You are on page 1of 9

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

TINGKATAN 4

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ALMA


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 4
CADANGAN
M.P. BIL. UNIT TAJUK DAN ISI OBJEKTIF AKTIVITI NILAI
STRATEGI
Tunjang 1 1.1 Menyatakan konsep -Perbincangan BCB Tekun berusaha
Kesihatan Diri dan Keluarga kesenggangan, rehat, istirehat dalam
Minggu 1 -Kesenggangan, rehat, istirehat dan tidur kumpulan kecil
PJ
dan tidur 1.2 Menyenaraikan faedah
-Konsep dan faedah kesenggangan, rehat, istirehat
dan tidur.
PJ 2 Tunjang 1 1.1 Menyatakan maksud daya -Menyenaraikan Kontekstual Bekerjasama
Kecergasan tahan kardiovaskular kebaikan dan Berkeyakinan diri
-Daya Tahan Kardiovaskular 1.2 Menjelaskan kepentingan keburukan larian
-Merentas Desa dan Aspek-aspek system kardiovaskular dalam merentas desa
Keselamatan melakukan aktiviti yang
tempoh yang panjang
3 UJIAN SEGAK (Ujian Pra) i. menguji tahap kecergasan diri Rengkok Tubi UJIAN SEGAK menguji tahap
pelajar separa (Ujian Pra) kecergasan diri
Tekan Tubi pelajar
PJ
Jangkauan
Melunjur
Naik turun kerusi
PJ 4 Tunjang 2 1.1 Melakukan kemahiran asas -Dapat melakukan KMD Bekerjasama
Kemahiran dalam acara lari berpagar larian berpagar Bertanggung jawab
-Lari Berpagar 1.2 Menyatakan fasa-fasa dalam dengan baik
acara lari berpagar -Mengenali
beberapa
perbezaan antara
larian acara 110
dan
400 meter
PK 5 Tunjang 1 1.1 Memilih dan merancang aktiviti -Perbincangan Pembelajaran Bekerjasama
Kesihatan Diri dan Keluarga kesenggangan, rehat, istirehat dalam kumpulan Masteri Bertolak ansur
-Merancang aktiviti sebagai dan tidur yang sesuai untuk kecil
pengisian memenuhi keperluan
diri sendir
PJ 6 Tunjang 1 1.1 Memahami konsep -Melakukan tujuh Pembelajaran Menghargai diri
Kecergasan daya tahan jenis senaman Akses Kendiri sendiri
-Daya tahan kardiovaskular kardiovaskular berbentuk Dalam Toleransi
-Senamrobik dan latihan litar 1.2 Memahami prinsip- satu litar Bekerjasama
prinsip latihan.

M.P. BIL. UNIT CADANGAN


2
TAJUK DAN ISI OBJEKTIF AKTIVITI NILAI
STRATEGI
PJ 7 Tunjang 1 1.1 Menyatakan kaitan -Membincangkan ICT Bekerjasama
Kecergasan antara system kaitan antara Sabar
-Daya tahan kardiovaskular pengaliran darah dan system pengaliran Bertanggungjawab
-Sistem pengaliran darah jantung darah dan jantung
-Kepentingan daya tahan I.2 Menjelaskan -Membincangkan
kardiovaskular kepentingan daya tahan kesan fisiologi
kardiovaskular hasil daripada
latihan daya
tahan
Kardiovaskular
secara Kumpulan.
-Melayari laman
web berkaitan
dengan latihan
daya tahan
kardiovaskular

PJ 8 Tunjang 2 1.1 Mengenalpasti tahap ansur -Larian, lonjak dan Konstruktivisme Bekerjasama
Kemahiran maju yang diperlukan dalam langkah Bertanggungjawab
-Lompat Jauh acara lompat jauh -Mencari kaki yang
Fasa lari landas, fasa lonjakan, 1.2 Menganalisis fasa pergerakan kuat
fasa layangan dan fasa mendarat dalam acara lompat jauh -Lompat dua kaki
dan lentik untuk
mendarat

