You are on page 1of 1

Przykładowy egzamin z MATEMATYKI II – część zadaniowa

Zadanie 1. Wyznaczyć funkcję f (z) = u(x, y) + iv(x, y) wiedząc, że v(x, y) = 2xy + 3x oraz f (i) = 0.

Zadanie 2. Obliczyć całkę


Z π Z π
2
a) (t4 − 3i sin t) dt b) −3e−2it dt
0 0
Z π Z 2
4
c) (3 cos t − 2i sin t) dt, d) (2 + 3i3 e3t ) dt,
0 −1

Zadanie 3. Znaleźć funkcje u(x, y) i v(x, y), gdzie


2
a) f (x) = ,
z

u(x, y) = v(x, y) =

4
b) f (x) = ,
9 − z2

u(x, y) = v(x, y) =

Zadanie 4. Obliczyć całki


Z
a) 2Rez · Imz dz, gdzie C jest odcinkiem o początku 0 i końcu 2 − i.
C
Z
b) |z|z dz, gdzie C jest półokręgiem o promieniu 3, gdzie Re z ­ 0, o początku 3i i końcu −3i.
C

Zadanie 5. Wyznaczyć z definicji transformatę Laplace’a funkcji f (t) = e4t .

Zadanie 6. Znaleźć transformatę Laplace’a funkcji f (t), gdzie:

a) f (t) = 3 − e5t b) f (t) = 1 − 3e2t + 6 sin 5t

Zadanie 7. Wyznaczyć funkcję, której transformata Laplace’a ma postać


3s2 + 6s + 27 s2 + 6s + 4
a) F (s) = b) F (s) =
s3 + 9s s3 + 4s