You are on page 1of 44

‫في‬

‫القرآن الكريم وقراءاته‬


‫اىل عيينَّ اللتني كانتا سبب شقائي يف تلك احلياة أهدي هذا العمل‬

‫‪2‬‬
‫بسم ميحرلا نمحرلا هللا‬

‫مقدمة‬

‫أهمجة البحث‬

‫صعوبات البحث‬

‫خطة البحث‬

‫‪3‬‬
4
‫التموجد‬
‫أوال ‪ :‬القرآن الكريم ‪.‬‬

‫‪ – 1‬تعريف القرآن لغة ‪.‬‬

‫) (‬
‫)(‬
‫)(‬
‫)(‬
‫)(‬
‫)‬

‫‪5‬‬
‫‪ – 2‬تعريف القرآن اصطالحا‬

‫)(‬
‫)‬
‫)(‬
‫)‬

‫‪6‬‬
‫‪ -3‬أسماؤه‬

‫االستشواد بالقرآن الكريم في النحو‬

‫ثانجا القراءات‬

‫‪ – 1‬تعريفوا لغة ‪:‬‬

‫‪7‬‬
‫‪ – 2‬تعريف القراءات اصطالحا‬

‫( ‪)2‬‬
‫‪ – 3‬شروط القراءة الصحجحة‬

‫‪ – 4‬أقسام القراءات‬

‫‪8‬‬
‫‪ –5‬القراء‬

‫االستشواد بالقراءات في النحو‬

‫‪9‬‬
‫ثالثا الحروف الناسخة‬

‫‪10‬‬
11
‫المبحث األول‬
‫وجوب كسر همزة إن‬

‫المواضع التي يجب فجوا كسر همزة إن‬

‫‪12‬‬
13
14
15
16
17
18
19
20
‫المبحث الثاني‬
‫وجوب فتح همزة أن‬

‫‪21‬‬
22
23
24
25
26
‫المبحث الثالث‬
‫جواز كسر همزة إن وفتحوا‬

‫‪27‬‬
28
29
30
‫المناقشة‬

‫مواضع وجوب الكسر‬

‫‪31‬‬
32
33
34
‫مواضع وجوب الفتح‬

‫‪35‬‬
36
37
‫الخاتمة‬

‫‪38‬‬
‫ثبت المصادر والمراجع‬

‫‪39‬‬
40
41
42
43