You are on page 1of 51

Monografie

Cuprins:
Introducere………………………………………………………….……………………………………………………………………………3
Capitolul I. Organizarea sistemului bancar romanesc…………...........................................................6

Capitolul II .Deschiderea si functionarea contului bancar ................................................................... 10


Capitolol III. GESTIUNEA INSTRUMENTELOR DE PLATĂ ......................................................... 21
1. Diferitele instrumente de plată............................................................................................. 21
1.1.Tipuri de cecuri ................................................................................................................. 21
1.2.Menţiuni obligatorii ........................................................................................................... 22
1.3. Termene de prescriere ...................................................................................................... 22
1.4. Cardul bancar (de retrageri, de plăţi, de credit, cadou şi co-brand) .................................. 22
1.1. Autorizaţiile de extrageri .................................................................................................. 23
1.2.Viramentul (rolul băncii şi diversele tipuri de viramente) .................................................. 24
1.3. Efectele de comerţ (cambia, biletul la ordin) ..................................................................... 24
1.5. Cifre cheie (date statistice privind plăţile interbancare) .................................................... 25
2. Incidentele de plată .............................................................................................................. 25
2.1. Incidentele legate de cecuri ............................................................................................... 25
2.2.Incidentele legate de credite ............................................................................................... 26
3. Contestaţiile ......................................................................................................................... 26
3.1. Contestaţiile referitoare la cec ........................................................................................... 26
3.2. Contestarea unui card ....................................................................................................... 26
4. Terminalele de plăți electronice (POS) ................................................................................. 26
4.1. Funcțiile unui POS ....................................................................................................... 27
4.2. Contractul POS ............................................................................................................ 27
5. Vânzarea la distanță ............................................................................................................ 27
5.1. Mizele ........................................................................................................................... 27
5.2. Internetul ..................................................................................................................... 27
5.3. Platformele de call-center .............................................................................................28
5.4. Serviciul de call-back.................................................................................................... 28
6. Noua normă SEPA............................................................................................................... 28
6.1. Viramentul SEPA ......................................................................................................... 28
6.2. Extragerea SEPA ......................................................................................................... 28
6.3. Plata prin card SEPA ................................................................................................... 29
Capitolul IV. CREDITUL PENTRU PERSOANE FIZICE ................................................................. 29
4.1 Inițierea în matematica financiară ................................................................................... 30
1. Dobânzi (simple și compuse) ................................................................................................ 30
1.1. Rata (proporțională, actuarială) ................................................................................... 30
1.2. Metode de rambursare (în avans, la scadență, scutire) ................................................. 31
2. Creditul de consum .............................................................................................................. 31
2.1. Reglementarea (destinatari, contractul de credit) ......................................................... 32
2.2. Cazuri particulare ( creditul afectat, creditul permanent) ............................................ 32
2.3. Diferitele tipuri de consum (descoperirea de cont, personal clasic, personal afectat,
pentru studenți, permanent) .................................................................................................... 32
3. Abordarea şi gestiunea riscului ............................................................................................ 33
4. Creditul imobiliar ................................................................................................................ 34
4.1. Reglementarea (destinatari, publicitatea, contractul de credit, conditiile suspensive,
rambursarea anticipată, cazuri de neplată) ............................................................................. 34
4.2. Împrumuturile sectorului reglementat (banca pentru locuinţe) .................................... 34
4.3. Împrumuturile pentru sectorul liber (creditele clasice, creditele punte) ....................... 34
5. Diferitele moduri de achiziţionare ....................................................................................... 35
5.1. Vânzarea în stare de finalizare viitoare (creditele pe bază de proiect) .......................... 35
5.2. Contractul de construire (alegerea constructorului, verificări de efectuat, conditii de
revizuire a preţului, dovada garanţiei de rambursare, eşalonarea plăţilor, termenul de
renunţare, semnarea contractului, finalizarea lucrărilor şi plata soldului) .............................. 35
6. Diferitele rate ale dobânzii (ale împrumutului) .................................................................... 36
6.1. Dobânda anuală efectivă .............................................................................................. 36
6.2. Rata dobânzii legală ..................................................................................................... 37
6.3. Rata dobânzii cămătărească (calculul pragurilor de camătă, delictul) .......................... 37
6.4. EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) ...................................................................... 37
6.4. EONIA (Euro OverNight Index Average) .................................................................... 37
6.5. ROBOR (Romanian Internbank Offer Rate)................................................................38
7. Diferite garanții la rambursarea creditelor .......................................................................... 38
7.1. Garanții personale ........................................................................................................ 38
7.2. Garanții reale ............................................................................................................... 38
8. Asigurările împrumuturilor ................................................................................................. 38
8.1. Riscurile acoperite ........................................................................................................ 39
8.2. Contract și partea interesată ........................................................................................ 39
8.3. Punerea în practică a garanției ..................................................................................... 39
9. Tratamentul supraîndatorării.............................................................................................. 39
9.1. Schema generală a dispozitivului de supraîndatorare................................................... 39
9.2. Rolul și funcționarea comisiilor de supraîndatorare ..................................................... 40
9.3. Rolul instanțelor judecătorești...................................................................................... 40
9.4. Funcționarea procedurii de redresare personală .......................................................... 40
Capitolul V.CREDITUL PENTRU FIRME (IMM) .................................. Error! Bookmark not defined.
1. Creditele pe termen mediu și lung ....................................................................................... 41
2. Împrumutul pentru înfiinţarea întreprinderii...................................................................... 41
3. Leasing ................................................................................................................................ 41
4. Împrumuturi din exploatare ................................................................................................ 41
4.1. Creditele de trezorerie ..................................................................................................... 41
4.2. Garanțiile ......................................................................................................................... 42
5. Finanțarea gestiunii clienților .............................................................................................. 42
5.1. Scontul comercial ............................................................................................................. 42
5.2. Factoring.......................................................................................................................... 42
5.3. Comerțul internațional.................................................................................................... 43
CAPITOLUL VI. RĂSPUNDEREA BĂNCII (SECRET BANCAR, DEONTOLOGIE, COD
ETICĂ) ...................................................................................................................................................... 44
3. Deontologia .....................................................................................Error! Bookmark not defined.
3.1 Principalele obligații .......................................................................................................... 46
3.2. Loialitatea față de angajator ............................................................................................. 46
3.3. Respectarea legilor și regulamentelor și vigilența deosebită în ceea ce privește spălarea
banilor ..................................................................................................................................... 46
3.4. Concluzie .......................................................................................................................... 46
5.1. Cele trei faze ale spălării banilor din venituri provenite din activități criminale ..............47
5.2. Obligațiile ce revin instituțiilor de credit ........................................................................... 47
5.3. Organismele de control ..................................................................................................... 47
Glosar de termeni...................................................................................................................................... 48
Bibliografie ................................................................................................................................................ 51
Anexe……………………………………………………………………………………………………………………………………………….67

Introducere

1.Caracteristicile economice ale pietei persoanelor fizice si a firmelor


În perioada contemporană, băncile au un rol destul de mare în economie,acesta fiind un
principal intermediar în raportul economii-investiții, un lucru destul de necesar în evoluția
societății actuale.
În ciuda faptului că sistemul bancar capătă o sferă de activitate, din ce în ce mai
complexă, principalul domeniu de activitate rămâne o acordarea de credite și facilitarea plăților
dintre agenți economici sau persoane fizice sau juridice. Astfel, banca furnizează trei servicii
principale și de bază: deschiderea de conturi bancare; facilități de credit si ajutor în transferul
fondurilor.
Pentru a veni în ajutorul clienților, băncile încearcă să propună o gamă largă de produse
și servicii. Produsele bancare specializate sunt utilizate de persoanele deja familiarizate cu
sistemul și produsele bancare.
Primul pas în a deveni client, unei instituții bancare este deschiderea de cont. Cerințele
și nevoile clienților, difera destul de mult,în mod preponderent în funcție de job, situație
financiară și stil de viață. Numărului de clienți crește în fiecare an în România, semn de
dezvoltare a situației economice din țară.
Pentru a se dezvolta în continuare băncile, au nevoie de clienți mulțumiți și fideli.
Concurența este unul din principalele motive care vor duce la o dezvoltare și o
îmbunătățire mai substanțială a sistemului bancar. Băncile vor fi nevoite să își mărească gama de
servicii și oportunități, deoarece unele servicii vor fi deja disponibile pe piață. Nevoile clienților
se pot schimba o data cu trecerea timpului, iar băncile trebuie sa dețină oferte constant. Ca
clienți, atât a persoanelor fizice, cat și a celor juridice, va constitui un echilibru în acordarea
depozitelor și oferirea de credite.
În principiu băncile clasifică clienții în trei categorii și anume:bănci și instituții
financiare; persoane juridice nebancare si persoane fizice.

2.Miza economică a relației cu clienții


Instituțiile bancare atrag disponibil, prin opțiunea clienților, de a avea un cont. Banca
oferă dobânzi, persoanelor ce constituie depozite, dobânzi ce înregistrează cheltuieli din partea
instituțiilor bancare.
Dobânda are un anumit procent, din totalul sumei depozitate și se poate acorda lunar, în
funcție de preferințele clienților.
Pentru a veni în ajutor, persoanele bancare oferă credite, atât pentru nevoile persoanele,
cât și pentru susținerea dezvoltării pieței afacerilor. Majoritatea băncilor oferă oportunitatea unui
credit persoanelor fizice, cât și a persoanelor juridice. Pentru ca banca să aibă venit, cât și
oportunitatea unui câștig, clienții trebuie să plătească o taxă, pentru examinarea caracterului
oportun, de acordare a creditului și nu în ultimul rând o dobândă, ce variază în funcție de termen
și suma oferită.
Un alt factor, ce este un venit pentru bănci, sunt comisioanele de utilizare a cardurilor
bancare și multitudinea de opțiuni și servicii.
Bănca încearcă sa ofere totalitatea produselor, ce întâlnesc necesitățile clienților, pentru
al împiedica, să caute servicii, la o alta instituție bancară. Prin fidelizarea clienților, se vrea o
accesare largă a produselor si se va rezulta într-o majorare a veniturilor pe client.
Capitolul I. Organizarea sistemului bancar romanesc

1.Diferite institutii de credit

Sistemului bancar din România a fost înfiintat in 1990 si a fost restructurat pe noi
funcții. Înainte de acestei reprofilari, serviciile și produsele bancare sunt limitate pentru ca aveau
un sistem foarte rigid.
Sistemul monobancar, unde băncile se subordonau statului a fost desființat. Sistemul bancar s-a
consolidat pe doua etape, acestea fiind bănci comerciale și BNR.
Instituțiile de credit din România desfășoară activități, acestea sunt persoane juridice
care aparțin următoarelor categorii:
-Băncile;
-Organizațiile cooperatiste de credit;
-Băncile de economisire și creditele în domeniul locativ;
-Băncile de credit ipotecar
-Instituțiile emitente de monedă electronică.

Aceste instituții de credit din România au nevoie de autorizație, din partea Banci
Nationale Romane pentru a-și putea desfășura activitățile propuse. Pentru a primi acea
autorizație, fiecare instituție este nevoită să îndeplinească unele condiții legate de capitalizare,
acționariat, conducere, sediu și de a respecta reglementările.
Capitalul social al instituțiilor de credit din Romania este vărsat în numerar,dar și
integral la momentul subscrierii. Dar și în cazul in care se majorează, care nu se face prin
aporturi în natură.
Este nevoie să existe două persoane cu experiență la conducere și care să se poate
desfășura pe teritoriul țării, acest sediu fiind în România.

2.Organisme profesionale și organisme centrale

În urma istoricului, privim dezvoltarea sistemului bancar, delimitarea facandu-se în


funcție de proprietății de capital privind băncile. Instituțiile bancare sunt : bănci de stat, banci pe
acțiuni și banci mixte. Banca Nationala Romana are un rol important in sistemu de creditare a
țării, dar și în procesul de promovare a politicilor statului, interesul său este de fiabilitate.
Organismele din țara noastră sunt urmatoarele:
A. Organisme profesionale,acestea fiind:
-Asociația Română a Băncilor este entitatea care confirmă toata piața bancară a țării.
Aceasta este compusă din 37 de bănci active din sectorul bancar.
-Institutul Bancar Român a fost înființat în anul 1991. Principalul obiectiv este
perfecționare profesională a personalului bancar. Dar si pregătirii în conformitate cu cerințele pe
care le cer instituțiile de credit / Banca Nationala Romana, acestea cooperând cu Asociatia
Romane Bancare,dar și cu programele aprobate, prin intermediul Consiliului de Administrație.
B. Organisme centrale,acestea fiind:
-Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar este înființat în anul 1996. Este
persoana fizică, cu drept public,iar obiectivul principal este de garantare a rambursării
depozitelor,acesta aflandu-se în cadrul Instituțiilor de credit.
-Central Riscului de Credit acesta este o baza de bate, de unde sunt colectate, stocate,
dar și certificate informațiile (cu privire la persoanele din întreaga țară). Care au avut credite,
angajamente care au depășit suma minimă de raportare de 20.000 lei, dar și informații
referitoarele la fraude cu cardul.
-Biroul de Credit este înființat la propunerea sectorului bancar din România.
Furnizează informații consistente, reale și actualizate, despre persoanele fizice care au contractat
un credit, de la societăți bancare / financiare, pentru a se proteja de riscul neplății.
-Centrala Incidentelor de Plăți este o baza de bate administrată, de către Banca
Nationala Romana. Unde sunt trecute toate persoanele care au înregistrat acele fapte ilicite, în
utilizarea instrumentelor de plată.
-TransFond reprezinta o instituție,care este formata de către Banca Nationala Romana și
băncile comerciale. Acestea se ocupă cu decontare interbancară, în moneda națională.
-ROMCARD este o societate comerciale, care se ocupă cu înregistrarea tranzacțiilor,
acestea fiind efectuate cu carduri bancare.