PK 9 Tunjang 1 1.1 Memahami dan KBKK Kesedaran


Kesihatan diri dan keluarga mengawal emosi Toleransi
-Perasaan 1.2 Perubahan fisiologi
-Emosi remaja dalam tubuh yang
-Faktor dan kesan menyumbang kearah
perubahan emosi
PJ 10 Tunjang 1 1.1 Mengetahui aktiviti- -Tekan tubi Teori Pelbagai Bekerjasama
Kecergasan aktiviti khusus bagi -Tekan dinding Kecerdasan Bertanggungjawab
-Daya tahan otot membina daya tahan -Tarik tangan Toleransi
-Definisi dan fungsi isometric serta dan kekuatan -Tolak bahu
kesan latihan 1.2 Dapat merancang
latihan kekuatan tanpa
UJIAN KEMAJUAN 1 ( 7 – 8 MAC memerlukan peralatan
) yang banyak

M.P. BIL. UNIT CADANGAN


TAJUK DAN ISI OBJEKTIF AKTIVITI STRATEGI NILAI
3
11 UJIAN KEMAJUAN 1 (MAC )
PJ 12 Tunjang 1 1.1 Melakukan aktiviti daya tahan -Melakukan aktiviti Teori Pelbagai Bekerjasama
Kecergasan otot dengan cara yang betul pengucupan Kecerdasan Toleransi
-Daya tahan otot dan selamat. isometric Bertanggungjawab
-Aktiviti tolak dinding, siku bergayut 1.2 Menyatakan otot-otot utama -Melakar dan
lutut bengkok yang terlibat dalam aktiviti daya melabelkan otot-
-Kaedah latihan tahan otot otot utama yang
terlibat semasa
aktiviti isometric

PJ 13 Tunjang 2 1.1 Mengetahui prinsip - Larian Kontekstual Bekerjasama


Kemahiran prinsip mekanik yang - Lonjak dan Bertanggung jawab
-Lompat Kijang terlibat langkah
-Fasa lari landas, fasa lonjakan, 1.2 Mengetahui daya dan - Mencari kaki
fasa layangan, fasa mendarat Hukum Newton yang kuat
PK 14 Tunjang 1 1.1 Membincangkan peranan dan -Perbincangan Pembelajaran Kasih sayang
Kesihatan diri dan keluarga tangungjawab setiap ahli dalam kumpulan Akses Kendiri Hormat-menghormati
-Kekeluargaan keluarga dalam memelihara kecil Harga Diri
-Kebajikan anggota keluarga kebahagiaan dan -Main peranan Kerjasama
-Akibat seks sebelum kahwin kesejahteraan keluarga -Forum
1.2 Membincangkan akibat seks -Perbahasan
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL sebelum kahwin
1 ( 23-31 MAC )
PJ 15 Tunjang 2 1.1 Dapat melakukan -Menceduk dan Pembelajaran Berkerjasama
Kemahiran cedukan melepasi mengkuis Masteri Bertanggung jawab
-Hoki rakan dalam jarak 10 Interaksi
-Kemahiran menguis dan meter
mencedok 1.2 Dapat melakukan satu
kuisan kearah gol dari
tanda penalti

PJ Tunjang 2 1.1 Dapat melakukan -Menggelecek Teori Pelbagai Berkerjasama


Kemahiran kilasan tangan untuk secara individu Kecerdasan Bertanggung jawab
-Hoki menggelecek bola -Menganalisis
Kemahiran menggelecek dan 1.2 Dapat menggelecek prinsip mekanik
menjaga gol secara statik dan yang terlibat
dinamik
1.3 Dapa melakukan
kawalan ke atas gol

