

1
2
3
4
5
Ante Vranković Drugostupanjski sud, putem Općinskog suda u Sesvetama
Domjanićeva 15
10380 Sveti Ivan Zelina
1. veljače 2019.

2* ŽALBA
protiv presude Općinskog suda u Sesvetama posl. broj: 1 : Povrv – 958/2019-14
I. Presudom Nasl. suda poslovni broj: 1 : Povrv – 958/2019-14 tuženiku tj. meni, naloženo je da plati tužitelju iznos od 67,80
kn sa zakonskom zateznom kamatom, kao i troškove postupka u iznosu 875,00 kuna
II. Protiv navedene presude ja, tuženik, temeljem Zakona o parničnom postupku, čl. 467, st. 1, te čl. 353 i 354, u otvorenom
roku podnosim ovu žalbu, zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka.
Pobijanom presudom stavlja mi se na teret da tužitelju nisam platio račun u visini od 67,80 kn, radi čega sam i tužen.
No, još u mom Odgovoru na tužbu (dostupno i na linku: https://www.scribd.com/document/398602599/Odgovor-na-
tu%C5%BEbu-Sesvete-24-5-18) dokazao sam potpuno promašenu pasivnu legitimaciju ove tužbe, jer u navedeno vrijeme
nikako nisam mogao biti stvaran korisnik vode u Zelini, obzirom da sam se nalazio na Hvaru (Odgovor na tužbu, str. 1 i Dokaz
6). Međutim, kako je razvidno iz pobijane presude, sutkinja Željka Bajzek je u njoj potpuno ignorirala taj moj prigovor i
dokaze na kojima sam dokazao njegovu točnost, što ne može biti slučajno, već jedino namjerno, obzirom da sam taj prigovor
ponovio u još 3 navrata: u mojim podnescima od 4. lipnja 2018., 2 listopada 2018. i 7. studenog 2018. (linkovi na cijeli sadržaj
spisa nalaze se na: https://www.scribd.com/document/398603411/Dokumentacija-o-namjernom-nezakonitom-radu-sutkinje-%C5%BDeljka-Bajzek-i-njezinom-
namjernom-uni%C5%A1tavanju-%C4%8Dovjeka-bez-prihoda
Štoviše, u dokumentaciji koju sam priložio u spis, vidi se da je i tvrdnja sutkinje Bajzek da „predmetni račun nisam
reklamirao niti osporio“ njezina svjesna laž, jer sam ja u spis 2. 10. 2018. priložio moj dopis tužitelju od 17. 9. 2016. u kojem
ga upozoravam da sam ja samo suvlasnik predmetnog stana i priključka vode, i to je 2., tj. dodatni dokaz promašene pasivne
legitimacije u ovoj tužbi, ali i jasan dokaz da je sutkinja Bajzek u svojoj presudi namjerno, svjesno lagala.
Mene takvo namjerno ignoriranje dokaza i namjerno svjesno laganje sutkinje Bajzek u presudi, uopće nisu začudili.
Štoviše, još u svojem Odgovoru na tužbu od 24. svibnja 2018., str. 2 ja sam takav razvoj događaja i predvidio, naprosto
zato jer se isto to - da hrvatski suci u uvijek vulgarno bezočno lažu u korist jačega, kako bi kaznili stranku koja nije platila pravosudni reket i/ili im
nije dala mito – događalo u apsolutno svim mojim parnicama na tom i drugim sudovima, bilo da sam bio tužitelj, ili tuženik.
O tim sam zvjerstvima hrvatskih sudaca, koji su nezakonito sudili protiv mene ----- iako su kao i ovdje sutkinja Bajzek (vidjeti o tome
moj podnesak u ovom predmetu od 12. studenog 2018., Prilog 1) dobro znali da sam još 2009. tj. više od 9 godina bez prihoda jer mi je
od njihove kolegice koja se u međuvremenu u niz navrata proslavila svojim zlom, Jadrane Jelićić (o tome pak moj Podnesak u ovom
predmetu od 2. 1. 2019) osporeno pravo na život što je potvrdio i HHO ----- ja već objavio stotine dokaza, iz kojih se jako dobro vidi da
je hrvatski pravosudni sustav „zao“ i da je država s takvim pravosuđe, „nakaradna“, baš kao što je to pred točno godinu dana konstatirao
ugledni Večernji list.
Ovdje ću dati samo 3 takva primjera postupanja prvostupanjskih sudaca – koje sam prozvao poimence i preko Nove TV
(Prilog, slika broju 3) u koje se svak s pristupom Internetu sam može uvjeriti:
- U laži suca Hrvoja Vučića (izmislio da sam ja tražio priključak vode za koji se vidi da sam naslijedio) na linku:
- https://www.scribd.com/document/398568678/Sudac-Hrvoje-Vu%C4%8Di%C4%87-svjesno-la%C5%BEe-da-bi-presudio-u-korist-ja%C4%8Deg
- U laži sutkinje Vlatke Paškvalin Bošković (presudila za stranku koja je tvrdila da je „imala pravo“ lažno svjedočiti na sudu):
- https://www.scribd.com/document/388099507/Sadr%C5%BEaj-spisa-u-kojem-je-sutkinja-Vlatka-Pa%C5%A1kvalin-Bo%C5%A1kovi%C4%87-presudila-u-korist-%C4%8Dovjeka-koji-je-kazao-da-je-imao-pravo-la%C5%BEno-svjedo%C4%8Diti-na-sudu