3.Autoritățile de control, de reglementare și consultare

Banca Nationala Romana este in cooperare cu autorități de supraveghere și


reglementare a sectorului sistemul financiar român. Aceasta colaborarea este necesară, pentru a
putea asigura transparența, integritatea piețelor și a sistemul financiar, respectarea cadrului
legislativ, dar deasemea si mărirea cadrul de stabilitate, din punct de vedere financiar.
Organele de control ale unei bănci comerciale sunt urmatoarele:
A. Externe
Ministerul Finanțelor Publice este acea instituție, care are un rol important în
desfășurarea tuturor activităților structurale (economice, financiare și fiscale), din România.
Aceasta instituție funcționează pe baza legii nr. 90/2001, care cuprinde organizarea și funcționare
Guvernului și a ministerelor, cu modificări ulterioare, a legii nr. 500/2000 în privința finanțelor
publice.
Banca Națională a României este banca centrală a României. Are personalitate juridică
și este o instituție publica independentă, cu un rol de asigurare și menținere a stabilității
prețurilor.
B. Interne
Adunare Generală a Acționarilor este organul de deliberare și de decizie și funcționează
conform legii nr.31/1990.
Comitetul de Direcție membrii au mandat pentru conducerea și coordonarea activității de
zi cu zi a băncii.
Comitetul de audit cu rolul de a analiza independent, față de conducerea generală a
băncii,privind metodele contabile și procedurile interne de colectare a informațiilor.
Auditorul Financiar se ocupă de situațiile de certificare a băncii, certificarea referindu-se
la situațiile saturate stabilite conform normelor BNR-ului. Dar si la situații elaborate conform
Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.
Comitetul de Credit discuta dosarele de credit, care depășesc competențele directorilor
executivi.
Comitetul de Risc are misiunea de a agestiona riscurile cele mai semnificative, precum
riscurile de credit, de lichiditate, de imagine, de piață și riscul operațional.
Comitetul de Administrare a Activelor și Pasivelor cu sarcina de a analiza politica de
dobânzi, resursele și plasamentele bancii. Dar si lichiditatea, evoluția, rezerva minimă obligatorie
și structura activelor și pasivelor.
Capitolul II .Deschiderea si functionarea contului bancar
1.Intrarea în relația client bancă

Condițiile Generale de Afaceri (CGA) se ocupă cu reglementarea relației, dintre banca


și clienții sau persoane fizice/juridice autohtone/străine în situațiile în care se încheie orice tip de
contract, formulare.
Orice informație, oferită de către angajatul bănci, poate sa determine încheierea unui
nou contract între cei doi.

1.1Verificarea actului de identitate

Este necesară verificare a actului de identitate al clientului pentru a ști, cu cine purta o
discuție și se urmărește urmatoarele:
- Numele complet al clientului;
- Data și locul unde s-a nascut;
- CNP-cod numeric personal;
- Domiciliul/rezidența;
- Naționalitatea;
-Numărul și seria actului de identitate.
Toate acestea, se regăsesc în actul de identitate al clientului respectiv. Aceste informații
sunt obligatorii de verificat, pentru ca sunt foarte importante în luarea unei decizii,si de exemplu
pentru acordare sau refuzul unui contract.

1.2.Verificarea adresei
Se verifică adresa pentru a afla, daca clientul este rezident în România, dar și pentru a
putea fi identificat, pentru a putea trimite notificări prin poștă și pentru a le primi într-un timp
util.

1.3.Verificarea capacității civile

Se verifica,capacitatea civilă pentru a știi, dacă persoana are dreptul de a-și exercita
drepturile cerute. Drepturile acestea se dobândesc la împlinirea vârstei de 18ani, respectiv 16
ani,la casatorie.
Se poate pierde,capacitatea civilă,în cazul în care persoana în cauza a fost condamnată
penal, pentru anumite infracțiuni sau în cazul in care persoana este declarată de către un
medical,cu un psihic inapt.

Capacitatea civilă a unei persoane fizice se împarte în două elemente:


a) Capacitatea de folosință reprezinta aptitudinea generală și abstractă a unei
persoane,pentru a avea drepturi civile, cât și obligații civile. Nu poate lipsi,capacitatea de
folosință, iar îngrădirea ei, se poate realiza doar în condiții expres prevăzute de lege.
Începutul,acestei capacității de folosință este marcat de nașterea persoanei. Sfârșitul acestui
drept se opreste,la decesul persoanei.
b) Capacitatea de exercițiu reprezintă capacitatea unei persoane, de a întocmi acte juridice
civile.
Exista trei categorii de persoane fizice ce privește capacitatea de exercițiu,acestea fiind:
1)Total lipsite de aptitudinea, persoanele sub varsta de 14 ani sau cei care sunt supuși sub
interdicție judecătorească.
2)Capacitate de exercițiu restrânsă o au persoanele cuprinse între varsta de 14 și 18 ani.
Participă aceasta personal, în cazul întocmirii actelor juridice, dar trebuie încuviințarea prealabilă
a părinților.
3)Capacitate de exercițiu este persoana care a îndeplinit vârsta de 18 ani,dar si cei care se
căsătoresc la varsta de 16 ani si o pot dobândi.
Capacitatea de folosință se încheie,cu urmatoarele elemente:
-la încetarea capacității de folosință;
-punerea sub interdicție judecătorească;
-anularea acestei căsători, înainte de a împlini varsta de 18 ani;
-față de un minor de rea credință.

1.4. Verificarea naționalității

Verificarea naționalitati este pentru a putea elimina riscul. Si de a efectua acele fapte
ilicite și pentru a avea o monitorizare a istoriei activității bancare, pe parcursul relației dintre
bancă și client.
1.5.Verificarea capacității bancare

Verificarea capacitatii bancare se află din întrebările adresate de personalul bănci,


pentru client, cum ar fi: tipul de cont dorit, stabilitatea venitului pe care le are, unde dorește să
folosească suma de bani, proveniența banilor. De asemenea și alte întrebări pentru care se
urmărește eliminarea riscului în privința spălării banilor. În urma verificării, informațiilor primite
de la client, banca ia decizia de a acorda sau de a refuza operațiunea solicitată de către clientul
respectiv.

2. Convergența de cont a persoanelor fizice

2.1.Condițiile tarifare

Pentru o buna desfasurare a relatiei Banca Transilvania-client are la bază un segment


destul de important. Care a fost stabilit de comun acord, încă din momentul în care s-a întocmit
documentația pentru deschiderea unui cont pentru cel din urmă. Acest segment se axează pe
faptul că unitatea bancară este autorizată, să perceapă contravaloarea comisioanelor, a taxelor
pentru operațiunile ce au loc în numele clientului respectiv.
2.2.Condițiile de utilizare

o Cardul poate fi folosit, doar de proprietarul pe care este emis;


o Utilizarea cardului, de către proprietar, poate începe din prima zi de la primire, până la
ultima zi din luna,inscrisa pe card;
o Pot fi atașate unele pachete gratuite de servicii de asistență și asigurări, acestea fiind
aduse la cunoștință proprietarului;
o Exercitarea transferurilor de fonduri, între propriile conturi,dar si în conturi terțe;
o Cardul poate fi utilizat, atât în interiorul țării, cât și în străinătate, indiferent în ce valuta;
o Pot fi utilizate, carduri in relief, la orice tip de terminal, iar restul cardurilor doar la
terminale electronice;
o Proprietarul poate cere băncii modificarea unor limite de utilizare, legat de cardul sau
pentru cel emis pentru un utilizator;
o Sunt urmărite toate operațiunile efectuate cu cardul, pentru a elimina riscul de utilizare în
fapte ilicite;
o Proprietarul răspunde de toate rezultatele plăților, efectuate cu cardul de către utilizatori
față de bancă;
2.3.Angajamentele reciproce

In general,banca,cat si clienti,trebuie sa indeplineasca serii de drepturi si obligatii.

a) Drepturile băncii
 Solicitarea documentelor, necesare de la client, pentru deschiderea unui cont.
 Acordarea, pentru operațiune cerută de către client,respectiv refuzul.
 Solicitarea informațiilor, in scris de la client, cu privire la împuternicitul de cont.
 Suspendarea operațiuni, până la primirea informațiilor lipsă de la client..
 Compensarea obligațiilor de plată, pe care clientul o are față de bancă.
 Modificarea taxelor, comisioanelor, dobânzilor, pentru anumite operațiuni, unde trebuie
să anunțe detinatorul.
 Orice obligație pentru bancă se retine, din momentul deschiderii contului la bancă.
 Efectuarea de plăți din contul clientului la bancă (cu excepție este contul revolving), fără
acordul clientului, în urma hotărâri judecătorești.
 Se poate bloca contul clientului deschise la bancă, dacă acesta nu a fost alimentat,timp de
3 luni sau în cazul în care sunt înregistrate descoperiri neautorizat de contul curent.
 Transmiterea informațiilor, către CIP sau de catre CRC despre client.
 Efectuarea penalităților, in caz de întârziere pentru sume pe care le datorează băncii.
 Transmiterea informațiilor, de natura secretului bancar, conform OUG nr.99/2006,către
terți (ANAF).

b) Obligațiile băncii
 Efectuarea operațiunilor bancare,care sunt cerute, de către client sau de către
împuternicitul contului.
 Debitarea contului cu valoarea la care se tranzacționează operațiunile, în altă valută, pe
baza cursului de schimb, utilizat de către bancă în ziua respectivă.
 Oferirea documentelor, la încetarea contractului, în care să prezinte stingerea oricărei
datorii dintre cele două părți.

c) Drepturile clientului
 De a primi dobânda, conform stabilite între cele două părți, conform reglementări bănci.
 Alimentarea contului, prin depuneri în numerar, la orice unitate bancară,respectiv, prin
viramente bancare din alte conturi.
 Efectuarea de operațiuni, în limitele sumelor aflate in cont.
 In condițiile stabilite de fiecare bancă, poate solicita produse, servicii pentru a fi atașate
contului.
 Beneficierea de condiții preferențiale, pentru o perioadă determinată de timp, pe baza
unor promoții,respectiv introducerea unor convenții de plată, salarii.

d) Obligațiile clientului
 Cunoașterea și respectarea condițiilor de efectuate a operațiuni în cont, dar și a
prevederilor din contract.
 Folosirea contului, conform formularelor standard ale bănci respective.
 Furnizarea informațiilor corect către bancă.
 Anunțarea băncii, in cazul pierderii,respectiv furtul cardului.
 Respectarea programului, decis de băncii.
 Achitarea la timp a comisioanelor, dobânzilor, aferentă produselor, respectiv serviciilor
către bancă.
 Efectuarea de operațiuni din contul revolving, in contul curent.
 Efectuarea operațiunilor în limita disponibilităților, din cont.

3. Diferitele tipuri de conturi pentru persoane fizice și firme

3.1.Conturile pentru persoane fizice


Banca Transilvania deschide persoanelor fizice, conturi curente, conturi de depozit,
conturi de economii în lei / valută. Conturile se deschid la instituțiile bancare, conform
reglementărilor și normelor interne. Prin completare, semnarea de către client a formularelor ce
aparțin băncii ce sunt însoțite de actele solicitate de aceastia.
Cont curent nominativ reprezinta un Cont curent deschis,acesta fiind pe o perioadă
nedeterminată, pe numele unui singur Client, cu vârsta minimă de 18 ani. Cu excepția contului
curent aferent cardului Sprint, pentru care vârsta este de 14 ani împliniți”1.
Contul revolving (cont de credit atașat) este contul deschis automat de către bancă, pe
numele unui singur client, în momentul în care acesta solicită emiterea unui card(de credit).
Contul de depozit la termen este un cont cu o durată destul de limitata deschis în numele
clientului cu scopul de economisire.
Alte produse de economisire și plasare,acestea fiind:Certificat de depozit si Cont de
depozit colateral.

