You are on page 1of 2
REPUBLIKA NG PILIPINAS) LUNGSOD NG MAYNILA ) S.S. SALAYSAY Kami, ARGELSAM R. RACUYA at LARA NINA R. GARCES, Parehong nasa wastong gulang nakatira sa Cebu City, matapos manumpa ng naayon sa batas ay nagsasaad ng sumusunod: 1. Na kami ang magulang ni, KIANAH MAE G. RACUYA, na pinanganak noong September 20, 2004 sa Cebu City Hospital Cebu City. N . Noong siya ay labing dalawang (12) taong gulang dinala ko siya sa Health Center ng Barangay Calamba sa Cebu City upang bakunahan siya ng Dengue Vaccine na noong ay libreng binibigay sa mga bata. Nalaman ko itong bakuna na Dengvaxia dahil ako ay isang Barangay Health Worker sa Barangay Calamba. w . Dinala ko (LARA NINA) noong umaga ng 20 August 2017, ang aking anak na si KIANAH MAE G. RACUYA upang bakunahan siya ng Dengvaxia Vaccine kasama ng ibang mga bata bilang ito ay libreng binibigay ng DOH. 4. Bago pa mabakunahan ang aking anak ito ang malusog, masiyahin at hindi sakitin. Napansin namin ang pagbabago sa kanyang katawan noong Enero 2018 © limang buwan pagkatapos na ito at maturukan ng Dengvaxia Vaccine. 5. Napansin namin una ang pagkakaroon ito ng rashes sa dibdib at likod. Bukod dito ang aming anak ay namutla at natutuyo ang kanyang balat. Dito na din nagsimula ang pagsasakit ng kanyang ulo, tiyan at dibdib. 6. Hangang noong May 5, 2018, bandang 2:00 a.m, habang siya natutulog kasama ng kanyang mga kalbigan, kami at tinawag ng kanyang mga kaibigan sa taas na aming bahay dahil hindi raw makahinga ang aming anak. 7. Pagbaba namin, napansin namin na ang aming anak ay hindi na makagalaw at nawawalan ng malay. Bukod pa dito hindi daw siya makahinga at ang mata ay tumitirik na. 8. Nagpatawag kami ng ambulansya pagkatapos ay dinala sa Cebu City Hospital. Pagdating doon tinignan siya ng doctor at inobserbahan. Ngunit kinabukasan, dahil malala daw ang sitwasyon ng anak ko, nilipat kami sa Cebu Doctors Hospital dahil mas kumpleto daw ang gamit doon. 9. Siya ay pinasok sa ICU ng nasabing hospital dahil siya ang kanyang Blood Pressure ay bumaba ng bumaba, ang kanyang baga ang nasira din ayon sa doctor at may infection daw siya. 10. Hangang noong May 8, 2018 bandang 8:45 ng gabi, hindi na kinaya ng aming anak ang kanyang sitwasyon at kami ay linisan na niya dahil na rin sa hirap ng kanyang kalagayan. Dengvaxia #56 11. Sa_tkalawang lingo ng Hunyo 2018, kami ay linapitan ng mga empleyado ng DOH upang kausapin. Nalaman ko ito dahil sinabihan ako kasamahan kong Nurse sa center na kakausapin daw ako ng mga ito. 12. _Nagkita kami sa Health Center sa Barangay Calamba at doon nagpakilala silang mga taga DOH at sila at may ID ng DOH. Lima silang magkakasama na lumapit sa akin para ako ay kausapin. 13. Kinuwento ko sa kanila ang nangyari sa anak ko mula sa simula at ang mga naranasan nitong paghihirap simula noong nabakunahan siya ng Dengvaxia Vaccine hangang siya ay bawian ng buhay. 14. Pagkatapos kong ikuwento ang mga nangyari sa aking anak, ako tinanong kung may utang ba ako sa hospital. Sumagot naman ako na meron pa akong utang. Dito na nila ako inalok ng kanila itong babayaran para daw hindi ko na maalala lalo ang anak ko dahil na din sa utang sa hospital. 15. Sinabihan ako na kung ako ay papayag hihingan nila ako ng mga document upang maiproseso ang pagbabayad ng aking utang sa hospital. Dito na ibinigay sa akin ang listahan ng mga documento na kailangan kong ibigay sa kanila. 16. Ng aking basahin ang listahan, nakasulat dito ang ilang documento tulad ng: Hospital Bill, Death Certificate, Dengvaxia Card at Medical Abstract na kailangan ko daw ibigay ang mga orihinal nito para mabayaran ang hospital bills ko. 17. Sinabihan ko sila hindi mababayaran ang buhay ng anak ko ng pera at hustiya ang aking hinahanap at wala akong pipirmahan sa DOH na papel patungkol sa aking anak. Sinabihan ko din sila na hinding hindi ako pupunta sa opisina ng DOH sa Jones Avenue 18. Na aming ginawa ang salaysay na ito bilang patotoo sa mga nakasaad sa itaas. Sa katunayan ng lahat ng ito ay inilagda ko ang aking buo at tunay na pangalan sa gawing ibaba ngayong ika-29 ng Enero 2019 dito sa Lungsod ng Maynila. ARGE! R. RACUYA LARA NINA R. GARCES Nagsasalaysay Nagsasalaysay SINUMPAAN AT NILAGDAAN sa harap ko ngayong ika-29 ng Enero 2019 dito sa Lungsod ng Maynila ang mga nagsasalaysay at nanumpa na katotohanan ang lahat ng nakasaad sa kanilang salaysay b jlang personal na kaalaman at base sa autentikong documento.