You are on page 1of 142
Coperta: Romicii NEAGU ‘Temoredactare: Simona G NEICU ‘Au coaborat:fonuy Corduncanu, Valentin Criciuneseu, Stefan Cveu, Aikan Subj, Crisan Suny, Ban Suugi, Cristian Uatea Deserierea CIP a Biblitedi Nationale a Romdniel STIRBU, GIGEL SORINEL Via religions din Rom Florin Panza, Stefan omit - ISBN 978.973-1829.35:7 Sorin! Sib uziu: Bpogrp Press, 2008, MINISTE:RUL CULTURH SI CULTELOR VIATA RELIGIOASA DIN ROMANIA alia | ‘Coordonator Gigel Sorine! STIRBL Volum reaizat de lovin PRUNZA 3 Stefan IONITA, ‘Bucuresti, 2008, CUVANTINAINTE Inst 1999 Secrest de Six peta Cae patente dein st ‘nae anise pie cea sbordinea Gaver, ea aera ‘eae stout cule religioase din Ronda, a palit sul don ‘monarViaseligios din Randi’ Fifa a fest pubes Bucur, ura Padea 168 pag sub cooronaen hi George Anghelecu, sete ‘url de stat pour ce dn aca seme, Sc Tn ‘ctarea. fost bine primis de pul de ttl organization ine sae de curate esi eliginse din fra nba de dinars feo. menu lis, ‘up an 199 au vate evel imporate inva rei a Roms ik. AM st oneal de el no enti cum af Orsizga Re Tgiost Marri li Tova i serea Evanghties Reming, ele cle 0 <éversifcat suc de ogarizare au ante evolu i paving marl ‘Semen i ateloe(videninte de Recesrintl popula sa lctinfloe ‘feat in arn 2003), nocetats publi une no edie scee ler oo ‘esind siden Eaipa l-a fe pubieats an 2008, la Buea, Fs Beant, 256 pag, sub eoordorazea la Adin Leen Gert dos pend ulna price), Flin Sein foi. ‘Nanmedie pista in snare mise stra ediilorsneiare Sutin sicomplea a ostinlspott spall eaaval sell relies, dmcare Tce (Bseca Onodoxt de Sl Veci, Aseiajia Aen de Zina a Sap- teuMigeaveade Refooms, Asceiaia Narsinean, Bah, Bsr i sos tesa Shinlor din Zed Ura sant pezztae pe ay “A os nclus un now capil oro dine Sat Bsc a Ro- De asemence spr spi ccd regiementir legal cui viata rego find aut att preveer legal apie dp 2005 ct i reple- ‘mentnleexiene it documents internationale Inca a noastese pe. Tnschime, din vat mie s-reautt la ubele ane: sta nsiilor de inwijmint olope a penodiorrligoae se murclr 5 elesilor bier est ‘Ca sperana cl aceasi nul ei a sth documenta Via religions din Romina va fisted sta ambosadelor, ctor eiease t= ‘denglor eleilo elo rim ea eventalele obs ses penta ‘lie vloae ot ne ie nmi pe adres Serta de Stat penta Cie, Bucrst, (20562, Sotor 2st Nese Filipe ne 40, CP. 168,07. 37 tel (21-3181 4, 0313188153 E-mnl cometpanden@ls oo ‘Rela inte Stat Bisricd.in Romania Reiaille dine putees lid i Bisricd, de a testareaprimelr forme sutohione de saaliate pe terial Romani, au fos mareate de speci al eresiisulurisrtean otodox. Prinepil, simone”, carscteristic ‘aporturilor dine putea lied i cea spinal in Imperial Bizantn fst rosienit de Tstle Roope. fe voievod s mitral es exponen «slr dou autor din principale romino, exis rlati de eolaborre 5: total, de interdependenis, Voievodul era une ca darn $i stpnitor sar de eit mitropolit, dar la numizea acess, ca la event I ‘denier, veievadal ava sn cuviat hater ‘Odat cu ifaprara statu’ roma modem, dap Unitea din 1859 si ‘mai les dupa adoptarea Coos din 1866, relaile dine Sst i Bie ‘ei mu sau moifiat informa ler, casa poled, sub in aca ociden- {al depirtndu-s tnt ca gndie de Biber. Dey aaa a pnp simon a cominuat 8 funcioneze, Biserica Ortodona find posit ‘de Consttjia din 1866 (side exe in 1928) dept religia donna in Sat episcopt fing senator! de dep, peop ind pai de ttf Con sty din 1866 previa obligavitstea bore in relipisortodoxd ‘uate reglu Carel = torus modell rele Slat Bisea a apeopiat ‘mai mul de eel din ne protasate bisector de sit excreitndt se tun aque contol al’ Stal asupra Been ‘Crearea Ramniet Marin | eerie 1918 i ngloberea in granite slau romin aur minor najonae elas narneoase caf unr confesiun, a dus cu sine da Tnsilvais, up? modell Stats Mito polituliAndretSagura, przepial autonomic cltelor fj de stst. Con Sitjia Romanict din 1923 menjnea in confnaarecaracteral dominant ise Onedoxe Romine dar lsu de use, cx bse onal proclmat i Biserica Groco-Catalicd.Celorls cule, denumte