You are on page 1of 2

Ime i prezime: Broj indeksa: / Smer: Ukupno: /100

ZAOKRUŽITE u desnom pravougaoniku tačne od ponud̄enih mogućnosti i POPUNITE prazna polja.


Zadaci: /50
Raditi ISKLJUČIVO hemijskom olovkom. Svaki zadatak nosi 10 poena.
(24)
1. Koliko ima različitih ured̄enih četvorki pri bacanju četiri kocke za a) 4! b) 180 c) 64 d) 4
( )
igru? e) 24!/(6! · 4!) f) 360 g) 244 · 4! h) 6!

2. U banku je uplaćeno K evra i nakon četiri godine podignuto 15400 evra.


Od ostatka sume, nakon dve godine, skinuto je još 17350 evra i na računu nije Uplaćeno je evra.
više bilo evra. Koliko je uloženo u banku ako je 5% godišnja kamatna stopa.
 
[ ] 0 1
1 0 2
3. Ako je A = i B =  1 0 , odrediti A · B − 2I. A · B − 2I =
0 −1 0
−1 3

x − 3y + 3z = −2 a) odred̄en, (x, y, z) = ( , , )
4. Sistem −2x + 2y − 5z = 3 je: b) kontradiktoran
3x − 4y + 2z = 1 c) neodred̄en, (x, y, z) = ( , , ),

5. Geometrijskom metodom naći maksimum funkcije f = x + 3y uz ograničenja: a) 0 b) 13 c) 52/3 d) 8/3


x − y ≤ 1, 2x + y ≥ 2, −x + 2y ≤ 2, x, y ≥ 0. e) 44/3 f) 10/3 g) 25 h) 4
plan2014-bio-pm-apr2017-1

Ime i prezime: Broj indeksa: / Smer: Ukupno: /100


ZAOKRUŽITE u desnom pravougaoniku tačne od ponud̄enih mogućnosti i POPUNITE prazna polja.
Zadaci: /50
Raditi ISKLJUČIVO hemijskom olovkom. Svaki zadatak nosi 10 poena.
1. Od 20 pitanja koja treba da nauči za ispit, student zna 12. Da (20)
bi položio ispit, student od 4 pitanja treba tačno da odgovori bar na a) 12! b) 960 c) 124 d) 4
(12)(8) ( )(8) ( )
dva pitanja. Na koliko načina on može da odabere povoljnu cedulju sa e) 2 2 f) 12 g) 12 h) 4103
1 3 4
pitanjima?
2. Koliko treba uložiti danas da bi taj ulog zajedno sa 8% godišnje kamatne
stope u toku 10 godina i 8 meseci narastao na 60000 evra? Koristiti mesečnu Treba uložiti evra.
konformnu kamatnu stopu zaokruženu na tri decimale.
 
[ ] 0 2
2 0 −1
3. Ako je A = i B =  −1 0 , odrediti A · B + 3I. A · B + 3I =
1 2 0
1 −1

x − 3y + 3z = 8 a) odred̄en, (x, y, z) = ( , , )
4. Sistem 2x + 2y − 5z = −6 je: b) kontradiktoran
−3x − 4y + 2z = −2 c) neodred̄en, (x, y, z) = ( , , ),

5. Geometrijskom metodom naći maksimum funkcije f = 2x + 4y uz ograničenja: a) 15 b) 8 c) 174/7 d) 18


3x + 2y ≤ 12, −2x + y ≤ 2, x − 2y ≤ 0, x, y ≥ 0. e) 136/7 f) 20 g) 213/7 h) 22

plan2014-bio-pm-apr2017-2
Ime i prezime: Broj indeksa: / Smer: Ukupno: /100
ZAOKRUŽITE u desnom pravougaoniku tačne od ponud̄enih mogućnosti i POPUNITE prazna polja.
Zadaci: /50
Raditi ISKLJUČIVO hemijskom olovkom. Svaki zadatak nosi 10 poena.
(12)
1. Košarkaški tim ima 5 bekova, 4 centra i 3 krila. Na koliko načina a) 5! · 4! · 3! b) 60 c) 64 d) 5
trener može da sastavi petorku u kojoj će biti bar 2 beka i tačno 1 (12)
centar? e) 12!/(5! · 3!) f) 260 g) 4 · 4! h) 12!

2. Pre 15 godina je uplaćeno u banku K evra. Pri podizanju novca, dobijena je


kamata (razlika krajnje i početne sume) od 60000 evra pri godišnjoj kamatnoj Iznosi evra.
stopi od 6%. Koliko iznosi ukupan kapital pri podizanju novca?
 
[ ] 0 2
1 0 −1
3. Ako je A = i B =  −1 1 , odrediti A · B − 8I. A · B − 8I =
1 −1 0
2 −1

x − 3y + 3z = −6 a) odred̄en, (x, y, z) = ( , , )
4. Sistem −3x + 2y − 5z = 6 je: b) kontradiktoran
2x − 4y + 2z = 0 c) neodred̄en, (x, y, z) = ( , , ),

5. Geometrijskom metodom naći maksimum funkcije f = 6x + 4y uz ograničenja: a) 5 b) 16 c) 7 d) 18


x + 2y ≤ 3, x − 2y ≤ 2, x + y ≥ 1, −x + 2y ≤ 1, x, y ≥ 0. e) 19 f) 10 g) 11 h) 12
plan2014-bio-pm-apr2017-3

Ime i prezime: Broj indeksa: / Smer: Ukupno: /100


ZAOKRUŽITE u desnom pravougaoniku tačne od ponud̄enih mogućnosti i POPUNITE prazna polja.
Zadaci: /50
Raditi ISKLJUČIVO hemijskom olovkom. Svaki zadatak nosi 10 poena.

1. Na polici treba rasporediti 2 knjige iz matematike, 1 iz hemije i 3 iz fizike, (6)


a) 6!/(2!3!) b) 18 c) 62 d) 3
tako da knjige iz istih oblasti budu jedna do druge u proizvoljnom poretku (sve (6)
knjige su različite). Na koliko je načina to moguće učiniti? e) 6!/3! f) 72 g) 2 · 2! h) 6!

2. Ukoliko danas uložimo 10000 evra u banku po mesečnoj kamatnoj stopi od


Biće evra.
5%, koliko će na računu biti nakon 5 godina i 3 meseca?
 
[ ] 0 −2
1 1 −1
3. Ako je A = i B =  −1 1 , odrediti A · B + 5I. A · B + 5I =
1 0 0
2 −1

x − 3y + 3z = 4 a) odred̄en, (x, y, z) = ( , , )
4. Sistem 3x + 2y − 5z = −16 je: b) kontradiktoran
−2x − 4y + z = 6 c) neodred̄en, (x, y, z) = ( , , ),

5. Geometrijskom metodom naći maksimum funkcije f = 3x − 2y uz ograničenja: a) 5 b) 6 c) 17/3 d) 8


x − y ≤ −1, 2x + y ≤ 10, 3x − y ≥ 5, x, y ≥ 0. e) 19/3 f) 0 g) 22/3 h) 2
plan2014-bio-pm-apr2017-4