You are on page 1of 6

UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI

FACULTATEA DE ECONOMIE
SPECIALIZAREA: MARKETING
Aprobat: 13 septembrie 2017
VALABIL DIN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
DURATA STUDIILOR: 3 ANI (CURS DE ZI), 180 CREDITE
DIPLOMA ACORDATĂ: LICENŢIAT ÎN ŞTIINŢE ECONOMICE
Codul disciplinei

FORME DE NR. ORE /


ANUL I VERIFICARE DISCIPLINĂ
T

TOTAL
SEMESTRUL I SEMESTRUL II DIN CARE
DENUMIREA DISCIPLINEI

LUCRĂRISEMINAR /
EXAMEN
CURS

CURS

CURS
COLOCVI
CREDITE

CREDITE

PROIECT
SEMINAR

SEMINAR
LUCRĂRI

LUCRĂRI
I

MINIMPUNCTAJ

MINIMPUNCTAJ
P

DISCIPLINE OBLIGATORII
EM1101 Microeconomie DF 2 1 5 25 I 42 28 14
EM1102 Matematică aplicată în economie DF 2 1 4 20 I 42 28 14
EM1103 Bazele contabilităţii DF 2 2 5 25 I 56 28 28
EM1104 Bazele informaticii DF 1 2 5 25 I 42 14 28
EM1105 Drept DF 1 1 4 20 I 28 14 14
EM1106 Filosofie socială DF 2 4 20 I 28 28 -
EM1107 Limba străină I DC 1 2 3 15 I 42 14 28
EM1208 Macroeconomie DF 2 1 5 25 II 42 28 14
EM1209 Statistică DF 2 2 5 25 II 56 28 28
EM1210 Marketing DF 2 2 6 30 II 56 28 28
EM1211 Economie europeană DF 1 1 5 25 II 28 14 14
EM1212 Baze de date DS 2 2 6 30 II 56 28 28
EM1213 Limba străină II DC 1 2 3 15 II 42 14 28
DISCIPLINE OPTIONALE
EM1114 Educație fizică I DC 1 1 5 I 14 - 14
EM1215 Educație fizică II DC 1 1 5 II 14 - 14

TOTAL ORE OBLIGATORII ŞI OPŢIONALE SĂPTĂMÂNAL 11 7 2 10 8 2

560
294

266
30

30

NUMĂRUL FORMELOR DE VERIFICARE (obligatorii şi opţionale) E C P E C P


9
4
SEMESTRIALE 5 3 - 5 2 - -

Abrevieri:
DF – disciplină fundamentală; DD – disciplină de domeniu; DS – disciplină de specialitate;
DC – disciplină complementară; DS* – disciplină de specialitate – opțiunea instituției;
E – examen; C – colocviu; P – proiect.

Decan,
Conf. univ. dr. Florin Ioan SCORȚESCU
Rector,
Prof. univ. dr. Sorin BOCANCEA

1
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ECONOMIE
SPECIALIZAREA: MARKETING

Aprobat: 13 septembrie 2017


VALABIL ANUL UNIVERSITAR 2018-2019
Codul disciplinei

FORME DE NR. ORE /


ANUL II VERIFICARE DISCIPLINĂ
T
DENUMIREA DISCIPLINEI

TOTAL
SEMESTRUL III SEMESTRUL IV DIN CARE
I

EXAMEN

LUCRĂRISEMINAR /
COLOCVI
CREDITE

CREDITE
SEMINAR

SEMINAR
CURS

CURS

CURS
PROIECT
LUCRĂRI

LUCRĂRI
MINIMPUNCTAJ

MINIMPUNCTAJ
P

DISCIPLINE OBLIGATORII
EM2101 Finanțe DF 2 1 4 20 I 42 28 14
EM2102 Management general DF 2 1 5 25 I 42 28 14
EM2103 Marketing social-politic DS 1 1 5 25 I 28 14 14
EM2104 Marketing internațional DS 2 1 5 25 I 42 28 14
EM2105 Gestiunea forțelor de vânzare DS 2 2 4 20 I 56 28 28
EM2106 Limbă străină III DC 1 2 3 15 I 42 14 28
EM2207 Marketingul micilor afaceri DS 2 1 5 25 II 33 22 11
EM2208 Comportamentul consumatorului DS 2 2 5 25 II 44 22 22
EM2209 Management comercial DS 2 2 5 25 II 44 22 22
EM2210 Marketing în turism şi servicii DS 2 2 5 25 II 44 22 22
EM2211 Limbă străină IV DC 1 2 3 15 II 33 11 22
EM2212 Practică de specialitate DS 3 15 II 84 84
DISCIPLINE OPŢIONALE
EM2113 Contabilitate financiară DS 2 1 4 20 I 42 28 14
EM2114 Logistica și distribuția mărfurilor DS 2 1 4 20 I 42 28 14
EM2215 Marketing în transporturi DS* 2 1 4 20 II 33 22 11
EM2216 Marketingul serviciilor DS* 2 1 4 20 II 33 22 11
DISCIPLINE FACULTATIVE
EE2120 Etică in afaceri DS 2 1 2 10 I 42 28 14
EE2221 Marketing public DS 1 1 2 10 II 22 11 11
TOTAL ORE OBLIGATORII ŞI OPŢIONALE SĂPTĂMÂNAL 12 9 11 10