- U laži sutkinje Davorke Ćurko Nasić (isto presudila za stranku koja je tvrdila da je „imala pravo“ lažno svjedočiti na sudu):
https://www.scribd.com/document/369144698/Presuda-i-%C5%BEalba-u-predmetu-Ivana-Musi%C4%87-sudski-savjetnik-Jure-Pezelj-i-sutkinja-Davorka-%C4%86urko-Nasi%C4%87
U laži tih troje sudaca lako se uvjeriti i ako se njihova imena utipkaju na Googleu, jer se citirani dokazi o njihovu sirovo
nezakonitu radu pojavljuju odmah na prvoj stranici uz njihova imena.
Istom taktikom: ili lažima kao sudac Vučić, ili ignoriranjem dokaza u spisu kao sutkinje Paškvalin Bošković i Ćurko Nasić
koriste se u drugostupanjski sudovi, pa je tako vjerojatno ozbiljno umno poremećena sutkinja Irena Dikan Terzić, kako bi me
osudila, lagala da je „Ante Vranković (ja) priznao da je on Dinko Vranković“. Kako ja mogu biti 2 čovjeka (i Ante Vranković
i Dinko Vranković) i kako ja mogu biti moj otac koji je umro pred 20 godina? Kod naših umobolnih sudaca,, sve je moguće.
U slučaju pak Antonia Dananića višestupanjski sud je potpuno ignorirao žalbeni navod da je svjedok tužiteljice imao iskaz
oprečan onom tužiteljice, i potvrdio presudu sutkinje Jasne Zoretić Rendulić kojom ga je osudila za prijetnju na 10 mj. zatvora.
Stoga i od ovog višestupanjskog suda iako tražim zakonito postupanje i odbačaj tužbe, iz iskustva znam da mogu očekivati
samo zlo: laži i ignoriranje činjenica (dokaza) te nezakonito odlučivanje, pa molim da mi taj sud čim prije pošalje svoju
nezakonitu presudu, kako bih suce koji su ju donijeli, za njihova zvjerstva (nezakoniti suđenje i uništavanje čovjeka koji je 9 godina bez
prihoda!) temeljem presude suda u Strasbourgu u predmetu Narodli list protiv RH (koja potiče javno kritiziranje rada sudaca
temeljem dokumenata) mogao javno poimence prozivati putem TV-a (Prilog 1) i putem knjiga (Odgovor na tužbu, Dokaz 1).

6
HTV – 12. 12. 2018. Prilog 1

Link: http://www.tjedno.hr/prosvjed-tko-je-ubio-pravdu/?fbclid=IwAR0BLyv6G4jIj0XHgwinJG3yGyJmegp1GN35JZI_jOnM6QLtWFvMvoJly3A
http://promise.hr/prosvjednici-ispred-suda-suci-sude-u-korist-jacih-i-bogatijih-zato-nam-je-pravosude-na-svjetskom-dnu/
http://www.hazud.hr/prosvjednici-ispred-suda-suci-sude-u-korist-jacih-i-bogatijih-zato-nam-je-pravosude-na-svjetskom-dnu/

NOVA TV – 16. 1. 2019.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=yJuwiRnQAFw

RTL – 31. 1. 2019.

Link: https://vijesti.rtl.hr/foto/2699237/tko-je-ubio-pravdu-ubili-su-je-suci-prosvjeduje-gladju-ispred-opcinskog-suda-u-ilici/?slika=3048649

7
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SESVETAMA
Zagrebačka 22, Sesvete

Poslovni broj: 1 Povrv-958/2019-14

U IME REPUBLIKE HRVATSKE


PRESUDA

Općinski sud u Sesvetama, po sucu ovog suda Željki Bajzek u pravnoj stvari tužitelja
Vodovod Zelina d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline, Katarine Krizmanić 1, OIB 51880612524,
zastupan po Andrei Grugan Šagud, odvjetnici iz Svetog Ivana Zeline, TRg Ante Starčevića
12/1, protiv tuženika Ante Vranković iz Svetog Ivana Zeline, Dragutina Domjanića 5, OIB
89927368564, radi isplate, nakon provedene javne i glavne rasprave zaključene dana 13.
prosinca 2018. u prisutnosti punomoćnika tužitelja, a u odsutnosti uredno pozvanog tuženika,
dana 25. siječnja 2019.,

presudio je

I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Branke
Rački, poslovni broj Ovrv-334/2015 od 23. srpnja 2015. i to u dijelu u kojem je tuženiku
naložen platež iznosa od 67,80 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od 01.
rujna 2014. pa do isplate, s time da je kamata od rujna 2014. do 31. srpnja 2015. po stopi
određenoj za svako polugodište, uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je
vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu za pet postotnih
poena, a od 1. kolovoza 2015. do isplate po prosječnoj kamatnoj stopi na stanja kredita
odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunatoj
za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu uvećanoj za tri postotna poena koju
kamatu utvrđuje Hrvatska narodna banka, sve u roku od 8 dana.

II. Ukida se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Branke Rački,
poslovni broj Ovrv-334/2015 od 23. srpnja 2015. i to u dijelu u kojem je tuženiku naloženo da
tužitelju nadoknadi ovršni trošak u iznosu od 643,75 kn zajedno sa zateznim kamatama koje
teku od 23. srpnja 2015. godine do isplate.

III. Nalaže se tuženiku da tužitelju nadoknadi trošak postupka u iznosu od 875,00 kn, u roku
od 8 dana.

8
Obrazloženje

Vodovod Zelina d.o.o. je kao ovrhovoditelj protiv Ante Vranković kao ovršenika podnio
prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave, a radi naplate iznosa od 67,80 kn zajedno
sa zateznim kamatama i troškovima ovršnog postupka.

