You are on page 1of 588

1

BILJEŠKE O VREMENSKIM PRILIKAMA

ZA TUZLU I ĐURĐEVIK

od 04.04.2004. do 04.04.2017.

Autor :

Jusuf Nišić

Recenzija:

Avdan Džekić

Knjigu priredio:

Emir Nišić

Tehnička obrada i fotografije:

Andrea Cirger

Đurđevik, 2019.

Objavljeno posthumno u februaru 2019. godine

2
UVOD

Samatram da je jedno od najboljih životnih djela kada čovjek za svoga života


ostavi knjigu, ili više njih. Neke knjige se pišu s namjerom, a neke nastanu
slučajno, poput ove. Moj djed Jusuf Nišić, od 2004. godine pa sve do svog
posljednjeg odlaska u bolnicu bilježio je vremenske prilike i vrijednosti
temperatura zraka za Tuzlu i okolinu. Radio je to s nekom posebnom pažnjom,
ali ne mogu da se sjetim šta ga je tačno natjeralo na to, jednog dana je počeo
zapisivati i to mu je bio večernji ritual, da zabilježi kratko zapažanja o vremenu.

Radio je to ne znajući da će od toga jednoga dana biti gomila podataka, koji će


se mojim trudom, i trudom mojih saradnika, posložiti u jednu knjigu. Možda je
ovo drugo i znao, jer neko sam ko se nije odvajao od knjiga i kompjutera cijelo
to vrijeme. Znao je za moju ljubav prema naučnim radovima, i nadasve ljubav
prema djedu koji je odista bio najbolji djed na svijetu. Postoje ljudi koji su
metereološki posmatrači, jer uređaji ne mogu opaziti neke vremenske promjene
te ih registrovati. Moj djed je bio posmatrač-amater ako to tako možemo nazvati,
volio je kada je već prikupio određen broj podataka tokom niza godina, gledati
unazad, i tako bi nam govorio da je za Prvi maj, recimo, vrijeme uglavnom
takvo, jer se zaista određene vremenske prilike ponavljaju na određene dane ili
budu dosta slične, što ćete vidjeti u nastavku. Djed je bilježio vrijednosti
temperature zraka izmjerene za Tuzlu od strane Hidrometereološkog zavoda
BIH, a iste podatke je preuzimao putem TV dnevnika ili teleteksta FTV-a.
Nekoliko puta sam ga molio da mu kupim jedan veći termometar, te da on u
određena doba dana bilježi vrijednosti koje bi tu očitao i koje bi bile najtačnije
za naš uži zavičaj, jer vrijeme i temperature u Tuzli i Đurđeviku često se znaju
drastično razlikovati. Mada možda i ne mora biti tako, možda su baš na tim
mjernim tačkama neke srednje idealne vrijednosti za šire regije koje su
3
navedene u tabelama za koje Zavod vrši mjerenja. Stanje vremena koje je tu
bilježio, vrijede striktno za Đurđevik, to su prilike koje je on opažao (mraz -
slana, oblačnosti, grad, magla, poplave...).

Budući da je bio ribolovac od izuzetnog značaja je bilo praćenje vremenskih


prilika. Pregledavajući redove koji slijede uvidjet ćete i to da se na određeni
datum često ponavljaju vremenske prilike, čak i temperature zraka ostaju
nepromjenjene. Neki dani, s druge strane, uvijek su drugačiji, uvijek se u njima
dešavaju nestabilne vremenske prilike. I sve je to dobro znati, kako bi se na
osnovu toga moglo prognozirati vrijeme, ili nekad istaći kako se to razlikuje u
odnosu na ustaljeno stanje. Ogromna je korisnost ovog djela u kojem su sadržani
podaci bilježeni 13 godina, vrijedno i s pažnjom.

Ne znam šta je mog djeda, nagnalo na to da se bavi bilježenjem vremenskih


prilika, uz koje je povremeno bilježio i neke druge stavri, nažalost te druge
stvari nije baš bilježio najažurnije kako mogu vidjeti iz ovih rokovnika koje mi
je ostavio. Ovo može koristiti kao osnova za buduća istraživanja, kao istorijski
podatak, zatim možda koristiti piscima koji često pišu o prošlosti da se
kvalitetnije izraze. Zamislite koliko vrijedi rečenica u jednom književnom djelu
koju bi upotpunili tačni podaci iz ove knjige: Tog osamnaestog aprila, lila je
kiša, a živa na termometru nije išla dalje od svog drugog podioka, dok si
svečana i blistava koračala ulicom, baš kao da nije kiša, baš kao da grije
najtoplije sunce, i ja u trenu svatih, pa sunce si baš ti...

Naravno iz ovoga se mogu izračunati prosječne temperature za neke mjesece,


godine, a ja se nisam htio baviti tim analizama budući da nisam kompetentan za
to, moj posao je samo prenijeti zabilješke, kako bi ovo nekad nekome koristilo, i
kako bi se mom djedu pisala dobra djela na onome vječnom svijetu.

Zapisivao je datume smrti, nama bliskih ljudi, kao i mjesta u kojima su


pokopani, oko toga je vodio dosta računa. Zapisivao je i jedan zanimljiv

4
podatak o sjetvi krompira. Razlog je višestruk, kako bi se znalo prije svega kada
će krompir u našoj bašti završiti svoj vegetativni ciklus od oko 90 dana, te kad bi
ga po toj prilici trebalo vaditi iz zemlje. Drugi razlog je što je ta sjetva krompira
smatrana velikim i važnim poslom, s kojim bi započinjalo proljeće, te je bilo
lijepo znati zbog nas samih kada smo obavili taj posao, odnosno, kad već postoji
zapisano, lako je odrediti da li smo ga obavili ranije ili kasnije u odnosu na
prošlu ili neku raniju godinu. To je posao koji se zbog pripreme zemljišta mora
obavljati samo po lijepom vremenu, pa bi datum sjetve krompira značio da su tih
dana vladale povoljne vremenske prilike za rad u povrtnjaku. Reći ću da smo u
našem susjedstvu bili uvijek prvi koji su obavljali taj posao, i da je zaista
zanimljivo pogledati te datume.

Nažalost, djed nije precizno vodio bilješke o našim putovanjima, putovli smo
mnogo, izleti su nešto što je naša stalna porodična navika, koje je on koristio da
bi tom prilikom radio i ono što je najviše volio, a to je bilo pecanje. Kako vidim
samo je par godina upisao naše odlaske na auto utrke, čini mi se samo one na
koje je on išao, ali kako me sjećanje služi utrke nismo propuštali i znali smo
tokom sezone biti na 4-5 utrka u BIH. Zatim, tu su izleti u Ribnicu na rijeku
Krivaju koji je najviše volio, samo je jedne godine to izgleda evidentirao kako
treba, u ostalima nema baš detaljnih podataka, jer smo često znali (2-3 puta
sedmično) ići na to odredište, odnosno, barem jednom sedmično u periodu od
šestog do desetog mjeseca. U ribolov na najbližu rijeku Gostelju odlazio je
skoro svaki dan, pa to i nije smatrao važnim za bilježenje, izuzev nekih njemu
značajnih ulova. Česta odredišta za ribarenje bile su Spreča, Oskova, Toplica,
Drinjača, razna jezera, ali ne pronađoh zapise o tome, iako u mojim sjećanjima
žive ti izleti sa kojih nas je često tjerala iznenadna kiša i grmljavina. Išao je u
ribolov i u zimskom periodu, tako da za njega nije bilo pauze.

Povremeno je zapisivao smjenu godišnjih doba koja pada u tačno određeno


vrijeme. Bilo je bilješki koje su intimne prirode, i koje je vodio zbog sebe,

5
bilješke o odlascima doktorima, na kontrole, kada bi prvi puta ložio u sezoni,
koliko je i kada kupio drva, kada sam diplomirao, gdje sam odlazio... To
jednostavno po meni, nije bitno za istoriju, istraživače i čitaoce koji će možda
pronaći nešto za sebe u ovoj knjizi koju nazvah „Bilješke o vremenskim
prilikama za Tuzlu i Đurđevik od 04.04.2004. do 04.04.2017.“

Njegova dženaza bila je 01.04.2017. godine, ali budući da je moj otac Senad,
nastavio sa bilješkama, mogu dodati još ta tri dana kako bih zaokružio period od
13 godina. Ja sam povremeno unosio bilješke u njegov dnevnik, kada bi djed
otišao u bolnicu kako bi, kada dođe, imao i te podatke, i vidjeh da to jedne
prilike nisam učinio te samo 5 dana nije evidentirano, mojom greškom. Neko će
se zapitati koliko su tačni ovi podaci, tačni su, jer su preneseni u ovu formu baš
onako kako su zapisani u izvorniku uz jezičke i gramatičke izmjene. Nekoliko
puta sam provjeravao podudarnost podataka zbog eventualnih štamparskih
grešaka, ali sve se slaže.

O tome koliko su mu ove bilješke bile važne, reći će jedna naša anegdota a
vezana je za naš zadnji razgovor u životu, kada se naizgled dobro oporavljao
nakon teške operacije, kada smo mogli razgovarati, i kada sam bio prepun nade
da će se djed vratiti kući nakon nekoliko teških dana u kojima nije znao da sam
tu pored njega... Tog dana, rekao sam mu da ništa ne brine, jer ja uredno
zapisujem „vrijeme“, sav zadovoljan odgovorio je : „Eh, dobro je onda, samo
zapisuj.“ Na dan njegove dženaze zadnji puta sam upisao to što tamo treba da
piše, i odlučio sam da tu više ništa ne pišem, jer bez njegovog postojanja, ni
daljne bilješke nemaju smisla. No, na svu sreću moj otac nije bio takvog
mišljenja, nastavio je da bilježi vremenske prilike, a posebno bitne događaje, što
bih, da se mogu vratiti još davno to savjetovao mom djedu.

Otišao je baš u vrijeme kada smo sa puno radosti trebali krenuti u ribolov na
naše poznate lokacije, ali tako je odredila sudbina. Zalud sam se dugo vremena
nakon toga, vozio pored tih njegovih omiljenih mjesta za ribolov, očekivajući da
6
mi se barem na tren ukaže kako korača riječnim koritom, ili da barem na kratko
vidim parkirana njegova kola. Ali nije bilo moguće. Danas mogu biti ponosan,
što sam na ovaj način objavio njegove bilješke, te na taj način oživio uspomenu
na mog voljenog djeda, čime je posthumno nastala njegova jedina knjiga.

Emir Nišić

7
RECENZIJA

Recenzija, kao kritička procjena kvaliteta rada (djela) uključuje iznošenje


detaljnih primjedbi i savjeta, kao i ocjenu njegove izvornosti i važnosti, te
metodološki ustroj.

Obično, u praksi, recenzije su dvostruko „slijepe“, recenzent ne zna ime autora, i


obratno. U ovom slučaju napravljen je izuzetak.

Ukazano povjerenje gospodina Emira S. Nišića da uradim recenziju za knjigu


njegovog djeda Jusufa Nišića (rahmet mu duši) pod nazivom Bilješke o
vremenskim prilikama prihvatio sam sa zadovoljstvom, ali isto tako sa
opravdanom dozom opreza o načinu pristupa ovom odgovornom zadatku.
Naime, kao relativno dobar poznavalac lika, karaktera i djela rahmetli Jusufa
Nišića, autora knjige, nisam imao dilemu kako ću napisati recenziju, jer samo
njegovo djelo je na izvjestan način recenzija, ali sam se bojao da u ovu recenziju
ne unesem i malo više subjektivnog i ličnog, od onog dozvoljenog.

Gledajući i čitajući izvorni rukopis knjige Bilješke o vremenskim prilikama


pravio sam paralelu između zanimanja autora, koji je bio trgovac, i njegovih
bilješki. Ta ista olovka, koju je kao trgovac stavljao za uho, u trenucima dok nije
bilo mušterija, pisala je i račune na trgovačkim papirima, ali i bilježila
svakodnevne lokalne događaje. Racio (lat. razum) činio je njegov život i
razumnim i racionalnim, te je znao organizovati i na najbolji način uskladiti
obaveze, na poslu, i u porodici, na čemu bi mu mogli zavidjeti i najveći znalci iz
te oblasti. Njegovi brojevi, i ta trgovačka matematika, su samo bili sinteza sa
brojevima pretočenih u kalendar svakodnevnih običnih, ali važnih događaja. A
sa psihološkog aspekta, slobodno se može reći, i jedno pozitivno „pražnjenje“
nagomilane negativne energije kroz rad sa „mušterijama“ i „punjenje baterija“

8
za nove i poslovne i porodične aktivnosti. Snagu duha, pozitivan pogled na
svijet i okruženje, taj njegov motivirajući osmijeh u svakoj situaciji, nesvjesno,
ali spontano, je pokazivao i kroz bilješke u sveskama, smatrajući to pametnim
korištenjem slobodnog vremena, i ne sanjajući da će to jednoga dana biti
posloženo u jednu dobru, zanimljivu knjigu. Grafološki gledano, rukopis daje
karakteristiku smirenog, staloženog, ali na momente pozitivno „eksplozivnog“
čovjeka, sa dozom odgovornosti, poštenja, spontanosti, suptilnosti i humora,
upravo onakvog, kakav je i bio rahmetli Jusuf Nišić.

Bilješke Jusufa Nišića su bile kratke i vrlo jasne, skoro telegrafske. On je, dan za
danom, prateći kalendar, upisivao događaje, kao što su vremenske prilike za taj
dan, te njegovi izlasci u prirodu, na pecanje, (Jusuf je bio strastveni ribolovac)
pa i bilješke o tome ko je umro tog dana, ili se oženio, itd. I tako, dan za danom,
godinama.

Npr. „02.01.2005. sunčano i malo oblačno, jutarnja 1C, dnevna 10C“

Po načinu pisanja bilješki, njihovom karakteru i vrijednostima, autor knjige se


može svrstati ne samo u obične pisce, već i u analitičare, kritičare, meteorologe
amatere, pa i u vizionare. Iz njegovih zabilješki se tačno, analizom, ali i
logikom, pa i matematikom, moglo zaključiti koliko je u jednoj kalendarskoj
godini tačno bilo kišnih, sunčanih ili sniježnih dana, kakvo je bilo koje godišnje
doba, i u poređenju sa nekim drugim mjesecima i godinama, mogle su zaključiti
klimatske promjene ili odstupanja i eventualno donositi zaključci o tim
kretanjima (prognozama) u nekim narednim godinama. Takođe, njegove bilješke
su mogle biti izvor praćenja nataliteta i mortaliteta na tom užem prostoru
Đurđevika, upute za početak određenih poljoprivrednih aktivnosti, smjernice
ribolovcima u kom periodu je najbolje „išla“ riba, i koja vrsta ribe, itd.

Djelo Bilješke o vremenskim prilikama se ne može klasifikovati ni kao proza,


ni kao poezija, ni kao drama. A ima svega od toga pomalo. Vremenski i stilski

9
gledano, ovo djelo može biti svrstano i u realizam i u savremeno djelo, može
imati karakteristike i romana (sa psihološkog i društvenog aspekta) ali i kratke
priče, sa analitičkog aspekta. Djelo je pisano potpuno razumljivo za svakog
čitaoca.

Dakle, moja ocjena je da ovaj rad treba prihvatiti (DA), sa bezuslovnim


odobrenjem za objavu.

Avdan Džekić

10
O ĐURĐEVIKU

Đurđevik ili Gjurgjevik kako se to nekada pisalo, spada u red najstarijih naselja
na ovom području.Svjedočanstvo tome daju mnogobrojni ostaci materijalne
kulture, prije svega stara Gradina u Nevrenči, zatim nekropole stećaka, Stara
džamija, kao i mnogi lokal-toponimi koji žive u narodu. Osim toga ni pisani
tragovi o Đurđeviku nisu rijetki. Đurđevik danas administrativno pripada Općini
Živinice, koja je u sastavu Tuzlanskog kantona, a sam Đurđevik kao veliko
mjesto podijeljen je na dvije mjesne zajedinice i to : MZ Đurđevik Dom i MZ
Stari Đurđevik.Ako izuzmemo te administrativne podjele Đurđevik je jedno
veliko mjesto koje se prostire na obalama rijeke Gostelje, po kojoj je nekada ime
nosila i srednjovjekovna župa Gostilj. Ovdje vlada umjereno-kontinentalna
klima gdje su zime umjerno hladne,a ljeta dosta topla i duga.Najkišovitiji mjesec
je juni, a mjesec sa namjanje padavina je januar. Zadnjih godina ovdje je jako
čest grad u ljetnim mjesecima koji nanosi ogromne štete poljoprivrednim
imanjima, kao i na ostaloj imovini žitelja ovog područja.Godišnje padavine
iznose 864 l/m2, a od toga na proljće otpada 238l/m2 ili 27.2%, zatim na ljeto
271 l/m2 ili 31,0 %, na jesen 192 l/m2 ili 21,9%, i na zimu 163 l/m2 ili 19,9 %.
Prosječna godišnja temperatura zraka je oko 10,2 C. Vegetativni period traje 246
dana,(od 14.03. do 16.09.) što pogoduje povoljnom razvoju poljoprivrede. U
Đurđeviku preovladavaju sjeverozapadna strujanja vjetra HW=29,7%, zatim
jugoistočni SE= 22,8%, i sjeveroistočni HE=15,4%, ovo područje spada u
umjereno vjetrovito.

Iznad Đurđevika nalazi se masiv Konjuh planine, a veći dio ovoga mjesta
otvoren je prema Sprečkoj dolini, reljef je mješoviti, ima brežuljaka, a velika je i
dolina rijeke Gostelje, prosječna nadmorska visina je oko 240 metara, mjesto je

11
gusto naseljeno. Prosječna dubina snijega tijekom zime ovdje je oko 20 cm, a on
se zadržava oko 60 dana,a najveće snježne padavine zabilježene su u decembru
1999. i januaru 2000. godine kada je visina snijega varirala između 60-120 cm.
Tip zemljišta je uglavnom hidromorfno tlo, aluvij i dolinski dulovij. Dok je
samo mjesto poznato po ogromnim naslagama ugljena. Dolina rijeke Gostelje
izložena je i povremenim poplavama s početka ljeta, većeg ili manjeg
razmjera.Na ovom području postoji i nekoliko aktivnih klizišta koja ugrožavaju
puteve i stambene objekte. Zagađenje vazduha ima negativan i rastući trend.
Broj stanovnika utrvrđen zadnjim popisom stanovništva iz 2013. godine po
dostupnim preliminarnim rezultatima nikako nije tačan. U tom popisu se navodi
da Đurđevik ima 3.319 stanovnika, a od toga 1.022 domaćinstva, dok se recimo
za Kovače navodi da imaju 4.105 stanovnika i 1.143 domaćinstva!? Ovdje je
sigurno pod stavkom Kovači uračunato i stanovništvo Starog Đurđevika, jer
realno gledajući Kovači ne mogu imati više od 1800 stanovnika, budući da su u
svim ranijim popisima imali od 200-800 stanovnika. U Đurđevik su u prošlosti
spadala i okolna mjesta, koja su poslije postale samostalne mjesne zajednice
među kojima su i Kovači. Prema pouzdanim procjenama iz 2004. godine u
Starom Đurđeviku je živjelo 3.218 stanovnika, a u Đurđeviku 4.562, dok je
prema procjenama iz 2011. godine na području Starog Đurđevika bilo 3.278
stanovnika, a na području Đurđevika 4.647 stanovnika. Ove procjene treba uzeti
kao pouzdane i tačne za sva buduća istraživanja, a zvanični popis iz 2013.
godine treba uzimati sa velikom rezervom naročito kod nacionalne strukture
stanovništva, te se kao autor i za ubuduće ograđujem od svih podataka iz popisa
stanovništva iz 2013. godine, prvenstveno jer sam bio žrtva isceniranog popisa,
zatim u podacima koji su mi trenutno dostupni ustanovio sam nebrojeno mnogo
pogrešaka. Đurđevik se navodi kao mjesto urbanog tipa, a Stari Đurđevik kao
mjesto mješovitog tipa.Po zvaničnim prognozama postoje pretpostavke da će
2032. godine, u Starom Đurđeviku živjeti oko 3.520 stanovnika, a Đurđevik
Dom će brojati 4.990 stanovnika, sve ukupno 8.510 stanovnika.Ured Mjesne

12
zajednice Đurđevik Dom raspolaže sa prostorom od 20m2, a tu je i matični ured,
dok mjesna zajednica Stari Đurđevik ima svoje prostorije u čitaonici na Brodu
nepoznate površine koje nisu adekvatne za korištenje, a ranije je imala svoje
prostorije u Staroj školi površine oko 90m2 koje je usptupila za potrebe
otvaranja ambulante. Od svoje prošlosti Đurđevik je bio ekonomski jako
središte, do osmanske okupacije ovdje se uzgajala i vinova loza i pravilo
kvalitetno vino, a to je prestalo pod pritiskom okupatroskih vlasti u vidu velikih
poreza i vjerskih propisa koje su donijeli sa sobom. Najveći razvitak Đurđeviku
donio je rudnik koji je ovdje otvorila firma A.D. Kroacija iz Zagreba još 1936.
godine. U Đurđeviku postoji i Nogometni klub Omladinac RMU Đurđevik, a
ovdje djeluje i lovačka sekcija LD Toplice Živinice. Đurđevik je mjesto koje je
prvo na području općine Živinice dobilo svoj suvremeni vodovod, 1972. godine,
a na čelu akcije izgradnje vodovoda nalazio se Muharem Nišić. Danas je
vodosnadbijevanje riješeno sa izvorišta: Sinac-rijeka, Djedinski vodovod,
Arzina voda, Zmajevac(Zmajevača), Fazlićka voda.

Vjerska i nacionalna struktura stanovništva u Đurđeviku je šarolika, uz visok


stupanj uvažavanja i tolerancije, na šta treba biti ponosan. U pogledu vjerske
pripadnosti tu su Muslimani, Katolici, Pravoslavci i ateisti, dok je nacionalna
struktura dosta šarolika: Bošnjaci, Bosanci, Romi,Hrvati, Srbi, Jugosloveni,
Talijani, Albanci, Crnogorci... 1

1
Stari nišani u Đurđeviku, Emir Nišić, Tuzla, 2014.

13
HRONOLOŠKI
PREGLED
PO
GODINAMA

14
April/Travanj 2004.

Kiša počela 04.04.2004.

Kiša padala 07.04.2004.

Kiša padala 09.04.2004.

Kiša padala 10.04.2004.

Kiša padala 11.04.2004.

Kiša padala 12.04.2004.

Kiša padala 13.04.2004.

Maj/Svibanj 2004.

Kiša padala 06.05.2004.

Kiša padala 10.05.2004.

Kiša padala 11.05.2004.

Kiša padala 13.05.2004.

Kiša padala 15.05.2004.

Kiša padala 16.-17., 18., 25., 26., 27., 28. maja 2004.

Juni/Lipanj 2004.

Kiša padala od 01.-06.- do 08. juna

Sunčano 9. 10.- 11 .-12. juna

15
Kiša 13.-14. jun

Sunčano 15. jun

Kiša 16. jun

Sunčano 17.-18. jun

Kiša 19.-20.-21. jun

Sunčano 22.-23.-24. jun

Kiša 25. jun, padao grad

Sunčano 26.-27. jun

Kiša 28. jun

Kiša 29. jun.

Sunčano 30.06.2004.

U 6. mjesecu 17 dana kiša padala

Juli/Srpanj 2004.

Kiša 02.07.2004.

Kiša u noći 03.07.2004.

Sunčano 04.07.2004.

Sunčano 05.07.2004.

Sunčano 06.07.2004.

Sunčano 07.07.2004.

16
Sunčano 08.07.2004.

Sunčano 09.07.2004.

Sunčano 10.07.2004.

Sunčano 11.07.2004.

Malo kiša padala i hladno za 12.07.2004.

Kiša 13.07.2004.

Kiša 14.07.2004.

Sunčano 15.07.2004.

Sunčano 16.07.2004.

Sunčano 17.07.2004.

Sunčano 18.07.2004.

Sunčano 19.07.2004.

Sunčano 20.07.2004.

Sunčano 21.07.2004.

Sunčano 22.07.2004.

Sunčano 23.07.2004., kiša uveče padala

Sunčano 24.07.2004.

Sunčano 25.07.2004., kiša malo uveče padala

Kiša 26.07.2004.

Kiša 27.07.2004.

Kiša 28.07.2004.
17
Kiša 29.07.2004.

Kiša 30.07.2004.

Kiša 31.07.2004.

August/Kolovoz 2004.

Sunčano 01.08.2004.

Sunčano 02.08.2004.

Kiša 03.08.2004.

Sunčano 04.08.2004.

Sunčano 05.08.2004.

Kiša 06.08.2004.

Sunčano 07.08.2004.

Kiša 08.08.2004.

Kiša 09.08.2004.

Sunčano 10.08.2004.

Sunčano 11.08.2004.

Sunčano 12.08.2004.

Kiša 13.08.2004.

Kiša 14.08.2004.

18
Sunčano 15.08.2004.

Sunčano 16.08.2004.

Sunčano 17.08.2004.

Sunčano 18.08.2004.

Sunčano 19.08.2004.

Sunčano 20.08.2004.

Sunčano 21.08.2004.

Kiša 22.08.2004.

Sunčano 23.08.2004.

Sunčano 24.08.2004.

Sunčano 25.08.2004.

Kiša 26.08.2004.

Promjenjljivo 27.08.2004.

Sunčano 28.08.2004.

Sunčano 29.08.2004.

Sunčano 30.08.2004.

Sunčano 31.08.2004.

23 dana sunčano, 8 kiša

19
Septembar/Rujan 2004.

Sunčano 01.09.2004.

Sunčano 02.09.2004.

Sunčano 03.09.2004.

Sunčano 04.09.2004. (kupali se u Krivaji)

Sunčano 05.09.2004.

Sunčano 06.09.2004.

Sunčano 07.09.2004.

Sunčano 08.09.2004.

Sunčano 09.09.2004.

Sunčano 10.09.2004.

Sunčano 11.09.2004.

Sunčano 12.09.2004. 27C

Malo oblačno 13.09.2004. 22C

Sunčano 14.09.2004. 28C

Sunčano 15.09.2004. 28C

Malo kiše 16.09.2004. 19C

Sunčano i oblačno 17.09.2004. 19C

Malo sunčano/oblačno 18.09.2004. 19C

Sunčano 19.09.2004. 23C

20
Sunčano 20.09.2004. 23C

Sunčano 21.09.2004. 25C

Kiša 22.09.2004. 11C

Sunčano 23.09.2004. 25C

Kiša 24.09.2004. 11C

Kiša 25.09.2004. 10C

Kiša 26.09.2004. 12 C

Kiša 27.09.2004. 11 C

Kiša 28.09.2004. 16C

Sunčano 29.09.2004. 17C

Sunčano 30.09.2004. 21C

Sunčano 23 dana, kišovito 7 dana

Oktobar/Listopad 2004.

01.10.2004. sunčano 22C

02.10.2004. cijelu noć kiša, u toku dana sunčano, 20C

03.10.2004. sunčano, 20C

04.10.2004. sunčano, 22C

05.10.2004. sunčano, 23C

06.10.2004. sunčano, 24C

21
07.10.2004. sučano, 24C

08.10.2004. sunčano, 22C

09.10.2004. sunčano, 24C

10.10.2004. kiša, malo sunčano, 24C

11.10.2004. kiša, 11C

12.10.2004. kiša, 7C

13.10.2004. oblačno i hladno, 9C

14.10.2004. kiša, 9C

15.10.2004. kiša a poslije podne sunčano, 18C

16.10.2004. sunčano a noću kiša, 19C

17.10.2004. kiša, 16C

18.10.2004. sunčano, prohladno, 19C

19.10.2004. kiša, malo sunca, 20C

20.10.2004. kiša i malo sunca, 18C

21.10.2004. kiša i malo sunca, 22C

22.10.2004. sunčano, 25C

23.10.2004. sunčano, 21C

24.10.2004. sunčano, 22C

25.10.2004. sunčano, 22C

26.10.2004. sunčano, 22C

27.10.2004. sunčano, 23C


22
28.10.2004. sunčano, 23C

29.10.2004. sunčano, 25C

30.10.2004. sunčano i malo kiše, 24C

31.10.2004. sunčano, 22C

Sunčano 21 dan, kiša 10 dana

Novembar/Studeni 2004.

01.11.2004. sunčano, 21C

02.11.2004. magla cio dan, 18C

03.11.2004. magla cio dan, 15C

04.11.2004. magla cio dan, ribarenje, 15C

05.11.2004. sunčano, 16C

06.11.2004. oblačno, magla, 13C

07.11.2004. oblačno i hladno, 7C

08.11.2004. kiša i snijeg -prvi snijeg, 6C

09.11.2004. sunčano i hladno, 6C

10.11.2004. jutarnji mraz , okopnio snijeg, 15C

11.11.2004. sunčano, 14C

12.11.2004. oblačno sa kišom, 9C

23
13.11.2004. oblačno sa kišom, 14C

14.11.2004. kiša, snijeg, 12C

15.11.2004. kiša, snijeg, 0C

16.11.2004. kiša i snijeg, 4C

17.11.2004. sunčano i hladno, 8C

18.11.2004. sunčano i hladno, 7C

19.11.2004. kiša i snijeg, predveče grmljavina, 13C

20.11.2004. oblačno i hladno, 2C

21.11.2004. oblačno, hladno i vjetrovito, jutarnja -10C, dnevna -2C

22.11.2004. hladno, mraz, jutarnja -10C, dnevna 5C

23.11.2004. oblačno sa jednim malim sunčanim intervalom, jutarnja -6C,


dnevna 12C

24.11.2004. kiša oblačno i hladno, jutarnja 4C, dnevna 5

25.11.2004. sunčano, ujutru mraz, jutarnja 6 C, dnevna 2C

26.11.2004. ujutru mraz, sunčan dan, jutarnja -8C, dnevna 6C

27.11.2004. mraz, magla, kiša, jutarnja 3C , dnevna 5C

28.11.2004. oblačno magla, jutarnja 2C, dnevna 4C

29.11.2004. oblačno s maglom, jutarnja 0C, dnevna 5C

30.11.2004. oblačno s maglom, jutarnja 0C, dnevna 14C

Sunčano 8 dana

Kiša 18 dana

24
Snijeg 4 dana

Decembar/Prosinac 2004.

01.12.2004. oblačno, kiša, jutarnja -2C, dnevna 16C

02.12.2004. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 20C

03.12.2004. sunčano, popodne kiša, jutarnja 4C, dnevna 18C

04.12.2004. oblačno s kišom, jutarnja 5C, dnevna 10C

05.12.2004. oblačno i hladno, jutarnja 4C, dnevna 12C

06.12.2004. oblačno, kiša, hladno, jutarnja 4C, dnevna 4C

07.12.2004. sunčano i hladno, jutarnja 1C, dnevna 3C

08.12.2004. oblačno, magla, jutarnja 6C, dnevna 0C

09.12.2004. oblačno, hladno, jutarnja 8C, dnevna 0C

10.12.2004. oblačno, hladno, jutarnja 7C, dnevna 2C

11.12.2004. sunčano i hladno, jutarnja 4C, dnevna -1C

12.12.2004. oblačno, hladno, jutarnja 8C, dnevna -3C

13.12.2004. oblačno, hladno, jutarnja 7C, dnevna 3C

14.12.2004. oblačno, hladno, jutanja 5C, dnevna 3C

15.12.2004. oblačno, hladno, jutarnja 8C, dnevna 3C

16.12.2004. oblačno, hladno, jutarnja 8C, dnevna 3C

25
17.12.2004. kiša, hladno, jutarnja 6C, dnevna 0C

18.12.2004. kiša sa snijegom, jutarnja 3C, dnevna 3C

19.12.2004. sunčano i hladno, jutarnja 7C, dnevna 4C

20.12.2004. snijeg, hladno, jutarnja 6C, dnevna -1C

21.12.2004. oblačno sa snijegom, jutarnja 8C, dnevna 0C

22.12.2004. oblačno sa snijegom, jutarnja 7C, dnevna 0C

23.12.2004. oblačno sa malo sunca, jutarnja 6C, dnevna -2C

24.12.2004. sunčano i hladno, jutarnja 8C, dnevna 7C

25.12.2004. mraz i hladno, jutarnja 9C, dnevna 11C

26.12.2004. vjetar sa kišom, jutarnja 0C, dnevna 14C

27.12.2004. vjetar,kiša, sunce, jutarnja 5C, dnevna 15C

28.12.2004. oblačno, kiša, jutarnja 6C, dnevna 5C

29.12.2004. kiša sa snijegom, jutarnja 4C, dnevna 0C

30.12.2004. kiša, jutarnja 3C, dnevna 2C

31.12.2004. oblačno, hladno, jutarnja 2C, dnevna 3C

Kiša 10

Oblačno 10

Sunčano 5

Snijeg 6

26
Poljoprivreda:

22.03.2004. posijan krompir

06.04.2004. žito izniklo

Putovanja i događaji:

26.03.2004.Koridor (Arizona-Brčko)

11.04.2004.Koridor

06.05.2004.Koridor

27.06.2004. Buna-tekija Emina Nišić i Aida Ćasurović

18.09.2004. Posjeta sajmu automobila u Sarajevu, cijela porodica

09.10.2004. mevlud u Staroj džamiji

09.11.2004. posjeta Ademu Mulahamziću u Vukovije Donje

26.12.2004. Zemljotres u Indoneziji poginulih i nestalih 160.000 u jednom danu

Umrli:

12.05.2004. umrla Fatima Nišić, ukopana 13.05.2004.

27
Januar/Siječanj 2005.

01.01.2005. sunčano i hladno, jutarnja 3C, dnevna 4C

02.01.2005. sunčano i malo oblačno, jutarnja 1C, dnevna 10C

03.01.2005. u noći kiša, dan sunčan , jutarnja 4C, dnevna 4C

04.01.2005. mraz, oblačno, jutarnja -2C, dnevna 8C

05.01.2005. mraz, sunčano, jutarnja 5C, dnevna 11C

06.01.2005. oblačno, hladno, jutarnja 4C, dnevna 6C

07.01.2005. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 9C

08.01.2005. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 12C

09.01.2005. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 9C

10.01.2005. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 9C

11.01.2005. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 9C

12.01.2005. magla i malo sunčano, jutarnja 7C, dnevna 6C

13.01.2005. magla i malo sunčano, jutarnja 6C, dnevna 4C

14.01.2005. kiša i malo sunca, jutarnja 0C, dnevna 3C

15.01.2005. snijeg, jutarnja 7C, dnevna 0C

16.01.2005. mraz, sunčano, jutarnja 8 C, dnevna 3C

17.01.2005. mraz, sunčano, jutarnja 7C, dnevna 3C

18.01.2005. mraz, sunčano, jutarnja 9C, dnevna -2C

28
19.01.2005. slab snijeg, jutarnja 8C, dnevna 0C

20.01.2005. oblačno, popodne sunce, jutarnja 6C, dnevna 5C

21.01.2005. oblačno sa kišom, jutarnja 4C, dnevna 9C

22.01.2005. magla, jutarnja 5C, dnevna 4C

23.01.2005. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 6C

24.01.2005. snijeg padao u noći, osvanulo 30cm, jutarnja 5C, dnevna 3C

25.01.2005. snijeg, jutarnja 7C, dnevna -2C

26.01.2005. snijeg, jutarnja 6C, dnevna -4C

27.01.2005. snijeg, jutarnja 4C, dnevna -5C

28.01.2005. snijeg, jutarnja 8C, dnevna 6C

29.01.2005. snijeg, jutarnja 10C, dnenva -7C

30.01.2005. snijeg, jutarnja 11C, dnevna 6C

31.01.2005.sunčano, jutarnja 12C, dnevna -3C

Februar/Veljača 2005.

01.02.2005. snijeg pad'o, popodne sunčano, jutarnja 4C, dnevna 0C

02.02.2005. snijeg padao, jutarnja 3C, dnevna 0C

03.02.2005. snijeg padao, jutarnja 5C, dnevna 0C

04.02.2005. oblačno, jutarnja 6C, dnevna -3C

29
05.02.2005. hladno i oblačno, jutarnja 7C, dnevna -1C

06.02.2005. mraz i sunčano, jutarnja -16C, dnevna -6C

07.02.2005. magla ujutru, jutarnja -15C, dnevna -8C

08.02.2005. sunčano, jutarnja -13C, dnevna -7C

09.02.2005. magla ujutru, popodne malo sunčano, jutarnja -16C, dnevna -8C

10.02.2005. maglovito jutro, jutarnja -15C, dnevna 6C

11.02.2005. oblačno, jutarnja 8C, dnevna -5C

12.02.2005. padala kiša, jutarnja 2C, dnevna 6C

13.02.2005. snijeg, jutarnja 0C, dnevna 4C

14.02.2005. snijeg padao cio dan, jutarnja 2C, dnevna 2C

15.02.2005. snijeg padao cio dan, jutarnja 0C, dnevna -2C

16.02.2005. snijeg padao cio dan, jutarnja 4C, dnevna 0C

17.02.2005. snijeg malo padao, jutarnja 2C, dnevna -1C

18.02.2005. oblačno, jutarnja 0C, dnevna -1C

19.02.2005. oblačno, jutrnja 3C, dnevna -2C

20.02.2005. mraz, sunčano, jutarnja 6C, dnevna 3C

21.02.2005. oblačno, hladno, jutarnja 4C, dnevna 3C

22.02.2005. kiša s grmljavinom, jutarnja 2C, dnevna 7C

23.02.2005. maglovito, oblačno, jutarnja 2C, dnevna 7C

24.02.2005.mraz, sunčano, jutarnja 4C, dnevna 6C

25.02.2005. snijeg ujutru, popodne kiša, jutarnja -3C, dnevna 2C


30
26.02.2005. kiša i snijeg, jutarnja 2C, dnevna 1C

27.02.2005. snijeg padao cio dan, jutarnja 4C, dnevna -1C

28.02.2005. mraz i oblačno, jutarnja 8C, dnevna -6C

Mart/Ožujak 2005.

01.03.2005. mraz i sunčano, jutarnja 14C, dnevna -4C

02.03.2005. mraz i sunčano, jutarnja 12C, dnevna -3C

03.03.2005. mraz i sunčano, jutarnja 13C, dnevna 0C

04.03.2005. kiša i snijeg, jutarnja 4C, dnevna -1C

05.03.2005. snijeg cio dan, visina 30 do 40 cm, jutarnja 2C, dnevna -2C

06.03.2005. mraz, oblačno, jutarnja 6C, dnevna -1C

07.03.2005. mraz, poslije podne slab snijeg, jutarnja -8C, dnevna -1C

08.03.2005. oblačno i hladno, jutarnja -6C, dnevna 0C

09.03.2005. oblačno sa snijegom, jutarnja 3C, dnevna -2C

10.03.2005. snijeg padao cio dan, jutarnja 4C, dnevna -3C

11.03.2005. mraz sunčano, jutarnja 6C, dnevna 2C

12.03.2005. mraz sunčano, jutarnja 0C, dnevna 7C

13.03.2005. snijeg i kiša ujutru, popodne sunce, jutarnja 2C, dnevna -4C

14.03.2005. mraz, sunčano, jutarnja 4C, dnevna 11C

31
15.03.2005. sunčano, jutarnja 0C, dnevna 12C

16.03.2005. sunčano, jutarnja -2C, dnevna 17C

17.03.2005. otapanje snijega, poplave, jutarnja 3C, dnevna 18C

18.03.2005. oblačno, kiša, jutarnja 2C, dnevna 16C

19.03.2005. kiša, jutarnja 6C, dnevna 15

20.03.2005. kiša, poslije podne sunčano, jutarnja 2C, dnevna 6C

21.03.2005. mraz, sunčano, jutarnja 3C, dnevna 10C

22.03.2005. mraz, sunčano, jutarnja 4C, dnevna 12C

23.03.2005. mraz, sunčano, jutarnja 2C, dnevna 12C

24.03.2005. kiša ujutru, popodne sunce, jutarnja 0C, dnevna 18C

25.03.2005. oblačno cio dan, jutarnja 0C, dnevna 18C

26.03.2005. oblačno i toplo, jutarnja 0C, dnevna 18C

27.03.2005. kiša tokom noći, oblačno danju, jutarnja 0C, dnevna 18C

28.03.2005. kiša cijelu noć i dan, jutarnja 6C, dnevna 18C

29.03. 2005. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 17C

30.03. 2005. sunčano s malom oblačnošću, jutarnja 6C, dnevna 15C

31.03.2005. sunčano s malom oblačnošću, jutarnja 4C, dnevna 14C

April/Travanj 2005.

32
01.04.2005. oblačno, hladno, jutarnja 0C, dnevna 10C

02.04.2005. mraz, sunčano, vjetar, jutarnja 4C, dnevna 10C

03.04.2005. mraz, sunčano, jutarnja 2C, dnevna 14C

04.04.2005. mraz, sunčano, jutarnja 2C, dnevna 17C

05.04.2005. mraz, sunčano, jutarnja 0C, dnevna 18C

06.04.2005. mraz, sunčano, jutarnja 0C, dnevna 20C

07.04.2005. mraz, sunčano, jutarnja 2C, dnevna 20C

08.04.2005. sunčano s malom oblačnošću, jutarnja 3C, dnevna 22C

09.04.2005. slaba kiša i oblačno, jutarnja 4C, dnevna 17C

10.04.2005. oblačno s kišom, jutarnja 5C, dnevna 10C

11.04.2005. kiša cio dan, jutarnja 3C, dnevna 6C

12.04.2005. slaba kiša, jutarnja 2C, dnevna 8C

13.04.2005. slaba kiša cio dan, jutarnja 0C, dnevna 8C

14.04.2005. kiša, jutarnja 4C, dnevna 11C

15.04.2005. jutro sunčano, popodne kiša, jutarnja 0C, dnevna 19C

16.04.2005. sunčano, mala oblačnost, jutarnja 3C, dnevna 18C

17.04.2005. oblačno sa kišom, jutarnja 4C, dnevna 17C

18.04.2005. oblačno i hladno, jutarnja 2C, dnevna 16C

19.04.2005. oblačno sa malo kiše, jutarnja 3C, dnevna 12C

20.04.2005. kiša, malo sunca i hladno, jutarnja 2C, dnevna 18C

21.04.2005. kiša cio dan, jutarnja 3C, dnevna 6C


33
22.04.2005. sunčano i hladno, jutarnja 2C, dnevna 9C

23.04.2005. mraz, sunčano, jutarnja 3C, dnevna 15C

24.04.2005. oblačno i toplo, jutarnja 2C, dnevna 17C

25.04.2005. ujutru kiša, popodne oblačno, jutarnja 5C, dnevna 23C

26.04.2005. nestabilno sa kišom, jutarnja 5C, dnevna 14C

27.04.2005. malo mraza, popodne sunčano, jutarnja 3C, dnevna 20C

28.04.2005. oblačno i tmurno, jutarnja 2C, dnevna 15C

29.04.2005. vjetorvito, jutarnja 4C, dnevna 18C

30.04.2005. malo mraza, malo vjetrovito, jutarnja 3C, dnevna 18C

Maj/Svibanj 2005.

01.05.2005. malo mraza, popodne sunčano, jutarnja 3C, dnevna 21C

02.05.2005. sunčano i toplo, jutarnja 5C, dnevna 27C

03.05.2005. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 29C

04.05.2005. sunčano, sa malo kiše, jutarnja 7C, dnevna 24C

05.05.2005. oblačno sa kišom i grmljavinom, jutarnja 5C, dnevna 17C

06.05.2005. kiša, popslije podne promjenjljivo, jutarnja 3C, dnevna 13C

07.05.2005. hladno sa vjetrom, jutarnja 4C, dnevna 13C

08.05.2005. kiša cio dan, jutarnja 6C, dnevna 6C

34
09.05.2005. oblačno sa malo kiše, jutarnja 4C, dnevna 12C

10.05.2005. malo kiše sa vjetrom, jutarnja 2C, dnevna 10C

11.05.2005. kiša cio dan, jutarnja 3C, dnevna 10C

12.05.2005. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 4C, dnevna 16C

13.05.2005. oblačno jutro, dan sunčan, jutarnja 2C, dnevna 19C

14.05.2005. sunčano , jutarnja 6C, dnevna 24C

15.05.2005. jutro kišovito, dan sunčan, jutarnja 4C, dnevna 22C

16.05.2005. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 25C

17.05.2005. mjestimično kiša, jutarnja 3C, dnevna 22C

18.05.2005. mjestimično kiša, jutarnja 4C, dnevna 20C

19.05.2005. kišovito, jutarnja 2C, dnevna 11C

20.05.2005. oblačno i hladno, jutarnja 2C, dnevna 12C

21.05.2005. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 20C

22.05.2005. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 24C

23.05.2005. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 26C

24.05.2005. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 18C

25.05.2005. oblačno, hladno, jutarnja 4C, dnevna 16C

26.05.2005. kiša ujutru, popodne sunčano, jutarnja 6C, dnevna 23C

27.05.2005. sunčano i toplo, jutarnja 7C, dnevna 27C

28.05.2005. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 28C

29.05.2005. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 29C


35
30.05.2005. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 30C

31.05.2005. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 20C

Juni/Lipanj 2005.

01.06.2005. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 20C

02.06.2005. sunčano i vjetrovito, jutarnja 3C, dnevna 22C

03.06.2005. sunčano s malo vjetra, jutarnja 2C, dnevna 24C

04.06.2005. sunčano i toplo, jutarnja 16C, dnevna 28C

05.06.2005. kiša, jutarnja 7C, dnevna 16C

06.06.2005. kiša cio dan, jutarnja 5C, dnevna 16C

07.06.2005. kiša cio dan, jutarnja 4C,dnevna 16C

08.06.2005. kiša cio dan, a snijeg padao po planinama, jutarnja 2C, dnevna 8C

09.06.2005. kiša cio dan, jutarnja 2C, dnevna 6C

10.06.2005. kiša cio dan, jutarnja 1C, dnevna 9C

11.06.2005. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 9C

12.06.2005. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 23C

13.06.2005. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 25C

14.06.2005. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 28C

15.06.2005. promjenjljivo oblačno, jutarnja 5C, dnevna 28C

36
16.06.2005. jutro kišovito, poslije podne sunčano, jutarnja 6C, dnevna 23C

17.06.2005. promjenjljivo oblačno, jutarnja 4C, dnevna 25C

18.06.2005. promjenjljivo oblačno, jutarnja 7C, dnevna 26C

19.06.2005. promjenjljivo oblačno, jutarnja 3C, dnevna 20C

20.06.2005. promjenjljivo oblačno, jutarnja 6C, dnevna 24C

21.06.2005. promjenjljivo oblačno, jutarnja 7C, dnevna 25C

22.06.2005. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 26C

23.06.2005. sunčano s malom oblačnošću, jutarnja 5C, dnevna 25C

24.06.2005. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 26C

25.06.2005. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 29C

26.06.2005. vedro s malo kiše, jutarnja 11C, dnevna 29C

27.06.2005. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 27C

28.06.2005. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

29.06.2005. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 30C

30.06.2005. kiša uveče, jutarnja 7C, dnevna 28C

Juli/Srpanj 2005.

01.07.2005. jaka kiša, jutarnja 10C, dnevna 29C

02.07.2005. kiša cio dan i noć, jutarnja 5C, dnevna 15C

37
03.07.2005. kiša cio dan i noć, jutarnja 7C, dnevna 17C

04.07.2005. promjenjljivo oblačno, jutarnja 5C, dnevna 24C

05.07.2005. promjenjljivo oblačno, jutarnja 14C, dnevna 27C

06.07.2005. kiša, oblačno, jutarnja 4C, dnevna 19C

07.07.2005. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 24C

08.07.2005. promjenjljivo oblačno, jutarnja 7C, dnevna 25C

09.07.2005. oblačno sa kišom, jutarnja 6C, dnevna 23C

10.07.2005. oblačno s kišom, jutarnja 4C, dnevna 24C

11.07.2005. ujutru kiša s grmljavinom, prolom oblaka, jutarnja 8C, dnevna 22C

12.07.2005. oblačno sa kišom, jutarnja 7C, dnevna 21C

13.07.2005. kiša cio dan, jutarnja 5C, dnevna 19C

14.07.2005. jutro s kišom, popodne sunčano, jutarnja 6C, dnevna 22C

15.07.2005. sunčano cio dan, jutarnja 5C, dnevna 25C

16.07.2005. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 28C

17.07.2005. tokom noći kiša, dan sunčan, jutarnja 7C, dnevna 29C

18.07.2005. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 31C

19.07.2005. oblačno, poslije podne kiša, jutarnja 10C, dnevna 23C

20.07.2005. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 25C

21.07.2005. sunčano, a popopne oblačno, jutarnja 8C, dnevna 27C

22.07.2005. sunčano, a uveče kiša, jutarnja 9C, dnevna 27C

23.07.2005. kiša, jutarnja 4C, dnevna 23C


38
24.07.2005. jutro s maglom, dan sunčan, jutarnja 5C, dnevna 23C

25.07.2005. jutro s maglom, dan sunčan, jutarnja 4C, dnevna 28C

26.07.2005. sunčano toplo, jutarnja 8C, dnevna 32C

27.07.2005. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 33C

28.07.2005. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 33C

29.07.2005. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 33C

30.07.2005. sunčano , jutarnja 14C, dnevna 32C

31.07.2005. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 33C

August/Kolovoz 2005.

01.08.2005. ujutru oblačno, popslije podne sunčano, jutarnja 12C, dnevna 27C

02.08.2005. oblačno jutro, dan sunčan, jutarnja 12C, dnevna 28C

03.08.2005. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 27C

04.08.2005. kiša cio dan i noć, jutarnja 8C, dnevna 15C

05.08.2005. kiša cio dan i noć, jutarnja 12C, dnevna 14C

06.08.2005. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 6C, dnevna 22C

07.08.2005. oblačno sa kišom, jutarnja 8C, dnevna 18C

08.08.2005. oblačno, a popodne malo sunčano, jutarnja 12C, dnevna 18C

09.08.2005. ujutru magla, dan sunčan, jutarnja 5C, dnevna 22C

39
10.08.2005. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 26C

11.08.2005. ujutru kiša, popodne sunčano, jutarnja 5C , dnevna 26C

12.08.2005. kiša cio dan, jutarnja 6C, dnevna 21C

13.08.2005. kiša cio dan, jutarnja 6C, dnevna 20C

14.08.2005. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 26C

15.08.2005. kiša cio dan, jutarnja 4C, dnevna 15C

16.08.2005. kiša cio dan, jutarnja 3C, dnevna 16C

17.08.2005. kiša cio dan, jutarnja 4C, dnevna 22C

18.08.2005. kiša, popodne sunčano, jutarnja 8C, dnevna 19C

19.08.2005. sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 8C, dnevna 26C

20.08.2005. kiša cio dan, jutarnja 8C, dnevna 23C

21.08.2005. kiša, poslije podne malo sunčano, jutarnja 6C, dnevna 27C

22.08.2005. kiša cio dan, jutarnja 5C, dnevna 22C

23.08.2005. kiša cio dan, jutarnja 7C, dnevna 19C

24.08.2005. kiša, a poslije podne malo sunca, jutarnja 7C, dnevna 19C

25.08.2005. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 24C

26.08.2005. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 26C

27.08.2005. oblačno s kišom, jutarnja 7c, dnevna 26C

28.08.2005. oblačno, tokom noći kiša, jutarnja 6C, dnevna 24C

29.08.2005. promjenjljivo oblačno, jutarnja 6C, dnevna 24C

30.08.2005. promjenjljivo oblačno, jutarnja 7C, dnevna 25C


40
31.08.2005.oblačno, a poslije podne malo kiše i grmljavine, jutarnja 10C,
dnevna 26C

Septembar/Rujan 2005.

01.09.2005. ujutru magla, dan sunčan, jutarnja 10C, dnevna 24C

02.09.2005. ujutru magla, dan sunčan, jutarnja 9C, dnevna 26C

03.09.2005. ujutru magla, dan sunčan, jutarnja 10C, dnevna 24C

04.09.2005. promjenjljivo oblačno, jutarnja 6C, dnevna 23C

05.09.2005. maglovito jutro, dan sunčan, jutarnja 7C, dnevna 25C

06.09.2005. dan sunčan, uveče kiša, jutarnja 8C, dnevna 24C

07.09.2005. ujutru magla, dan sunčan, jutarnja 4C, dnevna 25C

08.09.2005. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 28C

09.09.2005. promjenjljivo oblačno, jutarnja 6C, dnevna 28C

10.09.2005. oblačno sa malo kiše, jutarnja 7C, dnevna 26C

11.09.2005. maglovito jutro, dan sunčan, jutarnja 4C, dnevna 26C

12.09.2005. maglovito jutro, dan sunčan, jutarnja 6C, dnevna 28C

13.09.2005. sunčano, a poslije podne malo kiše, jutarnja 8C, dnevna 24C

14.09.2005. promjenjljivo oblačno, jutarnja 4C, dnevna 21C

15.09.2005. promjenjljivo oblačno, jutarnja 6C, dnevna 21C

41
16.09.2005. maglovito jutro, dan sunčan, jutarnja 8C, dnevna 21C

17.09.2005. maglovito jutro, dan sunčan, jutarnja 7C, dnevna 26C

18.09.2005. kiša cio dan, jutarnja 4C, dnevna 13C

19.09.2005. kiša cio dan, jutarnja 3C, dnevna 11C

20.09.2005. kiša, jutarnja 3C, dnevna 12C

21.09.2005. kiša cio dan, jutarnja 2C, dnevna 12C

22.09.2005. kišovito cio dan, jutarnja 7C, dnevna 16C

23.09.2005. kišovito cio dan, jutarnja 6C, dnevna 16C

24.09.2005. malo kiše i tmurno, jutarnja 5C, dnevna 16C

25.09.2005. maglovito jutro, dan sa malo sunca, jutarnja 4C, dnevna 22C

26.09.2005. maglovito jutro, dan sunčan, jutarnja 6C, dnevna 21C

27.09.2005. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 21C

28.09.2005. magla ujutru, popodne kiša, jutarnja 6C, dnevna 16C

29.09.2005. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 22C

30.09.2005. kišovito cio dan, jutarnja 4C, dnevna 12C

Oktobar/Listopad 2005.

01.10.2005. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 10C

02.10.2005. maglovito jutro, dan sunčan, jutarnja 4C, dnevna 16C

42
03.10.2005. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 16C

04.10.2005. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 8C, dnevna 23C

05.10.2005. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 20C

06.10.2005. oblačno sa malo sunca, jutarnja 6C, dnevna 20C

07.10.2005. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 21C

08.10.2005. oblačno sa kišom, jutarnja 4C, dnevna 13C

09.10.2005. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 15C

10.10.2005. maglovito jutro, dan sunčan, jutarnja 3C, dnevna 18C

11.10.2005. maglovito jutro, dan sunčan , jutarnja 2C, dnevna 18C

12.10.2005. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 17C

13.10.2005. oblačno sa malo kiše, jutarnja 8C, dnevna 12C

14.10.2005. magla ujutru, tokom dana oblačno, jutarnja 7C, dnevna 15C

15.10.2005. magla ujutru, tokom dana oblačno, jutarnja 6C, dnevna 12C

16.10.2005. promjenjljivo oblačno, jutarnja 7C, dnevna 14C

17.10.2005. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 9C

18.10.2005. magla ujutru, danju sunčano, jutarnja -4C, dnevna 9C

19.10.2005. prvi mraz, dan sunčan, jutarnja -4C, dnevna 15C

20.10.2005. oblačno sa malo kiše, jutarnja 6C, dnevna 13C

21.10.2005. jutro kišovito, dan oblačan, jutarnja 4C, dnevna 19C

22.10.2005. jutro kišovito, dan oblačan, jutarnja 7C, dnevna 18C

23.10.2005. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 6C, dnevna 23C


43
24.10.2005. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 7C, dnevna 18C

25.10.2005. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 5C, dnevna 23C

26.10.2005. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 6C, dnevna 22C

27.10.2005. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 5C, dnevna 22C

28.10.2005. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 5C, dnevna 21C

29.10.2005. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 3C, dnevna 19C

30.10.2005. magla cio dan, jutarnja 2C, dnevna 7C

31.10.2005. magla cio dan, jutarnja -2C, dnevna 11C

Novembar/Studeni 2005.

01.11.2005. magla ujutru, sunčan dan, jutarnja 0C, dnevna 12C

02.11.2005. kiša cio dan, jutarnja 2C, dnevna 9C

03.11.2005. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 2C, dnevna 15C

04.11.2005. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 2C, dnevna 16C

05.11.2005. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 2C, dnevna 18C

06.11.2005. promjenjljivo oblačno, jutarnja 4C, dnevna 15C

07.11.2005. tmuran dan, jutarnja 3C, dnevna 12C

08.11.2005. tmuran dan, jutarnja 3C, dnevna 10C

09.11.2005. tmuran dan, jutarnja 3C, dnevna 8C

44
10.11.2005. tmuran dan, jutarnja 0C, dnevna 6C

11.11.2005. oblačno, jutarnja -1C, dnevna 5C

12.11.2005. magla ujutru, sunčano, jutarnja 2C, dnevna 8C

13.11.2005. magla ujutru, oblačno, jutarnja -1C, dnevna 5C

14.11.2005. magla ujutru, oblačno, jutarnja -3C, dnevna 5C

15.11.2005. magla ujutru, oblačno, jutarnja -1C, dnevna 12C

16.11.2005. kiša cio dan, jutarnja 5C, dnevna 13C

17.11.2005. kiša cio dan, jutarnja 3C, dnevna 7C

18.11.2005. kiša cio dan, jutarnja -3C, dnevna 4C

19.11.2005. oblačno i hladno, jutarnja -6C, dnevna 3C

20.11.2005. slab snijeg, jutarnja -8C, dnevna 1C

21.11.2005. snijeg i kiša, jutarnja -4C, dnevna 1C

22.11.2005. slab snijeg, jutarnja -4C, dnevna 0C

23.11.2005. slab snijeg cio dan, jutarnja 6, dnevna -2C

24.11.2005. oblačno cio dan , jutarnja 6C, dnevna -1C

25.11.2005. jutro snijeg , poslije podne sunce, jutarnja -2C, dnevna 5C

26.11.2005. južni vjetar, popodne sunčano, jutarnja 7C, dnevna 14C

27.11.2005. vjetorovito cio dan, jutarnja 4C, dnevna 16C

28.11.2005. kiša cio dan, jutarnja 3C, dnevna 7C

29.11.2005. mraz, oblačno, jutarnja 5C, dnevna 13 C

30.11.2005. oblačno, poslije podne kiša, jutarnja 0C, dnevna 13C


45
Decembar/Prosinac 2005.

01.12.2005. kiša i snijeg, jutarnja -3C, dnevna -1C

02.12.2005. jutro oblačno, poslije podne sunčano, jutarnja -1C, dnevna 8C

03.12.2005. oblačno cio dan, jutarnja 0C, dnevna 12C

04.12.2005. kiša, poslije podne sunčano, jutarnja 2C, dnevna 12C

05.12.2005. oblačno cio dan, jutarnja 8C, dnevna 14C

06.12.2005. kiša cio dan, jutarnja 6C, dnevna 7C

07.12.2005. kiša i snijeg, jutarnja 2C, dnevna 3C

08.12.2005. magla cio dan, jutarnja 0C, dnevna 2C

09.12.2005. magla cio dan, jutarnja -1C, dnevna 1C

10.12.2005. slaba kiša, jutarnja -2C, dnevna -1C

11.12.2005. slab snijeg, jutarnja -2C, dnevna -1C

12.12.2005. oblačno sa malo kiše, jutarnja -4C, dnevna 1C

13.12.2005. oblačno i suho, jutarnja 3C, dnevna 0C

14.12.2005. oblačno sa kišom, jutarnja -4C, dnevna 0C

15.12.2005. slab snijeg, jutarnja -4C, dnevna 1C

16.12.2005. maraz, poslije podne oblačno, jutarnja -3C, dnevna 6C

17.12.2005. kiša, poslije podne oblačno, jutarnja 2C, dnevna 1C

46
18.12.2005.slab snijeg, jutarnja 4C, dnevna -1C

19.12.2005. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -6C, dnevna -1C

20.12.2005. slab snijeg, jutarnja 6C, dnevna 2C

21.12.2005. slab snijeg, jutarnja -2C, dnevna 2C

22.12.2005. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja 3C, dnevna 4C

23.12.2005. snijeg sa malo kiše, jutarnja -3C, dnevna 1C

24.12.2005. marz ujutru, poslije podne sunčano, jutarnja 0C, dnevna 5C

25.12.2005. mraz ujutru, poslije podne sunčano, jutarnja 4C, dnevna 4C

26.12.2005. snijeg cio dan, jutarnja 2C, dnevna 0C

27.12.2005. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 1C

28.12.2005. magla, poslije podne kiša, jutarnja 4C, dnevna 1C

29.12.2005. oblačno s kišom, jutarnja 3C, dnevna 3C

30.12.2005. snijeg, jutarnja 5C, dnevna -2C

31.12.2005. mraz, jutarnja 7C, dnevna 2C

Događaji i putovanja

20.03.2005. Proljeće nastalo u 13:33

19.06.2005. Dova Ribnica

17.07.2005. Putovanje u Zavidoviće

24.07.2005. Sarajevo auto trka Igman

31.07.2005. Vlasenica auto trka


47
01.08.2005. Putovanje Kladanj-Olovo-Ribnica-Banovići, 131km pređeno

Umrli:

02.04.2005. Ivan papa II u 21:33, sahranjen 08.04.2005.

Poljoprivreda:

04.04.2005. uzorano i posijan krompir

Ostalo:

16.06.2005. naveče u Tuzli poplava od jake kiše

28.06.2005. velike kiše izazvale poplave Gostelje, Oskove i Spreče

Isto se desilo i 03.07.2005. kada je izlila Gostelja

19.10.2005. pao je prvi mraz, -4C jutarnja temperatura

18.11.2005. Prvi snijeg na Djedinskoj planini

21.11.2005. Prvi snijeg pao u Đurđeviku

Ukupno sunčanih dana: 136

48
Januar/Siječanj 2006.

01.01.2006. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 10C

02.01.2006. oblačno, kiša poslije podne, jutarnja 1C, dnevna 5C

03.01.2006. slaba kiša, jutarnja -2C, dnevna 2C

04.01.2006. kiša poslije podne snijeg , jutarnja -1C, dnevna -1C

05.01.2006. slab snijeg, jutarnja 2C, dnevna 1C

06.01.2006. slab snijeg cio dan, jutarnja 3C, dnevna 2C

07.01.2006. slab snijeg, jutarnja 4C, dnevna 2C

08.01.2006. oblačno s vjetrom, jutarnja 4C, dnevna 1C

09.01.2006. mraz, slab snijeg cio dan, jutarnja 7C, dnevna -2C

10.01.2006. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja 7C, dnevna -2C

11.01.2006. oblačno, jutarnja 8C , dnevna 0C

12.01.2006. oblačno, jutarnja -9C, dnevna -1C

13.01.2006. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 0C

14.01.2006. oblačno, jutarnja 6C, dnevna -1C

15.01.2006. mraz, sunčano, jutarnja 3C, dnevna 0C

16.01.2006. mraz sunčano, jutarnja -8 C, dnevna -5C

17.01.2006. mraz, oblačno, jutarnja -10C, dnevna 2C

49
18.01.2006. oblačno s kišom, jutarnja 2C, dnevna 6C

19.01.2006. snijeg, jutarnja 6C, dnevna 1C

20.01.2006. mraz, popodne sunce, jutarnja 3C, dnevna 4C

21.01.2006. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja 4C, dnevna 6C

22.01.2006. snijeg i slaba kiša, jutarnja 2C, dnevna 1C

23.01.2006. snijeg, jutarnja 9C, dnevna -10C

24.01.2006. mraz, hladno, vjetar , jutarnja 12C, dnevna -9C

25.01.2006. mraz, popodne sunčano, jutarnja -19C, dnevna -7C

26.01.2006. mraz, popodne sunčano, jutarnja -15C, dnevna -8C

27.01.2006. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -14C, dnevna -1C

28.01.2006. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -5C, dnevna 7C

29.01.2006. mraz poslije podne oblačno, jutarnja -2C, dnenva 6C

30.01.2006. oblačno, maglovito, jutarnja -3C, dnevna 4C

31.01.2006. mraz, magla, jutarnja -4C, dnevna 0C

Februar/Veljača 2006.

01.02.2006. mraz, popodne sunčano, jutarnja 3C, dnevna 2 C

02.02.2006. mraz, magla cio dan, jutarnja -2C, dnevna -1C

50
03.02.2006. mraz, maglovito jutro, poslije podne sunce, jutarnja -2C, dnevna
0C

04.02.2006. oblačno, jutarnja -5C, dnevna -4C

05.02.2006. snijeg, poslije podne oblačno, jutarnja 3C, dnevna -3C

06.02.2006. mraz, snijeg , jutarnja -12C, dnevna -5C

07.02.2006. sunčano, jutarnja -13C, dnevna -2C

08.02.2006. oblačno, jutarnja -3C, dnevna -4C

09.02.2006. kiša cio dan, jutarnja 2C, dnevna 3C

10.02.2006. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja 4C, dnevna 4C

11.02.2006. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja 6C, dnevna 4C

12.02.2006. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 0C

13.02.2006. snijeg cio dan, jutarnja 2C, dnevna -2C

14.02.2006. snijeg padao cio dan, jutarnja 3C, dnevna 0C

15.02.2006. mraz, poslije podne sunce, jutarnja 5C, dnevna 7C

16.02.2006. oblačno s kišom, jutarnja 4C, dnevna 8C

17.02.2006. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 12C

18.02.2006. mraz, popodne sunčano, jutarnja -2C, dnevna 16C

19.02.2006. mraz, poslije podne sunčano, jutrnja 0C, dnevna 17C

20.02.2006. mraz, sunčano, jutarnja 1C, dnevna 17C

21.02.2006. slaba kiša cio dan, jutarnja -1C, dnevna 10C

22.02.2006. malo mraza, poslije podne kiša, jutarnja 0C, dnevna 13C

51
23.02.2006. kiša cijelu noć i dan, jutarnja 2C, dnevna 6C

24.02.2006. kiša cio dan, jutarnja 1C, dnevna 4C

25.02.2006. snijeg i kiša, jutarnja 2C, dnevna 5C

26.02.2006. oblačno, jutarnja -1C, dnevna -2C

27.02.2006. snijeg padao cio dan, jutarnja 0C, dnevna -2C

28.02.2006. slab snijeg, jutarnja 4C, dnevna -1C

Mart/Ožujak 2006.

01.03.2006. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja 5C, dnevna 2C

02.03.2006. kiša, posije podne snijeg, jutarnja 4C, dnevna 7C

03.03.2006. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -4C, dnevna 7C

04.03.2006. oblačno i vjetrovito, jutarnja -2C, dnevna 7C

05.03.2006. vjetrovito i oblačno, jutarnja 13C, dnevna 16C

06.03.2006. snijeg cio dan, jutarnja -4C, dnevna -1C

07.03.2006. snijeg, poslije podne oblačno, jutarnja 6C, dnevna -1C

08.03.2006. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja 7C, dnevna 2C

09.03.2006. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 4C

10.03.2006. mraz, poslije podne slaba kiša, jutarnja 2C, dnevna 12C

11.03.2006. kiša cio dan, jutarnja 1C, dnevna 5C

52
12.03.2006. kiša a poslije podne snijeg, jutarnja 3C, dnevna 2C

13.03.2006. snijeg cio dan, jutarnja 6C, dnevna -3C

14.03.2006. snijeg cio dan, jutarnja 3C, dnevna -2C

15.03.2006. slab snijeg, jutarnja 1C, dnevna 2C

16.03.2006. oblačno sa malo kiše, jutarnja 2C, dnevna 6C

17.03.2006. padao snijeg, jutarnja 3C, dnevna 2C

18.03.2006. snijeg sa kišom, jutarnja 2C, dnevna 2C

19.03.2006. oblačno, poslije podne sunčano, jutarnja 0C, dnevna 9C

20.03.2006. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja 2C, dnevna 14C

21.03.2006. mraz, poslije podne kiša, jutarnja 3C, dnevna 17C

22.03.2006. malo kiše, jutarnja 6C, dnevna 16C

23.03.2006. kiša, jutarnja 1C, dnevna 4C

24.03.2006. sunčano, jutarnja 0C, dnevna 10C

25.03.2006. mraz, oblačno, jutarnja 2C, dnevna 16C

26.03.2006. sunčano i toplo, jutarnja 0C, dnevna 20C

27.03.2006. sunčano, jutarnja 0C, dnevna 23C

28.03.2006. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 22C

29.03.2006. sunčano s malo vjetra, jutarnja 6C, dnevna 12C

30.03.2006. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 17C

31.03.2006. sunčano s malo kiše, jutarnja 5C, dnevna 19C

53
April/Travanj 2006.

01.04.2006. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 21C

02.04.2006. oblačno, poslije podne kiša, jutarnja 3C, dnevna 16C

03.04.2006. promjenjljivo oblačno, jutarnja 2C, dnevna 18C

04.04.2006. kiša, a poslije podne sunčano, jutarnja 4C, dnevna 9C

05.04.2006. malo mraza, poslije podne sunčano, jutarnja 2C, dnevna 19C

06.04.2006. kiša cio dan, jutarnja 2C, dnevna 4C

07.04.2006. snijeg, poslije podne oblačno, jutarnja 2C, dnevna 3C

08.04.2006. ujutru magla, poslije podne sunčano, jutarnja 1C , dnevna 12C

09.04.2006. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -3C, dnevna 20C

10.04.2006. oblačno s kišom, jutarnja 5C, dnevna 10C

11.04.2006. oblačno, poslije podne kiša, jutarnja 6C, dnevna 20C

12.04.2006. kiša cio dan, jutarnja 3C, dnevna 4C

13.04.2006. kiša cio dan, jutarnja -2C, dnevna 6C

14.04.2006. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 16C

15.04.2006. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 20C

16.04.2006. kiša, poslije podne oblačno, jutarnja 4C, dnevna 12C

17.04.2006. promjenjljivo oblačno, jutarnja 3C, dnevna 19C

18.04.2006. kiša tokom noći, dan sunčan, uveče kiša , jutarnja 6C, dnevna 16C

54
19.04.2006. kiša cijelu noć i dan, jutarnja 6C, dnevna 13C

20.04.2006. kiša, jutarnja 7C, dnevna 11C

21.04.2006. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 17C

22.04.2006. sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 7C, dnevna 18C

23.04.2006. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 21C

24.04.2006. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 22C

25.04.2006. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 26C

26.04.2006. oblačno sa malim sunčanim intervalom, jutarnja 8C, dnevna 24C

27.04.2006. kiša cio dan, jutarnja 4C, dnevna 16C

28.04.2006. kiša cio dan, jutarnja 4C, dnevna 15C

29.04.2006. kiša, jutarnja 6C, dnevna 18C

30.04.2006. kiša, jutarnja 3C, dnevna 12C

Maj/Svibanj 2006.

01.05.2006. kiša, jutarnja 2C, dnevna 10C

02.05.2006. oblačno s kišom, jutarnja 3C, dnevna 17C

03.05.2006. kiša, poslije podne sunčano, jutarnja 2C, dnevna 15C

04.05.2006. oblačno s malo sunca, jutarnja 2C, dnevna 17C

05.05.2006. sunčano, jutarnja 2C, dnevna 19C

55
06.05.2006. sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 2C, dnevna 19C

07.05.2006. jutro s kišom, poslije podne oblačno, jutarnja 3C, dnevna 14C

08.05.2006. kiša cio dan, jutarnja 3C, dnevna 17C

09.05.2006. kiša, jutarnja 2C, dnevna 20C

10.05.2006. kiša, jutarnja 2C, dnevna 9C

11.05.2006. ujutru kiša, tokom dana sunčano, jutarnja 2C, dnevna 14C

12.05.2006. sunčano, jutarnja 2C, dnevna 21C

13.05.2006. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 24C

14.05.2006. sunčano , jutarnja 4C, dnevna 17C

15.05.2006. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 20C

16.05.2006. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 25C

17.05.2006. jutro sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 7C, dnevna 19C

18.05.2006. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 24C

19.05.2006. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 27C

20.05.2006. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 27C

21.05.2006. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 26C

22.05.2006. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 29C

23.05.2006. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 32C

24.05.2006. oblačno, jutarnja 17C, dnevna 24C

25.05.2006. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 18C

26.05.2006. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 23C


56
27.05.2006. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 25C

28.05.2006. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 29C

29.05.2006. promjenjljivo oblačno sa kišom, jutarnja 10C, dnevna 20C

30.05.2006. oblačno s kišom, jutarnja 6C, dnevna 14C

31.05.2006. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 12C

Juni/Lipanj 2006.

01.06.2006. oblačno s kišom, jutarnja 3C, dnevna 16C

02.06.2006. kiša cio dan, jutarnja 2C, dnevna 9C

03.06.2006. kiša, jutarnja 3C, dnevna 9C

04.06.2006. kiša, jutarnja 2C, dnevna 12C

05.06.2006. oblačno sa kratkim sunčanim intervalom, jutarnja 4C, dnevna 14C

06.06.2006. kiša, jutarnja 5C, dnevna 20C

07.06.2006. kiša cio dan i noć, jutarnja 3C,dnevna 11C

08.06.2006. kiša cio dan, jutarnja 6C, dnevna 14C

09.06.2006. jutro oblačno, dan sa kišom, jutarnja 3C, dnevna 12C

10.06.2006. jutro vedro, dan s kišom, jutarnja 3C, dnevna 15C

11.06.2006. oblačno s kišom, jutarnja 6C, dnevna 13C

12.06.2006. oblačno s kišom, jutarnja 7C, dnevna 20C

57
13.06.2006. kiša ujutru, poslije podne kiša, jutarnja 5C, dnevna 21C

14.06.2006. jutro maglovito, dan sa kišom, jutarnja 8C, dnevna 23C

15.06.2006. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 25C

16.06.2006. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 28C

17.06.2006. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 29C

18.06.2006. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

19.06.2006. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 31C

20.06.2006. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 30C

21.06.2006. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 30C

22.06.2006. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 32C

23.06.2006. kiša, prolom oblaka, jutarnja 10C, dnevna 29C

24.06.2006. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 26C

25.06.2006. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 29C

26.06.2006. vedro s malo kiše, jutarnja 18C, dnevna 33C

27.06.2006. sunčano, jutarnja 21C, dnevna 35C

28.06.2006. sunčano, jutarnja 23C, dnevna 32C

29.06.2006. sunčano,poslije podne kiša, jutarnja 17C, dnevna 33C

30.06.2006. slaba kiša, jutarnja 12C, dnevna 22C

58
Juli/Spranj 2006.

01.07.2006. promjenjljivo oblačno, jutarnja 12C, dnevna 20C

02.07.2006. promjenjljivo oblačno sa malo kiše, jutarnja 14C, dnevna 24C

03.07.2006. kiša cio dan, jutarnja 12C, dnevna 20C

04.07.2006. magla ujutru, poslije podne sunčano, jutarnja 12C, dnevna 23C

05.07.2006. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 25C

06.07.2006. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 29C

07.07.2006. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 30C

08.07.2006. prije podne sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 15C, dnevna 27C

09.07.2006. jutro s maglom, dan sunčan, jutarnja 12C, dnevna 24C

10.07.2006. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 27C

11.07.2006. jutro sunčano, poslije podne sunčano s kišom, jutarnja 13C, dnevna
27C

12.07.2006. sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 16C, dnevna 28C

13.07.2006. jutro maglovito, poslije podne kiša, jutarnja 12C, dnevna 25C

14.07.2006. jutro maglovito, poslije podne sunčano, jutarnja 10C, dnevna 28C

15.07.2006. kiša, jutarnja 8C, dnevna 25C

16.07.2006. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 10C, dnevna 23C

59
17.07.2006. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 23C

18.07.2006. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 25C

19.07.2006. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

20.07.2006. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 31C

21.07.2006. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 33C

22.07.2006. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 33C

23.07.2006. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 32C

24.07.2006. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 26C

25.07.2006. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 25C

26.07.2006. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 31C

27.07.2006. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 31C

28.07.2006. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 29C

29.07.2006. sunčano sa malo kiše, jutarnja 14C, dnevna 32C

30.07.2006. oblačno sa malo kiše, jutarnja 12C, dnevna 27C

31.07.2006. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 30C

August/Kolovoz 2006.