M.P. BIL. UNIT CADANGAN


TAJUK DAN ISI OBJEKTIF AKTIVITI STRATEGI NILAI

4
PJ 16 Tunjang 2 1.1 Mengenalpasti tahap ansur -Menyenaraikan Konstruktivisme Berkerjasama
Kemahiran maju sesuatu kemahiran dalam -Mengkatogerikan Toleransi
-Hoki permainan hoki -Membincangkan Bertanggungjawab
-Undang-undang dan peraturan -Melakarkan
-Aspek-aspek keselamatan padang
permainan hok
PK 17 Tunjang 2 1.1 Sebab dan kesan -Menghubungkait BCB Toleransi
Gaya Hidup Sihat makanan berlebihan -Membuat Bekerjasama
-Pemakanan 1.2 Mengenali penyakit keputusan
-Penyakit yang berkaitan dengan lebih makan
tabiat pemakanan 1.3 Mengenali tabiat
makanan rakyat
Malaysia
PJ 19 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN ( MEI )
PJ 20 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN ( MEI )
PJ 21 Tunjang 1 1.1 Melakukan sekurang- -Membincangkan KBKK Bertanggungjawab
Kecergasan kurangnya tiga aktiviti kepentingan Bekerjasama
-Kekuatan otot kekuatan otot dengan latihan kekuatan
-Memanjat tali, Half Squat Jump, cara yang betul dan otot dalam
tekan tubi sambil menepuk tangan selamat permainan
dan baring, angkat kaki lutut -Membincangkan
bengkok aspek-aspek
keselamatan
dalam aktiviti
kekuatan otot
secara
berkumpulan

21 Tunjang 1 1.1 Menghuraikan faedah latihan -Berbincang dalam BCB Bertolak ansur
Kecergasan kekuatan otot kumpulan. Bertanggungjawab
-Kekuatan otot 1.2 Mengenalpasti kesan latihan -Menyenaraikan Bekerjasama
-Kaedah dan kesan latihan serta kekuatan otot ke atas latihan faedah latihan
aspek-aspek keselamatan kekuatan otot

PJ 22 Tunjang 2 1.1 Mengetahui asas-asas -Menyenaraikan Pembelajaran Bekerjasama


Kemahiran yang perlu dipatuhi -Menerangkan Masteri Bertanggung jawab
-Rekreasi sebelum menjalankan Interaksi
-Perkhemahan sesuatu perkhemahan
-Aspek keselamatan 1.3 Aktiviti sebelum semasa dan
selepas perkhemahan

M.P. BIL. UNIT CADANGAN


5
TAJUK DAN ISI OBJEKTIF AKTIVITI NILAI
STRATEGI

PK 23 Tunjang 2 1.1 Sebab dan kesan -Menghubungkait ICB Toleransi


Gaya Hidup Sihat kekurangan zat -Membuat Berkerjasama
keputusan
-Pemakanan pemakanan mikro
-Kekurangan zat makanan mikro 1.2 Mengenali penyakit
dan kesan
kekurangan zat
pemakanan mikro
1.3 Mengenali tabiat
makanan rakyat
Malaysia

PJ 24 Tunjang 2 1.1 Melakukan kemahiran asas -Perlakuan secara Pembelajaran Bekerjasama


Kemahiran dalam permainan tenis dengan berpasangan Akses Kendiri Bertolak ansur
-Tenis betul dan selamat -Menyenaraikan
-Kemahiran Grip dan pukulan 1.2 Mengenalpasti tahap ansur kemahiran asas
hadapan maju sesuatu kemahiran dalam tenis

PJ 25 Tunjang 2 1.1 Melakukan kemahiran -Pukulan volley Pembelajaran Berdaya saing


Kemahiran asas dalam permainan -Perlakuan secara Masteri Disiplin
-Tenis tenis dengan betul dan berpasangan Semangat
-Kemahiran kilas, volley dan servis selamat berpasukan
1.2 Mengenalpasti tahap
ansur maju sesuatu
kemahiran

PJ 26 Tunjang 2 1.1 Memperolehi -Menyenaraikan KMD Jujur


Kemahiran pengetahuan dalam peraturan am tenis Bertanggungjawab
27 -Tenis undang-undang dan Keyakinan
-Kemahiran smash dan lob peraturan seterusnya
-Undang-undang dan peraturan dapat mengadili
permainan.