Dana 23. srpnja 2015. godine, javni bilježnik Branka Rački donijela je rješenje o ovrsi
posl. br. Ovrv-334/2015.

Na citirano rješenje u zakonskom roku ovršenik Ante Vranković uložio je prigovor


osporavajući ga u cijelosti.

Dana 19. travnja 2018. Općinski građanski sud u Zagrebu Stalna služba u Sesvetama,
donio je rješenje posl. br. Povrv-2901/2018, kojim rješenjem je stavljeno van snage naprijed
citirano rješenje javnog bilježnika i to u dijelu u kojem je određena ovrha dok je u dijelu u
kojem je tuženiku naložen platež postupak nastavljen prema odredbama parničnog postupka
analogno platnom nalogu.

U tijeku dokaznog postupka sud je izvršio uvid u karticu kupca, račun broj 766/2/1,
izvadak iz Sudskog registra.

Prigovor zastare tuženika je neosnovan jer je predmetno potraživanje nastalo temeljem


računa broj 766/2/1 koji je izdan dana 31. srpnja 2014. godine, s rokom dospijeća 31.kolovoza
2014. godine, a ovršni prijedlog podnesen je 22. srpnja 2015. godine, dakle u okviru zastarnog
roka od 3 godine.

Predmetno potraživanje odnosi se na potrošnju vode, a tuženik u tijeku postupka nije


dokazao da je predmetni račun osporio niti reklamirao.

Kako je visinu svoga potraživanja tužitelj dokazao priležećim računom, koji tuženik nije
reklamirao, valjalo je za utuženi iznos održati na snazi platni nalog zajedno sa kamatama koje
teku od 01. rujna 2014. godine. Članak 29. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08,
125/11 i 78/15 - dalje u tekstu: ZOO). Dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze,
duguje pored glavnice i zatezne kamate.

Prema članku 9. ZOO-a sudionik u obveznom odnosu dužan je ispuniti svoju obvezu i
odgovoran je za njezino ispunjenje.

Prema članku 65. st. 1. ZOO-a na temelju obveze vjerovnik je ovlašten zahtijevati od
dužnika njezino ispunjenje, a dužnik je dužan u cijelosti ispuniti je.

Što se tiče troškova ovršnog postupka, kako je postupak koji je započeo kao ovršni
nakon izjavljenog prigovra nastavljen kao parnični, sud o toršku postupka u ovoj presudi
odlučuje jednom odlukom koja obuhvaća i troškove iz faze ovršnog postupka i troškove iz faze
parničnog postupka. Stoga je sud ukinuo platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi u dijelu u kojem
je tuženiku naloženo da tužitelju plati ovršne troškove u iznosu od 643,75 kn, zajedno sa
zakonskim zateznim kamatama od 23. srpnja 2015. kao dana donošenja rješenja o ovrsi do
isplate.

9
Odluka o trošku temelji se na članku 143. Zakona o parničnom postupku (NN 53/91,
91/92, 112/99, 117/03, 88/05, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13 i 89/14 - dalje u tekstu: ZPP).
Taj trošak čini sudska preistojba na iznos od 100,00 kn, javnobilježnička nagrada sa 25 % PDV-
a u iznosu od 75,00 kn te nagrada za sastav ovršnog prijedloga 75,00 kn, te trošak zastupanja
tužitelja po punomoćniku, što zajedno sa 25 % PDV-a iznosi 625,00 kn, Tbr. 7. točka 8. važeće
Odvjetničke tarife ili ukupno 875,00 kn.

U Sesvetama, 25. siječnja 2019.

S U D A C:
Željka Bajzek v.r.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:


Protiv ove presude može se izjaviti žalba i to u roku od 8 dana od dostave prijepisa iste,
putem ovog suda, a o žalbi odlučuje županijski sud.
Temeljem čl. 467. st. 1. ZPP-a presuda u sporu male vrijednosti može se pobijati samo
zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 2. t. 1., 2., 4., 5., 6., 8., 9., 10. i
11. ZPP-a i zbog pogrešne primjene materijalnog prava, ali ne i zbog nepravilno ili nepotpuno
utvrđenog činjeničnog stanja, odnosno radi utvrđenja novih činjenica ili izvođenja novih
dokaza.

DNA
1. Vodovod Zelina d.o.o., Sveti Ivan Zelina, Katarine Krizmanić 1
2. Ante Vranković, Sveti Ivan Zelina, Dragutina Domjanića 5

Za točnost otpravka – ovlašteni službenik:


Slavica Kolarić

10
11
Ante Vranković Općinski građanski sud u Zagrebu
Domjanićeva 15 Stalna služba u Sesvetama
10380 Sveti Ivan Zelina 158 : Povrv-2901/2018

23. siječnja 2019.

2* PODNESAK
Poštovani,

obzirom da sam Vas 2. siječnja zamolio za odgodu ročišta zakazanog u ovom predmetu za 25.
siječnja, jer taj dan imam od ranije zakazano ročište, a da obavijest o toj odgodi do danas nisam primio,
molim Vas za zakonito postupanje u mom predmetu, jer nerado dalje širimo listu sudaca koji postupaju
nezakonito (vidjeti dolje).

