You are on page 1of 1

Акцентологија (05 и 06) 2017/2018.

5. КВАЛИТЕТ АКЦЕНТОВАНОГ СЛОГА: КРАТКИ АКЦЕНТИ

5.1. Све дате речи имају кратки акценат на првом слогу. Одредите његов квалитет.

аутор, белешке, веровати, весео , владика, водитељ, гледа ти, година, гомила, госпођа,

деловати, додела, држава, етика, заклоњен, замишљен, издај а, изложен, изломљен, истинит,

истрага, ј абука, ј агода, камила , кириј а, класика, кошава, кошуља, ленчуга, летовати, логика,

малина , мећава, миловати, мистика, молитва, музика, невоља, облога, обмана, обнова, обрва ,

ограда, одбрана, опруга , опсада, опсена, остава, отворен, оцена, паметан, паприка,

пластика, победа , побуда, повреда, подела, подлога, понуда, порука, похвала, превара,

предај а, пресуда, приј атељ, примерен, промена, професор, процена, публика, радовати се,

ракиј а, родитељ, рубрика, савремен, слободан, слушалац, столови, субота, таксиста,

тврђава, титула, трпеза, увреда, угрожен, ужина, управа, услуга, фабрика, физика

Акцентологија (05 и 06) 2017/2018.

5. КВАЛИТЕТ АКЦЕНТОВАНОГ СЛОГА: КРАТКИ АКЦЕНТИ

5.1. Све дате речи имају кратки акценат на првом слогу. Одредите његов квалитет.

аутор, белешке, веровати, весео , владика, водитељ, гледа ти, година, гомила, госпођа,

деловати, додела, држава, етика, заклоњен, замишљен, издај а, изложен, изломљен, истинит,

истрага, ј абука, ј агода, камила , кириј а, класика, кошава, кошуља, ленчуга, летовати, логика,

малина , мећава, миловати, мистика, молитва, музика, невоља, облога, обмана, обнова, обрва ,

ограда, одбрана, опруга, опс ада, опсена, остава, отворен, оцена, паметан, паприка,

пластика, победа , побуда, повреда, подела, подлога, понуда, порука, похвала, превара,

предај а, пресуда, приј атељ, примерен, промена, професор, процена, публика, радовати се,

ракиј а, родитељ, рубрика, савремен, слободан, слушалац, столови, субота, таксиста,

тврђава, титула, трпеза, увреда, угрожен, ужина, управа, услуга, фабрика, физика