You are on page 1of 1

Şedinţa ORDINARĂ din data de 31.01.

2019 va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale


aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam și ale SPCLEP Periam pentru anul 2019;
- iniţiator:primar; raport:comisia de specialitate nr. I

2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. Periam nr.28/19.04.2018


privind aprobarea înființării societății comerciale „AQUA PERIAM” S.R.L., având ca unic acționar
UAT-Comuna Periam, Județul Timiș;
- iniţiator:primar; raport:comisia de specialitate nr. II

3. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de


stat la nivelul Comunei Periam, rețea care va funcționa în anul școlar 2019-2020;
- iniţiator:primar; raport:comisia de specialitate nr. III

4. Diverse.

PRIMAR,
Ing. ec. DUMITRAŞ CORNEL