3.2.Contul adresate persoanelor juridice


Acest cont are dreptul de a deschide un cont pe care il face o persoana juridica,daca acesta
indeplineste unele conditii care sunt impuse de banca Transilvania.
4.Dreptul la cont și dreptul la refuz al deschiderii contului bancar

În momentul, în care dorește deschiderea unui nou cont curent, clientul trebuie sa
prezinte bănci toate documentele necesare care li se solicită pentru a putea să i se deschidă un
cont.
Banca poate să refuze unele operațiuni în următoarele situații:
 Nu poate identifica persoanele pe baza actului de identitate;
 Beneficiarul real nu este identificat;
 Neprimirea informațiilor legate de scopul și natura relației de afaceri;
 Primirea de informații ilegale, incorecte / nereale;
 Efectuarea în trecut de fapte ilicite (care au fost luate în evidență).

5.Diferitele fișiere care trebuie consultate

În momentul în care un client dorește să își deschidă un nou cont,mai intai se verifică în
evidența a doua centrale: Centrala Incidentelor de Plăți și Centrala Riscului de Credit..
Centrala Riscului de Credit este reprezentată de o bază de date cu patru fișiere sunt :
Fișierul Central al Creditelor (FCC);Fișierul Creditelor Restante(FCC); Fișierul grupuri si
Fișierul Fraudelor cu Carduri(FFC) .
5.1.Fișierul Conturilor Bancare și Asimilate

Fișierul Conturilor Bancare și Asimilate-acestea conțin date interne ale bănci, în care
sunt regăsite următoarele aspecte despre client:
 Dacă clientul are un cont sau dacă a avut inainte unul;
 Plata comisioanelor să fie efectuată in timp;
 Dacă are incidente sau daca nu incidente cu alte conturi;
 Etc.
Banca află prin acest fișier, daca clientul este rău sau un bun platnic.

5.2.Fișierul național al Incidentelor de rambursare a Creditelor către Populație

Centrala Incidentelor de Plăți este o bază de date, în care sunt incluse persoanele care au
folosit cardurile, cambiile, biletele la ordin într-un mod destul de fraudulos. CIP-Credite catre
Populatie este împărțit în doua fișiere,acestea fiind:
a. Fișierul Național de Incidente de Plăți (FNIP);
b. Fișierul Național al persoanelor cu risc (FNPR).
5.3.Fisierul National de incidente de plati (FNIP)

Fişierul naţional de incidente de plăţi(FNIP) are trei componente,acestea fiind:


 Fişierul naţional de cecuri (FNC);
 Fişierul naţional de cambii (FNC);
 Fişierul naţional de bilete la ordin (FNBO).

5.4.Fisierul National al persoanelor cu risc (FNPR)

Fişierul naţional al persoanelor cu risc(FNPR) este alimentat automat din Fisierul


National de Incidente de Plati( FNPI).

Fisierul National al Persoanelor cu Risc sunt cei care se ocupă cu colectarea


informaţiilor privind incidentele de plăţi majore. In ceea ce privește instrumentele de plată trase
în descoperitul de cont, cecurile pot fii: emise fără autorizarea trasului, emise la o dată falsă,
emise de către un trăgător cu interdicţie bancară, informații înregistrate cu numele unei persoane
fizice/juridice, rezidente / nerezidente.

6.Procura
Procurile la Banca Transilvania sunt scrise în limba română sau în alte limbi și traduse și
legalizate în România. Ele trebuie păstrate în original sau în copie legalizată, și nu poate fi
eliberata din dosarul de deschidere a contului curent.
Procura trebuie să conțină următoarele,acestea fiind: datele de identificare; datele de
identificare ale persoanei desemnate ca imputernicită; scopul imputernicirii; destinația banilor
care vor fi primiți în acest cont; tranzacțiile pe care le va efectua în numele titularului.
Procura este acel document ,prin care o persoana imputerniceste alta persoana,in lipsa
acesteia. Persoana imputernicita are acces la toate operatiunile facute in contul acesteia,printr-un
document intocmit la un birou notariat.

7.Tarifarea bancară

Nivelul tarifare și comisioane practicata de Banca Transilvania, pentru serviciile pe care


le oferă, sunt stabilite de către conducerea bănci și prezente în toate unitățile bancare, ba chiar si
online, pe site băncii pentru informarea clienților. Banca Transilvania își rezervă dreptul de a
schimba nivelul dobânzilor și comisioanelor, taxelor bancare pentru serviciile care sunt oferite,
în funcție de politica proprie existente pe piață.
8.Popririle și sechestrele de cont

Un cont bancar poate avea poprire si sechestre de cont, care înseamnă blocarea efectivă
a contului de către Banca Transilvania. Banca Transilvania acționează această operațiune, la
cererea executivului, pe baza unui ordin judecătoresc, iar la data precizata obligația pe care o are
banca este de a sesiza orice retragere, transfer sau plată a clientului, atât prin intermediul
cardului, cât și de la ghișeu. Este blocată, o anumită sumă care există în cont,dar si pentru sumele
încasate în viitor. Legea prevede, faptul ca nu poate bloca întreaga sumă,deoarece provin din
salarii, pensii sau venituri. În cazul unor mai multe popriri, pot fi blocate jumătate din suma
veniturilor.
Nu se pot efectua popriri în cazul urmatoarelor venituri: alocațiile de stat si/sau
îndemnizațiile copiilor; ajutoarele pentru îngrijarea copiilor bolnavi; ajutoarele maternale;
ajutoarele pentru decesul persoane; bursele de studii acordate de stat si indemnizații cu destinații
speciale.

9.Incapacitățile

La Banca Transilvania, clientul fără capacitatea de exercițiu are nevoie să fie însoțit de
un reprezentant legal, pentru orice acțiune sau orice tranzacție,conform unei legi.

9.1.Majorii

La îndeplinirea vârstei de 18 ani, o persoana are dreptul de a solicita deschiderea unui


cont bancar. Efectuarea acestei tranzacții este cu precizarea de a îndeplini condițiile și cerințele
băncii.

9.2.Minorii

Pentru a putea crea un card de debit, pe numele clientul, vârsta este de 14 ani. La
această vârstă, un copil poate deveni titular contului. In condițiile în care acesta este reprezentat,
de unul dintre părinți sau de tutorele legal.

9.3.Majorării protejați

Persoanele care au îndeplinit vârsta de 18 ani, dar au problemă fizică, psihologică sau de
orice altă natura. Ceea ce îi pot face incapabili, sunt acceptați de către bancă, ca și clienți, dacă
acestia sunt reprezentați legal de către o altă persoană.

10.Închiderea contului
Relația dintre client si bancă poate fi încheiată cu:
a. Cererea clientului cu acordul din partea băncii;
b. Inițiativa băncii;
c. La moartea clientului.

10.1.Închiderea la inițiativa băncii


Un cont se închide la inițiativa bănci în următoarele situatii: nu au ajuns la banca datele
cerute; informații false primite de la client, efectuate de fapte frauduloase, de spălare a banilor,
activități teroriste sau dăunează pentru imaginea bănci; comportamentul necivilizat au clientului,
manifestându-se violent si nefolosirea contului de către client timp de 6 luni, si neachitarea
taxelor, comisioanelor efectuate.

10.2.Închiderea la inițiativa clientului

În cazul în care clientul,cu prezentarea unui mandat, dorește să închidă un cont bancar
si are nevoie să emită o cerere cu 30 zile înainte. În cazul, în care, există restanțe către banca,
cererea v-a fii anulată. Dar,de asemenea, trebuie consemnat de către client, dacă sunt existente,
instrumente de plată semnate și emise de către împuternicit, deoarece falsitatea acestor informații
poate fi sancționata penal.

10.3.Operațiuni de îndeplinit
La Banca Transilvania,închiderea contului se face cu ajutorul aplicaţiei BT. Banca
Transilvania verifică situaţia clientului dacă contul său este pe debit,atunci clientul va trebui să
depună sumele de bani pentru ca soldul contului să devină zero. Iar în cazul în care contul se află
pe credit,banca va pune la dispoziţia clintului suma de bani din contul său. Contul nu se va
închide pâna ce clientul nu-şi va ridica suma de bani din cont. După ce contul va fi închis,banca
nu va şterge datele clientului pentru ca el îşi poate redeschide în orice moment alt cont la Banca
Transilvania.
Pentru a închide un cont toate cheltuielile bancare trebuie să fie achitate, fără existenta
unor popriri,sechestre în acel cont, să fie rambursat creditul și altele.

10.4.Decesul clientului

În cazul, în care posesorul cardului a murit, moștenitorii sunt singurii care au acces la
contul respectiv. Prin prezentarea unei hotărâri judecătorești sau prezentarea unui certificat de
moștenitor emis de către un notariat.
10.5.Gratuitate

Banca Transilvania,pune o data pe luna,la dispozitia clientului,extrasele contului lunare


pe hartie. Clientul pe extrasul de cont vede toate operatiunile efectuate,acestea fiind
dobanzile,taxele facute de banca. Închiderea contului este gratuit, fără costuri suplimentare
pentru client.

10.6.Prescriere

Termenul prescriere este momentul, în care clientul solicită rambursarea sumelor, care
au fost în cont, la momentul închiderii acestuia. La inițiativa băncii, termenul de prescriere este
de minim 5 ani, însă acest termen, începe din momentul în care clientul primește notificarea
acestui subiect.

10.7.Notificare

Notificarea este momentul, în care clientul dorește să transfere un cont, de la o banca la


altă bancă. Respectiv să informeze unitatea cu privire la îndeplinirea unui act juridic sau deja
efectuat.
Banca Transilvania trimite clienților prin scrisori recomandate simple, mesaje telefonice
sau prin e-mail. În momentul în care sunt trimise notificările, prin sms sau e-mail, acestea pot fii
considerate primite și în cazul scrisorilor, momentul primiri notificării este de 5 zile lucrătoare.
Capitolul III. GESTIUNEA INSTRUMENTELOR DE PLATĂ

1. Diferitele instrumente de plată


Intrumentele de plată sunt documente ce sunt emise pe suport hârtie,electronic sau
magnetic realizate între anumiţi agenţi economici. Dar sunt intermediaţi de către o intituţie
bancară, care predomină într-o proporţie covărşitoare intrumentele de plată de suport hârtie.
Intrumente de plată cele mai utilizate sunt cecurile şi ordinele de plată,care la randul lor
sunt urmate de cambii, bilete la ordin şi alte modalităti de plată,unde sunt atasate, atât pe suport
hârtie, cât şi electronic.
Decontarea intrumentelor de plată depinde în mod special de societăţile bancare,
respectiv plătitorul, respectiv beneficiarul care au deschise conturi2 şi respectiv de locaţia
teritorială a societăţilor bancare.
1.1.Tipuri de cecuri
Cecul este un instrument de plată conceput de trăgător. Care are în baza un disponibil
creat la o societate bancară si care dă ordin necondinţionat acesteia si este aflată în poziţia de
tras, să plătescă la prezentare o anumiă sumă de bani unei terţe persoane,respectiv însuşi
trăgătorului emitent, care este aflat în poziţia de beneficiar.

Persoane ce participă la procesul creării unui cec,pot fii:

 Trăgătorul care emite cecul,adica persoana emitentă, si respectiv trăgătorul trebuie să


aibă fonduri proprii disponibile pentru a putea face posibliă efectuare plăţii.
 Trasul este o instituţie bancară, care onoreaza cecul la prezentare.
 Beneficiarul este reprezentat de însuşi trăgătorul,respectiv de o terţă persoană,care are
dreptul de a încasa suma de bani.

Mijloacele de transmitere unui cec pot fi prin remitere,respectiv girare. Odata cu


inaintarea acestuia, se transmit drepturi rezultate din cec, asupra altei persoane numit giratar,
girul poate fi în plin sau în alb şi respectiv cesiunea de creanţă ordinară.

Clasificarea cecurilor este urmatoarea:

1.După modul de încasare,acestea fiind:

a) cecuri barate care sumt imprimate pe faţa cecului două linii oblice,respectiv paralele.
Caracteristica a acestui tip de cec este că plăţile se fac în monedă scripturală.
b) cecuri obişnuite sunt plăţi care pot fi, atât în numerar,respectiv şi în monedă
scripturală.

2Cocriș,V., Chirleşan, D., Economie bancară.Principii şi tehnici bancare, Universitatea Alexandru Ioan
Cuza, Iaşi 2018, pag.320.
c) Cecuri de călătorie este o modalitate de înlocuire a bancnotelor, folosit în deplasări. De
asemenea, reprezintă un risc redus, faţă de purtarea bancnotelor, asupra persoanei ce se află în
deplasare.

2.Din punct de vedere al beneficiarului ,cecurile sunt la putător, nominative şi respectiv la ordin.

3.În funcţie de derularea plăţilor sunt cecuri personale şi respectiv circulare.

4.Cecuri preanulate şi fără răspundere şi neanulate,respectiv cu răspundere.

1.2.Menţiuni obligatorii
Pentru ca un cec sa fie valabil, trebuie să cuprindă urmatoarele elemente:
 Denumirea de cec;
 Ordin necondiţionat de plata la o sumă de bani,anumita;
 Nume trasului;
 Locul unde trebuie realizată respectiva plata;
 Data şi locul emiterii;
 Semantura a trăgătorului.

1.3. Temenele de prescriere


Daca cecul va fi emis într-o ţară stăină, dar plătit în România, el trebuie prezentat în
termen de 30 de zile. Iar în cazul în care este emis, in afara Europei, el trebuie prezentat in
termen de 70 de zile.

Dacă cecul este emis şi plătit în România, el trebuie prezentat la termen de 8 zile.

Dacă cecul este plătit în străinătate,respectiv termenul de prezentare este în funcţie de


legea ţării.

1.4. Cardul bancar (de retrageri, de plăţi, de credit, cadou şi co-brand)


Cardul bancar este un intrument de plată universal, respectiv standardizat, securizat şi
respectiv informatizat cu acces la dirijarea contului bancar.
Elementele obligatorii unui card bancar sunt urmatoarele: numele şi prenumele persoanei
(detinatorului); data emiterii şi valabilităţii; denumirea emitentului; semnătura titularului si
respectiv bandă magnetică.
Cardurile de retrageri reprezinta si este utilizat în scopul de a retrage bani din contul
disponibil la bancă respectivă,respectiv la Banca Transilvania. Limita maximă de retragere este
de 5.000 Ron pe zi, cu o posibilitatea de majorare la suma de 9.000 Ron pe zi.

Cardurile de plată sunt utilizate pentru a face anumite plăţi, atât în ţara de rezidenţă, cât
şi în afara acesteia, respectiv prin reţeaua de carduri VISA şi respectiv Eurocard.
Cardurile de plată Banca Transilvania sunt urmatoarele:

 Visa Electron-utilizat pentru plăţi online dar şi offline în ţara rezindentă dar şi în
străinătate;
 MasterCard Mondo este utilizat la cumpărături online;
 MasterCard Gold Debit este ulilizat pentru plăţi online;
 MasterCard Direct reprezinta acel card în euro utilizat în călătorii;
 Cardul Star Student reprezinta un card exclusiv pentru stundenţi. Aceştia au inclus
pachetul BT24 Internet Banking şi BT24 Mobile Banking gratuit.

Cardul de credit este modalitatea prin care o persoană poate obţine o anumită sumă de
bani. Creditul este obţinut pe baza unei cereri depuse la banca, ce oferă acest tip de card /
serviciu.

Carduri de credit la Banca Transilvania sunt urmatoarele:

 BT Flying Blue este folosit la cumpărături şi călătorii;


 Star Card reprezinta un card de credit utilizat în tranzacţii cu comercianţi;
 Star Forte pentru Medici este acest card,care este dedicat numai pentru medicii
din România.

Cardul cadou are au comision 0 de administrare si nu necesita deschiderea unui cont


bancar. Emiterea cardului se face pe loc si este utilizat naţional, perioada de valabilitate a
cardului este de un an. Iar cardul se poate alimenta cu sume cuprinse între 50 şi 1000 de lei.
Cardurile co-brand sunt aceste carduri care sunt emise de bănci, în vederea unei
colaborării cu anumite companii.
Caracteristicile cardurilor co-brand sunt urmatoarele:
 Obţinerea într-un timp redus a sumei;
 Dobânzi şi comisioane foarte reduse;
 Nu se verifica deseori situaţia,respectiv starea clientului în Biroul de Credit;
 Documentaţia creditului de a se acorda este simplificată.

Carduri co-brand la Banca Transilvania:


CREDISSON BT sunt carduri realizate de către Banca Transilvania şi Credisson
International. Aceste sunt carduri sub sigla VISA şi MASTERCARD.
Cardurile CREDISSON BT sunt adresate persoanelor fizice ce au venituri lunare peste
100 de euro. Oferta celor de la Banca Transilvania, curinde carduri de debit şi un card de credit,
la care sunt plătite ratele pentru bunurile cumpărate de la CREDISSON.
1.5. Autorizaţiile de extrageri
Plăţile care se efectueaza cu cardul, de către titular, trebuie autorizată de acesta. Această
operaţiune are în vedere introducerea cardului în ATM-ul băncii, introducerea codului PIN al
titularului şi efectuarea unei tranzacţii, sau respectiv retrageri de numerar.
Introducerea eronata a codului PIN de maxim de 3 ori consectiv, acesta va determna
blocarea cardului deoarece v-a fii nevoit să contacteze banca şi să solicite deblocarea cardului.
1.6.Viramentul (rolul băncii şi diversele tipuri de viramente)
Viramentul este un tranfer de sume de bani. Acesta poate fi în monedă naţională,
respectiv sau în valută, din contul celui ce dipune plata în contul beneficiarului.
Viramentul poate fi de doua feluri:
-intern sau intrabancar-transferul si se face între doua conturi deschise la aceeaşi bancă;
-extern sau interbancar-tansferul si se face între doua conturi deschise la bănci diferite. Acesta
relizându-se în urmatoarele etape precum:
 emiterea ordinului de virament bancar;
 plătitorul /emitentul, el pune la dipoziţia băncii beneficiarului suma de bani;
 banca beneficiarului dispune de suma de ani de zile;
 reglementarea între două bănci, prin casa de compensaţii interbancare.
1.7. Efectele de comerţ (cambia, biletul la ordin)
Cambia reprezinta un titlu de credit, cu obligaţia scrisă de plata la scadenţă cu o anumită
parte de bani.
Cambia în procesul de constituire a cambiei are trei persoane şi anume: trăgător; tras si
beneficiar.
Clasificarea cambiilor este urmatoarea:

- Cambie simplă;
- Cambie în alb si aceasta este o parte din menţiunile de pe cambie si sunt completate înaintea
prezentării la plată şi respectiv nu la emitere;
- Cambie de complezenţă acesta emisa de firme,care sunt aflate în insolvenţe;
- Cambia financiară aceasta este emisa de intituţie financiara;
-Contracambia aceasta este emisă atunci când o cambie nu este plătită la scadenţă, de către
beneficiar.
Biletul la ordin reprezinta un intrument de credit, prin care emitentul se angajează a
plăti o sumă de bani unui beneficiar. Biletul la ordin se transmite prin girare şi se supune
regulilor ca şi la cambie.

La procesul de constituire a biletului la ordin se disting doua persoane şi anume: emitentul si


beneficiarul.
1.8.Plata fără contact (tele plata, telefonul mobil)

BT24 Internet Banking este o aplicaţie ce poate fi accesată cu ajutorul unui computer.
Aceasta aplicatie trebuie sa aiba un utilizator si o parola.

Clientul cu aceasta aplicatie poate afla date legate despre conturile sale; poate achita
facturi, plăţi în lei, respectiv sau în valută; poate verifica tranzacţii si tranfera sume de bani;
poate administra carduri; poate programa ordine de plată; poate achiziţiona roviniete si
reîncărcări telefonice.

Pentru a beneficia de serviciu oferit de BT (Banca Transilvania), clientul v-a achita un


leu în fiecare lună.

Mobile Banking

BT24 Mobile Banking este comunicarea între bancă şi titularul de cont prin telefon
mobil.
Clientul cu aceasta aplicatie pe telefonul mobil poate achita facturi, plăţi în lei şi în
valută dar şi de a schimba valute; poate deschide şi închide depozite bancare; poate verifica
tranzacţii în curs; transferuri de sume de bani; se poate personaliza conturi; poate simula un
credit; poate afla unde sunt amplasate unităţile şi ATM-urile si acces non stop.
Pentru a beneficia de acest serviciu, clientul trebuie să plateasca lunar 4 lei la Banca
Transilvania.
1.9. Cifre cheie (date statistice privind plăţile interbancare)
Plăţi interbancare sunt un transfer de sume de bani din contul unei bănci în contul altei
bănci.

2. Incidentele de plată
CIP=Centrala Incidentelor de Plăţi este o structură specializată în colectarea, stocarea şi
centralizarea informaţiilor. Specifice incidentelor de plăţi, produsele de titularii de cont cu
cecuri, cambii şi bilete la ordin.
Persoanele de a raporta la Centrala Incidentelor de Plati sunt: Sucursalele din România si
Instituţiile de credit.
La Centrala Incidentelor de Plati se raportează date de identificare a clienţilor,dar şi
incidentele de plăţi care sunt produse de către ei, la plata cu cecuri, bilete la ordin şi cambie.
În CIP, pe o perioada de 7 ani informaţiile cu privire la incidentele de plăţi vor rămâne secrete în
baza de date.
Centrala Incidentul de plată este neonorarea obligaţiilor ce-i revin unei persoane
fizice,respectiv juridice asumate prin cambie, cecuri şi bilet la ordin.

2.1. Incidentele legate de cecuri


Incidentele legate de cecuri pot fii: emiterea cecului fără autorizaţia trasului; emiterea
cecului cu data falsă; emiterea cecului da către un trăgător; prezentarea cecului la plată înainte de
expirarea termenului de prezentare; cecul este refuzat din lipsă totală de disponibil în cont si
modificarea elementelor din cec.
Incidentele de plată legate de cecuri, se vor transmite Fişierului Naţional de Cecuri şi se
vor lua măsuri împotriva persoanei ce ce deţine cecuri eligibile.
2.2.Incidentele legate de credite
Centrala Riscului de Credit reprezinta o strucutură specializată în colectarea şi
centralizarea informaţiilor. Privind expunerea fiecărei persoane din România, faţă de debitori
care au beneficiat de credite sau angajamente, al căror nivel cumulate depăşesc suma limită de
raportare, precum şi informaţii referitoare la fraudele cu carduri produse.

Centrala Riscului de Credit este format în patru fişiere,acestea pot fi urmatoarele:


Fişierul creditelor restante; Fişierul grupuri; Fişierul central al creditelor si Fişierul fraudelor cu
carduri.

Centrala Riscului de Credit informează persoanele în două etape: prin rapoarte lunare si
interogări on-line.

3. Contestaţiile
3.1. Contestaţiile referitoare la cecuri

Cecurile nu sunt acceptate atunci cand le lipsesc elemente care sunt obligatorii, date
trecute gresit si insuficinta de fonduri a emitentului.
Motive de constestare a unui cec de către judecători si acestea pot fii:
-Utilizare frauduloasă a cecului (de exemplu modificare sumei de pe bilet);
-În cazul furtului- trebuie să declare furtul cecului la poliţie.
-Redresare sau lichidare judiciară- trebuie să anunţe banca privind lichidarea judiciară;
-Pierderea cecului- trebuie să declare pe propria răspundere piederea.
3.2. Contestarea unui card

Banca Transilvania ofera clientului un serviciu de 24/24,cu sediul in Bucuresti.

Contestarea unei tranzacţii este atunci cand clientul trebuie să informeze banca prin
telefon pentru a confirma reclamaţia trimisă, prin scrisoarea trimisa de către bancă.
Contestarea unui furt / pierderii a cardului clientul trebuie să informeze banca şi să
solicite blocarea lui.
Contestarea privind utilizarea frauduloasă / neautorizată a cardului persoana va
răspunde la toate operaţiunile care se vor efectuata şi care va suporta pierderile aferente
operaţiunilor care s-au desfăşurat.

4. Terminalele de plăți electronice (POS)


POS-ul este un echipament intalat in magazine ce permite efectuarea de plăți cu cardul.
Acesta se conecteaza cu cardul,unde o sa se autentifice si se v-a putea efectua
inregistrarea plati. In memoria POS-ului vor ramane tranzactiile.
4.1. Funcțiile unui POS
Banca Transilvania încurajează instalarea unui POS. Acesta este folosit pentru
comoditate, rapiditate și siguranța a clienților.
Avantajele unui POS la Banca Transilvania sunt urmatoarele: instalarea gratuită a POS-
ului; instruire și suport tehnic; creșterea volumului vânzărilor este datorită rapidității
operațiunilor de plată; fidelizarea clienților si publicitate gratuită.
4.2. Contractul POS
Pentru ca banca să poată instala un POS, se semnează un contract între bancă și entitatea
care beneficiază de acest POS, In care se menționează tarifele percepute de bancă.

5. Vânzarea la distanță
Vânzarea la distanță are în vedere facilități oferite de bancă pentru o comoditate a
clientului și se realizează prin intermediul internetului, a platformelor si a serviciului de call-
center .

5.1. Mizele

Vânzarea la distanță este o serie de avantaje,respectiv și de dezavantaje.


Avantaje principale se referă la comoditatea și rapididatea cu care se pot efectua operații.
Acestea ar putea fi interogarea soldului, transferuri între conturi si efectuarea diferitelor de plăți.
Dezavantaje principale fac legatura la fapul că există un număr limitat de operațiuni ce
pot fi efectuate. Faptul că neatenția poate produce mari pagube atunci banca nu poate răspunde
de asta.
5.2. Internetul
Banca Transilvania (BT) oferă clienților serviciul BT24 Internet Banking,atat persoanelor
fizice și juridice.
Prin intermediul acestui aplicatii BT24 Internet Banking clienții vor efectua următoarele
elemente: aflarea rapidă despre starea conturilor; plata utilităților; schimb valutar; transfer prin
Western; înființarea și desființarea depozitelor; achiziționarea online a rovinietei si cumpărarea și
respectiv vânzarea de unități de fond BT ASSET MANAGEMENT.
Pentru a face lucrurile un pic mai simple pentru clienți,acestea au mai introdus noi
funcționalități pentru ca clienții sa poata deschide online conturi în lei,respectiv sau în valută;
resetarea online a paroli si efectuarea plăți programate.
Acest serviciu are o serie de operațiuni care sunt comisionate,acestea fiind comisioane
plăți în lei si plăți interbancare,iar operatiunile necomisionate sunt transferurile între conturi
proprii, schimburile valutare, constituirile de depozite, plăți a utilităților către conturi colectoare
din BT, plățile în valută către beneficiari cu conturi deschise la Banca Transilvania.
5.3. Platformele de call-center

Platformele de call center reprezinta comunicarea între bancă și clienții ei, preluând
apelurile.
La Banca Transilvania (BT) aici se pot efectua telefonic o serie de operațiuni care privesc
cardurile, creditele și BT24 Internet Bankig.
În ceea ce privește cardurile, se pot cere telefonic ca acestea să fie blocate sau deblocate
si să se verifice limitele de tranzacționare cu cardul și să se reseteze PIN-ul.
Iar pentru credite se pot cere informații despre limitele de credit sau scadența acestora.
In ceea ce priveste despre BT24 Internet Bankig se pot cere informații despre reemiterea
parolei, activarea userului, anularea unor tranzacții si blocarea accesului în aplicația respectiva.
5.4. Serviciul de call-back
Serviciul de call-back este un serviciu cu ajutorul căruia instituția bancară sună clientul si
în cazul în care acesta are nevoie de diferite informații despre diferite servicii.
Clientul trebuie să completeze un formular cu informații cerute de bancă pe site-ul
acesteia sau să trimită de pe telefonul mobil, iar banca îl va contacta telefonic atunci este necesar
de a beneficia de obtinea respectiva.
Banca Transilvania nu are serviciu de call-back.

6. Directii actuale si viitoare privind sistemele de plati. SEPA / TARGET2 / T2S /


TIPS - TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) / Fintechs
SEPA inseamna Single Euro payments . Aceasta este o zona destul de unica,in care
platile se fac doar in Euro. Cei care folosesc aceasta platforma,sunt doar acei care au amandoi
platforma pentru a putea transfera bani,dintr-o tara in alta. Atunci persoana care primeste suma
nu v-a percepe comision.

SEPA cuprinde urmatoarele elemente,si acestea fiind:

- Moneda unica,fiind ,,EURO’’;


- Aceasta platforma este foarte bine structura deoarece se pot face toate transferurile
posiblie;
- Are atat tehnica si practici comune;
- Acesta platforma este bine dezvoltata pentru utilizator.

6.1. Viramentul
Singura autentificare a contului beneficiarului se face prin IBAN. Aceste virament se
deconteaza in 3 zile maxim si nu are o suma fixa de depunere.
6.2. Extragerea
Extragerea SEPA este o plata care este facuta de debitor.
6.3. Plata

Plata acestui tip de card se efectueaza urmarind cateva seri de reguli,unde acestea
trebuie respectate de bancile emitente,numai acele care sunt acceptate,dar si respectate si de
sistemele si cei care lucreaza cu cardurile.
Capitolul IV. CREDITUL PENTRU PERSOANE FIZICE

1.Inițierea în matematica financiară


1.1.Dobânzi (simple și compuse)
Dobânda este una dintre cele mai importante discuti de-a lungul timpului de către
fiziologi, sociologi, reprezentanți ai cultelor religioase,dar mai ales de către mari economiști.

La nivelul bănci comerciale și a agenților economici, printre dobânzi practicate putem


menționa urmatoarele elemente: taxa privată a scontului; dobânda comercială; rata de dobânda
percepută de instituții de credit la împrumuturi acordate; rata dobânzii practicată la realizarea
depozitelor; rata dobânzii care este utilizată la emisiunea de titluri pe termen scurt, mediu sau
lung de către stat; ratele dobânzilor pe piața interbancară; dobânzi fixe și dobânzi variabile;
dobânzi curente și dobânzi penalizatoare,dar si dobânzi simple și dobânzi compuse.

Rata dobânzii este o mărime variabilă,iar mișcarea ei este generată de procesele


economice, sociale și politice avand loc în cadrul societății omenești.

Dobânda simplă reprezinta restituirea banilor. In cazul unde se ia în considerare


perioada de până la un an, cu achitarea dobânzii la scadență.

𝑺∗𝑷∗𝑻
Dobanda =
𝟏𝟎𝟎 ∗ 𝟑𝟔𝟎
S-suma pe care o are un client la banca; P-rata anuala a dobanzii;T-numarul de finante,perioada
pentru care se face depunerea.

Dobânda compusă reprezinta capitalizarea dobânzii. In sensul că dobânda acumulată


este după prima perioadă a depunerii capitalului si se adaugă la capitalul inițial, astfel în perioada
care urmeaza intră și ea la calcularea dobânzii. Capitalizarea dobânzii se realiza anual,
semestrial, trimestrial, respectiv si lunar.

𝑫𝒐𝒃𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒖𝒔𝒂 = 𝑺𝒐[(1 + 𝑖)𝑛 − 1]

So-este suma initiala imprumutata; i-rata anuala a dobânzii; n-numărul de ani.

1.2. Rata (proporțională, actuarială)

Rata dobânzii este principalul element în funcție de ce se va calcula la dobânda.Rata


dobânzii se exprimă procentual, în format anual. Dar pentru credite pe termen scurt se oferă pe
fracțiuni dintr-un an, si adeseori pe trimestru. Rata dobânzii sunt fracțiunile dintr-un an si se pot
determina ca o rată proporțională, unde se ține seama de mărimea fracțiunii si adica rata
trimestrială, într-o proporție de 1/4 din cea anuală, rata lunară, în proporție de 1/12. Are in
vedere, posibilitatea de capitalizare a dobânzii de către bancă,atunci ratele proporționale sunt mai
mari decât ratele echivalente a fracțiunilor de timp.

Rata actuarială este influențată de factorii biologicii. Aceasta probabilitatea de viață a


contractantului unde se ia în considerare probabilitatea de deces și funcția de supravețuire, durata
de viață medie. Iar de asemenea rata actuarială se bazează și pe plățile viagere și plăți în caz de
deces, asigurările pentru persoane.

1.3. Metode de rambursare (în avans, la scadență, scutire)


Rambursarea în avans este un credit care presupune că costul acelui credit va fi redus
deoarece instituția bancară nu va mai putea să perceapă dobânzi și comisioane lunare. Atunci,
graficul de rambursare trebui refăcut, iar soldul ce a rămas de rambursat se va reeșalona pentru o
perioadă de timp mai mică.

Rambursarea la scadență reprezinta rate lunare egale si este caracterizată de dobândă și


comisioane.

Scutirea de rambursare a unui credit,este atunci cand clientul care a contractat


împrumutul a decedat, dar si moștenitorii legali care vor fi scutiți de plată a ratelor, acest credit
fiind rambursat din asigurarea de viață a clientului,care este necesară a fi efectuată pentru a putea
contracta un împrumut.

2.Creditul de consum
Acest creditul de consum sunt credite având destinaţii diferite. Tipurile de credit încercă
să răspundă de nevoi personale ale persoanelor fizice.

În ofertele lor de creditare pentru consum,in băncile comerciale sunt includ produse
bancare diverse: creditele pentru construcţii; credite vizând amenajări; redecorările de locuinţe;
creditul pentru nevoi; creditul pentru auto; creditul pentru studii si creditul pentru călătorii şi
vacanțe.

Cel mai cautat și frecvent folosit credit pentru consum este creditul pentru nevoi
personale. Principalele caracteristici ale creditului pentru băncile comerciale valabile sunt
urmatoarele:

Fişa scoring este un instrument care este folosit în evaluarea profilului solicitantului de
credit. Rolul important pentru constituirea de fişă scoring îl poate avea bugetul familiei, care
este văzut ca un instrument de lucru care este utilizat pentru măsurarea capacităţii de rambursare
a creditului.

Capacitatea de rambursare a creditului,acesta este potenţialul financiar al solicitantului


în vederea plății lunare a ratei de credit şi dobânda aferentă.
2.1.Reglementarea (destinatari, contractul de credit)
Creditele de consum sunt oferite de Banca Transilvania si sunt destinate cheltuielilor
personale în vederea nevoilor personale, nevoilor personale cu asigurarea de viață dar și de
somaj, nevoilor personale garantate cu ipotecă si nevoi curente cu destinație imobiliară, pentru
prima mașină auto și leasing auto.

Dobânda se poate alege în funcție de preferința imprumutatului, astfel clientul poate opta
pentru: dobândă variabilă si dobândă fixă pe toată perioada de creditare.
Documentele care sunt necesare pentru contractarea unui credit: o copie după actul de
identitate; adeverință de venit si o factură de utilități.

2.2. Cazuri particulare ( creditul afectat, creditul permanent)


Descoperirea de cont este reprezenta de linia de credit, pe care o banca o acordă pe
cardul de debit. Acest posesor de card poate avea acces la tipul de împrumut care se reînnoieşte
permanent, limitat care este stabilit de banca respectiva

Acest credit afectat la creditele acordate de debitori adica persoanele fizice cu o


destinație specifică. Aici se includ credite pentru nevoi curente cu destinație imobiliară, creditul
auto si creditul pentru prima mașină.

2.3.Diferitele tipuri de credite de consum (descoperirea de cont, personal clasic, personal


afectat, pentru studenți, permanent)
Banca Transilvania, descoperitul de cont este acordat pe contul curent în lei care se
poate accesa direct cu cardul de debit. Aici, se poate contracta o sumă,de pănă la un echivalent a
6 venituri lunare eligibile, cu o condiție a încadrării în gradul de îndatorare. Descoperitul de cont
are o valoare maximă de 5.000 EUR cu echivalentul în lei romanesti.

Acest personal clasic se referă la credite pentru nevoi personale si nevoi personale cu
asigurare de viată și somaj.

Creditul pentru studenți este acel credit personalizat pentru studii,unde este numit în
cadrul băncii Transilvania și Gaudeamus și unde face referire la satisfacerea nevoilor pentru
studenți, privind programul Work& Travel, pentru taxele de școlarizare, cheltuielile adiacente
studiilor, altele decât taxele de școlarizare, cu valoarea de 150 euro/ lună.

Aceste credite permanente sunt si la Banca Transilvania. Deschiderile de credite


permanente sunt modalitatea de creditare a agenților economici. Acestea funcționează după
sistemul revolving, în baza unui contract de credit. Banca se angajează pe o anumită perioadă
de timp să împrumute clientelei fondurei care sunt utilizabile în mod fracționat, în limita unui
nivel global de credit, cu condiția ca soldul zilnic al angajamentelor,acestea să nu depasească
volumul liniei de credite aprobat.
3.Abordarea şi gestiunea riscului
Riscurile bancare sunr riscuri care se confruntă băncile în operaţiunile lor curente.
Probabilitățile de a suferi o pierdere datorită încălcării unor obligaţii a debitorilor. Pierderea se
reflectă prin nerecuperarea băncii a sumei care a fost împrumutata unui client, precum şi a
dobânzi aferente.

Abordarea riscului presupune concentrare asupra evenimentelor nedorite și neașteptate


care aduc băncii prejudicii si unele pierderi. Dar si totodată, abordarea riscului este obţinerea de
informaţii complete şi corecte, care sunt necesare luării unei decizii optime.

Gestiunea riscului este în principal preocuparea permanentă a unei conducerii băncii pentru a
reduce unele expunere la risc și pentru a se preveni de activitatea frauduloasă.

Gestiunea riscului are efecte bune asupra imaginii publice pe care o oferă Banca
Transilvania. De asemenea și pentru salariații care vor deveni mai riguroşi şi mai conştiincioşi, în
îndeplinirea unor sarcini de serviciu.

Riscul de credit pentru a fi reduse, Banca Transilvania și nu numai, aproape toate


băncile, își analizează și verifică în amănunt activitățile clienților,care evaluează factori care ar
putea duce la cauzarea de pierderi,de aceea se verifică și elementele care compromit rambursarea
de rate a creditului în volumul la termenul stabilit.

Sursele de informaţii care sunt necesare băncii, despre clienți, vizează informaţiile
provenite de la client, informaţiile din evidenţele băncii si informaţii din surse exterioare.

Pentru diminuarea efectelor de risc de credit, banca trebuie să facă investigații pentru a
cunoaște clienții,care urmăreste următoarele aspecte: capacitatea managerială; relaţiile şi
reputaţia pe care le are pe piaţă; rezultatele financiare cu analiză a bilanţului contabil,si fişa
clientului.

Obiectivul abordării şi gestionării riscului reprezintă pentru Banca Transilvania o


menţinere la expunerea la riscul de credit în limite acceptabile, ceea ce duce la o majorare a
profitului.

Aceasta politica a băncii Transilvania de administrare a riscului de credit promovează


numeroase principii și practici coerente, acestea poate fii:
stabilire de cadru și parametri adecvaţi de risc de credit; promovare şi operare de procese
sănatoase şi puternice, privind acordarea creditelor; promovare şi menţinere de procese adecvate
prin administrare, măsurarea și monitorizarea creditelor si asigurare de control permanent, care
vizeaza calitatea portofoliului de credite acordate.

În cadrul Banci Transilvaniei, creditarea se realizează în bază de norme şi proceduri


interne, care sunt aprobate prin organe competente. Astfel, se pot stabili măsuri pentru
identificarea, măsurarea, monitorizarea și gestionarea riscului de credit, determinarea şi punerea
la dispoziție a capitalului pentru acoperirea riscului. Pentru fiecare aplicaţie de credit,
debitorului, ca persoană fizică, aplică scoringul, care ajută la încadrarea în zonele de risc ale
acestora.

4.Creditul imobiliar
Creditul imobiliar este împrumut care este garantat prin ipotecă, care poate fi contractat
pentru achiziţionarea, construcţie sau reconditionarea unei locuinţe, precum a refinanța alt credit
similar.

4.1. Reglementarea (destinatari, publicitatea, contractul de credit, conditiile suspensive,


rambursarea anticipată, cazuri de neplată)
Destinația creditului imobiliar de la Banca Transilvania,acesta se adresează pentru
cumpărarea de terenuri, case, precum și pentru finanțarea reconditionarii de locuințe.
Perioada maximă de creditare imobiliară este de 25 de ani. Creditul avea un nivel de
maxim 75% din constul investiției propuse, care determina pe paza actelor, care stau la baza
acestui credit.

Contractul de credit sta la baza legi reglementarii,aceasta fiind Legea nr.190/1999,care


este modificata de OUG nr. 50/2010. Aceste credite imobiliare se constituie și garanții,acestea
fiind: garanții reale imobiliare; asigurarea obiectivului imobiliar achiziționat, încheindu-se cu
societate de asigurări agreată de către bancă și fiind în favoarea băncii si asigurarea in cazul
decesului imprumutatului, fiind ca un avantaj pentru bancă.

Achitarea creditului în avans este o rambursare cu comisioane anticipate destul de mici,


astfel pentru creditele în lei cu dobândă fixă, rambursarea în perioada 1 si 5 ani: 1,25%,dar si cu
rambursare peste 5 ani: 0%.

Tipul de dobândă pe perioada de creditare,sunt variabile pe perioada maximă a


imprumutului de 30 de ani si pentru refinanțare este zero comision analiză.
4.2.Împrumuturile sectorului reglementat (banca pentru locuinţe)

Creditul Prima Casa de la Banca Transilvania oferă avantaje, acestea fiind: flexibilitatea
ce privește analiza dosarului; costuri avantajoase si nu se solicită asigurare de viață sau deces.

În ceea ce privește garanțiile,acestea sunt: ipotecă imobiliară legală de rang 1,fiind


asupra imobilului finanțat; garanția acordată de FNGCIMM, în numele și în contul statului;
ipotecă mobiliară si ipotecă mobiliară.

4.3. Împrumuturile pentru sectorul liber (creditele clasice, creditele punte)


Creditarea pentru imobile sunt în trei etape,acestea fiind: credite pentru cumpărarea de
locuinţe, terenuri aflate în intravilan; credite pentru modernizare, reparaţii si credite temporare.
Creditul punte este un împrumut pe termen scurt / mediu, care se acordă clienţilor
eligibili, care pot dețin o proprietate imobiliară și pe care vor să o vândă.

Costurile care sunt puse pentru contractarea unui credit punte sunt printre altele si
costurile de dobândă care este percepută pentru suma împrumutată şi comisioanele în funcţie de
produsul instituţiei financiare. Dobânda şi comisioanele vor fi platite lunar. In timp ce, suma
împrumutată va fi platita integral, până la sfarsitul perioadei de contractare a creditului punte.

Creditele punte care sunt oferite de către Banca Transilvania si face referire la soluții de
finanțare prin accesarea Fondurilor Europene. Creditul este acordat pe o perioada specifică cu
perioada de execuție a proiectului pentru care s-a accesat aceasta finanțare.

5.Diferitele moduri de achiziţionare

5.1.Vânzarea în stare de finalizare viitoare (creditele pe bază de proiect)


Creditele pe bază de proiect care sunt finanţate de către Banca Transilvania. Includ
construcţia locuințelor și extinderea locuinţelor care sunt deja existente. Astfel, Banca
Transilvania pune la dispoziţie Credite Imobiliare și Credite Ipotecare.

5.2.Contractul de construire (alegerea constructorului, verificări de efectuat, conditii de


revizuire a preţului, dovada garanţiei de rambursare, eşalonarea plăţilor, termenul de
renunţare, semnarea contractului, finalizarea lucrărilor şi plata soldului).

Creditarea imobiliară și Creditarea Ipotecară se realizează cu , astfel,acestea fiind urmatoarele:

 Acest specialist de credite care este pus la dispoziția clientului si are în vederea alegerea
ofertei financiare care o sa se potriveasca.
 Se poate afla cu usurință, ce suma se poate obține și de asemenea contractantul sa aiba a
la dispozișie 45 de zile si să-și caute proprietatea dorită.
 Timpul de acordare de la 30 de ani.
 Acest credit se poate lua împreună cu partenerul sau respectiv partenera de viață,
soțul/soția, copiii, frații/ surorile.

Condiții de acordare a creditului pot fi: venituri cu caracter permanent (salarii, pensii,
chirii); nu este prezintata cu alte restanțe la alte credite; vârsta de 70 de ani la sfarșitul perioadei
de creditare si de asemenea cetățenie română,

În vederea actelor de identitate pentru constituirea garanţiei de rambursare,avem urmatoarele:

 Ipotecă de rang I, pentru terenul şi construcţiei viitoare.


 Ipoteca unui cont de depozit colateral,unde este deschis la bancă de client si constituit pe
toată perioada derulării creditului;
 Ipoteca este asupra veniturilor Imprumutaţilor;
 Ipoteca este asupra creanţelor care sunt provenite din asigurare imobil în favoarea unei
Băncii;
 Ipoteca este asupra creanţelor care sunt provenite din asigurare de viață în favoarea unei
Băncii.

Acest tip de credit este un angajament pe termen lung, iar co-debitorul acesta trebuie să
prezinte aceleaşi documente exact ca şi solicitantul.
În situatii anume se pot solicita documente ,acesta sunt:
 Actul de proprietate a terenului pe care va fi ridicată construcţia respectiva;
 Avize care sunt necesare pentru obţinerea de autorizaţie de construire;
 Autorizaţia de construire;
 Deviz estimativ al lucrărilor, care este semnat de către o companie autorizată;
 Contractul de construire, este un grafic de execuţie a lucrărilor, planul de finanţare,fiind
în cazul în care construcţia se v-a realizeaza cu un constructor autorizat;
 Acest proiectul tehnic al construcţiei, este semnat şi stampilat de autorităţi locale si vizat
pentru neschimbare;
 Raport de evaluare pentru teren şi respectiv proiectul de construire.
Pentru contractarea acestui credit v-a fii nevoie de protecţia oferită de asigurări,aceasta
fiind doar pe perioada cat v-a fii construita. Banca este cea care pune la dispoziţie clientului mai
multe variante de pachete de asigurare pentru viaţă, cât şi pentru imobil. Din acesta clientul poate
alege cea mai potrivită ofertă, împreună cu consultantul de credit,si anume:

 Asigurarea de Viaţă este pentru a acoperi riscul de deces, din cauza bolii şi riscul de
invaliditate este permanentă din cauza unui posibil accident;
 Asigurarea Imobilului adus în garanţie, este cel care presupune asigurarea obligatorie
împotriva calamităţilor naturale,dar și asigurarea facultativă care este destinată să acopere
daune cauzate de incendii, trăsnete, explozii şi alte evenimente neasteptate.

Aceste plăţile se vor efectua numai prin rate lunare, care o sa includa şi dobânda.

6.Diferitele rate ale dobânzii (ale împrumutului)


6.1.Dobânda anuală efectivă
„Dobânda anuală efectivă a fost prevăzută în Legea 289/2004, Acesta priveste regimul
juridic al contractelor de credit pentru consum care sunt destinate consumatorilor si persoanelor
fizice. Acesta pornește de la ideea ca combaterea practicilor incorecte ale comercianților în
relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor românești cu legislația europeană care
priveste protecția consumatorilor.”3

3
Moroșanu, Gh., Produse și servicii bancare, Editura Didactică și Pedagogică- RA, 2015, pag 73
Dobânda anuală efectivă este cea care reliefează costul total al unui credit în mărime
relativă. Noțiune a fost introdusă pentru a oferi clienților o formă mai simplă de a compara costul
creditelor.

Determinarea dobânzii anuale efective sunt costurile totale aferente creditului pentru un
client. Costurile pot fii: costul cu dobânda; comisioane la acordare sau lunare, respectiv si
anuale; costurile pentru administrarea contului,acestea fiind prin intermediului caruia au loc
operațiuni de plată și tragere; costuri pentru utilizarea mijloacelor de plată indispensabile,
respectiv si operațiunilor de plată și de tragere si alte costuri pentru operațiuni de plată.

Stabilirea dobânzi anuale,aceasta se pornește de la principiu, conform căruia contractul


care va fi semnat, va fi valabil.

6.2. Rata dobânzii legală

Rata dobânzii de referință a Băncii Naționale a României se numeste și rata dobânzii


de politică monetară. Adoptată prin hotărârea Consiliului de administrație a BNR, cu privire la
dobânda legală și penalizatoare pentru obligații bănești, dar și pentru reglementarea unor măsuri
financiar-fiscale în domeniul bancar. Nivelul ratei dobânzii de referință al BNR este publicat în
Monitorul Oficial al României.

6.3.Rata dobânzii cămătărească (calculul pragurilor de camătă, delictul)


Dobânda este prețul pe care debitorul îl plătește creditorului, pentru ca utilizarea sa fie
provizorie a capitalului. Există multe tipuri de dobândă,acestea fiind: dobânda cămătărească;
dobânda convențională; dobânda la dobândă; dobânda legală; dobânda majorată si dobânda
moratorie; dobânda pentru împrumutul maritim; Dobânda fixă si Dobânda variabilă.

6.4. EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)


EURIBOR este rata internațională a dobânzii interbancare pentru EURO. Aceasta rata de
dobândă unde un număr de bănci, își acordă una alteia credite, pentru a finanța operațiuni
curente. Ratele EURIBOR sunt a fi unele dintre cele mai importante rate de pe piată. Prin acest
fapt, ele sunt puncte de referință pentru ratele aplicate diferitelor produse. Astfel, indicele
EURIBOR este supravegheat continuu și calculat de către FEB-Federația Europeană a Băncilor.

6.5. EONIA (Euro OverNight Index Average)


EONIA reprezinta măsura ratei dobânzii de referință pentru o operațiuni ,,overnight’’,
pentru moneda euro. Eonia se determină ca medie ponderată a ratelor dobânzii pentru
operațiunile de creditare negarantate acestea fiind exprimate în moneda Euro, comunicate de un
grup de bănci care participante.Aceasta ilustrează al doilea obiectiv de referință pentru bani și
respectiv si piețele de capital din zona euro.
6.6. ROBOR
Acest termen este rata medie a dobânzii, pentru creditele în lei care sunt acordate pe
piața interbancară. Este stabilită de către Banca Națională a României ca o medie aritmetică a
ultimelor rate,care sunt cotate de fiecare instituție de credit la Fixing.

7.Diferite garanții la rambursarea creditelor


Hotărârea de creditarea a clientului, banca trebuie să analizeze capacitatea reală a
acestuia de rambursare a creditului din resursele proprii.Dar si analizarea bonității clientului și a
domeniului de afacere dacă este sigur, si dinstituția bancară trebuie să se convingă că
rambursarea creditului poate sa fie realizată prin perceperea unor garanții bancare.

Banca Transilvania trebuie să analizeze o valoarea reală a garanțiilor, dar și aprecierea


gradul de lichiditate, în situație de implementării a execuției silite. Debitorii cât și persoanele
fizice / juridice, vor oferi băncii garanții definitoriilor si poartă numele de garanți.

Conform reglementărilor legale actuale, garanțiile se împart în două mari


categorii,acestea fiind garanții personale și garanții reale.

7.1. Garanțiile personale


Acestea ,, se referă la garantarea de către o terță persoană fizică / juridică, a
împrumutului contractat de către un debitor.”4 Codului comercial, garanția personală este modul
juridic prin care, nu debitorul este principal, ci alte persoane fizice, respectiv juridice,acestea
fiind numite fidejusori si se angajează să plătească datoria debitorului în momentul neexecutării.
Garanții personale cele mai cunoscute si aplicate sunt: scrisoarea de garanție bancară și
fidejusiunea.