____________________________________________________________________________________________________________________
Odgovor na jučerašnje klevetničko priopćenje Udruge sudaca Ogranak Zagreb

Udruga Veronika Vere - za pomoć i zaštitu žrtvama pravosuđa ne očekuje, niti zahtijeva da suci sude izvan Zakona i Ustava
RH. Upravo suprotno, tijekom svojeg djelovanja redovito se i ustrajno zalaže za to da suci sude po zakonima Republike
Hrvatske i nepristrano.
Na žalost, podaci iz predmeta, s kojima su upoznati članovi Udruge Veronika Vere jasno i nesumnjivo upućuju na to da su
pojedine odluke, koje prema potrebi možemo i redom nabrojati, donešene suprotno zakonima i Ustavu RH, ali i sudskoj
praksi.
Upravo Udruga sudaca učestalo kvalificira one osobe koje ukazuju na povredu zakona, kao nezadovoljnike pojedinim
sudskim odlukama, ne uvažavajući prigovore i primjedbe na nezakonit rad sudaca, a koji prigovori se mogu opravdati
činjenicama a ne predmnijevama.
Nada Landeka
Osnivačica Udruge za zaštitu žrtava pravosuđa Veronika Vere

12
Suci pod fantomkama

Jučer je na Novoj TV objavljeno priopćenje Udruge sudaca Ogranak Zagreb, koje zapravo predstavlja goebelsovski demantij izjava
članova naše Udruge koje su dane u Vijestima Nove TV u 17 sati, u prilogu povodom našeg prosvjeda „Tko je ubio Pravdu?“
održanom pred zgradom Općinskog građanskog suda u srijedu, 16. siječnja 2019. (link:
https://www.youtube.com/watch?v=yJuwiRnQAFw)

Taj demantij (link: https://www.youtube.com/watch?v=AAuB67lquzE) je toliko pun očitih laži, da se niti jedna odgovorna osoba
Udruge sudaca Ogranak Zagreb nije htjela sramotiti potpisujući ga vlastitim imenom i prezimenom, nego je kao potpisnik
navedena „Udruga sudaca Ogranak Zagreb“, koji ima stotinjak članova, iz čega se vidi da je riječ o svjesnoj manipulaciji i kleveti,
tj. o svjesnom kaznenom djelu od strane odgovornih ali nepotpisanih osoba iz te udruge, koji se i sami srame svojih očitih laži i
koji stoga djeluju, slikovito rečeno – pod fantomkama - tj. anonimno.

Prva laž u priopćenju Udruge sudaca je ona da „suci primjenjuju zakon R. Hrvatske na temelju činjenica“.
To je vulgarna, drska laž i da je riječ o laži, može se uvjeriti svatko tko na svjetskoj platformi za objavu dokumenata „Scribd“
utipka imena sudaca koje smo mi tijekom prosvjeda poimence prozvali.
Ja sam tako osobno na „Scribd“ postavio cijele sudske predmete iz čijeg sadržaja se vidi da suci čija se imena nalaze na
transparentu koji ja držim u rukama u potpunosti ignoriraju činjenice koje su dokazane u predmetima, i donose presude u
kojima je izignoriran cijeli sadržaj spisa, čak drsko navodeći da stotine priloženih i uredno zaprimljenih materijalnih dokaza –
javnih isprava, uključujući tu i sudske presude „ne postoje“, iako ne samo da postoje, nego su uredno urudžbirane u spis, te se
taksativno navode i u podnescima i u zapisnicima.
Sutkinje koje su ignorirale cijeli sadržaj spisa, donoseći presude na temelju svojih namjernih, nakaradnih izmišljotina, a suprotno
„zakonima R. Hrvatske i činjenicama“ na koje se Udruga sudaca iluzorno poziva su Božica Barlović, Vlatka Paškvalin Bošković
i Davorka Ćurko Nasić.

I drugi suci koje smo poimence prozvali (imena se vide na transparentima) također su u predmetima koje smo objavili na
Internetu postupali naočigled, tj. namjerno nezakonito, sudeći uvijek u korist moćnijeg i bogatijeg, što je u narodu postalo
poznato kao "sindrom sinkopa".

Činjenica je da njihovi kolege na višim sudovima u pravilu potvrđuju takve njihove presude, ma koliko one naočigled nezakonite,
zle i nakaradne bile, te zato Hrvatsko pravosuđe i jest 120. od 140 zemalja svijeta, tj. daleko iza pravosuđa većine najzaostalijih
afričkih zemalja, no valja napomenuti da se niti na tom mjestu naše pravosuđe prema procjenama Svjetskog ekonomskog foruma
neće još dugo zadržati, te bi već na idućoj ljestvici moglo pasti na samo svjetsko dno, tj. na pretposljednje ili posljednje mjesto na
svijetu.

To da u Hrvatskoj nema pravde je, prema istraživanju koje je pred 6 mjeseci objavio dr. T. Jurić (link:
https://www.24sata.hr/news/ljudi-iz-hrvatske-ne-bjeze-od-siromastva-nego-od-nepravde-577888), a koje je provedeno na
uzorku 1200 ljudi koji su odselili i Njemačku, glavni razlog iseljavanja iz Hrvatske, znatno ispred nestašice posla i slabe
ekonomske situacije, i za to su, tj. za uništenje Hrvatske, krivi dakle u prvom redu upravo suci, od kojih smo nekolicinu za koju
imamo materijalne dokaze da rade naočigled nezakonito, poimence prozvali tijekom našeg prosvjeda.