01.08.2006. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 31C

02.08.2006. oblačno sa kišom, jutarnja 13C , dnevna 23C

60
03.08.2006. kiša, poslije podne sunčano, jutarnja 12C, dnevna 24C

04.08.2006. kiša, jutarnja 10C, dnevna 22C

05.08.2006. kiša cio dan, jutarnja 7C, dnevna 15C

06.08.2006. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 10C, dnevna 24C

07.08.2006. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 14C, dnevna 22C

08.08.2006. kiša a poslije podne oblačno, jutarnja 10C, dnevna 18C

09.08.2006. ujutru magla, dan sunčan , jutarnja 11C, dnevna 24C

10.08.2006. oblačno s malo kiše, jutarnja 14C, dnevna 22C

11.08.2006.sunčano, jutarnja 11C, dnevna 23C

12.08.2006. kiša, jutarnja 9C, dnevna 16C

13.08.2006. kiša cio dan, jutarnja 8C, dnevna 15C

14.08.2006. magla ujutru, sunčano, jutarnja 8C, dnevna 24C

15.08.2006. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 26C

16.08.2006. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 29C

17.08.2006. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 32C

18.08.2006. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 31C

19.08.2006. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 33C

20.08.2006. sunčano, jutarnja 22C, dnevna 31C

21.08.2006. kiša, jutarnja 16C, dnevna 20C

22.08.2006. magla ujutru, poslije podne sunčano, jutarnja 12C, dnevna 25C

23.08.2006. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 24C


61
24.08.2006. sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 9C, dnevna 27C

25.08.2006. promjenjljivo oblačno, jutarnja 12C, dnevna 24C

26.08.2006. oblačno s kišom, jutarnja 9C, dnevna 18C

27.08.2006. oblačno s kišom, jutarnja 14C, dnevna 20C

28.08.2006. kiša, jutarnja 8C, dnevna 18C

29.08.2006. kiša cio dan, jutarnja 14C, dnevna 14C

30.08.2006. kiša, jutarnja 10C, dnevna 10C

31.08.2006. magla, poslije podne oblačno, jutarnja 7C, dnevna 17C

Septembar/Rujan 2006.

01.09.2006. ujutru magla, dan sunčan, jutarnja 10C, dnevna 20C

02.09.2006. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 23C

03.09.2006. ujutru magla, dan sunčan, jutarnja 7C, dnevna 26C

04.09.2006. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 30C

05.09.2006. sunčan, jutarnja 12C, dnevna 28C

06.09.2006. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 26C

07.09.2006. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 28C

08.09.2006. sunčano, poslije podne sunčano , jutarnja 10C, dnevna 29C

09.09.2006. magla ujutru, sunčano, jutarnja 7C, dnevna 19C

62
10.09.2006. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 23C

11.09.2006. maglovito jutro, dan sunčan, jutarnja 7C, dnevna 24C

12.09.2006. maglovito jutro, dan sunčan, jutarnja 8C, dnevna 24C

13.09.2006. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 25C

14.09.2006. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 26C

15.09.2006. promjenjljivo oblačno, jutarnja 12C, dnevna 26C

16.09.2006. promjenjljivo oblačno sa malo kiše, jutarnja 12C, dnevna 27C

17.09.2006. promjenjljivo oblačno sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 19C

18.09.2006. kiša cio dan, jutarnja 10C, dnevna 18C

19.09.2006. kiša, jutarnja 10C, dnevna 19C

20.09.2006. kiša, jutarnja 10C, dnevna 19C

21.09.2006. oblačno sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 21C

22.09.2006. magla ujutru, poslije podne oblačno, jutarnja 8C, dnevna 22C

23.09.2006. magla poslije podne oblačno, jutarnja 6C, dnevna 18C

24.09.2006. magla, poslije pone sunčano, jutarnja 6C, dnevna 22C

25.09.2006. magla ujutru, sunčano, jutarnja 7C, dnevna 26C

26.09.2006. maglovito jutro , dan sunčan, jutarnja 6C, dnevna 22C

27.09.2006. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 17C

28.09.2006. oblačno jutro, poslije podne sunčano, jutarnja 10C, dnevna 19C

29.09.2006. magla, poslije posne sunčano, jutarnja 9C, dnevna 24C

30.09.2006. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 25C


63
Oktobar/Listopad 2006.

01.10.2006. jutro maglovito, dan sunčan, jutarnja 10C, dnevna 24C

02.10.2006. oblačno, poslije podne sunčano, jutarnja 8C, dnevna 27C

03.10.2006. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

04.10.2006. promjenjljivo oblačno, jutarnja 12C, dnevna 26C

05.10.2006. kiša, jutarnja 7C, dnevna 15C

06.10.2006. kiša, jutarnja 7C, dnevna 18C

07.10.2006. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 5C, dnevna 21C

08.10.2006. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 16C

09.10.2006. magla, a poslije podne oblačno, jutarnja 4C, dnevna 19C

10.10.2006. maglovito jutro, dan sunčan, jutarnja 6C, dnevna 18C

11.10.2006. maglovito jutro, dan sunčan , jutarnja 6C, dnevna 20C

12.10.2006. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 6C, dnevna 21C

13.10.2006. maglovito jutro, dan sunčan, jutarnja 4C, dnevna 17C

14.10.2006. magla ujutru, tokom dana sunčano, jutarnja 5C, dnevna 18C

15.10.2006. magla ujutru, tokom dana sunčano, jutarnja 4C, dnevna 18C

16.10.2006. kiša, poslije podne oblačno, jutarnja 8C, dnevna 10C

64
17.10.2006. magla, dan sunčan, jutarnja 5C, dnevna 13C

18.10.2006. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 18C

19.10.2006. sunčano, jutarnja 2C, dnevna 20C

20.10.2006. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 18C

21.10.2006. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 22C

22.10.2006. oblačno sa malo kiše, jutarnja 5C, dnevna 21C

23.10.2006. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 7C, dnevna 22C

24.10.2006. promjenjljivo oblačno, jutarnja 9C, dnevna 26C

25.10.2006. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 23C

26.10.2006. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 24C

27.10.2006. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 26C

28.10.2006. promjenjljivo oblačno, jutarnja 5C, dnevna 21C

29.10.2006. magla ujutru, promjenjljivo oblačno, jutarnja 5C, dnevna 22C

30.10.2006. promjenjljivo oblačno,malo kiše, jutarnja 2C, dnevna 11C

31.10.2006. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -3C, dnevna 12C

Novembar/Studeni 2006.

01.11.2006. promjenjljivo oblačno, jutarnja 2C, dnevna 12C

02.11.2006. kiša sa snijegom, jutarnja -3C, dnevna 4C

65
03.11.2006. mraz sa malo snijega, jutarnja -6C, dnevna 2C

04.11.2006. mraz oblačno, jutarnja 7C, dnevna 3C

05.11.2006. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja 4C, dnevna 10C

06.11.2006. slaba kiša, promjenjljivo oblačno, jutarnja 2C, dnevna 9C

07.11.2006. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -3C, dnevna 16C

08.11.2006. mraz, sunčano, jutarnja 1C, dnevna 21C

09.11.2006. oblačno, poslije podne sunce, jutarnja 2C, dnevna 20C

10.11.2006. kiša, jutarnja 4C, dnevna 6C

11.11.2006. mraz ujutru, dan sunčan, jutarnja -2C, dnevna 11C

12.11.2006. jutro oblačno, poslije podne kiša, jutarnja 4C, dnevna 13C

13.11.2006. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -2C, dnevna 9C

14.11.2006. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja 0C, dnevna 17C

15.11.2006. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja 0C , dnevna 19C

16.11.2006. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja 4C, dnevna 20C

17.11.2006. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja 3C, dnevna 20C

18.11.2006. oblačno, sunčano, jutarnja 3C, dnevna 19C

19.11.2006. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 18C

20.11.2006. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 17C

21.11.2006. malo kiše, jutarnja 3C, dnevna 15C

22.11.2006. slab snijeg, jutarnja 0C, dnevna 17C

23.11.2006. kiša, jutarnja 1C, dnevna 8C


66
24.11.2006. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 1C, dnevna 15C

25.11.2006. mraz , poslije podne sunce, jutarnja -2C, dnevna 18C

26.11.2006. mraz, popodne sunčano, jutarnja 0C, dnevna 17C

27.11.2006. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja 1C, dnevna 17C

28.11.2006. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 0C, dnevna 12C

29.11.2006. mraz, oblačno, jutarnja -3C, dnevna 4 C

30.11.2006. oblačno, jutarnja -3C, dnevna 6C

Decembar/Prosinac 2006.

01.12.2006. oblačno, jutarnja -3C, dnevna 7C

02.12.2006. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -2C, dnevna 7C

03.12.2006. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -1C, dnevna 9C

04.12.2006. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja 0C, dnevna 17C

05.12.2006. oblačno cio dan, jutarnja 8C, dnevna 16C

06.12.2006. promjenjljivo oblačno sa malo kiše, jutarnja 6C, dnevna 18C

07.12.2006. promjenjljivo oblačno sa malo kiše, jutarnja 7C, dnevna 19C

08.12.2006. promjenjljivo oblačno sa malo kiše,jutarnja 8C, dnevna 19C

09.12.2006. promjenjljivo oblačno sa malo kiše, jutarnja 8C, dnevna 19C

10.12.2006. magla, promjenjljivo oblačno sa malo kiše, jutarnja 3C, dnevna


14C
67
11.12.2006. malo kiše, jutarnja -2C, dnevna 7C

12.12.2006. magla, dan sunčan, jutarnja -1C, dnevna 6C

13.12.2006. maglovito cio dan, jutarnja 5C, dnevna 0C

14.12.2006. maglovito cio dan, jutarnja 0C, dnevna 3C

15.12.2006. mraz ujutru,dan sunčan, jutarnja 0C, dnevna 10C

16.12.2006. maraz, poslije podne sunčano, jutarnja -5C, dnevna 10C

17.12.2006. mraz, sunčano, jutarnja 3C, dnevna 10C

18.12.2006. kiša cio dan, jutarnja -2C, dnevna 4C

19.12.2006. snijeg, jutarnja -1C, dnevna 0C

20.12.2006. snijeg, jutarnja -3C, dnevna 0C

21.12.2006. snijeg, jutarnja -2C, dnevna 0C

22.12.2006. snijeg, jutarnja 0C, dnevna 1C

23.12.2006. oblačno, jutarnja -2C, dnevna 2C

24.12.2006. oblačno, jutarnja -1C, dnevna 0C

25.12.2006. oblačno sa malo snijega, jutarnja -3C, dnevna 3C

26.12.2006. oblačno, jutarnja -3C, dnevna 2C

27.12.2006. mraz, oblačno, jutarnja-4 C, dnevna 1C

28.12.2006. mraz, jutarnja -5C, dnevna 2C

29.12.2006. mraz, jutarnja -7C, dnevna 3C

30.12.2006. mraz, jutarnja 6C, dnevna 7C

31.12.2006. mraz, jutarnja -6C, dnevna 4C


68
Umrli:

07.02.2006. umro Adem Mulahamzić, ukopan 08.02.2006.(Vukovije D.)

08.02.2006. umro Nišić Mujko, ukopan 09.02.2006. (Musići)

14.05.2006. umro Jusuf Mujić, ukopan 15.05.2006.(Kovači)

28.10.2006. pogino Nišić (Ćamila) Nermin, ukopan 01.11.2006. (Musići)

12.11.2006. umro Emin Musić, ukopan 13.11.2006.

Putovanja i događaji:

24.06.2006. mevlud u staroj džamiji Musići

02.07.2006. išli na trke na Igman

08.07.2006. išli na dovu Suho Polje kod Doboja

27.08.2006. dova Djevojačka pećina, veliko nevrijeme

Poljoprivreda:

30.03.2006.isfrezano, istog dana posijan i krompir

Ostalo:

07.04.2006. poslije ponoći padao snijeg 4cm, i otopio se tokom dana


69
12.04.2006. pao snijeg na planini

21.06.2006. nastalo ljeto u 14:32

23.06.2006. kiša, prolom oblaka s ledom

30.06.2006. poplave , izlila Gostelja

23.09.2006. nastala jesen u 6:30

21.11.2006. mijena u 17:50

22.12.2006. zima naslala u 01:22

Ukupno sunčanih dana: 171

70
Januar/Siječanj 2007.

01.01.2007. mraz, malo kiše, jutarnja -4C, dnevna 11C

02.01.2007. kiša sa snijegom, jutarnja -3C, dnevna -2C

03.01.2007. kiša, jutarnja 6C, dnevna 5C

04.01.2007. mraz, jutarnja -4C, dnevna 6C

05.01.2007. kiša, jutarnja -3C, dnevna 5C

06.01.2007. mraz, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 10C

07.01.2007. mraz, sunčano, jutarnja -5C, dnevna 9C

08.01.2007. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 11C

09.01.2007. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 15C

10.01.2007. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 16C

11.01.2007. oblačno, jutarnja 3C , dnevna 10C

12.01.2007. kiša, jutarnja -2C, dnevna 11C

13.01.2007. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -3C, dnevna 14C

14.01.2007. mraz, sunčano, jutarnja -2C, dnevna 13C

15.01.2007. mraz, sunčano, jutarnja -6C, dnevna 13C

16.01.2007. mraz sunčano, jutarnja -4 C, dnevna 12C

17.01.2007. mraz , oblačno, jutarnja -4C, dnevna 6C

71
18.01.2007. mraz, oblačno, jutarnja -2C, dnevna 16C

19.01.2007. mraz, oblačno, jutarnja 6C, dnevna 18C

20.01.2007. mraz, oblačno, jutarnja 7C, dnevna 16C

21.01.2007. mraz, oblačno, jutarnja 6C, dnevna 19C

22.01.2007. mraz, oblačno, jutarnja 6C, dnevna 13C

23.01.2007. mraz, sunčano, jutarnja 6C, dnevna 15C

24.01.2007. kiša, jutarnja -4C, dnevna 10C

25.01.2007. snijeg, jutarnja -4C, dnevna 0C

26.01.2007. snijeg, jutarnja -3C, dnevna 1C

27.01.2007. snijeg, jutarnja 5C, dnevna 0C

28.01.2007. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -3C, dnevna 6C

29.01.2007. mraz poslije podne sunčano, jutarnja -1C, dnenva 11C

30.01.2007. oblačno, jutarnja -2C, dnevna 11C

31.01.2007. mraz, sunčano, jutarnja 5C, dnevna 12C

Februar/Veljača 2007.

01.02.2007. oblačno sa malo kiše, jutarnja -4C, dnevna 6C

02.02.2007. mraz, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 6C

03.02.2007. mraz, oblačno, jutarnja -6C, dnevna 5C

72
04.02.2007. kiša sa snijegom, jutarnja -2C, dnevna 1C

05.02.2007. mraz, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 8C

06.02.2007. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 13C

07.02.2007. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 15C

08.02.2007. mraz, sunčano, jutarnja -6C, dnevna 15C

09.02.2007. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 14C

10.02.2007. kiša, jutarnja -3C, dnevna 9C

11.02.2007. kiša, jutarnja -5C, dnevna 11C

12.02.2007. kiša, poslije podne sunčano, jutarnja -1C, dnevna 15C

13.02.2007. kiša, jutarnja 5C, dnevna 8C

14.02.2007. oblačno, poslije podne sunčano, jutarnja -1C, dnevna 10C

15.02.2007. oblačno, jutarnja -3C, dnevna 8C

16.02.2007. oblačno s malo kiše, jutarnja -2C, dnevna 6C

17.02.2007. kiša, jutarnja -1C, dnevna 5C

18.02.2007. mraz, popodne sunčano, jutarnja -2C, dnevna 9C

19.02.2007. kiša, jutrnja 3C, dnevna 8C

20.02.2007. kiša, poslije podne sunčano, jutarnja 2C, dnevna 9C

21.02.2007. oblačno, poslije podne sunčano, jutarnja 2C, dnevna 17C

22.02.2007. oblačno, jutarnja -3C, dnevna 14C

23.02.2007. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 13C

24.02.2007. mraz, sunčano, vjetrovito, jutarnja 4C, dnevna 10C


73
25.02.2007. mraz, sunčano, jutarnja 2C, dnevna 13C

26.02.2007. kiša, jutarnja 3C, dnevna 8C

27.02.2007. oblačno, kiša, jutarnja 2C, dnevna 9C

28.02.2007. magla, oblačno, jutarnja 3C, dnevna 13C

Mart/Ožujak 2007.

01.03.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 5C, dnevna 18C

02.03.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 6C, dnevna 16C

03.03.2007. oblačno s kišom, jutarnja 6C, dnevna 16C

04.03.2007. kiša, poslije podne sunčano, vjetrovito, jutarnja 2C, dnevna 11C

05.03.2007. mraz, sunčano, jutarnja 3C, dnevna 15C

06.03.2007. mraz, sunčano, jutarnja 2C, dnevna 19C

07.03.2007. mraz, oblačno, jutarnja 2C, dnevna 19C

08.03.2007. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 17C

09.03.2007. kiša, jutarnja 4C, dnevna 8C

10.03.2007. kiša, jutarnja 2C, dnevna 7C

11.03.2007. kiša, jutarnja 4C, dnevna 6C

12.03.2007. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 6C, dnevna 13C

13.03.2007. magla, oblačno, jutarnja 3C, dnevna 13C

74
14.03.2007. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 17C

15.03.2007. magla, oblačno, jutarnja 4C, dnevna 12C

16.03.2007. sunčano, jutarnja 2C, dnevna 15C

17.03.2007. mraz, sunčano, jutarnja 4C, dnevna 17C

18.03.2007. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 19C

19.03.2007. sunčano s vjetrom, jutarnja 7C, dnevna 19C

20.03.2007. kiša i vjetar, jutarnja 2C, dnevna 8C

21.03.2007. kiša sa snijegom, jutarnja 3C, dnevna 3C

22.03.2007. kiša i snijeg, jutarnja 2C, dnevna 2C

23.03.2007. kiša sa snijegom, jutarnja 3C, dnevna 3C

24.03.2007. kiša, poslije podne oblačno, jutarnja 0C, dnevna 11C

25.03.2007. magla, poslije podne oblačno, jutarnja 0C, dnevna 14C

26.03.2007. oblačno, vjetrovito , jutarnja 4C, dnevna 13C

27.03.2007. oblačno vjetrovito, jutarnja 0C, dnevna 12C

28.03.2007. kiša, jutarnja 4C, dnevna 9C

29.03. 2007. kiša, jutarnja 2C, dnevna 10C

30.03. 2007. maglovito, jutarnja 4C, dnevna 14C

31.03.2007. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja 2C, dnevna 14C

April/Travanj 2007.

75
01.04.2007. magla ujutru, sunčano, jutarnja 4C, dnevna 17C

02.04.2007. mraz, sunčano, jutarnja 2C, dnevna 16C

03.04.2007. mraz, sunčano, jutarnja 3C, dnevna 18C

04.04.2007. mraz, oblačno s vjetrom, jutarnja 3C, dnevna 16C

05.04.2007. oblačno s vjetrom, jutarnja 5C, dnevna 12C

06.04.2007. mraz, sunčano, jutarnja 3C, dnevna 16C

07.04.2007. mraz, sunčano, jutarnja 2C, dnevna 18C

08.04.2007. promjenjljivo oblačno,jutarnja 4C, dnevna 16C

09.04.2007. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja 5C, dnevna 20C

10.04.2007. mraz, sunčano, jutarnja 6C, dnevna 20C

11.04.2007. mraz, sunčano, jutarnja 13C, dnevna 18C

12.04.2007. mraz, sunčano, jutarnja 12C, dnevna 21C

13.04.2007. mraz, sunčano, jutarnja 10C, dnevna 23C

14.04.2007. mraz, sunčano, jutarnja 10C, dnevna 23C

15.04.2007. mraz, sunčano, jutarnja 12C, dnevna 21C

16.04.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 10C, dnevna 17C

17.04.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 10C, dnevna 18C

18.04.2007. sunčano, uveče kiša, jutarnja 12C, dnevna 24C

19.04.2007. kiša noću, dan sunčan, jutarnja 6C, dnevna 18C

20.04.2007. mraz, sunčano, jutarnja 4C, dnevna 21C


76
21.04.2007. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 21C

22.04.2007. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 20C

23.04.2007. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 22C

24.04.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 6C, dnevna 19C

25.04.2007. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 20C

26.04.2007. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 19C

27.04.2007. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 22C

28.04.2007. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 23C

29.04.2007. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 25C

30.04.2007. malo kiše, jutarnja 3C, dnevna 13C

Maj/Svibanj 2007.

01.05.2007. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 18C

02.05.2007. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 19C

03.05.2007. oblačno sa malo kiše, jutarnja 4C, dnevna 17C

04.05.2007. malo kiše, jutarnja 4C, dnevna 18C

05.05.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 9C, dnevna 25C

06.05.2007. kiša cio dan, jutarnja 4C, dnevna 14C

07.05.2007. kiša, jutarnja 8C, dnevna 16C

77
08.05.2007. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 12C, dnevna 23C

09.05.2007. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 23C

10.05.2007. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 25C

11.05.2007. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

12.05.2007. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 26C

13.05.2007. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 26C

14.05.2007. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 30C

15.05.2007. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 30C

16.05.2007. sunčano sa malo kiše, jutarnja 12C, dnevna 18C

17.05.2007. kiša, jutarnja 8C, dnevna 17C

18.05.2007. kiša, jutarnja 9C, dnevna 12C

19.05.2007. kiša, jutarnja 6C, dnevna 11C

20.05.2007. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 17C

21.05.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 10C, dnevna 23C

22.05.2007. kiša, jutarnja 8C, dnevna 19C

23.05.2007. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 12C, dnevna 25C

24.05.2007. u noći kiša, dan sunčan, jutarnja 14C, dnevna 26C

25.05.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

26.05.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 29C

27.05.2007. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 25C

28.05.2007. kiša, jutarnja 12C, dnevna 15C


78
29.05.2007. malo kiše s vjetrom, jutarnja 8C, dnevna 23C

30.05.2007. kiša, jutarnja 4C, dnevna 14C

31.05.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 8C, dnevna 20C

Juni/Lipanj 2007.

01.06.2007. sunčano s malo kiše, jutarnja 7C, dnevna 19C

02.06.2007. oblačno s kišom, jutarnja 9C, dnevna 25C

03.06.2007. oblačno s kišom, jutarnja 12C, dnevna 25C

04.06.2007. kiša, jutarnja 8C, dnevna 23C

05.06.2007. kiša, jutarnja 6C, dnevna 19C

06.06.2007. malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 19C

07.06.2007. oblačno, jutarnja 12C,dnevna 26C

08.06.2007. oblačno s kišom, jutarnja 10C, dnevna 23C

09.06.2007. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 12C, dnevna 24C

10.06.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 29C

11.06.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

12.06.2007. kiša, jutarnja 10C, dnevna 21C

13.06.2007. malo kiše, poslije podne sunčano, jutarnja 12C, dnevna 21C

14.06.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

79
15.06.2007. sunčano, kiša, jutarnja 14C, dnevna 30C

16.06.2007. kiša, jutarnja 17C, dnevna 23C

17.06.2007. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 27C

18.06.2007. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 30C

19.06.2007. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 30C

20.06.2007. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 32C

21.06.2007. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 35C

22.06.2007. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 32C

23.06.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 12C, dnevna 28C

24.06.2007. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 31C

25.06.2007. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 35C

26.06.2007. sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 17C, dnevna 36C

27.06.2007. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 25C

28.06.2007. kiša, promjenjljivo oblačno, jutarnja 10C, dnevna 19C

29.06.2007. magla ujutru, poslije podne sunčano, jutarnja 8C, dnevna 25C

30.06.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 10C, dnevna 26C

Juli/Srpanj 2007.

80
01.07.2007. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 27C

02.07.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 32C

03.07.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 12C, dnevna 27C

04.07.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

05.07.2007. oblačno s kišom, jutarnja 10C, 21C

06.07.2007. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 24C

07.07.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

08.07.2007. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 30C

09.07.2007. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 33C

10.07.2007. poslije podne kiša, jutarnja 10C, dnevna 24C

11.07.2007. kiša, jutarnja 6C, dnevna 15C

12.07.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 10C, dnevna 22C

13.07.2007. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 24C

14.07.2007. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

15.07.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 32C

16.07.2007. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 34C

17.07.2007. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 36C

18.07.2007. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 37C

19.07.2007. sunčano, jutarnja 21C, dnevna 37C

20.07.2007. sunčano, jutarnja 20C, dnevna 38C

21.07.2007. sunčano, jutarnja 22C, dnevna 37C


81
22.07.2007. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 39C

23.07.2007. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 34C

24.07.2007. malo sunčano, kiša s vjetrom poslije podne, jutarnja 22C, dnevna
39C

25.07.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 26C

26.07.2007. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 28C

27.07.2007. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 30C

28.07.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 33C

29.07.2007. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 29C

30.07.2007. sunčano, poslije podne malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 20C

31.07.2007. jutro kišovito, poslije podne oblačno, jutarnja 8C, dnevna 18C

August/Kolovoz 2007.

01.08.2007. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 23C

02.08.2007. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 27C

03.08.2007. sunčano sa malo kiše, jutarnja 15C, dnevna 31C

04.08.2007. kiša, jutarnja 10C, dnevna 19C

05.08.2007. kiša, jutarnja 10C, dnevna 14C

06.08.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 26C

82
07.08.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 27C

08.08.2007. sunčano s malo kiše, jutarnja 15C, dnevna 31C

09.08.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

10.08.2007. sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 12C, dnevna 23C

11.08.2007. kiša, jutarnja 10C, dnevna 23C

12.08.2007. kiša, jutarnja 10C, dnevna 18C

13.08.2007. jutro sunčano,tokom dana kiša, jutarnja 12C, dnevna 28C

14.08.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

15.08.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 31C

16.08.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 34C

17.08.2007. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 32C

18.08.2007. kiša, jutarnja 10C, dnevna 23C

19.08.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

20.08.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 31C

21.08.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

22.08.2007. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 33C

23.08.2007. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 37C

24.08.2007. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 35C

25.08.2007. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 32C

26.08.2007. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 32C

27.08.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C


83
28.08.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 31C

29.08.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 31C

30.08.2007. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 27C

31.08.2007. kiša, jutarnja 10C, dnevna 18C

Septembar/Rujan 2007.

01.09.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 8C, dnevna 19C

02.09.2007. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 18C

03.09.2007. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 24C

04.09.2007. kiša, jutarnja 11C, dnevna 14C

05.09.2007. kiša, jutarnja 4C, dnevna 11C

06.09.2007. kiša, jutarnja 4C, dnevna 10C

07.09.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 5C, dnevna 14C

08.09.2007. kiša , jutarnja 4C, dnevna 13C

09.09.2007.oblačno s kišom, jutarnja 8C, dnevna 22C

10.09.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 20C

11.09.2007. kiša, jutarnja 14C, dnevna 12C

12.09.2007. kiša, poslije podne oblačno, jutarnja 10C, dnevna 16C

13.09.2007. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 19C

84
14.09.2007. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 21C

15.09.2007. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 25C

16.09.2007. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 25C

17.09.2007. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 27C

18.09.2007. sunčano, kiša poslije podne, jutarnja 12C, dnevna 31C

19.09.2007. kiša, jutarnja 10C, dnevna 15C

20.09.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 18C, dnevna 15C

21.09.2007. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 18C

22.09.2007. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 18C

23.09.2007. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 21C

24.09.2007. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 23C

25.09.2007. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 24C

26.09.2007. kiša, jutarnja 10C, dnevna 23C

27.09.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 6C, dnevna 15C

28.09.2007. kiša sa grmljavinom, jutarnja 12C, dnevna 20C

29.09.2007. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 23C

30.09.2007. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 28C

Oktobar/Listopad 2007.

85
01.10.2007. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 23C

02.10.2007. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 24C

03.10.2007. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 24C

04.10.2007. sunčano sa malo kiše, jutarnja 12C, dnevna 26C

05.10.2007. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 23C

06.10.2007. kiša, jutarnja 15C, dnevna 17C

07.10.2007. kiša, jutarnja 14C, dnevna 14C

08.10.2007. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 20C

09.10.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 8C, dnevna 17C

10.10.2007. kiša, jutarnja 6C, dnevna 12C

11.10.2007. kiša, jutarnja 4C, dnevna 12C

12.10.2007. kiša, jutarnja 4C, dnevna 15C

13.10.2007. promjenjljivo oblačo, jutarnja 4C, dnevna 14C

14.10.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 3C, dnevna 14C

15.10.2007. mraz, sunčano, jutarnja -2C, dnevna 12C

16.10.2007. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 20C

17.10.2007. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 22C

18.10.2007. mraz, sunčano, jutarnja -2C, dnevna 19C

19.10.2007. kiša, jutarnja -1C, dnevna 10C

20.10.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja -4C, dnevna 6C

21.10.2007. kiša, jutarnja -2C, dnevna 3C


86
22.10.2007. prvi snijeg, jutarnja -1C, dnevna 0C

23.10.2007. kiša sa snijegom, jutarnja -2C, dnevna 4C

24.10.2007. malo kiše, jutarnja -3C, dnevna 6C

25.10.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja -2C, dnevna 6C

26.10.2007. kiša, jutarnja 6C, dnevna 11C

27.10.2007. kiša, poslije podne oblačno, jutarnja 4C, dnevna 12C

28.10.2007. kiša, jutarnja -3C, dnevna 9C

29.10.2007. kiša, jutarnja 4C, dnevna 10C

30.10.2007. kiša, jutarnja 6C, dnevna 15C

31.10.2007. kiša cio dan i noć, jutarnja 3C, dnevna 8C

Novembar/Studeni 2007.

01.11.2007. kiša, jutarnja 4C, dnevna 7C

02.11.2007. sunčano, jutarnja -3C, dnevna 11C

03.11.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja -4C, dnevna 10C

04.11.2007. kiša, jutarnja 4C, dnevna 10C

05.11.2007. kiša, jutarnja 2C, dnevna 7C

06.11.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 3C, dnevna 10C

07.11.2007. kiša, poslije podne oblačno, jutarnja 2C, dnevna 8C

87
08.11.2007. kiša, jutarnja 2C, dnevna 10C

09.11.2007. promjenjljivo oblačno sa malo kiše, jutarnja 4C, dnevna 12C

10.11.2007. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja 0C, dnevna 8C

11.11.2007. oblačno sa malo kiše, jutarnja 0C, dnevna 9C

12.11.2007. kiša sa snijegom, jutarnja 0C, dnevna 2C

13.11.2007. mraz, jutarnja -5C, dnevna 8C

14.11.2007. mraz, poslije podne kiša, jutarnja -4C, dnevna 10C

15.11.2007. kiša sa snijegom, jutarnja -3C, dnevna 1C

16.11.2007. kiša sa malo snijega, jutarnja -5C, dnevna 1C

17.11.2007. snijeg cio dan, jutarnja -6C, dnevna 0C

18.11.2007. snijeg cio dan, jutarnja -5C, dnevna 0C

19.11.2007. slab snijeg, jutarnja -2C, dnevna 1C

20.11.2007. snijeg, jutarnja -4C, dnevna 1C

21.11.2007. mraz, jutarnja -4C, dnevna 4C

22.11.2007. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -3C, dnevna 10C

23.11.2007. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja 6C, dnevna 18C

24.11.2007. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -4C, dnevna 18C

25.11.2007. mraz , poslije podne oblačno, jutarnja 6C, dnevna 19C

26.11.2007. kiša s malo snijega, jutarnja -3C, dnevna 3C

27.11.2007. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -6C, dnevna 6C

28.11.2007. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -7C, dnevna 3C


88
29.11.2007. mraz, poslije podne malo kiše, jutarnja -8C, dnevna 2C

30.11.2007. kiša, poslije podne snijeg, jutarnja -4C, dnevna 3C

Decembar/Prosinac 2007.

01.12.2007. mraz, poslije podne magla, jutarnja -4C, dnevna 6C

02.12.2007. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -6C, dnevna 9C

03.12.2007. poslije podne oblačno, vjetar južnog smjera, jutarnja 2C, dnevna
13C

04.12.2007. kiša cijelu noć, jutarnja 3C, dnevna 8C

05.12.2007. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja 2C, dnevna 5C

06.12.2007. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -5C, dnevna 7C

07.12.2007. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -2C, dnevna 14C

08.12.2007. mraz, kiša,jutarnja 3C, dnevna 6C

09.12.2007. mraz, kiša, jutarnja 2C, dnevna 6C

10.12.2007. kiša, jutarnja 2C, dnevna 5C

11.12.2007. kiša, jutarnja 2C, dnevna 7C

12.12.2007. kiša, jutarnja 3C, dnevna 4C

13.12.2007. kiša sa snijegom, jutarnja -3C, dnevna 3C

14.12.2007. snijeg, jutarnja -6C, dnevna 2C

15.12.2007. snijeg, jutarnja -3C, dnevna -5C


89
16.12.2007. snijeg, jutarnja -2C, dnevna -2C

17.12.2007. snijeg, jutarnja -2C, dnevna 1C

18.12.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja -4C, dnevna -1C

19.12.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja -4C, dnevna -2C

20.12.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja -3C, dnevna -3C

21.12.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 8C, dnevna -4C

22.12.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja -6C, dnevna -3C

23.12.2007. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja 8C, dnevna -2C

24.12.2007. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -6C, dnevna -3C

25.12.2007. snijeg, jutarnja -4C, dnevna -3C

26.12.2007. snijeg, jutarnja 6C, dnevna -2C

27.12.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 6C, dnevna -2C

28.12.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 6C, dnevna -2C

29.12.2007. oblačno, jutarnja 7C, dnevna -2C

30.12.2007. oblačno, jutarnja 8C, dnevna -4C

31.12.2007. oblačno sa snijegom, jutarnja 9C, dnevna -5C

Umrli:

03.06.2007. umro Nišić Enes zvani Heno, ukopan 04.06.2007. (Musići)

90
13.08.2007. umrla Mejra Majdančić r. Mujić, ukopana 14.08.2007.(Vukovije
D.)

23.10.2007. umrla Emina Mujić žena Jusufa, ukopana 24.10.2007.(Kovači)

21.12.2007. umro Nišić Ćazim, ukopan 22.12.2007. (Musići)

Putovanja i događaji :

24.06.2007. Mevlud u novoj džamiji Đurđevik

Poljoprivreda:

18.03.2007. posijan krompir

26.08.2007. porovljen krompir

Ostalo:

21.03.2007. proljeće nastupilo u 01:06

15.05.2007. prolom oblaka, jaka grmljavina, izlila rijeka Gostelja

22.10.2007. pao prvi snijeg u Đurđeviku

Sunčanih dana 176

91
Januar/Siječanj 2008.

01.01.2008. snijeg cio dan i noć, jutarnja 6C, dnevna -3C

02.01.2008. snijeg, jutarnja -6C, dnevna -4C

03.01.2008. mraz, poslije podne sunce, jutarnja -14C, dnevna -3C

04.01.2008. mraz, jutarnja 11C, dnevna -6C

05.01.2008. ledena kiša, jutarnja -8C, dnevna 0C

06.01.2008. ledena kiša, jutarnja -3C, dnevna 5C

07.01.2008. magla, kiša, jutarnja -2C, dnevna 4C

08.01.2008. kiša, magla, jutarnja -4C, dnevna 9C

09.01.2008. mraz, sunčano, jutarnja 5C, dnevna 9C

10.01.2008. mraz, oblačno, jutarnja 2C, dnevna 5C

11.01.2008. mraz, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 13C

12.01.2008. mraz, oblačno , jutarnja 3C, dnevna 18C

13.01.2008. mraz, malo kiše, jutarnja -4C , dnevna 14C

14.01.2008. mraz, oblačno, jutarnja 3C, dnevna 4C

15.01.2008. mraz, oblačno, jutarnja 4C, dnevna 8C

16.01.2008. mraz, sunčano, jutarnja -4 C, dnevna 12C

17.01.2008. mraz, oblačno, jutarnja 4C, dnevna 12C

18.01.2008. oblačno sa malo kiše, jutarnja 6C, dnevna 14C

92
19.01.2008. oblačno sa malo kiše, jutarnja 6C, dnevna 14C

20.01.2008. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 14C

21.01.2008. mraz, sunčano, jutarnja 4C, dnevna 16C

22.01.2008. mraz, oblačno s kišom, jutarnja 2C, dnevna -6C

23.01.2008. kiša i snijeg, jutarnja -1C, dnevna 2C

24.01.2008. mraz, sunčano, jutarnja 5C, dnevna 5C

25.01.2008. mraz, oblačno , jutarnja 6C, dnevna 1C

26.01.2008. mraz, sunčano, jutarnja 7C , dnevna 9C

27.01.2008. mraz, oblačno s kišom, jutarnja 3C, dnevna 3C

28.01.2008. mraz, poslije podne sunčano , jutarnja 4C, dnevna 5C

29.01.2008. mraz poslije podne sunčano , jutarnja 5C, dnevna 7C

30.01.2008. mraz, sunčano, jutarnja 5C , dnevna 12C

31.01.2008. kiša, jutarnja 0C, dnevna 5C

Februar/Veljača 2008.

01.02.2008. mraz, sunčano, jutarnja 4C, dnevna 12C

02.02.2008. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 14C

03.02.2008. oblačno sa malo kiše, jutarnja 4C, dnevna 9C

04.02.2008. mraz, sunčano, jutarnja 6C, dnevna 14C

93
05.02.2008.kiša , jutarnja 8C, dnevna 10C

06.02.2008. mraz, sunčano, jutarnja 7C, dnevna 14C

07.02.2008. kiša, jutarnja 1C, dnevna 5C

08.02.2008. kiša, snijeg, jutarnja 0C, dnevna 5C

09.02.2008. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 4C

10.02.2008. kiša sa snijegom, jutarnja 1C, dnevna 2C

11.02.2008. snijeg, jutarnja 0C, dnevna 1C

12.02.2008. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -3C, dnevna 2C

13.02.2008. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -5C, dnevna 3C

14.02.2008. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -8C, dnevna 6C

15.02.2008. snijeg , jutarnja -6C, dnevna 2C

16.02.2008. snijeg, jutarnja 6C, dnevna -2C

17.02.2008. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -11C, dnevna -4C

18.02.2008. mraz, popodne oblačno, jutarnja -7C, dnevna 7C

19.02.2008. mraz, oblačno, jutrnja -1C, dnevna 13C

20.02.2008. mraz, poslije podne oblačno , jutarnja -1C, dnevna 14C

21.02.2008. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -2C, dnevna 16C

22.02.2008. mraz, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 16C

23.02.2008. mraz, sunčano, jutarnja -2C, dnevna 13C

24.02.2008.mraz, sunčano, vjetrovito, jutarnja -3C, dnevna 18C

25.02.2008. mraz, sunčano ,jutarnja 2C, dnevna 23C


94
26.02.2008. mraz, sunčano, jutarnja 3C, dnevna 20C

27.02.2008.mraz, oblačno, jutarnja 5C, dnevna 17C

28.02.2008. mraz, oblačno, jutarnja 4C, dnevna 13C

29.02.2008. mraz, oblačno, jutarnja 5C, dnevna 18C

Mart/Ožujak 2008.

01.03.2008. oblačno s kišom, jutarnja 3C, dnevna 15C

02.03.2008. mraz, sunčano, jutarnja 2C, dnevna 17C

03.03.2008. mraz, sunčano, jutarnja 3C, dnevna 21C

04.03.2008. kiša, jutarnja 2C, dnevna 5C

05.03.2008. kiša sa snijegom, jutarnja 0C, dnevna 1C

06.03.2008. snijeg, jutarnja 0C, dnevna 1C

07.03.2008. kiša, jutarnja 0C, dnevna 1C

08.03.2008. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 7C

09.03.2008. malo mraza, oblačno, jutarnja 3C, dnevna 13C

10.03.2008. malo mraza, oblačno, jutarnja 5C, dnevna 17C

11.03.2008. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 14C

12.03.2008. oblačno , jutarnja 6C, dnevna 18C

13.03.2008. kiša i snijeg, jutarnja 6C, dnevna 9C

95
14.03.2008. malo mraza, oblačno, jutarnja 3C, dnevna 13C

15.03.2008. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 15C

16.03.2008. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 21C

17.03.2008. kiša, jutarnja 6C, dnevna 16C

18.03.2008. snijeg, visina 10cm, jutarnja -2C, dnevna 1C

19.03.2008. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 6C

20.03.2008. oblačno sa snijegom, jutarnja -3C, dnevna 8C

21.03.2008. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 9C

22.03.2008. oblačno s vjetrom, jutarnja 6C, dnevna 16C

23.03.2008. kiša, jutarnja 3C, dnevna 9C

24.03.2008. kiša, vjetar, snijeg, jutarnja 2C, dnevna 9C

25.03.2008. snijeg, jutarnja 2C, dnevna 1C

26.03.2008. mraz, oblačno, jutarnja -3C, dnevna 10C

27.03.2008. kiša, oblačno, jutarnja -3C, dnevna 10C

28.03.2008. mraz, oblačno, jutarnja 5C, dnevna 16C

29.03. 2008. mraz, jutarnja 4C, dnevna 18C

30.03. 2008. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 17C

31.03.2008. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 18C

April/Travanj 2008.

96
01.04.2008. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 16C

02.04.2008. malo kiše, oblačno, jutarnja 3C, dnevna 14C

03.04.2008. kiša, jutarnja 0C, dnevna 9C

04.04.2008. kiša, jutarnja 0C, dnevna 10C

05.04.2008. kiša, jutarnja 2C, dnevna 6C

06.04.2008. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 2C, dnevna 13C

07.04.2008. sunčano s vjetrom, jutarnja 6C, dnevna 21C

08.04.2008. promjenjljivo oblačno, jutarnja 4C , dnevna 15C

09.04.2008. malo kiše, poslije podne sunčano, jutarnja 7C, dnevna 20C

10.04.2008. kiša, jutarnja 5C, dnevna 17C

11.04.2008. oblačno sa kišom, jutarnja 4C, dnevna 21C

12.04.2008. oblačno s kišom, jutarnja 4C, dnevna 15C

13.04.2008. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 15C

14.04.2008. sunčano s malo kiše, jutarnja 5C, dnevna 16C

15.04.2008. kiša, jutarnja 3C, dnevna 11C

16.04.2008. kiša, jutarnja 6C, dnevna 14C

17.04.2008. magla, kiša, jutarnja 5C, dnevna 17C

18.04.2008. promjenjljivo oblačno, jutarnja 8C, dnevna 14C

19.04.2008. sunčano s vjetrom, jutarnja 8C, dnevna 22C

97
20.04.2008. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 24C

21.04.2008. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 25C

22.04.2008. kiša, jutarnja 11C, dnevna 16C

23.04.2008. kiša, jutarnja 10C, dnevna 12C

24.04.2008. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 10C

25.04.2008. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 16C

26.04.2008. malo kiše, jutarnja 3C, dnevna 15C

27.04.2008. oblačno, poslije podne kiša, jutarnja 3C, dnevna 17C

28.04.2008. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 18C

29.04.2008. oblačno sa malo kiše, jutarnja 11C, dnevna 21C

30.04.2008. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 18C

Maj/Svibanj 2008.

01.05.2008. promjenjljivo oblačno s kišom, jutarnja 10C, dnevna 22C

02.05.2008. kiša, jutarnja 6C, dnevna 19C

03.05.2008. promjenjljivo oblačno, jutarnja 4C, dnevna 17C

04.05.2008. promjenjljivo oblačno, jutarnja 6C, dnevna 18C

05.05.2008. promjenjljivo oblačno s kišom, jutarnja 4C, dnevna 12C

06.05.2008. kiša prolom oblaka, jutarnja 10C, dnevna 13C

98
07.05.2008. kiša, jutarnja 8C, dnevna 17C

08.05.2008. oblačno, jutarnja 18C, dnevna 17C

09.05.2008. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 18C

10.05.2008. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 20C

11.05.2008. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 18C

12.05.2008. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 21C

13.05.2008. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 23C

14.05.2008. sunčano , jutarnja 12C, dnevna 23C

15.05.2008. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 25C

16.05.2008. oblačno sa malo kiše, jutarnja 12C, dnevna 26C

17.05.2008. promjenjljivo oblačno, jutarnja 14C, dnevna 28C

18.05.2008. promjenjljivo oblačno, jutarnja 10C, dnevna 24C

19.05.2008. promjenjljivo oblačno, jutarnja 10C, dnevna 26C

20.05.2008. kiša, jutarnja 10C, dnevna 22C

21.05.2008. oblačno sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 22C

22.05.2008. oblačno , jutarnja 7C, dnevna 20C

23.05.2008. promjenjljivo oblačno, jutarnja 7C, dnevna 17C

24.05.2008. u promjenjljivo oblačno sa kišom, jutarnja 5C, dnevna 23C

25.05.2008. promjenjljivo oblačno, jutarnja 8C, dnevna 28C

26.05.2008. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 27C

27.05.2008. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 32C


99
28.05.2008. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 33C

29.05.2008. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 30C

30.05.2008. sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 13C, dnevna 30C

31.05.2008. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 26C

Juni/Lipanj 2008.

01.06.2008. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 27C

02.06.2008. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 27C

03.06.2008. sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 10C, dnevna 26C

04.06.2008. promjenjljivo oblačno sa malo kiše, jutarnja 8C, dnevna 21C

05.06.2008. promjenjljivo oblačno sa malo kiše, jutarnja 8C, dnevna 22C

06.06.2008. kiša, prolom oblaka, grmljavina, jutarnja 7C, dnevna 22C

07.06.2008. kiša, jutarnja 7C,dnevna 21C

08.06.2008. kiša, prolom oblaka, jutarnja 5C, dnevna 23C

09.06.2008. promjenjljivo oblačno, jutarnja 7C, dnevna 24C

10.06.2008. promjenljivo oblačno, jutarnja 8C, dnevna 22C

11.06.2008. kiša, prolom oblaka, sa grmljavinom, jutarnja 10C, dnevna 28C

12.06.2008. kiša, jutarnja 12C, dnevna 19C

13.06.2008. kiša, jutarnja 12C, dnevna 19C

100
14.06.2008. kiša, jutarnja 6C, dnevna 15C

15.06.2008. promjenljivo oblačno, jutarnja 6C, dnevna 17C

16.06.2008. promjenjljivo oblačno, jutarnja 8C, dnevna 22C

17.06.2008. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

18.06.2008. oblačno sa kišom, jutarnja 8C, dnevna 20C

19.06.2008. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 24C

20.06.2008. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

21.06.2008. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 28C

22.06.2008. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 33C

23.06.2008. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 33C

24.06.2008. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 31C

25.06.2008. sunčano sa malo kiše, jutarnja 17C, dnevna 30C

26.06.2008. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 32C

27.06.2008. sunčano sa malo kiše, jutarnja 17C, dnevna 30C

28.06.2008. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 28C

29.06.2008. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 30C

30.06.2008. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 28C

Juli/Srpanj 2008.

101
01.07.2008. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 28C

02.07.2008. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 29C

03.07.2008. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 30C

04.07.2008. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 29C

05.07.2008. kiša, poslije podne sunčano, jutarnja 10C, dnevna 23C

06.07.2008. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

07.07.2008. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 34C

08.07.2008. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 23C

09.07.2008. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 25C

10.07.2008. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 28C

11.07.2008. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 31C

12.07.2008. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 33C

13.07.2008. sunčano , jutarnja 17C, dnevna 35C

14.07.2008. malo kiše, jutarnja 15C, dnevna 27C

15.07.2008. malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 20C

16.07.2008. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 23C

17.07.2008. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 28C

18.07.2008. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 24C

19.07.2008. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 24C

20.07.2008. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 31C

21.07.2008. oblačno, jutarnja 16C, dnevna 27C


102
22.07.2008. kiša, jutarnja 7C, dnevna 14C

23.07.2008. kiša, jutarnja 12C, dnevna 13C

24.07.2008. kiša prolom oblaka, jutarnja 10C, dnevna 15C

25.07.2008. kiša, jutarnja 10C, dnevna 18C

26.07.2008. kiša, jutarnja 12C, dnevna 24C

27.07.2008. malo kiše, jutarnja 14C, dnevna 26C

28.07.2008. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 18C

29.07.2008. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 27C

30.07.2008. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

31.07.2008. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 32C

August/Kolovoz 2008.

01.08.2008. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 30C

02.08.2008. sunčano, jutarnja 14C , dnevna 27C

03.08.2008. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 29C

04.08.2008. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 34C

05.08.2008. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 31C

06.08.2008. promjenjljivo oblačno, jutarnja 10C, dnevna 26C

07.08.2008. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

103
08.08.2008. sunčano, poslije podne kiša s vjerom , jutarnja 15C, dnevna 32C

09.08.2008. kiša , jutarnja 10C, dnevna 20C

10.08.2008. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 22C

11.08.2008. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 26C

12.08.2008. sunčano , jutarnja 12C, dnevna 29C

13.08.2008. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 34C

14.08.2008. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 33C

15.08.2008. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 36C

16.08.2008. sunčano sa malo kiše, jutarnja 12C, dnevna 25C

17.08.2008. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 23C

18.08.2008. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 25C

19.08.2008. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 28C

20.08.2008. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 30C

21.08.2008. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 29C

22.08.2008. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 33C

23.08.2008. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 33C

24.08.2008. oblačno sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 17C

25.08.2008. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 23C

26.08.2008. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 24C

27.08.2008. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 27C

28.08.2008. promjenjljivo oblačno, jutarnja 14C, dnevna 24C


104
29.08.2008. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 21C

30.08.2008. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 22C

31.08.2008. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 24C

Septembar/Rujan 2008.

01.09.2008. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 26C

02.09.2008. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

03.09.2008. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

04.09.2008. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

05.09.2008. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 32C

06.09.2008. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 35C

07.09.2008. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 35C

08.09.2008. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 27C

09.09.2008. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 27C

10.09.2008. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 27C

11.09.2008. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 30C

12.09.2008. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 32C

13.09.2008. kiša, jutarnja 14C, dnevna 20C

14.09.2008. kiša, jutarnja 6C, dnevna 11C

105
15.09.2008. kiša, jutarnja 4C, dnevna 10C

16.09.2008. kiša, jutarnja 4C, dnevna 10C

17.09.2008. kiša, jutarnja 6C, dnevna 8C

18.09.2008. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 12C

19.09.2008. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 15C

20.09.2008. kiša, jutarnja 3C, dnevna 9C

21.09.2008. kiša, jutarnja 3C, dnevna 16C

22.09.2008. kiša, jutarnja 4C, dnevna 11C

23.09.2008. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 13C

24.09.2008. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 14C

25.09.2008. kiša, jutarnja 3C, dnevna 11C

26.09.2008. kiša, jutarnja 3C, dnevna 11C

27.09.2008. kiša, jutarnja 3C, dnevna 11C

28.09.2008. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 13C

29.09.2008. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 16C

30.09.2008. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 20C

Oktobar/Listopad 2008.

01.10.2008. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 23C

106
02.10.2008. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 24C

03.10.2008. jutro kišovito, poslije podne oblačno, jutarnja 6C, dnevna 22C

04.10.2008. kiša, jutarnja 3C, dnevna 9C

05.10.2008. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 15C

06.10.2008. prvi mraz, sunčano, jutarnja 3C, dnevna 19C

07.10.2008. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 20C

08.10.2008. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 20C

09.10.2008. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 22C

10.10.2008. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 17C

11.10.2008. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 21C

12.10.2008. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 23C

13.10.2008. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 21C

14.10.2008. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 21C

15.10.2008. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 20C

16.10.2008. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 25C

17.10.2008. kiša, jutarnja 4C, dnevna 8C

18.10.2008. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 15C

19.10.2008. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 21C

20.10.2008. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 20C

21.10.2008. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 20C

22.10.2008. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 23C


107
23.10.2008. oblačno sa malo kiše, jutarnja 3C, dnevna 17C

24.10.2008. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 13C

25.10.2008. kiša, jutarnja 3C, dnevna 10C

26.10.2008. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 12C

27.10.2008. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 14C

28.10.2008. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 20C

29.10.2008. jutro s kišom, poslije podne sunčano, jutarnja 10C, dnevna 22C

30.10.2008. sunčano, vjetrovito, jutarnja 12C, dnevna 24C

31.10.2008. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 22C

Novembar/Studeni 2008.

01.11.2008. kiša, jutarnja 8C, dnevna 18C

02.11.2008. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 22C

03.11.2008. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 24C

04.11.2008. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 22C

05.11.2008. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 23C

06.11.2008. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 20C

07.11.2008. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 20C

08.11.2008. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 17C

108
09.11.2008.sunčano, jutarnja 6C, dnevna 17C

10.11.2008. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 12C

11.11.2008. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 12C

12.11.2008. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 16C

13.11.2008. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 13C

14.11.2008. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 7C

15.11.2008. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 11C

16.11.2008. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 10C

17.11.2008. kiša, poslije podne oblačno, jutarnja 3C, dnevna 7C

18.11.2008. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 9C

19.11.2008. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -3C, dnevna 6C

20.11.2008. mraz, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 7C

21.11.2008. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 15C

22.11.2008. snijeg, grmljavina, jutarnja 4C, dnevna 2C

23.11.2008. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -9C, dnevna 2C

24.11.2008. mraz, poslije podne oblačno , jutarnja -6C, dnevna 7C

25.11.2008. kiša sa snijegom, jutarnja -4C, dnevna 7C

26.11.2008. kiša sa snijegom, jutarnja -3C, dnevna 4C

27.11.2008. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -6C, dnevna 4C

28.11.2008. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -6C, dnevna -3C

29.11.2008. kiša oblačno, jutarnja -3C, dnevna 13C


109
30.11.2008. mraz, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 18C

Decembar/Prosinac 2008.

01.12.2008. vjetar sjeverni, kiša, jutarnja -2C, dnevna 18C

02.12.2008. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -4C, dnevna 7C

03.12.2008. marz, oblačno, jutarnja -4C, dnevna 7C

04.12.2008. kiša, jutarnja 2C, dnevna 3C

05.12.2008. kiša, jutarnja 4C, dnevna 10C

06.12.2008. kiša, jutarnja 4C, dnevna 10C

07.12.2008. kiša, jutarnja -2C, dnevna 5C

08.12.2008. kiša,jutarnja 3C, dnevna 4C

09.12.2008. mraz, jutarnja -1C, dnevna 8C

10.12.2008. mraz, jutarnja -6C, dnevna 2C

11.12.2008. mraz, oblačno, jutarnja 4C, dnevna 12C

12.12.2008. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 10C

13.12.2008. kiša, jutarnja -4C, dnevna 10C

14.12.2008. mraz, sunčano, jutarnja -6C, dnevna 10C

15.12.2008. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 12C

16.12.2008. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 10C

110
17.12.2008. kiša, jutarnja 4C, dnevna 13C

18.12.2008. kiša, jutarnja 2C, dnevna 7C

19.12.2008. snijeg, malo kiše, jutarnja -4C, dnevna 4C

20.12.2008. oblačno s kišom, jutarnja 4C, dnevna 5C

21.12.2008. kiša, jutarnja -4C, dnevna 6C

22.12.2008. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -5C, dnevna -3C

23.12.2008. oblačno, jutarnja -2C, dnevna 5C

24.12.2008. mraz, jutarnja 3C, dnevna 5C

25.12.2008. snijeg, jutarnja 2C, dnevna 0C

26.12.2008. snijeg, jutarnja -4C, dnevna -1C

27.12.2008. snijeg, jutarnja -3C, dnevna -3C

28.12.2008. snijeg, jutarnja -6C, dnevna -3C

29.12.2008. malo snijega, jutarnja -3C, dnevna -3C

30.12.2008. oblačno, jutarnja -6C, dnevna -5C

31.12.2008. oblačno , jutarnja -4C, dnevna -5C

Umrli:

15.05.2008. umrla Nizama Nišić žena Šahina, ukopana 16.05.2008.

Putovanja i događaji :
111
07.06.2008. Mevlud u Kovačima

Poljoprivreda:

17.03.2008. posijan krompir

Ostalo:

21.06.2008. ljeto nastalo u 01:53

24.12.2008. upecao 12 riba u Gostelji

17.12.2008. upecao 3 klijena u Gostelji

Sunčanih dana 156

112
Januar/Siječanj 2009

01.01.2009. snijeg , jutarnja -3C, dnevna 5C

02.01.2009. snijeg , jutarnja -6C, dnevna -2C

03.01.2009. malo snijega, jutarnja -4C, dnevna -2C

04.01.2009. oblačno, jutarnja -7C, dnevna -6C

05.01.2009. mraz , jutarnja -12C, dnevna -4C

06.01.2009. mraz, oblačno, jutarnja -10C, dnevna -6C

07.01.2009. mraz, jutarnja -8C, dnevna -6C

08.01.2009. snijeg, jutarnja -10C, dnevna -4C

09.01.2009. mraz, jutarnja -17C, dnevna -8C

10.01.2009. mraz, jutarnja -14C, dnevna -9C

11.01.2009. oblačno, jutarnja -10C, dnevna -8C

12.01.2009. oblačno, jutarnja -10C, dnevna -8C

13.01.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja -8C, dnevna -5C

14.01.2009. oblačno, jutarnja -6C, dnevna -5C

15.01.2009. mraz, jutarnja -3C, dnevna 0C

16.01.2009. mraz, jutarnja -5 C, dnevna -1C

17.01.2009. mraz , magla cio dan, jutarnja -6C, dnevna 0C

18.01.2009. mraz, jutarnja -6C, dnevna 3C

113
19.01.2009. kiša , jutarnja -2C, dnevna 8C

20.01.2009. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -3C, dnevna 14C

21.01.2009. mraz, jutarnja -3C, dnevna 14C

22.01.2009. kiša, jutarnja 4C, dnevna 6C

23.01.2009. kiša, jutarnja 2C, dnevna 3C

24.01.2009. kiša, jutarnja 0C, dnevna 5C

25.01.2009. kiša, jutarnja 0C, dnevna 2C

26.01.2009. mraz, sunčano, jutarnja 3C, dnevna 9C

27.01.2009. oblačno s kišom, jutarnja 0C, dnevna 12C

28.01.2009. kiša, jutarnja 0C, dnevna 2C

29.01.2009. kiša sa snijegom, jutarnja 2C, dnevna 0C

30.01.2009. kiša sa snijegom, jutarnja 0C , dnevna 1C

31.01.2009. snijeg, jutarnja -2C, dnevna 1C

Februar/Veljača 2009.

01.02.2009. snijeg, jutarnja 0C, dnevna 3C

02.02.2009. oblačno, jutarnja -1C, dnevna 8C

03.02.2009. kiša, jutarnja 0C, dnevna 12C

04.02.2009. kiša, jutarnja 3C, dnevna 7C

114
05.02.2009.oblačno, poslije podne kiša, jutarnja -4C, dnevna 16C

06.02.2009. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 17C

07.02.2009. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 16C

08.02.2009. sunčano sa malo kiše, jutarnja 6C, dnevna 14C

09.02.2009. kiša sa malo snijega, jutarnja 0C, dnevna 2C

10.02.2009. mraz, jutarnja -3C, dnevna 8C

11.02.2009. kiša sa snijegom, jutarnja -4C, dnevna 3C

12.02.2009. snijeg, jutarnja -3C, dnevna 1C

13.02.2009. slab snijeg, jutarnja -5C, dnevna 0C

14.02.2009. snijeg cio dan, jutarnja -4C, dnevna -2C

15.02.2009. snijeg , jutarnja -4C, dnevna -2C

16.02.2009. mraz, jutarnja -4C, dnevna 0C

17.02.2009. mraz, oblačno, jutarnja -4C, dnevna 0C

18.02.2009. snijeg, visina 20cm, jutarnja -6C, dnevna 4C

19.02.2009. snijeg, jutrnja -4C, dnevna 4C

20.02.2009. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -5C, dnevna -1C

21.02.2009. oblačno sa malo snijega, jutarnja -7C, dnevna -1C

22.02.2009. mraz, malo snijega, jutarnja 5C, dnevna 3C

23.02.2009. mraz, oblačno, jutarnja -4C, dnevna 3C

24.02.2009. mraz, oblačno, jutarnja -7C, dnevna 12C

25.02.2009. oblačno sa malo snijega, jutarnja 6C, dnevna -1C


115
26.02.2009. mraz, oblačno, jutarnja 4C, dnevna 5C

27.02.2009. mraz, oblačno, jutarnja 6C, dnevna 8C

28.02.2009. mraz, sunčano, jutarnja 4C, dnevna 12C

Mart/Ožujak 2009.

01.03.2009. mraz, sunčano, jutarnja 6C, dnevna 17C

02.03.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 4C, dnevna 12C

03.03.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 4C, dnevna 12C

04.03.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 4C, dnevna 12C

05.03.2009. kiša , poslije podne sunčano, jutarnja 2C, dnevna 15C

06.03.2009. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 14C

07.03.2009. kiša sa snijegom, jutarnja -3C, dnevna 4C

08.03.2009. kiša sa snijegom, jutarnja -3C, dnevna 6C

09.03.2009. kiša, oblačno, jutarnja -3C, dnevna 12C

10.03.2009. jutro s mrazom, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 8C

11.03.2009. jutro s mrazom,kiša, jutarnja -3C, dnevna 8C

12.03.2009. jutro s mrazom, kiša, jutarnja -6C, dnevna 6C

13.03.2009. jutro s mrazom, malo kiše, jutarnja -3C, dnevna 7C

14.03.2009. promjenjljivo oblačno s vjetrom, jutarnja -4C, dnevna 10C

116
15.03.2009. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 15C

16.03.2009. malo kiše, jutarnja 6C, dnevna 9C

17.03.2009. oblačno, jutarnja -3C, dnevna 7C

18.03.2009. kiša sa malo snijega, jutarnja 0C, dnevna 7C

19.03.2009. kiša sa malo snijega, jutarnja 2C, dnevna 5C

20.03.2009. snijeg, jutarnja -3C, dnevna 5C

21.03.2009. snijeg, jutarnja -2C, dnevna 1C

22.03.2009. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 7C

23.03.2009. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 12C

24.03.2009. kiša i snijeg, jutarnja -3C, dnevna 5C

25.03.2009. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 5C

26.03.2009. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 9C

27.03.2009. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 13C

28.03.2009. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 18C

29.03. 2009. malo kiše, jutarnja 6C, dnevna 16C

30.03. 2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 21C

31.03.2009. kiša, jutarnja 6C, dnevna 9C

April/Travanj 2009.

117
01.04.2009. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 12C

02.04.2009. kiša, jutarnja 6C, dnevna 18C

03.04.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 8C, dnevna 17C

04.04.2009. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 19C

05.04.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 21C

06.04.2009. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 22C

07.04.2009. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 21C

08.04.2009. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 24C

09.04.2009. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 24C

10.04.2009. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 24C

11.04.2009. sunčano sa malo kiše praćena grmljavinom, jutarnja 6C, dnevna


23C

12.04.2009. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 21C

13.04.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 5C, dnevna 16C

14.04.2009. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 14C

15.04.2009. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 23C

16.04.2009. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 23C

17.04.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 5C, dnevna 20C

18.04.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 3C, dnevna 20C

19.04.2009. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 15C

20.04.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 3C, dnevna 14C

118
21.04.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 6C, dnevna 19C

22.04.2009. kiša, jutarnja 8C, dnevna 14C

23.04.2009. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 18C

24.04.2009. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 19C

25.04.2009. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 20C

26.04.2009. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 20C

27.04.2009. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 21C

28.04.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 4C, dnevna 14C

29.04.2009. oblačno sa malo kiše,grmljavina, jutarnja 5C, dnevna 19C

30.04.2009. kiša, jutarnja 14C, dnevna 13C

Maj/Svibanj 2009.

01.05.2009. kiša sa grmljavinom, jutarnja 6C, dnevna 18C

02.05.2009. kiša, jutarnja 3C, dnevna 16C

03.05.2009. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 18C

04.05.2009. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 18C

05.05.2009. kiša, jutarnja 3C, dnevna 14C

06.05.2009. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 18C

07.05.2009. oblačno, poslije podne sunčano, jutarnja 10C, dnevna 19C

119
08.05.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 22C

09.05.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 25C

10.05.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 27C

11.05.2009. sunčano sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 28C

12.05.2009. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 26C

13.05.2009. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 26C

14.05.2009. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 25C

15.05.2009. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 26C

16.05.2009. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 25C

17.05.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 28C

18.05.2009. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

19.05.2009. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

20.05.2009. kiša, jutarnja 12C, dnevna 24C

21.05.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 26C

22.05.2009. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

23.05.2009. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 27C

24.05.2009. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 26C

25.05.2009. kiša, jutarnja 14C, dnevna 27C

26.05.2009. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 28C

27.05.2009. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 20C

28.05.2009. kiša, jutarnja 6C, dnevna 13C


120
29.05.2009. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 13C

30.05.2009. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 14C

31.05.2009. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 16C

Juni/Lipanj 2009.

01.06.2009. kiša, jutarnja 6C, dnevna 16C

02.06.2009. kiša, jutarnja 7C, dnevna 13C

03.06.2009. kiša, jutarnja 7C, dnevna 21C

04.06.2009. kiša, jutarnja 5C, dnevna 19C

05.06.2009. kiša, jutarnja 8C, dnevna 24C

06.06.2009. kiša, jutarnja 10C, dnevna 25C

07.06.2009. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 30C

08.06.2009. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

09.06.2009. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 29C

10.06.2009. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

11.06.2009. sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 12C, dnevna 28C

12.06.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 22C

13.06.2009. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 24C

14.06.2009. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 28C

121
15.06.2009. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 31C

16.06.2009. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 37C

17.06.2009. oblačno , jutarnja 8C, dnevna 23C

18.06.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 25C

19.06.2009. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 32C

20.06.2009. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 24C

21.06.2009. kiša, jutarnja 6C, dnevna 13C

22.06.2009. kiša, jutarnja 8C, dnevna 14C

23.06.2009. oblačno, jutarnja 18C, dnevna 21C

24.06.2009. kiša, jutarnja 6C, dnevna 18C

25.06.2009. kiša, jutarnja 7C, dnevna 15C

26.06.2009. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 16C

27.06.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 17C, dnevna 21C

28.06.2009. oblačno sa kišom, jutarnja 12C, dnevna 22C

29.06.2009. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 19C

30.06.2009. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 24C

Juli/Srpanj 2009.

122
01.07.2009. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 26C

02.07.2009. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 25C

03.07.2009. kiša, prolom oblaka sa grmljavinom, jutarnja 12C, dnevna 25C

04.07.2009. kiša, prolom oblaka sa grmljavinom, jutarnja 10C, dnevna 25C

05.07.2009. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 27C

06.07.2009. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 27C

07.07.2009. kiša, prolom oblaka sa grmljavinom, jutarnja 12C, dnevna 26C

08.07.2009. kiša, prolom oblaka sa grmljavinom, jutarnja 14C, dnevna 28C

09.07.2009. promjenjljivo oblačno, jutarnja 12C, dnevna 24C

10.07.2009. kiša, jutarnja 10C, dnevna 26C

11.07.2009. kiša, jutarnja 7C, dnevna 17C

12.07.2009. promjenjljivo oblačno, jutarnja 7C, dnevna 23C

13.07.2009. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 27C

14.07.2009. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 33C

15.07.2009. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 32C

16.07.2009. sunčano sa malo kiše, jutarnja 14C, dnevna 32C

17.07.2009. sunčano sa malo kiše, jutarnja 15C, dnevna 31C

18.07.2009. sunčano sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 32C

19.07.2009. sunčano sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 21C

20.07.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 26C

21.07.2009. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 30C


123
22.07.2009. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 32C

23.07.2009. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 36C

24.07.2009. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 34C

25.07.2009. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 25C

26.07.2009. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 24C

27.07.2009. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 26C

28.07.2009. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 31C

29.07.2009. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 29C

30.07.2009. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

31.07.2009. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

August/Kolovoz 2009.

01.08.2009. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 32C

02.08.2009. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 33C

03.08.2009. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 37C

04.08.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 16C, dnevna 29C

05.08.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 14C, dnevna 24C

06.08.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 14C, dnevna 22C

07.08.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 12C, dnevna 33C

124
08.08.2009. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 24C

09.08.2009. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

10.08.2009. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 29C

11.08.2009. oblačno s malo kiše, jutarnja 12C , dnevna 21C

12.08.2009. promjenjljivo oblačno, jutarnja 12C, dnevna 25C

13.08.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 28C

14.08.2009. oblačno s malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 23C

15.08.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 26C

16.08.2009. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

17.08.2009. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 30C

18.08.2009. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 32C

19.08.2009. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 29C

20.08.2009. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 32C

21.08.2009. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 30C

22.08.2009. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 32C

23.08.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 16C, dnevna 21C

24.08.2009. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 26C

25.08.2009. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

26.08.2009. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 31C

27.08.2009. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 32C

28.08.2009. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 32C


125
29.08.2009. kiša, prolom oblaka sa grmljavinom, jutarnja 16C, dnevna 33C

30.08.2009. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 17C

31.08.2009. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 24C

Septembar/Rujan 2009.

01.09.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 27C

02.09.2009. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 29C

03.09.2009. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

04.09.2009. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 33C

05.09.2009. kiša, poslije podne oblačno, jutarnja 7C, dnevna 16C

06.09.2009. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 18C

07.09.2009. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 21C

08.09.2009. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 22C

09.09.2009. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 22C

10.09.2009. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 22C

11.09.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 20C

12.09.2009. oblačno s kišom, jutarnja 8C, dnevna 24C

13.09.2009. kiša, jutarnja 10C, dnevna 29C

14.09.2009. kiša, jutarnja 10C, dnevna 21C

126
15.09.2009. kiša, jutarnja 10C, dnevna 27C

16.09.2009. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 27C

17.09.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 18C, dnevna 26C

18.09.2009. kiša , jutarnja 14C, dnevna 23C

19.09.2009. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 24C

20.09.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 24C

21.09.2009. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 26C

22.09.2009. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 25C

23.09.2009. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 26C

24.09.2009. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 25C

25.09.2009. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 24C

26.09.2009. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 23C

27.09.2009. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 22C

28.09.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 25C

29.09.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 24C

30.09.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 25C

Oktobar/Listopad 2009.

01.10.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 25C

127
02.10.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 9C, dnevna 17C

03.10.2009. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 18C

04.10.2009. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 18C

05.10.2009. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 22C

06.10.2009. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 22C

07.10.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 27C

08.10.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 27C

09.10.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 27C

10.10.2009. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 18C

11.10.2009. kiša, jutarnja 8C, dnevna 17C

12.10.2009. kiša, jutarnja 6C, dnevna 13C

13.10.2009. kiša sa snijegom, jutarnja 2C, dnevna 8C

14.10.2009. kiša sa snijegom, jutarnja 2C, dnevna 8C

15.10.2009. prvi mraz, jutarnja -3C, dnevna 7C

16.10.2009. mraz, jutarnja -5C, dnevna 8C

17.10.2009. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 9C

18.10.2009. kiša, jutarnja 3C, dnevna 7C

19.10.2009. kiša, jutarnja 2C, dnevna 3C

20.10.2009. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 10C

21.10.2009. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 15C

22.10.2009. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 20C


128
23.10.2009. kiše, jutarnja 6C, dnevna 17C

24.10.2009. kiša, jutarnja 6C, dnevna 15C

25.10.2009. kiša, jutarnja 8C, dnevna 12C

26.10.2009. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 13C

27.10.2009. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 16C

28.10.2009. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 14C

29.10.2009. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 16C

30.10.2009. kiša, jutarnja 3C, dnevna 10C

31.10.2009. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 10C

Novembar/Studeni 2009.

01.11.2009. sunčano, jutarnja -4C, dnevna 14C

02.11.2009. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 10C

03.11.2009. kiša i snijeg, jutarnja 2C, dnevna 10C

04.11.2009. oblačno s kišom, jutarnja 0C, dnevna 9C

05.11.2009. oblačno s kišom, jutarnja -2C, dnevna 10C

06.11.2009. kiša, jutarnja 0C, dnevna 6C

07.11.2009. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 14C

08.11.2009. kiša, jutarnja 4C, dnevna 10C

129
09.11.2009. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 16C

10.11.2009. kiša, jutarnja 4C, dnevna 10C

11.11.2009. kiša, jutarnja 3C, dnevna 6C

12.11.2009. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 12C

13.11.2009. mraz ujutru, poslije podne sunčano, jutarnja 5C, dnevna 16C

14.11.2009. mraz ujutru, sunčano, jutarnja 5C, dnevna 16C

15.11.2009. kiša, jutarnja 6C , dnevna 12C

16.11.2009. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 17C

17.11.2009. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 20C

18.11.2009. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 20C

19.11.2009. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 17C

20.11.2009. sunčano, jutarnja -2C, dnevna 16C

21.11.2009. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 16C

22.11.2009. sunčano, jutarnja -4C, dnevna 17C

23.11.2009. oblačno, jutarnja -1C, dnevna 13C

24.11.2009. sunčano, jutarnja -3C, dnevna 13C

25.11.2009. sunčano, jutarnja -3C, dnevna 15C

26.11.2009. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 12C

27.11.2009. sunčano, jutarnja -4C, dnevna 18C

28.11.2009. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 10C

29.11.2009. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 12C


130
30.11.2009. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 18C

Decembar/Prosinac 2009.

01.12.2009. kiša, jutarnja 6C, dnevna 11C

02.12.2009. kiša, jutarnja -2C, dnevna 6C

03.12.2009. kiša, jutarnja 3C, dnevna 7C

04.12.2009. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 6C

05.12.2009. kiša, jutarnja 5C, dnevna 6C

06.12.2009. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 8C

07.12.2009. oblačno, jutarnja -3C, dnevna 3C

08.12.2009. kiša,jutarnja 2C, dnevna 11C

09.12.2009. kiša sa snijegom, jutarnja 0C, dnevna 1C

10.12.2009. kiša, jutarnja 3C, dnevna 6C

11.12.2009. kiša, jutarnja -2C, dnevna 4C

12.12.2009. kiša, jutarnja 0C, dnevna 3C

13.12.2009. kiša sa snijegom, jutarnja -2C, dnevna 0C

14.12.2009. snijeg, jutarnja -1C, dnevna -1C

15.12.2009. snijeg, visina 30Cm, jutarnja -4C, dnevna -2C

16.12.2009. snijeg, jutarnja -6C, dnevna 3C

131
17.12.2009. snijeg, jutarnja -6C, dnevna -3C

18.12.2009. snijeg, jutarnja -7C, dnevna 1C

19.12.2009. snijeg, jutarnja -12C, dnevna -5C

20.12.2009. snijeg, poslije podne sunce, jutarnja -6C, dnevna -6C

21.12.2009. mraz, jutarnja -18C, dnevna -3C

22.12.2009. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 9C

23.12.2009. oblačno sa vjetrom, jutarnja 9C, dnevna 19C

24.12.2009. oblačno sa vjetrom, jutarnja 9C, dnevna 15C

25.12.2009. oblačno sa vjetrom, jutarnja 10C, dnevna 18C

26.12.2009. kiša sa grmljavinom, jutarnja 6C, dnevna 10C

27.12.2009. snijeg, jutarnja -3C, dnevna 4C

28.12.2009. oblačno, jutarnja -1C, dnevna 4C

29.12.2009. oblačno, jutarnja -2C, dnevna 5C

30.12.2009. kiša, jutarnja 3C, dnevna 8C

31.12.2009. oblačno , jutarnja 12C, dnevna 16C

Umrli:

03.03.2009. umrla Fata Mujić r. Mumić, žena Sadika, ukopana 04.03.2009.


(Kovači)

132
23.09.2009. u 17:30 umro Nišić Mehmed (Mehemed) ukopan 25.09.2009.
(Musići)

Poljoprivreda:

06.04.2009. posijan krompir

23.08.2009. porovljen krompir

Putovanja i događaji:

07.10.2009. izlet na Spreču, temperatura 27C

Ostalo:

20.03.2009. proljeće nastalo u 12:44

Sunčanih dana 131

133
Januar/Siječanj 2010.

01.01.2010. kiša, jutarnja 9C, dnevna 16C

02.01.2010. kiša, jutarnja 7C, dnevna 6C

03.01.2010. snijeg, jutarnja -1C, dnevna -1C

04.01.2010. mraz, jutarnja -7C, dnevna 2C

05.01.2010. oblačno, jutarnja -4C, dnevna -2C

06.01.2010. kiša, jutarnja -3C, dnevna 7C

07.01.2010. kiša, jutarnja -5C, dnevna 0C

08.01.2010. promjenjljivo oblačno, jutarnja -4C, dnevna -2C

09.01.2010. kiša, jutarnja -3C, dnevna 13C

10.01.2010. oblačno, jutarnja -3C, dnevna 7C

11.01.2010. kiša, jutarnja -3C, dnevna 13C

12.01.2010. oblačno, jutarnja -2C, dnevna 3C

13.01.2010. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 5C

14.01.2010. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 4C

15.01.2010. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 0C

16.01.2010. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 2C

17.01.2010. oblačno, jutarnja -5C, dnevna 0C

18.01.2010. slab snijeg, jutarnja -3C, dnevna 0C

134
19.01.2010. slab snijeg, jutarnja -4C, dnevna 0C

20.01.2010. slab snijeg, jutarnja -1C, dnevna 1C

21.01.2010. slab snijeg, jutarnja -1C, dnevna 1C

22.01.2010. slab snijeg, jutarnja -3C, dnevna -2C

23.01.2010. slab snijeg, jutarnja -10C, dnevna -1C

24.01.2010. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 4C

25.01.2010. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 4C

26.01.2010. slab snijeg, jutarnja -6C, dnevna -3C

27.01.2010. snijeg, visina 20cm, jutarnja -6C, dnevna 4C

28.01.2010. oblačno, jutarnja -14C, dnevna -6C

29.01.2010. magla ujutru, poslije podne sunčano, jutarnja -14C, dnevna -14C

30.01.2010. oblačno, jutarnja -5C, dnevna 5C

31.01.2010. snijeg, jutarnja -4C, dnevna 3C

Februar/Veljača 2010.

01.02.2010. snijeg, jutarnja -4C, dnevna -2C

02.02.2010. mraz, dan sunčan, jutarnja -8C, dnevna 1C

03.02.2010. mraz, oblačno, jutarnja -9C, dnevna 6C

04.02.2010. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 8C

135
05.02.2010.oblačno, jutarnja 1C, dnevna 7C

06.02.2010. kiša sa snijegom, jutarnja 4C, dnevna -4C

07.02.2010. snijeg, jutarnja -2C, dnevna 1C

08.02.2010. snijeg, jutarnja -4C, dnevna -1C

09.02.2010. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 2C

10.02.2010. snijeg, jutarnja -5C, dnevna 1C

11.02.2010. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 2C

12.02.2010. snijeg, jutarnja -3C, dnevna 2C

13.02.2010. snijeg, visina 50cm, jutarnja -3C, dnevna 2C

14.02.2010. snijeg, jutarnja -6C, dnevna -1C

15.02.2010. oblačno, jutarnja -6C, dnevna 2C

16.02.2010. malo kiše, jutarnja -4C, dnevna 2C

17.02.2010. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 5C

18.02.2010. jutro kišovito, poslije podne oblačno, jutarnja -3C, dnevna 10C

19.02.2010. oblačno, jutrnja 0C, dnevna 9C

20.02.2010. kiša, jutarnja 7C, dnevna 6C

21.02.2010. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 5C

22.02.2010. mraz, oblačno, jutarnja -5C, dnevna 8C

23.02.2010. mraz, kiša, jutarnja 4C, dnevna 16C

24.02.2010.mraz, kiša, jutarnja 6C, dnevna 10C

25.02.2010. oblačno sa malo kiše ,jutarnja 3C, dnevna 11C


136
26.02.2010. oblačno sa malo kiše, jutarnja 2C, dnevna 13C

27.02.2010. kiša, poslije podne oblačno, jutarnja 3C, dnevna 10C

28.02.2010. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 11C

Mart/Ožujak 2010.

01.03.2010. promjenjljivo oblačno, jutarnja 5C, dnevna 16C

02.03.2010. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 10C

03.03.2010. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 9C

04.03.2010. snijeg, jutarnja 4C, dnevna 5C

05.03.2010. snijeg, visina 20cm, jutarnja 0C, dnevna 0C

06.03.2010. sunčano sa malo snijega, jutarnja -2C, dnevna -1C

07.03.2010. sunčano sa malo snijegom, jutarnja -2C, dnevna -1C

08.03.2010. snijeg, jutarnja -3C, dnevna 2C

09.03.2010. snijeg, jutarnja -2C, dnevna 1C

10.03.2010. snijeg, visina 20cm, jutarnja -5C, dnevna -2C

11.03.2010. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 12C

12.03.2010. snijeg, jutarnja -1C, dnevna 4C

13.03.2010. oblačno, jutarnja -2C, dnevna 8C

14.03.2010. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 6C

137
15.03.2010. mraz, oblačno, jutarnja -2C, dnevna 5C

16.03.2010. mraz, oblačno, jutarnja -3C, dnevna 12C

17.03.2010. mraz, sunčano, jutarnja -2C, dnevna 9C

18.03.2010. mraz, sunčano, jutarnja 1C, dnevna 15C

19.03.2010. mraz, sunčano, jutarnja 2C, dnevna 17C

20.03.2010. mraz, sunčano, jutarnja 2C, dnevna 17C

21.03.2010. oblačno s vjetrom, jutarnja 0C, dnevna 17C

22.03.2010. oblačno s malo kiše, jutarnja 4C, dnevna 11C

23.03.2010. kiša, jutarnja 6C, dnevna 12C

24.03.2010. kiša, jutarnja 4C, dnevna 11C

25.03.2010. promjenjljivo oblačno, jutarnja 10C, dnevna 19C

26.03.2010. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 22C

27.03.2010. oblačno, poslije podne kiša sa grmljavinom, jutarnja 12C, dnevna


17C

28.03.2010. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 15C

29.03.2010. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 18C

30.03.2010. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 21C

31.03.2010. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 24C

April/Travanj 2010.

138
01.04.2010. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 14C

02.04.2010. oblačno s kišom, jutarnja 8C, dnevna 18C

03.04.2010. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 14C

04.04.2010. sunčano, poslije podne oblačno, jutarnja 6C, dnevna 18C

05.04.2010. kiša, jutarnja 6C, dnevna 9C

06.04.2010. kiša sa snijegom, jutarnja 2C, dnevna 6C

07.04.2010. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 15C

08.04.2010. sunčano, jutarnja 1C, dnevna 16C

09.04.2010. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 15C

10.04.2010. kiša, jutarnja 6C, dnevna 14C

11.04.2010. kiša, jutarnja 2C, dnevna 6C

12.04.2010. kiša, jutarnja 4C, dnevna 8C

13.04.2010. kiša, jutarnja 6C, dnevna 12C

14.04.2010. kiša, jutarnja 4C, dnevna 12C

15.04.2010. oblačno, poslije podne kiša, jutarnja 5C, dnevna 17C

16.04.2010. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 17C

17.04.2010. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 13C

18.04.2010. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 21C

19.04.2010. kiša, jutarnja 4C, dnevna 15C

20.04.2010. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 18C

21.04.2010. sunčano sa malo kiše, jutarnja 6C, dnevna 22C


139
22.04.2010. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 8C

23.04.2010. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 17C

24.04.2010. oblačno s kišom, jutarnja 11C, dnevna 15C

25.04.2010. kiša, jutarnja 9C, dnevna 15C

26.04.2010. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 19C

27.04.2010. kiša, prolom oblaka, jutarnja 11C, dnevna 21C

28.04.2010. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 18C

29.04.2010. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 23C

30.04.2010. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 25C

Maj/Svibanj 2010.

01.05.2010. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 26C

02.05.2010. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 26C

03.05.2010. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 24C

04.05.2010. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 23C

05.05.2010. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 24C

06.05.2010. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 26C

07.05.2010. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 22C

08.05.2010. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 18C

140
09.05.2010. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 17C

10.05.2010. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 19C

11.05.2010. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 19C

12.05.2010. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 25C

13.05.2010. malo kiše, poslije podne oblačno, jutarnja 12C, dnevna 22C

14.05.2010. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 22C

15.05.2010. kiša, jutarnja 12C, dnevna 15C

16.05.2010. kiša, jutarnja 4C, dnevna 13C

17.05.2010. kiša, jutarnja 8C, dnevna 8C

18.05.2010. kiša, jutarnja 6C, dnevna 10C

19.05.2010. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 9C

20.05.2010. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 10C

21.05.2010. oblačno sa kišom, jutarnja 9C, dnevna 13C

22.05.2010. kiša, jutarnja 12C, dnevna 15C

23.05.2010. kiša, jutarnja 7C, dnevna 20C

24.05.2010. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 25C

25.05.2010. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 27C

26.05.2010. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 27C

27.05.2010. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 28C

28.05.2010. sunčano,poslije podne kiša, jutarnja 17C, dnevna 25C

29.05.2010. oblačno sa malo kiše, jutarnja 12C, dnevna 20C


141
30.05.2010. kiša, prolom oblaka, jutarnja 10C, dnevna 24C

31.05.2010. kiša, prolom oblaka, poplava, jutarnja 6C, dnevna 13C

Juni/Lipanj 2010.

01.06.2010. kiša, poplava, jutarnja 7C, dnevna 10C

02.06.2010. kiša, poplava, jutarnja 4C, dnevna 14C

03.06.2010. kiša, jutarnja 7C, dnevna 17C

04.06.2010. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 17C

05.06.2010. kiša, jutarnja 8C, dnevna 17C

06.06.2010. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 24C

07.06.2010. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 25C

08.06.2010. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 29C

09.06.2010. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 28C

10.06.2010. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 32C

11.06.2010. sunčano, jutarnja 20C, dnevna 34C

12.06.2010. sunčano, jutarnja 20C, dnevna 34C

13.06.2010. sunčano sa malo kiše, jutarnja 18C, dnevna 30C

14.06.2010. sunčano sa malo kiše, jutarnja 16C, dnevna 33C

15.06.2010. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 30C

142
16.06.2010. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 28C

17.06.2010. kiša ujutru, dan sunčan, jutarnja 16C, dnevna 28C

18.06.2010. sunčano, jutarnja 20C, dnevna 30C

19.06.2010. sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 16C, dnevna 24C

20.06.2010. oblačno sa kišom, jutarnja 18C, dnevna 25C

21.06.2010. kiša, jutarnja 15C, dnevna 19C

22.06.2010. kiša, popalava, jutarnja 12C, dnevna 13C

23.06.2010. kiša, jutarnja 11C, dnevna 12C

24.06.2010. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 15C

25.06.2010. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 19C

26.06.2010. kiša, jutarnja 9C, dnevna 18C

27.06.2010. kiša, jutarnja 15C, dnevna 17C

28.06.2010. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 23C

29.06.2010. kiša, jutarnja 16C, dnevna 24C

30.06.2010. kiša, jutarnja 18C, dnevna 27C

Juli/Srpanj 2010.

01.07.2010. kiša, jutarnja 14C, dnevna 26C

143
02.07.2010. kiša, jutarnja 16C, dnevna 29C

03.07.2010. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 30C

04.07.2010. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 29C

05.07.2010. sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 16C, dnevna 28C

06.07.2010. oblačno sa malo kiše, jutarnja 14C, dnevna 25C

07.07.2010. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 23C

08.07.2010. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 27C

09.07.2010. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 29C

10.07.2010. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 30C

11.07.2010. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 28C

12.07.2010. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 29C

13.07.2010. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 31C

14.07.2010. sunčano, jutarnja 20C, dnevna 33C

15.07.2010. sunčano, jutarnja 20C, dnevna 35C

16.07.2010. sunčano, jutarnja 22C, dnevna 33C

17.07.2010. sunčano, jutarnja 21C, dnevna 34C

18.07.2010. kiša, jutarnja 16C, dnevna 27C

19.07.2010. kiša, jutarnja 18C, dnevna 25C

20.07.2010. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 29C

21.07.2010. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 30C

22.07.2010. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 31C


144
23.07.2010. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 33C

24.07.2010. kiša, prolom oblaka, jutarnja 14C, dnevna 24C

25.07.2010. kiša, jutarnja 14C, dnevna 18C

26.07.2010. oblačno s kišom, jutarnja 9C, dnevna 17C

27.07.2010. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 18C

28.07.2010. oblačno sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 25C

29.07.2010. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 28C

30.07.2010. oblačno sa malo kiše, jutarnja 14C, dnevna 31C

31.07.2010. kiša, jutarnja 17C, dnevna 26C

August/Kolovoz 2010.

01.08.2010. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

02.08.2010. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 32C

03.08.2010. sunčano sa malo kiše, jutarnja 17C, dnevna 32C

04.08.2010. kiša, prolom oblaka, jutarnja 14C, dnevna 21C

05.08.2010. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 29C

06.08.2010. kiša, jutarnja 12C, dnevna 26C

07.08.2010. kiša, jutarnja 12C, dnevna 24C

08.08.2010. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 26C

145
09.08.2010. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 26C

10.08.2010. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 29C

11.08.2010. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 27C

12.08.2010. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 29C

13.08.2010. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 36C

14.08.2010. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 25C

15.08.2010. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 25C

16.08.2010. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 30C

17.08.2010. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 29C

18.08.2010. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 24C

19.08.2010. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 29C

20.08.2010. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 28C

21.08.2010. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 28C

22.08.2010. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

23.08.2010. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 31C

24.08.2010. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 29C

25.08.2010. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 26C

26.08.2010. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

27.08.2010. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 38C

28.08.2010. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 29C

29.08.2010. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 25C


146
30.08.2010. oblačno sa malo kiše, jutarnja 9C, dnevna 27C

31.08.2010. oblačno sa kišom, jutarnja 7C, dnevna 22C

Septembar/Rujan 2010.

01.09.2010. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 17C

02.09.2010. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 19C

03.09.2010. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 23C

04.09.2010. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 24C

05.09.2010. oblačno sa malo kiše, jutarnja 6C, dnevna 18C

06.09.2010. oblačno sa malo kiše, jutarnja 7C, dnevna 19C

07.09.2010. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 23C

08.09.2010. oblačno sa malo kiše, jutarnja 12C, dnevna 25C

09.09.2010. jutro s malo kiše, poslije podne oblačno, jutarnja 17C, dnevna 27C

10.09.2010. kiša, jutarnja 16C, dnevna 24C

11.09.2010. kiša, jutarnja 14C, dnevna 16C

12.09.2010. oblačno s malo kiše, jutarnja 15C, dnevna 19C

13.09.2010. oblačno, jutarnja 13C, dnevna 20C

14.09.2010. kiša, jutarnja 6C, dnevna 16C

15.09.2010. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 23C

147
16.09.2010. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

17.09.2010. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 24C

18.09.2010. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 16C

19.09.2010. kiša cio dan, jutarnja 13C, dnevna 22C

20.09.2010. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 19C

21.09.2010. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 18C

22.09.2010. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 21C

23.09.2010. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 24C

24.09.2010. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 25C

25.09.2010. kiša, jutarnja 12C, dnevna 20C

26.09.2010. kiša, jutarnja 8C, dnevna 18C

27.09.2010. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 21C

28.09.2010. sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 12C, dnevna 21C

29.09.2010. kiša, jutarnja 8C, dnevna 14C

30.09.2010. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 18C

Oktobar/Listopad 2010.

01.10.2010. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 20C

02.10.2010. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 17C

148
03.10.2010. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 20C

04.10.2010. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 21C

05.10.2010. oblačno sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 22C

06.10.2010. kiša, jutarnja 4C, dnevna 13C

07.10.2010. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 15C

08.10.2010. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 15C

09.10.2010. sunčano, jutarnja 0C, dnevna 13C

10.10.2010. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 14C

11.10.2010. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 15C

12.10.2010. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 13C

13.10.2010. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 16C

14.10.2010. slaba kiša, jutarnja 7C, dnevna 11C

15.10.2010. kiša, jutarnja 7C, dnevna 12C

16.10.2010. kiša, jutarnja 6C, dnevna 10C

17.10.2010. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 11C

18.10.2010. kiša, jutarnja 10C, dnevna 13C

19.10.2010. kiša, jutarnja 6C, dnevna 8C

20.10.2010. kiša, jutarnja 6C, dnevna 11C

21.10.2010. kiša, jutarnja 0C, dnevna 10C

22.10.2010. prvi mraz, sunčano , jutarnja 4C, dnevna 15C

23.10.2010. sunčano, jutarnja 0C, dnevna 17C


149
24.10.2010. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 18C

25.10.2010. kiša, jutarnja 6C, dnevna 13C

26.10.2010. kiša, jutarnja 3C, dnevna 6C

27.10.2010. kiša, jutarnja 2C, dnevna 5C

28.10.2010. oblačno, jutarnja 1C, dnevna 6C

29.10.2010. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 12C

30.10.2010. jak mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 13C

31.10.2010. mraz, oblačno, jutarnja 0C, dnevna 22C

Novembar/Studeni 2010.

01.11.2010. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 17C

02.11.2010. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 18C

03.11.2010. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 18C

04.11.2010. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 17C

05.11.2010. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 23C

06.11.2010. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 23C

07.11.2010. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 18C

08.11.2010. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 20C

09.11.2010. oblačno sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 19C

150
10.11.2010. kiša, jutarnja 8C, dnevna 19C

11.11.2010. kiša, jutarnja 6C, dnevna 16C

12.11.2010. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 14C

13.11.2010. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 18C

14.11.2010. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 18C

15.11.2010. sunčano, jutarnja 0C, dnevna 19C

16.11.2010. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 23C

17.11.2010. kiša, jutarnja 14C, dnevna 15C

18.11.2010. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 15C

19.11.2010. oblačno sa malo kiše, jutarnja 4C, dnevna 17C

20.11.2010. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 16C

21.11.2010. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 17C

22.11.2010. kiša sa grmljavinom, jutarnja 9C, dnevna 16C

23.11.2010. kiša, jutarnja 13C, dnevna 9C

24.11.2010. kiša, jutarnja 3C, dnevna 7C

25.11.2010. oblačno, jutarnja -2C, dnevna 6C

26.11.2010. oblačno sa kišom, jutarnja -1C, dnevna 6C

27.11.2010. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 8C

28.11.2010. oblačno s malo kiše, jutarnja 7C, dnevna 13C

29.11.2010. oblačno s malo kiše, jutarnja 2C, dnevna 10C

30.11.2010. kiša sa snijegom, jutarnja 4C, dnevna 5C


151
Decembar/Prosinac 2010.

01.12.2010. kiša, jutarnja -1C, dnevna 3C

02.12.2010. kiša, jutarnja 5C, dnevna 10C

03.12.2010. kiša, jutarnja 0C, dnevna 10C

04.12.2010. kiša sa snijegom, jutarnja 2C, dnevna 9C

05.12.2010. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 11C

06.12.2010. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 10C

07.12.2010. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 17C

08.12.2010. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 17C

09.12.2010. kiša sa snijegom, jutarnja 17C, dnevna 10C

10.12.2010. snijeg, jutarnja -8C, dnevna -1C

11.12.2010. snijeg, jutarnja -4C, dnevna 2C

12.12.2010. snijeg, jutarnja -3C, dnevna 5C

13.12.2010. snijeg, jutarnja 2C, dnevna 3C

14.12.2010. snijeg, jutarnja -5C, dnevna -7C

15.12.2010. snijeg, jutarnja -4C, dnevna -1C

16.12.2010. snijeg, jutarnja -4C, dnevna -2C

152
17.12.2010. marz, snijeg, jutarnja -10C, dnevna 2C

18.12.2010. snijeg, jutarnja -9C, dnevna 3C

19.12.2010. mraz, oblačno, jutarnja -13C, dnevna 0C

20.12.2010. oblačno, jutarnja -5C, dnevna 7C

21.12.2010. oblačno, jutarnja -1C, dnevna 8C

22.12.2010. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 10C

23.12.2010. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 16C

24.12.2010. oblačno s kišom, jutarnja 6C, dnevna 14C

25.12.2010. kiša sa malo snijega, jutarnja 6C, dnevna 10C

26.12.2010. snijeg, jutarnja 2C, dnevna 1C

27.12.2010. snijeg, jutarnja -5C, dnevna -3C

28.12.2010. jutro s mrazom, dan sunčan, jutarnja -12C, dnevna 1C

29.12.2010. mraz, sunčano, jutarnja -9C, dnevna 0C

30.12.2010. mraz, sunčano, jutarnja -9C, dnevna 0C

31.12.2010. mraz, sunčano, jutarnja -9C, dnevna 0C

Umrli:

01.08.2010. umrla Subašić Sadika ž. Alije, ukopana istog dana u Maslama

153
Putovanja i događaji:

15.08.2010. izlet na Krivaju, upecao 6 klijenova

18.08.2010. Izlet na Krivaju, upecao 14 klijenova

20.08.2010. izlet na Spreču, Emir se kup'o u Spreči

23.08.2010. izlet na Krivaju,upecao 15 klijenova

17.09.2010. upecao 10 klijenova na Gostelji

22.09.2010. upecao 7 klijenova u Gostelji

23.09.2010. izlet na Krivaju, upecao 14 klijenova

28.09.2010. upecao 11 klijenova u Spreči

05.10.2010. upecao 8 klijenova u Spreči

11.10.2010. upecao 3 klijena u Spreči

05.11.2010. izlet na Spreču, ništa od ribe

06.11.2010. upecao u Gostelji 2 klijena

07.11.2010. izlet na Krivaju

Poljoprivreda:

21.03.2010. posijan krompir

04.11.2010. jesensko oranje

154
Ostalo:

108 sunčana dana

155
Januar/Siječanj 2011.

01.01.2011. mraz, sunčano, jutarnja -8C, dnevna 0C

02.01.2011. snijeg, jutarnja -9C, dnevna -1C

03.01.2011. snijeg, jutarnja -3C, dnevna -1C

04.01.2011. oblačno, jutarnja -6C, dnevna -1C

05.01.2011. oblačno, jutarnja -6C, dnevna 0C

06.01.2011. oblačno, jutarnja -5C, dnevna 10C

07.01.2011. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 10C

08.01.2011. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 14C

09.01.2011. sunčano, jutarnja 1C, dnevna 19C

10.01.2011. oblačno, jutarnja 1C, dnevna 12C

11.01.2011. oblačno, jutarnja 1C, dnevna 7C

12.01.2011. kiša, jutarnja 3C, dnevna 5C

13.01.2011. oblačno, jutarnja -2C, dnevna 6C

14.01.2011. sunčano, jutarnja 1C, dnevna 12C

15.01.2011. kiša, jutarnja 3C, dnevna 7C

16.01.2011. sunčano, jutarnja 0C, dnevna 11C

17.01.2011. sunčano, jutarnja -1C, dnevna 12C

18.01.2011. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 12C

156
19.01.2011. sunčano, jutarnja -2C, dnevna 8C

20.01.2011. kiša sa snijegom, jutarnja 0C , dnevna 3C

21.01.2011. snijeg, jutarnja -1C, dnevna 1C

22.01.2011.snijeg, jutarnja -2C, dnevna -0C

23.01.2011. snijeg, jutarnja -3C, dnevna -1C

24.01.2011. snijeg, jutarnja -8C, dnevna -2C

25.01.2011. snijeg, jutarnja -7C, dnevna -2C

26.01.2011. snijeg, jutarnja -6C , dnevna 1C

27.01.2011. snijeg, jutarnja -6C, dnevna 3C

28.01.2011. snijeg, jutarnja -2C, dnevna -1C

29.01.2011. snijeg, jutarnja -4C, dnevna 0C

30.01.2011. oblačno, jutarnja -5C, dnevna 2C

31.01.2011. oblačno, jutarnja -3C, dnevna -2C

Februar/Veljača 2011.

01.02.2011. oblačno, jutarnja -6C, dnevna -3C

02.02.2011. oblačno, jutarnja -7C, dnevna -5C

03.02.2011. oblačno, jutarnja -6C, dnevna 3C

04.02.2011. oblačno, jutarnja -6C, dnevna -3C

157
05.02.2011. mraz, sunčano, jutarnja -8C, dnevna -1C

06.02.2011. sunčano, jutarnja -3C, dnevna 12C

07.02.2011. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 12C

08.02.2011. sunčano, jutarnja -2C, dnevna 13C

09.02.2011. sunčano, jutarnja -5C, dnevna 14C

10.02.2011. sunčano, jutarnja -6C, dnevna 11C

11.02.2011. sunčano, jutarnja -6C, dnevna 11C

12.02.2011. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 10C

13.02.2011. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 8C

14.02.2011. malo kiše, jutarnja 1C, dnevna 4C

15.02.2011. oblačno, jutarnja 1C, dnevna 7C

16.02.2011. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 10C

17.02.2011. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 15C

18.02.2011. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 4C

19.02.2011. kiša, jutrnja 2C, dnevna 5C

20.02.2011. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 4C

21.02.2011. kiša sa snijegom, jutarnja 1C, dnevna 3C

22.02.2011. snijeg, jutarnja -3C, dnevna 0C

23.02.2011. snijeg, jutarnja -4C, dnevna 0C

24.02.2011. snijeg, jutarnja -5C, dnevna 3C

25.02.2011. snijeg, jutarnja -6C, dnevna 3C


158
26.02.2011. oblačno sa snijegom, jutarnja -6C, dnevna -2C

27.02.2011. oblačno sa snijegom, jutarnja -1C, dnevna 2C

28.02.2011. oblačno, jutarnja -3C, dnevna 4C

Mart/Ožujak 2011.

01.03.2011. oblačno, jutarnja -2C, dnevna 3C

02.03.2011. snijeg, jutarnja -4C, dnevna 2C

03.03.2011. snijeg, jutarnja -3C, dnevna -1C

04.03.2011. oblačno sa snijegom, jutarnja -2C, dnevna 3C

05.03.2011. oblačno sa snijegom, jutarnja -1C, dnevna 3C

06.03.2011. oblačno sa snijegom, jutarnja 0C, dnevna 5C

07.03.2011. oblačno sa snijegom i vjetrom, jutarnja -5C, dnevna 1C

08.03.2011. oblačno, jutarnja -6C, dnevna 3C

09.03.2011. mraz, sunčano, jutarnja -9C, dnevna 7C

10.03.2011. sunčano, jutarnja -6C, dnevna 12C

11.03.2011. sunčano, jutarnja 0C, dnevna 13C

12.03.2011. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 15C

13.03.2011. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 14C

14.03.2011. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 19C

159
15.03.2011. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 18C

16.03.2011. oblačno sa malo kiše, jutarnja 4C, dnevna 16C

17.03.2011. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 16C

18.03.2011. kiša, jutarnja 6C, dnevna 14C

19.03.2011. kiša, jutarnja 5C, dnevna 8C

20.03.2011. kiša, jutarnja 2C, dnevna 3C

21.03.2011. kiša, jutarnja 3C, dnevna 5C

22.03.2011. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 10C

23.03.2011. sunčano, jutarnja -1C, dnevna 15C

24.03.2011. sunčano, jutarnja 2C, dnevna 12C

25.03.2011. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 21C

26.03.2011. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 18C

27.03.2011. mraz, oblačno, jutarnja 6C, dnevna 17C

28.03.2011. oblačno sa malo kiše, jutarnja 8C, dnevna 15C

29.03.2011. oblačno sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 14C

30.03.2011. mraz, sunčano, jutarnja 1C, dnevna 17C

31.03.2011. sunčano, jutarnja 1C, dnevna 18C

April/Travanj 2011.

160
01.04.2011. sunčano, jutarnja 2C, dnevna 18C

02.04.2011. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 21C

03.04.2011. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 19C

04.04.2011. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 21C

05.04.2011. oblačno sa malo kiše, jutarnja 7C, dnevna 18C

06.04.2011. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 16C

07.04.2011. sunčano, vjetrovito, jutarnja 3C, dnevna 20C

08.04.2011. sunčano, vjetrovito, jutarnja 10C, dnevna 24C

09.04.2011. sunčano, vjetrovito, jutarnja 10C, dnevna 19C

10.04.2011. sunčano, vjetrovito, jutarnja 5C, dnevna 14C

11.04.2011. sunčano, vjetrovito, jutarnja 5C, dnevna 16C

12.04.2011. sunčano, vjetrovito, jutarnja 4C, dnevna 21C

13.04.2011. kiša, snijeg na planini, jutarnja 3C, dnevna 7C

14.04.2011. kiša, jutarnja 3C, dnevna 9C

15.04.2011. kiša, jutarnja 4C, dnevna 10C

16.04.2011. kiša, jutarnja 5C, dnevna 11C

17.04.2011. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 13C

18.04.2011. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 16C

19.04.2011. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 18C

20.04.2011. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 20C

21.04.2011. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 24C


161
22.04.2011. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 25C

23.04.2011. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 24C

24.04.2011. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 19C

25.04.2011. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 23C

26.04.2011. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 18C

27.04.2011. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 16C

28.04.2011. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 13C

29.04.2011. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 17C

30.04.2011. oblačno sa kišim, malo grmljavine, jutarnja 6C, dnevna 17C

Maj/Svibanj 2011.

01.05.2011. kiša cio dan, jutarnja 6C, dnevna 14C

02.05.2011. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 21C

03.05.2011. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 16C

04.05.2011. kiša, jutarnja 6C, dnevna 15C

05.05.2011. sunčano, jutarnja 2C, dnevna 16C

06.05.2011. sunčano, jutarnja -1C, dnevna 18C

07.05.2011. sunčano, jutarnja 0C, dnevna 21C

08.05.2011. kiša, jutarnja 4C, dnevna 15C

162
09.05.2011. kiša, jutarnja 6C, dnevna 14C

10.05.2011. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 22C

11.05.2011. kiša, jutarnja 12C, dnevna 21C

12.05.2011. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 22C

13.05.2011. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 21C

14.05.2011. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 24C

15.05.2011. sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 10C, dnevna 24C

16.05.2011. kiša, jutarnja 8C, dnevna 11C

17.05.2011. kiša, jutarnja 6C, dnevna 12C

18.05.2011. kiša, jutarnja 10C, dnevna 17C

19.05.2011. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 24C

20.05.2011. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 25C

21.05.2011. sunčano, poslije podne malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 26C

22.05.2011. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 27C

23.05.2011. oblačno sa malo kiše, jutarnja 14C, dnevna 23C

24.05.2011. oblačno sa malo kiše, jutarnja 13C, dnevna 24C

25.05.2011. kiša, jutarnja 12C, dnevna 24C

26.05.2011. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 24C

27.05.2011. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 29C

28.05.2011. oblačno sa kišom, jutarnja 15C, dnevna 25C

29.05.2011. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 20C


163
30.05.2011. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 25C

31.05.2011. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 27C

Juni/Lipanj 2011.

01.06.2011. sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 8C, dnevna 21C

02.06.2011. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 23C

03.06.2011. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 22C

04.06.2011. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 25C

05.06.2011. sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 14C, dnevna 27C

06.06.2011. sunčano sa malo kiše, jutarnja 14C, dnevna 28C

07.06.2011. sunčano, kiša sa gradom, jutarnja 15C, dnevna 29C

08.06.2011. sunčano, kiša sa gradom, jutarnja 16C, dnevna 29C

09.06.2011. sunčano sa malo kiše, jutarnja 18C, dnevna 23C

10.06.2011. oblačno sa malo kiše, jutarnja 13C, dnevna 21C

11.06.2011. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 23C

12.06.2011. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 23C

13.06.2011. oblačno sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 25C

14.06.2011. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 23C

15.06.2011. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 25C

164
16.06.2011. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 27C

17.06.2011. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 29C

18.06.2011. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 31C

19.06.2011. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 25C

20.06.2011. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 23C

21.06.2011. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 28C

22.06.2011. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 33C

23.06.2011. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 33C

24.06.2011. oblačno,poslije podne kiša, jutarnja 17C, dnevna 30C

25.06.2011. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 20C

26.06.2011. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 21C

27.06.2011. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 23C

28.06.2011. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 23C

29.06.2011. oblačno sa malo kiše, jutarnja 15C, dnevna 23C

30.06.2011. oblačno, poslije podne kiša, jutarnja 16C, dnevna 26C

Juli/Srpanj 2011.

01.07.2011. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 21C

165
02.07.2011. oblačno s kišom, jutarnja 12C, dnevna 21C

03.07.2011. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 25C

04.07.2011. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 26C

05.07.2011. sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 12C, dnevna 26C

06.07.2011. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 27C

07.07.2011. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

08.07.2011. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 33C

09.07.2011. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 36C

10.07.2011. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 35C

11.07.2011. sunčano, poslije podne kiša i grad, jutarnja 24C, dnevna 34C

12.07.2011. sunčano, jutarnja 19C, dnevna 29C

13.07.2011. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 36C

14.07.2011. sunčano, jutarnja 21C, dnevna 36C

15.07.2011. sunčano, jutarnja 19C, dnevna 35C

16.07.2011. sunčano, jutarnja 19C, dnevna 32C

17.07.2011. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 32C

18.07.2011. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 31C

19.07.2011. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 35C

20.07.2011. oblačno, poslije podne kiša i grad, jutarnja 18C, dnevna 28C

21.07.2011. oblačno s kišom, jutarnja 15C, dnevna 25C

22.07.2011. oblačno s kišom, jutarnja 14C, dnevna 28C


166
23.07.2011. oblačno s kišom, jutarnja 15C, dnevna 25C

24.07.2011. oblačno s kišom, jutarnja 16C, dnevna 22C

25.07.2011. kiša, jutarnja 12C, dnevna 17C

26.07.2011. kiša, jutarnja 12C, dnevna 21C

27.07.2011. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 26C

28.07.2011. oblačno, jutarnja 15C, dnevna 27C

29.07.2011. oblačno, jutarnja 15C, dnevna 20C

30.07.2011. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 23C

31.07.2011. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 25C

August/Kolovoz 2011.

01.08.2011. oblačno, jutarnja 17C, dnevna 24C

02.08.2011. oblačno, jutarnja 16C, dnevna 23C

03.08.2011. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

04.08.2011. kiša, jutarnja 16C, dnevna 26C

05.08.2011. kiša, jutarnja 16C, dnevna 27C

06.08.2011. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 30C

07.08.2011. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 33C

08.08.2011. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 33C

167
09.08.2011. oblačno, jutarnja 15C, dnevna 22C

10.08.2011. oblačno, jutarnja 15C, dnevna 21C

11.08.2011. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 24C

12.08.2011. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 28C

13.08.2011. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 29C

14.08.2011. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 29C

15.08.2011. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 32C

16.08.2011. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

17.08.2011. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 27C

18.08.2011. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 31C

19.08.2011. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 36C

20.08.2011. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 33C

21.08.2011. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 31C

22.08.2011. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 31C

23.08.2011. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 35C

24.08.2011. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 37C

25.08.2011. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 38C

26.08.2011. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 38C

27.08.2011. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 33C

28.08.2011. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 27C

29.08.2011. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 28C


168
30.08.2011. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

31.08.2011. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 27C

Septembar/Rujan 2011.

01.09.2011. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 32C

02.09.2011. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 30C

03.09.2011. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 31C

04.09.2011. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 33C

05.09.2011. promjenjljivo oblačno, jutarnja 20C, dnevna 33C

06.09.2011. sunčano s malo kiše, jutarnja 18C, dnevna 26C

07.09.2011. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

08.09.2011. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 28C

09.09.2011. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 27C

10.09.2011. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

11.09.2011. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 34C

12.09.2011. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 32C

13.09.2011. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 32C

14.09.2011. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 32C

15.09.2011. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 30C

169
16.09.2011. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 29C

17.09.2011. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 31C

18.09.2011. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 31C

19.09.2011. sunčano, poslije podne malo kiše, jutarnja 13C, dnevna 29C

20.09.2011. kiša, jutarnja 14C, dnevna 15C

21.09.2011. kiša, jutarnja 9C, dnevna 12C

22.09.2011. jutro maglovito, dan sunčan, jutarnja 13C, dnevna 24C

23.09.2011. promjenjljivo oblačno, jutarnja 12C, dnevna 21C

24.09.2011. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 24C

25.09.2011. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 24C

26.09.2011. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 24C

27.09.2011. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 24C

28.09.2011. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 23C

29.09.2011. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 23C

30.09.2011. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 23C

Oktobar/Listopad 2011.

01.10.2011. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 25C

02.10.2011. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 25C

170
03.10.2011. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 24C

04.10.2011. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 23C

05.10.2011. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 23C

06.10.2011. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 24C

07.10.2011. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 24C

08.10.2011. kiša, jutarnja 5C, dnevna 13C

09.10.2011. kiša, jutarnja 6C, dnevna 19C

10.10.2011. kiša, jutarnja 6C, dnevna 12C

11.10.2011. kiša, jutarnja 5C, dnevna 9C

12.10.2011. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 19C

13.10.2011. kiša, jutarnja 10C, dnevna 12C

14.10.2011. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 12C

15.10.2011. oblačno, jutarnja -1C, dnevna 12C

16.10.2011. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 11C

17.10.2011. prvi mraz, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 11C

18.10.2011. mraz, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 13C

19.10.2011. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 18C

20.10.2011. sunčano, uveče kiša, jutarnja 4C, dnevna 21C

21.10.2011. kiša, jutarnja 4C, dnevna 8C

22.10.2011. kiša , jutarnja 4C, dnevna 8C

23.10.2011. kiša, jutarnja 6C, dnevna 12C


171
24.10.2011. kiša, jutarnja 7C, dnevna 14C

25.10.2011. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 17C

26.10.2011. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 19C

27.10.2011. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 18C

28.10.2011. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 17C

29.10.2011. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 16C

30.10.2011. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 16C

31.10.2011. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 13C

Novembar/Studeni 2011.

01.11.2011. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 16C

02.11.2011. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 8C

03.11.2011. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 8C

04.11.2011. sunčano, jutarnja 2C, dnevna 8C

05.11.2011. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 18C

06.11.2011. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 16C

07.11.2011. kiša, jutarnja 6C, dnevna 18C

08.11.2011. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 15C

09.11.2011. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 13C

172
10.11.2011. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 14C

11.11.2011. oblačno sa malo kiše, jutarnja 6C, dnevna 8C

12.11.2011. oblačno, jutarnja -2C, dnevna 7C

13.11.2011. mraz, dan sunčan, jutarnja -5C, dnevna 9C

14.11.2011. mraz, dan sunčan, jutarnja -6C, dnevna 9C

15.11.2011. mraz, dan sunčan, jutarnja -3C, dnevna 10C

16.11.2011. mraz, dan sunčan, jutarnja -4C, dnevna 8C

17.11.2011. mraz, dan sunčan, jutarnja -5C, dnevna 9C

18.11.2011. mraz, dan sunčan, jutarnja -5C, dnevna 2C

19.11.2011. mraz, oblačno, jutarnja -5C, dnevna 2C

20.11.2011. mraz, oblačno, jutarnja -4C, dnevna 4C

21.11.2011. mraz, oblačno, jutarnja -4C, dnevna 7C

22.11.2011. mraz, oblačno, jutarnja -5C, dnevna 2C

23.11.2011. ledena kiša, jutarnja -2C, dnevna 2C

24.11.2011. ledena kiša, jutarnja 0C, dnevna 1C

25.11.2011. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 3C

26.11.2011. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 13C

27.11.2011. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 14C

28.11.2011. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 7C

29.11.2011. mraz, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 9C

30.11.2011. mraz, oblačno, jutarnja -3C, dnevna 8C


173
Decembar/Prosinac 2011.

01.12.2011. mraz, magla, poslije podne sunčano, jutarnja -4C, dnevna 3C

02.12.2011. mraz, magla, poslije podne sunčano, jutarnja -2C, dnevna 7C

03.12.2011. mraz, oblačno, jutarnja 2C, dnevna 14C

04.12.2011. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 15C

05.12.2011. oblačno sa kišom, jutarnja 8C, dnevna 17C

06.12.2011. kiša, poslije podne oblačno, jutarnja 1C, dnevna 7C

07.12.2011. mraz, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 6C

08.12.2011. kiša i prvi snijeg, jutarnja -1C, dnevna 7C

09.12.2011. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 7C

10.12.2011. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 16C

11.12.2011. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 12C

12.12.2011. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 15C

13.12.2011. kiša, jutarnja 8C, dnevna 10C

14.12.2011. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 15C

15.12.2011. oblačno sa malo kiše, jutarnja 5C, dnevna 15C

16.12.2011. oblačno, jutarnja 1C, dnevna 11C

17.12.2011. kiša, jutarnja 1C, dnevna 13C

174
18.12.2011. oblačno, jutarnja -2C, dnevna 4C

19.12.2011. kiša, poslije podne snijeg, jutarnja 0C, dnevna 2C

20.12.2011. snijeg, visina 6cm, jutarnja -1C, dnevna 0C

21.12.2011. mraz, snijeg, jutarnja -7C, dnevna 1C

22.12.2011. snijeg, jutarnja -2C, dnevna 1C

23.12.2011. snijeg, jutarnja -1C, dnevna 1C

24.12.2011. mraz, snijeg, jutarnja -8C, dnevna 3C

25.12.2011. kiša sa malo snijega, jutarnja 0C, dnevna 2C

26.12.2011. mraz, snijeg, jutarnja -4C, dnevna 0C

27.12.2011. mraz, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 5C

28.12.2011. jutro s mrazom, dan sunčan, jutarnja -6C, dnevna 3C

29.12.2011. mraz, magla, jutarnja -5C, dnevna 2C

30.12.2011. kiša sa snijegom, jutarnja -2C, dnevna 1C

31.12.2011. kiša sa snijegom, jutarnja 0C, dnevna 1C

Umrli:

12.01.2011. umrla Fata Mujić žena Seferova

175
Putovanja i događaji:

30.09.2011. izlet na Spreču

Poljoprivreda:

25.03.2011. posijan krompir

Ostalo:

04.04.2011. upecao klijena u spreči težine 1,5kg

04.04.2011. upecao 11 klijenova u Gostelji

10.04.2011. upecao 8 klijenova u Gostelji

12.04.2011. upecao 7 klijenova u Gostelji

24.04.2011. upecao 7 klijenova u Gostelji

13.07.2011. na Krivaji upecano 8 klijenova

17.07.2011. upecao na Krivaji 16 klijenova

19.07.2011, upecano 5 klijenova na Spreči

27.07.2011. upecano 8 klijenova na Spreči

14.08.2011. upecano 9 klijenova na Krivaji

18.08.2011. upecano 5 klijenova na Krivaji

22.08.2011. upecano 5 klijenova na Krivaji

30.08.2011. upecano 6 klijenova na Krivaji

03.10.2011. upecao 13 klijenova u Gostelji


176
14.10.2011. upecao 9 klijenova u Gostelji

20.10.2011. upecao 10 klijenova u Gostelji, popili kafu na dvorištu jer je


temperatura bila 21C

27.10.2011. upecao 14 klijenova u Gostelji

31.10.2011. upecao 6 klijenova u Gostelji

Sunčanih dana 177

177
Januar/Siječanj 2012.

01.01.2012. mraz, sunčano, jutarnja -6C, dnevna 7C

02.01.2012. mraz, sunčano, jutarnja -2C, dnevna 13C

03.01.2012. mraz, oblačno, jutarnja 3C, dnevna 8C

04.01.2012. mraz, oblačno, jutarnja -1C, dnevna 12C

05.01.2012. oblačno s kišom, jutarnja 2C, dnevna 10C

06.01.2012. oblačno s kišom, jutarnja 2C, dnevna 4C

07.01.2012. oblačno, vjetar, jutarnja 1C, dnevna 3C

08.01.2012. kiša sa snijegom, jutarnja 0C, dnevna 1C

09.01.2012. kiša sa snijegom, jutarnja 1C, dnevna 3C

10.01.2012. kiša sa snijegom, jutarnja 0C, dnevna 3C

11.01.2012. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 5C

12.01.2012. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 4C

13.01.2012. kiša sa snijegom, jutarnja -4C, dnevna 3C

14.01.2012. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 2C

15.01.2012. slab snijeg, jutarnja -3C, dnevna 1C

16.01.2012. slab snijeg, jutarnja -3C, dnevna -4C

17.01.2012. mraz, oblačno, jutarnja -3C, dnevna 1C

18.01.2012. snijeg, visina 5cm, jutarnja 0C, dnevna -1C

178
19.01.2012. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -6C, dnevna 3C

20.01.2012. oblačno sa malo snijega, jutarnja -2C, dnevna 9C

21.01.2012. snijeg, poslije podne sunčano, jutarnja -2C, dnevna 4C

22.01.2012. mraz, malo kiše, jutarnja -2C, dnevna 5C

23.01.2012. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja 3C, dnevna 9C

24.01.2012. kiša sa snijegom, jutarnja 4C, dnevna 2C

25.01.2012. snijeg, jutarnja 0C, dnevna 2C

26.01.2012. snijeg, jutarnja -2C, dnevna 1C

27.01.2012. snijeg, jutarnja -2C, dnevna 1C

28.01.2012. mraz, snijeg, jutarnja -5C, dnevna -2C

29.01.2012. snijeg , jutarnja -4C, dnevna -2C

30.01.2012. mraz, snijeg, jutarnja -9C, dnevna -3C

31.01.2012. mraz, snijeg, jutarnja -15C, dnevna -5C

Februar/Veljača 2012.

01.02.2012. mraz, snijeg, jutarnja -10C, dnevna -4C

02.02.2012. mraz, snijeg, jutarnja -10C, dnevna -8C

03.02.2012. snijeg padao cijelu noć i dan, jutarnja -11C, dnevna -9C

04.02.2012. snijeg, visina 40cm, jutarnja -12C, dnevna -9C

179
05.02.2012. snijeg, visina 60cm, jutarnja -14C, dnevna -8C

06.02.2012. snijeg, jutarnja -12C, dnevna -9C

07.02.2012. snijeg, jutarnja -12C, dnevna -7C

08.02.2012. mraz, snijeg, jutarnja -15C, dnevna -8C

09.02.2012. mraz, snijeg, jutarnja -22C, dnevna -10C

10.02.2012. mraz, snijeg, jutarnja -20C, dnevna -11C

11.02.2012. snijeg, jutarnja -13C, dnevna -9C

12.02.2012. snijeg, jutarnja 11C, dnevna -8C

13.02.2012. slab snijeg, jutarnja 9C, dnevna -5C

14.02.2012. oblačno, jutarnja -11C, dnevna -4C

15.02.2012. mraz, jutarnja -16C, dnevna -2C

16.02.2012. snijeg, visina 20cm, jutarnja -3C, dnevna 2C

17.02.2012. malo mraza, snijeg, jutarnja -7C, dnevna 2C

18.02.2012. mraz, snijeg, jutarnja 0C, dnevna 6C

19.02.2012. mraz, snijeg, jutrnja -4C, dnevna 4C

20.02.2012. kiša sa snijegom, jutarnja 1C, dnevna 3C

21.02.2012. kiša sa snijegom, jutarnja 1C, dnevna 4C

22.02.2012. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 3C

23.02.2012. mraz, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 4C

24.02.2012. oblačno, jutarnja 1C, dnevna 7C

25.02.2012. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 10C


180
26.02.2012. kiša, jutarnja -2C, dnevna 7C

27.02.2012. mraz, jutarnja -3C, dnevna 3C

28.02.2012. mraz, jutarnja -7C, dnevna 1C

29.02.2012. kiša, jutarnja 3C, dnevna 6C

Mart/Ožujak 2012.

01.03.2012. oblačno, jutarnja -2C, dnevna 3C

02.03.2012. mraz, sunčano, jutarnja 1C, dnevna 15C

03.03.2012. mraz, sunčano, jutarnja 2C, dnevna 9C

04.03.2012. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 12C

05.03.2012. mraz, sunčano, jutarnja -2C, dnevna 12C

06.03.2012. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 8C

07.03.2012. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 7C

08.03.2012. mraz, sunčano, jutarnja -7C, dnevna 11C

09.03.2012. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 8C

10.03.2012. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 9C

11.03.2012. oblačno, jutarnja -2C, dnevna 5C

12.03.2012. kiša, jutarnja -3C, dnevna 7C

13.03.2012. oblačno, jutarnja -1C, dnevna 8C

181
14.03.2012. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 10C

15.03.2012. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 9C

16.03.2012. mraz, sunčano, jutarnja -2C, dnevna 17C

17.03.2012. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 21C

18.03.2012. sunčano, jutarnja 2C, dnevna 24C

19.03.2012. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 19C

20.03.2012. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 20C

21.03.2012. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 21C

22.03.2012. sunčano, jutarnja 2C, dnevna 21C

23.03.2012. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 21C

24.03.2012. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 23C

25.03.2012. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 19C

26.03.2012. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 16C

27.03.2012. sunčano, jutarnja -1C, dnevna 16C

28.03.2012. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 18C

29.03.2012. sunčano sa malo kiše, jutarnja 3C, dnevna 16C

30.03.2012. sunčano sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 19C

31.03.2012. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 19C

April/Travanj 2012.

182
01.04.2012. kiša sa snijegom, jutarnja 1C, dnevna 6C

02.04.2012. mraz, sunčano, jutarnja 2C, dnevna 16C

03.04.2012. oblačno sa kišom, jutarnja 4C, dnevna 17C

04.04.2012. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 22C

05.04.2012. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 23C

06.04.2012. kiša, jutarnja 10C, dnevna 19C

07.04.2012. kiša, jutarnja 6C, dnevna 17C

08.04.2012. kiša, jutarnja 3C, dnevna 6C

09.04.2012. snijeg, jutarnja 0C, dnevna 5C

10.04.2012. mraz, sunčano, jutarnja -5C, dnevna 16C

11.04.2012. oblačno, jutarnja 1C, dnevna 18C

12.04.2012. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 17C

13.04.2012. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 17C

14.04.2012. kiša, jutarnja 7C, dnevna 13C

15.04.2012. kiša, jutarnja 9C, dnevna 16C

16.04.2012. kiša, jutarnja 4C, dnevna 15C

17.04.2012. kiša, jutarnja 4C, dnevna 8C

18.04.2012. kiša, jutarnja 5C, dnevna 7C

19.04.2012. kiša, jutarnja 0C, dnevna 14C

20.04.2012. kiša sa grmljavinom, jutarnja 8C, dnevna 15C


183
21.04.2012. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 16C

22.04.2012. promjenjljivo oblačno, jutarnja 4C, dnevna 20C

23.04.2012. kiša, jutarnja 9C, dnevna 20C

24.04.2012. kiša, jutarnja 6C, dnevna 20C

25.04.2012. kiša, jutarnja 7C, dnevna 15C

26.04.2012. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 22C

27.04.2012. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 29C

28.04.2012. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 28C

29.04.2012. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 28C

30.04.2012. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 29C

Maj/Svibanj 2012.

01.05.2012. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 28C

02.05.2012. sunčano sa malo kiše, jutarnja 17C, dnevna 30C

03.05.2012. sunčano sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 25C

04.05.2012. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 23C

05.05.2012. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 24C

06.05.2012. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 25C

07.05.2012. oblačno sa malo kiše, jutarnja 13C, dnevna 23C

184
08.05.2012. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 20C

09.05.2012. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 25C

10.05.2012. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 22C

11.05.2012. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 25C

12.05.2012. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 27C

13.05.2012. kiša, jutarnja 5C, dnevna 9C

14.05.2012. kiša, snijeg na planinama, jutarnja 4C, dnevna 8C

15.05.2012. kiša, jutarnja 6C, dnevna 12C

16.05.2012. kiša, jutarnja 7C, dnevna 12C

17.05.2012. kiša, prolom oblaka, izlila Gostelja, jutarnja 5C, dnevna 10C

18.05.2012. sunčano, jutarnja 2C, dnevna 17C

19.05.2012. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 23C

20.05.2012. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 26C

21.05.2012. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 18C

22.05.2012. kiša, jutarnja 12C, dnevna 18C

23.05.2012. kiša, jutarnja 12C, dnevna 19C

24.05.2012. kiša, prolom oblaka, jutarnja 13C, dnevna 20C

25.05.2012. kiša, prolom oblaka, izlila Gostelja, jutarnja 12C, dnevna 17C

26.05.2012. kiša, jutarnja 12C, dnevna 18C

27.05.2012. oblačno sa kišom, jutarnja 9C, dnevna 20C

28.05.2012. oblačno sa kišom, jutarnja 5C, dnevna 20C


185
29.05.2012. kiša, jutarnja 5C, dnevna 15C

30.05.2012. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 22C

31.05.2012. kiša, jutarnja 12C, dnevna 20C

Juni/Lipanj 2012.

01.06.2012. kiša, jutarnja 9C, dnevna 24C

02.06.2012. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 26C

03.06.2012. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 29C

04.06.2012. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 27C

05.06.2012. kiša, jutarnja 15C, dnevna 14C

06.06.2012. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 23C

07.06.2012. sunčano, jutarnja 14C,dnevna 26C

08.06.2012. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 32C

09.06.2012. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 34C

10.06.2012. oblačno, jutarnja 18C, dnevna 25C

11.06.2012. oblačno, poslije podne kiša, jutarnja 17C, dnevna 27C

12.06.2012. oblačno, jutarnja 15C, dnevna 28C

13.06.2012. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 25C

14.06.2012. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 26C

186
15.06.2012. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 26C

16.06.2012. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 29C

17.06.2012. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 29C

18.06.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 32C

19.06.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 32C

20.06.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 32C

21.06.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 34C

22.06.2012. sunčano, jutarnja 20C, dnevna 28C

23.06.2012. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 30C

24.06.2012. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 28C

25.06.2012. sunčano, poslije podne kiša sa gradom, jutarnja 18C, dnevna 31C

26.06.2012. promjenjljivo oblačno, jutarnja 15C, dnevna 25C

27.06.2012. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 25C

28.06.2012. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

29.06.2012. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 31C

30.06.2012. sunčano, jutarnja 19C, dnevna 34C

Juli/Srpanj 2012.

187
01.07.2012. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 35C

02.07.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 34C

03.07.2012. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 37C

04.07.2012. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 33C

05.07.2012. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 33C

06.07.2012. sunčano, uveče malo kiše, jutarnja 15C, dnevna 33C

07.07.2012. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 33C

08.07.2012. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 35C

09.07.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 35C

10.07.2012. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 35C

11.07.2012. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 36C

12.07.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 32C

13.07.2012. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 31C

14.07.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 34C

15.07.2012. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 27C

16.07.2012. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 24C

17.07.2012. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 24C

18.07.2012. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 25C

19.07.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 32C

20.07.2012. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 33C

21.07.2012. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 33C


188
22.07.2012. oblačno, jutarnja 17C, dnevna 22C

23.07.2012. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 25C

24.07.2012. oblačno, jutarnja 16C, dnevna 24C

25.07.2012. oblačno sa malo kiše, jutarnja 15C, dnevna 25C

26.07.2012. oblačno, jutarnja 16C, dnevna 25C

27.07.2012. kiša, jutarnja 15C, dnevna 29C

28.07.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 33C

29.07.2012. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 36C

30.07.2012. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

31.07.2012. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 25C

August/Kolovoz 2012.

01.08.2012. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

02.08.2012. sunčano, jutarnja 18C , dnevna 30C

03.08.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 35C

04.08.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 35C

05.08.2012. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 36C

06.08.2012. sunčano, jutarnja 22C, dnevna 38C

07.08.2012. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 32C

189
08.08.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 31C

09.08.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 31C

10.08.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 26C

11.08.2012. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 28C

12.08.2012. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 25C

13.08.2012. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 25C

14.08.2012. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 28C

15.08.2012. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 30C

16.08.2012. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 31C

17.08.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 31C

18.08.2012. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

19.08.2012. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

20.08.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 31C

21.08.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 35C

22.08.2012. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 36C

23.08.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 39C

24.08.2012. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 40C

25.08.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 38C

26.08.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 36C

27.08.2012. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 21C

28.08.2012. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 25C


190
29.08.2012. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 28C

30.08.2012. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 30C

31.08.2012. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 33C

Septembar/Rujan 2012.

01.09.2012. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

02.09.2012. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 30C

03.09.2012. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 32C

04.09.2012. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 31C

05.09.2012. oblačno sa malo kiše, jutarnja 15C, dnevna 28C

06.09.2012. oblačno, jutarnja 16C, dnevna 27C

07.09.2012. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 25C

08.09.2012. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 25C

09.09.2012. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 28C

10.09.2012. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 32C

11.09.2012. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 31C

12.09.2012. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 30C

13.09.2012. kiša, jutarnja 15C, dnevna 19C

14.09.2012. kiša, jutarnja 7C, dnevna 10C

191
15.09.2012. kiša, jutarnja 11C, dnevna 17C

16.09.2012. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 22C

17.09.2012. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 23C

18.09.2012. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 27C

19.09.2012. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 26C

20.09.2012. kiša, jutarnja 10C, dnevna 14C

21.09.2012. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 20C

22.09.2012. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 25C

23.09.2012. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 25C

24.09.2012. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 29C

25.09.2012. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 29C

26.09.2012. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 28C

27.09.2012. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 30C

28.09.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 26C

29.09.2012. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

30.09.2012. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 22C

Oktobar/Listopad 2012.

01.10.2012. oblačno, jutarnja 15C, dnevna 30C

192
02.10.2012. kiša sa grmljavinom, jutarnja 15C, dnevna 22C

03.10.2012. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 23C

04.10.2012. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 24C

05.10.2012. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 22C

06.10.2012. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 26C

07.10.2012. oblačno, uveče kiša, jutarnja 10C, dnevna 22C

08.10.2012. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 17C

09.10.2012. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 20C

10.10.2012. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 20C

11.10.2012. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 17C

12.10.2012. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 17C

13.10.2012. kiša, jutarnja 11C, dnevna 15C

14.10.2012. kiša, jutarnja 13C, dnevna 20C

15.10.2012. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 23C

16.10.2012. kiša ujutru, poslije podne sunčano, jutarnja 14C, dnevna 23C

17.10.2012. maga ujutru, sunčano, jutarnja 5C, dnevna 21C

18.10.2012. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 22C

19.10.2012. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 26C

20.10.2012. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 24C

21.10.2012. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 21C

22.10.2012. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 20C


193
23.10.2012. magla cio dan, jutarnja 4C, dnevna 16C

24.10.2012. magla cio dan, jutarnja 7C, dnevna 18C

25.10.2012. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 7C, dnevna 12C

26.10.2012. magla, oblačno, jutarnja 4C, dnevna 19C

27.10.2012. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 17C

28.10.2012. kiša, jutarnja 4C, dnevna 10C

29.10.2012. kiša sa malo snijega, jutarnja 1C, dnevna 5C

30.10.2012. mraz, oblačno, jutarnja 0C, dnevna 8C

31.10.2012. mraz, oblačno, jutarnja -2C, dnevna 13C

Novembar/Studeni 2012.

01.11.2012. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 15C

02.11.2012. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 18C

03.11.2012. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 19C

04.11.2012. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 19C

05.11.2012. oblačno, kiša, vjetar, jutarnja 19C, dnevna 23C

06.11.2012. oblačno s kišom, jutarnja 3C, dnevna 13C

07.11.2012. oblačno s kišom, jutarnja 5C, dnevna 8C

08.11.2012. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -1C, dnevna 14C

194
09.11.2012. sunčano, jutarnja 2C, dnevna 14C

10.11.2012. mraz, sunčano, jutarnja 0C, dnevna 14C

11.11.2012. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 15C

12.11.2012. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 18C

13.11.2012. kiša, jutarnja 7C, dnevna 12C

14.11.2012. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 10C

15.11.2012. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 10C

16.11.2012. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 9C

17.11.2012. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 15C

18.11.2012. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 14C

19.11.2012. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 12C

20.11.2012. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 10C

21.11.2012. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 10C

22.11.2012. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 11C

23.11.2012. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 12C

24.11.2012. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 10C

25.11.2012. sunčano, jutarnja 2C, dnevna 13C

26.11.2012. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 16C

27.11.2012. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 14C

28.11.2012. oblačno s kišom, jutarnja 7C, dnevna 17C

29.11.2012. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 17C


195
30.11.2012. kiša, jutarnja 7C, dnevna 11C

Decembar/Prosinac 2012.

01.12.2012. kiša, jutarnja 2C, dnevna 8C

02.12.2012. kiša, jutarnja 3C, dnevna 6C

03.12.2012. malo snijega, jutarnja 0C, dnevna 3C

04.12.2012. mraz ujutru, poslije podne kiša, jutarnja -5C, dnevna 4C

05.12.2012. kiša sa snijegom, jutarnja 0C, dnevna 4C

06.12.2012. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -3C, dnevna 4C

07.12.2012. snijeg, jutarnja -2C, dnevna 2C

08.12.2012. snijeg, jutarnja -4C, dnevna 1C

09.12.2012. snijeg, visina 40cm, jutarnja -4C, dnevna -2C

10.12.2012. snijeg, jutarnja -15C, dnevna 0C

11.12.2012. snijeg, jutarnja -6C, dnevna 3C

12.12.2012. oblačno sa snijegom, jutarnja -8C, dnevna -2C

13.12.2012. mraz, snijeg, jutarnja -15C, dnevna 1C

14.12.2012. oblačno sa snijegom, jutarnja -5C, dnevna 2C

15.12.2012. kiša sa snijegom, jutarnja 3C, dnevna 9C

16.12.2012. oblačno sa snijegom, jutarnja 4C, dnevna 8C

196
17.12.2012. magla, oblačno sa snijegom, jutarnja 3C, dnevna 8C

18.12.2012. kiša sa snijegom, jutarnja 1C, dnevna 3C

19.12.2012. kiša sa snijegom, jutarnja 0C, dnevna 3C

20.12.2012. kiša sa snijegom, jutarnja 2C, dnevna 3C

21.12.2012. oblačno sa snijegom, jutarnja -2C, dnevna 3C

22.12.2012. oblačno sa snijegom, jutarnja -1C, dnevna 2C

23.12.2012. oblačno sa snijegom, jutarnja -1C, dnevna 6C

24.12.2012. snijeg, jutarnja 4C, dnevna 13C

25.12.2012. mraz, oblačno sa snijegom, jutarnja 6C, dnevna 13C

26.12.2012. oblačno sa snijegom, jutarnja 4C, dnevna 14C

27.12.2012. kiša, jutarnja 4C, dnevna 10C

28.12.2012. kiša, jutarnja -2C, dnevna 5C

29.12.2012. kiša, jutarnja 0C, dnevna 2C

30.12.2012. mraz, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 5C

31.12.2012. mraz, sunčano, jutarnja -6C, dnevna 4C

Umrli:

29.02.2012. umrla Spahić Derviša žena Fejze, ukopana 03.03.2012. (Šeher)

197
Putovanja i događaji:

21.06.2012. Izlet na Krivaju, upecano 7 klijenova

03.07.2012. Izlet na Krivaju, upecano 2 klijena

11.07.2012. izlet na Krivaju, upecano 9 klijenova

07.08.2012. izlet na Krivaju, upecano 5 klijenova

22.08.2012. izlet na Krivaju, upecano 5 klijenova

04.09.2012. izlet na Krivaju, upecano 10 klijenova

05.09.2012. izlet na Krivaju, upecano 6 klijenova

26.09.2012. izlet na Krivaju, upecano 7 klijenova

18.10.2012. izlet na Krivaju, upecano 13 klijenova

22.10.2012. izlet na Krivaju, upecano 24 klijena

Poljoprivreda:

18.03.2012. posijan krompir

Ostalo:

16.10.2012. upecao 8 klijenova u Gostelji

Sunčanih dana 172

198
Januar/Siječanj 2013.

01.01.2013. mraz, sunčano, jutarnja -5C, dnevna 8C

02.01.2013. mraz, oblačno, jutarnja -3C, dnevna 11C

03.01.2013. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 5C

04.01.2013. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 6C

05.01.2013. kiša, jutarnja 4C, dnevna 7C

06.01.2013. kiša, jutarnja 0C , dnevna 3C

07.01.2013. kiša, jutarnja 1C, dnevna 4C

08.01.2013. mraz, oblačno, jutarnja -4C , dnevna 6C

09.01.2013. kiša, jutarnja -1C, dnevna 6C

10.01.2013. mraz, oblačno, jutarnja 2C, dnevna 8C

11.01.2013. kiša, jutarnja 3C, dnevna 6C

12.01.2013. mraz, sunčano sa malo snijega, jutarnja -3C, dnevna 3C

13.01.2013. mraz, oblačno, jutarnja -4C , dnevna 4C

14.01.2013. mraz, oblačno sa kišom, jutarnja 5C, dnevna 11C

15.01.2013. kiša, jutarnja 3C, dnevna 6C

16.01.2013. kiša, jutarnja 3C, dnevna 6C

17.01.2013. kiša, jutarnja 3C, dnevna 5C

18.01.2013. snijeg, jutarnja -2C, dnevna 3C

199
19.01.2013. oblačno sa snijegom, jutarnja -3C, dnevna 2C

20.01.2013. kiša, jutarnja 0C, dnevna 6C

21.01.2013. kiša, jutarnja 6C, dnevna 11C

22.01.2013. kiša, jutarnja 6C, dnevna 8C

23.01.2013. kiša, jutarnja 0C, dnevna 6C

24.01.2013. kiša, jutarnja 4C, dnevna 6C

25.01.2013. snijeg, visina 10cm, jutarnja -2C, dnevna 0C

26.01.2013. snijeg, visina 20cm, jutarnja -5C, dnevna -1C

27.01.2013. mraz, snijeg, jutarnja -5C, dnevna 2C

28.01.2013. snijeg, jutarnja 1C, dnevna 6C

29.01.2013. snijeg , jutarnja 1C, dnevna 8C

30.01.2013. snijeg, jutarnja 1C , dnevna 7C

31.01.2013. kiša, jutarnja 4C, dnevna 10C

Februar/Veljača 2013.

01.02.2013. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 12C

02.02.2013. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 10C

03.02.2013. snijeg, jutarnja -1C, dnevna 2C

04.02.2013. mraz, snijeg, jutarnja -3C, dnevna 5C

200
05.02.2013. oblačno, jutarnja -3C, dnevna 8C

06.02.2013. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 12C

07.02.2013. kiša, jutarnja 0C, dnevna 4C

08.02.2013. snijeg, jutarnja -3C, dnevna 3C

09.02.2013. snijeg, jutarnja -2C, dnevna 0C

10.02.2013. snijeg, visina 20cm, jutarnja -2C, dnevna 0C

11.02.2013. mraz, jutarnja -10C, dnevna 0C

12.02.2013. kiša, jutarnja 0C, dnevna 9C

13.02.2013. kiša sa malo snijega, jutarnja 2C, dnevna 7C

14.02.2013. kiša, jutarnja 2C, dnevna 5C

15.02.2013. kiša, jutarnja 0C, dnevna 6C

16.02.2013. kiša, jutarnja 2C, dnevna 5C

17.02.2013. oblačno, jutarnja 1C, dnevna 5C

18.02.2013. kiša, jutarnja 2C, dnevna 5C

19.02.2013. kiša, jutrnja 0C, dnevna 3C

20.02.2013. mraz, oblačno, jutarnja -2C, dnevna 6C

21.02.2013. snijeg, visina 10cm, jutarnja -1C, dnevna 1C

22.02.2013. snijeg, jutarnja -2C, dnevna 4C

23.02.2013. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 5C

24.02.2013. kiša, prolom oblaka, jutarnja 7C, dnevna 10C

25.02.2013. kiša, jutarnja 1C, dnevna 12C


201
26.02.2013. kiša, jutarnja 3C, dnevna 7C

27.02.2013. kiša, jutarnja 4C, dnevna 6C

28.02.2013. kiša, jutarnja 4C, dnevna 10C

Mart/Ožujak 2013.

01.03.2013. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -2C, dnevna 10C

02.03.2013. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 7C

03.03.2013. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 9C

04.03.2013. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 10C

05.03.2013. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 14C

06.03.2013. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 16C

07.03.2013. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 13C

08.03.2013. oblačno sa malo kiše, jutarnja 7C, dnevna 18C

09.03.2013. kiša, jutarnja 10C, dnevna 16C

10.03.2013. kiša, jutarnja 7C, dnevna 18C

11.03.2013. kiša cio dan i noć, jutarnja 4C, dnevna 11C

12.03.2013. oblačno s kišom, jutarnja 2C, dnevna 14C

13.03.2013. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 13C

14.03.2013. kiša sa snijegom, jutarnja -2C, dnevna 8C

202
15.03.2013. snijeg, visina 15cm, jutarnja -4C, dnevna 0C

16.03.2013. snijeg, jutarnja -7C, dnevna 1C

17.03.2013. mraz, snijeg, jutarnja -10C, dnevna 6C

18.03.2013. oblačno sa malo kiše, jutarnja 1C, dnevna 11C

19.03.2013. oblačno sa malo kiše i vjetra, jutarnja 10C, dnevna 13C

20.03.2013. oblačno, jutarnja 1C, dnevna 12C

21.03.2013. kiša cio dan, jutarnja 1C, dnevna 8C

22.03.2013. oblačno i vjetrovito, jutarnja 4C, dnevna 8C

23.03.2013. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 10C

24.03.2013. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 5C

25.03.2013. oblačno, poslije podne snijeg, jutarnja -2C, dnevna 3C

26.03.2013. snijeg, visina 10cm, jutarnja -2C, dnevna 2C

27.03.2013. snijeg, jutarnja -2C, dnevna 3C

28.03.2013. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 9C

29.03.2013. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 17C

30.03.2013. oblačno sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 17C

31.03.2013. oblačno sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 21C

April/Travanj 2013.

203
01.04.2013. snijeg, visina 5cm, jutarnja -1C, dnevna 8C

02.04.2013. kiša, jutarnja 4C, dnevna 12C

03.04.2013. kiša, jutarnja 2C, dnevna 9C

04.04.2013. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 12C

05.04.2013. oblačno sa malo kiše, jutarnja 2C, dnevna 9C

06.04.2013. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 14C

07.04.2013. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 11C

08.04.2013. oblačno sa malo kiše, jutarnja 4C, dnevna 11C

09.04.2013. oblačno, jutarnja 1C, dnevna 16C

10.04.2013. kiša, jutarnja 4C, dnevna 17C

11.04.2013. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 21C

12.04.2013. oblačno sa malo kiše, jutarnja 6C, dnevna 19C

13.04.2013. kiša, jutarnja 10C, dnevna 17C

14.04.2013. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 19C

15.04.2013. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 16C

16.04.2013. sunčano, jutarnja 2C, dnevna 20C

17.04.2013. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 19C

18.04.2013. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 21C

19.04.2013. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 21C

20.04.2013. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 23C

21.04.2013. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 23C


204
22.04.2013. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 22C

23.04.2013. promjenjljivo oblačno, jutarnja 8C, dnevna 23C

24.04.2013. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 25C

25.04.2013. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 24C

26.04.2013. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 26C

27.04.2013. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 26C

28.04.2013. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 25C

29.04.2013. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 27C

30.04.2013. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

Maj/Svibanj 2013.

01.05.2013. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

02.05.2013. sunčano, poslije podne kiša sa grmljavinom, jutarnja 18C, dnevna


30C

03.05.2013. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 28C

04.05.2013. sunčano, poslije podne oblačno, jutarnja 10C, dnevna 27C

05.05.2013. oblačno, poslije podne kiša sa grmljavinom, jutarnja 10C, dnevna


27C

06.05.2013. kiša, prolom oblaka, grmljavina, jutarnja 13C, dnevna 22C

07.05.2013. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 25C

205
08.05.2013. sunčano, poslije podne kiša sa gradom, jutarnja 14C, dnevna 24C

09.05.2013. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 23C

10.05.2013. kiša sa grmljavinom, jutarnja 12C, dnevna 24C

11.05.2013. kiša sa grmljavinom, jutarnja 13C, dnevna 23C

12.05.2013. kiša, jutarnja 6C, dnevna 21C

13.05.2013. kiša, jutarnja 9C, dnevna 15C

14.05.2013. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 20C

15.05.2013. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 24C

16.05.2013. oblačno s kišom, jutarnja 8C, dnevna 24C

17.05.2013. kiša, jutarnja 15C, dnevna 25C

18.05.2013. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 24C

19.05.2013. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 30C

20.05.2013. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 25C

21.05.2013. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 22C

22.05.2013. kiša, jutarnja 12C, dnevna 20C

23.05.2013. kiša, jutarnja 9C, dnevna 11C

24.05.2013. kiša, jutarnja 9C, dnevna 18C

25.05.2013. kiša, jutarnja 9C, dnevna 17C

26.05.2013. kiša, jutarnja 9C, dnevna 11C

27.05.2013. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 18C

28.05.2013. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 17C


206
29.05.2013. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 29C

30.05.2013. kiša, jutarnja 13C, dnevna 17C

31.05.2013. kiša, jutarnja 16C, dnevna 19C

Juni/Lipanj 2013.

01.06.2013. kiša, jutarnja 10C, dnevna 17C

02.06.2013. kiša, prolom oblaka, jutarnja 8C, dnevna 18C

03.06.2013. kiša, jutarnja 12C, dnevna 17C

04.06.2013. kiša, jutarnja 11C, dnevna 17C

05.06.2013. kiša, jutarnja 10C, dnevna 19C

06.06.2013. kiša, jutarnja 11C, dnevna 22C

07.06.2013. kiša, jutarnja 11C, dnevna 22C

08.06.2013. oblačno sa kišom, jutarnja 11C, dnevna 22C

09.06.2013. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 29C

10.06.2013. oblačno s kišom, jutarnja 15C, dnevna 25C

11.06.2013. kiša, prolom oblaka, jutarnja 15C, dnevna 23C

12.06.2013. kiša, jutarnja 14C, dnevna 16C

13.06.2013. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 20C

14.06.2013. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 26C

207
15.06.2013. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

16.06.2013. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 31C

17.06.2013. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 33C

18.06.2013. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 33C

19.06.2013. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 34C

20.06.2013. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 35C

21.06.2013. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 35C

22.06.2013. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 35C

23.06.2013. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 29C

24.06.2013. oblačno sa malo kiše, jutarnja 18C, dnevna 27C

25.06.2013. kiša, jutarnja 13C, dnevna 21C

26.06.2013. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 22C

27.06.2013. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 19C

28.06.2013. oblačno, jutarnja 18C, dnevna 22C

29.06.2013. oblačno, jutarnja 13C, dnevna 18C

30.06.2013. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 22C

Juli/Srpanj 2013.

01.07.2013. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 22C

02.07.2013. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 28C

208
03.07.2013. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 28C

04.07.2013. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 28C

05.07.2013. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 27C

06.07.2013. kiša, jutarnja 15C, dnevna 27C

07.07.2013. kiša, prolom oblaka sa grmljavinom, jutarnja 17C, dnevna 28C

08.07.2013. kiša, prolom oblaka, jutarnja 17C, dnevna 28C

09.07.2013. kiša sa grmljavinom, prolom oblaka, jutarnja 15C, dnevna 22C

10.07.2013. oblačno sa kišom, jutarnja 15C, dnevna 25C

11.07.2013. oblačno, jutarnja 16C, dnevna 29C

12.07.2013. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 26C

13.07.2013. oblačno , jutarnja 11C, dnevna 25C

14.07.2013. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 26C

15.07.2013. oblačno s kišom, jutarnja 13C, dnevna 26C

16.07.2013. kiša, jutarnja 14C, dnevna 24C

17.07.2013. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 27C

18.07.2013. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 30C

19.07.2013. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 32C

20.07.2013. sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 17C, dnevna 32C

21.07.2013. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 25C

22.07.2013. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 29C

23.07.2013. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 30C


209
24.07.2013. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 31C

25.07.2013. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 31C

26.07.2013. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 34C

27.07.2013. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 33C

28.07.2013. sunčano, jutarnja 21C, dnevna 35C

29.07.2013. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 37C

30.07.2013. oblačno sa malo kiše, jutarnja 18C, dnevna 28C

31.07.2013. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 28C

August/Kolovoz 2013.

01.08.2013. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 29C

02.08.2013. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 37C

03.08.2013. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 36C

04.08.2013. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 37C

05.08.2013. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 36C

06.08.2013. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 37C

07.08.2013. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 37C

08.08.2013. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 38C

09.08.2013. sunčano sa malo kiše, jutarnja 16C, dnevna 36C

210
10.08.2013. kiša sa grmljavinom, jutarnja 15C, dnevna 25C

11.08.2013. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 27C

12.08.2013. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 29C

13.08.2013. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 33C

14.08.2013. oblačno, jutarnja 15C, dnevna 29C

15.08.2013. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 26C

16.08.2013. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 27C

17.08.2013. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 27C

18.08.2013. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 33C

19.08.2013. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 35C

20.08.2013. oblačno sa malo kiše, jutarnja 16C, dnevna 27C

21.08.2013. kiša sa grmljavinom, jutarnja 15C, dnevna 23C

22.08.2013. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 28C

23.08.2013. sunčano, uveče kiša sa grmljavinom,jutarnja 16C, dnevna 30C

24.08.2013. oblačno, uveče kiša sa grmljavinom, jutarnja 14C, dnevna 27C

25.08.2013. oblačno, kiša, jutarnja 14C, dnevna 24C

26.08.2013. oblačno sa kišom, jutarnja 14C, dnevna 20C

27.08.2013. oblačno sa kišom, jutarnja 15C, dnevna 26C

28.08.2013. kiša, prolom oblaka, grmljavina, jutarnja 14C, dnevna 23C

29.08.2013. kiša, jutarnja 15C, dnevna 24C

30.08.2013. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 25C


211
31.08.2013. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 23C

Septembar/Rujan 2013.

01.09.2013. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 26C

02.09.2013. kiša, poslije podne oblačno, jutarnja 14C, dnevna 24C

03.09.2013. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 24C

04.09.2013. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 24C

05.09.2013. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 25C

06.09.2013. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 26C

07.09.2013. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 27C

08.09.2013. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 27C

09.09.2013. oblačno sa malo kiše, jutarnja 12C, dnevna 25C

10.09.2013. oblačno sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 26C

11.09.2013. kiša, jutarnja 15C, dnevna 25C

12.09.2013. kiša, jutarnja 14C, dnevna 24C

13.09.2013. oblačno s kišom, jutarnja 12C, dnevna 20C

14.09.2013. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 28C

15.09.2013. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 26C

16.09.2013. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 23C

212
17.09.2013. kiša, jutarnja 12C, dnevna 21C

18.09.2013. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 22C

19.09.2013. kiša, jutarnja 9C, dnevna 16C

20.09.2013. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 6C, dnevna 21C

21.09.2013. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 20C

22.09.2013. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 17C

23.09.2013. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 23C

24.09.2013. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 23C

25.09.2013. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 24C

26.09.2013. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 25C

27.09.2013. kiša, jutarnja 13C, dnevna 20C

28.09.2013. oblačno, jutarnja 13C, dnevna 19C

29.09.2013. kiša, jutarnja 14C, dnevna 17C

30.09.2013. kiša, jutarnja 10C, dnevna 12C

Oktobar/Listopad 2013.

01.10.2013. kiša, jutarnja 9C, dnevna 12C

02.10.2013. kiša, jutarnja 6C, dnevna 13C

03.10.2013. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 13C

213
04.10.2013. prvi mraz, sunčano, jutarnja -1C, dnevna 13C

05.10.2013. mraz, sunčano, jutarnja -2C, dnevna 18C

06.10.2013. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 15C

07.10.2013. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 17C

08.10.2013. oblačno, poslije podne kiša, jutarnja 8C, dnevna 18C

09.10.2013. kiša, jutarnja 10C, dnevna 21C

10.10.2013. ujutru kiša, poslije podne sunčano, jutarnja 12C, dnevna 23C

11.10.2013. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 22C

12.10.2013. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 24C

13.10.2013. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 25C

14.10.2013. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 21C

15.10.2013. kiša sa grmljavinom, jutarnja 10C, dnevna 21C

16.10.2013. kiša , jutarnja 10C, dnevna 15C

17.10.2013. kiša, jutarnja 7C, dnevna 13C

18.10.2013. sunčano, jutarnja 2C, dnevna 15C

19.10.2013. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 21C

20.10.2013. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 23C

21.10.2013. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 23C

22.10.2013. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 23C

23.10.2013. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 24C

24.10.2013. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 25C


214
25.10.2013. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 28C

26.10.2013. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 28C

27.10.2013. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 25C

28.10.2013. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 25C

29.10.2013. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 25C

30.10.2013. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 20C

31.10.2013. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 17C

Novembar/Studeni 2013.

01.11.2013. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 18C

02.11.2013. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 21C

03.11.2013. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 21C

04.11.2013. kiša, jutarnja 8C, dnevna 22C

05.11.2013. oblačno, poslije podne kiša, jutarnja 12C, dnevna 21C

06.11.2013. kiša, poslije podne oblačno, jutarnja 7C, dnevna 17C

07.11.2013. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 19C

08.11.2013. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 21C

09.11.2013. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 20C

10.11.2013. kiša, jutarnja 9C, dnevna 17C

215
11.11.2013.kiša, jutarnja 8C, dnevna 13C

12.11.2013. kiša, jutarnja 6C, dnevna 10C

13.11.2013. kiša, jutarnja 5C, dnevna 11C

14.11.2013. kiša, jutarnja 5C, dnevna 11C

15.11.2013. oblačno, jutarnja 6C , dnevna 10C

16.11.2013. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 11C

17.11.2013. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 11C

18.11.2013. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 13C

19.11.2013. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 14C

20.11.2013. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 15C

21.11.2013. oblačno sa malo kiše, jutarnja 2C, dnevna 13C

22.11.2013. oblačno sa malo kiše, jutarnja 2C, dnevna 13C

23.11.2013. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 11C

24.11.2013. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 12C

25.11.2013. prvi snijeg, jutarnja 2C, dnevna 3C

26.11.2013. snijeg, visina 10cm, jutarnja -1C, dnevna 1C

27.11.2013. snijeg, visina 65cm, jutarnja -2C, dnevna 0C

28.11.2013. oblačno sa snijegom, jutarnja -3C, dnevna 3C

29.11.2013. snijeg, jutarnja -5C, dnevna 2C

30.11.2013. snijeg, jutarnja -8C, dnevna 2C

216
Decembar/Prosinac 2013.

01.12.2013. snijeg, jutarnja -3C, dnevna 0C

02.12.2013. snijeg, jutarnja 0C, dnevna 4C

03.12.2013. snijeg, magla, jutarnja -3C, dnevna 1C

04.12.2013. mraz, magla, snijeg, jutarnja -8C, dnevna 3C

05.12.2013. mraz, magla, snijeg, jutarnja -5C, dnevna 5C

06.12.2013. mraz, poslije podne snijeg, jutarnja -4C, dnevna 4C

07.12.2013. mraz, magla, oblačno, jutarnja -4C, dnevna 1C

08.12.2013. mraz, snijeg, jutarnja -5C, dnevna 4C

09.12.2013. mraz, snijeg, jutarnja -3C, dnevna 8C

10.12.2013. oblačno s kišom i snijegom, jutarnja -3C, dnevna 5C

11.12.2013. mraz, oblačno, jutarnja -6C, dnevna 2C

12.12.2013. mraz, oblačno, jutarnja -6C, dnevna 5C

13.12.2013. mraz, sunčano, jutarnja -6C, dnevna 5C

14.12.2013. mraz, sunčano, jutarnja -6C, dnevna 5C

15.12.2013. oblačno, jutarnja -2C, dnevna 0C

16.12.2013. magla cio dan, jutarnja -2C, dnevna 1C

17.12.2013. magla, jutarnja -6C, dnevna 1C

217
18.12.2013. magla, jutarnja -4C, dnevna 3C

19.12.2013. magla, jutarnja -3C, dnevna 5C

20.12.2013. mraz, snijeg, jutarnja -8C, dnevna 8C

21.12.2013. oblačno sa malo kiše, jutarnja -1C, dnevna 8C

22.12.2013. mraz, jutarnja -3C, dnevna 9C

23.12.2013. mraz, jutarnja 5C, dnevna 10C

24.12.2013. mraz, snijeg, jutarnja -3C, dnevna 7C

25.12.2013. mraz, snijeg, jutarnja -3C, dnevna 7C

26.12.2013. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 10C

27.12.2013. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 12C

28.12.2013. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 12C

29.12.2013. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -1C, dnevna 11C

30.12.2013. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 12C

31.12.2013. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 6C

Umrli:

Putovanja i događaji:

218
26.05.2013. izlet na Krivaju, Buk

28.07.2013. izlet na Krivaju

13.08.2013. izlet na Krivaju

28.08.2013. izlet na Krivaju, upecao 6 klijenova

07.09.2013. izlet na Krivaju, upecano 12 klijenova

Poljoprivreda:

25.03.2013. posijan krompir

Ostalo:

24.04.2013, upecao 6 klijenova u Gostelji

26.04.2013. upecao 4 klijena u Gostelji

01.07.2013. upecao 3 klijena u Spreči

03.07.2013. upecao 7 klijenova u Gostelji

24.09.2013. upecao 8 klijenova u Gostelji

25.09.2013. upecao 7 klijenova u Spreči

27.09.2013. upecao 12 klijenova u Gostelji

07.10.2013. upecao 3 klijena u Spreči

08.10.2013. upecao 3 klijena u Spreči

21.10.2013. upecao 11 klijenova u Gostelji


219
24.10.2013. upecano 9 klijenova u Gostelji

05.11.2013. upecao 6 klijenova u Spreči

Sunčanih dana 117

220
Januar/Siječanj 2014.

01.01.2014. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 11C

02.01.2014. magla jutarnja 0C, dnevna 10C

03.01.2014. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 3C, dnevna 11C

04.01.2014. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 13C

05.01.2014. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 12C

06.01.2014. oblačno sa malo kiše, jutarnja 6C, dnevna 10C

07.01.2014. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 1C, dnevna 12C

08.01.2014. mraz, oblačno, jutarnja 0C, dnevna 9C

09.01.2014. mraz, oblačno, jutarnja -1C, dnevna 11C

10.01.2014. mraz, oblačno, jutarnja 3C, dnevna 10C

11.01.2014. mraz, sunčano, jutarnja 6C, dnevna 13C

12.01.2014. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 8C

13.01.2014. mraz, sunčano, jutarnja -1C, dnevna 10C

14.01.2014. mraz, oblačno, jutarnja -3C, dnevna 11C

15.01.2014. kiša, jutarnja 4C, dnevna 9C

16.01.2014. magla, sunčano, jutarnja 3C, dnevna 10C

17.01.2014. mraz, sunčano, jutarnja 1C, dnevna 12C

221
18.01.2014. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 14C

19.01.2014. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 13C

20.01.2014. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 14C

21.01.2014. oblačno sa malo kiše, jutarnja 6C, dnevna 9C

22.01.2014. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 9C

23.01.2014. malo mraza, oblačno, jutarnja 2C, dnevna 8C

24.01.2014. snijeg, visina 5cm, jutarnja 2C, dnevna 7C

25.01.2014. snijeg, visina 15cm, jutarnja -4C, dnevna 0C

26.01.2014. snijeg, jutarnja -9C, dnevna 4C

27.01.2014. mraz, snijeg, jutarnja -9C, dnevna 1C

28.01.2014. snijeg, jutarnja, -4C, dnevna -1C

29.01.2014. snijeg, jutarnja -4C, dnevna -1C

30.01.2014. oblačno, jutarnja, 2C, dnevna 7C

31.01.2014. oblačno, vjetar, jutarnja 2C, dnevna 6C

Februar/Veljača 2014.

01.02.2014. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 4C

02.02.2014. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 6C

03.02.2014. mraz, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 6C

222
04.02.2014. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -4C, dnevna 6C

05.02.2014. mraz, oblačno, jutarnja 8C, dnevna 10C

06.02.2014. slaba kiša, jutarnja 4C, dnevna 9C

07.02.2014. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 6C, dnevna 15C

08.02.2014. promjenjljivo oblačno, jutarnja 8C, dnevna 16C

09.02.2014. oblačno s kišom, jutarnja 5C, dnevna 11C

10.02.2014. mraz, oblačno, jutarnja 2C, dnevna 14C

11.02.2014. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 17C

12.02.2014. vjetar, poslije podne kiša, jutarnja 6C, dnevna 10C

13.02.2014. mraz, sunčano, jutarnja -1C, dnevna 13C

14.02.2014. kiša, jutarnja 6C, dnevna 10C

15.02.2014. magla, sunčano, jutarnja -2C, dnevna 7C

16.02.2014. magla, poslije podne obačno, jutarnja 2C, dnevna 18C

17.02.2014. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 17C

18.02.2014. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 6C, dnevna 16C

19.02.2014. magla, sunčano, jutrnja 3C, dnevna 20C

20.02.2014. kiša, jutarnja 7C, dnevna 8C

21.02.2014. kiša, jutarnja 6C, dnevna 13C

22.02.2014. kiša, grmljavina, jutarnja 8C, dnevna 12C

23.02.2014. oblačno s kišom, jutarnja 4C, dnevna 7C

24.02.2014. kiša, jutarnja 5C, dnevna 8C


223
25.02.2014. sunčano s vjetrom, jutarnja 2C, dnevna 10C

26.02.2014. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -1C, dnevna 11C

27.02.2014. mraz, oblačno, jutarnja 1C, dnevna 13C

28.02.2014. kiša, jutarnja 6C, dnevna 13C

Mart/Ožujak 2014.

01.03.2014. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 13C

02.03.2014. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 12C

03.03.2014. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 12C

04.03.2014. mraz, jutarnja -1C, dnevna 13C

05.03.2014. kiša, jutarnja 4C, dnevna 6C

06.03.2014. kiša, jutarnja 5C, dnevna 7C

07.03.2014. kiša, jutarnja 4C, dnevna 5C

08.03.2014. kiša, jutarnja 5C, dnevna 9C

09.03.2014. kiša, jutarnja 2C, dnevna 6C

10.03.2014. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 8C

11.03.2014. mraz, sunčano, jutarnja -1C, dnevna 12C

12.03.2014. mraz, sunčano, jutarnja -2C, dnevna 15C

13.03.2014. mraz, sunčano, jutarnja -1C, dnevna 15C

224
14.03.2014. mraz, sunčano, jutarnja 0C, dnevna 18C

15.03.2014. mraz, sunčano, jutarnja 1C, dnevna 20C

16.03.2014. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 16C

17.03.2014. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 22C

18.03.2014. malo mraza, sunčano, jutarnja 5C, dnevna 23C

19.03.2014. sunčano sa malo kiše, jutarnja 5C, dnevna 17C

20.03.2014. sunčano, jutarnja -3C, dnevna 17C

21.03.2014. sunčano sa malo mraza, jutarnja 3C, dnevna 22C

22.03.2014. sunčano, jutarnja 2C, dnevna 22C

23.03.2014. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 17C

24.03.2014. kiša, jutarnja 8C, dnevna 11C

25.03.2014. kiša, poslije podne sunčano, jutarnja 4C, dnevna 11C

26.03.2014. malo kiše, oblačno, jutarnja 3C, dnevna 10C

27.03.2014. malo kiše, jutarnja 3C, dnevna 15C

28.03.2014. oblačno s kišom, jutarnja 7C, dnevna 10C

29.03.2014. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 17C

30.03.2014. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 20C

31.03.2014. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 21C

April/Travanj 2014.

225
01.04.2014. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 19C

02.04.2014. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 22C

03.04.2014. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 21C

04.04.2014. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 23C

05.04.2014. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 19C

06.04.2014. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 16C

07.04.2014. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 18C

08.04.2014. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 21C

09.04.2014. kiša, jutarnja 3C, dnevna 7C

10.04.2014. oblačno s kišom, jutarnja 0C, dnevna 14C

11.04.2014. kiša, jutarnja 5C, dnevna 9C

12.04.2014. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 17C

13.04.2014. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 18C

14.04.2014. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 20C

15.04.2014. kiša, snijeg na planini, jutarnja 4C, dnevna 10C

16.04.2014. kiša, jutarnja 3C, dnevna 10C

17.04.2014. kiša i snijeg, jutarnja 0C, dnevna 1C

18.04.2014. kiša, jutarnja 5C, dnevna 7C

19.04.2014. malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 17C

20.04.2014. kiša, jutarnja 8C, dnevna 17C


226
21.04.2014. oblačno s malo kiše, jutarnja 6C, dnevna 20C

22.04.2014. kiša, jutarnja 8C, dnevna 22C

23.04.2014. kiša, jutarnja 10C, dnevna 18C

24.04.2014. kiša cio dan i noć, jutarnja 14C, dnevna 16C

25.04.2014. kiša, jutarnja 13C, dnevna 19C

26.04.2014. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 18C

27.04.2014. kiša, jutarnja 10C, dnevna 17C

28.04.2014. kiša, jutarnja 11C, dnevna 17C

29.04.2014. kiša, prolom oblaka, jutarnja 12C, dnevna 18C

30.04.2014. oblačno s kišom, jutarnja 7C, dnevna 17C

Maj/Svibanj 2014.

01.05.2014. oblačno s kišom, jutarnja 6C, dnevna 16C

02.05.2014. oblačno, kiša prolom, jutarnja 7C, dnevna 19C

03.05.2014. kiša, jutarnja 10C, dnevna 18C

04.05.2014. kiša cijelu noć i dan, jutarnja 6C, dnevna 8C

05.05.2014. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 12C

06.05.2014. sunčano, jutarnja 1C, dnevna 21C

07.05.2014. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 24C

227
08.05.2014. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 17C

09.05.2014. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 21C

10.05.2014. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 24C

11.05.2014. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 27C

12.05.2014. kiša, jutarnja 12C, dnevna 19C

13.05.2014. kiša, jutarnja 12C, dnevna 14C

14.05.2014. kiša, izlila Gostelja, jutarnja 19C, dnevna 10C

15.05.2014. kiša, poplave u cijeloj BIH, jutarnja 6C, dnevna 8C

16.05.2014. kiša, poplave, jutarnja 9C, dnevna 11C

17.05.2014. kiša, jutarnja 8C, dnevna 15C

18.05.2014. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 20C

19.05.2014. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 23C

20.05.2014. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 22C

21.05.2014. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 25C

22.05.2014. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 29C

23.05.2014. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 29C

24.05.2014. kiša, jutarnja 19C, dnevna 26C

25.05.2014. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 23C

26.05.2014. sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 18C, dnevna 17C

27.05.2014. kiša sa grmljavinom, jutarnja 12C, dnevna 26C

28.05.2014. kiša, jutarnja 12C, dnevna 22C


228
29.05.2014. kiša, oblačno, jutarnja 14C, dnevna 18C

30.05.2014. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 16C

31.05.2014. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 14C

Juni/Lipanj 2014.

01.06.2014. kiša, jutarnja 7C, dnevna 15C

02.06.2014. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 21C

03.06.2014. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 20C

04.06.2014. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 23C

05.06.2014. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 24C

06.06.2014. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 24C

07.06.2014. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

08.06.2014. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 29C

09.06.2014. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 30C

10.06.2014. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 32C

11.06.2014. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 31C

12.06.2014. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 31C

13.06.2014. oblačno s kišom, jutarnja 16C, dnevna 26C

14.06.2014. kiša, jutarnja 16C, dnevna 20C

229
15.06.2014. kiša, jutarnja 12C, dnevna 18C

16.06.2014. kiša, jutarnja 14C, dnevna 19C

17.06.2014. kiša, jutarnja 14C, dnevna 17C

18.06.2014. kiša, jutarnja 14C, dnevna 19C

19.06.2014. kiša, prolom oblaka, grmljavina, jutarnja 14C, dnevna 23C

20.06.2014. kiša, jutarnja 14C, dnevna 24C

21.06.2014. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 20C

22.06.2014. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 29C

23.06.2014. kiša, prolom oblaka, grad, jutarnja 20C, dnevna 27C

24.06.2014. kiša, jutarnja 10C, dnevna 29C

25.06.2014. kiša, jutarnja 19C, dnevna 27C

26.06.2014. kiša, jutarnja 13C, dnevna 23C

27.06.2014. oblačno, jutarnja 13C, dnevna 23C

28.06.2014. promjenjljivo oblačno, jutarnja 16C, dnevna 28C

29.06.2014. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 31C

30.06.2014. kiša, jutarnja 16C, dnevna 26C

Juli/Srpanj 2014.

230
01.07.2014. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 25C

02.07.2014. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 27C

03.07.2014. kiša ujutro, poslije podne oblačno, jutarnja 15C, dnevna 23C

04.07.2014. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 25C

05.07.2014. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 31C

06.07.2014. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 29C

07.07.2014. kiša, sunčano, jutarnja 20C, dnevna 31C

08.07.2014. kiša, poslije podne sunčano, jutarnja 18C, dnevna 32C

09.07.2014. kiša, poslije podne oblačno, jutarnja 15C, dnevna 25C

10.07.2014. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 25C

11.07.2014. kiša, jutarnja 12C, dnevna 16C

12.07.2014. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 25C

13.07.2014. kiša, prolom, jutarnja 14C, dnevna 24C

14.07.2014. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 26C

15.07.2014. oblačno s kišom, jutarnja 15C, dnevna 25C

16.07.2014. oblačno s malo kiše, jutarnja 16C, dnevna 28C

17.07.2014. oblačno s kišom, jutarnja 16C, dnevna 28C

18.07.2014. oblačno, jutarnja 15C, dnevna 25C

19.07.2014. kiša, jutarnja 16C, dnevna 29C

20.07.2014. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 32C

21.07.2014. sunčano sa malo kiše, jutarnja 17C, dnevna 32C


231
22.07.2014. oblačno s kišom, jutarnja 19C, dnevna 26C

23.07.2014. kiša, jutarnja 16C, dnevna 24C

24.07.2014. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 26C

25.07.2014. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 28C

26.07.2014. oblačno, kiša sa grmljavinom, jutarnja 14C, dnevna 30C

27.07.2014. kiša sa grmljavinom, jutarnja 16C, dnevna 23C

28.07.2014. kiša sa grmljavinom, jutarnja 14C, dnevna 25C

29.07.2014. kiša sa grmljavinom, jutarnja 17C, dnevna 27C

30.07.2014. kiša, jutarnja 18C, dnevna 26C

31.07.2014. kiša, prolom oblaka, grmljavina, jutarnja 15C, dnevna 23C

August/Kolovoz 2014.

01.08.2014. kiša, jutarnja 17C, dnevna 22C

02.08.2014. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 29C

03.08.2014. oblačno, jutarnja 17C, dnevna 30C

04.08.2014. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 27C

05.08.2014. kiša, prolom oblaka, grmljavina, jutarnja 16C, dnevna 28C

06.08.2014. kiša, prolom oblaka, jutarnja 17C, dnevna 19C

07.08.2014. kiša, prolom oblaka, jutarnja 18C, dnevna 22C

232
08.08.2014. oblačno, jutarnja 18C, dnevna 26C

09.08.2014. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 32C

10.08.2014. sunčano, jutarnja 20C, dnevna 29C

11.08.2014. sunčano, jutarnja 20C, dnevna 33C

12.08.2014. sunčano , jutarnja 18C, dnevna 33C

13.08.2014. sunčano, jutarnja 19C, dnevna 35C

14.08.2014. sunčano, poslije podne oblačno, jutarnja 19C, dnevna 28C

15.08.2014. kiša sa grmljavinom, jutarnja 16C, dnevna 22C

16.08.2014. kiša, jutarnja 15C, dnevna 24C

17.08.2014. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 22C

18.08.2014. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 27C

19.08.2014. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 29C

20.08.2014. kiša, prolom oblaka, jutarnja 14C, dnevna 29C

21.08.2014. kiša sa grmljavinom, jutarnja 15C, dnevna 19C

22.08.2014. kiša, jutarnja 14C, dnevna 27C

23.08.2014. kiša,jutarnja 20C, dnevna 28C

24.08.2014. kiša, jutarnja 16C, dnevna 20C

25.08.2014. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 24C

26.08.2014. sunčano. jutarnja 11C, dnevna 28C

27.08.2014. kiša, jutarnja 14C, dnevna 26C

28.08.2014. oblčano, jutarnja 12C, dnevna 22C


233
29.08.2014. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 24C

30.08.2014. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 28C

31.08.2014. kiša, jutarnja 12C, dnevna 26C

Septembar/Rujan 2014.

01.09.2014. kiša, jutarnja 17C, dnevna 22C

02.09.2014. kiša, jutarnja 16C, dnevna 19C

03.09.2014. kiša, prolom oblaka, jutarnja 15C, dnevna 17C

04.09.2014. kiša, jutarnja 12C, dnevna 16C

05.09.2014. kiša, jutarnja 12C, dnevna 16C

06.09.2014. kiša, jutarnja 14C, dnevna 17C

07.09.2014. oblačno, jutarnja 16C, dnevna 22C

08.09.2014. oblačno, jutarnja 15C, dnevna 24C

09.09.2014. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 25C

10.09.2014. kiša, jutarnja 14C, dnevna 27C

11.09.2014. kiša, jutarnja 14C, dnevna 22C

12.09.2014. kiša, jutarnja 14C, dnevna 22C

13.09.2014. kiša, jutarnja 14C, dnevna 23C

14.09.2014. kiša, prolom oblaka, jutarnja 15C, dnevna 21C

234
15.09.2014. kiša, prolom oblaka, jutarnja 14C, dnevna 20C

16.09.2014. kiša, jutarnja 12C, dnevna 19C

17.09.2014. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 20C

18.09.2014. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 22C

19.09.2014. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 27C

20.09.2014. kiša, jutarnja 15C, dnevna 18C

21.09.2014. kiša, jutarnja 14C, dnevna 24C

22.09.2014. kiša, prolom oblaka, jutarnja 14C, dnevna 20C

23.09.2014. kiša, jutarnja 9C, dnevna 16C

24.09.2014. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 19C

25.09.2014. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 19C

26.09.2014. oblačno sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 16C

27.09.2014. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 16C

28.09.2014. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 19C

29.09.2014. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 23C

30.09.2014. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 24C

Oktobar/Listopad 2014.

235
01.10.2014. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 23C

02.10.2014. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 18C

03.10.2014. kiša, jutarnja 14C, dnevna 18C

04.10.2014. kiša, jutarnja 13C, dnevna 15C

05.10.2014. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 18C

06.10.2014. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 19C

07.10.2014.sunčano, jutarnja 10C, dnevna 19C

08.10.2014. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 22C

09.10.2014. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 26C

10.10.2014. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 27C

11.10.2014. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 27C

12.10.2014. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 27C

13.10.2014. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 27C

14.10.2014. oblačno, jutarnja 13C, dnevna 28C

15.10.2014. kiša sa grmljavinom, jutarnja 13C, dnevna 25C

16.10.2014. kiša sa grmljavinom, jutarnja 14C, dnevna 23C

17.10.2014. oblačno sa kišom i vjetrom, jutarnja 13C, dnevna 25C

18.10.2014. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 20C

19.10.2014. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 16C

20.10.2014. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 23C

21.10.2014. oblačno s vjetrom, jutarnja 9C, dnevna 22C


236
22.10.2014. kiša, jutarnja 9C, dnevna 2C

23.10.2014. kiša, jutarnja 4C, dnevna 7C

24.10.2014. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 10C

25.10.2014. oblačno sa malo kiše, jutarnja 7C, dnevna 9C

26.10.2014. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 10C

27.10.2014. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 11C

28.10.2014. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 11C

29.10.2014. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 11C

30.10.2014. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 11C

31.10.2014. oblačno, jutarnja 1C, dnevna 12C

Novembar/Studeni 2014.

01.11.2014. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 11C

02.11.2014. sunčano, jutarnja 0C, dnevna 14C

03.11.2014. sunčano, jutarnja 0C, dnevna 16C

04.11.2014. prvi mraz, sunčano, jutarnja -2C, dnevna 16C

05.11.2014. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 23C

06.11.2014. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 18C

07.11.2014. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 24C

237
08.11.2014. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 18C

09.11.2014. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 18C

10.11.2014. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 18C

11.11.2014. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 17C

12.11.2014. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 16C

13.11.2014. kiša, jutarnja 11C, dnevna 14C

14.11.2014. kiša, jutarnja 9C, dnevna 15C

15.11.2014. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 16C

16.11.2014. kiša, jutarnja 7C, dnevna 17C

17.11.2014. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 19C

18.11.2014. kiša, jutarnja 6C, dnevna 17C

19.11.2014. kiša, jutarnja 4C, dnevna 10C

20.11.2014. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 10C

21.11.2014. oblačno, jutarnja -1C, dnevna 9C

22.11.2014. magla, poslije podne sunčano, jutarnja -1C, dnevna 9C

23.11.2014. magla, poslije podne sunčano, jutarnja -2C, dnevna 7C

24.11.2014. magla,oblačno, jutarnja -2C, dnevna 6C

25.11.2014. magla, oblačno, jutarnja -2C, dnevna 7C

26.11.2014. magla, oblačno, jutarnja -1C, dnevna 6C

27.11.2014. magla, malo kiše, jutarnja 2C, dnevna 6C

28.11.2014. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 12C


238
29.11.2014. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 13C

30.11.2014. kiša, jutarnja 4C, dnevna 6C

Decembar/Prosinac 2014.

01.12.2014. kiša, jutarnja 6C, dnevna 11C

02.12.2014. kiša, jutarnja 4C, dnevna 7C

03.12.2014. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 9C

04.12.2014. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 8C

05.12.2014. kiša, jutarnja 5C, dnevna 6C

06.12.2014. kiša, jutarnja 4C, dnevna 6C

07.12.2014. kiša, jutarnja 4C, dnevna 7C

08.12.2014. kiša, jutarnja 4C, dnevna 7C

09.12.2014. kiša, jutarnja 3C, dnevna 4C

10.12.2014. kiša, jutarnja 0C, dnevna 1C

11.12.2014. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 1C

12.12.2014. sunčano, jutarnja 0C, dnevna 7C

13.12.2014. mraz, sunčano, jutarnja -2C, dnevna 11C

14.12.2014. mraz, sunčano, jutarnja -2C, dnevna 12C

15.12.2014. mraz, jutarnja -1C, dnevna 8C

239
16.12.2014. oblačno, jutarnja 1C, dnevna 8C

17.12.2014. kiša, jutarnja -4C, dnevna 8C

18.12.2014. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 9C

19.12.2014. mraz, sunčano, jutarnja -1C, dnevna 12C

20.12.2014. mraz, oblačno, jutarnja 2C, dnevna 10C

21.12.2014. kiša sa grmljavinom, jutarnja 2C, dnevna 8C

22.12.2014. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -4C, dnevna 10C

23.12.2014. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -2C, dnevna 12C

24.12.2014. mraz, sunčano, jutarnja -2C, dnevna 8C

25.12.2014. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 11C

26.12.2014. snijeg i kiša, jutarnja 0C, dnevna 4C

27.12.2014. mraz, jutarnja -7C, dnevna 5C

28.12.2014. snijeg, visina 10cm, jutarnja -1C, dnevna 1C

29.12.2014. snijeg, visina 30cm, jutarnja -6C, dnevna -3C

30.12.2014. snijeg, visina 40cm, jutarnja -7C, dnevna -3C

31.12.2014. snijeg, jutarnja -12C, dnevna -9C

Umrli:

01.02.2014. umro Majdančić Ibrahima Husein, ukopan 02.02.2014. (Donje


Vukovije)

240
27.05.2014. umro Mujić Jakub, ukopan 28.05.2014. (Kovači)

02.09.2014. umro Nišić Muharem u 86. godini, ukopan 04.09.2014. (Musići)

Putovanja i događaji:

Poljoprivreda:

16.03.2014. posijan krompir

Ostalo:

02.03.2014. Jusuf Nišić otišao u bolnicu

Vratio se 06.03.2014.

Sunčanih dana 113

241
Januar/Siječanj 2015.

01.01.2015. snijeg, jutarnja -19C, dnevna -8C

02.01.2015. snijeg, mraz, jutarnja -7C, dnevna 2C

03.01.2015. mraz, snijeg, jutarnja 1C, dnevna 6C

04.01.2015. kiša sa snijegom, jutarnja 2C, dnevna 5C

05.01.2015. snijeg, visina 3cm, jutarnja 0C, dnevna 3C

06.01.2015. snijeg, jutarnja 0C, dnevna 3C

07.01.2015. snijeg, jutarnja -8C, dnevna 2C

08.01.2015. snijeg, jutarnja -6C, dnevna 3C

09.01.2015. snijeg, jutarnja 0C, dnevna 5C

10.01.2015. snijeg, jutarnja 1C, dnevna 6C

11.01.2015. mraz, snijeg, jutarnja 1C, dnevna 12C

12.01.2015. mraz, jutarnja -2C, dnevna 6C

13.01.2015. mraz, jutarnja -4C, dnevna 6C

14.01.2015. mraz, kiša, jutarnja -5C, dnevna 8C

15.01.2015. sunčano, jutarnja 0C, dnevna 10C

16.01.2015. mraz, jutarnja -1C, dnevna 12C

17.01.2015. mraz, oblačno, jutarnja -1C, dnevna 10C

242
18.01.2015. kiša, jutarnja 5C, dnevna 9C

19.01.2015. kiša, jutarnja 5C, dnevna 7C

20.01.2015. magla, jutarnja 3C, dnevna 6C

21.01.2015. magla, kiša, jutarnja 3C, dnevna 6C

22.01.2015. magla, oblačno, jutarnja 4C, dnevna 12C

23.01.2015. magla, kiša, jutarnja 4C, dnevna 7C

24.01.2015. kiša sa snijegom, jutarnja 1C, dnevna 5C

25.01.2015. kiša sa snijegom, jutarnja -1C, dnevna 4C

26.01.2015. kiša sa snijegom, jutarnja 0C, dnevna 1C

27.01.2015. kiša sa snijegom, jutarnja -3C, dnevna -1C

28.01.2015. snijeg,visina 5cm, jutarnja, -1C, dnevna 3C

29.01.2015. mraz, oblačno, jutarnja -5C, dnevna 6C

30.01.2015. olujno nevrijeme, jutarnja, 3C, dnevna 13C

31.01.2015. mraz, jutarnja -1C, dnevna 4C

Februar/Veljača 2015.

01.02.2015. snijeg, visina 3cm, jutarnja 0C, dnevna 1C

02.02.2015. magla, poslije podne oblačno, jutarnja -2C, dnevna 3C

03.02.2015. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -6C , dnevna 7C

243
04.02.2015. kiša, jutarnja 1C, dnevna 8C

05.02.2015. kiša, poslije podne snijeg, jutarnja 1C, dnevna 2C

06.02.2015. kiša sa snijegom, jutarnja -2C, dnevna -1C

07.02.2015. snijeg, visina 10cm, jutarnja -3C, dnevna 6C

08.02.2015. snijeg, jutarnja -4C, dnevna 0C

09.02.2015. snijeg, jutarnja -11C, dnevna -1C

10.02.2015. snijeg, visina 15cm, jutarnja 0C, dnevna 2C

11.02.2015. mraz, snijeg, jutarnja 0C, dnevna 3C

12.02.2015. mraz, snijeg, jutarnja 1C, dnevna 3C

13.02.2015. mraz, snijeg, jutarnja -5C, dnevna 0C

14.02.2015. mraz, snijeg, jutarnja -5C, dnevna 6C

15.02.2015. mraz, snijeg, jutarnja -3C, dnevna 8C

16.02.2015. mraz, snijeg, jutarnja -4C, dnevna 7C

17.02.2015. mraz, snijeg, jutarnja -4C, dnevna 7C

18.02.2015. mraz, snijeg, jutarnja -7C, dnevna 2C

19.02.2015. mraz, snijeg, jutarnja -7C, dnevna 6C

20.02.2015. mraz, snijeg, jutarnja -6C , dnevna 9C

21.02.2015. mraz, snijeg, jutarnja -2C, dnevna 11C

22.02.2015. snijeg, jutarnja 6C, dnevna 9C

23.02.2015. oblačno sa malo kiše, jutarnja 5C, dnevna 11C

24.02.2015. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 10C


244
25.02.2015. kiša, jutarnja 6C, dnevna 8C

26.02.2015. kiša, jutarnja 2C, dnevna 4C

27.02.2015. oblačno, kiša, jutarnja 3C, dnevna 9C

28.02.2015. kiša, jutarnja 4C, dnevna 6C

Mart/Ožujak 2015.

01.03.2015. oblačno, jutarnja 1C, dnevna 3C

02.03.2015. mraz, oblačno, jutarnja 2C, dnevna 16C

03.03.2015. kiša, jutarnja 3C, dnevna 9C

04.03.2015. mraz, poslije podne kiša, jutarnja -2C, dnevna 11C

05.03.2015. snijeg, jutarnja 0C, dnevna 2C

06.03.2015. snijeg, jutarnja -2C, dnevna 6C

07.03.2015. snijeg, jutarnja -1C, dnevna 4C

08.03.2015. snijeg, jutarnja 0C, dnevna 7C

09.03.2015. snijeg, jutarnja 2C, dnevna 8C

10.03.2015. oblačno sa malo sunca, jutarnja 0C, dnevna 9C

11.03.2015. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 8C

12.03.2015. kiša sa snijegom, jutarnja 0C, dnevna 1C

13.03.2015. kiša sa snijegom, jutarnja 0C, dnevna 2C

245
14.03.2015. mraz, jutarnja -2C, dnevna 12C

15.03.2015. mraz, jutarnja -2C, dnevna 12C

16.03.2015. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 15C

17.03.2015. sunčano, jutarnja 1C, dnevna 13C

18.03.2015. mraz, oblačno, jutarnja -2C, dnevna 11C

19.03.2015. mraz, oblačno, jutarnja -1C, dnevna 9C

20.03.2015. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 9C

21.03.2015. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 15C

22.03.2015. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 16C

23.03.2015. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 14C

24.03.2015. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 17C

25.03.2015. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 11C

26.03.2015. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 20C

27.03.2015.oblačno, poslije podne kiša, jutarnja 4C, dnevna 14C

28.03.2015. kiša, jutarnja 4C, dnevna 11C

29.03.2015. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 13C

30.03.2015. kiša, jutarnja 3C, dnevna 11C

31.03.2015. kiša tokom noći, dan sunčan, jutarnja 2C, dnevna 14C

April/Travanj 2015.

246
01.04.2015. kiša, jutarnja -1C, dnevna 10C

02.04.2015. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -2C, dnevna 14C

03.04.2015. kiša, vjetrovito, jutarnja 1C, dnevna 9C

04.04.2015. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -4C, dnevna 14C

05.04.2015. kiša, jutarnja 5C, dnevna 7C

06.04.2015. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 7C

07.04.2015. snijeg, visina 3cm, jutarnja 0C, dnevna 6C

08.04.2015. kiša, jutarnja 1C, dnevna 10C

09.04.2015. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 11C

10.04.2015. sunčano, jutarnja 0C, dnevna 20C

11.04.2015. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 22C

12.04.2015. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 20C

13.04.2015. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 21C

14.04.2015. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 15C

15.04.2015. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 21C

16.04.2015. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 27C

17.04.2015. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 22C

18.04.2015. kiša, jutarnja 10C, dnevna 12C

19.04.2015. promjenjljivo oblačno, jutarnja 0C, dnevna 14C

20.04.2015. sunčano, jutarnja -1C, dnevna 17C


247
21.04.2015. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 15C

22.04.2015. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 18C

23.04.2015. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 22C

24.04.2015. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 18C

25.04.2015. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 21C

26.04.2015. promjenjljivo oblačno, jutarnja 7C, dnevna 21C

27.04.2015. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 25C

28.04.2015. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 25C

29.04.2015. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 15C

30.04.2015. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 20C

Maj/Svibanj 2015.

01.05.2015. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 22C

02.05.2015. kiša s grmljavinom, jutarnja 12C, dnevna 19C

03.05.2015. kiša, poslije podne sunčano, jutarnja 10C, dnevna 23C

04.05.2015. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 25C

05.05.2015. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 32C

06.05.2015. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 31C

07.05.2015. oblačno, jutarnja 15C, dnevna 23C

248
08.05.2015. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 23C

09.05.2015. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 24C

10.05.2015. oblačno s malo kiše, jutarnja 13C, dnevna 18C

11.05.2015. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 19C

12.05.2015. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 18C

13.05.2015. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 27C

14.05.2015. kiša, jutarnja 12C, dnevna 27C

15.05.2015. kiša, jutarnja 15C, dnevna 19C

16.05.2015. oblačno, jutarnja 16C, dnevna 24C

17.05.2015. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 23C

18.05.2015. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 25C

19.05.2015. sunčano, poslije podne kiša s grmljavinom, jutarnja 11C, dnevna


29C

20.05.2015. sunčano, poslije podne kiša sa grmljavinom, jutarnja 11C, dnevna


30C

21.05.2015. kiša, jutarnja 10C, dnevna 22C

22.05.2015. kiša, jutarnja 12C, dnevna 18C

23.05.2015. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 21C

24.05.2015. kiša, jutarnja 10C, dnevna 18C

25.05.2015. kiša, jutarnja 11C, dnevna 16C

26.05.2015. kiša, jutarnja 12C, dnevna 16C

249
27.05.2015. kiša, jutarnja 11C, dnevna 15C

28.05.2015. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 17C

29.05.2015. sunčano, jutarnja 2C, dnevna 23C

30.05.2015. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 24C

31.05.2015. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 26C

Juni/Lipanj 2015.

01.06.2015. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 27C

02.06.2015. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 28C

03.06.2015. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 28C

04.06.2015. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 30C

05.06.2015. oblačno, jutarnja 13C, dnevna 28C

06.06.2015. sunčano, jutarnja 19C, dnevna 28C

07.06.2015. sunčano, jutarnja 18C,dnevna 28C

08.06.2015. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 29C

09.06.2015. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 29C

10.06.2015. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 28C

11.06.2015. oblačno sa malo kiše, jutarnja 14C, dnevna 30C

12.06.2015. sunčano, poslije podne malo kiše, jutarnja 16C, dnevna 28C

250
13.06.2015. sunčano, jutarnja 19C, dnevna 29C

14.06.2015. kiša, grmljavina, grad, jutarnja 16C, dnevna 30C

15.06.2015. oblačno sa malo kiše, jutarnja 16C, dnevna 30C

16.06.2015. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 28C

17.06.2015. kiša, sa grmljavinom, jutarnja 14C, dnevna 25C

18.06.2015. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 21C

19.06.2015. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 23C

20.06.2015. kiša, jutarnja 11C, dnevna 20C

21.06.2015. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 15C

22.06.2015. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 25C

23.06.2015. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 28C

24.06.2015. kiša, jutarnja 12C, dnevna 14C

25.06.2015. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 20C

26.06.2015. oblačno sa malo kiše, jutarnja 13C, dnevna 18C

27.06.2015. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 25C

28.06.2015. kiša, jutarnja 16C, dnevna 21C

29.06.2015. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 22C

30.06.2015. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 26C

Juli/Srpanj 2015.

251
01.07.2015. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 27C

02.07.2015. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 29C

03.07.2015. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 30C

04.07.2015. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 30C

05.07.2015. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 30C

06.07.2015. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 35C

07.07.2015. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 36C

08.07.2015. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 38C

09.07.2015. oblačno, jutarnja 20C, dnevna 31C

10.07.2015. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 26C

11.07.2015. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 26C

12.07.2015. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 26C

13.07.2015. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 26C

14.07.2015. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 31C

15.07.2015. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 33C

16.07.2015. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 34C

17.07.2015. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 37C

18.07.2015. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 36C

19.07.2015. sunčano, jutarnja 22C, dnevna 34C

20.07.2015. sunčano, jutarnja 20C, dnevna 37C


252
21.07.2015. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 36C

22.07.2015. sunčano, jutarnja 22C, dnevna 35C

23.07.2015. sunčano, jutarnja 19C, dnevna 35C

24.07.2015. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 35C

25.07.2015. sunčano sa malo kiše, jutarnja 21C, dnevna 34C

26.07.2015. malo kiše ujutru, poslije podne sunčano, jutarnja 15C, dnevna 24C

27.07.2015. oblačno, jutarnja 17C, dnevna 31C

28.07.2015. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 31C

29.07.2015. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 31C

30.07.2015. oblačno, jutarnja 20C, dnevna 25C

31.07.2015. kiša, jutarnja 17C, dnevna 25C

August/Kolovoz 2015.

01.08.2015. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 27C

02.08.2015. kiša, prolom oblaka, grmljavina, jutarnja 17C , dnevna 32C

03.08.2015. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 31C

04.08.2015. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 31C

05.08.2015. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 33C

06.08.2015. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 33C

253
07.08.2015. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 36C

08.08.2015. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 34C

09.08.2015. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 34C

10.08.2015. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 33C

11.08.2015. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 33C

12.08.2015. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 33C

13.08.2015. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 36C

14.08.2015. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 37C

15.08.2015. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 34C

16.08.2015. oblačno sa malo kiše, jutarnja 18C, dnevna 30C

17.08.2015. oblačno, jutarnja 18C, dnevna 25C

18.08.2015. oblačno, jutarnja 16C, dnevna 25C

19.08.2015. oblačno sa malo kiše, jutarnja 16C, dnevna 25C

20.08.2015. oblačno sa malo kiše, jutarnja 16C, dnevna 24C

21.08.2015. kiša, jutarnja 16C, dnevna 18C

22.08.2015. oblačno s malo kiše, jutarnja 13C, dnevna 24C

23.08.2015. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 24C

24.08.2015. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 30C

25.08.2015. oblačno s malo kiše, jutarnja 16C, dnevna 30C

26.08.2015. oblačno. jutarnja 14C, dnevna 26C

27.08.2015. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 30C


254
28.08.2015. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 35C

29.08.2015. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 35C

30.08.2015. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 35C

31.08.2015. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 35C

Septembar/Rujan 2015.

01.09.2015. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 35C

02.09.2015. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 33C

03.09.2015. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 32C

04.09.2015. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 31C

05.09.2015. kiša, jutarnja 13C, dnevna 27C

06.09.2015. oblačno, jutarnja 13C, dnevna 21C

07.09.2015. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 20C

08.09.2015. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 20C

09.09.2015. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 19C

10.09.2015. kiša, jutarnja 6C, dnevna 10C

11.09.2015. oblačno, jutarnja 13C, dnevna 18C

12.09.2015. magla, dan sunčan, jutarnja 10C, dnevna 23C

13.09.2015. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 10C, dnevna 27C

255
14.09.2015. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 32C

15.09.2015. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 30C

16.09.2015. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 38C

17.09.2015. sunčano, jutarnja 19C, dnevna 39C

18.09.2015. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 39C

19.09.2015. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

20.09.2015. kiša, jutarnja 12C, dnevna 17C

21.09.2015. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 17C

22.09.2015. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 24C

23.09.2015. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 26C

24.09.2015. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 23C

25.09.2015. kiša, jutarnja 12C, dnevna 17C

26.09.2015. oblačno sa malo kiše, jutarnja 12C, dnevna 17C

27.09.2015. kiša, jutarnja 10C, dnevna 15C

28.09.2015. kiša, jutarnja 9C, dnevna 14C

29.09.2015. kiša, jutarnja 8C, dnevna 13C

30.09.2015. kiša, jutarnja 10C, dnevna 13C

Oktobar/Listopad 2015.

256
01.10.2015. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 17C

02.10.2015. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 19C

03.10.2015. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 24C

04.10.2015. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 26C

05.10.2015. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 23C

06.10.2015. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 21C

07.10.2015. kiša, jutarnja 8C, dnevna 14C

08.10.2015. kiša, jutarnja 12C, dnevna 15C

09.10.2015. kiša, jutarnja 11C, dnevna 13C

10.10.2015. kiša, jutarnja 10C, dnevna 14C

11.10.2015. kiša, jutarnja 10C, dnevna 13C

12.10.2015. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 9C

13.10.2015. oblačno sa malo sunca, jutarnja 6C, dnevna 17C

14.10.2015. kiša, jutarnja 10C, dnevna 20C

15.10.2015. kiša, jutarnja 14C, dnevna 19C

16.10.2015. kiša, jutarnja 13C, dnevna 20C

17.10.2015. kiša, jutarnja 10C, dnevna 16C

18.10.2015. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 22C

19.10.2015. kiša, jutarnja 10C, dnevna 12C

20.10.2015. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 10C

21.10.2015. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 12C


257
22.10.2015. oblačno s malo kiše, jutarnja 4C, dnevna 8C

23.10.2015. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 12C

24.10.2015. oblačno s malo sunca, jutarnja 8C, dnevna 14C

25.10.2015. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 17C

26.10.2015. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 16C

27.10.2015. magla cio dan, jutarnja 4C, dnevna 18C

28.10.2015. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 8C, dnevna 18C

29.10.2015. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 6C, dnevna 16C

30.10.2015. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 4C, dnevna 14C

31.10.2015. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 2C, dnevna 12C

Novembar/Studeni 2015.

01.11.2015. prvi mraz, sunčano, jutarnja 0C, dnevna 13C

02.11.2015. mraz, dan sunčan, jutarnja -3C, dnevna 11C

03.11.2015. mraz, dan sunčan, jutarnja -2C, dnevna 16C

04.11.2015. mraz, sunčano, jutarnja -1C, dnevna 16C

05.11.2015. mraz, sunčano, jutarnja -2C, dnevna 16C

06.11.2015. mraz, sunčano, jutarnja -1C, dnevna 14C

07.11.2015. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja 0C, dnevna 14C

258
08.11.2015. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 20C

09.11.2015. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 4C, dnevna 22C

10.11.2015. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 23C

11.11.2015. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 20C

12.11.2015. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 6C, dnevna 18C

13.11.2015. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 6C, dnevna 16C

14.11.2015. magla, poslije podne oblačno, jutarnja 5C, dnevna 15C

15.11.2015. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 2C, dnevna 16C

16.11.2015. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 17C

17.11.2015. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 19C

18.11.2015. oblačno, poslije podne sunčano, jutarnja 2C, dnevna 16C

19.11.2015. mraz, dan sunčan, jutarnja 2C, dnevna 17C

20.11.2015. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja 6C, dnevna 17C

21.11.2015. prvi snijeg, visina 10cm, jutarnja 2C, dnevna 18C

22.11.2015. snijeg, visina 12cm, jutarnja 3C, dnevna 7C

23.11.2015. oblačno, jutarnja 1C, dnevna 5C

24.11.2015. snijeg, jutarnja -2C, dnevna 4C

25.11.2015. snijeg, jutarnja 0C, dnevna 4C

26.11.2015. snijeg, jutarnja 0C, dnevna 3C

27.11.2015. snijeg, jutarnja 0C, dnevna 2C

28.11.2015. snijeg, jutarnja 0C, dnevna 2C


259
29.11.2015. snijeg, jutarnja 0C, dnevna 7C

30.11.2015. mraz, snijeg, jutarnja -2C, dnevna 8C

Decembar/Prosinac 2015.

01.12.2015. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 18C

02.12.2015. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 13C

03.12.2015. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 4C, dnevna 12C

04.12.2015. magla cio dan, jutarnja 1C, dnevna 7C

05.12.2015. magla cio dan, jutarnja 1C, dnevna 6C

06.12.2015. magla cio dan, jutarnja 1C, dnevna 7C

07.12.2015. magla, poslije podne sunčano, jutarnja -2C, dnevna 8C

08.12.2015. magla cio dan, jutarnja 0C, dnevna 1C

09.12.2015. oblačno, jutarnja 1C, dnevna 1C

10.12.2015. kiša, jutarnja -2C, dnevna 4C

11.12.2015. kiša, jutarnja 2C, dnevna 4C

12.12.2015. mraz, jutarnja -2C, dnevna 8C

13.12.2015. mraz, magla, jutarnja -2C, dnevna 9C

14.12.2015. mraz, magla, jutarnja -3C, dnevna 6C

15.12.2015. mraz, magla, jutarnja -2C, dnevna 3C

260
16.12.2015. oblačno, jutarnja -1C, dnevna 4C

17.12.2015. oblačno, poslije podne sunčano, jutarnja -1C, dnevna 3C

18.12.2015. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 4C

19.12.2015. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 6C

20.12.2015. magla cio dan, jutarnja 0C, dnevna 6C

21.12.2015. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 4C

22.12.2015. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -2C, dnevna 11C

23.12.2015. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -3C, dnevna 10C

24.12.2015. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -2C, dnevna 10C

25.12.2015. mraz, sunčano, jutarnja -2C, dnevna 12C

26.12.2015. mraz, magla, jutarnja -1C, dnevna 12C

27.12.2015. mraz, jutarnja -1C, dnevna 11C

28.12.2015. mraz, jutarnja -2C, dnevna 12C

29.12.2015. oblačno, jutarnja -1C, dnevna 6C

30.12.2015. malo kiše, jutarnja -4C, dnevna 0C

31.12.2015. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -3C, dnevna 2C

Umrli:

12.03.2015. umrla Nišić Ajša žena Sefera u 95. godini života, ukopana
13.03.2015. (Musići)

261
23.03.2015. umro Nišić Mirzet zvani Limar u 52. godini života, ukopan
24.03.2015. (Musići)

04.05.2015. umro Sefer Mujić, ukopan 05.05.2015. (Kovači)

21.07.2015. umrla Fata Mujagić žena Salima, ukopana 22.07.2015. (Kovači)

21.09.2015. umrla Nišić Esma žena Muharema u 86. godini, ukopana


22.09.2015. (Musići)

08.12.2015. umro Mujagić Šahim u 87. godini života, ukopan 10.12.2015.


(Kovači)

Izleti i putovanja:

Poljoprivreda:

25.03.2015. posijan krompir

20.08.2015. porovljen krompir

Ostalo:

Sunčanih dana 144

262
Januar/Siječanj 2016.

01.01.2016. mraz, jutarnja -3C, dnevna -1C

02.01.2016. mraz, snijeg, visina 5cm, jutarnja -1C, dnevna 3C

03.01.2016. snijeg, visina 35cm, jutarnja -4C, dnevna -6C

04.01.2016. snijeg, visina 40cm, jutarnja -11C, dnevna -5C

05.01.2016. snijeg, magla, jutarnja 10C, dnevna 3C

06.01.2016. snijeg, magla, jutarnja 0C, dnevna 3C

07.01.2016. snijeg, poslije podne sunčano, jutarnja -2C, dnevna 4C

08.01.2016. snijeg, mraz, jutarnja -5C, dnevna 4C

09.01.2016. snijeg, oblačno, jutarnja 4C, dnevna 10C

10.01.2016. snijeg, jutarnja 5C, dnevna 15C

11.01.2016. oblačno sa snijegom i jakim vjetrom, jutarnja 4C, dnevna 16C

12.01.2016. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 12C

13.01.2016. kiša sa grmljavinom, jutarnja 2C, dnevna 7C

14.01.2016. mraz, oblačno, jutarnja -3C, dnevna 6C

15.01.2016. kiša sa malo snijega, jutarnja 2C, dnevna 4C

16.01.2016. oblačno s kišom, jutarnja 0C, dnevna 2C

17.01.2016. snijeg, jutarnja -3C, dnevna 0C

263
18.01.2016. snijeg, jutarnja -5C, dnevna 14C

19.01.2016. mraz, snijeg, jutarnja -12C, dnevna -3C

20.01.2016. mraz, snijeg, jutarnja -11C, dnevna 3C

21.01.2016. oblačno sa snijegom, jutarnja -8C, dnevna 4C

22.01.2016. mraz, jutarnja -9C, dnevna 3C

23.01.2016. mraz, jutarnja -12C, dnevna 2C

24.01.2016. snijeg, visina 3cm, jutarnja -2C, dnevna 4C

25.01.2016. mraz, kiša sa snijegom, jutarnja -6C, dnevna 2C

26.01.2016. oblačno sa malo kiše, jutarnja 0C , dnevna 8C

27.01.2016. magla, poslije podne sune, jutarnja 1C, dnevna 16C

28.01.2016. mraz, jutarnja, 2C, dnevna 14C

29.01.2016. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 11C

30.01.2016. mraz, magla, jutarnja 0C, dnevna 12C

31.01.2016. oblačno s maglom poslije podne, jutarnja 5C, dnevna 10C

Februar/Veljača 2016.

01.02.2016. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 12C

02.02.2016. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja 3C, dnevna 12C

03.02.2016. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 15C

264
04.02.2016. kiša sa snijegom, jutarnja 0C, dnevna 5C

05.02.2016. mraz, snijeg, jutarnja -4C, dnevna 5C

06.02.2016. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -6C, dnevna 9C

07.02.2016. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -4C, dnevna 8C

08.02.2016. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 15C

09.02.2016. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 18C

10.02.2016. kiša s vejtrom, jutarnja 2C, dnevna 13C

11.02.2016. kiša, jutarnja -1C, dnevna 10C

12.02.2016. mraz, jutarnja -1C, dnevna 9C

13.02.2016. ujutru kiše, dan sunčan, jutarnja 1C , dnevna 10C

14.02.2016. oblačno s vjetrom, jutarnja 9C, dnevna 17C

15.02.2016. kiša, jutarnja 9C, dnevna 17C

16.02.2016. kiša, jutarnja 7C, dnevna 12C

17.02.2016. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 15C

18.02.2016. kiša, jutarnja 6C, dnevna 10C

19.02.2016. oblačno s malo kiše, jutarnja 6C, dnevna 10C

20.02.2016. kiša, jutarnja 2C , dnevna 7C

21.02.2016. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 10C

22.02.2016. oblačno, jutarnja 1C, dnevna 16C

23.02.2016. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 15C

24.02.2016. oblačno, snijeg na planini, jutarnja 1C, dnevna 8C


265
25.02.2016. mraz, oblačno, jutarnja -2C, dnevna 12C

26.02.2016. kiša sa malo snijega, jutarnja 2, dnevna 4C

27.02.2016. sunčano, jutarnja 0C, dnevna 10C

28.02.2016. sunčano, jutarnja 2C, dnevna 15C

29.02.2016. kiša s vjetrom, jutarnja 6C, dnevna 15C

Mart/Ožujak 2016.

01.03.2016. kiša, jutarnja 2C, dnevna 8C

02.03.2016. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 11C

03.03.2016. mraz, oblačno, jutarnja 4C, dnevna 10C

04.03.2016. oblačno s kišom, jutarnja 2C, dnevna 4C

05.03.2016. mraz, oblačno s vjetrom, jutarnja -2C, dnevna 13C

06.03.2016. kiša, jutarnja 0C, dnevna 12C

07.03.2016. oblačno s kišom, jutarnja 6C, dnevna 13C

08.03.2016. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 12C

09.03.2016. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 13C

10.03.2016. kiša cijelu noć i dan, jutarnja 5C, dnevna 7C

11.03.2016. kiša, jutarnja 6C, dnevna 10C

12.03.2016. kiša, jutarnja 6C, dnevna 9C

266
13.03.2016. kiša, jutarnja 3C, dnevna 7C

14.03.2016. kiša, jutarnja 3C, dnevna 6C

15.03.2016. magla, poslije podne oblačno, jutarnja -1C, dnevna 8C

16.03.2016. oblačno, jutarnja -2C, dnevna 12C

17.03.2016. mraz, sunčano, jutarnja 0C, dnevna 12C

18.03.2016. mraz, sunčano, jutarnja -2C, dnevna 14C

19.03.2016. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 12C

20.03.2016. sunčano, jutarnja 1C, dnevna 15C

21.03.2016. oblačno s kišom, jutarnja 4C, dnevna 11C

22.03.2016. kiša, jutarnja 8C, dnevna 6C

23.03.2016. kiša sa snijegom, jutarnja -1C, dnevna 4C

24.03.2016. oblačno sa snijegom i vjetrom, jutarnja -2C, dnevna 5C

25.03.2016. mraz, sunčano, jutarnja -1C, dnevna 12C

26.03.2016. kiša, jutarnja 0C, dnevna 12C

27.03.2016. oblačno s kišom, jutarnja 3C, dnevna 13C

28.03.2016. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 14C

29.03.2016. oblačno, poslije podne kiša, jutarnja 7C, dnevna 18C

30.03.2016. oblačno, poslije podne sunčano, jutarnja 9C, dnevna 21C

31.03.2016. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 21C

April/Travanj 2016.

267
01.04.2016. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 24C

02.04.2016. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 21C

03.04.2016. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 24C

04.04.2016. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 27C

05.04.2016. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 27C

06.04.2016. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 27C

07.04.2016. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 24C

08.04.2016. oblačno sa malo kiše, jutarnja 13C, dnevna 18C

09.04.2016. kiša, jutarnja 11C, dnevna 16C

10.04.2016. kiša, poslije podne oblačno, jutarnja 7C, dnevna 14C

11.04.2016. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 19C

12.04.2016. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 22C

13.04.2016. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 26C

14.04.2016. kiša sa grmljavinom, jutarnja 7C, dnevna 24C

15.04.2016. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 21C

16.04.2016. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 25C

17.04.2016. oblačno, vjetrovito, jutarnja 9C, dnevna 29C

18.04.2016. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 28C

19.04.2016. oblačno sa kišom, grmljavina, jutarnja 12C, dnevna 14C

20.04.2016. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 16C


268
21.04.2016. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja 0C, dnevna 22C

22.04.2016. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 22C

23.04.2016. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 12C

24.04.2016. kiša, jutarnja 11C, dnevna 13C

25.04.2016. kiša sa snijegom, jutarnja 2C, dnevna 5C

26.04.2016. oblačno, jutarnja 1C, dnevna 13C

27.04.2016. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 17C

28.04.2016. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 16C

29.04.2016. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 12C

30.04.2016. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 17C

Maj/Svibanj 2016.

01.05.2016. kiša, jutarnja 8C, dnevna 17C

02.05.2016. kiša, jutarnja 8C, dnevna 17C

03.05.2016. kiša, jutarnja 10C, dnevna 14C

04.05.2016. kiša, jutarnja 9C, dnevna 12C

05.05.2016. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 14C

06.05.2016. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 20C

07.05.2016. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 17C

269
08.05.2016. malo kiše, jutro oblačno, jutarnja 6C, dnevna 20C

09.05.2016. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 20C

10.05.2016. kiša, jutarnja 8C, dnevna 14C

11.05.2016. oblačno s kišom, jutarnja 9C, dnevna 21C

12.05.2016. kiša, jutarnja 12C, dnevna 19C

13.05.2016. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 22C

14.05.2016. oblačno s kišom, jutarnja 10C, dnevna 16C

15.05.2016. kiša, jutarnja 6C, dnevna 16C

16.05.2016. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 15C

17.05.2016. promjenjljivo oblačno, jutarnja 3C, dnevna 16C

18.05.2016. promjenjljivo oblačno, jutarnja 4C, dnevna 22C

19.05.2016. sunčano, poslije podne oblačno sa kišom, jutarnja 7C, dnevna 22C

20.05.2016. kiša, jutarnja 9C, dnevna 16C

21.05.2016. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 22C

22.05.2016. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 28C

23.05.2016. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 26C

24.05.2016. kiša, jutarnja 11C, dnevna 20C

25.05.2016. kiša, jutarnja 12C, dnevna 21C

26.05.2016. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 24C

27.05.2016. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 28C

28.05.2016. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 29C


270
29.05.2016. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 30C

30.05.2016. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

31.05.2016. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 27C

Juni/Lipanj 2016.

01.06.2016. oblačno s kišom, jutarnja 12C, dnevna 25C

02.06.2016. oblačno, jutarnja 15C, dnevna 22C

03.06.2016. oblačno sa malo kiše, jutarnja 11C, dnevna 24C

04.06.2016. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 25C

05.06.2016. oblačno sa malo kiše, jutarnja 12C, dnevna 24C

06.06.2016. oblačno, poslije podne kiša sa grmljavinom , jutarnja 14C, dnevna


23C

07.06.2016. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 24C

08.06.2016. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 25C

09.06.2016. sunčano, poslije podne kiša s grmljavinom, jutarnja 8C, dnevna 26C

10.06.2016. oblačno s kišom, jutarnja 13C, dnevna 23C

11.06.2016. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 26C

12.06.2016. kiša, jutarnja 12C, dnevna 24C

13.06.2016. kiša cio dan, jutarnja 10C, dnevna 22C

271
14.06.2016. kiša, jutarnja 12C, dnevna 24C

15.06.2016. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 23C

16.06.2016. oblačno, jutarnja 13C, dnevna 32C

17.06.2016. sunčano, jutarnja 29C, dnevna 34C

18.06.2016.sunčano,

19.06.2016. sunčano,

20.06.2016. sunčano,

21.06.2016. sunčano,

22.06.2016. oblačno,

23.06.2016. oblačno, jutarnja 18C, dnevna 32C

24.06.2016. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 33C

25.06.2016. sunčano, poslije podne kiša sa gradom, jutarnja 16C, dnevna 31C

26.06.2016. kiša, jutarnja 19C, dnevna 31C

27.06.2016. kiša, jutarnja 16C, dnevna 28C

28.06.2016. oblačno, jutarnja 13C, dnevna 29C

29.06.2016. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 27C

30.06.2016. oblačno, jutarnja 18C, dnevna 32C

Juli/Srpanj 2016.

272
01.07.2016. sunčano sa malo kiše, jutarnja 14C, dnevna 32C

02.07.2016. sunčano poslije podne kiša, jutarnja 16C, dnevna 30C

03.07.2016. oblačno, jutarnja 18C, dnevna 26C

04.07.2016. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 26C

05.07.2016. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 28C

06.07.2016. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 28C

07.07.2016. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 26C

08.07.2016. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 29C

09.07.2016. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 30C

10.07.2016. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 32C

11.07.2016. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 34C

12.07.2016. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 36C

13.07.2016. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 34C

14.07.2016. kiša, prolom oblaka, jutarnja 13C, dnevna 25C

15.07.2016. kiša, cio dan, jutarnja 14C, dnevna 16C

16.07.2016. kiša, jutarnja 10C, dnevna 15C

17.07.2016. kiša, jutarnja 12C, dnevna 17C

18.07.2016. oblačno, jutarnja 15C, dnevna 26C

19.07.2016. oblačno, jutarnja 15C, dnevna 26C

20.07.2016. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 27C

21.07.2016. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 30C


273
22.07.2016. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 33C

23.07.2016. sunčano, jutarnja 19C, dnevna 34C

24.07.2016. sunčano s kišom, jutarnja 18C, dnevna 34C

25.07.2016. kiša, jutarnja 10C, dnevna 18C

26.07.2016. oblačno, jutarnja 18C, dnevna 28C

27.07.2016. oblačno, jutarnja 19C, dnevna 29C

28.07.2016. kiša, jutarnja 19C, dnevna 29C

29.07.2016. oblačno, jutarnja 16C, dnevna 30C

30.07.2016. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 32C

31.07.2016. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 32C

August/Kolovoz 2016.

01.08.2016. kiša, jutarnja 17C, dnevna 17C

02.08.2016. kiša, jutarnja 12C, dnevna 22C

03.08.2016. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 27C

04.08.2016. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 31C

05.08.2016. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 34C

06.08.2016. kiša, jutarnja 11C, dnevna 17C

07.08.2016. kiša, jutarnja 16C, dnevna 20C

274
08.08.2016. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 26C

09.08.2016. oblačno, jutarnja 13C, dnevna 28C

10.08.2016. oblačno, poslije podne kiša sa grmljavinom, jutarnja 12C, dnevna


27C

11.08.2016. kiša, jutarnja 11C, dnevna 13C

12.08.2016. oblačno , jutarnja 11C, dnevna 22C

13.08.2016. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 22C

14.08.2016. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 25C

15.08.2016. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 30C

16.08.2016. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 26C

17.08.2016. sunčano, poslije podne kiša sa grmljavinom, jutarnja 16C, dnevna


29C

18.08.2016. kiša, jutarnja 12C, dnevna 20C

19.08.2016. oblačno, jutarnja 16C, dnevna 28C

20.08.2016. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

21.08.2016. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 30C

22.08.2016. oblačno, poslije podne kiša sa grmljavinom, jutarnja 14C, dnevna


20C

23.08.2016. kiša, jutarnja 12C, dnevna 19C

24.08.2016. oblačno, jutarnja 13C, dnevna 23C

25.08.2016. oblačno, jutarnja 13C, dnevna 26C

275
26.08.2016. sunčano. jutarnja 14C, dnevna 28C

27.08.2016. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 28C

28.08.2016. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 29C

29.08.2016. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

30.08.2016. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 28C

31.08.2016. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 24C

Septembar/Rujan 2016.

01.09.2016. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 28C

02.09.2016. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 27C

03.09.2016. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 27C

04.09.2016. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

05.09.2016. kiša, jutarnja 12C, dnevna 14C

06.09.2016. oblačno s kišom, jutarnja 12C, dnevna 17C

07.09.2016. oblačno s kišom, jutarnja 11C, dnevna 21C

08.09.2016. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 26C

09.09.2016. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 26C

10.09.2016. oblačno, jutarnja 15C, dnevna 27C

11.09.2016. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 27C

276
12.09.2016. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

13.09.2016. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

14.09.2016. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 29C

15.09.2016. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 28C

16.09.2016. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 29C

17.09.2016. sunčano sa malo kiše, jutarnja 15C, dnevna 24C

18.09.2016. sunčano sa malo kiše, jutarnja 16C, dnevna 28C

19.09.2016. kiša, jutarnja 16C, dnevna 20C

20.09.2016. kiša, jutarnja 13C, dnevna 14C

21.09.2016. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 14C

22.09.2016. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 18C

23.09.2016. ujutru magla, dan sunčan, jutarnja 6C, dnevna 22C

24.09.2016. magla, sunčano, jutarnja 5C, dnevna 19C

25.09.2016. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 20C

26.09.2016. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 20C

27.09.2016. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 16C

28.09.2016. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 20C

29.09.2016. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 24C

30.09.2016. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 22C

277
Oktobar/Listopad 2016.

01.10.2016. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 24C

02.10.2016. oblačno s malo kiše, jutarnja 7C, dnevna 23C

03.10.2016. kiša, jutarnja 15C, dnevna 12C

04.10.2016. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 17C

05.10.2016. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 11C

06.10.2016. prvi mraz, sunčano, jutarnja 0C, dnevna 13C

07.10.2016. kiša, malo mraza, jutarnja 3C, dnevna 11C

08.10.2016. oblačno s kišom, jutarnja 4C, dnevna 15C

09.10.2016. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 13C

10.10.2016. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 11C

11.10.2016. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 10C

12.10.2016. kiša, jutarnja 5C, dnevna 10C

13.10.2016. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 15C

14.10.2016. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 20C

15.10.2016. oblačno sa malo kiše, jutarnja 6C, dnevna 17C

16.10.2016. kiša, jutarnja 4C, dnevna 14C

17.10.2016. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 9C, dnevna 18C

18.10.2016. oblačno s kišom, jutarnja 7C, dnevna 17C

278
19.10.2016. kiša, jutarnja 8C, dnevna 15C

20.10.2016. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 19C

21.10.2016. oblačno s kišom, jutarnja 11C, dnevna 16C

22.10.2016. oblačno s kišom, jutarnja 8C, dnevna 12C

23.10.2016. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 12C

24.10.2016. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 21C

25.10.2016. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 25C

26.10.2016. kiša, jutarnja 13C, dnevna 16C

27.10.2016. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 12C

28.10.2016. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 12C

29.10.2016. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 10C

30.10.2016. sunčano, jutarnja 2C, dnevna 12C

31.10.2016. mraz, sunčano, jutarnja 0C, dnevna 12C

Novembar/Studeni 2016.

01.11.2016. mraz, sunčano, jutarnja -2C, dnevna 14C

02.11.2016. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 16C

03.11.2016. kiša, snijeg na planini, jutarnja 4C, dnevna 8C

04.11.2016. sunčano, jutarnja -1C, dnevna 10C

279
05.11.2016. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 15C

06.11.2016. oblačno, jutarnja 16C, dnevna 21C

07.11.2016. kiša, jutarnja 6C, dnevna 11C

08.11.2016. kiša, jutarnja 8C, dnevna 12C

09.11.2016. kiša sa snijegom, jutarnja 2C, dnevna 8C

10.11.2016. oblačno, jutarnja -1C, dnevna 7C

11.11.2016. oblačno, jutarnja -1C, dnevna 8C

12.11.2016. kiša, jutarnja -2C, dnevna 10C

13.11.2016. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 5C

14.11.2016. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 6C

15.11.2016. oblačno, jutarnja -5C, dnevna 5C

16.11.2016. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 7C

17.11.2016. sunčano, jutarnja -2C, dnevna 9C

18.11.2016. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 12C

19.11.2016. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 17C

20.11.2016. kiša, poslije podne sunčano, jutarnja 6C, dnevna 18C

21.11.2016. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 18C

22.11.2016. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 17C

23.11.2016. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 18C

24.11.2016. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 17C

25.11.2016. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 15C


280
26.11.2016. kiša, jutarnja 4C, dnevna 10C

27.11.2016. kiša, jutarnja 7C, dnevna 13C

28.11.2016. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 5C

29.11.2016. oblačno sa malo snijega, jutarnja -2C, dnevna 3C

30.11.2016. oblačno, jutarnja -7C, dnevna 3C

Decembar/Prosinac 2016.

01.12.2016. mraz, oblačno, jutarnja -3C, dnevna 5C

02.12.2016. mraz, oblačno, jutarnja -1C, dnevna 9C

03.12.2016. mraz, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 8C

04.12.2016. mraz, sunčano, jutarnja -7C, dnevna 6C

05.12.2016. mraz, sunčano, jutarnja -6C, dnevna 6C

06.12.2016. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 7C

07.12.2016. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -5C, dnevna 6C

08.12.2016. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -8C, dnevna 4C

09.12.2016. mraz, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 8C

10.12.2016. mraz, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 11C

11.12.2016. mraz, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 12C

12.12.2016. oblačno sa malo kiše, jutarnja 0C, dnevna 8C

281
13.12.2016. oblačno, poslije podne sunčano, jutarnja 3C, dnevna 6C

14.12.2016. mraz, oblačno, jutarnja -6C, dnevna 8C

15.12.2016. kiša, jutarnja -1C, dnevna 6C

16.12.2016. mraz, oblačno, jutarnja -2C, dnevna 3C

17.12.2016. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -2C, dnevna 7C

18.12.2016. mraz, sunčano, jutarnja -7C, dnevna 4C

19.12.2016. mraz, magla, jutarnja -8C, dnevna -4C

20.12.2016. mraz, magla, jutarnja -4C, dnevna -2C

21.12.2016. mraz, magla, jutarnja -4C, dnevna -3C

22.12.2016. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -3C, dnevna -2C

23.12.2016. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -3C, dnevna 2C

24.12.2016. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -4C, dnevna 1C

25.12.2016. mraz, oblačno, jutarnja 3C, dnevna 6C

26.12.2016. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja 4C, dnevna 6C

27.12.2016. ujutru kiša, poslije podne oblačno, jutarnja 2C, dnevna 5C

28.12.2016. oblačno, jutarnja -2C, dnevna 5C

29.12.2016. oblačno sa malo snijega, jutarnja -2C, dnevna 2C

30.12.2016. mraz, oblačno, jutarnja -4C, dnevna 3C

31.12.2016. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -7C, dnevna 4C

282
Umrli:

22.06.2016. umrla Nišić Zejna žena Bećira u 82. godini života, ukopana
23.06.2016. (Musići)

21.10.2016. umrla Podgorčević Dika rođena Mujić, ukopana 22.10.2016.


(Bašigovci)

29.11.2016. umro Mujić Alije Amir, ukopan 01.12.2016. (Kovači)

Izleti i putovanja:

Poljoprivreda:

01.04.2016. posijan krompir

Ostalo:

28.02.2016. Jusuf Nišić imao moždani udar

18.06.2016. otišao u bolnicu, vratio se 22.06.2016.

Sunčanih dana 125

283
Januar/Siječanj 2017.

01.01.2017. mraz, sunčano, jutarnja -7C, dnevna 3C

02.01.2017. mraz, sunčano, jutarnja -7C, dnevna -5C

03.01.2017. snijeg, visina 10cm, jutarnja 0C, dnevna -1C

04.01.2017. mraz, oblačno, jutarnja -6C, dnevna -3C

05.01.2017. snijeg napadao još 10cm, jutarnja -1C, dnevna 2C

06.01.2017. snijeg napadao još 5cm, jutarnja -7C , dnevna -6C

07.01.2017. mraz, snijeg, jutarnja -18C, dnevna -11C

08.01.2017. mraz, snijeg, jutarnja -25C, dnevna 13C

09.01.2017. snijeg, oblačno, jutarnja -17C, dnevna 8C

10.01.2017. mraz,snijeg, jutarnja -17C, dnevna 10C

11.01.2017. mraz, jutarnja _C, dnevna -9C

12.01.2017. mraz, jutarnja _C, dnevna 0C

13.01.2017. topi se snijeg, jutarnja 6C, dnevna 9C

14.01.2017. snijeg, visina 15cm, jutarnja 0C, dnevna 3C

15.01.2017. vedro, jutarnja -7C, dnevna 0C

16.01.2017. snijeg, jutarnja _C, dnevna -2C

17.01.2017. snijeg, visina 20cm, jutarnja -2C, dnevna -1C

284
18.01.2017. snijeg napadao dodatnih 10cm, jutarnja -2C, dnevna -1C

19.01.2017. dan bez snijega, jutarnja -4C, dnevna -1C

20.01.2017. snijeg, jutarnja -10C, dnevna -2C

21.01.2017. mraz, snijeg, jutarnja -12C, dnevna -1C

22.01.2017. mraz, snijeg, jutarnja -6C, dnevna 0C

23.01.2017. mraz, snijeg, jutarnja -10C, dnevna -2C

24.01.2017. mraz, snijeg, jutarnja -8C, dnevna -4C

25.01.2017. mraz, slab snijeg, jutarnja -6C, dnevna -5C

26.01.2017. slab snijeg, jutarnja -6C, dnevna 0C

27.01.2017. mraz, snijeg, jutarnja -13C, dnevna -3C

28.01.2017. mraz, jutarnja -14C, dnevna 1C

29.01.2017. mraz, snijeg, jutarnja -10C, dnevna -8C

30.01.2017. mraz, jutarnja -9C, dnevna -6C

31.01.2017. mraz, jutarnja -12C, dnevna 3C

Februar/Veljača 2017.

01.02.2017. kiša, jutarnja 2C, dnevna 6C

02.02.2017. vedro, jutarnja 2C, dnevna 12C

03.02.2017. vedro, jutarnja 4C, dnevna 14C

285
04.02.2017. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 14C

05.02.2017. promjenjljivo oblačno, jutarnja 5C, dnevna 13C

06.02.2017. oblačno s kišom, jutarnja 7C, dnevna 13C

07.02.2017.oblačno s kišom, jutarnja 1C, dnevna 3C

08.02.2017. oblačno, jutarnja 1C, dnevna 3C

09.02.2017. oblačno s kišom, jutarnja 1C, dnevna 2C

10.02.2017. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 2C

11.02.2017. oblačno, jutarnja -1C, dnevna 6C

12.02.2017. oblačno, jutarnja -2C, dnevna 4C

13.02.2017. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 3C

14.02.2017. mraz, sunčano, jutarnja -5C, dnevna 6C

15.02.2017. mraz, sunčano, jutarnja -6C, dnevna 10C

16.02.2017. mraz, vedro, jutarnja -4C, dnevna 12C

17.02.2017. vedro, jutarnja -2C, dnevna 12C

18.02.2017. kiša sa snijegom, jutarnja 3C, dnevna 1C

19.02.2017. kiša sa snijegom, visina 1cm, jutarnja 0C, dnevna 3C

20.02.2017. magla, jutarnja -1C , dnevna 8C

21.02.2017. mraz, jutarnja -4C, dnevna 10C

22.02.2017. promjenjljivo oblačno, jutarnja 0C, dnevna 15C

23.02.2017. sunčano, jutarnja 0C, dnevna 18C

24.02.2017. oblačno s kišom, jutarnja 9C, dnevna 15C


286
25.02.2017. snijeg, jutarnja 0C , dnevna 6C

26.02.2017. mraz, sunčano, jutarnja -2, dnevna 14C

27.02.2017. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 16C

28.02.2017. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 16C

Mart/Ožujak 2017.

01.03.2017. kiša, vjetar, jutarnja 10C, dnevna 12C

02.03.2017. mraz, jutarnja -2C, dnevna 13C

03.03.2017. promjenjljivo oblačno, jutarnja 7C, dnevna 14C

04.03.2017. promjenjljivo oblačno, jutarnja 2C, dnevna 18C

05.03.2017. oblačno s kišom, jutarnja 12C, dnevna 16C

06.03.2017. oblačno s kišom, jutarnja 5C, dnevna 12C

07.03.2017. kiša cio dan, jutarnja 2C, dnevna 9C

08.03.2017. kiša cio dan, jutarnja 4C, dnevna 7C

09.03.2017. magla, oblačno, jutarnja 4C, dnevna 12C

10.03.2017. kiša, jutarnja 4C, dnevna 8C

11.03.2017. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 7C

12.03.2017. oblačno s kišom, jutarnja 3C, dnevna 4C

13.03.2017. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 8C

287
14.03.2017. mraz, sunčano, jutarnja -1C, dnevna 12C

15.03.2017. sunčano, jutarnja 0C, dnevna 14C

16.03.2017. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 14C

17.03.2017. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 17C

18.03.2017. sunčano sa malo vjetra, jutarnja 3C, dnevna 20C

19.03.2017. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 14C

20.03.2017. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 22C

21.03.2017. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 24C

22.03.2017. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 25C

23.03.2017. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 24C

24.03.2017. sunčano, grmljavina, jutarnja 7C, dnevna 23C

25.03.2017. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 14C

26.03.2017. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 7C

27.03.2017. mraz, sunčano, jutarnja 0C, dnevna 11C

28.03.2017. mraz, sunčano, jutarnja -1C, dnevna 16C

29.03.2017. mraz, sunčano, jutarnja 2C, dnevna 19C

30.03.2017. promjenjljivo oblačno, jutarnja 5C, dnevna 20C

31.03.2017. sunčano, u 14:08 u bolnici UKC Tuzla, umro je autor ove knjige
Jusuf Nišić, jutarnja 4C, dnevna 22C

April/Travanj 2017.
288
01.04.2017. sunčano, obavljena dženaza Jusufu Nišiću, ukopan na mezarju u
Musićima kod Stare džamije, jutarnja 7C, dnevna 26C

02.04.2017. sunčano sa malo vjetra, jutarnja 6C, dnevna 24C

03.04.2017. sunčano sa malo vjetra, jutarnja 7C, dnevna 24C

04.04.2017. oblačno sa malo kiše, jutarnja 6C, dnevna 18C*

* dana 04.04.2017. navršeno je punih 13 godina od kako je Jusuf Nišić počeo


da bilježi vremenske prilike

Umrli:

03.01.2017. umro Bećir Salkić u 72. godini života, ukopan 05.01.2017. (Musići)

10.03.2017. umro Ejub Čokić, ukopan 11.03.2017. (Musići)

31.03.2017. umro autor ove knjige Jusuf (Abdulaha) Nišić u 79. godini života,
u UKC Tuzla u 14:08, ukopan na mezarje Musići dana 01.04.2017. u 16 sati

289
HRONOLOŠKI
PREGLED
PO
DATUMIMA

290
01. Januar/Siječanj
01.01.2005. sunčano i hladno, jutarnja 3C, dnevna 4C

01.01.2006. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 10C

01.01.2007. mraz, malo kiše, jutarnja -4C, dnevna 11C

01.01.2008. snijeg cio dan i noć, jutarnja 6C, dnevna -3C

01.01.2009. snijeg , jutarnja -3C, dnevna 5C

01.01.2010. kiša, jutarnja 9C, dnevna 16C

01.01.2011. mraz, sunčano, jutarnja -8C, dnevna 0C

01.01.2012. mraz, sunčano, jutarnja -6C, dnevna 7C

01.01.2013. mraz, sunčano, jutarnja -5C, dnevna 8C

01.01.2014. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 11C

01.01.2015. snijeg, jutarnja -19C, dnevna -8C

01.01.2016. mraz, jutarnja -3C, dnevna -1C

01.01.2017. mraz, sunčano, jutarnja -7C, dnevna 3C

02. Janunar/Siječanj

02.01.2005. sunčano i malo oblačno, jutarnja 1C, dnevna 10C

02.01.2006. oblačno, kiša poslije podne, jutarnja 1C, dnevna 5C

02.01.2007. kiša sa snijegom, jutarnja -3C, dnevna -2C

02.01.2008. snijeg, jutarnja -6C, dnevna -4C

02.01.2009. snijeg , jutarnja -6C, dnevna -2C

02.01.2010. kiša, jutarnja 7C, dnevna 6C


291
02.01.2011. snijeg, jutarnja -9C, dnevna -1C

02.01.2012. mraz, sunčano, jutarnja -2C, dnevna 13C

02.01.2013. mraz, oblačno, jutarnja -3C, dnevna 11C

02.01.2014. magla jutarnja 0C, dnevna 10C

02.01.2015. snijeg, mraz, jutarnja -7C, dnevna 2C

02.01.2016. mraz, snijeg, visina 5cm, jutarnja -1C, dnevna 3C

02.01.2017. mraz, sunčano, jutarnja -7C, dnevna -5C

03. Januar/Siječanj

03.01.2005. u noći kiša, dan sunčan , jutarnja 4C, dnevna 4C

03.01.2006. slaba kiša, jutarnja -2C, dnevna 2C

03.01.2007. kiša, jutarnja 6C, dnevna 5C

03.01.2008. mraz, poslije podne sunce, jutarnja -14C, dnevna -3C

03.01.2009. malo snijega, jutarnja -4C, dnevna -2C

03.01.2010. snijeg, jutarnja -1C, dnevna -1C

03.01.2011. snijeg, jutarnja -3C, dnevna -1C

03.01.2012. mraz, oblačno, jutarnja 3C, dnevna 8C

03.01.2013. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 5C

03.01.2014. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 3C, dnevna 11C

03.01.2015. mraz, snijeg, jutarnja 1C, dnevna 6C

03.01.2016. snijeg, visina 35cm, jutarnja -4C, dnevna -6C

292
03.01.2017. snijeg, visina 10cm, jutarnja 0C, dnevna -1C

04. Januar/Siječanj

04.01.2005. mraz, oblačno, jutarnja -2C, dnevna 8C

04.01.2006. kiša poslije podne snijeg , jutarnja -1C, dnevna -1C

04.01.2007. mraz, jutarnja -4C, dnevna 6C

04.01.2008. mraz, jutarnja 11C, dnevna -6C

04.01.2009. oblačno, jutarnja -7C, dnevna -6C

04.01.2010. mraz, jutarnja -7C, dnevna 2C

04.01.2011. oblačno, jutarnja -6C, dnevna -1C

04.01.2012. mraz, oblačno, jutarnja -1C, dnevna 12C

04.01.2013. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 6C

04.01.2014. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 13C

04.01.2015. kiša sa snijegom, jutarnja 2C, dnevna 5C

04.01.2016. snijeg, visina 40cm, jutarnja -11C, dnevna -5C

04.01.2017. mraz, oblačno, jutarnja -6C, dnevna -3C

05. Januar/Siječanj

05.01.2005. mraz, sunčano, jutarnja 5C, dnevna 11C

05.01.2006. slab snijeg, jutarnja 2C, dnevna 1C

05.01.2007. kiša, jutarnja -3C, dnevna 5C

05.01.2008. ledena kiša, jutarnja -8C, dnevna 0C

293
05.01.2009. mraz , jutarnja -12C, dnevna -4C

05.01.2010. oblačno, jutarnja -4C, dnevna -2C

05.01.2011. oblačno, jutarnja -6C, dnevna 0C

05.01.2012. oblačno s kišom, jutarnja 2C, dnevna 10C

05.01.2013. kiša, jutarnja 4C, dnevna 7C

05.01.2014. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 12C

05.01.2015. snijeg, visina 3cm, jutarnja 0C, dnevna 3C

05.01.2016. snijeg, magla, jutarnja 10C, dnevna 3C

05.01.2017. snijeg napadao još 10cm, jutarnja -1C, dnevna 2C

06. Januar/Siječanj

06.01.2005. oblačno, hladno, jutarnja 4C, dnevna 6C

06.01.2006. slab snijeg cio dan, jutarnja 3C, dnevna 2C

06.01.2007. mraz, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 10C

06.01.2008. ledena kiša, jutarnja -3C, dnevna 5C

06.01.2009. mraz, oblačno, jutarnja -10C, dnevna -6C

06.01.2010. kiša, jutarnja -3C, dnevna 7C

06.01.2011. oblačno, jutarnja -5C, dnevna 10C

06.01.2012. oblačno s kišom, jutarnja 2C, dnevna 4C

06.01.2013. kiša, jutarnja 0C , dnevna 3C

06.01.2014. oblačno sa malo kiše, jutarnja 6C, dnevna 10C

294
06.01.2015. snijeg, jutarnja 0C, dnevna 3C

06.01.2016. snijeg, magla, jutarnja 0C, dnevna 3C

06.01.2017. snijeg napadao još 5cm, jutarnja -7C , dnevna -6C

07. Januar/Siječanj

07.01.2005. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 9C

07.01.2006. slab snijeg, jutarnja 4C, dnevna 2C

07.01.2007. mraz, sunčano, jutarnja -5C, dnevna 9C

07.01.2008. magla, kiša, jutarnja -2C, dnevna 4C

07.01.2009. mraz, jutarnja -8C, dnevna -6C

07.01.2010. kiša, jutarnja -5C, dnevna 0C

07.01.2011. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 10C

07.01.2012. oblačno, vjetar, jutarnja 1C, dnevna 3C

07.01.2013. kiša, jutarnja 1C, dnevna 4C

07.01.2014. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 1C, dnevna 12C

07.01.2015. snijeg, jutarnja -8C, dnevna 2C

07.01.2016. snijeg, poslije podne sunčano, jutarnja -2C, dnevna 4C

07.01.2017. mraz, snijeg, jutarnja -18C, dnevna -11C

08. Januar/Siječanj

08.01.2005. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 12C

08.01.2006. oblačno s vjetrom, jutarnja 4C, dnevna 1C

295
08.01.2007. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 11C

08.01.2008. kiša, magla, jutarnja -4C, dnevna 9C

08.01.2009. snijeg, jutarnja -10C, dnevna -4C

08.01.2010. promjenjljivo oblačno, jutarnja -4C, dnevna -2C

08.01.2011. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 14C

08.01.2012. kiša sa snijegom, jutarnja 0C, dnevna 1C

08.01.2013. mraz, oblačno, jutarnja -4C , dnevna 6C

08.01.2014. mraz, oblačno, jutarnja 0C, dnevna 9C

08.01.2015. snijeg, jutarnja -6C, dnevna 3C

08.01.2016. snijeg, mraz, jutarnja -5C, dnevna 4C

08.01.2017. mraz, snijeg, jutarnja -25C, dnevna 13C

09. Januar/Siječanj

09.01.2005. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 9C

09.01.2006. mraz, slab snijeg cio dan, jutarnja 7C, dnevna -2C

09.01.2007. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 15C

09.01.2008. mraz, sunčano, jutarnja 5C, dnevna 9C

09.01.2009. mraz, jutarnja -17C, dnevna -8C

09.01.2010. kiša, jutarnja -3C, dnevna 13C

09.01.2011. sunčano, jutarnja 1C, dnevna 19C

09.01.2012. kiša sa snijegom, jutarnja 1C, dnevna 3C

296
09.01.2013. kiša, jutarnja -1C, dnevna 6C

09.01.2014. mraz, oblačno, jutarnja -1C, dnevna 11C

09.01.2015. snijeg, jutarnja 0C, dnevna 5C

09.01.2016. snijeg, oblačno, jutarnja 4C, dnevna 10C

09.01.2017. snijeg, oblačno, jutarnja -17C, dnevna 8C

10. Januar/Siječanj

10.01.2005. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 9C

10.01.2006. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja 7C, dnevna -2C

10.01.2007. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 16C

10.01.2008. mraz, oblačno, jutarnja 2C, dnevna 5C

10.01.2009. mraz, jutarnja -14C, dnevna -9C

10.01.2010. oblačno, jutarnja -3C, dnevna 7C

10.01.2011. oblačno, jutarnja 1C, dnevna 12C

10.01.2012. kiša sa snijegom, jutarnja 0C, dnevna 3C

10.01.2013. mraz, oblačno, jutarnja 2C, dnevna 8C

10.01.2014. mraz, oblačno, jutarnja 3C, dnevna 10C

10.01.2015. snijeg, jutarnja 1C, dnevna 6C

10.01.2016. snijeg, jutarnja 5C, dnevna 15C

10.01.2017. mraz,snijeg, jutarnja -17C, dnevna 10C

11. Januar/Siječanj

297
11.01.2005. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 9C

11.01.2006. oblačno, jutarnja 8C , dnevna 0C

11.01.2007. oblačno, jutarnja 3C , dnevna 10C

11.01.2008. mraz, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 13C

11.01.2009. oblačno, jutarnja -10C, dnevna -8C

11.01.2010. kiša, jutarnja -3C, dnevna 13C

11.01.2011. oblačno, jutarnja 1C, dnevna 7C

11.01.2012. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 5C

11.01.2013. kiša, jutarnja 3C, dnevna 6C

11.01.2014. mraz, sunčano, jutarnja 6C, dnevna 13C

11.01.2015. mraz, snijeg, jutarnja 1C, dnevna 12C

11.01.2016. oblačno sa snijegom i jakim vjetrom, jutarnja 4C, dnevna 16C

11.01.2017. mraz, jutarnja _C, dnevna -9C

12. Januar/Siječanj

12.01.2005. magla i malo sunčano, jutarnja 7C, dnevna 6C

12.01.2006. oblačno, jutarnja -9C, dnevna -1C

12.01.2007. kiša, jutarnja -2C, dnevna 11C

12.01.2008. mraz, oblačno , jutarnja 3C, dnevna 18C

12.01.2009. oblačno, jutarnja -10C, dnevna -8C

12.01.2010. oblačno, jutarnja -2C, dnevna 3C

298
12.01.2011. kiša, jutarnja 3C, dnevna 5C

12.01.2012. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 4C

12.01.2013. mraz, sunčano sa malo snijega, jutarnja -3C, dnevna 3C

12.01.2014. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 8C

12.01.2015. mraz, jutarnja -2C, dnevna 6C

12.01.2016. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 12C

12.01.2017. mraz, jutarnja _C, dnevna 0C

13. Januar/Siječanj

13.01.2005. magla i malo sunčano, jutarnja 6C, dnevna 4C

13.01.2006. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 0C

13.01.2007. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -3C, dnevna 14C

13.01.2008. mraz, malo kiše, jutarnja -4C , dnevna 14C

13.01.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja -8C, dnevna -5C

13.01.2010. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 5C

13.01.2011. oblačno, jutarnja -2C, dnevna 6C

13.01.2012. kiša sa snijegom, jutarnja -4C, dnevna 3C

13.01.2013. mraz, oblačno, jutarnja -4C , dnevna 4C

13.01.2014. mraz, sunčano, jutarnja -1C, dnevna 10C

13.01.2015. mraz, jutarnja -4C, dnevna 6C

13.01.2016. kiša sa grmljavinom, jutarnja 2C, dnevna 7C

299
13.01.2017. topi se snijeg, jutarnja 6C, dnevna 9C

14. Januar/Siječanj

14.01.2005. kiša i malo sunca, jutarnja 0C, dnevna 3C

14.01.2006. oblačno, jutarnja 6C, dnevna -1C

14.01.2007. mraz, sunčano, jutarnja -2C, dnevna 13C

14.01.2008. mraz, oblačno, jutarnja 3C, dnevna 4C

14.01.2009. oblačno, jutarnja -6C, dnevna -5C

14.01.2010. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 4C

14.01.2011. sunčano, jutarnja 1C, dnevna 12C

14.01.2012. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 2C

14.01.2013. mraz, oblačno sa kišom, jutarnja 5C, dnevna 11C

14.01.2014. mraz, oblačno, jutarnja -3C, dnevna 11C

14.01.2015. mraz, kiša, jutarnja -5C, dnevna 8C

14.01.2016. mraz, oblačno, jutarnja -3C, dnevna 6C

14.01.2017. snijeg, visina 15cm, jutarnja 0C, dnevna 3C

15. Januar/Siječanj

15.01.2005. snijeg, jutarnja 7C, dnevna 0C

15.01.2006. mraz, sunčano, jutarnja 3C, dnevna 0C

15.01.2007. mraz, sunčano, jutarnja -6C, dnevna 13C

15.01.2008. mraz, oblačno, jutarnja 4C, dnevna 8C

300
15.01.2009. mraz, jutarnja -3C, dnevna 0C

15.01.2010. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 0C

15.01.2011. kiša, jutarnja 3C, dnevna 7C

15.01.2012. slab snijeg, jutarnja -3C, dnevna 1C

15.01.2013. kiša, jutarnja 3C, dnevna 6C

15.01.2014. kiša, jutarnja 4C, dnevna 9C

15.01.2015. sunčano, jutarnja 0C, dnevna 10C

15.01.2016. kiša sa malo snijega, jutarnja 2C, dnevna 4C

15.01.2017. vedro, jutarnja -7C, dnevna 0C

16. Januar/Siječanj

16.01.2005. mraz, sunčano, jutarnja 8 C, dnevna 3C

16.01.2006. mraz sunčano, jutarnja -8 C, dnevna -5C

16.01.2007. mraz sunčano, jutarnja -4 C, dnevna 12C

16.01.2008. mraz, sunčano, jutarnja -4 C, dnevna 12C

16.01.2009. mraz, jutarnja -5 C, dnevna -1C

16.01.2010. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 2C

16.01.2011. sunčano, jutarnja 0C, dnevna 11C

16.01.2012. slab snijeg, jutarnja -3C, dnevna -4C

16.01.2013. kiša, jutarnja 3C, dnevna 6C

16.01.2014. magla, sunčano, jutarnja 3C, dnevna 10C

301
16.01.2015. mraz, jutarnja -1C, dnevna 12C

16.01.2016. oblačno s kišom, jutarnja 0C, dnevna 2C

16.01.2017. snijeg, jutarnja _C, dnevna -2C

17. Januar/Siječanj

17.01.2005. mraz, sunčano, jutarnja 7C, dnevna 3C

17.01.2006. mraz, oblačno, jutarnja -10C, dnevna 2C

17.01.2007. mraz , oblačno, jutarnja -4C, dnevna 6C

17.01.2008. mraz, oblačno, jutarnja 4C, dnevna 12C

17.01.2009. mraz , magla cio dan, jutarnja -6C, dnevna 0C

17.01.2010. oblačno, jutarnja -5C, dnevna 0C

17.01.2011. sunčano, jutarnja -1C, dnevna 12C

17.01.2012. mraz, oblačno, jutarnja -3C, dnevna 1C

17.01.2013. kiša, jutarnja 3C, dnevna 5C

17.01.2014. mraz, sunčano, jutarnja 1C, dnevna 12C

17.01.2015. mraz, oblačno, jutarnja -1C, dnevna 10C

17.01.2016. snijeg, jutarnja -3C, dnevna 0C

17.01.2017. snijeg, visina 20cm, jutarnja -2C, dnevna -1C

18. Januar/Siječanj

18.01.2005. mraz, sunčano, jutarnja 9C, dnevna -2C

18.01.2006. oblačno s kišom, jutarnja 2C, dnevna 6C

302
18.01.2007. mraz, oblačno, jutarnja -2C, dnevna 16C

18.01.2008. oblačno sa malo kiše, jutarnja 6C, dnevna 14C

18.01.2009. mraz, jutarnja -6C, dnevna 3C

18.01.2010. slab snijeg, jutarnja -3C, dnevna 0C

18.01.2011. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 12C

18.01.2012. snijeg, visina 5cm, jutarnja 0C, dnevna -1C

18.01.2013. snijeg, jutarnja -2C, dnevna 3C

18.01.2014. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 14C

18.01.2015. kiša, jutarnja 5C, dnevna 9C

18.01.2016. snijeg, jutarnja -5C, dnevna 14C

18.01.2017. snijeg napadao dodatnih 10cm, jutarnja -2C, dnevna -1C

19. Januar/Siječanj

19.01.2005. slab snijeg, jutarnja 8C, dnevna 0C

19.01.2006. snijeg, jutarnja 6C, dnevna 1C

19.01.2007. mraz, oblačno, jutarnja 6C, dnevna 18C

19.01.2008. oblačno sa malo kiše, jutarnja 6C, dnevna 14C

19.01.2009. kiša , jutarnja -2C, dnevna 8C

19.01.2010. slab snijeg, jutarnja -4C, dnevna 0C

19.01.2011. sunčano, jutarnja -2C, dnevna 8C

19.01.2012. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -6C, dnevna 3C

303
19.01.2013. oblačno sa snijegom, jutarnja -3C, dnevna 2C

19.01.2014. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 13C

19.01.2015. kiša, jutarnja 5C, dnevna 7C

19.01.2016. mraz, snijeg, jutarnja -12C, dnevna -3C

19.01.2017. dan bez snijega, jutarnja -4C, dnevna -1C

20. Januar/Siječanj

20.01.2005. oblačno, popodne sunce, jutarnja 6C, dnevna 5C

20.01.2006. mraz, popodne sunce, jutarnja 3C, dnevna 4C

20.01.2007. mraz, oblačno, jutarnja 7C, dnevna 16C

20.01.2008. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 14C

20.01.2009. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -3C, dnevna 14C

20.01.2010. slab snijeg, jutarnja -1C, dnevna 1C

20.01.2011. kiša sa snijegom, jutarnja 0C , dnevna 3C

20.01.2012. oblačno sa malo snijega, jutarnja -2C, dnevna 9C

20.01.2013. kiša, jutarnja 0C, dnevna 6C

20.01.2014. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 14C

20.01.2015. magla, jutarnja 3C, dnevna 6C

20.01.2016. mraz, snijeg, jutarnja -11C, dnevna 3C

20.01.2017. snijeg, jutarnja -10C, dnevna -2C

21. Januar/Siječanj

304
21.01.2005. oblačno sa kišom, jutarnja 4C, dnevna 9C

21.01.2006. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja 4C, dnevna 6C

21.01.2007. mraz, oblačno, jutarnja 6C, dnevna 19C

21.01.2008. mraz, sunčano, jutarnja 4C, dnevna 16C

21.01.2009. mraz, jutarnja -3C, dnevna 14C

21.01.2010. slab snijeg, jutarnja -1C, dnevna 1C

21.01.2011. snijeg, jutarnja -1C, dnevna 1C

21.01.2012. snijeg, poslije podne sunčano, jutarnja -2C, dnevna 4C

21.01.2013. kiša, jutarnja 6C, dnevna 11C

21.01.2014. oblačno sa malo kiše, jutarnja 6C, dnevna 9C

21.01.2015. magla, kiša, jutarnja 3C, dnevna 6C

21.01.2016. oblačno sa snijegom, jutarnja -8C, dnevna 4C

21.01.2017. mraz, snijeg, jutarnja -12C, dnevna -1C

22. Januar/Siječanj

22.01.2005. magla, jutarnja 5C, dnevna 4C

22.01.2006. snijeg i slaba kiša, jutarnja 2C, dnevna 1C

22.01.2007. mraz, oblačno, jutarnja 6C, dnevna 13C

22.01.2008. mraz, oblačno s kišom, jutarnja 2C, dnevna -6C

22.01.2009. kiša, jutarnja 4C, dnevna 6C

22.01.2010. slab snijeg, jutarnja -3C, dnevna -2C

305
22.01.2011.snijeg, jutarnja -2C, dnevna -0C

22.01.2012. mraz, malo kiše, jutarnja -2C, dnevna 5C

22.01.2013. kiša, jutarnja 6C, dnevna 8C

22.01.2014. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 9C

22.01.2015. magla, oblačno, jutarnja 4C, dnevna 12C

22.01.2016. mraz, jutarnja -9C, dnevna 3C

22.01.2017. mraz, snijeg, jutarnja -6C, dnevna 0C

23. Januar/Siječanj

23.01.2005. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 6C

23.01.2006. snijeg, jutarnja 9C, dnevna -10C

23.01.2007. mraz, sunčano, jutarnja 6C, dnevna 15C

23.01.2008. kiša i snijeg, jutarnja -1C, dnevna 2C

23.01.2009. kiša, jutarnja 2C, dnevna 3C

23.01.2010. slab snijeg, jutarnja -10C, dnevna -1C

23.01.2011. snijeg, jutarnja -3C, dnevna -1C

23.01.2012. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja 3C, dnevna 9C

23.01.2013. kiša, jutarnja 0C, dnevna 6C

23.01.2014. malo mraza, oblačno, jutarnja 2C, dnevna 8C

23.01.2015. magla, kiša, jutarnja 4C, dnevna 7C

23.01.2016. mraz, jutarnja -12C, dnevna 2C

306
23.01.2017. mraz, snijeg, jutarnja -10C, dnevna -2C

24. Januar/Siječanj

24.01.2005. snijeg padao u noći, osvanulo 30cm, jutarnja 5C, dnevna 3C

24.01.2006. mraz, hladno, vjetar , jutarnja 12C, dnevna -9C

24.01.2007. kiša, jutarnja -4C, dnevna 10C

24.01.2008. mraz, sunčano, jutarnja 5C, dnevna 5C

24.01.2009. kiša, jutarnja 0C, dnevna 5C

24.01.2010. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 4C

24.01.2011. snijeg, jutarnja -8C, dnevna -2C

24.01.2012. kiša sa snijegom, jutarnja 4C, dnevna 2C

24.01.2013. kiša, jutarnja 4C, dnevna 6C

24.01.2014. snijeg, visina 5cm, jutarnja 2C, dnevna 7C

24.01.2015. kiša sa snijegom, jutarnja 1C, dnevna 5C

24.01.2016. snijeg, visina 3cm, jutarnja -2C, dnevna 4C

24.01.2017. mraz, snijeg, jutarnja -8C, dnevna -4C

25. Janaur/Siječanj

25.01.2005. snijeg, jutarnja 7C, dnevna -2C

25.01.2006. mraz, popodne sunčano, jutarnja -19C, dnevna -7C

25.01.2007. snijeg, jutarnja -4C, dnevna 0C

25.01.2008. mraz, oblačno , jutarnja 6C, dnevna 1C

307
25.01.2009. kiša, jutarnja 0C, dnevna 2C

25.01.2010. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 4C

25.01.2011. snijeg, jutarnja -7C, dnevna -2C

25.01.2012. snijeg, jutarnja 0C, dnevna 2C

25.01.2013. snijeg, visina 10cm, jutarnja -2C, dnevna 0C

25.01.2014. snijeg, visina 15cm, jutarnja -4C, dnevna 0C

25.01.2015. kiša sa snijegom, jutarnja -1C, dnevna 4C

25.01.2016. mraz, kiša sa snijegom, jutarnja -6C, dnevna 2C

25.01.2017. mraz, slab snijeg, jutarnja -6C, dnevna -5C

26. Januar/Siječanj

26.01.2005. snijeg, jutarnja 6C, dnevna -4C

26.01.2006. mraz, popodne sunčano, jutarnja -15C, dnevna -8C

26.01.2007. snijeg, jutarnja -3C, dnevna 1C

26.01.2008. mraz, sunčano, jutarnja 7C , dnevna 9C

26.01.2009. mraz, sunčano, jutarnja 3C, dnevna 9C

26.01.2010. slab snijeg, jutarnja -6C, dnevna -3C

26.01.2011. snijeg, jutarnja -6C , dnevna 1C

26.01.2012. snijeg, jutarnja -2C, dnevna 1C

26.01.2013. snijeg, visina 20cm, jutarnja -5C, dnevna -1C

26.01.2014. snijeg, jutarnja -9C, dnevna 4C

308
26.01.2015. kiša sa snijegom, jutarnja 0C, dnevna 1C

26.01.2016. oblačno sa malo kiše, jutarnja 0C , dnevna 8C

26.01.2017. slab snijeg, jutarnja -6C, dnevna 0C

27. Januar/Siječanj

27.01.2005. snijeg, jutarnja 4C, dnevna -5C

27.01.2006. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -14C, dnevna -1C

27.01.2007. snijeg, jutarnja 5C, dnevna 0C

27.01.2008. mraz, oblačno s kišom, jutarnja 3C, dnevna 3C

27.01.2009. oblačno s kišom, jutarnja 0C, dnevna 12C

27.01.2010. snijeg, visina 20cm, jutarnja -6C, dnevna 4C

27.01.2011. snijeg, jutarnja -6C, dnevna 3C

27.01.2012. snijeg, jutarnja -2C, dnevna 1C

27.01.2013. mraz, snijeg, jutarnja -5C, dnevna 2C

27.01.2014. mraz, snijeg, jutarnja -9C, dnevna 1C

27.01.2015. kiša sa snijegom, jutarnja -3C, dnevna -1C

27.01.2016. magla, poslije podne sune, jutarnja 1C, dnevna 16C

27.01.2017. mraz, snijeg, jutarnja -13C, dnevna -3C

28. Januar/Siječanj

28.01.2005. snijeg, jutarnja 8C, dnevna 6C

28.01.2006. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -5C, dnevna 7C

309
28.01.2007. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -3C, dnevna 6C

28.01.2008. mraz, poslije podne sunčano , jutarnja 4C, dnevna 5C

28.01.2009. kiša, jutarnja 0C, dnevna 2C

28.01.2010. oblačno, jutarnja -14C, dnevna -6C

28.01.2011. snijeg, jutarnja -2C, dnevna -1C

28.01.2012. mraz, snijeg, jutarnja -5C, dnevna -2C

28.01.2013. snijeg, jutarnja 1C, dnevna 6C

28.01.2014. snijeg, jutarnja, -4C, dnevna -1C

28.01.2015. snijeg,visina 5cm, jutarnja, -1C, dnevna 3C

28.01.2016. mraz, jutarnja, 2C, dnevna 14C

28.01.2017. mraz, jutarnja -14C, dnevna 1C

29. Januar/Siječanj

29.01.2005. snijeg, jutarnja 10C, dnenva -7C

29.01.2006. mraz poslije podne oblačno, jutarnja -2C, dnenva 6C

29.01.2007. mraz poslije podne sunčano, jutarnja -1C, dnenva 11C

29.01.2008. mraz poslije podne sunčano , jutarnja 5C, dnevna 7C

29.01.2009. kiša sa snijegom, jutarnja 2C, dnevna 0C

29.01.2010. magla ujutru, poslije podne sunčano, jutarnja -14C, dnevna -


14C

29.01.2011. snijeg, jutarnja -4C, dnevna 0C

29.01.2012. snijeg , jutarnja -4C, dnevna -2C

310
29.01.2013. snijeg , jutarnja 1C, dnevna 8C

29.01.2014. snijeg, jutarnja -4C, dnevna -1C

29.01.2015. mraz, oblačno, jutarnja -5C, dnevna 6C

29.01.2016. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 11C

29.01.2017. mraz, snijeg, jutarnja -10C, dnevna -8C

30.Januar/Siječanj

30.01.2005. snijeg, jutarnja 11C, dnevna 6C

30.01.2006. oblačno, maglovito, jutarnja -3C, dnevna 4C

30.01.2007. oblačno, jutarnja -2C, dnevna 11C

30.01.2008. mraz, sunčano, jutarnja 5C , dnevna 12C

30.01.2009. kiša sa snijegom, jutarnja 0C , dnevna 1C

30.01.2010. oblačno, jutarnja -5C, dnevna 5C

30.01.2011. oblačno, jutarnja -5C, dnevna 2C

30.01.2012. mraz, snijeg, jutarnja -9C, dnevna -3C

30.01.2013. snijeg, jutarnja 1C , dnevna 7C

30.01.2014. oblačno, jutarnja, 2C, dnevna 7C

30.01.2015. olujno nevrijeme, jutarnja, 3C, dnevna 13C

30.01.2016. mraz, magla, jutarnja 0C, dnevna 12C

30.01.2017. mraz, jutarnja -9C, dnevna -6C

31. Januar/Siječanj

311
31.01.2005.sunčano, jutarnja 12C, dnevna -3C

31.01.2006. mraz, magla, jutarnja -4C, dnevna 0C

31.01.2007. mraz, sunčano, jutarnja 5C, dnevna 12C

31.01.2008. kiša, jutarnja 0C, dnevna 5C

31.01.2009. snijeg, jutarnja -2C, dnevna 1C

31.01.2010. snijeg, jutarnja -4C, dnevna 3C

31.01.2011. oblačno, jutarnja -3C, dnevna -2C

31.01.2012. mraz, snijeg, jutarnja -15C, dnevna -5C

31.01.2013. kiša, jutarnja 4C, dnevna 10C

31.01.2014. oblačno, vjetar, jutarnja 2C, dnevna 6C

31.01.2015. mraz, jutarnja -1C, dnevna 4C

31.01.2016. oblačno s maglom poslije podne, jutarnja 5C, dnevna 10C

31.01.2017. mraz, jutarnja -12C, dnevna 3C

01. Februar/Veljača

01.02.2005. snijeg pad'o, popodne sunčano, jutarnja 4C, dnevna 0C

01.02.2006. mraz, popodne sunčano, jutarnja 3C, dnevna 2 C

01.02.2007. oblačno sa malo kiše, jutarnja -4C, dnevna 6C

01.02.2008. mraz, sunčano, jutarnja 4C, dnevna 12C

01.02.2009. snijeg, jutarnja 0C, dnevna 3C

01.02.2010. snijeg, jutarnja -4C, dnevna -2C

312
01.02.2011. oblačno, jutarnja -6C, dnevna -3C

01.02.2012. mraz, snijeg, jutarnja -10C, dnevna -4C

01.02.2013. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 12C

01.02.2014. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 4C

01.02.2015. snijeg, visina 3cm, jutarnja 0C, dnevna 1C

01.02.2016. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 12C

01.02.2017. kiša, jutarnja 2C, dnevna 6C

02.Februar/Veljača

02.02.2005. snijeg padao, jutarnja 3C, dnevna 0C

02.02.2006. mraz, magla cio dan, jutarnja -2C, dnevna -1C

02.02.2007. mraz, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 6C

02.02.2008. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 14C

02.02.2009. oblačno, jutarnja -1C, dnevna 8C

02.02.2010. mraz, dan sunčan, jutarnja -8C, dnevna 1C

02.02.2011. oblačno, jutarnja -7C, dnevna -5C

02.02.2012. mraz, snijeg, jutarnja -10C, dnevna -8C

02.02.2013. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 10C

02.02.2014. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 6C

02.02.2015. magla, poslije podne oblačno, jutarnja -2C, dnevna 3C

02.02.2016. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja 3C, dnevna 12C

313
02.02.2017. vedro, jutarnja 2C, dnevna 12C

03.Februar/Veljača

03.02.2005. snijeg padao, jutarnja 5C, dnevna 0C

03.02.2006. mraz, maglovito jutro, poslije podne sunce, jutarnja -2C, dnevna
0C

03.02.2007. mraz, oblačno, jutarnja -6C, dnevna 5C

03.02.2008. oblačno sa malo kiše, jutarnja 4C, dnevna 9C

03.02.2009. kiša, jutarnja 0C, dnevna 12C

03.02.2010. mraz, oblačno, jutarnja -9C, dnevna 6C

03.02.2011. oblačno, jutarnja -6C, dnevna 3C

03.02.2012. snijeg padao cijelu noć i dan, jutarnja -11C, dnevna -9C

03.02.2013. snijeg, jutarnja -1C, dnevna 2C

03.02.2014. mraz, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 6C

03.02.2015. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -6C , dnevna 7C

03.02.2016. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 15C

03.02.2017. vedro, jutarnja 4C, dnevna 14C

04.Februar/Veljača

04.02.2005. oblačno, jutarnja 6C, dnevna -3C

04.02.2006. oblačno, jutarnja -5C, dnevna -4C

04.02.2007. kiša sa snijegom, jutarnja -2C, dnevna 1C

04.02.2008. mraz, sunčano, jutarnja 6C, dnevna 14C


314
04.02.2009. kiša, jutarnja 3C, dnevna 7C

04.02.2010. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 8C

04.02.2011. oblačno, jutarnja -6C, dnevna -3C

04.02.2012. snijeg, visina 40cm, jutarnja -12C, dnevna -9C

04.02.2013. mraz, snijeg, jutarnja -3C, dnevna 5C

04.02.2014. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -4C, dnevna 6C

04.02.2015. kiša, jutarnja 1C, dnevna 8C

04.02.2016. kiša sa snijegom, jutarnja 0C, dnevna 5C

04.02.2017. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 14C

05.Februar/Veljača

05.02.2005. hladno i oblačno, jutarnja 7C, dnevna -1C

05.02.2006. snijeg, poslije podne oblačno, jutarnja 3C, dnevna -3C

05.02.2007. mraz, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 8C

05.02.2008.kiša , jutarnja 8C, dnevna 10C

05.02.2009.oblačno, poslije podne kiša, jutarnja -4C, dnevna 16C

05.02.2010.oblačno, jutarnja 1C, dnevna 7C

05.02.2011. mraz, sunčano, jutarnja -8C, dnevna -1C

05.02.2012. snijeg, visina 60cm, jutarnja -14C, dnevna -8C

05.02.2013. oblačno, jutarnja -3C, dnevna 8C

05.02.2014. mraz, oblačno, jutarnja 8C, dnevna 10C

315
05.02.2015. kiša, poslije podne snijeg, jutarnja 1C, dnevna 2C

05.02.2016. mraz, snijeg, jutarnja -4C, dnevna 5C

05.02.2017. promjenjljivo oblačno, jutarnja 5C, dnevna 13C

06.Februar/Veljača

06.02.2005. mraz i sunčano, jutarnja -16C, dnevna -6C

06.02.2006. mraz, snijeg , jutarnja -12C, dnevna -5C

06.02.2007. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 13C

06.02.2008. mraz, sunčano, jutarnja 7C, dnevna 14C

06.02.2009. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 17C

06.02.2010. kiša sa snijegom, jutarnja 4C, dnevna -4C

06.02.2011. sunčano, jutarnja -3C, dnevna 12C

06.02.2012. snijeg, jutarnja -12C, dnevna -9C

06.02.2013. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 12C

06.02.2014. slaba kiša, jutarnja 4C, dnevna 9C

06.02.2015. kiša sa snijegom, jutarnja -2C, dnevna -1C

06.02.2016. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -6C, dnevna 9C

06.02.2017. oblačno s kišom, jutarnja 7C, dnevna 13C

07.Februar/Veljača

07.02.2005. magla ujutru, jutarnja -15C, dnevna -8C

07.02.2006. sunčano, jutarnja -13C, dnevna -2C

316
07.02.2007. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 15C

07.02.2008. kiša, jutarnja 1C, dnevna 5C

07.02.2009. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 16C

07.02.2010. snijeg, jutarnja -2C, dnevna 1C

07.02.2011. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 12C

07.02.2012. snijeg, jutarnja -12C, dnevna -7C

07.02.2013. kiša, jutarnja 0C, dnevna 4C

07.02.2014. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 6C, dnevna 15C

07.02.2015. snijeg, visina 10cm, jutarnja -3C, dnevna 6C

07.02.2016. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -4C, dnevna 8C

07.02.2017.oblačno s kišom, jutarnja 1C, dnevna 3C

08. Februar/Veljača

08.02.2005. sunčano, jutarnja -13C, dnevna -7C

08.02.2006. oblačno, jutarnja -3C, dnevna -4C

08.02.2007. mraz, sunčano, jutarnja -6C, dnevna 15C

08.02.2008. kiša, snijeg, jutarnja 0C, dnevna 5C

08.02.2009. sunčano sa malo kiše, jutarnja 6C, dnevna 14C

08.02.2010. snijeg, jutarnja -4C, dnevna -1C

08.02.2011. sunčano, jutarnja -2C, dnevna 13C

08.02.2012. mraz, snijeg, jutarnja -15C, dnevna -8C

317
08.02.2013. snijeg, jutarnja -3C, dnevna 3C

08.02.2014. promjenjljivo oblačno, jutarnja 8C, dnevna 16C

08.02.2015. snijeg, jutarnja -4C, dnevna 0C

08.02.2016. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 15C

08.02.2017. oblačno, jutarnja 1C, dnevna 3C

09. Februar/Veljača

09.02.2005. magla ujutru, popodne malo sunčano, jutarnja -16C, dnevna -8C

09.02.2006. kiša cio dan, jutarnja 2C, dnevna 3C

09.02.2007. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 14C

09.02.2008. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 4C

09.02.2009. kiša sa malo snijega, jutarnja 0C, dnevna 2C

09.02.2010. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 2C

09.02.2011. sunčano, jutarnja -5C, dnevna 14C

09.02.2012. mraz, snijeg, jutarnja -22C, dnevna -10C

09.02.2013. snijeg, jutarnja -2C, dnevna 0C

09.02.2014. oblačno s kišom, jutarnja 5C, dnevna 11C

09.02.2015. snijeg, jutarnja -11C, dnevna -1C

09.02.2016. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 18C

09.02.2017. oblačno s kišom, jutarnja 1C, dnevna 2C

10. Februar/Veljača

318
10.02.2005. maglovito jutro, jutarnja -15C, dnevna 6C

10.02.2006. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja 4C, dnevna 4C

10.02.2007. kiša, jutarnja -3C, dnevna 9C

10.02.2008. kiša sa snijegom, jutarnja 1C, dnevna 2C

10.02.2009. mraz, jutarnja -3C, dnevna 8C

10.02.2010. snijeg, jutarnja -5C, dnevna 1C

10.02.2011. sunčano, jutarnja -6C, dnevna 11C

10.02.2012. mraz, snijeg, jutarnja -20C, dnevna -11C

10.02.2013. snijeg, visina 20cm, jutarnja -2C, dnevna 0C

10.02.2014. mraz, oblačno, jutarnja 2C, dnevna 14C

10.02.2015. snijeg, visina 15cm, jutarnja 0C, dnevna 2C

10.02.2016. kiša s vejtrom, jutarnja 2C, dnevna 13C

10.02.2017. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 2C

11. Februar/Veljača

11.02.2005. oblačno, jutarnja 8C, dnevna -5C

11.02.2006. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja 6C, dnevna 4C

11.02.2007. kiša, jutarnja -5C, dnevna 11C

11.02.2008. snijeg, jutarnja 0C, dnevna 1C

11.02.2009. kiša sa snijegom, jutarnja -4C, dnevna 3C

11.02.2010. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 2C

319
11.02.2011. sunčano, jutarnja -6C, dnevna 11C

11.02.2012. snijeg, jutarnja -13C, dnevna -9C

11.02.2013. mraz, jutarnja -10C, dnevna 0C

11.02.2014. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 17C

11.02.2015. mraz, snijeg, jutarnja 0C, dnevna 3C

11.02.2016. kiša, jutarnja -1C, dnevna 10C

11.02.2017. oblačno, jutarnja -1C, dnevna 6C

12. Februar/Veljača

12.02.2005. padala kiša, jutarnja 2C, dnevna 6C

12.02.2006. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 0C

12.02.2007. kiša, poslije podne sunčano, jutarnja -1C, dnevna 15C

12.02.2008. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -3C, dnevna 2C

12.02.2009. snijeg, jutarnja -3C, dnevna 1C

12.02.2010. snijeg, jutarnja -3C, dnevna 2C

12.02.2011. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 10C

12.02.2012. snijeg, jutarnja 11C, dnevna -8C

12.02.2013. kiša, jutarnja 0C, dnevna 9C

12.02.2014. vjetar, poslije podne kiša, jutarnja 6C, dnevna 10C

12.02.2015. mraz, snijeg, jutarnja 1C, dnevna 3C

12.02.2016. mraz, jutarnja -1C, dnevna 9C

320
12.02.2017. oblačno, jutarnja -2C, dnevna 4C

13. Februar/Veljača

13.02.2005. snijeg, jutarnja 0C, dnevna 4C

13.02.2006. snijeg cio dan, jutarnja 2C, dnevna -2C

13.02.2007. kiša, jutarnja 5C, dnevna 8C

13.02.2008. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -5C, dnevna 3C

13.02.2009. slab snijeg, jutarnja -5C, dnevna 0C

13.02.2010. snijeg, visina 50cm, jutarnja -3C, dnevna 2C

13.02.2011. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 8C

13.02.2012. slab snijeg, jutarnja 9C, dnevna -5C

13.02.2013. kiša sa malo snijega, jutarnja 2C, dnevna 7C

13.02.2014. mraz, sunčano, jutarnja -1C, dnevna 13C

13.02.2015. mraz, snijeg, jutarnja -5C, dnevna 0C

13.02.2016. ujutru kiše, dan sunčan, jutarnja 1C , dnevna 10C

13.02.2017. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 3C

14. Februar/Veljača

14.02.2005. snijeg padao cio dan, jutarnja 2C, dnevna 2C

14.02.2006. snijeg padao cio dan, jutarnja 3C, dnevna 0C

14.02.2007. oblačno, poslije podne sunčano, jutarnja -1C, dnevna 10C

14.02.2008. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -8C, dnevna 6C

321
14.02.2009. snijeg cio dan, jutarnja -4C, dnevna -2C

14.02.2010. snijeg, jutarnja -6C, dnevna -1C

14.02.2011. malo kiše, jutarnja 1C, dnevna 4C

14.02.2012. oblačno, jutarnja -11C, dnevna -4C

14.02.2013. kiša, jutarnja 2C, dnevna 5C

14.02.2014. kiša, jutarnja 6C, dnevna 10C

14.02.2015. mraz, snijeg, jutarnja -5C, dnevna 6C

14.02.2016. oblačno s vjetrom, jutarnja 9C, dnevna 17C

14.02.2017. mraz, sunčano, jutarnja -5C, dnevna 6C

15. Februar/Veljača

15.02.2005. snijeg padao cio dan, jutarnja 0C, dnevna -2C

15.02.2006. mraz, poslije podne sunce, jutarnja 5C, dnevna 7C

15.02.2007. oblačno, jutarnja -3C, dnevna 8C

15.02.2008. snijeg , jutarnja -6C, dnevna 2C

15.02.2009. snijeg , jutarnja -4C, dnevna -2C

15.02.2010. oblačno, jutarnja -6C, dnevna 2C

15.02.2011. oblačno, jutarnja 1C, dnevna 7C

15.02.2012. mraz, jutarnja -16C, dnevna -2C

15.02.2013. kiša, jutarnja 0C, dnevna 6C

15.02.2014. magla, sunčano, jutarnja -2C, dnevna 7C

322
15.02.2015. mraz, snijeg, jutarnja -3C, dnevna 8C

15.02.2016. kiša, jutarnja 9C, dnevna 17C

15.02.2017. mraz, sunčano, jutarnja -6C, dnevna 10C

16. Februar/Veljača

16.02.2005. snijeg padao cio dan, jutarnja 4C, dnevna 0C

16.02.2006. oblačno s kišom, jutarnja 4C, dnevna 8C

16.02.2007. oblačno s malo kiše, jutarnja -2C, dnevna 6C

16.02.2008. snijeg, jutarnja 6C, dnevna -2C

16.02.2009. mraz, jutarnja -4C, dnevna 0C

16.02.2010. malo kiše, jutarnja -4C, dnevna 2C

16.02.2011. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 10C

16.02.2012. snijeg, visina 20cm, jutarnja -3C, dnevna 2C

16.02.2013. kiša, jutarnja 2C, dnevna 5C

16.02.2014. magla, poslije podne obačno, jutarnja 2C, dnevna 18C

16.02.2015. mraz, snijeg, jutarnja -4C, dnevna 7C

16.02.2016. kiša, jutarnja 7C, dnevna 12C

16.02.2017. mraz, vedro, jutarnja -4C, dnevna 12C

17. Februar/Veljača

17.02.2005. snijeg malo padao, jutarnja 2C, dnevna -1C

17.02.2006. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 12C

323
17.02.2007. kiša, jutarnja -1C, dnevna 5C

17.02.2008. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -11C, dnevna -4C

17.02.2009. mraz, oblačno, jutarnja -4C, dnevna 0C

17.02.2010. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 5C

17.02.2011. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 15C

17.02.2012. malo mraza, snijeg, jutarnja -7C, dnevna 2C

17.02.2013. oblačno, jutarnja 1C, dnevna 5C

17.02.2014. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 17C

17.02.2015. mraz, snijeg, jutarnja -4C, dnevna 7C

17.02.2016. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 15C

17.02.2017. vedro, jutarnja -2C, dnevna 12C

18. Februar/Veljača

18.02.2005. oblačno, jutarnja 0C, dnevna -1C

18.02.2006. mraz, popodne sunčano, jutarnja -2C, dnevna 16C

18.02.2007. mraz, popodne sunčano, jutarnja -2C, dnevna 9C

18.02.2008. mraz, popodne oblačno, jutarnja -7C, dnevna 7C

18.02.2009. snijeg, visina 20cm, jutarnja -6C, dnevna 4C

18.02.2010. jutro kišovito, poslije podne oblačno, jutarnja -3C, dnevna 10C

18.02.2011. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 4C

18.02.2012. mraz, snijeg, jutarnja 0C, dnevna 6C

324
18.02.2013. kiša, jutarnja 2C, dnevna 5C

18.02.2014. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 6C, dnevna 16C

18.02.2015. mraz, snijeg, jutarnja -7C, dnevna 2C

18.02.2016. kiša, jutarnja 6C, dnevna 10C

18.02.2017. kiša sa snijegom, jutarnja 3C, dnevna 1C

19. Februar/Veljača

19.02.2005. oblačno, jutrnja 3C, dnevna -2C

19.02.2006. mraz, poslije podne sunčano, jutrnja 0C, dnevna 17C

19.02.2007. kiša, jutrnja 3C, dnevna 8C

19.02.2008. mraz, oblačno, jutrnja -1C, dnevna 13C

19.02.2009. snijeg, jutrnja -4C, dnevna 4C

19.02.2010. oblačno, jutrnja 0C, dnevna 9C

19.02.2011. kiša, jutrnja 2C, dnevna 5C

19.02.2012. mraz, snijeg, jutrnja -4C, dnevna 4C

19.02.2013. kiša, jutrnja 0C, dnevna 3C

19.02.2014. magla, sunčano, jutrnja 3C, dnevna 20C

19.02.2015. mraz, snijeg, jutarnja -7C, dnevna 6C

19.02.2016. oblačno s malo kiše, jutarnja 6C, dnevna 10C

19.02.2017. kiša sa snijegom, visina 1cm, jutarnja 0C, dnevna 3C

20. Februar/Veljača

325
20.02.2005. mraz, sunčano, jutarnja 6C, dnevna 3C

20.02.2006. mraz, sunčano, jutarnja 1C, dnevna 17C

20.02.2007. kiša, poslije podne sunčano, jutarnja 2C, dnevna 9C

20.02.2008. mraz, poslije podne oblačno , jutarnja -1C, dnevna 14C

20.02.2009. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -5C, dnevna -1C

20.02.2010. kiša, jutarnja 7C, dnevna 6C

20.02.2011. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 4C

20.02.2012. kiša sa snijegom, jutarnja 1C, dnevna 3C

20.02.2013. mraz, oblačno, jutarnja -2C, dnevna 6C

20.02.2014. kiša, jutarnja 7C, dnevna 8C

20.02.2015. mraz, snijeg, jutarnja -6C , dnevna 9C

20.02.2016. kiša, jutarnja 2C , dnevna 7C

20.02.2017. magla, jutarnja -1C , dnevna 8C

21. Februar/Veljača

21.02.2005. oblačno, hladno, jutarnja 4C, dnevna 3C

21.02.2006. slaba kiša cio dan, jutarnja -1C, dnevna 10C

21.02.2007. oblačno, poslije podne sunčano, jutarnja 2C, dnevna 17C

21.02.2008. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -2C, dnevna 16C

21.02.2009. oblačno sa malo snijega, jutarnja -7C, dnevna -1C

21.02.2010. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 5C

326
21.02.2011. kiša sa snijegom, jutarnja 1C, dnevna 3C

21.02.2012. kiša sa snijegom, jutarnja 1C, dnevna 4C

21.02.2013. snijeg, visina 10cm, jutarnja -1C, dnevna 1C

21.02.2014. kiša, jutarnja 6C, dnevna 13C

21.02.2015. mraz, snijeg, jutarnja -2C, dnevna 11C

21.02.2016. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 10C

21.02.2017. mraz, jutarnja -4C, dnevna 10C

22. Februar/Veljača

22.02.2005. kiša s grmljavinom, jutarnja 2C, dnevna 7C

22.02.2006. malo mraza, poslije podne kiša, jutarnja 0C, dnevna 13C

22.02.2007. oblačno, jutarnja -3C, dnevna 14C

22.02.2008. mraz, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 16C

22.02.2009. mraz, malo snijega, jutarnja 5C, dnevna 3C

22.02.2010. mraz, oblačno, jutarnja -5C, dnevna 8C

22.02.2011. snijeg, jutarnja -3C, dnevna 0C

22.02.2012. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 3C

22.02.2013. snijeg, jutarnja -2C, dnevna 4C

22.02.2014. kiša, grmljavina, jutarnja 8C, dnevna 12C

22.02.2015. snijeg, jutarnja 6C, dnevna 9C

22.02.2016. oblačno, jutarnja 1C, dnevna 16C

327
22.02.2017. promjenjljivo oblačno, jutarnja 0C, dnevna 15C

23. Februar/Veljača

23.02.2005. maglovito, oblačno, jutarnja 2C, dnevna 7C

23.02.2006. kiša cijelu noć i dan, jutarnja 2C, dnevna 6C

23.02.2007. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 13C

23.02.2008. mraz, sunčano, jutarnja -2C, dnevna 13C

23.02.2009. mraz, oblačno, jutarnja -4C, dnevna 3C

23.02.2010. mraz, kiša, jutarnja 4C, dnevna 16C

23.02.2011. snijeg, jutarnja -4C, dnevna 0C

23.02.2012. mraz, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 4C

23.02.2013. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 5C

23.02.2014. oblačno s kišom, jutarnja 4C, dnevna 7C

23.02.2015. oblačno sa malo kiše, jutarnja 5C, dnevna 11C

23.02.2016. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 15C

23.02.2017. sunčano, jutarnja 0C, dnevna 18C

24. Februar/Veljača

24.02.2005.mraz, sunčano, jutarnja 4C, dnevna 6C

24.02.2006. kiša cio dan, jutarnja 1C, dnevna 4C

24.02.2007. mraz, sunčano, vjetrovito, jutarnja 4C, dnevna 10C

24.02.2008.mraz, sunčano, vjetrovito, jutarnja -3C, dnevna 18C

328
24.02.2009. mraz, oblačno, jutarnja -7C, dnevna 12C

24.02.2010.mraz, kiša, jutarnja 6C, dnevna 10C

24.02.2011. snijeg, jutarnja -5C, dnevna 3C

24.02.2012. oblačno, jutarnja 1C, dnevna 7C

24.02.2013. kiša, prolom oblaka, jutarnja 7C, dnevna 10C

24.02.2014. kiša, jutarnja 5C, dnevna 8C

24.02.2015. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 10C

24.02.2016. oblačno, snijeg na planini, jutarnja 1C, dnevna 8C

24.02.2017. oblačno s kišom, jutarnja 9C, dnevna 15C

25. Februar/Veljača

25.02.2005. snijeg ujutru, popodne kiša, jutarnja -3C, dnevna 2C

25.02.2006. snijeg i kiša, jutarnja 2C, dnevna 5C

25.02.2007. mraz, sunčano, jutarnja 2C, dnevna 13C

25.02.2008. mraz, sunčano ,jutarnja 2C, dnevna 23C

25.02.2009. oblačno sa malo snijega, jutarnja 6C, dnevna -1C

25.02.2010. oblačno sa malo kiše ,jutarnja 3C, dnevna 11C

25.02.2011. snijeg, jutarnja -6C, dnevna 3C

25.02.2012. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 10C

25.02.2013. kiša, jutarnja 1C, dnevna 12C

25.02.2014. sunčano s vjetrom, jutarnja 2C, dnevna 10C

329
25.02.2015. kiša, jutarnja 6C, dnevna 8C

25.02.2016. mraz, oblačno, jutarnja -2C, dnevna 12C

25.02.2017. snijeg, jutarnja 0C , dnevna 6C

26. Februar/Veljača

26.02.2005. kiša i snijeg, jutarnja 2C, dnevna 1C

26.02.2006. oblačno, jutarnja -1C, dnevna -2C

26.02.2007. kiša, jutarnja 3C, dnevna 8C

26.02.2008. mraz, sunčano, jutarnja 3C, dnevna 20C

26.02.2009. mraz, oblačno, jutarnja 4C, dnevna 5C

26.02.2010. oblačno sa malo kiše, jutarnja 2C, dnevna 13C

26.02.2011. oblačno sa snijegom, jutarnja -6C, dnevna -2C

26.02.2012. kiša, jutarnja -2C, dnevna 7C

26.02.2013. kiša, jutarnja 3C, dnevna 7C

26.02.2014. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -1C, dnevna 11C

26.02.2015. kiša, jutarnja 2C, dnevna 4C

26.02.2016. kiša sa malo snijega, jutarnja 2, dnevna 4C

26.02.2017. mraz, sunčano, jutarnja -2, dnevna 14C

27. Februar/Veljača

27.02.2005. snijeg padao cio dan, jutarnja 4C, dnevna -1C

27.02.2006. snijeg padao cio dan, jutarnja 0C, dnevna -2C

330
27.02.2007. oblačno, kiša, jutarnja 2C, dnevna 9C

27.02.2008.mraz, oblačno, jutarnja 5C, dnevna 17C

27.02.2009. mraz, oblačno, jutarnja 6C, dnevna 8C

27.02.2010. kiša, poslije podne oblačno, jutarnja 3C, dnevna 10C

27.02.2011. oblačno sa snijegom, jutarnja -1C, dnevna 2C

27.02.2012. mraz, jutarnja -3C, dnevna 3C

27.02.2013. kiša, jutarnja 4C, dnevna 6C

27.02.2014. mraz, oblačno, jutarnja 1C, dnevna 13C

27.02.2015. oblačno, kiša, jutarnja 3C, dnevna 9C

27.02.2016. sunčano, jutarnja 0C, dnevna 10C

27.02.2017. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 16C

28. Februar/Veljača

28.02.2005. mraz i oblačno, jutarnja 8C, dnevna -6C

28.02.2006. slab snijeg, jutarnja 4C, dnevna -1C

28.02.2007. magla, oblačno, jutarnja 3C, dnevna 13C

28.02.2008. mraz, oblačno, jutarnja 4C, dnevna 13C

28.02.2009. mraz, sunčano, jutarnja 4C, dnevna 12C

28.02.2010. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 11C

28.02.2011. oblačno, jutarnja -3C, dnevna 4C

28.02.2012. mraz, jutarnja -7C, dnevna 1C

331
28.02.2013. kiša, jutarnja 4C, dnevna 10C

28.02.2014. kiša, jutarnja 6C, dnevna 13C

28.02.2015. kiša, jutarnja 4C, dnevna 6C

28.02.2016. sunčano, jutarnja 2C, dnevna 15C

28.02.2017. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 16C

29. Februar/Veljača

29.02.2008. mraz, oblačno, jutarnja 5C, dnevna 18C

29.02.2012. kiša, jutarnja 3C, dnevna 6C

29.02.2016. kiša s vjetrom, jutarnja 6C, dnevna 15C

01.Mart/Ožujak

01.03.2005. mraz i sunčano, jutarnja 14C, dnevna -4C

01.03.2006. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja 5C, dnevna 2C

01.03.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 5C, dnevna 18C

01.03.2008. oblačno s kišom, jutarnja 3C, dnevna 15C

01.03.2009. mraz, sunčano, jutarnja 6C, dnevna 17C

01.03.2010. promjenjljivo oblačno, jutarnja 5C, dnevna 16C

01.03.2011. oblačno, jutarnja -2C, dnevna 3C

01.03.2012. oblačno, jutarnja -2C, dnevna 3C

01.03.2013. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -2C, dnevna 10C

332
01.03.2014. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 13C

01.03.2015. oblačno, jutarnja 1C, dnevna 3C

01.03.2016. kiša, jutarnja 2C, dnevna 8C

01.03.2017. kiša, vjetar, jutarnja 10C, dnevna 12C

02.Mart/Ožujak

02.03.2005. mraz i sunčano, jutarnja 12C, dnevna -3C

02.03.2006. kiša, posije podne snijeg, jutarnja 4C, dnevna 7C

02.03.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 6C, dnevna 16C

02.03.2008. mraz, sunčano, jutarnja 2C, dnevna 17C

02.03.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 4C, dnevna 12C

02.03.2010. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 10C

02.03.2011. snijeg, jutarnja -4C, dnevna 2C

02.03.2012. mraz, sunčano, jutarnja 1C, dnevna 15C

02.03.2013. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 7C

02.03.2014. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 12C

02.03.2015. mraz, oblačno, jutarnja 2C, dnevna 16C

02.03.2016. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 11C

02.03.2017. mraz, jutarnja -2C, dnevna 13C

03.Mart/Ožujak

03.03.2005. mraz i sunčano, jutarnja 13C, dnevna 0C

333
03.03.2006. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -4C, dnevna 7C

03.03.2007. oblačno s kišom, jutarnja 6C, dnevna 16C

03.03.2008. mraz, sunčano, jutarnja 3C, dnevna 21C

03.03.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 4C, dnevna 12C

03.03.2010. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 9C

03.03.2011. snijeg, jutarnja -3C, dnevna -1C

03.03.2012. mraz, sunčano, jutarnja 2C, dnevna 9C

03.03.2013. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 9C

03.03.2014. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 12C

03.03.2015. kiša, jutarnja 3C, dnevna 9C

03.03.2016. mraz, oblačno, jutarnja 4C, dnevna 10C

03.03.2017. promjenjljivo oblačno, jutarnja 7C, dnevna 14C

04.Mart/Ožujak

04.03.2005. kiša i snijeg, jutarnja 4C, dnevna -1C

04.03.2006. oblačno i vjetrovito, jutarnja -2C, dnevna 7C

04.03.2007. kiša, poslije podne sunčano, vjetrovito, jutarnja 2C, dnevna 11C

04.03.2008. kiša, jutarnja 2C, dnevna 5C

04.03.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 4C, dnevna 12C

04.03.2010. snijeg, jutarnja 4C, dnevna 5C

04.03.2011. oblačno sa snijegom, jutarnja -2C, dnevna 3C

334
04.03.2012. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 12C

04.03.2013. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 10C

04.03.2014. mraz, jutarnja -1C, dnevna 13C

04.03.2015. mraz, poslije podne kiša, jutarnja -2C, dnevna 11C

04.03.2016. oblačno s kišom, jutarnja 2C, dnevna 4C

04.03.2017. promjenjljivo oblačno, jutarnja 2C, dnevna 18C

05. Mart/Ožujak

05.03.2005. snijeg cio dan, visina 30 do 40 cm, jutarnja 2C, dnevna -2C

05.03.2006. vjetrovito i oblačno, jutarnja 13C, dnevna 16C

05.03.2007. mraz, sunčano, jutarnja 3C, dnevna 15C

05.03.2008. kiša sa snijegom, jutarnja 0C, dnevna 1C

05.03.2009. kiša , poslije podne sunčano, jutarnja 2C, dnevna 15C

05.03.2010. snijeg, visina 20cm, jutarnja 0C, dnevna 0C

05.03.2011. oblačno sa snijegom, jutarnja -1C, dnevna 3C

05.03.2012. mraz, sunčano, jutarnja -2C, dnevna 12C

05.03.2013. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 14C

05.03.2014. kiša, jutarnja 4C, dnevna 6C

05.03.2015. snijeg, jutarnja 0C, dnevna 2C

05.03.2016. mraz, oblačno s vjetrom, jutarnja -2C, dnevna 13C

05.03.2017. oblačno s kišom, jutarnja 12C, dnevna 16C

335
06. Mart/Ožujak

06.03.2005. mraz, oblačno, jutarnja 6C, dnevna -1C

06.03.2006. snijeg cio dan, jutarnja -4C, dnevna -1C

06.03.2007. mraz, sunčano, jutarnja 2C, dnevna 19C

06.03.2008. snijeg, jutarnja 0C, dnevna 1C

06.03.2009. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 14C

06.03.2010. sunčano sa malo snijega, jutarnja -2C, dnevna -1C

06.03.2011. oblačno sa snijegom, jutarnja 0C, dnevna 5C

06.03.2012. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 8C

06.03.2013. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 16C

06.03.2014. kiša, jutarnja 5C, dnevna 7C

06.03.2015. snijeg, jutarnja -2C, dnevna 6C

06.03.2016. kiša, jutarnja 0C, dnevna 12C

06.03.2017. oblačno s kišom, jutarnja 5C, dnevna 12C

07. Mart/Ožujak

07.03.2005. mraz, poslije podne slab snijeg, jutarnja -8C, dnevna -1C

07.03.2006. snijeg, poslije podne oblačno, jutarnja 6C, dnevna -1C

07.03.2007. mraz, oblačno, jutarnja 2C, dnevna 19C

07.03.2008. kiša, jutarnja 0C, dnevna 1C

07.03.2009. kiša sa snijegom, jutarnja -3C, dnevna 4C

336
07.03.2010. sunčano sa malo snijegom, jutarnja -2C, dnevna -1C

07.03.2011. oblačno sa snijegom i vjetrom, jutarnja -5C, dnevna 1C

07.03.2012. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 7C

07.03.2013. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 13C

07.03.2014. kiša, jutarnja 4C, dnevna 5C

07.03.2015. snijeg, jutarnja -1C, dnevna 4C

07.03.2016. oblačno s kišom, jutarnja 6C, dnevna 13C

07.03.2017. kiša cio dan, jutarnja 2C, dnevna 9C

08. Mart/Ožujak

08.03.2005. oblačno i hladno, jutarnja -6C, dnevna 0C

08.03.2006. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja 7C, dnevna 2C

08.03.2007. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 17C

08.03.2008. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 7C

08.03.2009. kiša sa snijegom, jutarnja -3C, dnevna 6C

08.03.2010. snijeg, jutarnja -3C, dnevna 2C

08.03.2011. oblačno, jutarnja -6C, dnevna 3C

08.03.2012. mraz, sunčano, jutarnja -7C, dnevna 11C

08.03.2013. oblačno sa malo kiše, jutarnja 7C, dnevna 18C

08.03.2014. kiša, jutarnja 5C, dnevna 9C

08.03.2015. snijeg, jutarnja 0C, dnevna 7C

337
08.03.2016. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 12C

08.03.2017. kiša cio dan, jutarnja 4C, dnevna 7C

09.Mart/Ožujak

09.03.2005. oblačno sa snijegom, jutarnja 3C, dnevna -2C

09.03.2006. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 4C

09.03.2007. kiša, jutarnja 4C, dnevna 8C

09.03.2008. malo mraza, oblačno, jutarnja 3C, dnevna 13C

09.03.2009. kiša, oblačno, jutarnja -3C, dnevna 12C

09.03.2010. snijeg, jutarnja -2C, dnevna 1C

09.03.2011. mraz, sunčano, jutarnja -9C, dnevna 7C

09.03.2012. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 8C

09.03.2013. kiša, jutarnja 10C, dnevna 16C

09.03.2014. kiša, jutarnja 2C, dnevna 6C

09.03.2015. snijeg, jutarnja 2C, dnevna 8C

09.03.2016. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 13C

09.03.2017. magla, oblačno, jutarnja 4C, dnevna 12C

10.Mart/Ožujak

10.03.2005. snijeg padao cio dan, jutarnja 4C, dnevna -3C

10.03.2006. mraz, poslije podne slaba kiša, jutarnja 2C, dnevna 12C

10.03.2007. kiša, jutarnja 2C, dnevna 7C

338
10.03.2008. malo mraza, oblačno, jutarnja 5C, dnevna 17C

10.03.2009. jutro s mrazom, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 8C

