You are on page 1of 1

Estimarea eficienţei economice a sistemului informatic cu ajutorul analizei

cost / beneficiu
Proiectarea şi realizarea unui sistem informatic implică un consum mare de resurse
(forţă de muncă, echipamente, produse program, consumabile, etc. ce pot fi exprimate sub
formă de costuri) pentru a obţine servicii exprimate sub formă de venituri. Sistemul informatic
având o durată de viaţă bine determinată, realizarea lui poate fi asimilată cu o investiţie şi pe
această cale putem estima eficienţa economică cu ajutorul indicatorilor oferiţi de analiza cost
beneficiu.
Metoda analizei cost beneficiu (ACB), elaborată de către Institutul Băncii Mondiale
(BIRD), se bazează pe aplicarea tehnicilor de actualizare şi pe folosirea în analiză a unui număr
restrâns de indicatori de eficienţă.
Atunci când se calculează costurile sistemului trebuie luate în considerare două mari
categorii:
- costurile iniţiale, determinate de costurile echipamentelor, ale cablării şi ale softului; avem în
vedere în acest sens costurile pentru softul de bază, sisteme de operare şi programe utilitare,
dar şi costul pentru softul de aplicaţii proiectat şi realizat sau reproiectat, dezvoltat,
modernizat.
- costuri operaţionale sau funcţionale, care cuprind costurile cu personalul, cu funcţionarea şi
întreţinerea calculatoarelor, cu distribuirea datelor – dacă este cazul, cu întreţinerea şi
dezvoltarea sistemului său aplicaţiei informatice.
Se impune precizarea că adeseori costurile constituie aspecte fundamentale ale
proiectării unui sistem nou, dar uneori, indiferent de costuri, pentru realizarea unui sistem
informatic performant se acceptă orice efort, inclusiv financiar. Aşa ar putea fi, de exemplu, un
sistem care să asigure securitatea naţională.
De aceea nu se poate da o reţetă exactă de apreciere a eficienţei unui sistem informatic,
ea fiind influenţată de specificul, de importanţa şi necesitatea fiecărui sistem în parte.