Stoga je dakle navod Udruge sudaca da se u našim izjavama radilo o „subjektivnom komentiranju nezadovoljnih procesnih
sudionika uz pogrdne i neistinite kvalifikacije o pojedinim sucima“ vrlo proziran spin i očita laž, i da je tome tako, svatko se može
osobno uvjeriti, provjeravajući detaljno podatke koje smo mi naveli u dokumentaciji, koja je javnosti slobodno dostupna na
Internetu (Scribd).
Povod našeg prosvjeda bilo je dakle ne samo općepoznato stanje na našim sudovima, koje je „katastrofa“ kako je to nedavno na
TV rekao poznati sudac Ivan Turudić, objašnjavajući da kod nas „nevin može biti osuđen, a kriv oslobođen“ (link:
https://www.youtube.com/watch?v=z23H74qTB2s), nego i presuda Međunarodnog suda za ljudska prava u Strasbourgu, u
predmetu Narodni list protiv RH, u kojoj izrijekom stoji da su suci javne ličnosti i da su kao takvi itekako podložni opravdanoj
kritici (koju smo mi proveli, prozivajući suce temeljem na Internetu objavljenih dokaza o njihovom namjernom kršenju zakona i
uništavanju stranaka), te da su odštete koje su im do sada bile dosuđivane od njihovih kolega za izmišljene duševne boli –
nezakonite!

Stoga Udruzi sudaca Ogranak Zagreb ovim putem javno poručujemo da ćemo temeljem činjenica i zakona, tj. stajališta
Međunarodnog suda u Strasbourgu, i ubuduće javno prozivati sve suce koji rade nezakonito, i da je jedini način da nas u tome
spriječe taj, da od stranaka od kojih uzimaju mito, naruče našu fizičku likvidaciju.

Ante Vranković
Udruga za zaštitu žrtava hrvatskoga pravosuđa Veronika Vere, koordinator

13
U ISTO VRIJEME NETKO JE STAVIO OVAJ OGLAS NA JELAČIĆ PLACU
Transparency international Hrvatska
6h·
GOTOVO JE - NAROD JE KRENUO S IMENIMA!

Tekst: SUTKINJA LIDIJA VUKIČEVIĆ OTELA SI CIJELU MOJU IMOVINU JER SI KORUMPIRANA I UZELA MI MALU MIROVINU.
STARE LJUDE UBIJATE I PLJAČKATE A MLADE TJERATE IZ HRVATSKE

_________________________________________________________________________________________________________

NAPOMENA:
SUD NIJE ODGODIO PROGLEŠENJE PRESUDE, ŠTO SAM OVDJE OSNOVANO TRAŽIO IAKO JE PO ZAKONU TREBAO

14
15
16
17
18
19
PRILOG 1

20
PRILOG 2

21
22
Prilog 1 nalazi se na linku:
https://www.scribd.com/document/357228895/Podnesak-i-po%C5%BEurnica-od-4-9-2017

23
Prilog 2

24
25
26
27
28
29
30
vjerojatno da će se predmetna sutkinja Bajzek solidarizirati s njom i sa svojim kolegom lašcem Hrvojem Vučićem, i da će
u ovom predmetu suditi kolegijalno u njihovu korist, a protiv zakona i dokaza, jer upravo i baš to suci u nas u pravilu čine,
a osobito suci Općinskog građanskog suda u Zagrebu, što ću tijekom postupka i dodatno dokazati.

Na koncu, kleveta je da ja prigovaram da bi odugovlačio sudski postupak (Podnesak od 22. 5. 2018., str. 2), obzirom
da ga ja po zakonu trebam dobiti!
Iz ovakve se klevete vidi da punomoćnica tužitelja prejudicira presudu u svoju korist tj. da vidovito sluti da će
predmetna sutkinja (nezakonito) suditi za nju, solidarizirajući se tako u zlu sa sucem Hrvojem Vučićem, lašcem s istoga
suda, očito vjerujući (opravdano) da je međupravnička, međusudačka i istosudna solidarnost u Hrvatskoj (neusporedivo)
jača od zakona, što je i moje iskustvo, čast vrlo rijetkim iznimkama, koje nisu aparatčici navedene pravosudne mafije.

U ovom sam podnesku govorio tj. pisao otvoreno, jer je moje iskustvo da hrvatski pravosudni djelatnici (od kojih je
golema većina radikalno korumpirana i spadaju u konačni ljudski šljam) odmjeren govor u pravilu smatraju znakom kulture, koja
je za njih pak dokaz kukavičluka i slabosti.
Međutim, u mom slučaju tome nije tako i svaki nezakonito izgubljen predmet, za moj je znanstveni rad o radikalnoj
korupciji u našem pravosuđu dobitak, na način da za parsto kuna, otkrijete jednog ili dva uhljebljena zlotvora, poremećena
psihopata koji obijesno uništavaju narod koji ih krvavo plaća, i imate ih materijala ovjekovječiti u vječnosti kao psihopate
i zlotvore, ili pak otkrijete da neko radi zakonito, što je rijetko, ali ima još i toga, pa je i to vrijedno ovjekovječenja kao
raritet časti u ovom našem nečasnom vremenu u kojem su pravosuđe i političari usmrtili hrvatski narod, koji iz ove (zbog
njih) proklete i zle zemlje, bježi glavom bez obzira.
Uostalom, da radikalna, zvjerska korupcija i kontinuirano sadističko usmrćivanje čitavog naroda (osom ološa poput
Horvatinčića kojeg ovaj patološki sustav štiti) od strane oko 85% pravosudnih djelatnika nije opće poznata stvar, ne bi
prosvjed s nošenjem ljiesa s Pravdom bio isto tako normalana i odmah odobrena stvar.
Uostalom još je ugledni Večernji list u siječnju o. g. za hrvatski pravosudni sustav izrijekom naveo da je „zao“ a
država s takvim sustavom „nakaradna“ (link: https://www.vecernji.hr/premium/gra-ani-su-u-hrvatskoj-postali-ljudi-drugoga-
reda-1222734
O tome sam i sam posvjedočio na 2 strane tjednika 7dnevno, najnoviji broj od 1. 6., str. 20-21 (Dokazi 11 i 12).