609
289

320
30

30

11
E C P E C P

2
1
NUMĂRUL FORMELOR DE VERIFICARE (obligatorii şi opţionale)
SEMESTRIALE 5 3 - 6 2 1

Abrevieri:
DF – disciplină fundamentală; DD – disciplină de domeniu; DS – disciplină de specialitate;
DC – disciplină complementară; DS* – disciplină de specialitate – opțiunea instituției;
E – examen; C – colocviu; P – proiect.

Decan,
Conf. univ. dr. Florin Ioan SCORȚESCU
Rector,
Prof. univ. dr. Sorin BOCANCEA

UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI


FACULTATEA DE ECONOMIE
2
SPECIALIZAREA: MARKETING

Aprobat: 13 septembrie 2017


VALABIL ANUL UNIVERSITAR 2019-2020
Codul disciplinei
FORME DE NR. ORE /
ANUL III VERIFICARE DISCIPLINĂ
T

TOTAL
SEMESTRUL V SEMESTRUL VI DIN CARE
DENUMIREA DISCIPLINEI

EXAMEN

LUCRĂRISEMINAR /
COLOCVI
CREDITE

CREDITE
SEMINAR

SEMINAR
CURS

CURS

CURS
PROIECT
LUCRĂRI

LUCRĂRI
I

MINIMPUNCTAJ

MINIMPUNCTAJ
P

DISCIPLINE OBLIGATORII
EM3101 Simulari de marketing DS 2 1 5 25 I 42 28 14
EM3102 Cercetări de marketing DS 2 2 5 25 I 56 28 28
EM3103 Marketing direct DS 2 1 4 20 I 42 28 14
EM3104 Comunicare și relații publice DS 2 1 4 20 I 42 28 14
EM3105 Cybermarketing DS 1 2 4 20 I 42 14 28
EM3106 Tehnici promoționale DS 2 1 4 20 I 42 28 14
EM3207 Business to business marketing DS 2 2 5 25 II 56 28 28
EM3208 Analiza informațiilor de marketing DS 2 1 5 25 II 42 28 14
EM3209 Marketing agroalimentar DS 2 1 4 20 II 42 28 14
EM3210 Programe aplicative de marketing DS 2 2 4 20 II 56 28 28
EM3211 Tehnici de vânzări DS 2 1 4 20 II 42 28 14
EM3212 Proiecte de marketing DS 2 4 20 II 28 - 28
DISCIPLINE OPŢIONALE
EM3113 Marketing bancar DS* 2 2 4 15 I 56 28 28
EM3114 Marketing educațional DS* 2 2 4 15 I 56 28 28
EM3215 Fiscalitate DS* 2 2 4 20 II 56 28 28
EM3216 Prețuri și concurență DS* 2 2 4 20 II 56 28 56

EE3217 Elaborarea lucrării de licență DS 5 10 60 II 60 60


TOTAL
TOTAL ORE OBLIGATORII ŞI OPŢIONALE SĂPTĂMÂNAL 13 8 2 12 7 4

644
350

294
30

30

10
NUMĂRUL FORMELOR DE VERIFICARE (obligatorii şi opţionale) E C P E C P

2
2
SEMESTRIALE 5 1 1 5 - 2

Abrevieri:
DF – disciplină fundamentală; DD – disciplină de domeniu; DS – disciplină de specialitate;
DC – disciplină complementară; DS* – disciplină de specialitate – opțiunea instituției;
E – examen; C – colocviu; P – proiect.

Decan,
Conf. univ. dr. Florin Ioan SCORȚESCU
Rector,
Prof. univ. dr. Sorin BOCANCEA

PROGRAMUL DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE (FACULTATIV)


DIPLOMA ACORDATĂ: CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A DPPD – NIVEL I

3
Evaluare
Credite
Nr. DISCIPLINA Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI

oreTotal
crt. Număr Număr Număr Număr Număr Număr
DE ÎNVĂŢĂMÂNT ore / săpt. ore / săpt. ore / săpt. ore / săpt. ore / săpt. ore / săpt.
C A C A C A C A C A C A C A
Discipline de pregătire psiho-pedagogică fundamentală (obligatorii)
1 Psihologia educaţiei 2 2 28 28 E 5
2 Pedagogie I: 2 2 28 28 E 5
- Fundamentele pedagogiei
- Teoria şi metodologia curriculum-ului
3 Pedagogie II: 2 2 28 28 E 5
- Teoria şi metodologia instruirii
- Teoria şi metodologia evaluării
4 Managementul clasei de elevi 1 1 14 14 E 3
Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)
5 Didactica specialităţii 2 2 28 28 E 5
6 Instruire asistată de calculator 1 1 14 14 C 2
7 Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar 3 42 C 3
obligatoriu (1)
8 Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar 3 36 C 2
obligatoriu (2)
TOTAL – Nivelul I 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 1 4 140 218 5E 30
3C
Examen de absolvire, Nivel I Ex. E 5

Decan,
Conf. univ. dr. Florin Ioan SCORȚESCU
Rector,
Prof. univ. dr. Sorin BOCANCEA

UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAȘI Valabil din anul univ.