M.P. BIL. UNIT CADANGAN


TAJUK DAN ISI OBJEKTIF AKTIVITI STRATEGI NILAI

6
PK 28 Tunjang 2 1.1 Mengetahui cara-cara -Menganalisis KBKK Tanggung jawab
Gaya Hidup Sihat untuk meningkatkan -Membuat induksi Toleransi
29 -Pengurusan Konflik dan Stress penghargaan kendiri dan
-Cara-cara mengatasi konflik dan 1.2 Perkaitan antara deduksi
stress penghargaan kendiri -Menyelesaikan
dan penerimaan orang masalah
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL lain
2 ( OGOS )
PJ 30 Tunjang 2 1.1 Dapat melakukan -Hambur terbang Konstruktivisme Kesedaran
Kemahiran beberapa latihan -Hambur harimau Bertanggung jawab
-Gimnastik Artistik rangkaian termasuk -Rangkaian Bekerjasama
-Pola pergerakan-pola 5 hamburan.

PJ 31 Tunjang 3 1.1 Mengetahui tentang -Membanding ICT Cekal


Kesukanan kepentingan sukan -Membeza dan Tabah
-Pengurusan Sukan untuk pembangunan -Membuat
-Dasar Sukan Negara negara kesimpulan
-MSSM dan Teknologi Maklumat 1.2 Sumbangan sukan
dalam sukan kearah kecemerlangan
Masyarakat

PJ 32 Tunjang 2 1.1 Mendedahkan pelajar -Sepak sila Teori Pelbagai Bekerjasama


Kemahiran kepada kemahiran asas -Menanduk Kecerdasan Keyakinan
-Sepak takraw seperti mengawal, -Servis
-Kemahiran mengawal, menimbang dan servis
menimbang dan servis

PK 33 Tunjang 2 1.1 Menyatakan Dasar Dadah -Berbincang dalam Pembelajaran Bertanggungjawab


Gaya Hidup Sihat Negara dan Agensi-Agensi kumpulan kecil Masteri Ketahanan
-Penyalahgunaan dadah yang terlibat dengannya -Merujuk pelbagai Jujur
-Dasar Dadah Negara 1.2 Membincang langkah media berkaitan Sabar
-Agensi Pelaksana Anti Dadah bagaimana pelajar dapat dadah
-Langkah Pengawalan dan membantu dalam pengawalan -Pameran Anti
Pencegahan dan pencegahan dadah dadah
-Lawatan ke pusat
SERENTI
PJ 34 Tunjang 2 1.1 Dapat melakukan -Memerhati lakuan Pembelajaran Bekerjasama
Kemahiran tandukan untuk dan -melakukan Akses Kendiri Bertanggung jawab
-Sepak takraw kawalan atau serangan tandukan
-Kemahiran mengumpan,
menanduk dan merejam