7.2. Garanțiile reale


„Garanțiile reale sunt constituite din bunuri mobile și imobile. Acestea circulă libere pe
piață și se pot valorifica fără restricții juridice si sunt în deplină proprietate a debitorului /
girantul.”5 Pentru garantarea creditului,de asemenea garanțiile reale presupun repartizarea
specială a unor bunuri. Garanțiile sunt constituite din ipoteca și gajuri, acestea fiind cele mai
importante.

8. Asigurările împrumuturilor
Oricât de diferite ar putea fi considerate interesele societății de asigurare si reasigurare la
prima vedere. Ele garantează riscul de nerambursabilitate a creditelor și a dobânzilor unității
bancare, de acea sunt la fel și au acealeași scopuri.

4
Trenca, I., I., Metode și tehnici bancare, Editura Casa Cărții de Știință Cluj-Napoca, 2008, pag. 161
5 Dedu, A. Enciu, S., Ghencea Produse și servicii bancare, , Editura ASE București, 2008, pag. 99
8.1. Riscurile acoperite
Acestea sunt cele care au la bază o poliță de asigurare pentru unele acțiuni cu urmări
negative. Producerea lor, declanșeză activarea poliței, si se pot pretinde la despăgubiri de la o
societate de asigurare.

Polițele de asigurări cuprindelente, în principiu un capitol de termeni ce explică riscurile.


Clauze conform riscurilor asigurate, riscurilor excluse, intrarea în vigoare, prelungirea și
expirarea poliței, dar și condiții de acordare a despăgubirilor.

8.2. Contract și partea interesată


Contractul de asigurare este un document juridic. Prin care asiguratul se angajează să
achite o primă asiguratorului în momentul producerii riscului. Absența formei scrise nu va anula
contractul, dar v-a avea ca scop reducerea capacității de a demonstra existența și conținutul
respectiv. Conform practicii, atestă contractul de asigurare și decontul primei.

Contractul de asigurare a riscului de credit este încheiat pe o anumită perioadă de timp


între doua părți. Acestea fiind asigurătorul reprezentat de către o societate de asigurare și
asiguratul care este o bancă comercială.

Obligațiile părților care au participat la încheierea contractului depind de un eveniment


viitor, dar și nesigur. Evenimentul presupune părți de șanse de câștig si risc de pierdere. Acest
caracter are ca obiect despăgubirea, numindu-se indemnizație.

Aceste principii au o importanță semnificativă si sunt bine structurate.

8.3. Punerea în practică a garanției


Absența câtorva amănunte si restrângerea aplicabilității acestui mecanism doar la
creanțele garantate cu ipoteci. Insă nu la cele garantate cu gajuri care au provocat o
neaplicabilitate în practică a textului din vechea reglementare în domeniul împrumuturilor. În
practică a fost utilizată instituția drepturilor de creanță si ce v-a ca scop îndeplinirea rapidă a
reformei economice, pentru ca împrumutătorii garantați să-și apere drepturile.

9.Tratamentul supraîndatorării

Cele mai importante cauze,care au dus la apariția insolvenței se numeste


supraîndatorarea. Fapt ca aceasta a apărut ca un efect al necesității de lichidități,acesta se poate
lua in calcul.

9.1. Cadrul legal (legea falimentului personal,legea darii de plata)

9.2.Schema generală a dispozitivului de supraîndatorare


Apelarea periodică la credite pentru a achiziționa bunuri și respectiv servicii si poate
duce la declanșarea unor situații de supraîndatorare. Persoana datornică băncii care nu mai este
capabilă de a plăti, creaza restanțe.
9.3. Rolul și funcționarea comisiilor de supraîndatorare
Potrivit persoanelor fizice insolvente, o lege este foarte importantă în acest regim
modern. Banca Națională a României și-a manifestat disponibilitatea de a susține eforturile
organelor de a fi dezvolte și sa poata extinde acestă legislație. Fondul Monetar Internațional,
Banca Mondială și Comisia Europeană au adus completări majore prin intermediul unui proiect
legislativ național si ce a fost înaintat în această materie.

9.4.Rolul instanțelor judecătorești.


Acestă lege a fost adoptată de catre Senat si este discutată de Comisia Juridică a Camerei
Deputaților. Potrivit acestei comisii s-a inființat o subcomisie, avand ca scop realizarea unor
observații și recomandări pe marginea proiectului de lege,acestia fiind: Ministerul Justiției;BNR;
Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești; Uniunea Națională a Practicienilor în
Insolvență; Asociația Română a Băncilor; Autoritatea pentru Protecția Consumatorului si
Consiliul Superior al Magistraturii.

9.5. Funcționarea procedurii de redresare personală


Clientul poate rescrie contractul,respectiv și prelungirea perioadei de rambursare a
creditului, în momentul cand acesta nu deține suficiente fluxuri de numerar. Acesta trebuie să
capete o reducere, o întrerupere provizorie de la plata debitorilor către creditori sau pot cere o
reeșalonare a plății.
Capitolul V.CREDITUL PENTRU FIRME (IMM)

Întreprinderile cele mai mici care reprezintă baza economiei.Banca Transilvania este
banca apreciază valorile românești,dar de asemenea sprijină si planuri de reluare a investițiilor,
prin diminuarea vizibilă a costurilor față de un nivel standard a creditelor de investiții.
Banca Transilvania este cea care oferă clienților o game largi de credite și acestea fiind
urmatoarele: linii de credit; factoring și scontări; credite pe termen mediu respectiv și lung;
Programe Europene; finanțări programe speciale si scrisori de garanție si leasing.
1. Creditele de investitii pe termen mediu sau lung
Banca Transilvania este cea care propune clienților alternative în ceea ce privește: credite pe
termen mediu și lung:respectiv creditul rapid fără garanții și creditul garantat rapid.
2. Împrumutul pentru înfiinţarea întreprinderii

În România creditele start-up adica creditele pentru înființarea întreprinderii nu sunt


foarte numeroase. Dar băncile le oferă clienților unele soluții pentru un început de drum.

În prezent Banca Transilvania nu mai acordă credite start-up. Dar oferea in trecut
clienților contracte cu credit stat-up.

3. Leasing-ul
Leasing-ul este utilizat în special de întreprinderile mici și mijlocii(IMM). Acestea sunt
predispuse la riscuri mari și garanții reduse și deacea nu își pot procura resurse usor. Leasing-ul
nu constituie o sursă propriu-zisă, mai degraba reprezintă o metodă de finanțare a investițiilor.

Avantajele finanțării prin leasing sunt următoarele la Banca Transilvania: clienții nu au


nevoie de garanții in plus; documentele necesare finanțării nu sunt asa de greu de procurat;
finanțarea este acordată într-un timp foarte scurt si banca este cea care ofera pachet de servicii
suplimentare(asigurări).

Pentru leasing-ul financiar banca are doua oferte si cele mai benefice: Oferte Fiat-
Ofertele Oferte Mercedes-Benz.
Leasing-ul operational el oferă game de produse și servicii. Aceste produse principale
sunt: Leasing operational full service, Administrare flote, Sale&Lease Back, Închiriere. Iar ca
servicii sunt urmatoarele: Consultanță, Livrare auto și asistență legislativă, Asigurări, Întreținere,
Managementul anvelopelor, Servicii diverse.
4. Împrumuturi de exploatare
4.1. Creditele de trezorerie
Acesta este specific agenților economici si aferent contului de economii,ce rezultă
diferența dintre creanțe și datorii, unde sunt utilizate pentru acoperirea angajamentelor de plată
pe termen scurt. Aceste credite sunt obținute de companii pe o perioadă de până la 12 luni pentru
a acoperi lipsa necesară de lichidități pentru a face față obligațiilor de plată (salarii, impozite,
facturi etc.)

Conform planului de trezorerie,acestea se poate defini,doar atât excedentul, cât și


deficitul de trezorerie. Acest excedentul de trezorerie redă pentru perioada următoare,si anume
volumul de credite ce se vor rambursa eșalonat,iar acest deficitului de trezorerie, redă volumul de
credite de care dispune clientul.

4.2. Garanțiile
Banca Transilvania oferă Credit cu garanția statului. Acesta propune capital de lucru
sub forma unei linii de creditre ca garanteaza în procent de până la 50% de către stat. Acest client
poate solicita finanțare bancară dacă deține sau nu toate garanțiile reale. Un avantaj al acestei
finanțări este la faptul că, clientul nu este nevoit să meargă la instituțiile statului pentru a întocmi
un dosarul, pentru ca o poate face direct la orice agenție a banci (Banca Transilvania).

5. Finanțarea gestiunii clienților

5.1. Scontul comercial


Scontul comercial reprezinta o operațiune care presupune ca în schimbul unui efect de
comerț, cum sunt cambie sau bilet la ordin, unitatea bancară o să pună la dispoziția titularului
creanței,o valoare a efectului, cu reținerea unui comision, acesta numit taxa de scont.

Există trei categorii de scontări,acesta este în funcție de operațiunile de scontare pe care


bancile comerciale le v-a practica,acestea sunt: scontarea cu regres, scontarea cu regres parțial și
scontarea fără regres.

Acordarea creditelor de scont,acestea presupun și finanțarea unor activități curente ale


clientului, prin garantare unor sume care necesare pentru a efectua o plata către terți,care privesc
impozitele, taxele, furnizorii.

5.2. Factoring
Factoring-ul este si o operațiune cu conform căreia clientul,el este numit și ”aderent” si
acesta cedează creanțele sale,care sunt provenite din vânzarea de bunurilor sau prestarea de
servicii. Bănciile sau alte instituții financiare specializate, sunt denumite ”factor”. Prin contractul
încheiat, acest termen ”factorul” are obligația de a garanta încasarea unor creanțe, ”aderentului”,
si care isi asuma totodată riscul de neplată al acestora.

Din punct de vedere al modului de efectuare a plății creanțelor de către factor, acesta
poate efectua următoarele servicii: serviciul de finanțare; serviciul de administrare a creantelor;
serviciul de colectare si respectiv serviciul de acoperire a riscului de neplată al debitorilor.

Dacă în situația, unde banca ofera un credit clientului, aceasta va analiza bonitatea
împrumutatului,în cazul factoringului si se va analiza bonitatea partenerilor.
5.3. Comerțul internațional
Comerțul internațional este o operațiune prin care are loc un schimb de bunuri și servicii
cu țările straine.

Banca Transilvania oferă produse de comerț internațional, acestea fiind: acreditivul


documentar, acreditivul stand-by, scrisori de garanție, incasso-ul documentar și respectiv ordinul
de plată documentar.

6.Procedura de insolventa la persoane juridice


CAPITOLUL VI. RĂSPUNDEREA BĂNCII (SECRET BANCAR,
DEONTOLOGIE, COD ETICĂ)

1. Neconformitatea
Neconformitatea reprezinta situația de refuz a asumării obligațiilor profesionale.
1.1.Obiective și Rezultate
Principalele obiective ale ofițerului de conformitate sunt: studierea legislației în vigoare,
compararea standardelor naționale și internaționale; primirea și organizarea sistematică a
solicitărilor; stabilește relații de colaborare a băncii, cu Oficiul National pentru Prevenire si
Combaterea Spalarii Banilor; supaveghează relațiile băncii cu clienții; in cazul cand primește
notificări din partea angajaților bănci; inițiază cursuri educative; organizează instruirea
angajaților și personalului băncii; planifică metode de recunoaștere a clientelei si depistarea și
monitorizarea conturile clienților suspecți,
1.2.Consecințele riscului de neconformitate
Nerespectăriile principiile de conformitate, acestea nu se execută pe deplin funcția, si
fapt care poate duce la apariția riscului de neconformitate. În practica, unele companii mari s-au
expus acestui risc si si-au asuma pierderi destul de imense. Drept rezultat este cel al protejării
asupra riscurilor de neconformitate, putem menționa creșterea încrederii clienților în marile
instituții de credit.

1.3. Domenii acoperite de conformitate


Cerințele de conformitate, pot fii verificate si intern, de către o comisie de cenzori a băncii
și respectiv si ofițerul de securitat. Iar pe celalalt plan extern, sunt obligațiile care le revin
Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei, de asemenea și Autorității pentru Protecția
Consumatorului.

2.Răspunderea civilă și penală a băncii

2.1.Elemente constitutive ale răspunderii civile

Răspunderea civilă reprezinta un raport juridic, care contine un caracter obligatar si este
bazată pe anumite norme de de drept. Are ca scop urmărirea respectării obligației unei persoane
si de a compensa prejudiciul adus unei alte persoane, prin acțiunile sale provocate prin
răspunderea sa personală.
Elementele constitutive ale răspunderii civile sunt urmatoarele:
 Prejudiciul reprezinta totalitatea consecințelor dăunătoare de tip patrimonial,
respectiv,nepatrimonial, de încălcare a drepturilor unei persoane individuale;
 Raportul de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu este relația de cauzalitate
între fapta ilicită și prejudiciul;
 Vinovăția autorului faptei ilicite reprezinta legătura între atitudinea morală a
persoanei responsabilă pentru fapta ilicita.