31
Dokaz 2

32
Dokaz 8
1) Stjepan Pohižek – najveći hrvatski kolekcionar, Prigorski glasnik, broj 143, 1/2018, 26. 1. 2018.,
str. 13

2) Život posvećen keramičkoj umjetnosti, Prigorski glasnik, broj 144, 2/2018, 23. 2. 2018., str. 10-
11,

3) Mistika voda u slikarstvu Alfreda F. Krupe, Prigorski glasnik, broj 144, 2/2018, 23. 2. 2018., str.
11
= Mistika voda u slikarstvu Alfreda F. Krupe, Hrvatsko slovo, broj 1195, 16. 3. 2018., str. 18-19
dostupno i na: https://www.hrvatsko-
slovo.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=4711:galerija-kralu-pou-sv-ivan-
zelina-15-2--15-3-2018-pie-ante-vrankovi&catid=40:likovnost (početak teksta)

4) „Moji drugi istarski puti“, Prigorski glasnik, broj 144, 2/2018, 23. 2. 2018., str. 12

5) Prigorske gorice i klieti, katalog izložbe, Turistička zajednica Sv. Ivan Zelina, Sv. Ivan Zelina, 1. 3.
2018.
Prikazano na 8 portala

6) Venera i Korizma, Prigorski glasnik, broj 145, 3/2018., 23. 3. 2018. str. 21
= (skraćeno) Venera i korizma: Izložba Petra Hranuellija u Sv. Ivanu Zelini, narod.hr, 28. 3. 2018.,
link: https://narod.hr/kultura/venera-korizma-izlozba-petra-hranuellija-sv-ivanu-zelini

7) Po zimi pri klieti, Prigorski glasnik, broj 145, 3/2018., 23. 3. 2018., str. 21

8) Zanimljiva izložba ‘Arma Christi ili svatko nosi svoj križ’, plod suradnje čak pet muzeja, narod.hr,
13. 4. 2018., link: https://narod.hr/kultura/ante-vrankovic-zanimljiva-izlozba-arma-christi-ili-
svatko-nosi-svoj-kriz-plod-suradnje-cak-pet-muzeja

9) Ante Vranković o izložbi ‘Domotužje’ Damira Matijevića: ‘Običnim stvarima pristupa na


neobičan način’, narod.hr, 29. 5. 2018., link: https://narod.hr/kultura/foto-ante-vrankovic-izlozbi-
domotuzje-damira-matijevica-obicnim-stvarima-pristupa-neobican-nacin

10) Povodom 50. izložbe vina kontinentalne Hrvatske: Slikanje vinom u srcu Prigorja, narod.hr, 1.
6. 2018., link: https://narod.hr/kultura/foto-ante-vrankovic-izlozbi-domotuzje-damira-
matijevica-obicnim-stvarima-pristupa-neobican-nacin

33
Dokaz 9
"Ovrhe su postale biznis
u kojem moćni otimaju od najslabijih"

HRVATSKA23.4.2017.11:01 Foto:
5
Ovlašteni revizor i stalni sudski vještak za financije i knjigovodstvo, oštro kritizira sve manjkavosti Ovršnog
zakona, argumentira svoju ocjenu da su ovrhe ozakonjeno lihvarenje i nedopustiva zarada na nečijem dugu,
osobnim primjerom pokazuje kako je predstečajni zakon nepravdena te upozorava na sve manjkavosti lex
Agrokora, također pojašnjava zašto bismo se morali ugledati na Slovence.
Zagrepčanin Davor Banović ovlašteni je revizor i stalni sudski vještak za financije i knjigovodstvo još od 1983. godine.
Svoje znanje putem javne televizije često koristi kako bi savjetovao građane RH u borbi s onim što on sam naziva
„ovršnom mafijom“.
Banović je svojedobno objavio knjigu Metodologija revizije osnivanja - kako spriječiti krađu kroz sustav, u kojoj
prikazuje razloge financijskog kraha nekih domaćih banaka i trgovačkih društava.

Često spominjete termin 'ovršna mafija' – na koga pritom mislite?


To je kolokvijalni termin za skupinu ljudi čiji je jedini cilj bogaćenje. Ovrhama se uglavnom bave iste interesne grupe
koje su bile u tom poslu još u vremenu socijalizma, dakle u uvjetima kad je samo sud provodio ovrhe. U pravilu su to
specijalizirana društva koja na razne, često i nedopuštene načine pokušavaju doći do ovršne isprave i provesti ovrhu.
Pritom ne prežu ni od, primjerice, kupnje potraživanja tvrtke koja je već izbrisana iz sudskog registra, pa krenu u
ovršni postupak kako bi naplatili nešto što više ne postoji.
Nerijetko ovršuju čak i više od trećine mirovine i plaće, iako zakon to ne dopušta. Smisao ovrhe nije da se na njoj
zarađuje i da to bude iznimno profitabilan biznis, a u što se ovrha pretvorila zbog troškove odvjetnika, Fine, javnih
bilježnika i ogromnih kamata. Ovrhe su postale biznis u kojem moćni i jaki, uz asistenciju države, otimaju od
onih najslabijih. Iz njihove nemogućnosti plaćanja napravljen je veliki biznis. To je ozakonjena lihva i nedopustiva
zarada na nečijem dugu - umjesto da se pomaže ovršeniku u otplati duga, još ga se dublje gura u propast.
Kako smo došli do toga da RH ima 320.000 blokiranih građana, pri čemu je glavnica njihovog duga osam milijardi, a
kamata čak 32 milijarde kuna?
Kod ovrha se, uz Ovršni zakon, na odgovarajući način primjenjuje i Zakon o parničnom postupku, koji predviđa samo
naplatu nužnih troškova, ali to sada očito više nije slučaj jer su ti troškovi postali čak četiri puta veći od glavnice. Ima
slučajeva da čovjek umre pa se godinama čeka ostavinska rasprava. A u međuvremenu potraživanje, za kojeg se ni ne
zna, otiđe u nebo.
Onda se naplata vrši iz ostavinske mase, koju se time potpuno iscrpi. Nekad se pojave i krivotvorena potraživanja,
mogućnost kriminala je postala ogromna otkako ovrhe više ne vodi sud, nego javni bilježnici. Prije sustav nije
bio toliko nepravedan, kao što je nezamislivo bilo i da sud izda rješenje o deložaciji za nekretninu koja je prodana na
javnoj dražbi daleko ispod tržišne vrijednosti zbog duga od par stotina kuna.

