You are on page 1of 2

VĂN KHẤN TẠ MỘ SAU KHI HOÀN THÀNH

Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật Nam mô a di đà phật
Con lạy chín phương trời, mười phương đất, chư phật mười phương,
mười phương chư phật. Con lạy thần linh thổ địa long mạch, bà chúa
đất. Quan bản xứ đông tây nam bắc. Quan thần linh sở tại Quan thần
linh tứ phủ
Hôm nay là ngày tháng năm Tín chủ con tên là Hà Quang Minh, thê
là Đào Thị Nguyệt. Nam tử Hà Quang Khánh, Hà Quang Thành, Con
dâu là Hoàng Thị Thu, cháu là Hà Tú Anh, Hà Trúc Linh. Cư trú tại
số nhà 91, tổ 13, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh
Thái Nguyên.
Hà Quang Vinh (ghi đầy đủ tên gia đình)

Hà Quang Vang (ghi đầy đủ tên gia đình) Cư trú tại thôn Hiền Lương,
xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Con gái là Hà Thị Ninh, Hà Thị Tấm, Hà Thị Tâm. Hợp đồng gia
đẳng nam nữ tử tôn hôn tế Con xin dâng lễ lên tới các quan thổ thần
long mạch tại nghĩa trang thôn Hiền Lương, xã Văn Phú, huyện Nho
Quan, tỉnh Ninh Bình. Con xin lễ tạ quan xin cho 2 vong linh là Hà
Quang Tựu và Trần Thị Nê được ăn nhờ ở đậu gia bản của quan. Có
kết có phát nhờ vào thần quan, phần mộ được yên ổn, vong linh được
siêu sinh tịnh độ. Các quan phù hộ độ trì cho tín chủ luôn luôn được
vui tươi, mạnh khỏe, bình an. Cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, cầu
bình an đắc bình an. Âm dương cách trở, bát nước nén hương, giãi
tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.
Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật