You are on page 1of 2

IME: ____________________________ UL MNOŽENJE

Z DVOMESTNIM ŠTEVILOM

PISNO ZMNOŽI IN ČRKE VPIŠI K USTREZNIM ZMNOŽKOM SPODAJ. TAKO


BOŠ DOBIL-A ODGOVOR NA ZASTAVLJENO VPRAŠANJE.

E E V Ž Č
25 · 25 32 · 17 15· 28 36 · 24 58 · 14

R V N A I
18 · 54 27 · 35 31 · 29 43 · 18 55 · 15

H L S A O
16 · 17 40 · 25 57 · 13 22 · 44 43 · 16

E I E E K
17 ·28 26 · 38 43 · 19 61 · 15 33 · 29

S K Š I J
27 · 37 15 · 62 37 · 21 58 · 17 26 · 37

KATERA ŽIVAL LAHKO SKOČI VIŠJE OD HIŠE?


____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ,

945 741 915 864 825 420 968 1000 986

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

930 625 972 272 988 777 817 899 544

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ .

999 957 774 812 476 962 688

The Math Riddle Book Klavdija Štrancar; OŠ Col


REŠITEV:

E E V Ž Č
25 · 25 32 · 17 15 · 28 36 · 24 58 · 14
625 544 420 864 812

R V N A I
18 · 54 27 · 35 31 · 29 43 · 18 55 · 15
972 945 899 774 825

H L S A O
16 · 17 40 · 25 57 · 13 22 · 44 43 · 16
272 1000 741 968 688

E I E E K
17 · 28 26 · 38 43 · 19 65 · 15 33 · 29
476 988 817 915 957

S K Š I J
27 · 37 15 · 62 37 · 21 58 · 17 26 · 37
999 930 777 986 962

V S E Ž I V A L I ,

945 741 915 864 825 408 968 1000 986

K E R H I Š E N E

930 625 972 272 988 777 817 899 544

S K A Č E J O.

999 957 774 812 476 962 688