4
FACULTATEA DE ECONOMIE 2017-2018
Domeniul: Marketing Începând cu anul I
Specializarea: Marketing Se aprobă
Forma de învățământ: zi
Durata programului de studiu: 3 ani

Domeniul: Marketing
Specializarea: Marketing
Diploma acordată: Economist licențiat
Durata studiilor: 6 semestre
Forma de învățământ: cursuri de zi

I. CERINȚE PENTRU OBȚINEREA DIPLOMEI DE LICENȚĂ

 164 credite la disciplinele obligatorii


 16 credite la disciplinele opționale
 10 credite la examenul de licență

Pentru ocuparea unui post didactic (învățământul gimnazial, liceal sau superior) absolventul
trebuie să posede Certificatul de absolvire eliberat de către Departamentul pentru pregătirea și
perfecționarea personalului didactic. Pentru obținerea certificatului, absolventul trebuie să
dobândească creditele aferente disciplinelor de la Modulul Psiho-Pedagogic.

II. DESFĂȘURAREA STUDIILOR (în număr de săptămâni)

Activități didactice Sesiuni de examene


Anul
Sem. I Sem. II I II III
Anul I 14 14 3 3 3
Anul II 14 11+3* 3 3 3
Anul III 14 12 3 3 1
*3 săptămâni de practică de specialitate

III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ LA DISCIPLINELE OBLIGATORII ȘI


OPȚIONALE

Anul Semestrul I Semestrul II


Anul I 20 20
Anul II 21 21
Anul III 23 23

În semestrul al IV-lea numărul orelor obligatorii de practică de specialitate este de 84 de ore,


care se vor desfășura pe parcursul a trei săptămâni. Practica se desfășoară în unități economice de
profil, pe baza unor convenții de practică.

IV. NUMĂRUL TOTAL AL ORELOR DE CURS ȘI SEMINAR LA DISCIPLINELE


OBLIGA-
TORII ȘI OPȚIONALE, PRECUM ȘI LA ELABORAREA PROIECTULUI DE LICENȚĂ

5
Semestrul Semestrul Semestrul Semestrul Semestrul Semestrul
Total ore
I II III IV V VI
C S C S C S C S C S C S C S PL
Nr. Ore 154 126 140 140 168 126 121 194 182 140 168 154 933 880
Total sem. 280 280 294 315 322 322 60
1813
Total an 560 609 644
Total general 1873
Legendă: C-curs; S-seminar; PL-proiect licență

Raportul ore curs / ore seminar și lucrări practice = 933/880 =1,06/1.

V. STRUCTURA ORELOR DE ACTIVITATE DIDACTICĂ, DUPĂ CONȚINUTUL


DISCI-
PLINELOR DE STUDII
Anul Anul Anul Total ARACIS
Categorie discipline de studiu Cod
I II III Ore % %
Discipline fundamentale DF 420 84 - 504 26,91% 25-30%
Discipline de specialitate DS 56 417 532 1005 61,40% 60-70%
Discipline complementare DC 84 75 - 159 3,49% 5-10%
Discipline – opțiunile instituției DI - 33 112 145 12,61% 0-15%
Proiect de licență PL - - 60 60 3,20% min. 3%
TOTAL 560 609 704 1873 100% -

VI. STRUCTURA ORELOR DE ACTIVITATE DIDACTICĂ, DUPĂ CARACTERUL


DISCI-
PLINELOR IMPUSE DE ASIGURAREA PREGĂTIRII
Anul Anul Anul Total ARACIS
Categorie discipline de studiu Cod PL
I II III ore % %
Discipline obligatorii + proiect de licență DO+PL 560 534 532 60 1686 90% 80-90%
Discipline opționale (la alegere) DA - 75 112 - 187 10% 10-20%
TOTAL 560 609 644 60 1873 100% 100%
Discipline facultative DF 28 64 - - 92 - -
TOTAL 588 673 644 60 1965 - -

VII. EXAMENUL DE LICENȚĂ


1. Perioada de întocmire a lucrării de licență: semestrele V și VI;
2. Perioada de finalizare a lucrării de licență: ultimele două săptămâni ale semestrului VI;
3. Perioada de susținere a examenului de licență: iulie, februarie, septembrie;
4. Conținutul examenului de licență: test grilă pentru evaluarea cunoștințelor la discipline
fundamentale și de specialitate, susținerea lucrării de licență.

Decan,
Conf. univ. dr. Florin Ioan SCORȚESCU
Rector,
Prof. univ. dr. Sorin BOCANCEA