You are on page 1of 1

Klassrepresentanter & Skyddsombud VT19

IT-Sektionen Uppsala

IT1 IT2
Klassrepresentant: Klassrepresentant:
Ordinarie: Hanna Dahl Ordinarie: Markus Johnson
Suppleant: Andreas Bleichner Suppleant: Helena Frestadius
Skyddsombud: Skyddsombud:
Thomas Mathiassen Anton Nyström

IT3 IT4
Klassrepresentant:
Ordinarie: Johan Boström Skyddsombud:
Suppleant: August Dixelius Jonas Norlinder
Skyddsombud:
Daniel Jansson

Klassrepresentanterna​ har som sin uppgift att medverka på 2 klassråd per termin med
sektionens studierådsordförande, och de andra klassrepresentanterna. Syftet är att vår
programansvarig Lars-Åke Nordén ska få en bättre insikt i den allmänna stämningen i varje
klass samt på programmet och klassråden är tänkta att underlätta hans studiebevakande.
Klassrepresentanterna talar för och representerar sin klass. Observera att det endast är årskurs
1-3 som har klassrepresentanter.

Skyddsombud​ har som sin uppgift att vara klassens kontaktperson som man kan kontakta för
att anmäla fel och hälsorisker i klassrum mm. Skyddsombudet har som ansvar att rapportera
dessa fel och hälsorisker till vaktmästaren på ITC så att dessa kan åtgärdas. Skyddsombuden
deltar ​inte​ på klassråden. Årskurs 1-4 har varsitt skyddsombud.

Klassråd VT 19:
Måndag 25 mars
Torsdag 23 maj
Ida Hagman
Studierådsordförande IT-Sektionen
studieordf@it.sektionen.se