You are on page 1of 13

MANUAL PENGGUNA SISTEM ePANGKAT

MANUAL PENGGUNA SISTEM ePANGKAT LALUAN TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) (MODUL PEMOHON) KEMENTERIAN PENDIDIKAN

LALUAN TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK)

(MODUL PEMOHON)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

(TBBK) (MODUL PEMOHON) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON) SISTEM RUJUKAN
MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON) SISTEM RUJUKAN KEMASKINI M/SURAT ePangkat 1.1.0/2018 13.12.2018 1/13
MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON)
SISTEM
RUJUKAN
KEMASKINI
M/SURAT
ePangkat
1.1.0/2018
13.12.2018
1/13

KANDUNGAN

1.0

HALAMAN UTAMA

3

2.0

PENGGUNA

BELUM BERDAFTAR

4 - 5

3.0

PENGGUNA

LUPA KATA LALUAN

6

4.0

PENGGUNA LOGIN

7

5.0

MENU UTAMA PERMOHONAN URUSAN TBBK

8 - 13

MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON) SISTEM RUJUKAN KEMASKINI M/SURAT ePangkat 1.1.0/2018 13.12.2018 2/13
MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON)
SISTEM
RUJUKAN
KEMASKINI
M/SURAT
ePangkat
1.1.0/2018
13.12.2018
2/13

1.0 HALAMAN UTAMA

1. Pelayar web (web browser) yang boleh digunakan untuk mengakses sistem:

a. Google Chrome

b. Mozilla Firefox

c. Internet Explorer 6.xx ke atas

d. Safari

2. Taipkan alamat URL : https://epangkat.moe.gov.my di ruangan URL/address seperti di bawah:

di ruangan URL/address seperti di bawah: MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON) SISTEM RUJUKAN
MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON) SISTEM RUJUKAN KEMASKINI M/SURAT ePangkat 1.1.0/2018 13.12.2018 3/13
MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON)
SISTEM
RUJUKAN
KEMASKINI
M/SURAT
ePangkat
1.1.0/2018
13.12.2018
3/13

2.0 PENGGUNA BELUM BERDAFTAR

2.0 PENGGUNA – BELUM BERDAFTAR MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON) SISTEM RUJUKAN KEMASKINI M/SURAT
MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON) SISTEM RUJUKAN KEMASKINI M/SURAT ePangkat 1.1.0/2018 13.12.2018 4/13
MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON)
SISTEM
RUJUKAN
KEMASKINI
M/SURAT
ePangkat
1.1.0/2018
13.12.2018
4/13
MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON) SISTEM RUJUKAN KEMASKINI M/SURAT ePangkat 1.1.0/2018 13.12.2018 5/13
MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON) SISTEM RUJUKAN KEMASKINI M/SURAT ePangkat 1.1.0/2018 13.12.2018 5/13
MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON)
SISTEM
RUJUKAN
KEMASKINI
M/SURAT
ePangkat
1.1.0/2018
13.12.2018
5/13

3.0 PENGGUNA LUPA KATA LALUAN

3.0 PENGGUNA – LUPA KATA LALUAN MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON) SISTEM RUJUKAN KEMASKINI M/SURAT
MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON) SISTEM RUJUKAN KEMASKINI M/SURAT ePangkat 1.1.0/2018 13.12.2018 6/13
MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON)
SISTEM
RUJUKAN
KEMASKINI
M/SURAT
ePangkat
1.1.0/2018
13.12.2018
6/13

4.0 PENGGUNA LOGIN

4.0 PENGGUNA – LOGIN 5.0 MENU UTAMA – PERMOHONAN URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TBBK Pilih Menu

5.0 MENU UTAMA PERMOHONAN URUSAN KENAIKAN PANGKAT

SECARA TBBK

Pilih Menu -> Modul TBBK -> Paparan Iklan Kenaikan Pangkat
Pilih Menu -> Modul TBBK -> Paparan
Iklan Kenaikan Pangkat
MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON) SISTEM RUJUKAN KEMASKINI M/SURAT ePangkat 1.1.0/2018 13.12.2018 7/13
MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON)
SISTEM
RUJUKAN
KEMASKINI
M/SURAT
ePangkat
1.1.0/2018
13.12.2018
7/13

5.1 PERMOHONAN BARU

5.1.1 Bagi PEMOHON yang BELUM MEMOHON dan LAYAK MEMOHON, paparan

iklan permohonan akan dipaparkan seperti bawah

, paparan iklan permohonan akan dipaparkan seperti bawah 5.1.2 Sekiranya Pemohon TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN ,
, paparan iklan permohonan akan dipaparkan seperti bawah 5.1.2 Sekiranya Pemohon TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN ,

5.1.2 Sekiranya Pemohon TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN, sistem

akan memaklumkan syarat syarat yang tidak dipenuhi calon seperti di paparan

bawah:
bawah:
MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON) SISTEM RUJUKAN KEMASKINI M/SURAT ePangkat 1.1.0/2018 13.12.2018 8/13
MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON)
SISTEM
RUJUKAN
KEMASKINI
M/SURAT
ePangkat
1.1.0/2018
13.12.2018
8/13

5.1.3 Bagi PEMOHON YANG MEMENUHI SYARAT UMUM PERMOHONAN,

Pemohon perlu menyemak maklumat yang dipaparkan.

