You are on page 1of 1

SALVEM SOTAMONESTIR.

Fa molts anys que bona part de la ciutadania de Banyoles considerava enn perill les
hortes de Sotamonestir. El Pla General d'Ordenació Urbanística dels anys 80 no les
protegia i es temia que la situació tan propera al centre i la incessant especulació
urbanística que es desenvolupava des de principis dels anys 90 les engoliria sense remei.

Per això, al llarg dels anys. s'ha anat portant a terme iniciatives, de vegades individuals, i
d'altres organitzades per salvar-les: al·legacions al Pla Director de la Comarca del Pla de
l'Estany, que van portar al reconeixement de la necessitat de protegir les hortes en el futur
desenvolupament urbanístic; creació de la Plataforma «Salvem Sotamonestir» com a
resposta a un Pla Especial que les reduïa a la mínima expressió, amb recollida de
signatures i moltes altres activitats per a conscienciar la ciutadania del valor de les hortes i
de la pèrdua incalculable que significaria la seva destrucció; cal dir que amb un resultat
positiu, que va dur l'Equip de govern a desestimar el Pla proposat.

Finalment, el POUM actualment en tramitació tornava a posar en perill el valuós espai de


Sotamonestir. El plantejament inicial era, lamentablement, molt perillós. Semblava que les
hortes eren un buit per on fer passar una via urbana de quatre carrils i l'ordenació es
reduïa a considerar «salvades» les hortes delimitant uns espais per a casetes unifamiliars
amb un espai que tant podia servir per a jardí, com per a una piscina o per mantenir un
hortet.

De nou es va reunir la Plataforma «Salvem Sotamonestir» i, afortunadament, l'actitud de


l'Equip de govern aquesta vegada va ser receptiva des del primer moment. Els regidors
implicats van mantenir totes les reunions que se'ls va demanar, es va acceptar el debat
públic a la televisió local, es van intercanviar i valorar arguments, van voler veure amb els
seus propis ulls els llocs dels què parlàvem i finalment van sorgir els punts d'entesa: sobre
la conveniència de concentrar l'habitabilitat en cases plurifamiliars (que són més
sostenibles ecològicament) i no en casetes escampades en mig de les hortes; sobre la
conveniència d'acostar el vial a la riera Canaleta i fer-lo menys agressiu; sobre la
protecció dels camins i de les infraestructures hidràuliques i de les parets divisòries de
travertí.

Al final del camí, albirem la conveniència d'una declaració de les hortes de Sotamonetir
com a Be Cultural Etnològic d'Interès Nacional.