You are on page 1of 11

PROIECT LA DISCIPLINA

STANDARDIZARE ȘI
TERMINOLOGIE ÎN INGINERIA
SUDĂRII- LIMBA ENGLEZĂ
Pocedeul SEI

Prof. Univ. Pascu Alexandru

Student: Pădureanu Florina Ioana

2019
Sudare manuală cu electrod învelit

Sudarea manuală cu electrod învelit (SMEI) este un procedeu de sudare


manuală care foloseşte un electrod învelit cu un strat de flux. Curentul electric,
sub forma alternativ sau continuu de la o sursă de curent electric, este folosit
pentru formarea unui arc electric între electrod şi piesele de sudat. În timp ce
cordonul de sudură este depus, fluxul care înveleşte electrodul se dezintegrează
dând naştere la vapori de gaz şi a stratului de zgură ambele având rol de protecţie,
a băii de metal topit şi a cordonului de sudura, împotriva acţiunii atmosferei.
Datorita versatilităţii procedeului, simplităţii echipamentului şi a operării, sudarea
manuală cu electrod învelit este unul dintre cele mai răspândite procedee de
sudare folosite la nivel mondial. Domina celelalte procedee de sudare în
activităţile industriale de întreţinere şi reparaţii, şi folosit foarte intens în
construcţii metalice şi producţie industrială.

Fig. 1. Sudare SMEI

 Operare

Pentru aprinderea arcului electric, electrodul este adus în contact cu


suprafaţa de lucru, având loc un scurtcircuit, şi apoi retras uşor, luând naştere arcul
electric care cauzează topirea parţiala a componentelor de sudat şi a electrodului,
luând naştere baia de metal topit, iar în urma solidificării acesteia rezultă cordonul
de sudură. În timp ce electrodul se topeşte, fluxul care acoperă electrodul ajuta la
formarea unui gaz protector a băii de metal topit iar fluxul din baia de metal
pluteşte la suprafaţa protejând baia de metal topit, implicit şi cordonul de sudura
pe perioada solidificării de acţiunea mediului înconjurător. Peparcursul procesului
de sudare sudorul se opreşte periodic pentru scoaterea restului de electrod din
portelectrod şi înlocuirea lui cu unul nou. Activitatea de sudare, împreuna
îndepărtarea zgurii reduc considerabil timpul consumat de sudor pentru depunerea
unui cordon de sudură, făcând astfel ca SMEI să fie unul dintre cele mai eficiente
procedee de sudare. Tehnica actuala de sudare utilizată depinde de electrodul
folosit, compoziţia materialelor ce urmează a fi sudate, tipul rostului şi poziţia de
sudare. Alegerea electrodului şi a poziţiei de sudare determină viteza de sudare.

Fig. 2. Modul de operare

 Calitatea sudurii

Cele mai dese probleme privind calitatea îmbinării sudate sunt: incluziuni
de gaz, pori, nepătrundere, supraîncălzire, cratere marginale. Aceste defecte
determina calitatea finala a îmbinării sudate şi pot fi uşor evitate prin alegerea
corectă a parametrilor şi a regimului de sudare, însa în cea mai mare măsură,
calitatea finala a îmbinării sudate, depinde de calificarea şi îndemânarea
sudorului.

 Siguranţa în operare

Sudarea manuală cu electrod învelit, ca şi celelalte procedee de sudare,


poate fi periculoasă dacă nu sunt luate măsurile corespunzătoare de siguranţă.
Procedeul utilizează un arc electric deschis care poate provoca arsuri de aceea
sudorul trebuie protejat cu echipament complet de protecţie (mănuşi, salopeta).
Totodată arcul electric produce o luminozitate foarte mare care poate provoca
rănirea retinei, şi o emisie de ultraviolete care de asemenea poate afecta ochiul
uman dar si pielea, de aceea sudorul trebuie sa folosească o mască de sudare
pentru protecţia împotriva radiaţilor emise de arcul electric.

 Aplicabilitate şi materiale

Sudarea manuală cu electrod învelit este unul dintre cele mai răspândite
procedee de sudare la nivel mondial, in unele ţări depăşind procentul de 50%,
fiind aplicat cu succes în industria de fabricaţie, întreţinere şi reparaţii, şi în
domeniul construcţiilor sudate. Totuşi, datorită costului mic al echipamentului
necesar desfăşurării procedeului şi a largii aplicări, procedeul va rămâne, probabil,
printre cele mai utilizate, mai ales în rândul amatorilor şi a micilor întreprinderi
unde procedeele de sudare neeconomice nu sunt necesare. Sudarea manuală cu
electrod învelit este uzual folosită pentru sudarea oţelurilor carbon, oţelurilor slab
şi înalt aliate, oţelurilor inoxidabile, fontelor. Deşi nepopular procedeul poate fi
aplicat şi la sudarea nichelului, a cuprului şi, în cazuri rare, a aluminiului. Se pot
suda grosimi de material începând cu 1,5mm; şi în funcţie de îndemânarea
sudorului procedeul poate fi aplicat în toate poziţiile de sudare.