10.03.2010. snijeg, visina 20cm, jutarnja -5C, dnevna -2C

10.03.2011. sunčano, jutarnja -6C, dnevna 12C

10.03.2012. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 9C

10.03.2013. kiša, jutarnja 7C, dnevna 18C

10.03.2014. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 8C

10.03.2015. oblačno sa malo sunca, jutarnja 0C, dnevna 9C

10.03.2016. kiša cijelu noć i dan, jutarnja 5C, dnevna 7C

10.03.2017. kiša, jutarnja 4C, dnevna 8C

11.Mart/Ožujak

11.03.2005. mraz sunčano, jutarnja 6C, dnevna 2C

11.03.2006. kiša cio dan, jutarnja 1C, dnevna 5C

11.03.2007. kiša, jutarnja 4C, dnevna 6C

11.03.2008. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 14C

11.03.2009. jutro s mrazom,kiša, jutarnja -3C, dnevna 8C

11.03.2010. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 12C

11.03.2011. sunčano, jutarnja 0C, dnevna 13C

11.03.2012. oblačno, jutarnja -2C, dnevna 5C

11.03.2013. kiša cio dan i noć, jutarnja 4C, dnevna 11C

339
11.03.2014. mraz, sunčano, jutarnja -1C, dnevna 12C

11.03.2015. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 8C

11.03.2016. kiša, jutarnja 6C, dnevna 10C

11.03.2017. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 7C

12. Mart/Ožujak

12.03.2005. mraz sunčano, jutarnja 0C, dnevna 7C

12.03.2006. kiša a poslije podne snijeg, jutarnja 3C, dnevna 2C

12.03.2007. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 6C, dnevna 13C

12.03.2008. oblačno , jutarnja 6C, dnevna 18C

12.03.2009. jutro s mrazom, kiša, jutarnja -6C, dnevna 6C

12.03.2010. snijeg, jutarnja -1C, dnevna 4C

12.03.2011. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 15C

12.03.2012. kiša, jutarnja -3C, dnevna 7C

12.03.2013. oblačno s kišom, jutarnja 2C, dnevna 14C

12.03.2014. mraz, sunčano, jutarnja -2C, dnevna 15C

12.03.2015. kiša sa snijegom, jutarnja 0C, dnevna 1C

12.03.2016. kiša, jutarnja 6C, dnevna 9C

12.03.2017. oblačno s kišom, jutarnja 3C, dnevna 4C

13. Mart/Ožujak

13.03.2005. snijeg i kiša ujutru, popodne sunce, jutarnja 2C, dnevna -4C

340
13.03.2006. snijeg cio dan, jutarnja 6C, dnevna -3C

13.03.2007. magla, oblačno, jutarnja 3C, dnevna 13C

13.03.2008. kiša i snijeg, jutarnja 6C, dnevna 9C

13.03.2009. jutro s mrazom, malo kiše, jutarnja -3C, dnevna 7C

13.03.2010. oblačno, jutarnja -2C, dnevna 8C

13.03.2011. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 14C

13.03.2012. oblačno, jutarnja -1C, dnevna 8C

13.03.2013. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 13C

13.03.2014. mraz, sunčano, jutarnja -1C, dnevna 15C

13.03.2015. kiša sa snijegom, jutarnja 0C, dnevna 2C

13.03.2016. kiša, jutarnja 3C, dnevna 7C

13.03.2017. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 8C

14. Mart/Ožujak

14.03.2005. mraz, sunčano, jutarnja 4C, dnevna 11C

14.03.2006. snijeg cio dan, jutarnja 3C, dnevna -2C

14.03.2007. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 17C

14.03.2008. malo mraza, oblačno, jutarnja 3C, dnevna 13C

14.03.2009. promjenjljivo oblačno s vjetrom, jutarnja -4C, dnevna 10C

14.03.2010. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 6C

14.03.2011. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 19C

341
14.03.2012. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 10C

14.03.2013. kiša sa snijegom, jutarnja -2C, dnevna 8C

14.03.2014. mraz, sunčano, jutarnja 0C, dnevna 18C

14.03.2015. mraz, jutarnja -2C, dnevna 12C

14.03.2016. kiša, jutarnja 3C, dnevna 6C

14.03.2017. mraz, sunčano, jutarnja -1C, dnevna 12C

15. Mart/Ožujak

15.03.2005. sunčano, jutarnja 0C, dnevna 12C

15.03.2006. slab snijeg, jutarnja 1C, dnevna 2C

15.03.2007. magla, oblačno, jutarnja 4C, dnevna 12C

15.03.2008. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 15C

15.03.2009. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 15C

15.03.2010. mraz, oblačno, jutarnja -2C, dnevna 5C

15.03.2011. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 18C

15.03.2012. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 9C

15.03.2013. snijeg, visina 15cm, jutarnja -4C, dnevna 0C

15.03.2014. mraz, sunčano, jutarnja 1C, dnevna 20C

15.03.2015. mraz, jutarnja -2C, dnevna 12C

15.03.2016. magla, poslije podne oblačno, jutarnja -1C, dnevna 8C

15.03.2017. sunčano, jutarnja 0C, dnevna 14C

342
16. Mart/Ožujak

16.03.2005. sunčano, jutarnja -2C, dnevna 17C

16.03.2006. oblačno sa malo kiše, jutarnja 2C, dnevna 6C

16.03.2007. sunčano, jutarnja 2C, dnevna 15C

16.03.2008. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 21C

16.03.2009. malo kiše, jutarnja 6C, dnevna 9C

16.03.2010. mraz, oblačno, jutarnja -3C, dnevna 12C

16.03.2011. oblačno sa malo kiše, jutarnja 4C, dnevna 16C

16.03.2012. mraz, sunčano, jutarnja -2C, dnevna 17C

16.03.2013. snijeg, jutarnja -7C, dnevna 1C

16.03.2014. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 16C

16.03.2015. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 15C

16.03.2016. oblačno, jutarnja -2C, dnevna 12C

16.03.2017. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 14C

17. Mart/Ožujak

17.03.2005. otapanje snijega, poplave, jutarnja 3C, dnevna 18C

17.03.2006. padao snijeg, jutarnja 3C, dnevna 2C

17.03.2007. mraz, sunčano, jutarnja 4C, dnevna 17C

17.03.2008. kiša, jutarnja 6C, dnevna 16C

17.03.2009. oblačno, jutarnja -3C, dnevna 7C

343
17.03.2010. mraz, sunčano, jutarnja -2C, dnevna 9C

17.03.2011. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 16C

17.03.2012. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 21C

17.03.2013. mraz, snijeg, jutarnja -10C, dnevna 6C

17.03.2014. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 22C

17.03.2015. sunčano, jutarnja 1C, dnevna 13C

17.03.2016. mraz, sunčano, jutarnja 0C, dnevna 12C

17.03.2017. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 17C

18. Mart/Ožujak

18.03.2005. oblačno, kiša, jutarnja 2C, dnevna 16C

18.03.2006. snijeg sa kišom, jutarnja 2C, dnevna 2C

18.03.2007. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 19C

18.03.2008. snijeg, visina 10cm, jutarnja -2C, dnevna 1C

18.03.2009. kiša sa malo snijega, jutarnja 0C, dnevna 7C

18.03.2010. mraz, sunčano, jutarnja 1C, dnevna 15C

18.03.2011. kiša, jutarnja 6C, dnevna 14C

18.03.2012. sunčano, jutarnja 2C, dnevna 24C

18.03.2013. oblačno sa malo kiše, jutarnja 1C, dnevna 11C

18.03.2014. malo mraza, sunčano, jutarnja 5C, dnevna 23C

18.03.2015. mraz, oblačno, jutarnja -2C, dnevna 11C

344
18.03.2016. mraz, sunčano, jutarnja -2C, dnevna 14C

18.03.2017. sunčano sa malo vjetra, jutarnja 3C, dnevna 20C

19. Mart/Ožujak

19.03.2005. kiša, jutarnja 6C, dnevna 15

19.03.2006. oblačno, poslije podne sunčano, jutarnja 0C, dnevna 9C

19.03.2007. sunčano s vjetrom, jutarnja 7C, dnevna 19C

19.03.2008. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 6C

19.03.2009. kiša sa malo snijega, jutarnja 2C, dnevna 5C

19.03.2010. mraz, sunčano, jutarnja 2C, dnevna 17C

19.03.2011. kiša, jutarnja 5C, dnevna 8C

19.03.2012. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 19C

19.03.2013. oblačno sa malo kiše i vjetra, jutarnja 10C, dnevna 13C

19.03.2014. sunčano sa malo kiše, jutarnja 5C, dnevna 17C

19.03.2015. mraz, oblačno, jutarnja -1C, dnevna 9C

19.03.2016. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 12C

19.03.2017. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 14C

20. Mart/Ožujak

20.03.2005. kiša, poslije podne sunčano, jutarnja 2C, dnevna 6C

20.03.2006. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja 2C, dnevna 14C

20.03.2007. kiša i vjetar, jutarnja 2C, dnevna 8C

345
20.03.2008. oblačno sa snijegom, jutarnja -3C, dnevna 8C

20.03.2009. snijeg, jutarnja -3C, dnevna 5C

20.03.2010. mraz, sunčano, jutarnja 2C, dnevna 17C

20.03.2011. kiša, jutarnja 2C, dnevna 3C

20.03.2012. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 20C

20.03.2013. oblačno, jutarnja 1C, dnevna 12C

20.03.2014. sunčano, jutarnja -3C, dnevna 17C

20.03.2015. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 9C

20.03.2016. sunčano, jutarnja 1C, dnevna 15C

20.03.2017. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 22C

21.Mart/Ožujak

21.03.2005. mraz, sunčano, jutarnja 3C, dnevna 10C

21.03.2006. mraz, poslije podne kiša, jutarnja 3C, dnevna 17C

21.03.2007. kiša sa snijegom, jutarnja 3C, dnevna 3C

21.03.2008. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 9C

21.03.2009. snijeg, jutarnja -2C, dnevna 1C

21.03.2010. oblačno s vjetrom, jutarnja 0C, dnevna 17C

21.03.2011. kiša, jutarnja 3C, dnevna 5C

21.03.2012. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 21C

21.03.2013. kiša cio dan, jutarnja 1C, dnevna 8C

346
21.03.2014. sunčano sa malo mraza, jutarnja 3C, dnevna 22C

21.03.2015. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 15C

21.03.2016. oblačno s kišom, jutarnja 4C, dnevna 11C

21.03.2017. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 24C

22. Mart/Ožujak

22.03.2005. mraz, sunčano, jutarnja 4C, dnevna 12C

22.03.2006. malo kiše, jutarnja 6C, dnevna 16C

22.03.2007. kiša i snijeg, jutarnja 2C, dnevna 2C

22.03.2008. oblačno s vjetrom, jutarnja 6C, dnevna 16C

22.03.2009. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 7C

22.03.2010. oblačno s malo kiše, jutarnja 4C, dnevna 11C

22.03.2011. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 10C

22.03.2012. sunčano, jutarnja 2C, dnevna 21C

22.03.2013. oblačno i vjetrovito, jutarnja 4C, dnevna 8C

22.03.2014. sunčano, jutarnja 2C, dnevna 22C

22.03.2015. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 16C

22.03.2016. kiša, jutarnja 8C, dnevna 6C

22.03.2017. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 25C

23.Mart/Ožujak

23.03.2005. mraz, sunčano, jutarnja 2C, dnevna 12C

347
23.03.2006. kiša, jutarnja 1C, dnevna 4C

23.03.2007. kiša sa snijegom, jutarnja 3C, dnevna 3C

23.03.2008. kiša, jutarnja 3C, dnevna 9C

23.03.2009. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 12C

23.03.2010. kiša, jutarnja 6C, dnevna 12C

23.03.2011. sunčano, jutarnja -1C, dnevna 15C

23.03.2012. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 21C

23.03.2013. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 10C

23.03.2014. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 17C

23.03.2015. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 14C

23.03.2016. kiša sa snijegom, jutarnja -1C, dnevna 4C

23.03.2017. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 24C

24. Mart/Ožujak

24.03.2005. kiša ujutru, popodne sunce, jutarnja 0C, dnevna 18C

24.03.2006. sunčano, jutarnja 0C, dnevna 10C

24.03.2007. kiša, poslije podne oblačno, jutarnja 0C, dnevna 11C

24.03.2008. kiša, vjetar, snijeg, jutarnja 2C, dnevna 9C

24.03.2009. kiša i snijeg, jutarnja -3C, dnevna 5C

24.03.2010. kiša, jutarnja 4C, dnevna 11C

24.03.2011. sunčano, jutarnja 2C, dnevna 12C

348
24.03.2012. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 23C

24.03.2013. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 5C

24.03.2014. kiša, jutarnja 8C, dnevna 11C

24.03.2015. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 17C

24.03.2016. oblačno sa snijegom i vjetrom, jutarnja -2C, dnevna 5C

24.03.2017. sunčano, grmljavina, jutarnja 7C, dnevna 23C

25.Mart/Ožujak

25.03.2005. oblačno cio dan, jutarnja 0C, dnevna 18C

25.03.2006. mraz, oblačno, jutarnja 2C, dnevna 16C

25.03.2007. magla, poslije podne oblačno, jutarnja 0C, dnevna 14C

25.03.2008. snijeg, jutarnja 2C, dnevna 1C

25.03.2009. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 5C

25.03.2010. promjenjljivo oblačno, jutarnja 10C, dnevna 19C

25.03.2011. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 21C

25.03.2012. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 19C

25.03.2013. oblačno, poslije podne snijeg, jutarnja -2C, dnevna 3C

25.03.2014. kiša, poslije podne sunčano, jutarnja 4C, dnevna 11C

25.03.2015. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 11C

25.03.2016. mraz, sunčano, jutarnja -1C, dnevna 12C

25.03.2017. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 14C

349
26.Mart/Ožujak

26.03.2005. oblačno i toplo, jutarnja 0C, dnevna 18C

26.03.2006. sunčano i toplo, jutarnja 0C, dnevna 20C

26.03.2007. oblačno, vjetrovito , jutarnja 4C, dnevna 13C

26.03.2008. mraz, oblačno, jutarnja -3C, dnevna 10C

26.03.2009. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 9C

26.03.2010. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 22C

26.03.2011. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 18C

26.03.2012. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 16C

26.03.2013. snijeg, visina 10cm, jutarnja -2C, dnevna 2C

26.03.2014. malo kiše, oblačno, jutarnja 3C, dnevna 10C

26.03.2015. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 20C

26.03.2016. kiša, jutarnja 0C, dnevna 12C

26.03.2017. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 7C

27.Mart/Ožujak

27.03.2005. kiša tokom noći, oblačno danju, jutarnja 0C, dnevna 18C

27.03.2006. sunčano, jutarnja 0C, dnevna 23C

27.03.2007. oblačno vjetrovito, jutarnja 0C, dnevna 12C

27.03.2008. kiša, oblačno, jutarnja -3C, dnevna 10C

27.03.2009. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 13C

350
27.03.2010. oblačno, poslije podne kiša sa grmljavinom, jutarnja 12C, dnevna
17C

27.03.2011. mraz, oblačno, jutarnja 6C, dnevna 17C

27.03.2012. sunčano, jutarnja -1C, dnevna 16C

27.03.2013. snijeg, jutarnja -2C, dnevna 3C

27.03.2014. malo kiše, jutarnja 3C, dnevna 15C

27.03.2015.oblačno, poslije podne kiša, jutarnja 4C, dnevna 14C

27.03.2016. oblačno s kišom, jutarnja 3C, dnevna 13C

27.03.2017. mraz, sunčano, jutarnja 0C, dnevna 11C

28.Mart/Ožujak

28.03.2005. kiša cijelu noć i dan, jutarnja 6C, dnevna 18C

28.03.2006. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 22C

28.03.2007. kiša, jutarnja 4C, dnevna 9C

28.03.2008. mraz, oblačno, jutarnja 5C, dnevna 16C

28.03.2009. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 18C

28.03.2010. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 15C

28.03.2011. oblačno sa malo kiše, jutarnja 8C, dnevna 15C

28.03.2012. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 18C

28.03.2013. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 9C

28.03.2014. oblačno s kišom, jutarnja 7C, dnevna 10C

28.03.2015. kiša, jutarnja 4C, dnevna 11C

351
28.03.2016. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 14C

28.03.2017. mraz, sunčano, jutarnja -1C, dnevna 16C

29.Mart/Ožujak

29.03. 2005. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 17C

29.03.2006. sunčano s malo vjetra, jutarnja 6C, dnevna 12C

29.03. 2007. kiša, jutarnja 2C, dnevna 10C

29.03. 2008. mraz, jutarnja 4C, dnevna 18C

29.03. 2009. malo kiše, jutarnja 6C, dnevna 16C

29.03.2010. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 18C

29.03.2011. oblačno sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 14C

29.03.2012. sunčano sa malo kiše, jutarnja 3C, dnevna 16C

29.03.2013. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 17C

29.03.2014. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 17C

29.03.2015. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 13C

29.03.2016. oblačno, poslije podne kiša, jutarnja 7C, dnevna 18C

29.03.2017. mraz, sunčano, jutarnja 2C, dnevna 19C

30.Mart/Ožujak

30.03. 2005. sunčano s malom oblačnošću, jutarnja 6C, dnevna 15C

30.03.2006. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 17C

30.03. 2007. maglovito, jutarnja 4C, dnevna 14C

352
30.03. 2008. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 17C

30.03. 2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 21C

30.03.2010. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 21C

30.03.2011. mraz, sunčano, jutarnja 1C, dnevna 17C

30.03.2012. sunčano sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 19C

30.03.2013. oblačno sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 17C

30.03.2014. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 20C

30.03.2015. kiša, jutarnja 3C, dnevna 11C

30.03.2016. oblačno, poslije podne sunčano, jutarnja 9C, dnevna 21C

30.03.2017. promjenjljivo oblačno, jutarnja 5C, dnevna 20C

31.Mart/Ožujak

31.03.2005. sunčano s malom oblačnošću, jutarnja 4C, dnevna 14C

31.03.2006. sunčano s malo kiše, jutarnja 5C, dnevna 19C

31.03.2007. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja 2C, dnevna 14C

31.03.2008. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 18C

31.03.2009. kiša, jutarnja 6C, dnevna 9C

31.03.2010. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 24C

31.03.2011. sunčano, jutarnja 1C, dnevna 18C

31.03.2012. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 19C

31.03.2013. oblačno sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 21C

353
31.03.2014. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 21C

31.03.2015. kiša tokom noći, dan sunčan, jutarnja 2C, dnevna 14C

31.03.2016. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 21C

31.03.2017. sunčano, u 14:08 u bolnici UKC Tuzla, umro je autor ove knjige
Jusuf Nišić, jutarnja 4C, dnevna 22C

01.April/Travanj

01.04.2005. oblačno, hladno, jutarnja 0C, dnevna 10C

01.04.2006. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 21C

01.04.2007. magla ujutru, sunčano, jutarnja 4C, dnevna 17C

01.04.2008. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 16C

01.04.2009. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 12C

01.04.2010. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 14C

01.04.2011. sunčano, jutarnja 2C, dnevna 18C

01.04.2012. kiša sa snijegom, jutarnja 1C, dnevna 6C

01.04.2013. snijeg, visina 5cm, jutarnja -1C, dnevna 8C

01.04.2014. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 19C

01.04.2015. kiša, jutarnja -1C, dnevna 10C

01.04.2016. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 24C

01.04.2017. sunčano, obavljena dženaza Jusufu Nišiću, ukopan na mezarju u


Musićima kod Stare džamije, jutarnja 7C, dnevna 26C

02.April/Travanj

354
02.04.2005. mraz, sunčano, vjetar, jutarnja 4C, dnevna 10C

02.04.2006. oblačno, poslije podne kiša, jutarnja 3C, dnevna 16C

02.04.2007. mraz, sunčano, jutarnja 2C, dnevna 16C

02.04.2008. malo kiše, oblačno, jutarnja 3C, dnevna 14C

02.04.2009. kiša, jutarnja 6C, dnevna 18C

02.04.2010. oblačno s kišom, jutarnja 8C, dnevna 18C

02.04.2011. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 21C

02.04.2012. mraz, sunčano, jutarnja 2C, dnevna 16C

02.04.2013. kiša, jutarnja 4C, dnevna 12C

02.04.2014. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 22C

02.04.2015. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -2C, dnevna 14C

02.04.2016. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 21C

02.04.2017. sunčano sa malo vjetra, jutarnja 6C, dnevna 24C

03.April/Travanj

03.04.2005. mraz, sunčano, jutarnja 2C, dnevna 14C

03.04.2006. promjenjljivo oblačno, jutarnja 2C, dnevna 18C

03.04.2007. mraz, sunčano, jutarnja 3C, dnevna 18C

03.04.2008. kiša, jutarnja 0C, dnevna 9C

03.04.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 8C, dnevna 17C

03.04.2010. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 14C

355
03.04.2011. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 19C

03.04.2012. oblačno sa kišom, jutarnja 4C, dnevna 17C

03.04.2013. kiša, jutarnja 2C, dnevna 9C

03.04.2014. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 21C

03.04.2015. kiša, vjetrovito, jutarnja 1C, dnevna 9C

03.04.2016. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 24C

03.04.2017. sunčano sa malo vjetra, jutarnja 7C, dnevna 24C

04.April/Travanj

Kiša počela 04.04.2004.

04.04.2005. mraz, sunčano, jutarnja 2C, dnevna 17C

04.04.2006. kiša, a poslije podne sunčano, jutarnja 4C, dnevna 9C

04.04.2007. mraz, oblačno s vjetrom, jutarnja 3C, dnevna 16C

04.04.2008. kiša, jutarnja 0C, dnevna 10C

04.04.2009. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 19C

04.04.2010. sunčano, poslije podne oblačno, jutarnja 6C, dnevna 18C

04.04.2011. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 21C

04.04.2012. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 22C

04.04.2013. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 12C

04.04.2014. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 23C

04.04.2015. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -4C, dnevna 14C

356
04.04.2016. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 27C

04.04.2017. oblačno sa malo kiše, jutarnja 6C, dnevna 18C

05.April/Travanj

05.04.2005. mraz, sunčano, jutarnja 0C, dnevna 18C

05.04.2006. malo mraza, poslije podne sunčano, jutarnja 2C, dnevna 19C

05.04.2007. oblačno s vjetrom, jutarnja 5C, dnevna 12C

05.04.2008. kiša, jutarnja 2C, dnevna 6C

05.04.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 21C

05.04.2010. kiša, jutarnja 6C, dnevna 9C

05.04.2011. oblačno sa malo kiše, jutarnja 7C, dnevna 18C

05.04.2012. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 23C

05.04.2013. oblačno sa malo kiše, jutarnja 2C, dnevna 9C

05.04.2014. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 19C

05.04.2015. kiša, jutarnja 5C, dnevna 7C

05.04.2016. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 27C

06.April/Travanj

06.04.2005. mraz, sunčano, jutarnja 0C, dnevna 20C

06.04.2006. kiša cio dan, jutarnja 2C, dnevna 4C

06.04.2007. mraz, sunčano, jutarnja 3C, dnevna 16C

06.04.2008. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 2C, dnevna 13C

357
06.04.2009. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 22C

06.04.2010. kiša sa snijegom, jutarnja 2C, dnevna 6C

06.04.2011. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 16C

06.04.2012. kiša, jutarnja 10C, dnevna 19C

06.04.2013. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 14C

06.04.2014. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 16C

06.04.2015. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 7C

06.04.2016. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 27C

07.April/Travanj

Kiša padala 07.04.2004.

07.04.2005. mraz, sunčano, jutarnja 2C, dnevna 20C

07.04.2006. snijeg, poslije podne oblačno, jutarnja 2C, dnevna 3C

07.04.2007. mraz, sunčano, jutarnja 2C, dnevna 18C

07.04.2008. sunčano s vjetrom, jutarnja 6C, dnevna 21C

07.04.2009. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 21C

07.04.2010. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 15C

07.04.2011. sunčano, vjetrovito, jutarnja 3C, dnevna 20C

07.04.2012. kiša, jutarnja 6C, dnevna 17C

07.04.2013. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 11C

07.04.2014. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 18C

358
07.04.2015. snijeg, visina 3cm, jutarnja 0C, dnevna 6C

07.04.2016. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 24C

08.April/Travanj

08.04.2005. sunčano s malom oblačnošću, jutarnja 3C, dnevna 22C

08.04.2006. ujutru magla, poslije podne sunčano, jutarnja 1C , dnevna 12C

08.04.2007. promjenjljivo oblačno,jutarnja 4C, dnevna 16C

08.04.2008. promjenjljivo oblačno, jutarnja 4C , dnevna 15C

08.04.2009. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 24C

08.04.2010. sunčano, jutarnja 1C, dnevna 16C

08.04.2011. sunčano, vjetrovito, jutarnja 10C, dnevna 24C

08.04.2012. kiša, jutarnja 3C, dnevna 6C

08.04.2013. oblačno sa malo kiše, jutarnja 4C, dnevna 11C

08.04.2014. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 21C

08.04.2015. kiša, jutarnja 1C, dnevna 10C

08.04.2016. oblačno sa malo kiše, jutarnja 13C, dnevna 18C

09.April/Travanj

Kiša padala 09.04.2004.

09.04.2005. slaba kiša i oblačno, jutarnja 4C, dnevna 17C

09.04.2006. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -3C, dnevna 20C

09.04.2007. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja 5C, dnevna 20C

359
09.04.2008. malo kiše, poslije podne sunčano, jutarnja 7C, dnevna 20C

09.04.2009. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 24C

09.04.2010. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 15C

09.04.2011. sunčano, vjetrovito, jutarnja 10C, dnevna 19C

09.04.2012. snijeg, jutarnja 0C, dnevna 5C

09.04.2013. oblačno, jutarnja 1C, dnevna 16C

09.04.2014. kiša, jutarnja 3C, dnevna 7C

09.04.2015. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 11C

09.04.2016. kiša, jutarnja 11C, dnevna 16C

10.April/Travanj

Kiša padala 10.04.2004.

10.04.2005. oblačno s kišom, jutarnja 5C, dnevna 10C

10.04.2006. oblačno s kišom, jutarnja 5C, dnevna 10C

10.04.2007. mraz, sunčano, jutarnja 6C, dnevna 20C

10.04.2008. kiša, jutarnja 5C, dnevna 17C

10.04.2009. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 24C

10.04.2010. kiša, jutarnja 6C, dnevna 14C

10.04.2011. sunčano, vjetrovito, jutarnja 5C, dnevna 14C

10.04.2012. mraz, sunčano, jutarnja -5C, dnevna 16C

10.04.2013. kiša, jutarnja 4C, dnevna 17C

360
10.04.2014. oblačno s kišom, jutarnja 0C, dnevna 14C

10.04.2015. sunčano, jutarnja 0C, dnevna 20C

10.04.2016. kiša, poslije podne oblačno, jutarnja 7C, dnevna 14C

11.April/Travanj

Kiša padala 11.04.2004.

11.04.2005. kiša cio dan, jutarnja 3C, dnevna 6C

11.04.2006. oblačno, poslije podne kiša, jutarnja 6C, dnevna 20C

11.04.2007. mraz, sunčano, jutarnja 13C, dnevna 18C

11.04.2008. oblačno sa kišom, jutarnja 4C, dnevna 21C

11.04.2009. sunčano sa malo kiše praćena grmljavinom, jutarnja 6C, dnevna


23C

11.04.2010. kiša, jutarnja 2C, dnevna 6C

11.04.2011. sunčano, vjetrovito, jutarnja 5C, dnevna 16C

11.04.2012. oblačno, jutarnja 1C, dnevna 18C

11.04.2013. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 21C

11.04.2014. kiša, jutarnja 5C, dnevna 9C

11.04.2015. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 22C

11.04.2016. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 19C

12.April/Travanj

Kiša padala 12.04.2004.

12.04.2005. slaba kiša, jutarnja 2C, dnevna 8C


361
12.04.2006. kiša cio dan, jutarnja 3C, dnevna 4C

12.04.2007. mraz, sunčano, jutarnja 12C, dnevna 21C

12.04.2008. oblačno s kišom, jutarnja 4C, dnevna 15C

12.04.2009. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 21C

12.04.2010. kiša, jutarnja 4C, dnevna 8C

12.04.2011. sunčano, vjetrovito, jutarnja 4C, dnevna 21C

12.04.2012. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 17C

12.04.2013. oblačno sa malo kiše, jutarnja 6C, dnevna 19C

12.04.2014. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 17C

12.04.2015. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 20C

12.04.2016. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 22C

13.April/Travanj

Kiša padala 13.04.2004.

13.04.2005. slaba kiša cio dan, jutarnja 0C, dnevna 8C

13.04.2006. kiša cio dan, jutarnja -2C, dnevna 6C

13.04.2007. mraz, sunčano, jutarnja 10C, dnevna 23C

13.04.2008. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 15C

13.04.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 5C, dnevna 16C

13.04.2010. kiša, jutarnja 6C, dnevna 12C

13.04.2011. kiša, snijeg na planini, jutarnja 3C, dnevna 7C

362
13.04.2012. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 17C

13.04.2013. kiša, jutarnja 10C, dnevna 17C

13.04.2014. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 18C

13.04.2015. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 21C

13.04.2016. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 26C

14.April/Travanj

14.04.2005. kiša, jutarnja 4C, dnevna 11C

14.04.2006. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 16C

14.04.2007. mraz, sunčano, jutarnja 10C, dnevna 23C

14.04.2008. sunčano s malo kiše, jutarnja 5C, dnevna 16C

14.04.2009. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 14C

14.04.2010. kiša, jutarnja 4C, dnevna 12C

14.04.2011. kiša, jutarnja 3C, dnevna 9C

14.04.2012. kiša, jutarnja 7C, dnevna 13C

14.04.2013. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 19C

14.04.2014. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 20C

14.04.2015. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 15C

14.04.2016. kiša sa grmljavinom, jutarnja 7C, dnevna 24C

15.April/Travanj

15.04.2005. jutro sunčano, popodne kiša, jutarnja 0C, dnevna 19C

363
15.04.2006. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 20C

15.04.2007. mraz, sunčano, jutarnja 12C, dnevna 21C

15.04.2008. kiša, jutarnja 3C, dnevna 11C

15.04.2009. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 23C

15.04.2010. oblačno, poslije podne kiša, jutarnja 5C, dnevna 17C

15.04.2011. kiša, jutarnja 4C, dnevna 10C

15.04.2012. kiša, jutarnja 9C, dnevna 16C

15.04.2013. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 16C

15.04.2014. kiša, snijeg na planini, jutarnja 4C, dnevna 10C

15.04.2015. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 21C

15.04.2016. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 21C

16.April/Travanj

16.04.2005. sunčano, mala oblačnost, jutarnja 3C, dnevna 18C

16.04.2006. kiša, poslije podne oblačno, jutarnja 4C, dnevna 12C

16.04.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 10C, dnevna 17C

16.04.2008. kiša, jutarnja 6C, dnevna 14C

16.04.2009. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 23C

16.04.2010. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 17C

16.04.2011. kiša, jutarnja 5C, dnevna 11C

16.04.2012. kiša, jutarnja 4C, dnevna 15C

364
16.04.2013. sunčano, jutarnja 2C, dnevna 20C

16.04.2014. kiša, jutarnja 3C, dnevna 10C

16.04.2015. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 27C

16.04.2016. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 25C

17.April/Travanj

17.04.2005. oblačno sa kišom, jutarnja 4C, dnevna 17C

17.04.2006. promjenjljivo oblačno, jutarnja 3C, dnevna 19C

17.04.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 10C, dnevna 18C

17.04.2008. magla, kiša, jutarnja 5C, dnevna 17C

17.04.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 5C, dnevna 20C

17.04.2010. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 13C

17.04.2011. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 13C

17.04.2012. kiša, jutarnja 4C, dnevna 8C

17.04.2013. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 19C

17.04.2014. kiša i snijeg, jutarnja 0C, dnevna 1C

17.04.2015. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 22C

17.04.2016. oblačno, vjetrovito, jutarnja 9C, dnevna 29C

18.April/Travanj

18.04.2005. oblačno i hladno, jutarnja 2C, dnevna 16C

18.04.2006. kiša tokom noći, dan sunčan, uveče kiša , jutarnja 6C, dnevna 16C

365
18.04.2007. sunčano, uveče kiša, jutarnja 12C, dnevna 24C

18.04.2008. promjenjljivo oblačno, jutarnja 8C, dnevna 14C

18.04.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 3C, dnevna 20C

18.04.2010. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 21C

18.04.2011. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 16C

18.04.2012. kiša, jutarnja 5C, dnevna 7C

18.04.2013. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 21C

18.04.2014. kiša, jutarnja 5C, dnevna 7C

18.04.2015. kiša, jutarnja 10C, dnevna 12C

18.04.2016. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 28C

19.April/Travanj

19.04.2005. oblačno sa malo kiše, jutarnja 3C, dnevna 12C

19.04.2006. kiša cijelu noć i dan, jutarnja 6C, dnevna 13C

19.04.2007. kiša noću, dan sunčan, jutarnja 6C, dnevna 18C

19.04.2008. sunčano s vjetrom, jutarnja 8C, dnevna 22C

19.04.2009. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 15C

19.04.2010. kiša, jutarnja 4C, dnevna 15C

19.04.2011. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 18C

19.04.2012. kiša, jutarnja 0C, dnevna 14C

19.04.2013. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 21C

366
19.04.2014. malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 17C

19.04.2015. promjenjljivo oblačno, jutarnja 0C, dnevna 14C

19.04.2016. oblačno sa kišom, grmljavina, jutarnja 12C, dnevna 14C

20.April/Travanj

20.04.2005. kiša, malo sunca i hladno, jutarnja 2C, dnevna 18C

20.04.2006. kiša, jutarnja 7C, dnevna 11C

20.04.2007. mraz, sunčano, jutarnja 4C, dnevna 21C

20.04.2008. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 24C

20.04.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 3C, dnevna 14C

20.04.2010. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 18C

20.04.2011. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 20C

20.04.2012. kiša sa grmljavinom, jutarnja 8C, dnevna 15C

20.04.2013. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 23C

20.04.2014. kiša, jutarnja 8C, dnevna 17C

21.04.2015. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 15C

20.04.2016. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 16C

21.April/Travanj

21.04.2005. kiša cio dan, jutarnja 3C, dnevna 6C

21.04.2006. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 17C

21.04.2007. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 21C

367
21.04.2008. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 25C

21.04.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 6C, dnevna 19C

21.04.2010. sunčano sa malo kiše, jutarnja 6C, dnevna 22C

21.04.2011. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 24C

21.04.2012. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 16C

21.04.2013. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 23C

21.04.2014. oblačno s malo kiše, jutarnja 6C, dnevna 20C

22.04.2015. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 18C

21.04.2016. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja 0C, dnevna 22C

22.April/Travanj

22.04.2005. sunčano i hladno, jutarnja 2C, dnevna 9C

22.04.2006. sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 7C, dnevna 18C

22.04.2007. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 20C

22.04.2008. kiša, jutarnja 11C, dnevna 16C

22.04.2009. kiša, jutarnja 8C, dnevna 14C

22.04.2010. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 8C

22.04.2011. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 25C

22.04.2012. promjenjljivo oblačno, jutarnja 4C, dnevna 20C

22.04.2013. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 22C

22.04.2014. kiša, jutarnja 8C, dnevna 22C

368
23.04.2015. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 22C

22.04.2016. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 22C

23.April/Travanj

23.04.2005. mraz, sunčano, jutarnja 3C, dnevna 15C

23.04.2006. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 21C

23.04.2007. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 22C

23.04.2008. kiša, jutarnja 10C, dnevna 12C

23.04.2009. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 18C

23.04.2010. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 17C

23.04.2011. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 24C

23.04.2012. kiša, jutarnja 9C, dnevna 20C

23.04.2013. promjenjljivo oblačno, jutarnja 8C, dnevna 23C

23.04.2014. kiša, jutarnja 10C, dnevna 18C

24.04.2015. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 18C

23.04.2016. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 12C

24.April/Travanj

24.04.2005. oblačno i toplo, jutarnja 2C, dnevna 17C

24.04.2006. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 22C

24.04.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 6C, dnevna 19C

24.04.2008. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 10C

369
24.04.2009. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 19C

24.04.2010. oblačno s kišom, jutarnja 11C, dnevna 15C

24.04.2011. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 19C

24.04.2012. kiša, jutarnja 6C, dnevna 20C

24.04.2013. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 25C

24.04.2014. kiša cio dan i noć, jutarnja 14C, dnevna 16C

25.04.2015. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 21C

24.04.2016. kiša, jutarnja 11C, dnevna 13C

25.April/Travanj

25.04.2005. ujutru kiša, popodne oblačno, jutarnja 5C, dnevna 23C

25.04.2006. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 26C

25.04.2007. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 20C

25.04.2008. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 16C

25.04.2009. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 20C

25.04.2010. kiša, jutarnja 9C, dnevna 15C

25.04.2011. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 23C

25.04.2012. kiša, jutarnja 7C, dnevna 15C

25.04.2013. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 24C

25.04.2014. kiša, jutarnja 13C, dnevna 19C

26.04.2015. promjenjljivo oblačno, jutarnja 7C, dnevna 21C

370
25.04.2016. kiša sa snijegom, jutarnja 2C, dnevna 5C

26. April/Travanj

26.04.2005. nestabilno sa kišom, jutarnja 5C, dnevna 14C

26.04.2006. oblačno sa malim sunčanim intervalom, jutarnja 8C, dnevna 24C

26.04.2007. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 19C

26.04.2008. malo kiše, jutarnja 3C, dnevna 15C

26.04.2009. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 20C

26.04.2010. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 19C

26.04.2011. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 18C

26.04.2012. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 22C

26.04.2013. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 26C

26.04.2014. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 18C

26.05.2015. kiša, jutarnja 12C, dnevna 16C

26.04.2016. oblačno, jutarnja 1C, dnevna 13C

27. April/Travanj

27.04.2005. malo mraza, popodne sunčano, jutarnja 3C, dnevna 20C

27.04.2006. kiša cio dan, jutarnja 4C, dnevna 16C

27.04.2007. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 22C

27.04.2008. oblačno, poslije podne kiša, jutarnja 3C, dnevna 17C

27.04.2009. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 21C

371
27.04.2010. kiša, prolom oblaka, jutarnja 11C, dnevna 21C

27.04.2011. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 16C

27.04.2012. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 29C

27.04.2013. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 26C

27.04.2014. kiša, jutarnja 10C, dnevna 17C

27.05.2015. kiša, jutarnja 11C, dnevna 15C

27.04.2016. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 17C

28.April/Travanj

28.04.2005. oblačno i tmurno, jutarnja 2C, dnevna 15C

28.04.2006. kiša cio dan, jutarnja 4C, dnevna 15C

28.04.2007. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 23C

28.04.2008. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 18C

28.04.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 4C, dnevna 14C

28.04.2010. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 18C

28.04.2011. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 13C

28.04.2012. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 28C

28.04.2013. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 25C

28.04.2014. kiša, jutarnja 11C, dnevna 17C

28.04.2015. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 25C

28.04.2016. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 16C

372
29.April/Travanj

29.04.2005. vjetorvito, jutarnja 4C, dnevna 18C

29.04.2006. kiša, jutarnja 6C, dnevna 18C

29.04.2007. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 25C

29.04.2008. oblačno sa malo kiše, jutarnja 11C, dnevna 21C

29.04.2009. oblačno sa malo kiše,grmljavina, jutarnja 5C, dnevna 19C

29.04.2010. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 23C

29.04.2011. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 17C

29.04.2012. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 28C

29.04.2013. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 27C

29.04.2014. kiša, prolom oblaka, jutarnja 12C, dnevna 18C

29.04.2015. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 15C

29.04.2016. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 12C

30.April/Travanj

30.04.2005. malo mraza, malo vjetrovito, jutarnja 3C, dnevna 18C

30.04.2006. kiša, jutarnja 3C, dnevna 12C

30.04.2007. malo kiše, jutarnja 3C, dnevna 13C

30.04.2008. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 18C

30.04.2009. kiša, jutarnja 14C, dnevna 13C

30.04.2010. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 25C

373
30.04.2011. oblačno sa kišim, malo grmljavine, jutarnja 6C, dnevna 17C

30.04.2012. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 29C

30.04.2013. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

30.04.2014. oblačno s kišom, jutarnja 7C, dnevna 17C

30.04.2015. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 20C

30.04.2016. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 17C

01.Maj/Svibanj

01.05.2005. malo mraza, popodne sunčano, jutarnja 3C, dnevna 21C

01.05.2006. kiša, jutarnja 2C, dnevna 10C

01.05.2007. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 18C

01.05.2008. promjenjljivo oblačno s kišom, jutarnja 10C, dnevna 22C

01.05.2009. kiša sa grmljavinom, jutarnja 6C, dnevna 18C

01.05.2010. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 26C

01.05.2011. kiša cio dan, jutarnja 6C, dnevna 14C

01.05.2012. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 28C

01.05.2013. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

01.05.2014. oblačno s kišom, jutarnja 6C, dnevna 16C

01.05.2015. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 22C

01.05.2016. kiša, jutarnja 8C, dnevna 17C

02.Maj/Svibanj

374
02.05.2005. sunčano i toplo, jutarnja 5C, dnevna 27C

02.05.2006. oblačno s kišom, jutarnja 3C, dnevna 17C

02.05.2007. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 19C

02.05.2008. kiša, jutarnja 6C, dnevna 19C

02.05.2009. kiša, jutarnja 3C, dnevna 16C

02.05.2010. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 26C

02.05.2011. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 21C

02.05.2012. sunčano sa malo kiše, jutarnja 17C, dnevna 30C

02.05.2013. sunčano, poslije podne kiša sa grmljavinom, jutarnja 18C, dnevna


30C

02.05.2014. oblačno, kiša prolom, jutarnja 7C, dnevna 19C

02.05.2015. kiša s grmljavinom, jutarnja 12C, dnevna 19C

02.05.2016. kiša, jutarnja 8C, dnevna 17C

03.Maj/Svibanj

03.05.2005. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 29C

03.05.2006. kiša, poslije podne sunčano, jutarnja 2C, dnevna 15C

03.05.2007. oblačno sa malo kiše, jutarnja 4C, dnevna 17C

03.05.2008. promjenjljivo oblačno, jutarnja 4C, dnevna 17C

03.05.2009. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 18C

03.05.2010. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 24C

03.05.2011. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 16C

375
03.05.2012. sunčano sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 25C

03.05.2013. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 28C

03.05.2014. kiša, jutarnja 10C, dnevna 18C

03.05.2015. kiša, poslije podne sunčano, jutarnja 10C, dnevna 23C

03.05.2016. kiša, jutarnja 10C, dnevna 14C

04.Maj/Svibanj

04.05.2005. sunčano, sa malo kiše, jutarnja 7C, dnevna 24C

04.05.2006. oblačno s malo sunca, jutarnja 2C, dnevna 17C

04.05.2007. malo kiše, jutarnja 4C, dnevna 18C

04.05.2008. promjenjljivo oblačno, jutarnja 6C, dnevna 18C

04.05.2009. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 18C

04.05.2010. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 23C

04.05.2011. kiša, jutarnja 6C, dnevna 15C

04.05.2012. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 23C

04.05.2013. sunčano, poslije podne oblačno, jutarnja 10C, dnevna 27C

04.05.2014. kiša cijelu noć i dan, jutarnja 6C, dnevna 8C

04.05.2015. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 25C

04.05.2016. kiša, jutarnja 9C, dnevna 12C

05.Maj/Svibanj

05.05.2005. oblačno sa kišom i grmljavinom, jutarnja 5C, dnevna 17C

376
05.05.2006. sunčano, jutarnja 2C, dnevna 19C

05.05.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 9C, dnevna 25C

05.05.2008. promjenjljivo oblačno s kišom, jutarnja 4C, dnevna 12C

05.05.2009. kiša, jutarnja 3C, dnevna 14C

05.05.2010. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 24C

05.05.2011. sunčano, jutarnja 2C, dnevna 16C

05.05.2012. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 24C

05.05.2013. oblačno, poslije podne kiša sa grmljavinom, jutarnja 10C, dnevna


27C

05.05.2014. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 12C

05.05.2015. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 32C

05.05.2016. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 14C

06.Maj/Svibanj

Kiša padala 06.05.2004.

06.05.2005. kiša, popslije podne promjenjljivo, jutarnja 3C, dnevna 13C

06.05.2006. sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 2C, dnevna 19C

06.05.2007. kiša cio dan, jutarnja 4C, dnevna 14C

06.05.2008. kiša prolom oblaka, jutarnja 10C, dnevna 13C

06.05.2009. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 18C

06.05.2010. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 26C

06.05.2011. sunčano, jutarnja -1C, dnevna 18C

377
06.05.2012. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 25C

06.05.2013. kiša, prolom oblaka, grmljavina, jutarnja 13C, dnevna 22C

06.05.2014. sunčano, jutarnja 1C, dnevna 21C

06.05.2015. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 31C

06.05.2016. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 20C

07.Maj/Svibanj

07.05.2005. hladno sa vjetrom, jutarnja 4C, dnevna 13C

07.05.2006. jutro s kišom, poslije podne oblačno, jutarnja 3C, dnevna 14C

07.05.2007. kiša, jutarnja 8C, dnevna 16C

07.05.2008. kiša, jutarnja 8C, dnevna 17C

07.05.2009. oblačno, poslije podne sunčano, jutarnja 10C, dnevna 19C

07.05.2010. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 22C

07.05.2011. sunčano, jutarnja 0C, dnevna 21C

07.05.2012. oblačno sa malo kiše, jutarnja 13C, dnevna 23C

07.05.2013. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 25C

07.05.2014. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 24C

07.05.2015. oblačno, jutarnja 15C, dnevna 23C

07.05.2016. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 17C

08.Maj/Svibanj

08.05.2005. kiša cio dan, jutarnja 6C, dnevna 6C

378
08.05.2006. kiša cio dan, jutarnja 3C, dnevna 17C

08.05.2007. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 12C, dnevna 23C

08.05.2008. oblačno, jutarnja 18C, dnevna 17C

08.05.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 22C

08.05.2010. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 18C

08.05.2011. kiša, jutarnja 4C, dnevna 15C

08.05.2012. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 20C

08.05.2013. sunčano, poslije podne kiša sa gradom, jutarnja 14C, dnevna 24C

08.05.2014. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 17C

08.05.2015. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 23C

08.05.2016. malo kiše, jutro oblačno, jutarnja 6C, dnevna 20C

09.Maj/Svibanj

09.05.2005. oblačno sa malo kiše, jutarnja 4C, dnevna 12C

09.05.2006. kiša, jutarnja 2C, dnevna 20C

09.05.2007. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 23C

09.05.2008. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 18C

09.05.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 25C

09.05.2010. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 17C

09.05.2011. kiša, jutarnja 6C, dnevna 14C

09.05.2012. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 25C

379
09.05.2013. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 23C

09.05.2014. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 21C

09.05.2015. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 24C

09.05.2016. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 20C

10.Maj/Svibanj

Kiša padala 10.05.2004.

10.05.2005. malo kiše sa vjetrom, jutarnja 2C, dnevna 10C

10.05.2006. kiša, jutarnja 2C, dnevna 9C

10.05.2007. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 25C

10.05.2008. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 20C

10.05.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 27C

10.05.2010. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 19C

10.05.2011. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 22C

10.05.2012. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 22C

10.05.2013. kiša sa grmljavinom, jutarnja 12C, dnevna 24C

10.05.2014. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 24C

10.05.2015. oblačno s malo kiše, jutarnja 13C, dnevna 18C

10.05.2016. kiša, jutarnja 8C, dnevna 14C

11.Maj/Svibanj

Kiša padala 11.05.2004.

380
11.05.2005. kiša cio dan, jutarnja 3C, dnevna 10C

11.05.2006. ujutru kiša, tokom dana sunčano, jutarnja 2C, dnevna 14C

11.05.2007. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

11.05.2008. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 18C

11.05.2009. sunčano sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 28C

11.05.2010. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 19C

11.05.2011. kiša, jutarnja 12C, dnevna 21C

11.05.2012. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 25C

11.05.2013. kiša sa grmljavinom, jutarnja 13C, dnevna 23C

11.05.2014. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 27C

11.05.2015. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 19C

11.05.2016. oblačno s kišom, jutarnja 9C, dnevna 21C

12.Maj/Svibanj

12.05.2005. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 4C, dnevna 16C

12.05.2006. sunčano, jutarnja 2C, dnevna 21C

12.05.2007. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 26C

12.05.2008. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 21C

12.05.2009. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 26C

12.05.2010. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 25C

12.05.2011. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 22C

381
12.05.2012. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 27C

12.05.2013. kiša, jutarnja 6C, dnevna 21C

12.05.2014. kiša, jutarnja 12C, dnevna 19C

12.05.2015. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 18C

12.05.2016. kiša, jutarnja 12C, dnevna 19C

13.Maj/Svibanj

Kiša padala 13.05.2004.

13.05.2005. oblačno jutro, dan sunčan, jutarnja 2C, dnevna 19C

13.05.2006. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 24C

13.05.2007. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 26C

13.05.2008. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 23C

13.05.2009. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 26C

13.05.2010. malo kiše, poslije podne oblačno, jutarnja 12C, dnevna 22C

13.05.2011. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 21C

13.05.2012. kiša, jutarnja 5C, dnevna 9C

13.05.2013. kiša, jutarnja 9C, dnevna 15C

13.05.2014. kiša, jutarnja 12C, dnevna 14C

13.05.2015. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 27C

13.05.2016. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 22C

14.Maj/Svibanj

382
14.05.2005. sunčano , jutarnja 6C, dnevna 24C

14.05.2006. sunčano , jutarnja 4C, dnevna 17C

14.05.2007. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 30C

14.05.2008. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 23C

14.05.2009. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 25C

14.05.2010. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 22C

14.05.2011. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 24C

14.05.2012. kiša, snijeg na planinama, jutarnja 4C, dnevna 8C

14.05.2013. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 20C

14.05.2014. kiša, izlila Gostelja, jutarnja 19C, dnevna 10C

14.05.2015. kiša, jutarnja 12C, dnevna 27C

14.05.2016. oblačno s kišom, jutarnja 10C, dnevna 16C

15.Maj/Svibanj

Kiša padala 15.05.2004.

15.05.2005. jutro kišovito, dan sunčan, jutarnja 4C, dnevna 22C

15.05.2006. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 20C

15.05.2007. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 30C

15.05.2008. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 25C

15.05.2009. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 26C

15.05.2010. kiša, jutarnja 12C, dnevna 15C

383
15.05.2011. sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 10C, dnevna 24C

15.05.2012. kiša, jutarnja 6C, dnevna 12C

15.05.2013. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 24C

15.05.2014. kiša, poplave u cijeloj BIH, jutarnja 6C, dnevna 8C

15.05.2015. kiša, jutarnja 15C, dnevna 19C

15.05.2016. kiša, jutarnja 6C, dnevna 16C

16.Maj/Svibanj

Kiša padala 16.05.2004.

16.05.2005. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 25C

16.05.2006. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 25C

16.05.2007. sunčano sa malo kiše, jutarnja 12C, dnevna 18C

16.05.2008. oblačno sa malo kiše, jutarnja 12C, dnevna 26C

16.05.2009. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 25C

16.05.2010. kiša, jutarnja 4C, dnevna 13C

16.05.2011. kiša, jutarnja 8C, dnevna 11C

16.05.2012. kiša, jutarnja 7C, dnevna 12C

16.05.2013. oblačno s kišom, jutarnja 8C, dnevna 24C

16.05.2014. kiša, poplave, jutarnja 9C, dnevna 11C

16.05.2015. oblačno, jutarnja 16C, dnevna 24C

16.05.2016. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 15C

384
17.Maj/Svibanj

Kiša padala 17.05.2004.

17.05.2005. mjestimično kiša, jutarnja 3C, dnevna 22C

17.05.2006. jutro sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 7C, dnevna 19C

17.05.2007. kiša, jutarnja 8C, dnevna 17C

17.05.2008. promjenjljivo oblačno, jutarnja 14C, dnevna 28C

17.05.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 28C

17.05.2010. kiša, jutarnja 8C, dnevna 8C

17.05.2011. kiša, jutarnja 6C, dnevna 12C

17.05.2012. kiša, prolom oblaka, izlila Gostelja, jutarnja 5C, dnevna 10C

17.05.2013. kiša, jutarnja 15C, dnevna 25C

17.05.2014. kiša, jutarnja 8C, dnevna 15C

17.05.2015. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 23C

17.05.2016. promjenjljivo oblačno, jutarnja 3C, dnevna 16C

18.Maj/Svibanj

Kiša padala 18.05.2004.

18.05.2005. mjestimično kiša, jutarnja 4C, dnevna 20C

18.05.2006. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 24C

18.05.2007. kiša, jutarnja 9C, dnevna 12C

18.05.2008. promjenjljivo oblačno, jutarnja 10C, dnevna 24C

385
18.05.2009. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

18.05.2010. kiša, jutarnja 6C, dnevna 10C

18.05.2011. kiša, jutarnja 10C, dnevna 17C

18.05.2012. sunčano, jutarnja 2C, dnevna 17C

18.05.2013. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 24C

18.05.2014. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 20C

18.05.2015. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 25C

18.05.2016. promjenjljivo oblačno, jutarnja 4C, dnevna 22C

19.Maj/Svibanj

19.05.2005. kišovito, jutarnja 2C, dnevna 11C

19.05.2006. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 27C

19.05.2007. kiša, jutarnja 6C, dnevna 11C

19.05.2008. promjenjljivo oblačno, jutarnja 10C, dnevna 26C

19.05.2009. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

19.05.2010. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 9C

19.05.2011. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 24C

19.05.2012. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 23C

19.05.2013. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 30C

19.05.2014. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 23C

19.05.2015. sunčano, poslije podne kiša s grmljavinom, jutarnja 11C, dnevna


29C

386
19.05.2016. sunčano, poslije podne oblačno sa kišom, jutarnja 7C, dnevna 22C

20.Maj/Svibanj

20.05.2005. oblačno i hladno, jutarnja 2C, dnevna 12C

20.05.2006. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 27C

20.05.2007. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 17C

20.05.2008. kiša, jutarnja 10C, dnevna 22C

20.05.2009. kiša, jutarnja 12C, dnevna 24C

20.05.2010. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 10C

20.05.2011. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 25C

20.05.2012. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 26C

20.05.2013. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 25C

20.05.2014. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 22C

20.05.2015. sunčano, poslije podne kiša sa grmljavinom, jutarnja 11C, dnevna


30C

20.05.2016. kiša, jutarnja 9C, dnevna 16C

21.Maj/Svibanj

21.05.2005. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 20C

21.05.2006. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 26C

21.05.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 10C, dnevna 23C

21.05.2008. oblačno sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 22C

21.05.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 26C


387
21.05.2010. oblačno sa kišom, jutarnja 9C, dnevna 13C

21.05.2011. sunčano, poslije podne malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 26C

21.05.2012. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 18C

21.05.2013. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 22C

21.05.2014. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 25C

21.05.2015. kiša, jutarnja 10C, dnevna 22C

21.05.2016. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 22C

22.Maj/Svibanj

22.05.2005. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 24C

22.05.2006. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 29C

22.05.2007. kiša, jutarnja 8C, dnevna 19C

22.05.2008. oblačno , jutarnja 7C, dnevna 20C

22.05.2009. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

22.05.2010. kiša, jutarnja 12C, dnevna 15C

22.05.2011. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 27C

22.05.2012. kiša, jutarnja 12C, dnevna 18C

22.05.2013. kiša, jutarnja 12C, dnevna 20C

22.05.2014. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 29C

22.05.2015. kiša, jutarnja 12C, dnevna 18C

22.05.2016. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 28C

388
23.Maj/Svibanj

23.05.2005. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 26C

23.05.2006. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 32C

23.05.2007. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 12C, dnevna 25C

23.05.2008. promjenjljivo oblačno, jutarnja 7C, dnevna 17C

23.05.2009. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 27C

23.05.2010. kiša, jutarnja 7C, dnevna 20C

23.05.2011. oblačno sa malo kiše, jutarnja 14C, dnevna 23C

23.05.2012. kiša, jutarnja 12C, dnevna 19C

23.05.2013. kiša, jutarnja 9C, dnevna 11C

23.05.2014. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 29C

23.05.2015. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 21C

23.05.2016. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 26C

24.Maj/Svibanj

24.05.2005. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 18C

24.05.2006. oblačno, jutarnja 17C, dnevna 24C

24.05.2007. u noći kiša, dan sunčan, jutarnja 14C, dnevna 26C

24.05.2008. u promjenjljivo oblačno sa kišom, jutarnja 5C, dnevna 23C

24.05.2009. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 26C

24.05.2010. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 25C

389
24.05.2011. oblačno sa malo kiše, jutarnja 13C, dnevna 24C

24.05.2012. kiša, prolom oblaka, jutarnja 13C, dnevna 20C

24.05.2013. kiša, jutarnja 9C, dnevna 18C

24.05.2014. kiša, jutarnja 19C, dnevna 26C

24.05.2015. kiša, jutarnja 10C, dnevna 18C

24.05.2016. kiša, jutarnja 11C, dnevna 20C

25.Maj/Svibanj

Kiša padala 25.05.2004.

25.05.2005. oblačno, hladno, jutarnja 4C, dnevna 16C

25.05.2006. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 18C

25.05.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

25.05.2008. promjenjljivo oblačno, jutarnja 8C, dnevna 28C

25.05.2009. kiša, jutarnja 14C, dnevna 27C

25.05.2010. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 27C

25.05.2011. kiša, jutarnja 12C, dnevna 24C

25.05.2012. kiša, prolom oblaka, izlila Gostelja, jutarnja 12C, dnevna 17C

25.05.2013. kiša, jutarnja 9C, dnevna 17C

25.05.2014. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 23C

25.05.2015. kiša, jutarnja 11C, dnevna 16C

25.05.2016. kiša, jutarnja 12C, dnevna 21C

390
26.Maj/Svibanj

Kiša padala 26.05.2004.

26.05.2005. kiša ujutru, popodne sunčano, jutarnja 6C, dnevna 23C

26.05.2006. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 23C

26.05.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 29C

26.05.2008. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 27C

26.05.2009. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 28C

26.05.2010. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 27C

26.05.2011. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 24C

26.05.2012. kiša, jutarnja 12C, dnevna 18C

26.05.2013. kiša, jutarnja 9C, dnevna 11C

26.05.2014. sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 18C, dnevna 17C

26.05.2015. kiša, jutarnja 12C, dnevna 16C

26.05.2016. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 24C

27.Maj/Svibanj

Kiša padala 27.05.2004.

27.05.2005. sunčano i toplo, jutarnja 7C, dnevna 27C

27.05.2006. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 25C

27.05.2007. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 25C

27.05.2008. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 32C

391
27.05.2009. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 20C

27.05.2010. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 28C

27.05.2011. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 29C

27.05.2012. oblačno sa kišom, jutarnja 9C, dnevna 20C

27.05.2013. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 18C

27.05.2014. kiša sa grmljavinom, jutarnja 12C, dnevna 26C

27.05.2015. kiša, jutarnja 11C, dnevna 15C

27.05.2016. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 28C

28.Maj/Svibanj

Kiša padala 28.05.2004.

28.05.2005. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 28C

28.05.2006. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 29C

28.05.2007. kiša, jutarnja 12C, dnevna 15C

28.05.2008. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 33C

28.05.2009. kiša, jutarnja 6C, dnevna 13C

28.05.2010. sunčano,poslije podne kiša, jutarnja 17C, dnevna 25C

28.05.2011. oblačno sa kišom, jutarnja 15C, dnevna 25C

28.05.2012. oblačno sa kišom, jutarnja 5C, dnevna 20C

28.05.2013. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 17C

28.05.2014. kiša, jutarnja 12C, dnevna 22C

392
28.05.2015. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 17C

28.05.2016. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 29C

29.Maj/Svibanj

29.05.2005. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 29C

29.05.2006. promjenjljivo oblačno sa kišom, jutarnja 10C, dnevna 20C

29.05.2007. malo kiše s vjetrom, jutarnja 8C, dnevna 23C

29.05.2008. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 30C

29.05.2009. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 13C

29.05.2010. oblačno sa malo kiše, jutarnja 12C, dnevna 20C

29.05.2011. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 20C

29.05.2012. kiša, jutarnja 5C, dnevna 15C

29.05.2013. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 29C

29.05.2014. kiša, oblačno, jutarnja 14C, dnevna 18C

29.05.2015. sunčano, jutarnja 2C, dnevna 23C

29.05.2016. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 30C

30.Maj/Svibanj

30.05.2005. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 30C

30.05.2006. oblačno s kišom, jutarnja 6C, dnevna 14C

30.05.2007. kiša, jutarnja 4C, dnevna 14C

30.05.2008. sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 13C, dnevna 30C

393
30.05.2009. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 14C

30.05.2010. kiša, prolom oblaka, jutarnja 10C, dnevna 24C

30.05.2011. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 25C

30.05.2012. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 22C

30.05.2013. kiša, jutarnja 13C, dnevna 17C

30.05.2014. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 16C

30.05.2015. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 24C

30.05.2016. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

31.Maj/Svibanj

31.05.2005. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 20C

31.05.2006. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 12C

31.05.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 8C, dnevna 20C

31.05.2008. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 26C

31.05.2009. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 16C

31.05.2010. kiša, prolom oblaka, poplava, jutarnja 6C, dnevna 13C

31.05.2011. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 27C

31.05.2012. kiša, jutarnja 12C, dnevna 20C

31.05.2013. kiša, jutarnja 16C, dnevna 19C

31.05.2014. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 14C

31.05.2015. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 26C

394
31.05.2016. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 27C

01.Juni/Lipanj

01.06.2004. kiša

01.06.2005. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 20C

01.06.2006. oblačno s kišom, jutarnja 3C, dnevna 16C

01.06.2007. sunčano s malo kiše, jutarnja 7C, dnevna 19C

01.06.2008. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 27C

01.06.2009. kiša, jutarnja 6C, dnevna 16C

01.06.2010. kiša, poplava, jutarnja 7C, dnevna 10C

01.06.2011. sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 8C, dnevna 21C

01.06.2012. kiša, jutarnja 9C, dnevna 24C

01.06.2013. kiša, jutarnja 10C, dnevna 17C

01.06.2014. kiša, jutarnja 7C, dnevna 15C

01.06.2015. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 27C

01.06.2016. oblačno s kišom, jutarnja 12C, dnevna 25C

02.Juni/Lipanj

02.06.2004. kiša

02.06.2005. sunčano i vjetrovito, jutarnja 3C, dnevna 22C

02.06.2006. kiša cio dan, jutarnja 2C, dnevna 9C

02.06.2007. oblačno s kišom, jutarnja 9C, dnevna 25C

395
02.06.2008. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 27C

02.06.2009. kiša, jutarnja 7C, dnevna 13C

02.06.2010. kiša, poplava, jutarnja 4C, dnevna 14C

02.06.2011. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 23C

02.06.2012. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 26C

02.06.2013. kiša, prolom oblaka, jutarnja 8C, dnevna 18C

02.06.2014. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 21C

02.06.2015. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 28C

02.06.2016. oblačno, jutarnja 15C, dnevna 22C

03.Juni/Lipanj

03.06.2004. kiša

03.06.2005. sunčano s malo vjetra, jutarnja 2C, dnevna 24C

03.06.2006. kiša, jutarnja 3C, dnevna 9C

03.06.2007. oblačno s kišom, jutarnja 12C, dnevna 25C

03.06.2008. sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 10C, dnevna 26C

03.06.2009. kiša, jutarnja 7C, dnevna 21C

03.06.2010. kiša, jutarnja 7C, dnevna 17C

03.06.2011. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 22C

03.06.2012. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 29C

03.06.2013. kiša, jutarnja 12C, dnevna 17C

396
03.06.2014. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 20C

03.06.2015. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 28C

03.06.2016. oblačno sa malo kiše, jutarnja 11C, dnevna 24C

04.Juni/Lipanj

04.06.2004. kiša

04.06.2005. sunčano i toplo, jutarnja 16C, dnevna 28C

04.06.2006. kiša, jutarnja 2C, dnevna 12C

04.06.2007. kiša, jutarnja 8C, dnevna 23C

04.06.2008. promjenjljivo oblačno sa malo kiše, jutarnja 8C, dnevna 21C

04.06.2009. kiša, jutarnja 5C, dnevna 19C

04.06.2010. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 17C

04.06.2011. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 25C

04.06.2012. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 27C

04.06.2013. kiša, jutarnja 11C, dnevna 17C

04.06.2014. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 23C

04.06.2015. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 30C

04.06.2016. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 25C

05.Juni/Lipanj

05.06.2004. kiša

05.06.2005. kiša, jutarnja 7C, dnevna 16C

397
05.06.2006. oblačno sa kratkim sunčanim intervalom, jutarnja 4C, dnevna 14C

05.06.2007. kiša, jutarnja 6C, dnevna 19C

05.06.2008. promjenjljivo oblačno sa malo kiše, jutarnja 8C, dnevna 22C

05.06.2009. kiša, jutarnja 8C, dnevna 24C

05.06.2010. kiša, jutarnja 8C, dnevna 17C

05.06.2011. sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 14C, dnevna 27C

05.06.2012. kiša, jutarnja 15C, dnevna 14C

05.06.2013. kiša, jutarnja 10C, dnevna 19C

05.06.2014. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 24C

05.06.2015. oblačno, jutarnja 13C, dnevna 28C

05.06.2016. oblačno sa malo kiše, jutarnja 12C, dnevna 24C

06.Juni/Lipanj

06.06.2004. kiša

06.06.2005. kiša cio dan, jutarnja 5C, dnevna 16C

06.06.2006. kiša, jutarnja 5C, dnevna 20C

06.06.2007. malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 19C

06.06.2008. kiša, prolom oblaka, grmljavina, jutarnja 7C, dnevna 22C

06.06.2009. kiša, jutarnja 10C, dnevna 25C

06.06.2010. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 24C

06.06.2011. sunčano sa malo kiše, jutarnja 14C, dnevna 28C

398
06.06.2012. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 23C

06.06.2013. kiša, jutarnja 11C, dnevna 22C

06.06.2014. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 24C

06.06.2015. sunčano, jutarnja 19C, dnevna 28C

06.06.2016. oblačno, poslije podne kiša sa grmljavinom , jutarnja 14C, dnevna


23C

07.Juni/Lipanj

07.06.2004. kiša

07.06.2005. kiša cio dan, jutarnja 4C,dnevna 16C

07.06.2006. kiša cio dan i noć, jutarnja 3C,dnevna 11C

07.06.2007. oblačno, jutarnja 12C,dnevna 26C

07.06.2008. kiša, jutarnja 7C,dnevna 21C

07.06.2009. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 30C

07.06.2010. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 25C

07.06.2011. sunčano, kiša sa gradom, jutarnja 15C, dnevna 29C

07.06.2012. sunčano, jutarnja 14C,dnevna 26C

07.06.2013. kiša, jutarnja 11C, dnevna 22C

07.06.2014. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

07.06.2015. sunčano, jutarnja 18C,dnevna 28C

07.06.2016. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 24C

08.Juni/Lipanj
399
08.06.2004. kiša

08.06.2005. kiša cio dan, a snijeg padao po planinama, jutarnja 2C, dnevna 8C

08.06.2006. kiša cio dan, jutarnja 6C, dnevna 14C

08.06.2007. oblačno s kišom, jutarnja 10C, dnevna 23C

08.06.2008. kiša, prolom oblaka, jutarnja 5C, dnevna 23C

08.06.2009. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

08.06.2010. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 29C

08.06.2011. sunčano, kiša sa gradom, jutarnja 16C, dnevna 29C

08.06.2012. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 32C

08.06.2013. oblačno sa kišom, jutarnja 11C, dnevna 22C

08.06.2014. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 29C

08.06.2015. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 29C

08.06.2016. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 25C

09.Juni/Lipanj

09.06.2004. sunčano

09.06.2005. kiša cio dan, jutarnja 2C, dnevna 6C

09.06.2006. jutro oblačno, dan sa kišom, jutarnja 3C, dnevna 12C

09.06.2007. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 12C, dnevna 24C

09.06.2008. promjenjljivo oblačno, jutarnja 7C, dnevna 24C

09.06.2009. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 29C

400
09.06.2010. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 28C

09.06.2011. sunčano sa malo kiše, jutarnja 18C, dnevna 23C

09.06.2012. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 34C

09.06.2013. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 29C

09.06.2014. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 30C

09.06.2015. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 29C

09.06.2016. sunčano, poslije podne kiša s grmljavinom, jutarnja 8C, dnevna 26C

10.Juni/Lipanj

10.06.2004. sunčano

10.06.2005. kiša cio dan, jutarnja 1C, dnevna 9C

10.06.2006. jutro vedro, dan s kišom, jutarnja 3C, dnevna 15C

10.06.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 29C

10.06.2008. promjenljivo oblačno, jutarnja 8C, dnevna 22C

10.06.2009. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

10.06.2010. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 32C

10.06.2011. oblačno sa malo kiše, jutarnja 13C, dnevna 21C

10.06.2012. oblačno, jutarnja 18C, dnevna 25C

10.06.2013. oblačno s kišom, jutarnja 15C, dnevna 25C

10.06.2014. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 32C

10.06.2015. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 28C

401
10.06.2016. oblačno s kišom, jutarnja 13C, dnevna 23C

11.Juni/Lipanj

11.06.2004. sunčano

11.06.2005. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 9C

11.06.2006. oblačno s kišom, jutarnja 6C, dnevna 13C

11.06.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

11.06.2008. kiša, prolom oblaka, sa grmljavinom, jutarnja 10C, dnevna 28C

11.06.2009. sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 12C, dnevna 28C

11.06.2010. sunčano, jutarnja 20C, dnevna 34C

11.06.2011. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 23C

11.06.2012. oblačno, poslije podne kiša, jutarnja 17C, dnevna 27C

11.06.2013. kiša, prolom oblaka, jutarnja 15C, dnevna 23C

11.06.2014. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 31C

11.06.2015. oblačno sa malo kiše, jutarnja 14C, dnevna 30C

11.06.2016. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 26C

12.Juni/Lipanj

11.06.2004. sunčano

12.06.2005. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 23C

12.06.2006. oblačno s kišom, jutarnja 7C, dnevna 20C

12.06.2007. kiša, jutarnja 10C, dnevna 21C

402
12.06.2008. kiša, jutarnja 12C, dnevna 19C

12.06.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 22C

12.06.2010. sunčano, jutarnja 20C, dnevna 34C

12.06.2011. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 23C

12.06.2012. oblačno, jutarnja 15C, dnevna 28C

12.06.2013. kiša, jutarnja 14C, dnevna 16C

12.06.2014. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 31C

12.06.2015. sunčano, poslije podne malo kiše, jutarnja 16C, dnevna 28C

12.06.2016. kiša, jutarnja 12C, dnevna 24C

13.Juni/Lipanj

13.06.2004. kiša

13.06.2005. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 25C

13.06.2006. kiša ujutru, poslije podne kiša, jutarnja 5C, dnevna 21C

13.06.2007. malo kiše, poslije podne sunčano, jutarnja 12C, dnevna 21C

13.06.2008. kiša, jutarnja 12C, dnevna 19C

13.06.2009. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 24C

13.06.2010. sunčano sa malo kiše, jutarnja 18C, dnevna 30C

13.06.2011. oblačno sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 25C

13.06.2012. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 25C

13.06.2013. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 20C

403
13.06.2014. oblačno s kišom, jutarnja 16C, dnevna 26C

13.06.2015. sunčano, jutarnja 19C, dnevna 29C

13.06.2016. kiša cio dan, jutarnja 10C, dnevna 22C

14.Juni/Lipanj

14.06.2004. kiša

14.06.2005. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 28C

14.06.2006. jutro maglovito, dan sa kišom, jutarnja 8C, dnevna 23C

14.06.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

14.06.2008. kiša, jutarnja 6C, dnevna 15C

14.06.2009. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 28C

14.06.2010. sunčano sa malo kiše, jutarnja 16C, dnevna 33C

14.06.2011. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 23C

14.06.2012. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 26C

14.06.2013. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 26C

14.06.2014. kiša, jutarnja 16C, dnevna 20C

14.06.2015. kiša, grmljavina, grad, jutarnja 16C, dnevna 30C

14.06.2016. kiša, jutarnja 12C, dnevna 24C

15.Juni/Lipanj

15.06.2004. sunčano

15.06.2005. promjenjljivo oblačno, jutarnja 5C, dnevna 28C

404
15.06.2006. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 25C

15.06.2007. sunčano, kiša, jutarnja 14C, dnevna 30C

15.06.2008. promjenljivo oblačno, jutarnja 6C, dnevna 17C

15.06.2009. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 31C

15.06.2010. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 30C

15.06.2011. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 25C

15.06.2012. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 26C

15.06.2013. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

15.06.2014. kiša, jutarnja 12C, dnevna 18C

15.06.2015. oblačno sa malo kiše, jutarnja 16C, dnevna 30C

15.06.2016. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 23C

16.Juni/Lipanj

16.06.2004. kiša

16.06.2005. jutro kišovito, poslije podne sunčano, jutarnja 6C, dnevna 23C

16.06.2006. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 28C

16.06.2007. kiša, jutarnja 17C, dnevna 23C

16.06.2008. promjenjljivo oblačno, jutarnja 8C, dnevna 22C

16.06.2009. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 37C

16.06.2010. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 28C

16.06.2011. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 27C

405
16.06.2012. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 29C

16.06.2013. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 31C

16.06.2014. kiša, jutarnja 14C, dnevna 19C

16.06.2015. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 28C

16.06.2016. oblačno, jutarnja 13C, dnevna 32C

17.Juni/Lipanj

17.06.2004. sunčano

17.06.2005. promjenjljivo oblačno, jutarnja 4C, dnevna 25C

17.06.2006. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 29C

17.06.2007. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 27C

17.06.2008. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

17.06.2009. oblačno , jutarnja 8C, dnevna 23C

17.06.2010. kiša ujutru, dan sunčan, jutarnja 16C, dnevna 28C

17.06.2011. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 29C

17.06.2012. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 29C

17.06.2013. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 33C

17.06.2014. kiša, jutarnja 14C, dnevna 17C

17.06.2015. kiša, sa grmljavinom, jutarnja 14C, dnevna 25C

17.06.2016. sunčano, jutarnja 29C, dnevna 34C

18.Juni/Lipanj

406
18.06.2004. sunčano

18.06.2005. promjenjljivo oblačno, jutarnja 7C, dnevna 26C

18.06.2006. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

18.06.2007. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 30C

18.06.2008. oblačno sa kišom, jutarnja 8C, dnevna 20C

18.06.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 25C

18.06.2010. sunčano, jutarnja 20C, dnevna 30C

18.06.2011. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 31C

18.06.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 32C

18.06.2013. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 33C

18.06.2014. kiša, jutarnja 14C, dnevna 19C

18.06.2015. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 21C

18.06.2016.sunčano,

19.Juni/Lipanj

19.06.2004. kiša

19.06.2005. promjenjljivo oblačno, jutarnja 3C, dnevna 20C

19.06.2006. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 31C

19.06.2007. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 30C

19.06.2008. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 24C

19.06.2009. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 32C

407
19.06.2010. sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 16C, dnevna 24C

19.06.2011. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 25C

19.06.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 32C

19.06.2013. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 34C

19.06.2014. kiša, prolom oblaka, grmljavina, jutarnja 14C, dnevna 23C

19.06.2015. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 23C

19.06.2016. sunčano,

20.Juni/Lipanj

20.06.2004. kiša

20.06.2005. promjenjljivo oblačno, jutarnja 6C, dnevna 24C

20.06.2006. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 30C

20.06.2007. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 32C

20.06.2008. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

20.06.2009. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 24C

20.06.2010. oblačno sa kišom, jutarnja 18C, dnevna 25C

20.06.2011. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 23C

20.06.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 32C

20.06.2013. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 35C

20.06.2014. kiša, jutarnja 14C, dnevna 24C

20.06.2015. kiša, jutarnja 11C, dnevna 20C

408
20.06.2016. sunčano,

21.Juni/Lipanj

21.06.2004. kiša

21.06.2005. promjenjljivo oblačno, jutarnja 7C, dnevna 25C

21.06.2006. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 30C

21.06.2007. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 35C

21.06.2008. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 28C

21.06.2009. kiša, jutarnja 6C, dnevna 13C

21.06.2010. kiša, jutarnja 15C, dnevna 19C

21.06.2011. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 28C

21.06.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 34C

21.06.2013. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 35C

21.06.2014. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 20C

21.06.2015. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 15C

21.06.2016. sunčano,

22.Juni/Lipanj

22.06.2004. sunčano

22.06.2005. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 26C

22.06.2006. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 32C

22.06.2007. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 32C

409
22.06.2008. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 33C

22.06.2009. kiša, jutarnja 8C, dnevna 14C

22.06.2010. kiša, popalava, jutarnja 12C, dnevna 13C

22.06.2011. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 33C

22.06.2012. sunčano, jutarnja 20C, dnevna 28C

22.06.2013. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 35C

22.06.2014. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 29C

22.06.2015. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 25C

22.06.2016. oblačno,

23.Juni/Lipanj

23.06.2004. sunčano

23.06.2005. sunčano s malom oblačnošću, jutarnja 5C, dnevna 25C

23.06.2006. kiša, prolom oblaka, jutarnja 10C, dnevna 29C

23.06.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 12C, dnevna 28C

23.06.2008. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 33C

23.06.2009. oblačno, jutarnja 18C, dnevna 21C

23.06.2010. kiša, jutarnja 11C, dnevna 12C

23.06.2011. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 33C

23.06.2012. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 30C

23.06.2013. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 29C

410
23.06.2014. kiša, prolom oblaka, grad, jutarnja 20C, dnevna 27C

23.06.2015. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 28C

23.06.2016. oblačno, jutarnja 18C, dnevna 32C

24.Juni/Lipanj

24.06.2004. sunčano

24.06.2005. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 26C

24.06.2006. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 26C

24.06.2007. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 31C

24.06.2008. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 31C

24.06.2009. kiša, jutarnja 6C, dnevna 18C

24.06.2010. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 15C

24.06.2011. oblačno,poslije podne kiša, jutarnja 17C, dnevna 30C

24.06.2012. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 28C

24.06.2013. oblačno sa malo kiše, jutarnja 18C, dnevna 27C

24.06.2014. kiša, jutarnja 10C, dnevna 29C

24.06.2015. kiša, jutarnja 12C, dnevna 14C

24.06.2016. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 33C

25.Juni/Lipanj

25.06.2004. kiša, grad

25.06.2005. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 29C

411
25.06.2006. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 29C

25.06.2007. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 35C

25.06.2008. sunčano sa malo kiše, jutarnja 17C, dnevna 30C

25.06.2009. kiša, jutarnja 7C, dnevna 15C

25.06.2010. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 19C

25.06.2011. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 20C

25.06.2012. sunčano, poslije podne kiša sa gradom, jutarnja 18C, dnevna 31C

25.06.2013. kiša, jutarnja 13C, dnevna 21C

25.06.2014. kiša, jutarnja 19C, dnevna 27C

25.06.2015. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 20C

25.06.2016. sunčano, poslije podne kiša sa gradom, jutarnja 16C, dnevna 31C

26.Juni/Lipanj

26.06.2004. sunčano

26.06.2005. vedro s malo kiše, jutarnja 11C, dnevna 29C

26.06.2006. vedro s malo kiše, jutarnja 18C, dnevna 33C

26.06.2007. sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 17C, dnevna 36C

26.06.2008. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 32C

26.06.2009. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 16C

26.06.2010. kiša, jutarnja 9C, dnevna 18C

26.06.2011. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 21C

412
26.06.2012. promjenjljivo oblačno, jutarnja 15C, dnevna 25C

26.06.2013. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 22C

26.06.2014. kiša, jutarnja 13C, dnevna 23C

26.06.2015. oblačno sa malo kiše, jutarnja 13C, dnevna 18C

26.06.2016. kiša, jutarnja 19C, dnevna 31C

27.Juni/Lipanj

27.06.2004. sunčano

27.06.2005. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 27C

27.06.2006. sunčano, jutarnja 21C, dnevna 35C

27.06.2007. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 25C

27.06.2008. sunčano sa malo kiše, jutarnja 17C, dnevna 30C

27.06.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 17C, dnevna 21C

27.06.2010. kiša, jutarnja 15C, dnevna 17C

27.06.2011. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 23C

27.06.2012. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 25C

27.06.2013. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 19C

27.06.2014. oblačno, jutarnja 13C, dnevna 23C

27.06.2015. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 25C

27.06.2016. kiša, jutarnja 16C, dnevna 28C

28.Juni/Lipanj

413
28.06.2004. kiša

28.06.2005. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

28.06.2006. sunčano, jutarnja 23C, dnevna 32C

28.06.2007. kiša, promjenjljivo oblačno, jutarnja 10C, dnevna 19C

28.06.2008. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 28C

28.06.2009. oblačno sa kišom, jutarnja 12C, dnevna 22C

28.06.2010. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 23C

28.06.2011. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 23C

28.06.2012. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

28.06.2013. oblačno, jutarnja 18C, dnevna 22C

28.06.2014. promjenjljivo oblačno, jutarnja 16C, dnevna 28C

28.06.2015. kiša, jutarnja 16C, dnevna 21C

28.06.2016. oblačno, jutarnja 13C, dnevna 29C

29.Juni/Lipanj

29.06.2004. kiša

29.06.2005. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 30C

29.06.2006. sunčano,poslije podne kiša, jutarnja 17C, dnevna 33C

29.06.2007. magla ujutru, poslije podne sunčano, jutarnja 8C, dnevna 25C

29.06.2008. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 30C

29.06.2009. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 19C

414
29.06.2010. kiša, jutarnja 16C, dnevna 24C

29.06.2011. oblačno sa malo kiše, jutarnja 15C, dnevna 23C

29.06.2012. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 31C

29.06.2013. oblačno, jutarnja 13C, dnevna 18C

29.06.2014. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 31C

29.06.2015. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 22C

29.06.2016. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 27C

30.Juni/Lipanj

30.06.2004. sunčano

30.06.2005. kiša uveče, jutarnja 7C, dnevna 28C

30.06.2006. slaba kiša, jutarnja 12C, dnevna 22C

30.06.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 10C, dnevna 26C

30.06.2008. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 28C

30.06.2009. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 24C

30.06.2010. kiša, jutarnja 18C, dnevna 27C

30.06.2011. oblačno, poslije podne kiša, jutarnja 16C, dnevna 26C

30.06.2012. sunčano, jutarnja 19C, dnevna 34C

30.06.2013. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 22C

30.06.2014. kiša, jutarnja 16C, dnevna 26C

30.06.2015. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 26C

415
30.06.2016. oblačno, jutarnja 18C, dnevna 32C

01.Juli/Srpanj

01.07.2005. jaka kiša, jutarnja 10C, dnevna 29C

01.07.2006. promjenjljivo oblačno, jutarnja 12C, dnevna 20C

01.07.2007. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 27C

01.07.2008. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 28C

01.07.2009. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 26C

01.07.2010. kiša, jutarnja 14C, dnevna 26C

01.07.2011. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 21C

01.07.2012. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 35C

01.07.2013. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 22C

01.07.2014. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 25C

01.07.2015. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 27C

01.07.2016. sunčano sa malo kiše, jutarnja 14C, dnevna 32C

02.Juli/Srpanj

Kiša 02.07.2004.

