"Istoria este cea dintâi carte a unei naţii. Într-însa ea îşi vede trecutul, prezentul şi viitorul.

"N BALCESCU Istoria face parte din noi, caci fiecare purtam un bagaj uman ce-si are originea in istorie. Istoria ne arata cu claritate ce suntem, cum suntem. Tot istoria ce arata ca miscarile politico-sociale sunt doar miscari ciclice, repetandu-se iar si iar. Faptul că evenimentele se repetă este o dovadă că omul învaţă din istorie. Au observat că revolta este un mijloc prin care se poate obţine o schimbare, de multe ori benefică, deşi cere multe sacrificii. Nu toate luptele au fost pentru putere, avere, teritorii. Prin revoluţii s-au încercat schimbări ideologice – detronarea dictaturii care stătea în calea progresului. Ce ar fi trebuit să vadă martirii? Că există riscul să moară şi să stea încuiaţi în casă? Să-i lase pe alţii să lupte pentru idealurile lor? Dacă nu poţi câştiga negocierea, în cazuri de extremă urgenţă recurgi şi la violenţă. Nu încerc să justific faptul că există victime nevinovate ale conflagraţiilor. Sper că violenţa va fi eradicată din societatea umană. Şi de aceea avem nevoie de istorie, pentru a observa tipare ale evoluţiei social-politice şi pentru a anticipa şi preveni conflictele. Istoria, e cea care ne aseaza pe noi ca natie si popor intr-un context global. Cunoscand-o vom stii si intelege specificul nostru romano-balcanic, cu toate valentele sale. Pentru ca un eveniment sa devina fapt istoric e necesar sa ne putem detasa de tumultul prezentului si analizat cu echilibru, incercand mai ales sa intelegem cauza. Din pacate in ultimele decenii in scoala, istoria e fost partizan studiata, ba mai mult, nu doar prin omisiune ci chiar prin schimbarea sensului, rezultand de regula vaste ''zone albe'' ce tin de cultura. In zilele noastre cand curentul globalizarii e tot mai puternic, necunosterea istoriei, poate determina ruperea individului de locul natal, de tara mama, pana la pierderea identitatii nationale. Iubesc istoria! storicul Nicolae Iorga care spunea ca "Un popor care nu-si cunoaste istoria este ca un copil care nu-si cunoaste parintii". Cunoaşterea istoriei este importantă pentru societatea civilă. Fără aceasta individul este mai vulnerabil la manipularea politică sau de orice fel. Adunarea recomandă Comitetului Miniştrilor să încurajeze învăţarea istoriei în Europa, formulând următoarele propuneri : Cunoaşterea istoriei trebuie să fie o parte esenţială a educaţiei tinerilor. Predarea istoriei va trebui să permită tinerilor să-şi formeze deprinderi de gândire critică pentru a interpreta şi a analiza informaţia de o manieră critică şi responsabilă, să recunoască complexitatea problemelor şi să aprecieze diversitatea culturală. Vor trebui identificate stereotipurile şi orice alte distorsiuni bazate pe prejudecăţi naţionale, rasiale, religioase si altele.” Scopul principal este dea contribui la dezvoltarea personalităţii cu o înaltă conştiinţă naţională, iniţiată în valorile general-umane, naţionale şi responsabilă de trecut, prezent şi viitor

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful