You are on page 1of 1
Woltsegg side ai mei, Am rupt-o sfiditor cu Wolfsegg-ul De altfel, mereu mi-am socat parintii. Am fieut totul impotriva lor, si impotriva surorilor mele am fiieut totul, ca si-i gochez, Nu eam pretentios in alegerea mijloacelor mele de a-i soca, Foarte des, iam disere= itat gi ridicutizat, efind nu exista absolut nimic la ei de discreditat si ridieulizat, mi-am zis, si din now min- tea imi era impede. Lram acuzat adesea pe ‘modul cel mai infam, in imaprejurari in care nimie mx fra de acuzat, am min{it-o pe mama, am si ridieuli= zat-o adesea in fala lumii, am disereditat-o, iam dat ‘o lovitura prin aroganta mea, eram nevoit si-mi spun acum. Dar m-am linistit din nou, aveam intr-adevir ‘mintea limpede, M-am despairtit de ai mei absolut, constient, din propria mea vi meant vat de dreptur in fafa lor, m-am zs, sam pornito in cealalt directie. De atitia ani nu mai zugrivisem apartamentul, fiindeii nu mai suport meseriagii ‘mi-am zis, privin fsurile de pe tavan. A trebuit mt ‘mut intr-n palat renaseentst, ea sim simt definitiv Singur, ea si fin despirtit de toatii lumea, mi-am zis, ici adevarul e totusi ci m-am despatit de toi, mu de ai mei de ln Wolf jetaten mea rel la citeva persoane, Gambett, Zacehi, Maia, s ccurind nici aceasta societaterestranssi nu va mai exista, ‘mi-am zis gi am luat-o din now in directie invers8, Dac tu biigiim de seam, dintr-odati ne aflim complet singuri si ne trezim chiar fair niciun singur om, ‘mi-am zs, Imi inerueigasem mainile la spate, aim mos tenitacest obicei de la bunicul meu patern, mi-am zis. Dealtfel, n-am mostenit doar mult i aproape totul de Iabunicul meu patern, De-ar sti unchiul meu Georg ee singur sunt acum de fapt, dintr-odatit Visez tot timpul lasinguratate, dar cand sunt singur, sunt eel mai nefe= ‘cit dintre oameni. Nu suport singuratatea si vorbese despre ea intruna, predic singuritatea sio detest pro- fund, pentru ei ea te face mai nefericit decat orice, cum sin, cum ineep de-acum so simt, predic, bani ari, singurtatea fafa de Gambetti si stil fel de bine ea singuratateae cea mai cumplita peteaps din toate. span ii Gambeti, Gambet,singunatateae dinate suprem, finda fac pe filosoel at de e, stit prea bine ed singuritatea e cer mai ewmpita pedleapsi din toate. Doar un nebun propov Singuratatea si, ke arma arm, af complet singur ni inseamn’ alteeva decats8 fit complet nebun, ult eu si am porn din no in celal divet ‘Apartamentl ea de mare ent cs dure meas 5 sae mao kas de cst ram fn sm in grandomania me fost o grandomanie uilor mele ibertatea pecare ci gindurilor mele, De ind aim luat apartament egret, din partea mea a nehiriey acest apartament erva la un pref, ka urmat fenorm, despre eare nu a indvizni si le sul 0 lor mei, odata le spusesem o baser, dar nu Te spusest pre, cio sum inventati, eae da viral, m-ar filuat drept nebun. & unud din apart ‘mentele cele mai avantajoase din toatié Romar, le spusesem eu, sinu mai diseutasem n Tor despre pretul si apartamentul imi p nia, mi-am zis, si mergeam prin el ineolo s1incoa ‘ea $i eum mergeam incolo $i ineoave intr-o temniti Si adesea imi numese apartamentul termnita mea de ‘gandit, dar nummai fa de mine insumi, in fata nim nui alteuiva, ca si nu fiu banuit de nebunie, ciei xnumi un apartament temnigi de gindit numai unui nebun fi trece prin minte, ar socoti ei eu siguranta ‘M-am asezat la birou si am privit fotogeafile la care ini uitasem toat dupi-amiaza, le studiasem, m-am. corectat numaidecat. Am pus fotografie una lang