 Echipament
Echipamentul tipic pentru sudarea manuală cu electrod învelit este format
din: o sursa de curent continuu, cabluri electrice, clemă de masă, port electrod şi
masă de lucru. 2/5/2019 Sudarea manuală cu electrod învelit

Fig. 3. Echipamentul tipic pentru sudarea manuală

 Sursa de curent

Sursa folosită la SMEI are un stabilizator de curent asigurând menţinerea


constantă a curentului chiar şi la variaţii ale distanţei arcului sau a variaţiei
curentului. Acest lucru este important deoarece majoritatea aplicaţiilor SMEI sunt
efectuate manual, sudorul neputând ţine constantă lungimea arcului. Alegerea
polarităţii depinde direct de tipul electrodului şi de proprietăţile dorite asupra
îmbinării sudate. La sudarea în curent alternativ polaritatea se schimba de 100 de
ori pe secundă, creând o distribuţie bună a căldurii şi conferind o balanţă între rata
de topire a electrodului şi pătrundere. Tipic, sursa folosita la SMEI e compusă
dintr-un transformator coborâtor de tensiune şi un rectificator pentru modele de
curent continuu, pentru convertirea curentului alternativ în curent continuu.
Deoarece în mod normal sursa de curent este alimentată prin curent alternativ de
înaltă tensiune, transformatorul este utilizat pentru a reduce curentul şi a mări
intensitatea. Ca rezultat, în loc de 220V la 50A de exemplu, puterea oferita de
transformator poate fi în jur de 17-45V la o intensitate de până la 600A. Sursa
folosita poate fi de tip transformator, invertor sau redresor.

Fig. 4. Sursă de curent

 Electrodul

Alegerea electrodului pentru SMEI se face în funcţie de mai mulţi factori,


cum ar fi: tipul materialului de sudat, poziţia de sudare sau proprietăţile dorite a
îmbinării sudate. Electrodul este învelit cu un strat de flux care conferă protecţie
băii de metal şi cordonului de sudură sub forma de gaze protectoare şi zgură. În
general compoziţia electrodului este asemănătoare cu cea a materialului ce
urmează a fi sudat. Învelişul electrodului putând fi rutilic, bazic, pentru
majoritatea aplicaţilor, pentru aplicaţii speciale folosindu-se electrozi cu înveliş
corespunzător aplicaţiei (celulozic, titanic,…). Electrozii sunt standardizaţi
conform AWS, EN, DIN.
Shielded metal arc welding

An electric current, in the form of either alternating current or direct current


from a welding power supply, is used to form an electric arc between the electrode
and the metals to be joined. The workpiece and the electrode melts forming a pool
of molten metal (weld pool) that cools to form a joint. As the weld is laid, the flux
coating of the electrode disintegrates, giving off vapors that serve as a shielding
gas and providing a layer of slag, both of which protect the weld area from
atmospheric contamination.

Because of the versatility of the process and the simplicity of its equipment
and operation, shielded metal arc welding is one of the world's first and most
popular welding processes. It dominates other welding processes in the
maintenance and repair industry, and though flux-cored arc welding is growing in
popularity, SMAW continues to be used extensively in the construction of heavy
steel structures and in industrial fabrication. The process is used primarily to weld
iron and steels (including stainless steel) but aluminium, nickel and copper alloys
can also be welded with this method.

 Operation

To strike the electric arc, the electrode is brought into contact with the
workpiece by a very light touch of the electrode to the base metal. The electrode
is then pulled back slightly. This initiates the arc and thus the melting of the
workpiece and the consumable electrode, and causes droplets of the electrode to
be passed from the electrode to the weld pool. Striking an arc, which varies widely
based upon electrode and workpiece composition, can be the hardest skill for
beginners. The orientation of the electrode to workpiece is where most stumble,
if the electrode is held at a perpendicular angle to the workpiece the tip will likely
stick to the metal which will fuse the electrode to the workpiece which will cause
it to heat up very rapidly. The tip of the electrode needs to be at a lower angle to
the workpiece, which allows the weld pool to flow out of the arc. As the electrode
melts, the flux covering disintegrates, giving off shielding gases that protect the
weld area from oxygen and other atmospheric gases. In addition, the flux provides
molten slag which covers the filler metal as it travels from the electrode to the
weld pool. Once part of the weld pool, the slag floats to the surface and protects
the weld from contamination as it solidifies. Once hardened, it must be chipped
away to reveal the finished weld. As welding progresses and the electrode melts,
the welder must periodically stop welding to remove the remaining electrode stub
and insert a new electrode into the electrode holder. This activity, combined with
chipping away the slag, reduces the amount of time that the welder can spend
laying the weld, making SMAW one of the least efficient welding processes.

