You are on page 1of 2

Kaugnay Na Mga Teorya

Teorya sa pamamagitan ng pag-aaral. Ipinakita ng pananaliksik na ang mahirap na pang-

akademikong tagumpay ay isa sa pinakamalakas na predictors ng dropout sa mataas na paaralan.

Sinusuri ng teorya na ito ang epekto sa pamamagitan ng mahihirap na tagumpay sa akademya sa

iba pang mga kadahilanan, tulad ng di-pagkakasundo na pagsasama, personal na pagsira,

pagsasapanlipunan ng pamilya at struktural na strains, na nauugnay sa pag-drop ng paaralan.

Mahalaga, tinitingnan nito kung gaano kahirap ang pakikipag-ugnayan sa akademiko at

nakakaapekto sa relasyon sa pagitan ng pagbagsak ng mataas na paaralan at iba pang mga

kadahilanan. Ang modelo para sa teorya na ito ay ipinakita sa istatistika na magkasya sa isang

katanggap-tanggap na antas (Gagnepain, 1960).

Pangkalahatang teorya ng paghihimagsik. Ang teorya na ito ay tumitingin sa ugnayan sa

pagitan ng pag-uugali at pagbagsak. Kabilang sa pag-uugali na hindi kasama ang pagkakasala,

paggamit ng droga, at maagang pagbubuntis. May isang malakas na relasyon tulad ng

pangkalahatang paghimagsik ay isang malakas na direktang tagahula ng pag-drop na lampas sa

epekto na pinangasiwaan ng mahirap na pang-akademikong tagumpay (Merton, 1960).

Teorya ng pagkakaiba-iba ng deviant. Ang relasyon na inilarawan sa teorya na ito ay isa

sa pagitan ng isang indibidwal na pakikipagkaisa sa mga antisocial na mga kapantay at ang epekto

nito sa mga rate ng pag-drop. Natatanggap ng mga estudyante ang pag-uuri ng antisosyal kung

malamang na mag-drop ang kanilang sarili at/o magkaroon ng attachment sa mababang

paaralan. Kung ang isang indibidwal ay may mga kaibigang antisosyal, siya ay mas malamang na

mag-drop out sa paaralan kahit na gaano man siya ginagawa sa paaralan (Li at Lee, 2010)
Teorya ng mahina na socialization ng pamilya. Ang institusyon ng pamilya ay lumilitaw

na napakahusay para sa isang umuunlad na bata. Dahil dito, sinuri ng teorya na ito ang kaugnayan

sa pagitan ng pamilya at mga rate ng pag-drop. Ang relasyon ay hindi partikular na malakas, ang

akademikong tagumpay ay higit pa sa isang impluwensya kaysa sa mahinang pagsasapanlipunan

ng pamilya. Ang mga kadahilanan ng mahihirap na pagsasapanlipunan ng pamilya ay kasama ang

mababang mga inaasahan ng magulang at kawalan ng edukasyon ng magulang (Whitbeck, 1999).

Structural strains theory. Ang teorya na ito ay nakatutok sa relasyon sa pagitan ng mga

demograpikong kadahilanan, tulad ng socioeconomic status, kasarian at etnisidad, at dropout.

Ang mga lalaki ay mas malamang na mag-drop kaysa sa mga batang babae at ang mga drop ay

malamang na mula sa isang pamilya na may mababang antas ng socioeconomic. Nagkaroon ng

pagtatalo sa impluwensya ng lahi sa mga rate ng pag-drop. Gayunpaman, malinaw na mayroon

itong ilang impluwensya. Ang mababang socioeconomic status ay isang makabuluhang tagahula

ng pag-drop na lampas sa mahihirap na nakamit sa akademya. Ang etniko at kasarian ay walang

kabuluhan na lampas sa kanilang impluwensya sa akademikong tagumpay.