02.07.2005. kiša cio dan i noć, jutarnja 5C, dnevna 15C

02.07.2006. promjenjljivo oblačno sa malo kiše, jutarnja 14C, dnevna 24C

02.07.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 32C

02.07.2008. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 29C

416
02.07.2009. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 25C

02.07.2010. kiša, jutarnja 16C, dnevna 29C

02.07.2011. oblačno s kišom, jutarnja 12C, dnevna 21C

02.07.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 34C

02.07.2013. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 28C

02.07.2014. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 27C

02.07.2015. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 29C

02.07.2016. sunčano poslije podne kiša, jutarnja 16C, dnevna 30C

03.Juli/Srpanj

Kiša u noći 03.07.2004.

03.07.2005. kiša cio dan i noć, jutarnja 7C, dnevna 17C

03.07.2006. kiša cio dan, jutarnja 12C, dnevna 20C

03.07.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 12C, dnevna 27C

03.07.2008. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 30C

03.07.2009. kiša, prolom oblaka sa grmljavinom, jutarnja 12C, dnevna 25C

03.07.2010. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 30C

03.07.2011. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 25C

03.07.2012. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 37C

03.07.2013. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 28C

03.07.2014. kiša ujutro, poslije podne oblačno, jutarnja 15C, dnevna 23C

417
03.07.2015. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 30C

03.07.2016. oblačno, jutarnja 18C, dnevna 26C

04.Juli/Srpanj

Sunčano 04.07.2004.

04.07.2005. promjenjljivo oblačno, jutarnja 5C, dnevna 24C

04.07.2006. magla ujutru, poslije podne sunčano, jutarnja 12C, dnevna 23C

04.07.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

04.07.2008. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 29C

04.07.2009. kiša, prolom oblaka sa grmljavinom, jutarnja 10C, dnevna 25C

04.07.2010. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 29C

04.07.2011. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 26C

04.07.2012. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 33C

04.07.2013. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 28C

04.07.2014. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 25C

04.07.2015. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 30C

04.07.2016. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 26C

05.Juli/Srpanj

Sunčano 05.07.2004.

05.07.2005. promjenjljivo oblačno, jutarnja 14C, dnevna 27C

05.07.2006. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 25C

418
05.07.2007. oblačno s kišom, jutarnja 10C, 21C

05.07.2008. kiša, poslije podne sunčano, jutarnja 10C, dnevna 23C

05.07.2009. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 27C

05.07.2010. sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 16C, dnevna 28C

05.07.2011. sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 12C, dnevna 26C

05.07.2012. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 33C

05.07.2013. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 27C

05.07.2014. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 31C

05.07.2015. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 30C

05.07.2016. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 28C

06.Juli/Srpanj

Sunčano 06.07.2004.

06.07.2005. kiša, oblačno, jutarnja 4C, dnevna 19C

06.07.2006. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 29C

06.07.2007. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 24C

06.07.2008. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

06.07.2009. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 27C

06.07.2010. oblačno sa malo kiše, jutarnja 14C, dnevna 25C

06.07.2011. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 27C

06.07.2012. sunčano, uveče malo kiše, jutarnja 15C, dnevna 33C

419
06.07.2013. kiša, jutarnja 15C, dnevna 27C

06.07.2014. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 29C

06.07.2015. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 35C

06.07.2016. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 28C

07.Juli/Srpanj

Sunčano 07.07.2004.

07.07.2005. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 24C

07.07.2006. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 30C

07.07.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

07.07.2008. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 34C

07.07.2009. kiša, prolom oblaka sa grmljavinom, jutarnja 12C, dnevna 26C

07.07.2010. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 23C

07.07.2011. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

07.07.2012. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 33C

07.07.2013. kiša, prolom oblaka sa grmljavinom, jutarnja 17C, dnevna 28C

07.07.2014. kiša, sunčano, jutarnja 20C, dnevna 31C

07.07.2015. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 36C

07.07.2016. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 26C

08.Juli/Srpanj

Sunčano 08.07.2004.

420
08.07.2005. promjenjljivo oblačno, jutarnja 7C, dnevna 25C

08.07.2006. prije podne sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 15C, dnevna 27C

08.07.2007. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 30C

08.07.2008. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 23C

08.07.2009. kiša, prolom oblaka sa grmljavinom, jutarnja 14C, dnevna 28C

08.07.2010. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 27C

08.07.2011. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 33C

08.07.2012. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 35C

08.07.2013. kiša, prolom oblaka, jutarnja 17C, dnevna 28C

08.07.2014. kiša, poslije podne sunčano, jutarnja 18C, dnevna 32C

08.07.2015. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 38C

08.07.2016. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 29C

09.Juli/Srpanj

Sunčano 09.07.2004.

09.07.2005. oblačno sa kišom, jutarnja 6C, dnevna 23C

09.07.2006. jutro s maglom, dan sunčan, jutarnja 12C, dnevna 24C

09.07.2007. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 33C

09.07.2008. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 25C

09.07.2009. promjenjljivo oblačno, jutarnja 12C, dnevna 24C

09.07.2010. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 29C

421
09.07.2011. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 36C

09.07.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 35C

09.07.2013. kiša sa grmljavinom, prolom oblaka, jutarnja 15C, dnevna 22C

09.07.2014. kiša, poslije podne oblačno, jutarnja 15C, dnevna 25C

09.07.2015. oblačno, jutarnja 20C, dnevna 31C

09.07.2016. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 30C

10.Juli/Srpanj

Sunčano 10.07.2004.

10.07.2005. oblačno s kišom, jutarnja 4C, dnevna 24C

10.07.2006. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 27C

10.07.2007. poslije podne kiša, jutarnja 10C, dnevna 24C

10.07.2008. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 28C

10.07.2009. kiša, jutarnja 10C, dnevna 26C

10.07.2010. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 30C

10.07.2011. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 35C

10.07.2012. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 35C

10.07.2013. oblačno sa kišom, jutarnja 15C, dnevna 25C

10.07.2014. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 25C

10.07.2015. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 26C

10.07.2016. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 32C

422
11.Juli/Srpanj

Sunčano 11.07.2004.

11.07.2005. ujutru kiša s grmljavinom, prolom oblaka, jutarnja 8C, dnevna 22C

11.07.2006. jutro sunčano, poslije podne sunčano s kišom, jutarnja 13C, dnevna
27C

11.07.2007. kiša, jutarnja 6C, dnevna 15C

11.07.2008. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 31C

11.07.2009. kiša, jutarnja 7C, dnevna 17C

11.07.2010. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 28C

11.07.2011. sunčano, poslije podne kiša i grad, jutarnja 24C, dnevna 34C

11.07.2012. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 36C

11.07.2013. oblačno, jutarnja 16C, dnevna 29C

11.07.2014. kiša, jutarnja 12C, dnevna 16C

11.07.2015. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 26C

11.07.2016. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 34C

12.Juli/Srpanj

Malo kiša padala i hladno za 12.07.2004.

12.07.2005. oblačno sa kišom, jutarnja 7C, dnevna 21C

12.07.2006. sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 16C, dnevna 28C

12.07.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 10C, dnevna 22C

12.07.2008. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 33C


423
12.07.2009. promjenjljivo oblačno, jutarnja 7C, dnevna 23C

12.07.2010. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 29C

12.07.2011. sunčano, jutarnja 19C, dnevna 29C

12.07.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 32C

12.07.2013. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 26C

12.07.2014. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 25C

12.07.2015. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 26C

12.07.2016. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 36C

13.Juli/Srpanj

Kiša 13.07.2004.

13.07.2005. kiša cio dan, jutarnja 5C, dnevna 19C

13.07.2006. jutro maglovito, poslije podne kiša, jutarnja 12C, dnevna 25C

13.07.2007. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 24C

13.07.2008. sunčano , jutarnja 17C, dnevna 35C

13.07.2009. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 27C

13.07.2010. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 31C

13.07.2011. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 36C

13.07.2012. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 31C

13.07.2013. oblačno , jutarnja 11C, dnevna 25C

13.07.2014. kiša, prolom, jutarnja 14C, dnevna 24C

424
13.07.2015. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 26C

13.07.2016. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 34C

14.Juli/Srpanj

Kiša 14.07.2004.

14.07.2005. jutro s kišom, popodne sunčano, jutarnja 6C, dnevna 22C

14.07.2006. jutro maglovito, poslije podne sunčano, jutarnja 10C, dnevna 28C

14.07.2007. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

14.07.2008. malo kiše, jutarnja 15C, dnevna 27C

14.07.2009. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 33C

14.07.2010. sunčano, jutarnja 20C, dnevna 33C

14.07.2011. sunčano, jutarnja 21C, dnevna 36C

14.07.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 34C

14.07.2013. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 26C

14.07.2014. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 26C

14.07.2015. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 31C

14.07.2016. kiša, prolom oblaka, jutarnja 13C, dnevna 25C

15.Juli/Srpanj

Sunčano 15.07.2004.

15.07.2005. sunčano cio dan, jutarnja 5C, dnevna 25C

15.07.2006. kiša, jutarnja 8C, dnevna 25C

425
15.07.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 32C

15.07.2008. malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 20C

15.07.2009. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 32C

15.07.2010. sunčano, jutarnja 20C, dnevna 35C

15.07.2011. sunčano, jutarnja 19C, dnevna 35C

15.07.2012. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 27C

15.07.2013. oblačno s kišom, jutarnja 13C, dnevna 26C

15.07.2014. oblačno s kišom, jutarnja 15C, dnevna 25C

15.07.2015. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 33C

15.07.2016. kiša, cio dan, jutarnja 14C, dnevna 16C

16.Juli/Srpanj

Sunčano 16.07.2004.

16.07.2005. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 28C

16.07.2006. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 10C, dnevna 23C

16.07.2007. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 34C

16.07.2008. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 23C

16.07.2009. sunčano sa malo kiše, jutarnja 14C, dnevna 32C

16.07.2010. sunčano, jutarnja 22C, dnevna 33C

16.07.2011. sunčano, jutarnja 19C, dnevna 32C

16.07.2012. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 24C

426
16.07.2013. kiša, jutarnja 14C, dnevna 24C

16.07.2014. oblačno s malo kiše, jutarnja 16C, dnevna 28C

16.07.2015. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 34C

16.07.2016. kiša, jutarnja 10C, dnevna 15C

17.Juli/Srpanj

Sunčano 17.07.2004.

17.07.2005. tokom noći kiša, dan sunčan, jutarnja 7C, dnevna 29C

17.07.2006. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 23C

17.07.2007. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 36C

17.07.2008. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 28C

17.07.2009. sunčano sa malo kiše, jutarnja 15C, dnevna 31C

17.07.2010. sunčano, jutarnja 21C, dnevna 34C

17.07.2011. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 32C

17.07.2012. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 24C

17.07.2013. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 27C

17.07.2014. oblačno s kišom, jutarnja 16C, dnevna 28C

17.07.2015. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 37C

17.07.2016. kiša, jutarnja 12C, dnevna 17C

18.Juli/Srpanj

Sunčano 18.07.2004.

427
18.07.2005. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 31C

18.07.2006. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 25C

18.07.2007. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 37C

18.07.2008. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 24C

18.07.2009. sunčano sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 32C

18.07.2010. kiša, jutarnja 16C, dnevna 27C

18.07.2011. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 31C

18.07.2012. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 25C

18.07.2013. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 30C

18.07.2014. oblačno, jutarnja 15C, dnevna 25C

18.07.2015. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 36C

18.07.2016. oblačno, jutarnja 15C, dnevna 26C

19.Juli/Srpanj

Sunčano 19.07.2004.

19.07.2005. oblačno, poslije podne kiša, jutarnja 10C, dnevna 23C

19.07.2006. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

19.07.2007. sunčano, jutarnja 21C, dnevna 37C

19.07.2008. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 24C

19.07.2009. sunčano sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 21C

19.07.2010. kiša, jutarnja 18C, dnevna 25C

428
19.07.2011. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 35C

19.07.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 32C

19.07.2013. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 32C

19.07.2014. kiša, jutarnja 16C, dnevna 29C

19.07.2015. sunčano, jutarnja 22C, dnevna 34C

19.07.2016. oblačno, jutarnja 15C, dnevna 26C

20.Juli/Srpanj

Sunčano 20.07.2004.

20.07.2005. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 25C

20.07.2006. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 31C

20.07.2007. sunčano, jutarnja 20C, dnevna 38C

20.07.2008. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 31C

20.07.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 26C

20.07.2010. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 29C

20.07.2011. oblačno, poslije podne kiša i grad, jutarnja 18C, dnevna 28C

20.07.2012. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 33C

20.07.2013. sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 17C, dnevna 32C

20.07.2014. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 32C

20.07.2015. sunčano, jutarnja 20C, dnevna 37C

20.07.2016. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 27C

429
21.Juli/Srpanj

Sunčano 21.07.2004.

21.07.2005. sunčano, a popopne oblačno, jutarnja 8C, dnevna 27C

21.07.2006. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 33C

21.07.2007. sunčano, jutarnja 22C, dnevna 37C

21.07.2008. oblačno, jutarnja 16C, dnevna 27C

21.07.2009. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 30C

21.07.2010. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 30C

21.07.2011. oblačno s kišom, jutarnja 15C, dnevna 25C

21.07.2012. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 33C

21.07.2013. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 25C

21.07.2014. sunčano sa malo kiše, jutarnja 17C, dnevna 32C

21.07.2015. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 36C

21.07.2016. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 30C

22.Juli/Srpanj

Sunčano 22.07.2004.

22.07.2005. sunčano, a uveče kiša, jutarnja 9C, dnevna 27C

22.07.2006. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 33C

22.07.2007. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 39C

22.07.2008. kiša, jutarnja 7C, dnevna 14C

430
22.07.2009. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 32C

22.07.2010. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 31C

22.07.2011. oblačno s kišom, jutarnja 14C, dnevna 28C

22.07.2012. oblačno, jutarnja 17C, dnevna 22C

22.07.2013. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 29C

22.07.2014. oblačno s kišom, jutarnja 19C, dnevna 26C

22.07.2015. sunčano, jutarnja 22C, dnevna 35C

22.07.2016. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 33C

23.Juli/Srpanj

Sunčano 23.07.2004., kiša uveče padala

23.07.2005. kiša, jutarnja 4C, dnevna 23C

23.07.2006. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 32C

23.07.2007. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 34C

23.07.2008. kiša, jutarnja 12C, dnevna 13C

23.07.2009. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 36C

23.07.2010. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 33C

23.07.2011. oblačno s kišom, jutarnja 15C, dnevna 25C

23.07.2012. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 25C

23.07.2013. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 30C

23.07.2014. kiša, jutarnja 16C, dnevna 24C

431
23.07.2015. sunčano, jutarnja 19C, dnevna 35C

23.07.2016. sunčano, jutarnja 19C, dnevna 34C

24.Juli/Srpanj

Sunčano 24.07.2004.

24.07.2005. jutro s maglom, dan sunčan, jutarnja 5C, dnevna 23C

24.07.2006. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 26C

24.07.2007. malo sunčano, kiša s vjetrom poslije podne, jutarnja 22C, dnevna
39C

24.07.2008. kiša prolom oblaka, jutarnja 10C, dnevna 15C

24.07.2009. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 34C

24.07.2010. kiša, prolom oblaka, jutarnja 14C, dnevna 24C

24.07.2011. oblačno s kišom, jutarnja 16C, dnevna 22C

24.07.2012. oblačno, jutarnja 16C, dnevna 24C

24.07.2013. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 31C

24.07.2014. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 26C

24.07.2015. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 35C

24.07.2016. sunčano s kišom, jutarnja 18C, dnevna 34C

25.Juli/Srpanj

Sunčano 25.07.2004., kiša malo uveče padala

25.07.2005. jutro s maglom, dan sunčan, jutarnja 4C, dnevna 28C

25.07.2006. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 25C


432
25.07.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 26C

25.07.2008. kiša, jutarnja 10C, dnevna 18C

25.07.2009. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 25C

25.07.2010. kiša, jutarnja 14C, dnevna 18C

25.07.2011. kiša, jutarnja 12C, dnevna 17C

25.07.2012. oblačno sa malo kiše, jutarnja 15C, dnevna 25C

25.07.2013. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 31C

25.07.2014. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 28C

25.07.2015. sunčano sa malo kiše, jutarnja 21C, dnevna 34C

25.07.2016. kiša, jutarnja 10C, dnevna 18C

26.Juli/Srpanj

Kiša 26.07.2004.

26.07.2005. sunčano toplo, jutarnja 8C, dnevna 32C

26.07.2006. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 31C

26.07.2007. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 28C

26.07.2008. kiša, jutarnja 12C, dnevna 24C

26.07.2009. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 24C

26.07.2010. oblačno s kišom, jutarnja 9C, dnevna 17C

26.07.2011. kiša, jutarnja 12C, dnevna 21C

26.07.2012. oblačno, jutarnja 16C, dnevna 25C

433
26.07.2013. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 34C

26.07.2014. oblačno, kiša sa grmljavinom, jutarnja 14C, dnevna 30C

26.07.2015. malo kiše ujutru, poslije podne sunčano, jutarnja 15C, dnevna 24C

26.07.2016. oblačno, jutarnja 18C, dnevna 28C

27.Juli/Srpanj

Kiša 27.07.2004.

27.07.2005. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 33C

27.07.2006. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 31C

27.07.2007. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 30C

27.07.2008. malo kiše, jutarnja 14C, dnevna 26C

27.07.2009. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 26C

27.07.2010. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 18C

27.07.2011. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 26C

27.07.2012. kiša, jutarnja 15C, dnevna 29C

27.07.2013. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 33C

27.07.2014. kiša sa grmljavinom, jutarnja 16C, dnevna 23C

27.07.2015. oblačno, jutarnja 17C, dnevna 31C

27.07.2016. oblačno, jutarnja 19C, dnevna 29C

28.Juli/Srpanj

Kiša 28.07.2004.

434
28.07.2005. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 33C

28.07.2006. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 29C

28.07.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 33C

28.07.2008. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 18C

28.07.2009. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 31C

28.07.2010. oblačno sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 25C

28.07.2011. oblačno, jutarnja 15C, dnevna 27C

28.07.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 33C

28.07.2013. sunčano, jutarnja 21C, dnevna 35C

28.07.2014. kiša sa grmljavinom, jutarnja 14C, dnevna 25C

28.07.2015. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 31C

28.07.2016. kiša, jutarnja 19C, dnevna 29C

29.Juli/Srpanj

Kiša 29.07.2004.

29.07.2005. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 33C

29.07.2006. sunčano sa malo kiše, jutarnja 14C, dnevna 32C

29.07.2007. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 29C

29.07.2008. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 27C

29.07.2009. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 29C

29.07.2010. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 28C

435
29.07.2011. oblačno, jutarnja 15C, dnevna 20C

29.07.2012. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 36C

29.07.2013. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 37C

29.07.2014. kiša sa grmljavinom, jutarnja 17C, dnevna 27C

29.07.2015. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 31C

29.07.2016. oblačno, jutarnja 16C, dnevna 30C

30.Juli/Srpanj

Kiša 30.07.2004.

30.07.2005. sunčano , jutarnja 14C, dnevna 32C

30.07.2006. oblačno sa malo kiše, jutarnja 12C, dnevna 27C

30.07.2007. sunčano, poslije podne malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 20C

30.07.2008. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

30.07.2009. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

30.07.2010. oblačno sa malo kiše, jutarnja 14C, dnevna 31C

30.07.2011. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 23C

30.07.2012. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

30.07.2013. oblačno sa malo kiše, jutarnja 18C, dnevna 28C

30.07.2014. kiša, jutarnja 18C, dnevna 26C

30.07.2015. oblačno, jutarnja 20C, dnevna 25C

30.07.2016. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 32C

436
31.Juli/Srpanj

Kiša 31.07.2004.

31.07.2005. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 33C

31.07.2006. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 30C

31.07.2007. jutro kišovito, poslije podne oblačno, jutarnja 8C, dnevna 18C

31.07.2008. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 32C

31.07.2009. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

31.07.2010. kiša, jutarnja 17C, dnevna 26C

31.07.2011. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 25C

31.07.2012. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 25C

31.07.2013. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 28C

31.07.2014. kiša, prolom oblaka, grmljavina, jutarnja 15C, dnevna 23C

31.07.2015. kiša, jutarnja 17C, dnevna 25C

31.07.2016. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 32C

01.August/Kolovoz

Sunčano 01.08.2004.

01.08.2005. ujutru oblačno, popslije podne sunčano, jutarnja 12C, dnevna 27C

01.08.2006. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 31C

01.08.2007. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 23C

01.08.2008. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 30C

437
01.08.2009. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 32C

01.08.2010. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

01.08.2011. oblačno, jutarnja 17C, dnevna 24C

01.08.2012. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

01.08.2013. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 29C

01.08.2014. kiša, jutarnja 17C, dnevna 22C

01.08.2015. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 27C

01.08.2016. kiša, jutarnja 17C, dnevna 17C

02.August/Kolovoz

Sunčano 02.08.2004.

02.08.2005. oblačno jutro, dan sunčan, jutarnja 12C, dnevna 28C

02.08.2006. oblačno sa kišom, jutarnja 13C , dnevna 23C

02.08.2007. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 27C

02.08.2008. sunčano, jutarnja 14C , dnevna 27C

02.08.2009. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 33C

02.08.2010. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 32C

02.08.2011. oblačno, jutarnja 16C, dnevna 23C

02.08.2012. sunčano, jutarnja 18C , dnevna 30C

02.08.2013. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 37C

02.08.2014. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 29C

438
02.08.2015. kiša, prolom oblaka, grmljavina, jutarnja 17C , dnevna 32C

02.08.2016. kiša, jutarnja 12C, dnevna 22C

03.August/Kolovoz

Kiša 03.08.2004.

03.08.2005. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 27C

03.08.2006. kiša, poslije podne sunčano, jutarnja 12C, dnevna 24C

03.08.2007. sunčano sa malo kiše, jutarnja 15C, dnevna 31C

03.08.2008. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 29C

03.08.2009. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 37C

03.08.2010. sunčano sa malo kiše, jutarnja 17C, dnevna 32C

03.08.2011. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

03.08.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 35C

03.08.2013. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 36C

03.08.2014. oblačno, jutarnja 17C, dnevna 30C

03.08.2015. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 31C

03.08.2016. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 27C

04.August/Kolovoz

Sunčano 04.08.2004.

04.08.2005. kiša cio dan i noć, jutarnja 8C, dnevna 15C

04.08.2006. kiša, jutarnja 10C, dnevna 22C

439
04.08.2007. kiša, jutarnja 10C, dnevna 19C

04.08.2008. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 34C

04.08.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 16C, dnevna 29C

04.08.2010. kiša, prolom oblaka, jutarnja 14C, dnevna 21C

04.08.2011. kiša, jutarnja 16C, dnevna 26C

04.08.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 35C

04.08.2013. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 37C

04.08.2014. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 27C

04.08.2015. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 31C

04.08.2016. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 31C

05.August/Kolovoz

Sunčano 05.08.2004.

05.08.2005. kiša cio dan i noć, jutarnja 12C, dnevna 14C

05.08.2006. kiša cio dan, jutarnja 7C, dnevna 15C

05.08.2007. kiša, jutarnja 10C, dnevna 14C

05.08.2008. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 31C

05.08.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 14C, dnevna 24C

05.08.2010. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 29C

05.08.2011. kiša, jutarnja 16C, dnevna 27C

05.08.2012. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 36C

440
05.08.2013. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 36C

05.08.2014. kiša, prolom oblaka, grmljavina, jutarnja 16C, dnevna 28C

05.08.2015. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 33C

05.08.2016. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 34C

06.August/Kolovoz

Kiša 06.08.2004.

06.08.2005. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 6C, dnevna 22C

06.08.2006. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 10C, dnevna 24C

06.08.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 26C

06.08.2008. promjenjljivo oblačno, jutarnja 10C, dnevna 26C

06.08.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 14C, dnevna 22C

06.08.2010. kiša, jutarnja 12C, dnevna 26C

06.08.2011. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 30C

06.08.2012. sunčano, jutarnja 22C, dnevna 38C

06.08.2013. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 37C

06.08.2014. kiša, prolom oblaka, jutarnja 17C, dnevna 19C

06.08.2015. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 33C

06.08.2016. kiša, jutarnja 11C, dnevna 17C

07.August/Kolovoz

Sunčano 07.08.2004.

441
07.08.2005. oblačno sa kišom, jutarnja 8C, dnevna 18C

07.08.2006. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 14C, dnevna 22C

07.08.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 27C

07.08.2008. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

07.08.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 12C, dnevna 33C

07.08.2010. kiša, jutarnja 12C, dnevna 24C

07.08.2011. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 33C

07.08.2012. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 32C

07.08.2013. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 37C

07.08.2014. kiša, prolom oblaka, jutarnja 18C, dnevna 22C

07.08.2015. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 36C

07.08.2016. kiša, jutarnja 16C, dnevna 20C

08.August/Kolovoz

Kiša 08.08.2004.

08.08.2005. oblačno, a popodne malo sunčano, jutarnja 12C, dnevna 18C

08.08.2006. kiša a poslije podne oblačno, jutarnja 10C, dnevna 18C

08.08.2007. sunčano s malo kiše, jutarnja 15C, dnevna 31C

08.08.2008. sunčano, poslije podne kiša s vjerom , jutarnja 15C, dnevna 32C

08.08.2009. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 24C

08.08.2010. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 26C

442
08.08.2011. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 33C

08.08.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 31C

08.08.2013. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 38C

08.08.2014. oblačno, jutarnja 18C, dnevna 26C

08.08.2015. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 34C

08.08.2016. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 26C

09.August/Kolovoz

Kiša 09.08.2004.

09.08.2005. ujutru magla, dan sunčan, jutarnja 5C, dnevna 22C

09.08.2006. ujutru magla, dan sunčan , jutarnja 11C, dnevna 24C

09.08.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

09.08.2008. kiša , jutarnja 10C, dnevna 20C

09.08.2009. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

09.08.2010. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 26C

09.08.2011. oblačno, jutarnja 15C, dnevna 22C

09.08.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 31C

09.08.2013. sunčano sa malo kiše, jutarnja 16C, dnevna 36C

09.08.2014. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 32C

09.08.2015. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 34C

09.08.2016. oblačno, jutarnja 13C, dnevna 28C

443
10.August/Kolovoz

Sunčano 10.08.2004.

10.08.2005. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 26C

10.08.2006. oblačno s malo kiše, jutarnja 14C, dnevna 22C

10.08.2007. sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 12C, dnevna 23C

10.08.2008. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 22C

10.08.2009. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 29C

10.08.2010. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 29C

10.08.2011. oblačno, jutarnja 15C, dnevna 21C

10.08.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 26C

10.08.2013. kiša sa grmljavinom, jutarnja 15C, dnevna 25C

10.08.2014. sunčano, jutarnja 20C, dnevna 29C

10.08.2015. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 33C

10.08.2016. oblačno, poslije podne kiša sa grmljavinom, jutarnja 12C, dnevna


27C

11.August/Kolovoz

Sunčano 11.08.2004.

11.08.2005. ujutru kiša, popodne sunčano, jutarnja 5C , dnevna 26C

11.08.2006.sunčano, jutarnja 11C, dnevna 23C

11.08.2007. kiša, jutarnja 10C, dnevna 23C

11.08.2008. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 26C


444
11.08.2009. oblačno s malo kiše, jutarnja 12C , dnevna 21C

11.08.2010. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 27C

11.08.2011. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 24C

11.08.2012. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 28C

11.08.2013. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 27C

11.08.2014. sunčano, jutarnja 20C, dnevna 33C

11.08.2015. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 33C

11.08.2016. kiša, jutarnja 11C, dnevna 13C

12.August/Kolovoz

Sunčano 12.08.2004.

12.08.2005. kiša cio dan, jutarnja 6C, dnevna 21C

12.08.2006. kiša, jutarnja 9C, dnevna 16C

12.08.2007. kiša, jutarnja 10C, dnevna 18C

12.08.2008. sunčano , jutarnja 12C, dnevna 29C

12.08.2009. promjenjljivo oblačno, jutarnja 12C, dnevna 25C

12.08.2010. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 29C

12.08.2011. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 28C

12.08.2012. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 25C

12.08.2013. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 29C

12.08.2014. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 33C

445
12.08.2015. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 33C

12.08.2016. oblačno , jutarnja 11C, dnevna 22C

13.August/Kolovoz

Kiša 13.08.2004.

13.08.2005. kiša cio dan, jutarnja 6C, dnevna 20C

13.08.2006. kiša cio dan, jutarnja 8C, dnevna 15C

13.08.2007. jutro sunčano,tokom dana kiša, jutarnja 12C, dnevna 28C

13.08.2008. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 34C

13.08.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 28C

13.08.2010. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 36C

13.08.2011. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 29C

13.08.2012. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 25C

13.08.2013. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 33C

13.08.2014. sunčano, jutarnja 19C, dnevna 35C

13.08.2015. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 36C

13.08.2016. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 22C

14.August/Kolovoz

Kiša 14.08.2004.

14.08.2005. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 26C

14.08.2006. magla ujutru, sunčano, jutarnja 8C, dnevna 24C

446
14.08.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

14.08.2008. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 33C

14.08.2009. oblačno s malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 23C

14.08.2010. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 25C

14.08.2011. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 29C

14.08.2012. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 28C

14.08.2013. oblačno, jutarnja 15C, dnevna 29C

14.08.2014. sunčano, poslije podne oblačno, jutarnja 19C, dnevna 28C

14.08.2015. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 37C

14.08.2016. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 25C

15.August/Kolovoz

Sunčano 15.08.2004.

15.08.2005. kiša cio dan, jutarnja 4C, dnevna 15C

15.08.2006. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 26C

15.08.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 31C

15.08.2008. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 36C

15.08.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 26C

15.08.2010. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 25C

15.08.2011. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 32C

15.08.2012. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 30C

447
15.08.2013. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 26C

15.08.2014. kiša sa grmljavinom, jutarnja 16C, dnevna 22C

15.08.2015. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 34C

15.08.2016. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 30C

16.August/Kolovoz

Sunčano 16.08.2004.

16.08.2005. kiša cio dan, jutarnja 3C, dnevna 16C

16.08.2006. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 29C

16.08.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 34C

16.08.2008. sunčano sa malo kiše, jutarnja 12C, dnevna 25C

16.08.2009. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

16.08.2010. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 30C

17.08.2010. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 29C

16.08.2011. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

16.08.2012. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 31C

16.08.2013. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 27C

16.08.2014. kiša, jutarnja 15C, dnevna 24C

16.08.2015. oblačno sa malo kiše, jutarnja 18C, dnevna 30C

16.08.2016. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 26C

17.August/Kolovoz

448
Sunčano 17.08.2004.

17.08.2005. kiša cio dan, jutarnja 4C, dnevna 22C

17.08.2006. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 32C

17.08.2007. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 32C

17.08.2008. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 23C

17.08.2009. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 30C

17.08.2010. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 29C

17.08.2011. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 27C

17.08.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 31C

17.08.2013. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 27C

17.08.2014. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 22C

17.08.2015. oblačno, jutarnja 18C, dnevna 25C

17.08.2016. sunčano, poslije podne kiša sa grmljavinom, jutarnja 16C, dnevna


29C

18.August/Kolovoz

Sunčano 18.08.2004.

18.08.2005. kiša, popodne sunčano, jutarnja 8C, dnevna 19C

18.08.2006. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 31C

18.08.2007. kiša, jutarnja 10C, dnevna 23C

18.08.2008. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 25C

18.08.2009. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 32C

449
18.08.2010. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 24C

18.08.2011. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 31C

18.08.2012. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

18.08.2013. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 33C

18.08.2014. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 27C

18.08.2015. oblačno, jutarnja 16C, dnevna 25C

18.08.2016. kiša, jutarnja 12C, dnevna 20C

19.August/Kolovoz

Sunčano 19.08.2004.

19.08.2005. sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 8C, dnevna 26C

19.08.2006. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 33C

19.08.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

19.08.2008. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 28C

19.08.2009. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 29C

19.08.2010. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 29C

19.08.2011. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 36C

19.08.2012. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

19.08.2013. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 35C

19.08.2014. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 29C

19.08.2015. oblačno sa malo kiše, jutarnja 16C, dnevna 25C

450
19.08.2016. oblačno, jutarnja 16C, dnevna 28C

20.August/Kolovoz

Sunčano 20.08.2004.

20.08.2005. kiša cio dan, jutarnja 8C, dnevna 23C

20.08.2006. sunčano, jutarnja 22C, dnevna 31C

20.08.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 31C

20.08.2008. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 30C

20.08.2009. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 32C

20.08.2010. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 28C

20.08.2011. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 33C

20.08.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 31C

20.08.2013. oblačno sa malo kiše, jutarnja 16C, dnevna 27C

20.08.2014. kiša, prolom oblaka, jutarnja 14C, dnevna 29C

20.08.2015. oblačno sa malo kiše, jutarnja 16C, dnevna 24C

20.08.2016. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

21.August/Kolovoz

Sunčano 21.08.2004.

21.08.2005. kiša, poslije podne malo sunčano, jutarnja 6C, dnevna 27C

21.08.2006. kiša, jutarnja 16C, dnevna 20C

21.08.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

451
21.08.2008. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 29C

21.08.2009. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 30C

21.08.2010. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 28C

21.08.2011. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 31C

21.08.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 35C

21.08.2013. kiša sa grmljavinom, jutarnja 15C, dnevna 23C

21.08.2014. kiša sa grmljavinom, jutarnja 15C, dnevna 19C

21.08.2015. kiša, jutarnja 16C, dnevna 18C

21.08.2016. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 30C

22.August/Kolovoz

Kiša 22.08.2004.

22.08.2005. kiša cio dan, jutarnja 5C, dnevna 22C

22.08.2006. magla ujutru, poslije podne sunčano, jutarnja 12C, dnevna 25C

22.08.2007. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 33C

22.08.2008. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 33C

22.08.2009. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 32C

22.08.2010. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

22.08.2011. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 31C

22.08.2012. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 36C

22.08.2013. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 28C

452
22.08.2014. kiša, jutarnja 14C, dnevna 27C

22.08.2015. oblačno s malo kiše, jutarnja 13C, dnevna 24C

22.08.2016. oblačno, poslije podne kiša sa grmljavinom, jutarnja 14C, dnevna


20C

23.August/Kolovoz

Sunčano 23.08.2004.

23.08.2005. kiša cio dan, jutarnja 7C, dnevna 19C

23.08.2006. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 24C

23.08.2007. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 37C

23.08.2008. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 33C

23.08.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 16C, dnevna 21C

23.08.2010. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 31C

23.08.2011. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 35C

23.08.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 39C

23.08.2013. sunčano, uveče kiša sa grmljavinom,jutarnja 16C, dnevna 30C

23.08.2014. kiša,jutarnja 20C, dnevna 28C

23.08.2015. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 24C

23.08.2016. kiša, jutarnja 12C, dnevna 19C

24.August/Kolovoz

Sunčano 24.08.2004.

24.08.2005. kiša, a poslije podne malo sunca, jutarnja 7C, dnevna 19C
453
24.08.2006. sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 9C, dnevna 27C

24.08.2007. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 35C

24.08.2008. oblačno sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 17C

24.08.2009. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 26C

24.08.2010. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 29C

24.08.2011. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 37C

24.08.2012. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 40C

24.08.2013. oblačno, uveče kiša sa grmljavinom, jutarnja 14C, dnevna 27C

24.08.2014. kiša, jutarnja 16C, dnevna 20C

24.08.2015. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 30C

24.08.2016. oblačno, jutarnja 13C, dnevna 23C

25.August/Kolovoz

Sunčano 25.08.2004.

25.08.2005. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 24C

25.08.2006. promjenjljivo oblačno, jutarnja 12C, dnevna 24C

25.08.2007. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 32C

25.08.2008. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 23C

25.08.2009. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

25.08.2010. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 26C

25.08.2011. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 38C

454
25.08.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 38C

25.08.2013. oblačno, kiša, jutarnja 14C, dnevna 24C

25.08.2014. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 24C

25.08.2015. oblačno s malo kiše, jutarnja 16C, dnevna 30C

25.08.2016. oblačno, jutarnja 13C, dnevna 26C

26.August/Kolovoz

Kiša 26.08.2004.

26.08.2005. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 26C

26.08.2006. oblačno s kišom, jutarnja 9C, dnevna 18C

26.08.2007. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 32C

26.08.2008. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 24C

26.08.2009. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 31C

26.08.2010. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

26.08.2011. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 38C

26.08.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 36C

26.08.2013. oblačno sa kišom, jutarnja 14C, dnevna 20C

26.08.2014. sunčano. jutarnja 11C, dnevna 28C

26.08.2015. oblačno. jutarnja 14C, dnevna 26C

26.08.2016. sunčano. jutarnja 14C, dnevna 28C

27.August/Kolovoz

455
Promjenjljivo 27.08.2004.

27.08.2005. oblačno s kišom, jutarnja 7c, dnevna 26C

27.08.2006. oblačno s kišom, jutarnja 14C, dnevna 20C

27.08.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

27.08.2008. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 27C

27.08.2009. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 32C

27.08.2010. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 38C

27.08.2011. sunčano, jutarnja 18C, dnevna 33C

27.08.2012. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 21C

27.08.2013. oblačno sa kišom, jutarnja 15C, dnevna 26C

27.08.2014. kiša, jutarnja 14C, dnevna 26C

27.08.2015. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 30C

27.08.2016. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 28C

28.August/Kolovoz

Sunčano 28.08.2004.

28.08.2005. oblačno, tokom noći kiša, jutarnja 6C, dnevna 24C

28.08.2006. kiša, jutarnja 8C, dnevna 18C

28.08.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 31C

28.08.2008. promjenjljivo oblačno, jutarnja 14C, dnevna 24C

28.08.2009. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 32C

456
28.08.2010. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 29C

28.08.2011. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 27C

28.08.2012. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 25C

28.08.2013. kiša, prolom oblaka, grmljavina, jutarnja 14C, dnevna 23C

28.08.2014. oblčano, jutarnja 12C, dnevna 22C

28.08.2015. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 35C

28.08.2016. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 29C

29.August/Kolovoz

Sunčano 29.08.2004.

29.08.2005. promjenjljivo oblačno, jutarnja 6C, dnevna 24C

29.08.2006. kiša cio dan, jutarnja 14C, dnevna 14C

29.08.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 31C

29.08.2008. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 21C

29.08.2009. kiša, prolom oblaka sa grmljavinom, jutarnja 16C, dnevna 33C

29.08.2010. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 25C

29.08.2011. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 28C

29.08.2012. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 28C

29.08.2013. kiša, jutarnja 15C, dnevna 24C

29.08.2014. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 24C

29.08.2015. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 35C

457
29.08.2016. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

30.August/Kolovoz

Sunčano 30.08.2004.

30.08.2005. promjenjljivo oblačno, jutarnja 7C, dnevna 25C

30.08.2006. kiša, jutarnja 10C, dnevna 10C

30.08.2007. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 27C

30.08.2008. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 22C

30.08.2009. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 17C

30.08.2010. oblačno sa malo kiše, jutarnja 9C, dnevna 27C

30.08.2011. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

30.08.2012. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 30C

30.08.2013. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 25C

30.08.2014. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 28C

30.08.2015. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 35C

30.08.2016. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 28C

31.August/Kolovoz

Sunčano 31.08.2004.

31.08.2005.oblačno, a poslije podne malo kiše i grmljavine, jutarnja 10C,


dnevna 26C

31.08.2006. magla, poslije podne oblačno, jutarnja 7C, dnevna 17C

31.08.2007. kiša, jutarnja 10C, dnevna 18C


458
31.08.2008. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 24C

31.08.2009. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 24C

31.08.2010. oblačno sa kišom, jutarnja 7C, dnevna 22C

31.08.2011. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 27C

31.08.2012. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 33C

31.08.2013. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 23C

31.08.2014. kiša, jutarnja 12C, dnevna 26C

31.08.2015. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 35C

31.08.2016. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 24C

01.Septembar/Rujan

Sunčano 01.09.2004.

01.09.2005. ujutru magla, dan sunčan, jutarnja 10C, dnevna 24C

01.09.2006. ujutru magla, dan sunčan, jutarnja 10C, dnevna 20C

01.09.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 8C, dnevna 19C

01.09.2008. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 26C

01.09.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 27C

01.09.2010. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 17C

01.09.2011. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 32C

01.09.2012. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

01.09.2013. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 26C

459
01.09.2014. kiša, jutarnja 17C, dnevna 22C

01.09.2015. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 35C

01.09.2016. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 28C

02.Septembar/Rujan

Sunčano 02.09.2004.

02.09.2005. ujutru magla, dan sunčan, jutarnja 9C, dnevna 26C

02.09.2006. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 23C

02.09.2007. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 18C

02.09.2008. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

02.09.2009. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 29C

02.09.2010. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 19C

02.09.2011. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 30C

02.09.2012. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 30C

02.09.2013. kiša, poslije podne oblačno, jutarnja 14C, dnevna 24C

02.09.2014. kiša, jutarnja 16C, dnevna 19C

02.09.2015. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 33C

02.09.2016. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 27C

03.Septembar/Rujan

Sunčano 03.09.2004.

03.09.2005. ujutru magla, dan sunčan, jutarnja 10C, dnevna 24C

460
03.09.2006. ujutru magla, dan sunčan, jutarnja 7C, dnevna 26C

03.09.2007. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 24C

03.09.2008. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

03.09.2009. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

03.09.2010. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 23C

03.09.2011. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 31C

03.09.2012. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 32C

03.09.2013. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 24C

03.09.2014. kiša, prolom oblaka, jutarnja 15C, dnevna 17C

03.09.2015. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 32C

03.09.2016. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 27C

04.Septembar/Rujan

Sunčano 04.09.2004.

04.09.2005. promjenjljivo oblačno, jutarnja 6C, dnevna 23C

04.09.2006. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 30C

04.09.2007. kiša, jutarnja 11C, dnevna 14C

04.09.2008. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

04.09.2009. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 33C

04.09.2010. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 24C

04.09.2011. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 33C

461
04.09.2012. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 31C

04.09.2013. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 24C

04.09.2014. kiša, jutarnja 12C, dnevna 16C

04.09.2015. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 31C

04.09.2016. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

05.Septembar/Rujan

Sunčano 05.09.2004.

05.09.2005. maglovito jutro, dan sunčan, jutarnja 7C, dnevna 25C

05.09.2006. sunčan, jutarnja 12C, dnevna 28C

05.09.2007. kiša, jutarnja 4C, dnevna 11C

05.09.2008. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 32C

05.09.2009. kiša, poslije podne oblačno, jutarnja 7C, dnevna 16C

05.09.2010. oblačno sa malo kiše, jutarnja 6C, dnevna 18C

05.09.2011. promjenjljivo oblačno, jutarnja 20C, dnevna 33C

05.09.2012. oblačno sa malo kiše, jutarnja 15C, dnevna 28C

05.09.2013. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 25C

05.09.2014. kiša, jutarnja 12C, dnevna 16C

05.09.2015. kiša, jutarnja 13C, dnevna 27C

05.09.2016. kiša, jutarnja 12C, dnevna 14C

06.Septembar/Rujan

462
Sunčano 06.09.2004.

06.09.2005. dan sunčan, uveče kiša, jutarnja 8C, dnevna 24C

06.09.2006. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 26C

06.09.2007. kiša, jutarnja 4C, dnevna 10C

06.09.2008. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 35C

06.09.2009. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 18C

06.09.2010. oblačno sa malo kiše, jutarnja 7C, dnevna 19C

06.09.2011. sunčano s malo kiše, jutarnja 18C, dnevna 26C

06.09.2012. oblačno, jutarnja 16C, dnevna 27C

06.09.2013. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 26C

06.09.2014. kiša, jutarnja 14C, dnevna 17C

06.09.2015. oblačno, jutarnja 13C, dnevna 21C

06.09.2016. oblačno s kišom, jutarnja 12C, dnevna 17C

07.Septembar/Rujan

Sunčano 07.09.2004.

07.09.2005. ujutru magla, dan sunčan, jutarnja 4C, dnevna 25C

07.09.2006. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 28C

07.09.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 5C, dnevna 14C

07.09.2008. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 35C

07.09.2009. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 21C

463
07.09.2010. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 23C

07.09.2011. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

07.09.2012. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 25C

07.09.2013. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 27C

07.09.2014. oblačno, jutarnja 16C, dnevna 22C

07.09.2015. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 20C

07.09.2016. oblačno s kišom, jutarnja 11C, dnevna 21C

08.Septembar/Rujan

Sunčano 08.09.2004.

08.09.2005. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 28C

08.09.2006. sunčano, poslije podne sunčano , jutarnja 10C, dnevna 29C

08.09.2007. kiša , jutarnja 4C, dnevna 13C

08.09.2008. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 27C

08.09.2009. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 22C

08.09.2010. oblačno sa malo kiše, jutarnja 12C, dnevna 25C

08.09.2011. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 28C

08.09.2012. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 25C

08.09.2013. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 27C

08.09.2014. oblačno, jutarnja 15C, dnevna 24C

08.09.2015. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 20C

464
08.09.2016. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 26C

09.Septembar/Rujan

Sunčano 09.09.2004.

09.09.2005. promjenjljivo oblačno, jutarnja 6C, dnevna 28C

09.09.2006. magla ujutru, sunčano, jutarnja 7C, dnevna 19C

09.09.2007.oblačno s kišom, jutarnja 8C, dnevna 22C

09.09.2008. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 27C

09.09.2009. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 22C

09.09.2010. jutro s malo kiše, poslije podne oblačno, jutarnja 17C, dnevna 27C

09.09.2011. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 27C

09.09.2012. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 28C

09.09.2013. oblačno sa malo kiše, jutarnja 12C, dnevna 25C

09.09.2014. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 25C

09.09.2015. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 19C

09.09.2016. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 26C

10.Septembar/Rujan

Sunčano 10.09.2004.

10.09.2005. oblačno sa malo kiše, jutarnja 7C, dnevna 26C

10.09.2006. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 23C

10.09.2007. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 20C

465
10.09.2008. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 27C

10.09.2009. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 22C

10.09.2010. kiša, jutarnja 16C, dnevna 24C

10.09.2011. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

10.09.2012. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 32C

10.09.2013. oblačno sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 26C

10.09.2014. kiša, jutarnja 14C, dnevna 27C

10.09.2015. kiša, jutarnja 6C, dnevna 10C

10.09.2016. oblačno, jutarnja 15C, dnevna 27C

11.Septembar/Rujan

Sunčano 11.09.2004.

11.09.2005. maglovito jutro, dan sunčan, jutarnja 4C, dnevna 26C

11.09.2006. maglovito jutro, dan sunčan, jutarnja 7C, dnevna 24C

11.09.2007. kiša, jutarnja 14C, dnevna 12C

11.09.2008. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 30C

11.09.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 20C

11.09.2010. kiša, jutarnja 14C, dnevna 16C

11.09.2011. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 34C

11.09.2012. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 31C

11.09.2013. kiša, jutarnja 15C, dnevna 25C

466
11.09.2014. kiša, jutarnja 14C, dnevna 22C

11.09.2015. oblačno, jutarnja 13C, dnevna 18C

11.09.2016. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 27C

12.Septembar/Rujan

Sunčano 12.09.2004. 27C

12.09.2005. maglovito jutro, dan sunčan, jutarnja 6C, dnevna 28C

12.09.2006. maglovito jutro, dan sunčan, jutarnja 8C, dnevna 24C

12.09.2007. kiša, poslije podne oblačno, jutarnja 10C, dnevna 16C

12.09.2008. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 32C

12.09.2009. oblačno s kišom, jutarnja 8C, dnevna 24C

12.09.2010. oblačno s malo kiše, jutarnja 15C, dnevna 19C

12.09.2011. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 32C

12.09.2012. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 30C

12.09.2013. kiša, jutarnja 14C, dnevna 24C

12.09.2014. kiša, jutarnja 14C, dnevna 22C

12.09.2015. magla, dan sunčan, jutarnja 10C, dnevna 23C

12.09.2016. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

13.Septembar/Rujan

Malo oblačno 13.09.2004. 22C

13.09.2005. sunčano, a poslije podne malo kiše, jutarnja 8C, dnevna 24C

467
13.09.2006. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 25C

13.09.2007. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 19C

13.09.2008. kiša, jutarnja 14C, dnevna 20C

13.09.2009. kiša, jutarnja 10C, dnevna 29C

13.09.2010. oblačno, jutarnja 13C, dnevna 20C

13.09.2011. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 32C

13.09.2012. kiša, jutarnja 15C, dnevna 19C

13.09.2013. oblačno s kišom, jutarnja 12C, dnevna 20C

13.09.2014. kiša, jutarnja 14C, dnevna 23C

13.09.2015. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 10C, dnevna 27C

13.09.2016. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

14.Septembar/Rujan

Sunčano 14.09.2004. 28C

14.09.2005. promjenjljivo oblačno, jutarnja 4C, dnevna 21C

14.09.2006. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 26C

14.09.2007. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 21C

14.09.2008. kiša, jutarnja 6C, dnevna 11C

14.09.2009. kiša, jutarnja 10C, dnevna 21C

14.09.2010. kiša, jutarnja 6C, dnevna 16C

14.09.2011. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 32C

468
14.09.2012. kiša, jutarnja 7C, dnevna 10C

14.09.2013. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 28C

14.09.2014. kiša, prolom oblaka, jutarnja 15C, dnevna 21C

14.09.2015. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 32C

14.09.2016. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 29C

15.Septembar/Rujan

Sunčano 15.09.2004. 28C

15.09.2005. promjenjljivo oblačno, jutarnja 6C, dnevna 21C

15.09.2006. promjenjljivo oblačno, jutarnja 12C, dnevna 26C

15.09.2007. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 25C

15.09.2008. kiša, jutarnja 4C, dnevna 10C

15.09.2009. kiša, jutarnja 10C, dnevna 27C

15.09.2010. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 23C

15.09.2011. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 30C

15.09.2012. kiša, jutarnja 11C, dnevna 17C

15.09.2013. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 26C

15.09.2014. kiša, prolom oblaka, jutarnja 14C, dnevna 20C

15.09.2015. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 30C

15.09.2016. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 28C

16.Septembar/Rujan

469
Malo kiše 16.09.2004. 19C

16.09.2005. maglovito jutro, dan sunčan, jutarnja 8C, dnevna 21C

16.09.2006. promjenjljivo oblačno sa malo kiše, jutarnja 12C, dnevna 27C

16.09.2007. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 25C

16.09.2008. kiša, jutarnja 4C, dnevna 10C

16.09.2009. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 27C

16.09.2010. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

16.09.2011. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 29C

16.09.2012. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 22C

16.09.2013. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 23C

16.09.2014. kiša, jutarnja 12C, dnevna 19C

16.09.2015. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 38C

16.09.2016. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 29C

17.Septembar/Rujan

Sunčano i oblačno 17.09.2004. 19C

17.09.2005. maglovito jutro, dan sunčan, jutarnja 7C, dnevna 26C

17.09.2006. promjenjljivo oblačno sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 19C

17.09.2007. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 27C

17.09.2008. kiša, jutarnja 6C, dnevna 8C

17.09.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 18C, dnevna 26C

470
17.09.2010. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 24C

17.09.2011. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 31C

17.09.2012. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 23C

17.09.2013. kiša, jutarnja 12C, dnevna 21C

17.09.2014. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 20C

17.09.2015. sunčano, jutarnja 19C, dnevna 39C

17.09.2016. sunčano sa malo kiše, jutarnja 15C, dnevna 24C

18.Septembar/Rujan

Malo sunčano/oblačno 18.09.2004. 19C

18.09.2005. kiša cio dan, jutarnja 4C, dnevna 13C

18.09.2006. kiša cio dan, jutarnja 10C, dnevna 18C

18.09.2007. sunčano, kiša poslije podne, jutarnja 12C, dnevna 31C

18.09.2008. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 12C

18.09.2009. kiša , jutarnja 14C, dnevna 23C

18.09.2010. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 16C

18.09.2011. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 31C

18.09.2012. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 27C

18.09.2013. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 22C

18.09.2014. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 22C

18.09.2015. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 39C

471
18.09.2016. sunčano sa malo kiše, jutarnja 16C, dnevna 28C

19.Septembar/Rujan

Sunčano 19.09.2004. 23C

19.09.2005. kiša cio dan, jutarnja 3C, dnevna 11C

19.09.2006. kiša, jutarnja 10C, dnevna 19C

19.09.2007. kiša, jutarnja 10C, dnevna 15C

19.09.2008. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 15C

19.09.2009. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 24C

19.09.2010. kiša cio dan, jutarnja 13C, dnevna 22C

19.09.2011. sunčano, poslije podne malo kiše, jutarnja 13C, dnevna 29C

19.09.2012. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 26C

19.09.2013. kiša, jutarnja 9C, dnevna 16C

19.09.2014. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 27C

19.09.2015. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 30C

19.09.2016. kiša, jutarnja 16C, dnevna 20C

20.Septembar/Rujan

Sunčano 20.09.2004. 23C

20.09.2005. kiša, jutarnja 3C, dnevna 12C

20.09.2006. kiša, jutarnja 10C, dnevna 19C

20.09.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 18C, dnevna 15C

472
20.09.2008. kiša, jutarnja 3C, dnevna 9C

20.09.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 24C

20.09.2010. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 19C

20.09.2011. kiša, jutarnja 14C, dnevna 15C

20.09.2012. kiša, jutarnja 10C, dnevna 14C

20.09.2013. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 6C, dnevna 21C

20.09.2014. kiša, jutarnja 15C, dnevna 18C

20.09.2015. kiša, jutarnja 12C, dnevna 17C

20.09.2016. kiša, jutarnja 13C, dnevna 14C

21.Septembar/Rujan

Sunčano 21.09.2004. 25C

21.09.2005. kiša cio dan, jutarnja 2C, dnevna 12C

21.09.2006. oblačno sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 21C

21.09.2007. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 18C

21.09.2008. kiša, jutarnja 3C, dnevna 16C

21.09.2009. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 26C

21.09.2010. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 18C

21.09.2011. kiša, jutarnja 9C, dnevna 12C

21.09.2012. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 20C

21.09.2013. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 20C

473
21.09.2014. kiša, jutarnja 14C, dnevna 24C

21.09.2015. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 17C

21.09.2016. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 14C

22.Septembar/Rujan

Kiša 22.09.2004. 11C

22.09.2005. kišovito cio dan, jutarnja 7C, dnevna 16C

22.09.2006. magla ujutru, poslije podne oblačno, jutarnja 8C, dnevna 22C

22.09.2007. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 18C

22.09.2008. kiša, jutarnja 4C, dnevna 11C

22.09.2009. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 25C

22.09.2010. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 21C

22.09.2011. jutro maglovito, dan sunčan, jutarnja 13C, dnevna 24C

22.09.2012. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 25C

22.09.2013. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 17C

22.09.2014. kiša, prolom oblaka, jutarnja 14C, dnevna 20C

22.09.2015. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 24C

22.09.2016. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 18C

23.Septembar/Rujan

Sunčano 23.09.2004. 25C

23.09.2005. kišovito cio dan, jutarnja 6C, dnevna 16C

474
23.09.2006. magla poslije podne oblačno, jutarnja 6C, dnevna 18C

23.09.2007. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 21C

23.09.2008. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 13C

23.09.2009. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 26C

23.09.2010. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 24C

23.09.2011. promjenjljivo oblačno, jutarnja 12C, dnevna 21C

23.09.2012. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 25C

23.09.2013. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 23C

23.09.2014. kiša, jutarnja 9C, dnevna 16C

23.09.2015. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 26C

23.09.2016. ujutru magla, dan sunčan, jutarnja 6C, dnevna 22C

24.Septembar/Rujan

Kiša 24.09.2004. 11C

24.09.2005. malo kiše i tmurno, jutarnja 5C, dnevna 16C

24.09.2006. magla, poslije pone sunčano, jutarnja 6C, dnevna 22C

24.09.2007. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 23C

24.09.2008. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 14C

24.09.2009. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 25C

24.09.2010. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 25C

24.09.2011. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 24C

475
24.09.2012. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 29C

24.09.2013. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 23C

24.09.2014. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 19C

24.09.2015. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 23C

24.09.2016. magla, sunčano, jutarnja 5C, dnevna 19C

25.Septembar/Rujan

Kiša 25.09.2004. 10C

25.09.2005. maglovito jutro, dan sa malo sunca, jutarnja 4C, dnevna 22C

25.09.2006. magla ujutru, sunčano, jutarnja 7C, dnevna 26C

25.09.2007. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 24C

25.09.2008. kiša, jutarnja 3C, dnevna 11C

26.09.2009. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 23C

25.09.2010. kiša, jutarnja 12C, dnevna 20C

25.09.2011. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 24C

25.09.2012. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 29C

25.09.2013. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 24C

25.09.2014. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 19C

25.09.2015. kiša, jutarnja 12C, dnevna 17C

25.09.2016. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 20C

26.Septembar/Rujan

476
Kiša 26.09.2004. 12 C

26.09.2005. maglovito jutro, dan sunčan, jutarnja 6C, dnevna 21C

26.09.2006. maglovito jutro , dan sunčan, jutarnja 6C, dnevna 22C

26.09.2007. kiša, jutarnja 10C, dnevna 23C

26.09.2008. kiša, jutarnja 3C, dnevna 11C

26.09.2009. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 23C

26.09.2010. kiša, jutarnja 8C, dnevna 18C

26.09.2011. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 24C

26.09.2012. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 28C

26.09.2013. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 25C

26.09.2014. oblačno sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 16C

26.09.2015. oblačno sa malo kiše, jutarnja 12C, dnevna 17C

26.09.2016. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 20C

27.Septembar/Rujan

Kiša 27.09.2004. 11 C

27.09.2005. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 21C

27.09.2006. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 17C

27.09.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 6C, dnevna 15C

27.09.2008. kiša, jutarnja 3C, dnevna 11C

27.09.2009. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 22C

477
27.09.2010. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 21C

27.09.2011. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 24C

27.09.2012. sunčano, jutarnja 15C, dnevna 30C

27.09.2013. kiša, jutarnja 13C, dnevna 20C

27.09.2014. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 16C

27.09.2015. kiša, jutarnja 10C, dnevna 15C

27.09.2016. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 16C

28.Septembar/Rujan

Kiša 28.09.2004. 16C

28.09.2005. magla ujutru, popodne kiša, jutarnja 6C, dnevna 16C

28.09.2006. oblačno jutro, poslije podne sunčano, jutarnja 10C, dnevna 19C

28.09.2007. kiša sa grmljavinom, jutarnja 12C, dnevna 20C

28.09.2008. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 13C

28.09.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 25C

28.09.2010. sunčano, poslije podne kiša, jutarnja 12C, dnevna 21C

28.09.2011. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 23C

28.09.2012. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 26C

28.09.2013. oblačno, jutarnja 13C, dnevna 19C

28.09.2014. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 19C

28.09.2015. kiša, jutarnja 9C, dnevna 14C

478
28.09.2016. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 20C

29.Septembar/Rujan

Sunčano 29.09.2004. 17C

29.09.2005. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 22C

29.09.2006. magla, poslije posne sunčano, jutarnja 9C, dnevna 24C

29.09.2007. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 23C

29.09.2008. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 16C

29.09.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 24C

29.09.2010. kiša, jutarnja 8C, dnevna 14C

29.09.2011. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 23C

29.09.2012. sunčano, jutarnja 14C, dnevna 28C

29.09.2013. kiša, jutarnja 14C, dnevna 17C

29.09.2014. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 23C

29.09.2015. kiša, jutarnja 8C, dnevna 13C

29.09.2016. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 24C

30.Septembar/Rujan

Sunčano 30.09.2004. 21C

30.09.2005. kišovito cio dan, jutarnja 4C, dnevna 12C

30.09.2006. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 25C

30.09.2007. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 28C

479
30.09.2008. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 20C

30.09.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 25C

30.09.2010. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 18C

30.09.2011. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 23C

30.09.2012. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 22C

30.09.2013. kiša, jutarnja 10C, dnevna 12C

30.09.2014. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 24C

30.09.2015. kiša, jutarnja 10C, dnevna 13C

30.09.2016. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 22C

01.Oktobar/Listopad

01.10.2004. sunčano 22C

01.10.2005. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 10C

01.10.2006. jutro maglovito, dan sunčan, jutarnja 10C, dnevna 24C

01.10.2007. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 23C

01.10.2008. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 23C

01.10.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 25C

01.10.2010. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 20C

01.10.2011. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 25C

01.10.2012. oblačno, jutarnja 15C, dnevna 30C

01.10.2013. kiša, jutarnja 9C, dnevna 12C

480
01.10.2014. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 23C

01.10.2015. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 17C

01.10.2016. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 24C

02.Oktobar/Listopad

02.10.2004. cijelu noć kiša, u toku dana sunčano, 20C

02.10.2005. maglovito jutro, dan sunčan, jutarnja 4C, dnevna 16C

02.10.2006. oblačno, poslije podne sunčano, jutarnja 8C, dnevna 27C

02.10.2007. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 24C

02.10.2008. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 24C

02.10.2009. oblačno sa malo kiše, jutarnja 9C, dnevna 17C

02.10.2010. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 17C

02.10.2011. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 25C

02.10.2012. kiša sa grmljavinom, jutarnja 15C, dnevna 22C

02.10.2013. kiša, jutarnja 6C, dnevna 13C

02.10.2014. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 18C

02.10.2015. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 19C

02.10.2016. oblačno s malo kiše, jutarnja 7C, dnevna 23C

03.Oktobar/Listopad

03.10.2004. sunčano, 20C

03.10.2005. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 16C

481
03.10.2006. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 28C

03.10.2007. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 24C

03.10.2008. jutro kišovito, poslije podne oblačno, jutarnja 6C, dnevna 22C

03.10.2009. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 18C

03.10.2010. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 20C

03.10.2011. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 24C

03.10.2012. sunčano, jutarnja 13C, dnevna 23C

03.10.2013. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 13C

03.10.2014. kiša, jutarnja 14C, dnevna 18C

03.10.2015. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 24C

03.10.2016. kiša, jutarnja 15C, dnevna 12C

04.Oktobar/Listopad

04.10.2004. sunčano, 22C

04.10.2005. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 8C, dnevna 23C

04.10.2006. promjenjljivo oblačno, jutarnja 12C, dnevna 26C

04.10.2007. sunčano sa malo kiše, jutarnja 12C, dnevna 26C

04.10.2008. kiša, jutarnja 3C, dnevna 9C

04.10.2009. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 18C

04.10.2010. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 21C

04.10.2011. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 23C

482
04.10.2012. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 24C

04.10.2013. prvi mraz, sunčano, jutarnja -1C, dnevna 13C

04.10.2014. kiša, jutarnja 13C, dnevna 15C

04.10.2015. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 26C

04.10.2016. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 17C

05.Oktobar/Listopad

05.10.2004. sunčano, 23C

05.10.2005. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 20C

05.10.2006. kiša, jutarnja 7C, dnevna 15C

05.10.2007. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 23C

05.10.2008. sunčano, jutarnja 17C, dnevna 15C

05.10.2009. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 22C

05.10.2010. oblačno sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 22C

05.10.2011. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 23C

05.10.2012. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 22C

05.10.2013. mraz, sunčano, jutarnja -2C, dnevna 18C

05.10.2014. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 18C

05.10.2015. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 23C

05.10.2016. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 11C

06.Oktobar/Listopad

483
06.10.2004. sunčano, 24C

06.10.2005. oblačno sa malo sunca, jutarnja 6C, dnevna 20C

06.10.2006. kiša, jutarnja 7C, dnevna 18C

06.10.2007. kiša, jutarnja 15C, dnevna 17C

06.10.2008. prvi mraz, sunčano, jutarnja 3C, dnevna 19C

06.10.2009. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 22C

06.10.2010. kiša, jutarnja 4C, dnevna 13C

06.10.2011. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 24C

06.10.2012. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 26C

06.10.2013. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 15C

06.10.2014. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 19C

06.10.2015. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 21C

06.10.2016. prvi mraz, sunčano, jutarnja 0C, dnevna 13C

07.Oktobar/Listopad

07.10.2004. sučano, 24C

07.10.2005. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 21C

07.10.2006. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 5C, dnevna 21C

07.10.2007. kiša, jutarnja 14C, dnevna 14C

07.10.2008. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 20C

07.10.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 27C

484
07.10.2010. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 15C

07.10.2011. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 24C

07.10.2012. oblačno, uveče kiša, jutarnja 10C, dnevna 22C

07.10.2013. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 17C

07.10.2014.sunčano, jutarnja 10C, dnevna 19C

07.10.2015. kiša, jutarnja 8C, dnevna 14C

07.10.2016. kiša, malo mraza, jutarnja 3C, dnevna 11C

08.Oktobar/Listopad

08.10.2004. sunčano, 22C

08.10.2005. oblačno sa kišom, jutarnja 4C, dnevna 13C

08.10.2006. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 16C

08.10.2007. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 20C

08.10.2008. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 20C

08.10.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 27C

08.10.2010. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 15C

08.10.2011. kiša, jutarnja 5C, dnevna 13C

08.10.2012. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 17C

08.10.2013. oblačno, poslije podne kiša, jutarnja 8C, dnevna 18C

08.10.2014. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 22C

08.10.2015. kiša, jutarnja 12C, dnevna 15C

485
08.10.2016. oblačno s kišom, jutarnja 4C, dnevna 15C

09.Oktobar/Listopad

09.10.2004. sunčano, 24C

09.10.2005. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 15C

09.10.2006. magla, a poslije podne oblačno, jutarnja 4C, dnevna 19C

09.10.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 8C, dnevna 17C

09.10.2008. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 22C

09.10.2009. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 27C

09.10.2010. sunčano, jutarnja 0C, dnevna 13C

09.10.2011. kiša, jutarnja 6C, dnevna 19C

09.10.2012. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 20C

09.10.2013. kiša, jutarnja 10C, dnevna 21C

09.10.2014. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 26C

09.10.2015. kiša, jutarnja 11C, dnevna 13C

09.10.2016. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 13C

10.Oktobar/Listopad

10.10.2004. kiša, malo sunčano, 24C

10.10.2005. maglovito jutro, dan sunčan, jutarnja 3C, dnevna 18C

10.10.2006. maglovito jutro, dan sunčan, jutarnja 6C, dnevna 18C

10.10.2007. kiša, jutarnja 6C, dnevna 12C

486
10.10.2008. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 17C

10.10.2009. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 18C

10.10.2010. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 14C

10.10.2011. kiša, jutarnja 6C, dnevna 12C

10.10.2012. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 20C

10.10.2013. ujutru kiša, poslije podne sunčano, jutarnja 12C, dnevna 23C

10.10.2014. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 27C

10.10.2015. kiša, jutarnja 10C, dnevna 14C

10.10.2016. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 11C

11.Oktobar/Listopad

11.10.2004. kiša, 11C

11.10.2005. maglovito jutro, dan sunčan , jutarnja 2C, dnevna 18C

11.10.2006. maglovito jutro, dan sunčan , jutarnja 6C, dnevna 20C

11.10.2007. kiša, jutarnja 4C, dnevna 12C

11.10.2008. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 21C

11.10.2009. kiša, jutarnja 8C, dnevna 17C

11.10.2010. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 15C

11.10.2011. kiša, jutarnja 5C, dnevna 9C

11.10.2012. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 17C

11.10.2013. sunčano, jutarnja 16C, dnevna 22C

487
11.10.2014. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 27C

11.10.2015. kiša, jutarnja 10C, dnevna 13C

11.10.2016. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 10C

12.Oktobar/Listopad

12.10.2004. kiša, 7C

12.10.2005. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 17C

12.10.2006. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 6C, dnevna 21C

12.10.2007. kiša, jutarnja 4C, dnevna 15C

12.10.2008. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 23C

12.10.2009. kiša, jutarnja 6C, dnevna 13C

12.10.2010. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 13C

12.10.2011. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 19C

12.10.2012. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 17C

12.10.2013. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 24C

12.10.2014. sunčano, jutarnja 11C, dnevna 27C

12.10.2015. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 9C

12.10.2016. kiša, jutarnja 5C, dnevna 10C

13.Oktobar/Listopad

13.10.2004. oblačno i hladno, 9C

13.10.2005. oblačno sa malo kiše, jutarnja 8C, dnevna 12C

488
13.10.2006. maglovito jutro, dan sunčan, jutarnja 4C, dnevna 17C

13.10.2007. promjenjljivo oblačo, jutarnja 4C, dnevna 14C

13.10.2008. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 21C

13.10.2009. kiša sa snijegom, jutarnja 2C, dnevna 8C

13.10.2010. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 16C

13.10.2011. kiša, jutarnja 10C, dnevna 12C

13.10.2012. kiša, jutarnja 11C, dnevna 15C

13.10.2013. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 25C

13.10.2014. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 27C

13.10.2015. oblačno sa malo sunca, jutarnja 6C, dnevna 17C

13.10.2016. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 15C

14.Oktobar/Listopad

14.10.2004. kiša, 9C

14.10.2005. magla ujutru, tokom dana oblačno, jutarnja 7C, dnevna 15C

14.10.2006. magla ujutru, tokom dana sunčano, jutarnja 5C, dnevna 18C

14.10.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 3C, dnevna 14C

14.10.2008. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 21C

14.10.2009. kiša sa snijegom, jutarnja 2C, dnevna 8C

14.10.2010. slaba kiša, jutarnja 7C, dnevna 11C

14.10.2011. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 12C

489
14.10.2012. kiša, jutarnja 13C, dnevna 20C

14.10.2013. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 21C

14.10.2014. oblačno, jutarnja 13C, dnevna 28C

14.10.2015. kiša, jutarnja 10C, dnevna 20C

14.10.2016. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 20C

15.Oktobar/Listopad

15.10.2004. kiša a poslije podne sunčano, 18C

15.10.2005. magla ujutru, tokom dana oblačno, jutarnja 6C, dnevna 12C

15.10.2006. magla ujutru, tokom dana sunčano, jutarnja 4C, dnevna 18C

15.10.2007. mraz, sunčano, jutarnja -2C, dnevna 12C

15.10.2008. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 20C

15.10.2009. prvi mraz, jutarnja -3C, dnevna 7C

15.10.2010. kiša, jutarnja 7C, dnevna 12C

15.10.2011. oblačno, jutarnja -1C, dnevna 12C

15.10.2012. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 23C

15.10.2013. kiša sa grmljavinom, jutarnja 10C, dnevna 21C

15.10.2014. kiša sa grmljavinom, jutarnja 13C, dnevna 25C

15.10.2015. kiša, jutarnja 14C, dnevna 19C

15.10.2016. oblačno sa malo kiše, jutarnja 6C, dnevna 17C

16.Oktobar/Listopad

490
16.10.2004. sunčano a noću kiša, 19C

16.10.2005. promjenjljivo oblačno, jutarnja 7C, dnevna 14C

16.10.2006. kiša, poslije podne oblačno, jutarnja 8C, dnevna 10C

16.10.2007. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 20C

16.10.2008. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 25C

16.10.2009. mraz, jutarnja -5C, dnevna 8C

16.10.2010. kiša, jutarnja 6C, dnevna 10C

16.10.2011. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 11C

16.10.2012. kiša ujutru, poslije podne sunčano, jutarnja 14C, dnevna 23C

16.10.2013. kiša , jutarnja 10C, dnevna 15C

16.10.2014. kiša sa grmljavinom, jutarnja 14C, dnevna 23C

16.10.2015. kiša, jutarnja 13C, dnevna 20C

16.10.2016. kiša, jutarnja 4C, dnevna 14C

17.Oktobar/Listopad

17.10.2004. kiša, 16C

17.10.2005. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 9C

17.10.2006. magla, dan sunčan, jutarnja 5C, dnevna 13C

17.10.2007. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 22C

17.10.2008. kiša, jutarnja 4C, dnevna 8C

17.10.2009. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 9C

491
17.10.2010. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 11C

17.10.2011. prvi mraz, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 11C

17.10.2012. maga ujutru, sunčano, jutarnja 5C, dnevna 21C

17.10.2013. kiša, jutarnja 7C, dnevna 13C

17.10.2014. oblačno sa kišom i vjetrom, jutarnja 13C, dnevna 25C

17.10.2015. kiša, jutarnja 10C, dnevna 16C

17.10.2016. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 9C, dnevna 18C

18.Oktobar/Listopad

18.10.2004. sunčano, prohladno, 19C

18.10.2005. magla ujutru, danju sunčano, jutarnja -4C, dnevna 9C

18.10.2006. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 18C

18.10.2007. mraz, sunčano, jutarnja -2C, dnevna 19C

18.10.2008. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 15C

18.10.2009. kiša, jutarnja 3C, dnevna 7C

18.10.2010. kiša, jutarnja 10C, dnevna 13C

18.10.2011. mraz, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 13C

18.10.2012. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 22C

18.10.2013. sunčano, jutarnja 2C, dnevna 15C

18.10.2014. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 20C

18.10.2015. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 22C

492
18.10.2016. oblačno s kišom, jutarnja 7C, dnevna 17C

19.Oktobar/Listopad

19.10.2004. kiša, malo sunca, 20C

19.10.2005. prvi mraz, dan sunčan, jutarnja -4C, dnevna 15C

19.10.2006. sunčano, jutarnja 2C, dnevna 20C

19.10.2007. kiša, jutarnja -1C, dnevna 10C

19.10.2008. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 21C

19.10.2009. kiša, jutarnja 2C, dnevna 3C

19.10.2010. kiša, jutarnja 6C, dnevna 8C

19.10.2011. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 18C

19.10.2012. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 26C

19.10.2013. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 21C

19.10.2014. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 16C

19.10.2015. kiša, jutarnja 10C, dnevna 12C

19.10.2016. kiša, jutarnja 8C, dnevna 15C

20.Oktobar/Listopad

20.10.2004. kiša i malo sunca, 18C

20.10.2005. oblačno sa malo kiše, jutarnja 6C, dnevna 13C

20.10.2006. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 18C

20.10.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja -4C, dnevna 6C

493
20.10.2008. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 20C

20.10.2009. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 10C

20.10.2010. kiša, jutarnja 6C, dnevna 11C

20.10.2011. sunčano, uveče kiša, jutarnja 4C, dnevna 21C

20.10.2012. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 24C

20.10.2013. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 23C

20.10.2014. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 23C

20.10.2015. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 10C

20.10.2016. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 19C

21.Oktobar/Listopad

21.10.2004. kiša i malo sunca, 22C

21.10.2005. jutro kišovito, dan oblačan, jutarnja 4C, dnevna 19C

21.10.2006. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 22C

21.10.2007. kiša, jutarnja -2C, dnevna 3C

21.10.2008. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 20C

21.10.2009. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 15C

21.10.2010. kiša, jutarnja 0C, dnevna 10C

21.10.2011. kiša, jutarnja 4C, dnevna 8C

21.10.2012. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 21C

21.10.2013. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 23C

494
21.10.2014. oblačno s vjetrom, jutarnja 9C, dnevna 22C

21.10.2015. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 12C

21.10.2016. oblačno s kišom, jutarnja 11C, dnevna 16C

22.Oktobar/Listopad

22.10.2004. sunčano, 25C

22.10.2005. jutro kišovito, dan oblačan, jutarnja 7C, dnevna 18C

22.10.2006. oblačno sa malo kiše, jutarnja 5C, dnevna 21C

22.10.2007. prvi snijeg, jutarnja -1C, dnevna 0C

22.10.2008. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 23C

22.10.2009. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 20C

22.10.2010. prvi mraz, sunčano , jutarnja 4C, dnevna 15C

22.10.2011. kiša , jutarnja 4C, dnevna 8C

22.10.2012. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 20C

22.10.2013. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 23C

22.10.2014. kiša, jutarnja 9C, dnevna 2C

22.10.2015. oblačno s malo kiše, jutarnja 4C, dnevna 8C

22.10.2016. oblačno s kišom, jutarnja 8C, dnevna 12C

23.Oktobar/Listopad

23.10.2004. sunčano, 21C

23.10.2005. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 6C, dnevna 23C

495
23.10.2006. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 7C, dnevna 22C

23.10.2007. kiša sa snijegom, jutarnja -2C, dnevna 4C

23.10.2008. oblačno sa malo kiše, jutarnja 3C, dnevna 17C

23.10.2009. kiše, jutarnja 6C, dnevna 17C

23.10.2010. sunčano, jutarnja 0C, dnevna 17C

23.10.2011. kiša, jutarnja 6C, dnevna 12C

23.10.2012. magla cio dan, jutarnja 4C, dnevna 16C

23.10.2013. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 24C

23.10.2014. kiša, jutarnja 4C, dnevna 7C

23.10.2015. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 12C

23.10.2016. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 12C

24.Oktobar/Listopad

24.10.2004. sunčano, 22C

24.10.2005. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 7C, dnevna 18C

24.10.2006. promjenjljivo oblačno, jutarnja 9C, dnevna 26C

24.10.2007. malo kiše, jutarnja -3C, dnevna 6C

24.10.2008. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 13C

24.10.2009. kiša, jutarnja 6C, dnevna 15C

24.10.2010. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 18C

24.10.2011. kiša, jutarnja 7C, dnevna 14C

496
24.10.2012. magla cio dan, jutarnja 7C, dnevna 18C

24.10.2013. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 25C

24.10.2014. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 10C

24.10.2015. oblačno s malo sunca, jutarnja 8C, dnevna 14C

24.10.2016. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 21C

25.Oktobar/Listopad

25.10.2004. sunčano, 22C

25.10.2005. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 5C, dnevna 23C

25.10.2006. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 23C

25.10.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja -2C, dnevna 6C

25.10.2008. kiša, jutarnja 3C, dnevna 10C

25.10.2009. kiša, jutarnja 8C, dnevna 12C

25.10.2010. kiša, jutarnja 6C, dnevna 13C

25.10.2011. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 17C

25.10.2012. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 7C, dnevna 12C

25.10.2013. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 28C

25.10.2014. oblačno sa malo kiše, jutarnja 7C, dnevna 9C

25.10.2015. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 17C

25.10.2016. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 25C

26.Oktobar/Listopad

497
26.10.2004. sunčano, 22C

26.10.2005. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 6C, dnevna 22C

26.10.2006. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 24C

26.10.2007. kiša, jutarnja 6C, dnevna 11C

26.10.2008. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 12C

26.10.2009. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 13C

26.10.2010. kiša, jutarnja 3C, dnevna 6C

26.10.2011. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 19C

26.10.2012. magla, oblačno, jutarnja 4C, dnevna 19C

26.10.2013. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 28C

26.10.2014. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 10C

26.10.2015. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 16C

26.10.2016. kiša, jutarnja 13C, dnevna 16C

27.Oktobar/Listopad

27.10.2004. sunčano, 23C

27.10.2005. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 5C, dnevna 22C

27.10.2006. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 26C

27.10.2007. kiša, poslije podne oblačno, jutarnja 4C, dnevna 12C

27.10.2008. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 14C

27.10.2009. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 16C

498
27.10.2010. kiša, jutarnja 2C, dnevna 5C

27.10.2011. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 18C

27.10.2012. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 17C

27.10.2013. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 25C

27.10.2014. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 11C

27.10.2015. magla cio dan, jutarnja 4C, dnevna 18C

27.10.2016. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 12C

28.Oktobar/Listopad

28.10.2004. sunčano, 23C

28.10.2005. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 5C, dnevna 21C

28.10.2006. promjenjljivo oblačno, jutarnja 5C, dnevna 21C

28.10.2007. kiša, jutarnja -3C, dnevna 9C

28.10.2008. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 20C

28.10.2009. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 14C

28.10.2010. oblačno, jutarnja 1C, dnevna 6C

28.10.2011. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 17C

28.10.2012. kiša, jutarnja 4C, dnevna 10C

28.10.2013. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 25C

28.10.2014. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 11C

28.10.2015. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 8C, dnevna 18C

499
28.10.2016. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 12C

29.Oktobar/Listopad

29.10.2004. sunčano, 25C

29.10.2005. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 3C, dnevna 19C

29.10.2006. magla ujutru, promjenjljivo oblačno, jutarnja 5C, dnevna 22C

29.10.2007. kiša, jutarnja 4C, dnevna 10C

29.10.2008. jutro s kišom, poslije podne sunčano, jutarnja 10C, dnevna 22C

29.10.2009. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 16C

29.10.2010. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 12C

29.10.2011. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 16C

29.10.2012. kiša sa malo snijega, jutarnja 1C, dnevna 5C

29.10.2013. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 25C

29.10.2014. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 11C

29.10.2015. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 6C, dnevna 16C

29.10.2016. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 10C

30.Oktobar/Listopad

30.10.2004. sunčano i malo kiše, 24C

30.10.2005. magla cio dan, jutarnja 2C, dnevna 7C

30.10.2006. promjenjljivo oblačno,malo kiše, jutarnja 2C, dnevna 11C

30.10.2007. kiša, jutarnja 6C, dnevna 15C

500
30.10.2008. sunčano, vjetrovito, jutarnja 12C, dnevna 24C

30.10.2009. kiša, jutarnja 3C, dnevna 10C

30.10.2010. jak mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 13C

30.10.2011. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 16C

30.10.2012. mraz, oblačno, jutarnja 0C, dnevna 8C

30.10.2013. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 20C

30.10.2014. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 11C

30.10.2015. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 4C, dnevna 14C

30.10.2016. sunčano, jutarnja 2C, dnevna 12C

31.Oktobar/Listopad

31.10.2004. sunčano, 22C

31.10.2005. magla cio dan, jutarnja -2C, dnevna 11C

31.10.2006. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -3C, dnevna 12C

31.10.2007. kiša cio dan i noć, jutarnja 3C, dnevna 8C

31.10.2008. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 22C

31.10.2009. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 10C

31.10.2010. mraz, oblačno, jutarnja 0C, dnevna 22C

31.10.2011. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 13C

31.10.2012. mraz, oblačno, jutarnja -2C, dnevna 13C

31.10.2013. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 17C

501
31.10.2014. oblačno, jutarnja 1C, dnevna 12C

31.10.2015. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 2C, dnevna 12C

31.10.2016. mraz, sunčano, jutarnja 0C, dnevna 12C

01.Novembar/Studeni

01.11.2004. sunčano, 21C

01.11.2005. magla ujutru, sunčan dan, jutarnja 0C, dnevna 12C

01.11.2006. promjenjljivo oblačno, jutarnja 2C, dnevna 12C

01.11.2007. kiša, jutarnja 4C, dnevna 7C

01.11.2008. kiša, jutarnja 8C, dnevna 18C

01.11.2009. sunčano, jutarnja -4C, dnevna 14C

01.11.2010. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 17C

01.11.2011. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 16C

01.11.2012. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 15C

01.11.2013. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 18C

01.11.2014. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 11C

01.11.2015. prvi mraz, sunčano, jutarnja 0C, dnevna 13C

01.11.2016. mraz, sunčano, jutarnja -2C, dnevna 14C

02.Novembar/Studeni

02.11.2004. magla cio dan, 18C

02.11.2005. kiša cio dan, jutarnja 2C, dnevna 9C

502
02.11.2006. kiša sa snijegom, jutarnja -3C, dnevna 4C

02.11.2007. sunčano, jutarnja -3C, dnevna 11C

02.11.2008. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 22C

02.11.2009. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 10C

02.11.2010. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 18C

02.11.2011. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 8C

02.11.2012. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 18C

02.11.2013. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 21C

02.11.2014. sunčano, jutarnja 0C, dnevna 14C

02.11.2015. mraz, dan sunčan, jutarnja -3C, dnevna 11C

02.11.2016. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 16C

03.Novembar/Studeni

03.11.2004. magla cio dan, 15C

03.11.2005. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 2C, dnevna 15C

03.11.2006. mraz sa malo snijega, jutarnja -6C, dnevna 2C

03.11.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja -4C, dnevna 10C

03.11.2008. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 24C

03.11.2009. kiša i snijeg, jutarnja 2C, dnevna 10C

03.11.2010. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 18C

03.11.2011. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 8C

503
03.11.2012. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 19C

03.11.2013. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 21C

03.11.2014. sunčano, jutarnja 0C, dnevna 16C

03.11.2015. mraz, dan sunčan, jutarnja -2C, dnevna 16C

03.11.2016. kiša, snijeg na planini, jutarnja 4C, dnevna 8C

04.Novembar/Studeni

04.11.2004. magla cio dan, ribarenje, 15C

04.11.2005. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 2C, dnevna 16C

04.11.2006. mraz oblačno, jutarnja 7C, dnevna 3C

04.11.2007. kiša, jutarnja 4C, dnevna 10C

04.11.2008. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 22C

04.11.2009. oblačno s kišom, jutarnja 0C, dnevna 9C

04.11.2010. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 17C

04.11.2011. sunčano, jutarnja 2C, dnevna 8C

04.11.2012. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 19C

04.11.2013. kiša, jutarnja 8C, dnevna 22C

04.11.2014. prvi mraz, sunčano, jutarnja -2C, dnevna 16C

04.11.2015. mraz, sunčano, jutarnja -1C, dnevna 16C

04.11.2016. sunčano, jutarnja -1C, dnevna 10C

05.Novembar/Studeni

504
05.11.2004. sunčano, 16C

05.11.2005. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 2C, dnevna 18C

05.11.2006. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja 4C, dnevna 10C

05.11.2007. kiša, jutarnja 2C, dnevna 7C

05.11.2008. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 23C

05.11.2009. oblačno s kišom, jutarnja -2C, dnevna 10C

05.11.2010. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 23C

05.11.2011. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 18C

05.11.2012. oblačno, kiša, vjetar, jutarnja 19C, dnevna 23C

05.11.2013. oblačno, poslije podne kiša, jutarnja 12C, dnevna 21C

05.11.2014. sunčano, jutarnja 9C, dnevna 23C

05.11.2015. mraz, sunčano, jutarnja -2C, dnevna 16C

05.11.2016. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 15C

06.Novembar/Studeni

06.11.2004. oblačno, magla, 13C

06.11.2005. promjenjljivo oblačno, jutarnja 4C, dnevna 15C

06.11.2006. slaba kiša, promjenjljivo oblačno, jutarnja 2C, dnevna 9C

06.11.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 3C, dnevna 10C

06.11.2008. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 20C

06.11.2009. kiša, jutarnja 0C, dnevna 6C

505
06.11.2010. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 23C

06.11.2011. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 16C

06.11.2012. oblačno s kišom, jutarnja 3C, dnevna 13C

06.11.2013. kiša, poslije podne oblačno, jutarnja 7C, dnevna 17C

06.11.2014. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 18C

06.11.2015. mraz, sunčano, jutarnja -1C, dnevna 14C

06.11.2016. oblačno, jutarnja 16C, dnevna 21C

07.Novembar/Studeni

07.11.2004. oblačno i hladno, 7C

07.11.2005. tmuran dan, jutarnja 3C, dnevna 12C

07.11.2006. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -3C, dnevna 16C

07.11.2007. kiša, poslije podne oblačno, jutarnja 2C, dnevna 8C

07.11.2008. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 20C

07.11.2009. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 14C

07.11.2010. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 18C

07.11.2011. kiša, jutarnja 6C, dnevna 18C

07.11.2012. oblačno s kišom, jutarnja 5C, dnevna 8C

07.11.2013. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 19C

07.11.2014. oblačno, jutarnja 14C, dnevna 24C

07.11.2015. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja 0C, dnevna 14C

506
07.11.2016. kiša, jutarnja 6C, dnevna 11C

08.Novembar/Studeni

08.11.2004. kiša i snijeg -prvi snijeg, 6C

08.11.2005. tmuran dan, jutarnja 3C, dnevna 10C

08.11.2006. mraz, sunčano, jutarnja 1C, dnevna 21C

08.11.2007. kiša, jutarnja 2C, dnevna 10C

08.11.2008. sunčano, jutarnja 10C, dnevna 17C

08.11.2009. kiša, jutarnja 4C, dnevna 10C

08.11.2010. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 20C

08.11.2011. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 15C

08.11.2012. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -1C, dnevna 14C

08.11.2013. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 21C

08.11.2014. oblačno, jutarnja 12C, dnevna 18C

08.11.2015. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 20C

08.11.2016. kiša, jutarnja 8C, dnevna 12C

09.Novembar/Studeni

09.11.2004. sunčano i hladno, 6C

09.11.2005. tmuran dan, jutarnja 3C, dnevna 8C

09.11.2006. oblačno, poslije podne sunce, jutarnja 2C, dnevna 20C

09.11.2007. promjenjljivo oblačno sa malo kiše, jutarnja 4C, dnevna 12C

507
09.11.2008.sunčano, jutarnja 6C, dnevna 17C

09.11.2009. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 16C

09.11.2010. oblačno sa malo kiše, jutarnja 10C, dnevna 19C

09.11.2011. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 13C

09.11.2012. sunčano, jutarnja 2C, dnevna 14C

09.11.2013. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 20C

09.11.2014. sunčano, jutarnja 12C, dnevna 18C

09.11.2015. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 4C, dnevna 22C

09.11.2016. kiša sa snijegom, jutarnja 2C, dnevna 8C

10.Novembar/Studeni

10.11.2004. jutarnji mraz , okopnio snijeg, 15C

10.11.2005. tmuran dan, jutarnja 0C, dnevna 6C

10.11.2006. kiša, jutarnja 4C, dnevna 6C

10.11.2007. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja 0C, dnevna 8C

10.11.2008. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 12C

10.11.2009. kiša, jutarnja 4C, dnevna 10C

10.11.2010. kiša, jutarnja 8C, dnevna 19C

10.11.2011. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 14C

10.11.2012. mraz, sunčano, jutarnja 0C, dnevna 14C

10.11.2013. kiša, jutarnja 9C, dnevna 17C

508
10.11.2014. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 18C

10.11.2015. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 23C

10.11.2016. oblačno, jutarnja -1C, dnevna 7C

11.Novembar/Studeni

11.11.2004. sunčano, 14C

11.11.2005. oblačno, jutarnja -1C, dnevna 5C

11.11.2006. mraz ujutru, dan sunčan, jutarnja -2C, dnevna 11C

11.11.2007. oblačno sa malo kiše, jutarnja 0C, dnevna 9C

11.11.2008. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 12C

11.11.2009. kiša, jutarnja 3C, dnevna 6C

11.11.2010. kiša, jutarnja 6C, dnevna 16C

11.11.2011. oblačno sa malo kiše, jutarnja 6C, dnevna 8C

11.11.2012. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 15C

11.11.2013.kiša, jutarnja 8C, dnevna 13C

11.11.2014. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 17C

11.11.2015. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 20C

11.11.2016. oblačno, jutarnja -1C, dnevna 8C

12.Novembar/Studeni

12.11.2004. oblačno sa kišom, 9C

12.11.2005. magla ujutru, sunčano, jutarnja 2C, dnevna 8C

509
12.11.2006. jutro oblačno, poslije podne kiša, jutarnja 4C, dnevna 13C

12.11.2007. kiša sa snijegom, jutarnja 0C, dnevna 2C

12.11.2008. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 16C

12.11.2009. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 12C

12.11.2010. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 14C

12.11.2011. oblačno, jutarnja -2C, dnevna 7C

12.11.2012. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 18C

12.11.2013. kiša, jutarnja 6C, dnevna 10C

12.11.2014. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 16C

12.11.2015. magla ujutru, dan sunčan, jutarnja 6C, dnevna 18C

12.11.2016. kiša, jutarnja -2C, dnevna 10C

13.Novembar/Studeni

13.11.2004. oblačno sa kišom, 14C

13.11.2005. magla ujutru, oblačno, jutarnja -1C, dnevna 5C

13.11.2006. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -2C, dnevna 9C

13.11.2007. mraz, jutarnja -5C, dnevna 8C

13.11.2008. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 13C

13.11.2009. mraz ujutru, poslije podne sunčano, jutarnja 5C, dnevna 16C

13.11.2010. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 18C

13.11.2011. mraz, dan sunčan, jutarnja -5C, dnevna 9C

510
13.11.2012. kiša, jutarnja 7C, dnevna 12C

13.11.2013. kiša, jutarnja 5C, dnevna 11C

13.11.2014. kiša, jutarnja 11C, dnevna 14C

13.11.2015. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 6C, dnevna 16C

13.11.2016. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 5C

14.Novembar/Studeni

14.11.2004. kiša, snijeg, 12C

14.11.2005. magla ujutru, oblačno, jutarnja -3C, dnevna 5C

14.11.2006. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja 0C, dnevna 17C

14.11.2007. mraz, poslije podne kiša, jutarnja -4C, dnevna 10C

14.11.2008. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 7C

14.11.2009. mraz ujutru, sunčano, jutarnja 5C, dnevna 16C

14.11.2010. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 18C

14.11.2011. mraz, dan sunčan, jutarnja -6C, dnevna 9C

14.11.2012. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 10C

14.11.2013. kiša, jutarnja 5C, dnevna 11C

14.11.2014. kiša, jutarnja 9C, dnevna 15C

14.11.2015. magla, poslije podne oblačno, jutarnja 5C, dnevna 15C

14.11.2016. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 6C

15.Novembar/Studeni

511
15.11.2004. kiša, snijeg, 0C

15.11.2005. magla ujutru, oblačno, jutarnja -1C, dnevna 12C

15.11.2006. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja 0C , dnevna 19C

15.11.2007. kiša sa snijegom, jutarnja -3C, dnevna 1C

15.11.2008. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 11C

15.11.2009. kiša, jutarnja 6C , dnevna 12C

15.11.2010. sunčano, jutarnja 0C, dnevna 19C

15.11.2011. mraz, dan sunčan, jutarnja -3C, dnevna 10C

15.11.2012. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 10C

15.11.2013. oblačno, jutarnja 6C , dnevna 10C

15.11.2014. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 16C

15.11.2015. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 2C, dnevna 16C

15.11.2016. oblačno, jutarnja -5C, dnevna 5C

16.Novembar/Studeni

16.11.2004. kiša i snijeg, 4C

16.11.2005. kiša cio dan, jutarnja 5C, dnevna 13C

16.11.2006. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja 4C, dnevna 20C

16.11.2007. kiša sa malo snijega, jutarnja -5C, dnevna 1C

16.11.2008. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 10C

16.11.2009. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 17C

512
16.11.2010. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 23C

16.11.2011. mraz, dan sunčan, jutarnja -4C, dnevna 8C

16.11.2012. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 9C

16.11.2013. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 11C

16.11.2014. kiša, jutarnja 7C, dnevna 17C

16.11.2015. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 17C

16.11.2016. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 7C

17.Novembar/Studeni

17.11.2004. sunčano i hladno, 8C

17.11.2005. kiša cio dan, jutarnja 3C, dnevna 7C

17.11.2006. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja 3C, dnevna 20C

17.11.2007. snijeg cio dan, jutarnja -6C, dnevna 0C

17.11.2008. kiša, poslije podne oblačno, jutarnja 3C, dnevna 7C

17.11.2009. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 20C

17.11.2010. kiša, jutarnja 14C, dnevna 15C

17.11.2011. mraz, dan sunčan, jutarnja -5C, dnevna 9C

17.11.2012. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 15C

17.11.2013. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 11C

17.11.2014. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 19C

17.11.2015. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 19C

513
17.11.2016. sunčano, jutarnja -2C, dnevna 9C

18.Novembar/Studeni

18.11.2004. sunčano i hladno, 7C

18.11.2005. kiša cio dan, jutarnja -3C, dnevna 4C

18.11.2006. oblačno, sunčano, jutarnja 3C, dnevna 19C

18.11.2007. snijeg cio dan, jutarnja -5C, dnevna 0C

18.11.2008. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 9C

18.11.2009. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 20C

18.11.2010. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 15C

18.11.2011. mraz, dan sunčan, jutarnja -5C, dnevna 2C

18.11.2012. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 14C

18.11.2013. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 13C

18.11.2014. kiša, jutarnja 6C, dnevna 17C

18.11.2015. oblačno, poslije podne sunčano, jutarnja 2C, dnevna 16C

18.11.2016. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 12C

19.Novembar/Studeni

19.11.2004. kiša i snijeg, predveče grmljavina, 13C

19.11.2005. oblačno i hladno, jutarnja -6C, dnevna 3C

19.11.2006. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 18C

19.11.2007. slab snijeg, jutarnja -2C, dnevna 1C

514
19.11.2008. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -3C, dnevna 6C

19.11.2009. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 17C

19.11.2010. oblačno sa malo kiše, jutarnja 4C, dnevna 17C

19.11.2011. mraz, oblačno, jutarnja -5C, dnevna 2C

19.11.2012. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 12C

19.11.2013. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 14C

19.11.2014. kiša, jutarnja 4C, dnevna 10C

19.11.2015. mraz, dan sunčan, jutarnja 2C, dnevna 17C

19.11.2016. sunčano, jutarnja 7C, dnevna 17C

20.Novembar/Studeni

20.11.2004. oblačno i hladno, 2C

20.11.2005. slab snijeg, jutarnja -8C, dnevna 1C

20.11.2006. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 17C

20.11.2007. snijeg, jutarnja -4C, dnevna 1C

20.11.2008. mraz, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 7C

20.11.2009. sunčano, jutarnja -2C, dnevna 16C

20.11.2010. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 16C

20.11.2011. mraz, oblačno, jutarnja -4C, dnevna 4C

20.11.2012. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 10C

20.11.2013. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 15C

515
20.11.2014. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 10C

20.11.2015. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja 6C, dnevna 17C

20.11.2016. kiša, poslije podne sunčano, jutarnja 6C, dnevna 18C

21.Novembar/Studeni

21.11.2004. oblačno, hladno i vjetrovito, jutarnja -10C, dnevna -2C

21.11.2005. snijeg i kiša, jutarnja -4C, dnevna 1C

21.11.2006. malo kiše, jutarnja 3C, dnevna 15C

21.11.2007. mraz, jutarnja -4C, dnevna 4C

21.11.2008. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 15C

21.11.2009. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 16C

21.11.2010. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 17C

21.11.2011. mraz, oblačno, jutarnja -4C, dnevna 7C

21.11.2012. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 10C

21.11.2013. oblačno sa malo kiše, jutarnja 2C, dnevna 13C

21.11.2014. oblačno, jutarnja -1C, dnevna 9C

21.11.2015. prvi snijeg, visina 10cm, jutarnja 2C, dnevna 18C

21.11.2016. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 18C

22.Novembar/Studeni

22.11.2004. hladno, mraz, jutarnja -10C, dnevna 5C

22.11.2005. slab snijeg, jutarnja -4C, dnevna 0C

516
22.11.2006. slab snijeg, jutarnja 0C, dnevna 17C

22.11.2007. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -3C, dnevna 10C

22.11.2008. snijeg, grmljavina, jutarnja 4C, dnevna 2C

22.11.2009. sunčano, jutarnja -4C, dnevna 17C

22.11.2010. kiša sa grmljavinom, jutarnja 9C, dnevna 16C

22.11.2011. mraz, oblačno, jutarnja -5C, dnevna 2C

22.11.2012. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 11C

22.11.2013. oblačno sa malo kiše, jutarnja 2C, dnevna 13C

22.11.2014. magla, poslije podne sunčano, jutarnja -1C, dnevna 9C

22.11.2015. snijeg, visina 12cm, jutarnja 3C, dnevna 7C

22.11.2016. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 17C

23.Novembar/Studeni

23.11.2004. oblačno sa jednim malim sunčanim intervalom, jutarnja -6C,


dnevna 12C

23.11.2005. slab snijeg cio dan, jutarnja 6, dnevna -2C

23.11.2006. kiša, jutarnja 1C, dnevna 8C

23.11.2007. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja 6C, dnevna 18C

23.11.2008. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -9C, dnevna 2C

23.11.2009. oblačno, jutarnja -1C, dnevna 13C

23.11.2010. kiša, jutarnja 13C, dnevna 9C

23.11.2011. ledena kiša, jutarnja -2C, dnevna 2C

517
23.11.2012. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 12C

23.11.2013. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 11C

23.11.2014. magla, poslije podne sunčano, jutarnja -2C, dnevna 7C

23.11.2015. oblačno, jutarnja 1C, dnevna 5C

23.11.2016. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 18C

24.Novembar/Studeni

24.11.2004. kiša oblačno i hladno, jutarnja 4C, dnevna 5

24.11.2005. oblačno cio dan , jutarnja 6C, dnevna -1C

24.11.2006. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 1C, dnevna 15C

24.11.2007. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -4C, dnevna 18C

24.11.2008. mraz, poslije podne oblačno , jutarnja -6C, dnevna 7C

24.11.2009. sunčano, jutarnja -3C, dnevna 13C

24.11.2010. kiša, jutarnja 3C, dnevna 7C

24.11.2011. ledena kiša, jutarnja 0C, dnevna 1C

24.11.2012. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 10C

24.11.2013. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 12C

24.11.2014. magla,oblačno, jutarnja -2C, dnevna 6C

24.11.2015. snijeg, jutarnja -2C, dnevna 4C

24.11.2016. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 17C

25.Novembar/Studeni

518
25.11.2004. sunčano, ujutru mraz, jutarnja 6 C, dnevna 2C

25.11.2005. jutro snijeg , poslije podne sunce, jutarnja -2C, dnevna 5C

25.11.2006. mraz , poslije podne sunce, jutarnja -2C, dnevna 18C

25.11.2007. mraz , poslije podne oblačno, jutarnja 6C, dnevna 19C

25.11.2008. kiša sa snijegom, jutarnja -4C, dnevna 7C

25.11.2009. sunčano, jutarnja -3C, dnevna 15C

25.11.2010. oblačno, jutarnja -2C, dnevna 6C

25.11.2011. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 3C

25.11.2012. sunčano, jutarnja 2C, dnevna 13C

25.11.2013. prvi snijeg, jutarnja 2C, dnevna 3C

25.11.2014. magla, oblačno, jutarnja -2C, dnevna 7C

25.11.2015. snijeg, jutarnja 0C, dnevna 4C

25.11.2016. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 15C

26.Novembar/Studeni

26.11.2004. ujutru mraz, sunčan dan, jutarnja -8C, dnevna 6C

26.11.2005. južni vjetar, popodne sunčano, jutarnja 7C, dnevna 14C

26.11.2006. mraz, popodne sunčano, jutarnja 0C, dnevna 17C

26.11.2007. kiša s malo snijega, jutarnja -3C, dnevna 3C

26.11.2008. kiša sa snijegom, jutarnja -3C, dnevna 4C

26.11.2009. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 12C

519
26.11.2010. oblačno sa kišom, jutarnja -1C, dnevna 6C

26.11.2011. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 13C

26.11.2012. sunčano, jutarnja 8C, dnevna 16C

26.11.2013. snijeg, visina 10cm, jutarnja -1C, dnevna 1C

26.11.2014. magla, oblačno, jutarnja -1C, dnevna 6C

26.11.2015. snijeg, jutarnja 0C, dnevna 3C

26.11.2016. kiša, jutarnja 4C, dnevna 10C

27.Novembar/Studeni

27.11.2004. mraz, magla, kiša, jutarnja 3C , dnevna 5C

27.11.2005. vjetorovito cio dan, jutarnja 4C, dnevna 16C

27.11.2006. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja 1C, dnevna 17C

27.11.2007. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -6C, dnevna 6C

27.11.2008. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -6C, dnevna 4C

27.11.2009. sunčano, jutarnja -4C, dnevna 18C

27.11.2010. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 8C

27.11.2011. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 14C

27.11.2012. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 14C

27.11.2013. snijeg, visina 65cm, jutarnja -2C, dnevna 0C

27.11.2014. magla, malo kiše, jutarnja 2C, dnevna 6C

27.11.2015. snijeg, jutarnja 0C, dnevna 2C

520
27.11.2016. kiša, jutarnja 7C, dnevna 13C

28.Novembar/Studeni

28.11.2004. oblačno magla, jutarnja 2C, dnevna 4C

28.11.2005. kiša cio dan, jutarnja 3C, dnevna 7C

28.11.2006. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 0C, dnevna 12C

28.11.2007. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -7C, dnevna 3C

28.11.2008. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -6C, dnevna -3C

28.11.2009. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 10C

28.11.2010. oblačno s malo kiše, jutarnja 7C, dnevna 13C

28.11.2011. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 7C

28.11.2012. oblačno s kišom, jutarnja 7C, dnevna 17C

28.11.2013. oblačno sa snijegom, jutarnja -3C, dnevna 3C

28.11.2014. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 12C

28.11.2015. snijeg, jutarnja 0C, dnevna 2C

28.11.2016. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 5C

29.Novembar/Studeni

29.11.2004. oblačno s maglom, jutarnja 0C, dnevna 5C

29.11.2005. mraz, oblačno, jutarnja 5C, dnevna 13 C

29.11.2006. mraz, oblačno, jutarnja -3C, dnevna 4 C

29.11.2007. mraz, poslije podne malo kiše, jutarnja -8C, dnevna 2C

521
29.11.2008. kiša oblačno, jutarnja -3C, dnevna 13C

29.11.2009. sunčano, jutarnja 3C, dnevna 12C

29.11.2010. oblačno s malo kiše, jutarnja 2C, dnevna 10C

29.11.2011. mraz, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 9C

29.11.2012. oblačno, jutarnja 11C, dnevna 17C

29.11.2013. snijeg, jutarnja -5C, dnevna 2C

29.11.2014. oblačno, jutarnja 3C, dnevna 13C

29.11.2015. snijeg, jutarnja 0C, dnevna 7C

29.11.2016. oblačno sa malo snijega, jutarnja -2C, dnevna 3C

30.Novembar/Studeni

30.11.2004. oblačno s maglom, jutarnja 0C, dnevna 14C

30.11.2005. oblačno, poslije podne kiša, jutarnja 0C, dnevna 13C

30.11.2006. oblačno, jutarnja -3C, dnevna 6C

30.11.2007. kiša, poslije podne snijeg, jutarnja -4C, dnevna 3C

30.11.2008. mraz, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 18C

30.11.2009. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 18C

30.11.2010. kiša sa snijegom, jutarnja 4C, dnevna 5C

30.11.2011. mraz, oblačno, jutarnja -3C, dnevna 8C

30.11.2012. kiša, jutarnja 7C, dnevna 11C

522
30.11.2013. snijeg, jutarnja -8C, dnevna 2C

30.11.2014. kiša, jutarnja 4C, dnevna 6C

30.11.2015. mraz, snijeg, jutarnja -2C, dnevna 8C

30.11.2016. oblačno, jutarnja -7C, dnevna 3C

01.Decembar/Prosinac

01.12.2004. oblačno, kiša, jutarnja -2C, dnevna 16C

01.12.2005. kiša i snijeg, jutarnja -3C, dnevna -1C

01.12.2006. oblačno, jutarnja -3C, dnevna 7C

01.12.2007. mraz, poslije podne magla, jutarnja -4C, dnevna 6C

01.12.2008. vjetar sjeverni, kiša, jutarnja -2C, dnevna 18C

01.12.2009. kiša, jutarnja 6C, dnevna 11C

01.12.2010. kiša, jutarnja -1C, dnevna 3C

01.12.2011. mraz, magla, poslije podne sunčano, jutarnja -4C, dnevna 3C

01.12.2012. kiša, jutarnja 2C, dnevna 8C

01.12.2013. snijeg, jutarnja -3C, dnevna 0C

01.12.2014. kiša, jutarnja 6C, dnevna 11C

01.12.2015. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 18C

01.12.2016. mraz, oblačno, jutarnja -3C, dnevna 5C

02.Decembar/Prosinac

02.12.2004. sunčano, jutarnja 5C, dnevna 20C

523
02.12.2005. jutro oblačno, poslije podne sunčano, jutarnja -1C, dnevna 8C

02.12.2006. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -2C, dnevna 7C

02.12.2007. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -6C, dnevna 9C

02.12.2008. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -4C, dnevna 7C

02.12.2009. kiša, jutarnja -2C, dnevna 6C

02.12.2010. kiša, jutarnja 5C, dnevna 10C

02.12.2011. mraz, magla, poslije podne sunčano, jutarnja -2C, dnevna 7C

02.12.2012. kiša, jutarnja 3C, dnevna 6C

02.12.2013. snijeg, jutarnja 0C, dnevna 4C

02.12.2014. kiša, jutarnja 4C, dnevna 7C

02.12.2015. sunčano, jutarnja 4C, dnevna 13C

02.12.2016. mraz, oblačno, jutarnja -1C, dnevna 9C

03.Decembar/Prosinac

03.12.2004. sunčano, popodne kiša, jutarnja 4C, dnevna 18C

03.12.2005. oblačno cio dan, jutarnja 0C, dnevna 12C

03.12.2006. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -1C, dnevna 9C

03.12.2007. poslije podne oblačno, vjetar južnog smjera, jutarnja 2C, dnevna
13C

03.12.2008. marz, oblačno, jutarnja -4C, dnevna 7C

03.12.2009. kiša, jutarnja 3C, dnevna 7C

03.12.2010. kiša, jutarnja 0C, dnevna 10C

524
03.12.2011. mraz, oblačno, jutarnja 2C, dnevna 14C

03.12.2012. malo snijega, jutarnja 0C, dnevna 3C

03.12.2013. snijeg, magla, jutarnja -3C, dnevna 1C

03.12.2014. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 9C

03.12.2015. magla, poslije podne sunčano, jutarnja 4C, dnevna 12C

03.12.2016. mraz, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 8C

04.Decembar/Prosinac

04.12.2004. oblačno s kišom, jutarnja 5C, dnevna 10C

04.12.2005. kiša, poslije podne sunčano, jutarnja 2C, dnevna 12C

04.12.2006. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja 0C, dnevna 17C

04.12.2007. kiša cijelu noć, jutarnja 3C, dnevna 8C

04.12.2008. kiša, jutarnja 2C, dnevna 3C

04.12.2009. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 6C

04.12.2010. kiša sa snijegom, jutarnja 2C, dnevna 9C

04.12.2011. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 15C

04.12.2012. mraz ujutru, poslije podne kiša, jutarnja -5C, dnevna 4C

04.12.2013. mraz, magla, snijeg, jutarnja -8C, dnevna 3C

04.12.2014. oblačno, jutarnja 5C, dnevna 8C

04.12.2015. magla cio dan, jutarnja 1C, dnevna 7C

04.12.2016. mraz, sunčano, jutarnja -7C, dnevna 6C

525
05.Decembar/Prosinac

05.12.2004. oblačno i hladno, jutarnja 4C, dnevna 12C

05.12.2005. oblačno cio dan, jutarnja 8C, dnevna 14C

05.12.2006. oblačno cio dan, jutarnja 8C, dnevna 16C

05.12.2007. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja 2C, dnevna 5C

05.12.2008. kiša, jutarnja 4C, dnevna 10C

05.12.2009. kiša, jutarnja 5C, dnevna 6C

05.12.2010. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 11C

05.12.2011. oblačno sa kišom, jutarnja 8C, dnevna 17C

05.12.2012. kiša sa snijegom, jutarnja 0C, dnevna 4C

05.12.2013. mraz, magla, snijeg, jutarnja -5C, dnevna 5C

05.12.2014. kiša, jutarnja 5C, dnevna 6C

05.12.2015. magla cio dan, jutarnja 1C, dnevna 6C

05.12.2016. mraz, sunčano, jutarnja -6C, dnevna 6C

06.Decembar/Prosinac

06.12.2004. oblačno, kiša, hladno, jutarnja 4C, dnevna 4C

06.12.2005. kiša cio dan, jutarnja 6C, dnevna 7C

06.12.2006. promjenjljivo oblačno sa malo kiše, jutarnja 6C, dnevna 18C

06.12.2007. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -5C, dnevna 7C

06.12.2008. kiša, jutarnja 4C, dnevna 10C

526
06.12.2009. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 8C

06.12.2010. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 10C

06.12.2011. kiša, poslije podne oblačno, jutarnja 1C, dnevna 7C

06.12.2012. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -3C, dnevna 4C

06.12.2013. mraz, poslije podne snijeg, jutarnja -4C, dnevna 4C

06.12.2014. kiša, jutarnja 4C, dnevna 6C

06.12.2015. magla cio dan, jutarnja 1C, dnevna 7C

06.12.2016. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 7C

07.Decembar/Prosinac

07.12.2004. sunčano i hladno, jutarnja 1C, dnevna 3C

07.12.2005. kiša i snijeg, jutarnja 2C, dnevna 3C

07.12.2006. promjenjljivo oblačno sa malo kiše, jutarnja 7C, dnevna 19C

07.12.2007. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -2C, dnevna 14C

07.12.2008. kiša, jutarnja -2C, dnevna 5C

07.12.2009. oblačno, jutarnja -3C, dnevna 3C

07.12.2010. oblačno, jutarnja 9C, dnevna 17C

07.12.2011. mraz, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 6C

07.12.2012. snijeg, jutarnja -2C, dnevna 2C

07.12.2013. mraz, magla, oblačno, jutarnja -4C, dnevna 1C

07.12.2014. kiša, jutarnja 4C, dnevna 7C

527
07.12.2015. magla, poslije podne sunčano, jutarnja -2C, dnevna 8C

07.12.2016. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -5C, dnevna 6C

08.Decembar/Prosinac

08.12.2004. oblačno, magla, jutarnja 6C, dnevna 0C

08.12.2005. magla cio dan, jutarnja 0C, dnevna 2C

08.12.2006. promjenjljivo oblačno sa malo kiše,jutarnja 8C, dnevna 19C

08.12.2007. mraz, kiša,jutarnja 3C, dnevna 6C

08.12.2008. kiša,jutarnja 3C, dnevna 4C

08.12.2009. kiša,jutarnja 2C, dnevna 11C

08.12.2010. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 17C

08.12.2011. kiša i prvi snijeg, jutarnja -1C, dnevna 7C

08.12.2012. snijeg, jutarnja -4C, dnevna 1C

08.12.2013. mraz, snijeg, jutarnja -5C, dnevna 4C

08.12.2014. kiša, jutarnja 4C, dnevna 7C

08.12.2015. magla cio dan, jutarnja 0C, dnevna 1C

08.12.2016. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -8C, dnevna 4C

09.Decembar/Prosinac

09.12.2004. oblačno, hladno, jutarnja 8C, dnevna 0C

09.12.2005. magla cio dan, jutarnja -1C, dnevna 1C

09.12.2006. promjenjljivo oblačno sa malo kiše, jutarnja 8C, dnevna 19C

528
09.12.2007. mraz, kiša, jutarnja 2C, dnevna 6C

09.12.2008. mraz, jutarnja -1C, dnevna 8C

09.12.2009. kiša sa snijegom, jutarnja 0C, dnevna 1C

09.12.2010. kiša sa snijegom, jutarnja 17C, dnevna 10C

09.12.2011. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 7C

09.12.2012. snijeg, visina 40cm, jutarnja -4C, dnevna -2C

09.12.2013. mraz, snijeg, jutarnja -3C, dnevna 8C

09.12.2014. kiša, jutarnja 3C, dnevna 4C

09.12.2015. oblačno, jutarnja 1C, dnevna 1C

09.12.2016. mraz, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 8C

10.Decembar/Prosinac

10.12.2004. oblačno, hladno, jutarnja 7C, dnevna 2C

10.12.2005. slaba kiša, jutarnja -2C, dnevna -1C

10.12.2006. magla, promjenjljivo oblačno sa malo kiše, jutarnja 3C, dnevna


14C

10.12.2007. kiša, jutarnja 2C, dnevna 5C

10.12.2008. mraz, jutarnja -6C, dnevna 2C

10.12.2009. kiša, jutarnja 3C, dnevna 6C

10.12.2010. snijeg, jutarnja -8C, dnevna -1C

10.12.2011. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 16C

10.12.2012. snijeg, jutarnja -15C, dnevna 0C

529
10.12.2013. oblačno s kišom i snijegom, jutarnja -3C, dnevna 5C

10.12.2014. kiša, jutarnja 0C, dnevna 1C

10.12.2015. kiša, jutarnja -2C, dnevna 4C

10.12.2016. mraz, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 11C

11.Decembar/Prosinac

11.12.2004. sunčano i hladno, jutarnja 4C, dnevna -1C

11.12.2005. slab snijeg, jutarnja -2C, dnevna -1C

11.12.2006. malo kiše, jutarnja -2C, dnevna 7C

11.12.2007. kiša, jutarnja 2C, dnevna 7C

11.12.2008. mraz, oblačno, jutarnja 4C, dnevna 12C

11.12.2009. kiša, jutarnja -2C, dnevna 4C

11.12.2010. snijeg, jutarnja -4C, dnevna 2C

11.12.2011. oblačno, jutarnja 8C, dnevna 12C

11.12.2012. snijeg, jutarnja -6C, dnevna 3C

11.12.2013. mraz, oblačno, jutarnja -6C, dnevna 2C

11.12.2014. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 1C

11.12.2015. kiša, jutarnja 2C, dnevna 4C

11.12.2016. mraz, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 12C

12.Decembar/Prosinac

12.12.2004. oblačno, hladno, jutarnja 8C, dnevna -3C

530
12.12.2005. oblačno sa malo kiše, jutarnja -4C, dnevna 1C

12.12.2006. magla, dan sunčan, jutarnja -1C, dnevna 6C

12.12.2007. kiša, jutarnja 3C, dnevna 4C

12.12.2008. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 10C

12.12.2009. kiša, jutarnja 0C, dnevna 3C

12.12.2010. snijeg, jutarnja -3C, dnevna 5C

12.12.2011. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 15C

12.12.2012. oblačno sa snijegom, jutarnja -8C, dnevna -2C

12.12.2013. mraz, oblačno, jutarnja -6C, dnevna 5C

12.12.2014. sunčano, jutarnja 0C, dnevna 7C

12.12.2015. mraz, jutarnja -2C, dnevna 8C

12.12.2016. oblačno sa malo kiše, jutarnja 0C, dnevna 8C

13.Decembar/Prosinac

13.12.2004. oblačno, hladno, jutarnja 7C, dnevna 3C

13.12.2005. oblačno i suho, jutarnja 3C, dnevna 0C

13.12.2006. maglovito cio dan, jutarnja 5C, dnevna 0C

13.12.2007. kiša sa snijegom, jutarnja -3C, dnevna 3C

13.12.2008. kiša, jutarnja -4C, dnevna 10C

13.12.2009. kiša sa snijegom, jutarnja -2C, dnevna 0C

13.12.2010. snijeg, jutarnja 2C, dnevna 3C

531
13.12.2011. kiša, jutarnja 8C, dnevna 10C

13.12.2012. mraz, snijeg, jutarnja -15C, dnevna 1C

13.12.2013. mraz, sunčano, jutarnja -6C, dnevna 5C

13.12.2014. mraz, sunčano, jutarnja -2C, dnevna 11C

13.12.2015. mraz, magla, jutarnja -2C, dnevna 9C

13.12.2016. oblačno, poslije podne sunčano, jutarnja 3C, dnevna 6C

14.Decembar/Prosinac

14.12.2004. oblačno, hladno, jutanja 5C, dnevna 3C

14.12.2005. oblačno sa kišom, jutarnja -4C, dnevna 0C

14.12.2006. maglovito cio dan, jutarnja 0C, dnevna 3C

14.12.2007. snijeg, jutarnja -6C, dnevna 2C

14.12.2008. mraz, sunčano, jutarnja -6C, dnevna 10C

14.12.2009. snijeg, jutarnja -1C, dnevna -1C

14.12.2010. snijeg, jutarnja -5C, dnevna -7C

14.12.2011. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 15C

14.12.2012. oblačno sa snijegom, jutarnja -5C, dnevna 2C

14.12.2013. mraz, sunčano, jutarnja -6C, dnevna 5C

14.12.2014. mraz, sunčano, jutarnja -2C, dnevna 12C

14.12.2015. mraz, magla, jutarnja -3C, dnevna 6C

14.12.2016. mraz, oblačno, jutarnja -6C, dnevna 8C

532
15.Decembar/Prosinac

15.12.2004. oblačno, hladno, jutarnja 8C, dnevna 3C

15.12.2005. slab snijeg, jutarnja -4C, dnevna 1C

15.12.2006. mraz ujutru,dan sunčan, jutarnja 0C, dnevna 10C

15.12.2007. snijeg, jutarnja -3C, dnevna -5C

15.12.2008. oblačno, jutarnja 4C, dnevna 12C

15.12.2009. snijeg, visina 30Cm, jutarnja -4C, dnevna -2C

15.12.2010. snijeg, jutarnja -4C, dnevna -1C

15.12.2011. oblačno sa malo kiše, jutarnja 5C, dnevna 15C

15.12.2012. kiša sa snijegom, jutarnja 3C, dnevna 9C

15.12.2013. oblačno, jutarnja -2C, dnevna 0C

15.12.2014. mraz, jutarnja -1C, dnevna 8C

15.12.2015. mraz, magla, jutarnja -2C, dnevna 3C

15.12.2016. kiša, jutarnja -1C, dnevna 6C

16.Decembar/Prosinac

16.12.2004. oblačno, hladno, jutarnja 8C, dnevna 3C

16.12.2005. maraz, poslije podne oblačno, jutarnja -3C, dnevna 6C

16.12.2006. maraz, poslije podne sunčano, jutarnja -5C, dnevna 10C

16.12.2007. snijeg, jutarnja -2C, dnevna -2C

16.12.2008. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 10C

533
16.12.2009. snijeg, jutarnja -6C, dnevna 3C

16.12.2010. snijeg, jutarnja -4C, dnevna -2C

16.12.2011. oblačno, jutarnja 1C, dnevna 11C

16.12.2012. oblačno sa snijegom, jutarnja 4C, dnevna 8C

16.12.2013. magla cio dan, jutarnja -2C, dnevna 1C

16.12.2014. oblačno, jutarnja 1C, dnevna 8C

16.12.2015. oblačno, jutarnja -1C, dnevna 4C

16.12.2016. mraz, oblačno, jutarnja -2C, dnevna 3C

17.Decembar/Prosinac

17.12.2004. kiša, hladno, jutarnja 6C, dnevna 0C

17.12.2005. kiša, poslije podne oblačno, jutarnja 2C, dnevna 1C

17.12.2006. mraz, sunčano, jutarnja 3C, dnevna 10C

17.12.2007. snijeg, jutarnja -2C, dnevna 1C

17.12.2008. kiša, jutarnja 4C, dnevna 13C

17.12.2009. snijeg, jutarnja -6C, dnevna -3C

17.12.2010. marz, snijeg, jutarnja -10C, dnevna 2C

17.12.2011. kiša, jutarnja 1C, dnevna 13C

17.12.2012. magla, oblačno sa snijegom, jutarnja 3C, dnevna 8C

17.12.2013. magla, jutarnja -6C, dnevna 1C

17.12.2014. kiša, jutarnja -4C, dnevna 8C

534
17.12.2015. oblačno, poslije podne sunčano, jutarnja -1C, dnevna 3C

17.12.2016. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -2C, dnevna 7C

18.Decembar/Prosinac

18.12.2004. kiša sa snijegom, jutarnja 3C, dnevna 3C

18.12.2005.slab snijeg, jutarnja 4C, dnevna -1C

18.12.2006. kiša cio dan, jutarnja -2C, dnevna 4C

18.12.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja -4C, dnevna -1C

18.12.2008. kiša, jutarnja 2C, dnevna 7C

18.12.2009. snijeg, jutarnja -7C, dnevna 1C

18.12.2010. snijeg , jutarnja -9C, dnevna 3C

18.12.2011. oblačno, jutarnja -2C, dnevna 4C

18.12.2012. kiša sa snijegom, jutarnja 1C, dnevna 3C

18.12.2013. magla, jutarnja -4C, dnevna 3C

18.12.2014. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 9C

18.12.2015. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 4C

18.12.2016. mraz, sunčano, jutarnja -7C, dnevna 4C

19.Decembar/Prosinac

19.12.2004. sunčano i hladno, jutarnja 7C, dnevna 4C

19.12.2005. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -6C, dnevna -1C

19.12.2006. snijeg, jutarnja -1C, dnevna 0C

535
19.12.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja -4C, dnevna -2C

19.12.2008. snijeg, malo kiše, jutarnja -4C, dnevna 4C

19.12.2009. snijeg, jutarnja -12C, dnevna -5C

19.12.2010. mraz, oblačno, jutarnja -13C, dnevna 0C

19.12.2011. kiša, poslije podne snijeg, jutarnja 0C, dnevna 2C

19.12.2012. kiša sa snijegom, jutarnja 0C, dnevna 3C

19.12.2013. magla, jutarnja -3C, dnevna 5C

19.12.2014. mraz, sunčano, jutarnja -1C, dnevna 12C

19.12.2015. oblačno, jutarnja 0C, dnevna 6C

19.12.2016. mraz, magla, jutarnja -8C, dnevna -4C

20.Decembar/Prosinac

20.12.2004. snijeg, hladno, jutarnja 6C, dnevna -1C

20.12.2005. slab snijeg, jutarnja 6C, dnevna 2C

20.12.2006. snijeg, jutarnja -3C, dnevna 0C

20.12.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja -3C, dnevna -3C

20.12.2008. oblačno s kišom, jutarnja 4C, dnevna 5C

20.12.2009. snijeg, poslije podne sunce, jutarnja -6C, dnevna -6C

20.12.2010. oblačno, jutarnja -5C, dnevna 7C

20.12.2011. snijeg, visina 6cm, jutarnja -1C, dnevna 0C

20.12.2012. kiša sa snijegom, jutarnja 2C, dnevna 3C

536
20.12.2013. mraz, snijeg, jutarnja -8C, dnevna 8C

20.12.2014. mraz, oblačno, jutarnja 2C, dnevna 10C

20.12.2015. magla cio dan, jutarnja 0C, dnevna 6C

20.12.2016. mraz, magla, jutarnja -4C, dnevna -2C

21.Decembar/Prosinac

21.12.2004. oblačno sa snijegom, jutarnja 8C, dnevna 0C

21.12.2005. slab snijeg, jutarnja -2C, dnevna 2C

21.12.2006. snijeg, jutarnja -2C, dnevna 0C

21.12.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 8C, dnevna -4C

21.12.2008. kiša, jutarnja -4C, dnevna 6C

21.12.2009. mraz, jutarnja -18C, dnevna -3C

21.12.2010. oblačno, jutarnja -1C, dnevna 8C

21.12.2011. mraz, snijeg, jutarnja -7C, dnevna 1C

21.12.2012. oblačno sa snijegom, jutarnja -2C, dnevna 3C

21.12.2013. oblačno sa malo kiše, jutarnja -1C, dnevna 8C

21.12.2014. kiša sa grmljavinom, jutarnja 2C, dnevna 8C

21.12.2015. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 4C

21.12.2016. mraz, magla, jutarnja -4C, dnevna -3C

22.Decembar/Prosinac

22.12.2004. oblačno sa snijegom, jutarnja 7C, dnevna 0C

537
22.12.2005. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja 3C, dnevna 4C

22.12.2006. snijeg, jutarnja 0C, dnevna 1C

22.12.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja -6C, dnevna -3C

22.12.2008. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -5C, dnevna -3C

22.12.2009. oblačno, jutarnja -4C, dnevna 9C

22.12.2010. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 10C

22.12.2011. snijeg, jutarnja -2C, dnevna 1C

22.12.2012. oblačno sa snijegom, jutarnja -1C, dnevna 2C

22.12.2013. mraz, jutarnja -3C, dnevna 9C

22.12.2014. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -4C, dnevna 10C

22.12.2015. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -2C, dnevna 11C

22.12.2016. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -3C, dnevna -2C

23.Decembar/Prosinac

23.12.2004. oblačno sa malo sunca, jutarnja 6C, dnevna -2C

23.12.2005. snijeg sa malo kiše, jutarnja -3C, dnevna 1C

23.12.2006. oblačno, jutarnja -2C, dnevna 2C

23.12.2007. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja 8C, dnevna -2C

23.12.2008. oblačno, jutarnja -2C, dnevna 5C

23.12.2009. oblačno sa vjetrom, jutarnja 9C, dnevna 19C

23.12.2010. oblačno, jutarnja 7C, dnevna 16C

538
23.12.2011. snijeg, jutarnja -1C, dnevna 1C

23.12.2012. oblačno sa snijegom, jutarnja -1C, dnevna 6C

23.12.2013. mraz, jutarnja 5C, dnevna 10C

23.12.2014. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -2C, dnevna 12C

23.12.2015. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -3C, dnevna 10C

23.12.2016. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -3C, dnevna 2C

24.Decembar/Prosinac

24.12.2004. sunčano i hladno, jutarnja 8C, dnevna 7C

24.12.2005. marz ujutru, poslije podne sunčano, jutarnja 0C, dnevna 5C

24.12.2006. oblačno, jutarnja -1C, dnevna 0C

24.12.2007. mraz, poslije podne oblačno, jutarnja -6C, dnevna -3C

24.12.2008. mraz, jutarnja 3C, dnevna 5C

24.12.2009. oblačno sa vjetrom, jutarnja 9C, dnevna 15C

24.12.2010. oblačno s kišom, jutarnja 6C, dnevna 14C

24.12.2011. mraz, snijeg, jutarnja -8C, dnevna 3C

24.12.2012. snijeg, jutarnja 4C, dnevna 13C

24.12.2013. mraz, snijeg, jutarnja -3C, dnevna 7C

24.12.2014. mraz, sunčano, jutarnja -2C, dnevna 8C

24.12.2015. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -2C, dnevna 10C

24.12.2016. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -4C, dnevna 1C

539
25.Decembar/Prosinac

25.12.2004. mraz i hladno, jutarnja 9C, dnevna 11C

25.12.2005. mraz ujutru, poslije podne sunčano, jutarnja 4C, dnevna 4C

25.12.2006. oblačno sa malo snijega, jutarnja -3C, dnevna 3C

25.12.2007. snijeg, jutarnja -4C, dnevna -3C

25.12.2008. snijeg, jutarnja 2C, dnevna 0C

25.12.2009. oblačno sa vjetrom, jutarnja 10C, dnevna 18C

25.12.2010. kiša sa malo snijega, jutarnja 6C, dnevna 10C

25.12.2011. kiša sa malo snijega, jutarnja 0C, dnevna 2C

25.12.2012. mraz, oblačno sa snijegom, jutarnja 6C, dnevna 13C

25.12.2013. mraz, snijeg, jutarnja -3C, dnevna 7C

25.12.2014. mraz, sunčano, jutarnja -3C, dnevna 11C

25.12.2015. mraz, sunčano, jutarnja -2C, dnevna 12C

25.12.2016. mraz, oblačno, jutarnja 3C, dnevna 6C

26.Decembar/Prosinac

26.12.2004. vjetar sa kišom, jutarnja 0C, dnevna 14C

26.12.2005. snijeg cio dan, jutarnja 2C, dnevna 0C

26.12.2006. oblačno, jutarnja -3C, dnevna 2C

26.12.2007. snijeg, jutarnja 6C, dnevna -2C

26.12.2008. snijeg, jutarnja -4C, dnevna -1C

540
26.12.2009. kiša sa grmljavinom, jutarnja 6C, dnevna 10C

26.12.2010. snijeg, jutarnja 2C, dnevna 1C

26.12.2011. mraz, snijeg, jutarnja -4C, dnevna 0C

26.12.2012. oblačno sa snijegom, jutarnja 4C, dnevna 14C

26.12.2013. oblačno, jutarnja 6C, dnevna 10C

26.12.2014. snijeg i kiša, jutarnja 0C, dnevna 4C

26.12.2015. mraz, magla, jutarnja -1C, dnevna 12C

26.12.2016. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja 4C, dnevna 6C

27.Decembar/Prosinac

27.12.2004. vjetar,kiša, sunce, jutarnja 5C, dnevna 15C

27.12.2005. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 1C

27.12.2006. mraz, oblačno, jutarnja-4 C, dnevna 1C

27.12.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 6C, dnevna -2C

27.12.2008. snijeg, jutarnja -3C, dnevna -3C

27.12.2009. snijeg, jutarnja -3C, dnevna 4C

27.12.2010. snijeg, jutarnja -5C, dnevna -3C

27.12.2011. mraz, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 5C

27.12.2012. kiša, jutarnja 4C, dnevna 10C

27.12.2013. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 12C

27.12.2014. mraz, jutarnja -7C, dnevna 5C

541
27.12.2015. mraz, jutarnja -1C, dnevna 11C

27.12.2016. ujutru kiša, poslije podne oblačno, jutarnja 2C, dnevna 5C

28.Decembar/Prosinac

28.12.2004. oblačno, kiša, jutarnja 6C, dnevna 5C

28.12.2005. magla, poslije podne kiša, jutarnja 4C, dnevna 1C

28.12.2006. mraz, jutarnja -5C, dnevna 2C

28.12.2007. promjenjljivo oblačno, jutarnja 6C, dnevna -2C

28.12.2008. snijeg, jutarnja -6C, dnevna -3C

28.12.2009. oblačno, jutarnja -1C, dnevna 4C

28.12.2010. jutro s mrazom, dan sunčan, jutarnja -12C, dnevna 1C

28.12.2011. jutro s mrazom, dan sunčan, jutarnja -6C, dnevna 3C

28.12.2012. kiša, jutarnja -2C, dnevna 5C

28.12.2013. sunčano, jutarnja 6C, dnevna 12C

28.12.2014. snijeg, visina 10cm, jutarnja -1C, dnevna 1C

28.12.2015. mraz, jutarnja -2C, dnevna 12C

28.12.2016. oblačno, jutarnja -2C, dnevna 5C

29.Decembar/Prosinac

29.12.2004. kiša sa snijegom, jutarnja 4C, dnevna 0C

29.12.2005. oblačno s kišom, jutarnja 3C, dnevna 3C

29.12.2006. mraz, jutarnja -7C, dnevna 3C

542
29.12.2007. oblačno, jutarnja 7C, dnevna -2C

29.12.2008. malo snijega, jutarnja -3C, dnevna -3C

29.12.2009. oblačno, jutarnja -2C, dnevna 5C

29.12.2010. mraz, sunčano, jutarnja -9C, dnevna 0C

29.12.2011. mraz, magla, jutarnja -5C, dnevna 2C

29.12.2012. kiša, jutarnja 0C, dnevna 2C

29.12.2013. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -1C, dnevna 11C

29.12.2014. snijeg, visina 30cm, jutarnja -6C, dnevna -3C

29.12.2015. oblačno, jutarnja -1C, dnevna 6C

29.12.2016. oblačno sa malo snijega, jutarnja -2C, dnevna 2C

30.Decembar/Prosinac

30.12.2004. kiša, jutarnja 3C, dnevna 2C

30.12.2005. snijeg, jutarnja 5C, dnevna -2C

30.12.2006. mraz, jutarnja 6C, dnevna 7C

30.12.2007. oblačno, jutarnja 8C, dnevna -4C

30.12.2008. oblačno, jutarnja -6C, dnevna -5C

30.12.2009. kiša, jutarnja 3C, dnevna 8C

30.12.2010. mraz, sunčano, jutarnja -9C, dnevna 0C

30.12.2011. kiša sa snijegom, jutarnja -2C, dnevna 1C

30.12.2012. mraz, sunčano, jutarnja -4C, dnevna 5C

543
30.12.2013. oblačno, jutarnja 10C, dnevna 12C

30.12.2014. snijeg, visina 40cm, jutarnja -7C, dnevna -3C

30.12.2015. malo kiše, jutarnja -4C, dnevna 0C

30.12.2016. mraz, oblačno, jutarnja -4C, dnevna 3C

31.Decembar/Prosinac

31.12.2004. oblačno, hladno, jutarnja 2C, dnevna 3C

31.12.2005. mraz, jutarnja 7C, dnevna 2C

31.12.2006. mraz, jutarnja -6C, dnevna 4C

31.12.2007. oblačno sa snijegom, jutarnja 9C, dnevna -5C

31.12.2008. oblačno , jutarnja -4C, dnevna -5C

31.12.2009. oblačno , jutarnja 12C, dnevna 16C

31.12.2010. mraz, sunčano, jutarnja -9C, dnevna 0C

31.12.2011. kiša sa snijegom, jutarnja 0C, dnevna 1C

31.12.2012. mraz, sunčano, jutarnja -6C, dnevna 4C

31.12.2013. oblačno, jutarnja 2C, dnevna 6C

31.12.2014. snijeg, jutarnja -12C, dnevna -9C

31.12.2015. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -3C, dnevna 2C

31.12.2016. mraz, poslije podne sunčano, jutarnja -7C, dnevna 4C

544
DODATAK
Europsko prvenstvo u fudbalu počelo 12.06.2004.

1. krug

Portugal 1: 2 Grčka

Španija 1 : 0 Rusija

Hrvatska 0: 0 Švicarska

Francuska 2:1 Engleska

Italija 0:0 Danska

Švedska 5: 0 Bugarska

Letonija 1 : 2 Češka

Njemačka 1:1 Holandija

2. krug

Španija 0: 0 Grčka
Rusija 0: 2 Portugal
Engleska 3 : 0 Švicarska
Hrvatska 2: 2 Francuska
Danska 2 : 0 Bugarska
Italija 1 : 1 Švedska
Letonija 0: 0 Njemačka
Holandija 2 : 3 Češka

545
3. krug

Španija 0 : 1 Portugal
Grčka 1 : 2 Rusija
Hrvatska 2 : 4 Engleska
Francuska 2: 1 Švicarska
Italija 2: 1 Bugarska
Danska 2 : 2 Švedska
Njemačka 1 : 2 Češka
Holandija 2: 0 Letonija

24.06.2004. četvrt finale

Engleska 0 : 1 Portugal
Francuska 0 : 1 Grčka
Holandija 5 : 4 Grčka
Danska 0 : 2 Češka

30.06.2004. polufinale

Holandija 1 : 2 Portugal

01.07.2004.

Češka 0 : 1 Grčka

04.07.2004. Finale

Grčka 1 : 0 Portugal

Utakmica BIH : SCG dana 09.10.2004. rezultat 0:0

546
Z A K LJ U Č A K

Nakon svega možemo vidjeti ogromnu predanost bilježenju vremenskih prilika


od strane autora, te da je ovo djelo nastalo bez njegove namjere. Naravno tu su
obimni podaci koji mogu biti korišteni u razne svrhe, a prije svega za
istraživanja, te izračunavanje prosječnih temperatura, i slično. Ustanovio sam da
je prosječni broj sunčanih dana u Đurđeviku svega 143 dana u godini. Zatim,
primijetio sam da su nam mrazevi česta pojava, te da od istih stradaju često
usjevi, cvijeće, ali i voće.

U ovom djelu dao sam vam pregled po godinama i po datumima, kako bi lakše
došli do podataka koji vas zanimaju, na vama je kako ćete ih koristiti.

Naravno, naizlazio sam tokom prepisivanja i obrade teksta na brojne probleme,


ali sam ih uspješno prevazilazio. U jednom posebnom dijelu dao sam skenirane
stranice originalnih bilješki kako bih odagnao sumnje u ovo djelo.

Iskreno se nadam da će ovo djelo biti korisno i prihvaćeno od strane čitalačke


publike. Ali, jedno je sigurno, što više vrijeme bude odmicalo, vrijednost ovih
bilješki bit će sve veća, i one će samim tim postati zanimljive.

I ono najvažnije, vjerujem, da će moj djed na onome svijetu zbog ovoga djela
imati lijepu nagradu.

Emir Nišić

547
PRILOZI

548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
BIOGRAFIJA AUTORA

Jusuf (Abdulaha) Nišić rođen je 25.05.1938. godine u


Đurđeviku od oca Abdulaha (1903.-1971.) i majke Mejre
rođene Brčaninović (1899.-1959.). Imao je još pet braće i
to Mehmed (1925.-2009.), Muharem (1928.-2014.), Šahin
(1930.-2003.), Rasim (1933.-2001.) i Bećir (1935.-1986.).
Završio je Srednju trgovinsku školu, i cio svoj radni vijek
proveo je u preduzeću Trgozad (kasnije preimenovan u
Živinice promet), gdje je radio kao trgovac u mjestima: Đurđevik, Bašigovci,
Kovači, Podgajevi, Višća, Gornje Živinice, Ljubače i Živinice. Oženio se 1962.
godine, Eminom Mujić kćerkom Saliha iz Kovača (rođena 1942.), sa kojom je
izrodio troje djece Senad (1963.), Aida (1965.) i Vahida (1968.). Bio je to
uzorit trgovac, a skoro cio život bavio se ribolovom, što je bila njegova najveća
ljubav. Pecao je često na Gostelji, Drinjači, Spreči, Krivaji i Drini. Bio je član
nekoliko ribarskih udruženja, kao i auto-moto društava, jedan period bio je
učesnik u reli takmičenjima. Naravno, u doba socijalizma bio je sindikalni i
partijski aktivista. Zadnjih trinaest godina svog života redovno je bilježio
vremenske prilike iz čega je proizašla ova elektronska knjiga, što je njegovo
jedino napisano djelo. Umro je 31.03.2017. godine nakon kraće bolesti u UKC
Tuzla, ukopan je na mezarju Musići u Đurđeviku 01.04.2017. godine.

586
SADRŽAJ

Uvod..................................................................................................................... 3

Recenzija.............................................................................................................. 8

O Đurđeviku....................................................................................................... 11

Hronološki pregled po godinama...................................................................... .14

Hronološki pregled po datumima..................................................................... 290

Dodatak Europsko prvenstvo u nogometu 2004.............................................. 545

Zaključak.......................................................................................................... 547

Prilozi............................................................................................................... 549

Biografija autora.............................................................................................. 586

587
588