M.P. BIL. UNIT CADANGAN


7
TAJUK DAN ISI OBJEKTIF AKTIVITI NILAI
STRATEGI
PJ 34 Tunjang 2 1.1 Mengetahui dan -Mentaksir undang- BCB Bekerjasama
Kemahiran memahami peraturan- undang am Bertanggungjawab
-Sepak takraw peraturan yang -Perlakuan
-Kemahiran menghadang berkaitan dengan menghadang
-Undang-undang dan peraturan permainan sepaktakraw dilakukan secara
-Aspek-aspek keselamatan supaya dapat mengadili berpasangan
permainan
PK 35 Tunjang 2 1.1 Mengenalpasti tahap ansur -Berbincang dalam Pembelajaran Bekerjasama
Kemahiran maju yang perlu dibuat kumpulan Masteri Bertanggungjawab
-Gimnastik irama sebelum kemahiran -Pusingan badan Kesedaran
-Jenis pergerakan dan aspek- sepenuhnya dilakukan -Lompatan
aspek keselamatan 1.2 Menyatakan kemahiran asas
pusingan badan dan lompatan
dalam pergerakan gimnastik
irama
36 ii. menguji tahap kecergasan Rengkok Tubi UJIAN SEGAK menguji tahap
UJIAN SEGAK ( Ujian Post )
diri pelajar separa kecergasan diri
Tekan Tubi pelajar
PJ
Jangkauan
Melunjur
Naik turun kerusi
PJ 37 Tunjang 3 1.1 Dapat mendefinisikan -Menaakul Kontekstual Bekerjasama
Kebersihan dan Keselamatan makna pertolongan -Mengumpul Bertanggung jawab
Persekitaran cemas dan konsep maklumat Kesedaran
-Pertolongan Cemas bantu mula -Membuat deduksi
-Kecederaan Bantu Mula 1.2 Mengetahui akan
-ECC dan EAR prinsip dan prosedur
untuk melakukan ECC
dan EAR
38 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN ( OKT )
PJ 39 Tunjang 3 1.1 Dapat membezakan -Mengkategorikan Pembelajaran Berkeyakinan
Kesukanan antara status pemain -Mengaitkan Akses Kendiri Berdikari
-Kerjaya dalam sukan amatur, semi
-Status pemain profesional dan
profesional
1.2 Menamakan beberapa
atlit yang berjaya dalan
bidang sukan dan
kerjaya

8
CADANGAN
M.P. BIL. UNIT TAJUK DAN ISI OBJEKTIF AKTIVITI NILAI
STRATEGI
PK 39 Tunjang 3 1.1 Mengetahui akan -Menghubungkait Kontruktivisme Bekerjasama
Kesukanan peranan yang -Membuat Bertanggungjawab
-Isu-isu dalam sukan dimainkan oleh ahli keputusan Toleransi
-Isu-isu politik dalam sukan dan politik
permainan 1.2 Mencari pengaruh
1.3 Sumber kewangan
1.4 Minat dan
kesungguhan

PJ 40 Tunjang 3 1.1 Dapat membuat definisi -Mengumpul KBKK Amanah


Kesukanan yang jelas antara akta maklumat Bertanggung jawab
-Keselamatan dan undang-undang. -Mengkelas Kesedaran
-Akta dan undang-undang 1.2 Mengetahui akta wanita -Menyenarai
-Akta Wanita dan Gadis dan gadis negara kita

PJ 40 Tunjang 3 1.1 Menghuraikan cirri-ciri -Mengumpul ICT Kesedaran


Kesukanan personaliti ahli sukan yang baik maklumat Toleransi
-Etika dalam sukan 1.2 Menghuraikan kepentingan -Mengenalpasti
-Personaliti dan disiplin diri disiplin diri dalam membentuk dan membuat
personality ahli sukan yang keputusan
berjaya
PJ 41 Tunjang 2 1.1 Mengenalpsti tahap ansur maju -Orientasi ruang Teori Kecerdasan Kesedaran
Kemahiran yang perlu dibuat sebelum -Penaikan dari Pelbagai Bertanggungjawab
Pergerakan Kreatif kemahiran sepenuhnya lantai Bekerjasama
-Tema 11-Orientasi ruang, orientasi dilakukan -Penaikan tanpa Keyakinan
berpasangan dan berkumpulan 1.2 Menyatakan komponen lompatan
-Tema 13- Penaikan dari lantai dan kecergasan yang di aplikasikan
penaikan tanpa lompatan dalam acara pergerakan kreatif

PJ 42 Tunjang 2 1.1 Dapat mencurahkan -Merancang KBKK Bekerjasama


Kemahiran perasaan dan idea-idea -Berimaginasi Interaksi
-Pendidikan Pergerakan yang bernas
-Tema 6- Kesedaran aliran 1.2 Dapat
-Tema 7- Kesedaran perkaitan dan menghubungkaitkan
orang lain. antara individu dan
kumpulan