Postoji li još neka zemlja u EU gdje ovrhe pokreću javni bilježnici?


Ne, samo kod nas javni bilježnici pokreću ovrhe, u drugim zemljama EU se time bave isključivo sudovi. Nedavno je u
Europskom parlamentu postavljeno pitanje zašto nijednog građanina EU ne može ovršiti javni bilježnik, a građanina
RH može. Čekamo odgovor na pitanje da li Ovršni zakon diskriminira građane Hrvatske.
Kod nas je posao s ovrhama delegiran javnim bilježnicima kako bi se smanjio broj neriješenih predmeta. To je zgodno
rješenje za smanjenje broja neriješenih sudskih predmeta u statistikama, ali nije u interesu naroda, koji plaća rad tog
suda i ima pravo na sudsku zaštitu.

IZVOR: http://www.poslovni.hr/hrvatska/ovrhe-su-postale-biznis-u-kojem-mocni-otimaju-od-najslabijih-326952

34
Dokaz 10

35
36
37
38
39
Ante Vranković Općinski građanski sud u Zagrebu
Domjanićeva 15 Stalna služba u Sesvetama
10380 Sveti Ivan Zelina 158 : Povrv-2901/2018

24. svibnja 2018.


2* ODGOVOR NA TUŽBU
Poštovani,
nastavno na moj Prigovor na rješenje o ovrsi od dana 4. travnja 2018. (dostupan na linku:
https://www.scribd.com/document/379597450/Prigovor-na-rje%C5%A1enje-o-ovrsi-4-4-18) iskazujem da ostajem kod svih navoda u tom
Prigovoru, te dodatno pojašnjavam zakonski temelj svoje konstatacije u tom Prigovoru koja glasi:
„Predmetni prijedlog za ovrhu je navodno primljen u Uredu javne bilježnice Branke Rački „22.07.2015.“ što
predstavlja krivotvorinu službene isprave, na način antidatacije. Svakome je naime jasno da nitko ne drži predmete na
stolu 3 godine da bi ih nakon toga stavio u proceduru.“
Takvo postupanje naših odvjetnika i javnih bilježnika temeljem očitih krivotvorina u Hrvatskoj nije ništa novo,
sustav tako funkcionira godinama i desetljećima. O tome je sudac Mislav Kolakušić nedavno javno na televiziji iskazao:
Sudac Kolakušić: „Predmeti koji su mi došli na stol, nisam mogao vjerovati ono što gledam: dakle
potpuno krivotvorenu dokumentaciju temeljem koje su utvrđene tražbine. Dakle svatko tko ima par razreda
osnovne škole vidi da se radi o krivotvorinama. Sva je to potvrđeno dakle i od strane sudova i od svega.
Dakle potpuno krivotvorenu dokumentaciju.“
Voditelj: „Meni je to poznato iz filmova o mafiji, ovo je mafijaška država?!“
Sudac Kolakušić: „Pa, moguće, moguće da je, moguće da je!“
Izvori: 1) https://www.youtube.com/watch?v=qbvMvf0gvyQ
2)https://www.facebook.com/sudacmislavkolakusic/videos/455423418185317/?hc_ref=ARSK0Iv7X6DU8MBaj3sSlxgjw-ow-o0HdAurL67Lyp8jYo-
ua37hOSjzH0RJu7VrT8o&fref=gs&dti=1284062691715472&hc_location=group

Stoga ovaj sud treba odbiti optužni prijedlog kao očitu krivotvorinu (=KZ čl. 279), a to može učiniti i
temeljem Opće deklaracije UN o pravima čovjeka, čl. 18 (priziv savjesti), ukoliko se neće pozvati na presude Europskog suda
pravde u Luksemburgu u predmetima C-484/15 i C-551/15, jer je Županijski sud (ti suci imaju imena, što je vidjećemo dolje
- važno) takvu argumentaciju arogantno odbacio.

Da je riječ o krivotvorini, nepobitno proizlazi iz ovdje Dokaza 3 - preslika Prijedloga za ovrhu primljenog
od Javne bilježnice Branke Rački iz Sv. Ivana Zeline 13. 10. 2017. i od nje odmah poslanog 18. 10. 2017. tj. nakon 5
dana, iz čega je jasno da je ovdje predmetni Prijedlog za ovrhu iste Javne bilježnice Branke Rački iz Sv. Ivana Zeline
koji je ona od iste odvjetnice navodno primila 22. 7. 2015., a posla meni tek 23. 3. 2018. (Dokaz 4) očita krivotvorina
na način antidatacije, jer navedena javna bilježnica, kako smo vidjeli (Dokaz 3) šalje Prijedloge za ovrhu 5 dana po
primitku, a ne gotovo 3 godine po primitku tj. u 180 puta dužem roku!