2.2. Condiții de aplicabilitate a răspunderii civile

Răspunderea civilă a băncii, prin aplicabilitatea sa,poate fi în două


compartimente,acestea fiind: răspunderea civilă a băncii față de client si răspunderea civilă a
băncii față de terțele persoane.
Răspunderea civilă a băncii față de client, după forma sa,denotă o răspundere de tip
contractual. Deoarece premisa principală pentru aplicarea acesteia este neonorarea clauzelor
contractuale negociate între o bancă și un client.

Nerespectarea normelor contractuale din partea băncii,de exemplu: intîrzierea achitării


ratelor dobînzilor; intîrzierea efectuării plății unei cambii; micșorarea/retragerea nejustificată a
unui credit acordat si achitarea unui efect de comerț, fără verificarea prealabilă a acestuia etc.

Operarea pe piața de valori mobiliare, precum și administrarea unui portofoliu de valori


mobiliare care o reprezintă o serie de operațiuni care generează un venit ridicat, direct
proporțional.
Răspunderea față de terțele persoane este de natură delictuală
Răspunderea pentru fapta personală a băncii se manifestă atunci când, din cauza
neglijenței,respectiv, în mod intenționat, această prejudiciază un terț.
De exemplu: realizarea unei dispoziții ale clientului, cand prezintă unele neregularități;
furnizarea informațiilor,fiind greșite în privința situației financiare a clintului si acordarea de
credite unor clienți aflați în situații de faliment foarte grave.
Banca poartă răspundere direct pentru daunele provocate terților. Prin acțiunile
prepușilor săi,dacă faptele comise se încadrează în cadrul funcțiilor încredințate angajaților.De
asemenea, banca nu poarte răspundere pentru acțiunile întreprinse ilegal de clienții săi.

2.3.Condiții de aplicabilitate a răspunderii penale

După natura ce se clasifică în cele doua compartimente de bază: infracțiuni al căror


autor este angajatul băncii și infracțiuni al căror complice este angajatul băncii.
Pentru infracțiunile a căror autor este funcționarul băncii, există o divizare, în funcție de
gravitatea comiterii unor fapte: infracțiunile menționate de Codul Penal si infracțiuni comune
activității tuturor socieților comerciale.
În cazul în care infracțiunile sunt comise în complicitate cu funcționarul băncii se poate
aplica procedura penală asupra ambilor vinovati. Angajatul băncii poate apărea în postura de
complice a unor infracțiuni de evaziune fiscală. Trecerea ilegală în sitația de faliment a
clientului, de exemplu: înșelăciune, furt, a căror inițiator poate fi o altă persoană, de regulă
clientul băncii.
2.4. Cazuri de derogare de raspundere

3.Deontologia
Deontologia este compartimentul eticii cu care se ocupă de studierea normelor de
comportament și respectarea obligațiilor angajaților unor entități. Normele deontologice în cadrul
băncilor are o importanță majoră, aceasta fiind factorul care influențează statutul firmei și
atitudinea clienților față de activitatea băncii.

3.1 Principalele obligații

Banca are următorele obligații:


1. Să efectueze în contul clientului, toate operațiunile la ordinele solicitantului;
2. Să păstreze în arhivele sale, documentele cu referire la situația clientului;
3. Să acorde clientului o încetarea a contractului, gratuit, las olicitarea acestuia;
4. Să nu transmită clientului, un instrument de plată nesolicitat de acesta;
5. Să debiteze toate tranzacțiile, doar în valuta în care a fost îregistrat contul detinatorului.

3.2. Loialitatea față de angajator

Loialitatea față de angajator, se referă la respectul și devotamentul angajaților față de


instituție. Iar un nivel înal al acestui indicator, poate spori considerabil gradul de dezvoltare al
firmei.

3.3. Respectarea legilor și regulamentelor și vigilența deosebită în ceea ce privește spălarea


banilor

România prevenirea infracțiunilor de spălare a banilor se poate realiza prin aplicarea


actelor legislative acestea fiind: Regulamenul BNR nr.9/200814; Legea nr. 656/2002 si decizia
2742/ 05.11.2013.

3.4. Concluzie

Prosperitatea activității bancare este determinată de imaginea publică pe care o


deține și încrederea clienților acesteia. Fundamentul unei bănci se construiește pe baza derulării
unei activități legale, la un nivel profesional în conformitate cu normele stabilite de organele
publice.

4.Secretul profesional
Unul din instrumentele principale, folosit ca mijloc de guvernare a unei instituții de credit
este principiul secretului profesional. Secretul profesional reprezintă o obligație a băncii și a
angajaților de a nu întrebuința informațiile cu caracter închis din interiorul instituții, de a nu
divulga date bancare care pot prejudicia imagia băncii. În România, acest principiu este legiferat
prin art.49 din Legea 59/1998. Aceasta lege, se stipulează asupra domeniilor de aplicabilitate a
confidențialității instituțiilor de credit

5.Lupta împotriva spălării banilor

În activitatea instituțiilor de credit, unul dintre cele mai periculoase, este riscul spălării
banilor. Care se caracterizează prin totalitatea metodelor de ascundere a sursei veniturilor
provenite din activități ilegale.
5.1. Cele trei faze ale spălării banilor din venituri provenite din activități criminale

Plasarea denotă metodele și tehnicile de plasarea a sumelor de bani proveniți din activități
criminale în mai multe conturi, pentru a conferi o latură legală a efectuării operațiunilor;
Stratificarea evidențiază procesul de efectuarea a transferurilor bănești, dintr-un cont în
altul, cu scopul de a încurca organele de control, în momentul efectuării investigațiilor.
Integrarea reprezinta ultima fază a procesului de spălare de bani și se caracterizeaza prin
retragerea disponibilităților bănești din conturi. Dar,și investirea acestor sume în active
financiare,respectiv imobile.

5.2. Obligațiile instituțiilor de credit

Principalele interdicții a băncilor, cu privire la ricul spălării banilor:


-deschiderea de conturi, efectuarea de operațiuni bancare sau aprobarea tranzacțiilor
bancare pentru peroanele necunoscute,dubioase sau care prezintă acte false;
-colaborarea și relizarea operațiunilo în parteneriat cu băncile fantomă;
-incheierea sau prelungirea contractelor cu instituții financiare sau bănci, care realizează
operațiuni financiare suspecte.

5.3. Organismele de control

Organul de control se ocupa cu prevedere si sanctionare a infractiunilor,in conformitate,


cu cadrul legislativ,acesta fiind Oficiul National de combatere si de prevenire a spalarii banilor.
Glosar de termeni

Băncile-instituții de credit cu o vocație universală, care se ocupă cu orice activitate


prevăzută în lege,sunt persoane juridice care au societăți pe acțiuni într-o formă juridică.
Cont curent nominativ-reprezinta un Cont curent deschis,acesta fiind pe o perioadă
nedeterminată, pe numele unui singur Client, cu vârsta minimă de 18 ani (cu excepția contului
curent aferent cardului Sprint, pentru care vârsta este de 14 ani împliniți).
Termenul prescriere este momentul, în care clientul solicită rambursarea sumelor, care au
fost în cont, la momentul închiderii acestuia.
Cecul este un instrument de plată ”conceput de trăgător, care, în baza un disponibil creat la
o societate bancară, dă ordin necondinţionat acesteia, aflată în poziţia de tras, să plătescă la
prezentare o anumiă sumă de bani unei terţe persoane sau însuşi trăgătorului emitent, aflat în
poziţia de beneficiar.
Cardurile de retrageri- este utilizat în scopul de a retrage bani din contul disponibil la
bancă respectivă, la Banca Transilvania limita maximă de retragere este de 5000 Ron pe zi cu
posibilitatea de majorare la suma de 9000 Ron pe zi.
Cardurile de plată- cardul de plată este utilizat pentru a face anumite plăţi atât în ţara de
rezidenţă cât şi în afara acesteia prin reţeaua de carduri VISA şi Eurocard.
Cardul de credit-reprezintă modalitatea prin care o persoană poate obţine o anumită sumă
de bani, creditul poate fi obţinut pe baza unei cereri depuse la banca ce oferă acest tip de card sau
serviciu.
Cardul bancar reprezintă un intrument de plată universal, standardizat, securizat şi
informatizat cu acces la dirijarea contului bancar.
Cardul cadou- au comision 0 de administrare, nu este necesar deschiderea unui cont
bancar, emiterea cardului se face pe loc, este utilizat naţional, perioada de valabilitate a cardului
este de un an, cardul se poate alimenta cu sume cuprinse între 50 şi 1000 de lei.
Cardurile co-brand- aceste carduri sunt emise de bănci în vederea colaborării cu anumite
companii.
Viramentul reprezintă un tranfer de sume de bani ce poate fi în monedă naţională sau în
valută, din contul celui ce dipune plata în contul beneficiarului.
Cambia este un titlu de credit, cu obligaţia scrisă de a se plăti la scadenţă o anumită sumă
de bani.
Biletul la ordin- este un intrument de credit prin care emitentul se angajează a plăti o
sumă de bani unui beneficiar, biletul la ordin se transmite prin girare şi se supune aceloraşi reguli
ca şi cambia.
“CIP’’-Centrala Incidentelor de Plăţi, reprezintă o structură specializată în colectarea,
stocarea şi centralizarea informaţiilor specifice incidentelor de plăţi produsede titularii de cont cu
cecuri, cambii şi bilete la ordin.
Incidentul de plată reprezintă neonorarea obligaţiilor ce-i revin unei persoane fizice sau
juridice asumate prin cambie, cec şi bilet la ordin.
Contestarea unei tranzacţii-clientul trebuie să informeze banca prin telefon, de a
confirma reclamaţia trimisă prin scrisoare recomandat de către bancă.
Contestarea unui furt sau pierderii cardului- clientul trebuie să contacteze imediat
banca şi să solicite blocarea cardului.
Contestarea privind utilizarea frauduloasă sau neautorizată a cardului-clientul va
răspunde la toate operaţiunile efectuate şi va suporta toate pierderile aferente operaţiunilor
desfăşurate.
Dobânda simplă exprimă restituirea banilor, în cazul în care se ia în considerare o
perioadă de până la un an cu achitare a dobânzii la scadență.
Dobânda compusă are la bază capitalizarea dobânzii, în sensul că dobânda acumulată
după prima perioadă a depunerii capitalului se adaugă la capitalul inițial, astfel în perioada
următoare intră și ea la calcularea dobânzii.
Rata dobânzii poate reprezenta principalul element în funcție de care se va calcula
dobânda.Rata dobânzii se exprimă procentual, în format anual, dar pentru creditele pe termen
scurt se oferă pe fracțiuni dintr-un an, adeseori pe trimestru (cam 90 zile).
Rata actuarială este influențată de factorii biometrici precum probabilitatea de viață a
contractantului în care se ia în considerare probabilitatea de deces și funcția de supravețuire,
durata de viață medie, de asemenea rata actuarială se bazează și pe plățile viagere și plățile în caz
de deces, asigurările pentru persoane.
Rambursarea în avans a unui credit presupune că costul acelui credit va fi redus, fiindcă
instituția bancară nu va mai putea să perceapă dobânzi și comisioane lunare aferente
împrumutului. Astfel, graficul de rambursare va trebui refăcut și soldul ce a rămas de rambursat
se va reeșalona pentru o perioadă timp mai mică sau pe aceeași perioadă.
Rambursarea la scadență vizează rate lunare egale sau descrescătoare, este caracterizată
de dobândă și comisioane. Rambursarea se poate efectua în zilele alese de către client.
Scutirea de rambursare a unui credit în cazul în care clientul care a contractat împrumutul
a decedat, iar moștenitorii legali vor fi scutiți de plată a ratelor, creditul fiind rambursat din
asigurarea de viață a clientului, necesară a fi efectuată pentru a putea contracta un împrumut.
Fişa scoring reprezintă un instrument folosit în evaluarea profilului solicitantului de
credit.
Descoperirea de cont sau overdraftul poate reprezenta linia de credit pe care o bancă o
acordă pe un card de debit.
Întreprinderile mici reprezintă baza economiei, iar Banca Transilvania apreciază valorile
românești și sprijină planurile de reluare a investițiilor, prin diminuarea vizibilă a costurilor față
de nivelul standard a creditelor de investiții.
Factoring-ul reprezintă operațiunea conform căreia clientul, numit și ”aderent” cedează
creanțele sale provenite din vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii, băncii sau altei instituții
financiare specializate, denumită ”factor”.
Deontologia este compartimentul eticii cu care se ocupă de studierea normelor de
comportament și respectarea obligațiilor angajaților unor entități. Normele deontologice în cadrul
băncilor are o importanță majoră, aceasta fiind factorul care influențează statutul firmei și
atitudinea clienților față de activitatea băncii.
Bibliografie
1.Carti