FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

HBIS3303: PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 SEMESTER SEPTEMBER 2010

1.

Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja. Anda boleh menjawab sama ada menggunakan Bahasa Inggeris atau Bahasa Melayu.

2. Tugasan anda perlu ditaip atas kertas A4 dengan menggunakan saiz font 12 “Times New Roman” dan langkau baris 1.5. 3. Tugasan ini menyumbang sebanyak 30% kepada gred akhir kursus. 4. Tugasan ini perlu disiapkan secara individu. 5. Anda perlu menghantar tugasan kepada tutor bersemuka. 6. Tugasan anda hendaklah diserahkan sebelum atau pada Tutorial ke 4. Serahan selepas tarikh tidak akan diterima. 7. Tugasan ini terhad kepada 10-12 muka surat sahaja. 8. Tugasan anda akan dinilai berdasarkan kepada keupayaan anda menghuraikan persoalan yang diberikan dengan disokong oleh hujah-hujah dan bahan-bahan bukti yang tepat dan relevan. 9. Plagiarisma dalam apa jua bentuk adalah dilarang sama sekali. Bahan tugasan yang diplagiat tidak akan diterima dan markah sifar (0) akan diberikan.

a. Mengabaikan toharah menyebabkan ibadah tidak diterima oleh Allah. Antara topik perbincangan dalam bab toharah ialah tayammum.SOALAN TUGASAN Toharah ialah satu aspek yang terpenting dalam ibadah. Rukun tayammum dan perkara-perkara yang mengharuskan tayammum.w yang menunjukkan anggota tayammum. d) Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang akan digunakan semasa mengajar topik [Total: 30 Markah] KERTAS SOALAN TAMAT . Bincangkan tayammum mengikut kriteria berikut: a) Takrif dari segi bahasa dan istilah berserta satu dalil daripada hadis Rasulullah s. b) c) Sejarah pensyariatan tayammum berserta dalil. tayammum.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful