You are on page 1of 4
REPUBLIKA NG PILIPINAS ) LUNGSOD NG MAYNILA __)S.S. SINUMPAANG SALAYSAY Ako si MARILYN TELERON CASONA, 28 taong gulang, may asawa at nakatira sa Lapu-Lapu City, Cebu, matapos na manumpa nang naaayon sa batas ay kusang-loob na nagsasalaysay ng mga sumusunod: 1. Ako ay ina ni TRISH ANNE TELERON CASONA, isa sa mga batang naging biktima ng Dengvaxia Program ng Department of Health (DOH); 2. Na ang aking anak na si Trish Anne T. Casona ay . nabakunahan noong ika-15 ng Hulyo 2017; xO 3. Na noong ika-21 ng Hunyo 2018 ay namatay ang aking anak na si Trish Anne T. Casona ng dahil sa itinurok na bakunang Dengvaxia sa kanya; 4, Nanoong Hulyo 2018, ako ay pinuntahan sa aming bahay ng isang babaeng employado ng DOH at sinabing ako ay bibigyan ng “refund” para sa lahat ng nagastos ko sa ospital at sa pagpapalibing ng aking anak; 5. Na ako ay binigayan ng nasabing babae ng isang papel kung saan nakalagay ang mga “requirements” na aking kelangang isumite sa DOH - Cebu Office upang maproseso ang aking “refund”, Nakalakip sa salaysay na Dengvaxia #66 — ito ang “Reimbursement Checklist” bilang Annex “A” na ibinigay sa akin ng nasabing babae na nagpunta sa aking bahay; Na dahil sa dami ng “requirements” na kanyang hinihingi, ako ay hindi tumuloy sa pagproseso ng “refund”; Na makalipas ang isang linggo ay bumalik ang nasabing babae upang alukin ako ng Php 50,000.00 na mula kay Pangulong Duterte bilang tulong sa pagkamatay ng aking anak; Na bilang kapalit ng Php 50,000.00 na tulong ay kailangan kong isumite ang Dengvaxia Card, Death Certificate at iba pang mga dokumento ng namatay kong anak; Na hindi ko tinggap ang tulong na Php 50,000.000 ng nasabing babaeng dahil sa kagustuhan kong maituloy ang kaso upang mabigyan ng hustisya ang pagkakamatay ng aking anak. BILANG PATOTOO ay aking pinanunumpaan at nilagdaan ito ngayong ika-29 ng Enero 2019 sa lungsod ng Maynila, Pilipinas. MARILYN TECKRON CASONA Nagsasalaysay SUBSCRIBED AND SWORN to before me this 29! day of January 2019 in the City of Manila, Philippines. I further certify that I personally examined the affiant under oath and found out to my satisfaction that she fully understood the contents of the above, which she executed from her own free will and deed. ATTY. ZENIX LOU P. GUZMAN Public Attorney I Administering Officer Pursuant to R.A. 9406