You are on page 1of 2

ANEXA Nr.1 la H.C.L. Nr. 4/31.01.

2019

Total posturi 33 din care:


CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM de demnitate publică: 2
funcţii publice de conducere: 1
funcţii publice de execuţie: 12 (din care 3 sunt la SPCLEP )
ORGANIGRAMA funcţii contractuale: 18

CONSILIUL LOCAL PRIMAR

VICEPRIMAR CONSILIER PERSONAL


SECRETAR

COMPARTIMENTE

FINANCIAR- AGRICOL, ASISTENȚĂ CULTURĂ ȘI SOLUŢIONARE ADMINISTRARE ADMINISTRATIV S.V.S.U. SPCLEP


CONTABIL, PROTECȚIA SOCIALĂ BIBLIOTECĂ PETIȚII DEZVOLTARE BAZĂ SPORTIVĂ
IMPOZITE ȘI MEDIULUI COMUNALĂ ECONOMICO-
TAXE SOCIALĂ, STARE CIVILĂ EVIDENȚA
URBANISM ȘI PERSOANELOR
TRANSPORT
PUBLIC
Total 5 3 1 1 2 4 1 7 2 1 2
FPC
FPE 4 2 1 1 1 1 2
FCE 1 1 1 1 3 1 7 2

F.P. 4-insp.princip. 1-insp. princip. 1-insp.princip. 1-ref. asist. 1-insp.princip. 1-insp.sup. 1-cons.princip.
1-insp. asist. 1-ref.princip.

P.C. 1-casier 1-insp.spec.deb. 1-insp.spec.II 1-ref. II 1-insp.spec.IA 1-administrator I 1-îngrijitor 1-șef SVSU
1-insp.spec.II 1-șofer 1-conduc.autospecială
1-insp.spec.deb. 5-muncit.calif.I

Serv. Salubrizare - DELEGAT


PRIMAR, SECRETAR,
DUMITRAȘ CORNEL BRONȚ DACIANA Serv. Iluminat Public - PROPRIU
Serv. de Alim. cu Apă şi Canalizare - PROPRIU