MAKLUMAT YANG PERLU DISEMAK OLEH PEMOHON:

i. Maklumat peribadi (WAJIB kemaskini

Gelaran, Alamat Rumah, Nombor Telefon, Emel Terkini (MANDATORI), Maklumat Pasangan, Status)

ii. Maklumat Tempat Bertugas

iii. Maklumat Perkhidmatan (termasuk Tarikh

dan Umur Persaraan)

iv. Maklumat Pengisytiharan Harta

v. Maklumat Cuti

vi. Maklumat Prestasi Yang Digunakan Pakai

bagi Urusan Iklan yang dibuka

** Bagi permohonan yang TIDAK BOLEH melihat semula dokumen yang telah dimuat naik, mohon untuk kemaskini dengan memuat naik semula dokumen tersebut. Sila berhubung dengan Ketua Jabatan/pentadbir untuk mengemaskini maklumat.

dengan Ketua Jabatan/pentadbir untuk mengemaskini maklumat. * MANDATORI KLIK 5.1.4 Semak dan Tanda pada kotak yang

* MANDATORI KLIK

5.1.4 Semak dan Tanda pada kotak yang berkaitan di bahagian PERAKUAN CUTI

seperti di paparan

yang berkaitan di bahagian PERAKUAN CUTI seperti di paparan MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON) SISTEM
MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON) SISTEM RUJUKAN KEMASKINI M/SURAT ePangkat 1.1.0/2018 13.12.2018 9/13
MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON)
SISTEM
RUJUKAN
KEMASKINI
M/SURAT
ePangkat
1.1.0/2018
13.12.2018
9/13

5.1.5 Tandakan pada kotak yang berkaitan di bahagian PERAKUAN CALON.

Tekan Butang MOHON untuk menghantar borang yang telah diperaku benar. Pemohon juga mengemaskini borang sebelum tarikh tutup.

. Pemohon juga mengemaskini borang sebelum tarikh tutup . 5.1.6 Paparan Mesej BERJAYA akan dipaparkan MANUAL
. Pemohon juga mengemaskini borang sebelum tarikh tutup . 5.1.6 Paparan Mesej BERJAYA akan dipaparkan MANUAL

5.1.6 Paparan Mesej BERJAYA akan dipaparkan

tarikh tutup . 5.1.6 Paparan Mesej BERJAYA akan dipaparkan MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON) SISTEM
MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON) SISTEM RUJUKAN KEMASKINI M/SURAT ePangkat 1.1.0/2018 13.12.2018 10/13
MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON)
SISTEM
RUJUKAN
KEMASKINI
M/SURAT
ePangkat
1.1.0/2018
13.12.2018
10/13

5.2 SEMAKAN PERMOHONAN IKLAN TBBK BAGI CALON YANG TELAH MEMOHON

5.2.1 Pilih MENU -> MODUL TBBK -> PAPARAN IKLAN PERMOHONAN KENAIKAN

PANGKAT

MODUL TBBK -> PAPARAN IKLAN PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT 5.2.2 PEMOHON hanya boleh mengemaskini maklumat dalam
MODUL TBBK -> PAPARAN IKLAN PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT 5.2.2 PEMOHON hanya boleh mengemaskini maklumat dalam

5.2.2 PEMOHON hanya boleh mengemaskini maklumat dalam tempoh

iklan masih dibuka di peringkat PEMOHON SAHAJA.

dalam tempoh iklan masih dibuka di peringkat PEMOHON SAHAJA. MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON) SISTEM
dalam tempoh iklan masih dibuka di peringkat PEMOHON SAHAJA. MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON) SISTEM
dalam tempoh iklan masih dibuka di peringkat PEMOHON SAHAJA. MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON) SISTEM
MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON) SISTEM RUJUKAN KEMASKINI M/SURAT ePangkat 1.1.0/2018 13.12.2018 11/13
MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON)
SISTEM
RUJUKAN
KEMASKINI
M/SURAT
ePangkat
1.1.0/2018
13.12.2018
11/13

5.2.3 Paparan SLIP PERMOHONAN akan dipaparkan dan pemohon boleh

mencetak sebagai rujukan.

akan dipaparkan dan pemohon boleh mencetak sebagai rujukan. MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON) SISTEM RUJUKAN
MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON) SISTEM RUJUKAN KEMASKINI M/SURAT ePangkat 1.1.0/2018 13.12.2018 12/13
MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON)
SISTEM
RUJUKAN
KEMASKINI
M/SURAT
ePangkat
1.1.0/2018
13.12.2018
12/13

5.3 PEMOHON YANG LAYAK TETAPI MAKLUMAT TIDAK LENGKAP

5.3.1 Sekiranya PEMOHON tergolong dalam Senarai Permohonan

Maklumat Tidak Lengkap, Pemohon boleh menyemak maklumat perkhidmatan

seperti di paparan di bawah:

menyemak maklumat perkhidmatan seperti di paparan di bawah: * Sila berhubung dengan Ketua Jabatan/Pentadbir untuk
menyemak maklumat perkhidmatan seperti di paparan di bawah: * Sila berhubung dengan Ketua Jabatan/Pentadbir untuk

* Sila berhubung dengan Ketua Jabatan/Pentadbir untuk mengemaskini maklumat

MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON) SISTEM RUJUKAN KEMASKINI M/SURAT ePangkat 1.1.0/2018 13.12.2018 13/13
MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON)
SISTEM
RUJUKAN
KEMASKINI
M/SURAT
ePangkat
1.1.0/2018
13.12.2018
13/13