stores [ise garanalbertateareligioes. Fpiscopt ocodocs ig pista calitaes de Senator de dept, onoare de earebenefci acum si epscopiprco-cato- li, recur si sei euler istorice(romano-etoi reform, thera, Uuntaian,armean-gregoran, mozaic musulman). Rolal major al Eisen sin pevicada interbelicd este demonsteat si de fp e& patriacbal Miron CCisten a fost als egont in peionda 1927-1980 si chiar descninat prim iis (1938-1939), ‘Peniru prim det In storia Romfnic se claboreazdo lege a culos in nul 1928, Legea prevedea la art 2863 "Stat are aeupra tuturorcultlor Aropal de supraveghere¢ convo, care se a exert prin Minster Cul ‘stor n VISTARELIGIASA DN ROMINA pore Sat Bi vor si chinese ote sxavare egal oman Deer Lege a 177/198, rsd regina general atl noua lente in mater, nun trbuple Minister Cuelor pin verte Precam sexaminead" aprasi" cavinfect, suspended cumin Cu tate acess, il unset norma din sea pion mw a rel mena expe separtea Sti de usc " Doar inant 40 din Cosa Republic Socialite Romina in 1963 se pul: coal exe despa de serch Neto conestune, congreg fe sau comune religiosd m poate decides nine ae a 4 isttmn decd 9 specate pnts preiivea peronalua de ct. ‘Alle reveder lege recum si mis adopt de arti co- munis, a sehr profind relia dts Birt si Sta Princip sin fon a fot nico eal dominai Sal asupra Bis. Aste, Dectet 3341970 pind organiza Suntonree Depataestl Cielo revede anit cre denot contol exert de stat supe i Wireigase-Aceasté institu sven dept de contol suprovechers, peo infinjren unite dec 2 misty, pun suspen once pei lector ees ip ew cre acts oe td de isla Desi Consituia gaan heats eisai egima comunist 9 4s oles miltam att de reducer a rol elie, Swim onscveni ca Biserica sé resting aetviatea Gol lanl set. ‘ui fd nde in ar, peace aprile de ccc ‘A ost definate sol concoct ayecimine Mantopics a fo pus ost cre fanaa exch fine cariav-lmopis de pri poner sac, x bola. Jap aorfaln abner a, Dapkus am 1599 einai omnis din Romi, seve jeatesipaa ea ly jie Wain wet To or ora a preven! eligi in soca -a mans un ies Spor Pou wai pinta edusa relies, Cons Romane, dopa rin een a decembrie 19919 sev inal 203, stl pete general pnd ae dine Si Bard ren pl ag ese en ten culo elignt Ese polit gate dep" rar sue ‘ior fr deeb de rnd moni, de ries ce al Vista EIONSA DN ROMA B regi, de ack, de opine, de apartenen poi, de avere sa de orgie toca (at “Ar 39 di Constincete cel ms importante piv earl de mmanifisarea veh relgoate. Aces spulew ier pr rc fbr cer liginae m poring sub nt orm Nment mu poate fi cnsrins ‘Teuope opie or 9. adere lao ced elias, contre conv perlorsale 2 Libritea contin exe goranat, en treba se manifest tn spr de tolerant 9h de respect recproe 3 Gate rifose sa lier ye organized port acer pr in confi ei Penne dntre cle st intersve rie forme, mijloace, ate a ci de rie religions . “Cutt reigoase sunt extonome fa de sta se bucur de sprit raf acett nl prin intsra arte reiginse Dv arma Tale tnpentenclarg, in cle gf orflinate Fait sau ttt ep de aig, ott proprio eon ving, edcaia copier minort a cor rspunder le eine in Consus ete pera Horton ivan ligios pot cern spect fect, pec gf dn seo de ta, ‘Suna lige est craniat 9 garamtat prin eae (22). Const sigrspecsnolr care peste eric liao novia in motive wignse, posta dev eet serial ita ae ‘De mar imprint pent liberate igo ete 2 20 al Cons turin care sean 1 -Dupoetile pnd hope Bertie ce IMhentor ort tnurprete faploae in concordant ow "Dectaraa Inderal dreptrdor omit cu pte elle arate la cae mint ste pare, 2 Dac ext neconcrdante hve pct i atte Driiore la dreprilejundamentae ale mus, fa care Romi este Dart lee nema private reglomentaie internationale 1 pt casa n care Conta sau lege interne con spac ma Several Dispoxiil consiuonsle sunt complete de prevede se Coda pen yin care ingen J ele um feos 2 flosint Su xe Fale repr sveum clean, or eearen pene acest a unr st {Stnterrtaep tome! de sonst, ric sox st eligi Sepatepoeste to ichinoae sc dela 283 an (a 316). De asemenea Cod petal frovederapiedcare seu banana liberi deexerctare a eure