 Quality

The most common quality problems associated with SMAW include weld
spatter, porosity, poor fusion, shallow penetration, and cracking.Weld spatter,
while not affecting the integrity of the weld, damages its appearance and increases
cleaning costs. Secondary finishing services are often required due to the aesthetic
appearance caused by the occurrence of molten splatter.

 Safety

SMAW welding, like other welding methods, can be a dangerous and


unhealthy practice if proper precautions are not taken. The process uses an open
electric arc, which presents a risk of burns which are prevented by personal
protective equipment in the form of heavy leather gloves and long sleeve jackets.
Additionally, the brightness of the weld area can lead to a condition called arc
eye, in which ultraviolet light causes inflammation of the cornea and can burn the
retinas of the eyes. Welding helmets with dark face plates are worn to prevent this
exposure, and in recent years, new helmet models have been produced that feature
a face plate that self-darkens upon exposure to high amounts of UV light. To
protect bystanders, especially in industrial environments, translucent welding
curtains often surround the welding area. These curtains, made of a polyvinyl
chloride plastic film, shield nearby workers from exposure to the UV light from
the electric arc, but should not be used to replace the filter glass used in helmets.

 Application and materials

Shielded metal arc welding is one of the world's most popular welding processes,
accounting for over half of all welding in some countries. Because of its versatility
and simplicity, it is particularly dominant in the maintenance and repair industry,
and is heavily used in the construction of steel structures and in industrial
fabrication. In recent years its use has declined as flux-cored arc welding has
expanded in the construction industry and gas metal arc welding has become more
popular in industrial environments.

SMAW is often used to weld carbon steel, low and high alloy steel, stainless
steel, cast iron, and ductile iron. While less popular for nonferrous materials, it
can be used on nickel and copper and their alloys and, in rare cases, on aluminium.

The thickness of the material being welded is bounded on the low end
primarily by the skill of the welder, but rarely does it drop below 1.5 mm (0.06
in).

 Equipment

Shielded metal arc welding equipment typically consists of a constant


current welding power supply and an electrode, with an electrode holder, a
'ground' clamp, and welding cables (also known as welding leads) connecting the
two.

 Power supply

The power supply used in SMAW has constant current output, ensuring that
the current (and thus the heat) remains relatively constant, even if the arc distance
and voltage change. This is important because most applications of SMAW are
manual, requiring that an operator hold the torch.

Typically, the equipment used for SMAW consists of a step-down


transformer and for direct current models a rectifier, which converts alternating
current into direct current. Because the power normally supplied to the welding
machine is high-voltage alternating current, the welding transformer is used to
reduce the voltage and increase the current. As a result, instead of 220 V at 50 A,
for example, the power supplied by the transformer is around 17–45 V at currents
up to 600 A. A number of different types of transformers can be used to produce
this effect, including multiple coil and inverter machines, with each using a
different method to manipulate the welding current.

 Electrode

The choice of electrode for SMAW depends on a number of factors,


including the weld material, welding position and the desired weld properties. The
electrode is coated in a metal mixture called flux, which gives off gases as it
decomposes to prevent weld contamination, introduces deoxidizers to purify the
weld, causes weld-protecting slag to form, improves the arc stability, and provides
alloying elements to improve the weld quality.[24] Electrodes can be divided into
three groups—those designed to melt quickly are called "fast-fill" electrodes,
those designed to solidify quickly are called "fast-freeze" electrodes, and
intermediate electrodes go by the name "fill-freeze" or "fast-follow" electrodes.
Fast-fill electrodes are designed to melt quickly so that the welding speed can be
maximized, while fast-freeze electrodes supply filler metal that solidifies quickly,
making welding in a variety of positions possible by preventing the weld pool
from shifting significantly before solidifying
BIBLIOGRAFIE

1. mailto:https://www.sudura.com/site2014/noutati-info/despre-
procedeele-de-sudare-debitare/76-smeimma#close;
2. mailto:https://ro.wikipedia.org/wiki/Sudare#Procedeul_SEI_(Sudar
ea_cu_Electrod_%C3%8Envelit);
3. mailto:https://en.wikipedia.org/wiki/Shielded_metal_arc_welding.