Osim toga, ovdje ističem i prigovor očite, pa i namjerne promašene pasivne legitimacije. Naime
punomoćnica tužitelja je trebala, kao suvlasnike navedenog objekta (u jednakim omjerima 1/2) tužiti i mene i moju biološku
sestru, odvjetnicu Dijanu Zoričić, kao što je to punomoćnica tužitelja ispravno i učinila u tužbi od 27. 08. 2015. (Dokaz 5) u
kojoj je po istovrsnom dugovanju ista punomoćnica u ime istog tužitelja tužila: i mene, i suvlasnicu objekta u kojem se nalazi
predmetni priključak za vodu Dijanu Zoričić.
Punomoćnica tužitelja nije ovome sudu priložila niti jedan dokaz iz kojeg bi proizlazilo da sam ja stvarni korisnik
vode u navedenom stanu u Domjanićevoj 15, Sv. Ivan Zelina, u utuženom razdoblju (=godine 2015.), što nije niti čudno, jer
tada ja nisam mogao biti stvarni korisnik navedene vode jer sam 2015. tj. u predmetno vrijeme na koje se odnosi tužba
boravio i prebivao na Hvaru na adresi Ivan Dolac 21465 Jelsa, što dokazuje moja osobna iskaznica iz toga vremena (Dokaz 6)
te sam u navedenom objektu prijavio prebivalište tek u svibnju 2017. (Dokaz 7), od kada tamo i prebivam ili boravim.

40
Obzirom međutim da je zakonito postupanje u hrvatskoj sudskoj praksi zapravo rijetko (prema mojim
desetogodišnjim istraživanjima 71,5% sudskih odluka je naočigled nezakonito, dok ispitivanje na reprezentativnom uzorku
od 600 hrvatskih pravosudnih djelatnika koje je prošle godine objavila GRECO, organizacija Vijeća Europe za borbu protiv
korupcije, donosi blizak podatak da je 64% hrvatskih sudaca korumpirano tj. pokvareno (=hrv.)) malo je vjerojatno da će ovaj
sud u ovom predmetu postupiti u skladu s činjenicama i Zakonom (riječ je naime o toliko očitoj krivotvorini da tu činjenicu
po zakonu uopće nije nužno dokazivati (Zakon o parničnom postupku, čl. 221), a u kojem slučaju će takvo nezakonito
postupanje ovog suda biti ovjekovječeno (zajedno s imenom/imenima odgovornih osoba) u knjizi „Hrvatska pravosudna
industrije smrti“, koja će biti svojevrsni nastavak zbornika radova urednika mr. sc. Darka Petričića „Pravosudna i policijska
mafija“ u kojoj sam u svojem znanstvenom radu (najdužem u knjizi!) poimence za kriminal prozvao 8 dužnosnika HOK-a,
DORH-a i Ministarstva pravosuđa (priloženi Dokaz 1, str. 70 i 84: Tamara Laptoš, Predrag Laban, Leo Andreis, Robert Travaš,
Andrea Vrančić, Ivka Andrić, Maja Grubišin), od kojih me nitko do danas, godinu i pol nakon izlaska knjige, nije tužio, niti
kazneno, niti građanski!
Hrvatski pravosudni djelatnici, navikli na svoja zvjerstva (sam sudac Kolakušić kazao je 17. 7. 2017. na HRT-u da
je upravo Ovršni zakon genocidan, a hrvatski suci ga ipak, kao nekoć i nacističke rasne zakone vrlo hladno provode), te da im
ona u pravilu ostanu tajna i nekažnjena, obično prekasno shvate da je zlu došao kraj (Dokaz 2 – Podnesak predsjednici
Općinskog građanskog suda u Zagrebu od 23. svibnja 2018.), što zapravo i nije loše: mnogo gore bi bilo kad bi se na vrijeme
povukli i time djelomično prikrili svoja dugogodišnja zvjerstva, kojima su uzrokovali iseljenički stampedo (Dokaz 2 – vidjeti
citate o tome iz „Večernjeg lista“ i „Glasa Koncila“), te brojne karcinome i samoubojstva tj. potpuno, i po sve sudeći
ireverzibilno uništenje Hrvatskog naroda i države koja ih dobro plaća, što Dante smatra konačnom pokvarenošću.
Zato ma kakva da presuda ovog prvostupanjskog suda bude, u ovom sporu male vrijednosti, ona će imati veliku
vrijednost i biti golem dobitak za hrvatsku pravnu praksu i povijest (tj. historiografiju – pisanu povijest), u koju će u svakom
slučaju ući (usporediti Dokaz 1), bilo kao negativan primjer (tj. primjer namjerne genocidne presude) bilo kao pozitivan.
________________________________
(Ante Vranković)
Dokaz 1 je dostupan i na: https://www.scribd.com/document/334948743/Ministarstvo-pravosu%C4%91a-svjesno-%C5%A1titi-pravosudnu-mafiju
Dokaz 2 je dostupan i na: https://www.scribd.com/document/379597924/Dopis-predsjednici-Op%C4%87inskog-gra%C4%91anskog-21-5-18

41
DOKAZ 4

42
DOKAZ 3

43
DOKAZ 5

44
DOKAZ 6

45
--
46
47
48
49
50

You might also like