You are on page 1of 1

Bibliografie Unitatea de învăţare nr.

1. Boruga I., Farcaş N., Dobre P. – Baza energetică şi maşini agricole – I. UŞAMV
Bucureşti, 2014.
2. Dobre P. - Baza energetică şi maşini. Ed. Printech, Bucureşti, 2014.
3. Farcaş N., Boruga I. – Tractoare şi maşini agricole. Partea I. Arta Grafică Libris,
Bucureşti, 2003.
4. Iacomi Cr. – Mecanizarea agriculturii, Partea I – Tractoare agricole. Ed. Cartea
universitară, Bucureşti, 2005.
5. Goia V. şi colab. – Maşini şi instalaţii zootehnice. EDP, Bucureşti, 1982.
6. Miron V., Manciu C. – Maşini şi utilaje pentru lucrări silvice. EDP, Bucureşti, 1975.
7. Neagu Tr., Popescu T. şi colab. – Tractoare şi maşini horticole. EDP, Bucureşti, 1982.
8. Toma Dr. şi colab. – Tractoare agricole. EDP, Bucureşti, 1978.